Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadОргани державної влади, що протидіють корупційним проявам в Україні

Ucraineana
ALTE DOCUMENTE

ДИЗЕЛЬ
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛА
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛ&
Одноетапні задачі стоха&

Органи державної влади, що протидіють корупційним проявам в УкраїніВерховна Рада, Президент, Уряд України постійно при 636c24g 76;іляють увагу протидії злочинності і корупційним проявам у державі. За час незалежності створена відповідна правова база, підписано та ратифіковано ряд міжнародних конвенцій про міждержавне співробітництво, створені спеціальні структури для боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Можна визначити такі рівні органів, на які держава покладає обовязки протидії корупції:

- Верховна Рада України, Президент України, Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України, Вищий Господарський Суд України, Прокуратура України;

- міністерства, державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади України;

- обласні державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

- районні державні адміністрації.

Органи законодавчої та виконавчої влади - Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України - забезпечують стратегічне, загальне керівництво та управління.

Згідно із ст. 85 Конституції України функції Верховної Ради України, досить широкі, і є вирішальними у розбудові правової держави шляхом запровадження засад верховенства права.

Без сумніву, в майбутньому законодавчий орган влади буде більш ефективно використовувати повноваження, які надані йому Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України, законами. Тільки у випадку, коли Верховна Рада України зможе домогтися безумовного виконання своїх рішень, буде здійснювати постійний контроль за діяльністю державних органів виконавчої влади, - вона постане реальним владним державним інститутом у системі субєктів протидії корупції в Україні.

Президент України при 636c24g 76;іляє особливу увагу заходам щодо протидії корупційним проявам у державі. Він здійснив реальні і конкретні кроки з посилення протидії цим негативним явищам.

В розвиток законодавства, Президентом України відповідно до Конституції України та Закону України Про Президента України від 5 липня 1991 р. при 636c24g 81;нято ряд нормативних актів, які конкретизують функції і завдання органів виконавчої влади на всіх рівнях управління:

З метою зниження напруженості криміногенної ситуації Президент України підписав Розпорядження з 1992 по 2009 року.

Більше 50 указів і розпоряджень з питань протидії злочинності, в тому числі корупції та організованій злочинності, затверджено ряд програм.

Відповідно до законодавства велика роль щодо реалізації стратегічних положень державної політики протидії організованій злочинності і корупції, відводиться уряду України. Організаційно-правова його діяльність знайшла відображення у відповідних нормативних актах. Кабінет Міністрів України щорічно, за необхідністю й двічі на рік при 636c24g 81;має постанови та рішення з зазначених питань, повязаних з протидією корупції в Україні. Проте практика показує, що лише кількістю постанов, указів та програм українського спрута не так то й легко здолати.

Таким чином, фактично в державі зроблено спробу вести протидію корупції адміністративними заходами, підмінити законодавче поле виданням численних указів і постанов, які не мають і не можуть мати сили та авторитету закону і повинні видаватись тільки в порядку реалізації його вимог.

Водночас чинна законодавча база не забезпечує ефективної діяльності всіх зацікавлених органів влади та управління щодо викорінення корупції у суспільному житті. Прийняті Верховною Радою України закони, особливо Про державну службу , Про боротьбу з корупцією , настільки недосконалі і не відповідають міжнародним стандартам, що фактично стали гальмом при вирішенні цієї проблеми, формально імітуючи видимість при 636c24g 81;няття антикорупційних законів.

Кожен з цих субєктів подолання корупції в Україні, які визначають державну політику, здійснюють законодавче, нормативне, організаційне і матеріальне забезпечення антикорупційної діяльності всіх державних і місцевих органів влади та управління за умов неналежної взаємодії, відповідальності, підпорядкованості, нечіткої визначеності функцій та обовязків, працює сьогодні неефективно.

До центральних органів виконавчої влади, на які безпосередньо покладено функції протидії злочинності та корупції в Україні належать, зокрема, підрозділи -Міністерства внутрішніх справ України; податкової міліції; Служби безпеки України; органів прокуратури.

Поряд з основними завданнями підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, згідно Закону України Про міліцію у структурі Міністерства внутрішніх справ України створено спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, основним завданням яких є боротьба з проявами організованої злочинності та корупції.Проте вивчення стану цієї роботи в органах внутрішніх справ показало, що вона сьогодні не відповідає вимогам суспільств. Виявилося, що їхні співробітники на місцях ще слабо володіють методикою протидії корупцією. Відсутність належного добору та розстановки кадрів, низький рівень підготовки. Разом з тим слід зазначити, що відсутня взаємодія з іншими підрозділами. Так, вони не отримують вчасно від контролюючих органів дані про матеріальні збитки, несплату податків, повернення кредитів та використання їх за при 636c24g 79;наченням.

Служба безпеки України згідно зі Закону України Про Службу безпеки України) має ряд основних завдань, до яких також входять завдання з попередження, корупції у сфері державного управління і економіки, а також відповідно до ст. 5 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30 червня 1993 р. в структурі Служби безпеки України створено спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (Головне Управління), на які безпосередньо покладено завдання боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією Служби безпеки України щорічно складається пята-шоста частини із загальної кількості адміністративних протоколів. Зазначеним Законом, крім спеціальних (Координаційний Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України) були визначені й інші державні органи, які беруть участь в боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій:

- інші органи внутрішніх справ і служби безпеки України;

- органи прокуратури;

- митні органи;

- підрозділи при 636c24g 82;ордонних військ;

- органи Державної податкової адміністрації;

- Державна контрольно-ревізійна служба;

- органи і установи виконання покарань;

- розвідувальний орган Міністерства оборони України.

Крім того, цього Закону до переліку органів, які зобовязані взаємодіяти з спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, віднесено Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна України, Міністерство фінансів України, Міністерство зовнішніх економічних звязків України, Державний митний комітет України, Державний комітет у справах охорони державного кордону України та інші міністерства і відомства.

Проте вже в Законі України Про боротьбу з корупцією, при 636c24g 81;нятому Верховною Радою України абсолютну більшість державних органів з цього переліку виключено, залишивши лише МВС, СБУ, органи прокуратури та інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством. Тому ми маємо думку, що реально весь тягар було перекладено на МВС, оскільки ні СБУ, ні прокуратура не мали реальної можливості вести всеосяжну, розгорнуту протидію корупційним проявам на всіх рівнях.

Згодом Законом України Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у звязку з утворенням податкової міліції від 5 лютого 1998 р. перелік органів, які ведуть боротьбу з корупцією (с. 4 Закону України Про боротьбу з корупцією) був доповнений підрозділами податкової міліції.

Ст. 2 Закону України Про державну податкову службу в Україні від 4 грудня 1990 р. [36] на ДПА України покладено завдання щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням. Серед функцій податкової служби визначено, що її органи координують свою діяльність з іншими державними органами виконавчої влади України та зарубіжжя. При виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

За дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, повязаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів.

Серед завдань податкової міліції - запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів.

Основними завданнями створених у податковій службі підрозділів з питань боротьби з корупцією є: попередження, виявлення й розкриття посадових злочинів і фактів корупції з боку працівників податкової служби при виконанні службових обовязків; профілактична робота з недопущення розголошення службової таємниці, втрат спеціальної техніки, зброї, документів суворої звітності й інформації, що зберігається в базах даних податкової служби; безпека органів державної податкової служби, її працівників і їхніх близьких родичів
У своїй діяльності підрозділи керуються Конституцією України, законами України, указами, розпорядженнями та дорученнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Важливу роль у протидії злочинності та корупції відіграють органи Прокуратури України. Та у ст. 121 Конституції України викладено основні завдання органів прокуратури.

Вона бере участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі з вдосконалення та розяснення законодавства.

Управлінням нагляду за виконанням законів спеціальними та іншими державними органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України постійно здійснюється нагляд за додержанням Закону України, Про боротьбу з корупцією . За результатами прокурорських перевірок виносяться протести, робляться при 636c24g 87;иси і подання, за якими винних осіб при 636c24g 90;ягують до відповідальності.

Що стосується прокурорського нагляду за дотриманням законодавства з протидії корупції, то тут існують певні проблеми. На практиці ефективність прокурорського нагляду значно знижується тим, що документи прокурорського реагування розглядають практично зацікавлені відомства, тому трапляються непоодинокі факти формальних відписок не лише на місцях, але й на документи Генеральної прокуратури України. У деяких випадках доводиться багато часу згаяти на те, щоб доcягти реального усунення порушень та при 636c24g 90;ягнення до відповідальності винних осіб. Вбачається, що прокурорам слід надати право накладання адміністративних стягнень, а також при 636c24g 81;няття обовязкового для адміністрації рішення про дисциплінарне стягнення з можливістю подальшого його оскарження у суді.

Аналіз при 636c24g 95;ин низької ефективності протидії корупції в державі свідчить, що значною мірою вони зумовлені неузгодженістю чинного законодавства, у тому числі розмитістю визначення переліку органів, які повинні нести відповідальність за стан цієї роботи.

Це повязано як із їх штатною чисельністю, так і з їх функціями. Закон України Про Прокуратуру , напри 636c24g 82;лад, покладає на її органи функцію здійснення вищого нагляду за додержанням законності всіма державними і господарськими структурами держави, а не боротьби зі злочинністю. Якраз виходячи з цього в структурі обласних прокуратур і були створені відділи по нагляду за дотриманням законності в діяльності спеціальних підрозділів МВС і СБУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Інших підрозділів по боротьбі з корупцією в структурі прокуратури немає, при 636c24g 90;ому штати більшості міських і районних прокуратур налічують не більше 3-5 співробітників.

Такий стан не дає змогу розгорнути реальну протидію корупції. А при 636c24g 81;маючи до уваги, що відповідно до Конституції України прокуратура безпосередньо не виконує слідчу функцію, то її реальні можливості в протидії корупції вкрай обмежені.

Органи захисту прав споживачів, які входять до складу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України відповідно до Закону України Про захист прав споживачів мають право подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів; передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства; накладати на винних осіб, у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення.

Підрозділи Антимонопольного комітету України згідно зі ст. 7 та 8 Закону України Про Антимонопольний комітет України від 13.07.2000 р.) звертаються до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у звязку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилають правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину і мають право накладати штрафи, застосовувати інші санкції у випадках, передбачених законом.

Головним завданням Державної митної служби України відповідно до Закону України Про митну справу в Україні є боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил, у тому числі з використанням корупційних звязків.

Підрозділи Міністерства оборони України згідно з Указом Президента України Про затвердження положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України здійснюють заходи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень серед особового складу.

Одним із головних завдань підрозділів Державного комітету у справах охорони державного кордону України є боротьба з незаконною міграцією. Відповідно до чинного Закону України Про Прикордонні війська України ці підрозділи також забезпечують захист населення і власності у всіх її формах від злочинних посягань.Суди згідно із Законом України Про судоустрій, здійснюють правосуддя, спрямоване на всемірне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

Проте доводиться констатувати, що залишається низькою ефективність застосування заходів адміністративного впливу до державних службовців, які вчинили корупційні діяння. Ще багато справ судами закриваються за відсутністю складу правопорушення, немало випадків, коли накладені судами штрафи не стягуються.

Залишається очевидним факт, що позиція суду суттєво впливає на кінцеві результати протидії корупції, оскільки саме суди вінчають всю правоохоронну діяльність у цьому напрямку.

Судова практика, на жаль, перестала бути стримуючим фактором для злочинного світу. Хабарники, розкрадачі все частіше відповідають перед законом майже символічно. Аналіз судової практики показує, що до великої кількості засуджених судами застосована міра покарання, нижча найнижчої межі. Парадоксально, але сьогодні суддя майже не відповідає за допущену помилку. Якщо суддю підвело його внутрішнє переконання, за великим рахунком, він навіть за необґрунтовані вироки, незаконне повернення справи на дослідування відповідальності не несе.

Найбільш очевидна форма судової корупції являє собою пряму обіцянку, дану суддею або особою, що його представляє, в обмін на грошову або іншу матеріальну винагороду винести необхідне рішення чи постанову по справі.

Намаганням забезпечити мінімальну відповідальність за скоєння правопорушень чи уникнути її повністю, зумовлена підвищена зацікавленість злочинців у пошуку і використанні корумпованих осіб серед представників судової влади.

За даними Міністерства юстиції, сучасний судовий корпус перебуває під впливом різних владних структур. Приблизно в третині скарг, які отримує Міністерство юстиції на судові рішення або дії суддів, є посилання чи натяк на зловживання або корумпованість суддів.

Одним з основних завдань Державного департаменту України з питань виконання покарань згідно з Указом Президента України Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань є: забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі, їх при 636c24g 87;инення, виявлення і розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

З метою забезпечення взаємодії щодо вирішення питань боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, створено Національне центральне бюро Інтерполу. Його діяльність регулюється Постановами Кабінету Міністрів України від Про вступ України до Інтерполу [108] та Положенням Про Національне центральне бюро Інтерполу, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України .

Рада Національної безпеки і оборони України відповідно до ст. 107 Конституції України створена Указом Президента України Про Раду національної безпеки і оборони України [133]. Рада, відповідно до покладених на неї завдань, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, а також Комісії з питань ядерної політики та екологічної безпеки при Президентові України, Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, інших органів у даній сфері, утворених при Президентові України.

Усіма вище перерахованими та іншими органами державної влади України має при 636c24g 76;ілятися особлива увага питанням протидії корупції, забезпеченню конституційних прав громадян. Зокрема, міністерства, комітети, відомства залучаються до виконання окремих доручень Плану заходів, спрямованих на протидію корупції, які щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Наявні матеріали демонструють, що протидія корупції в Україні ведеться недостатньо, заходи здійснюються лише формально, серйозні порушення так і не викриваються, а для того, щоб показати видимість активної роботи, нерідко для наповнення статистики викриваються дрібязкові факти. Зростає кількість порушень серед державних службовців житлово-комунальної сфери, соціального захисту, земельних ресурсів, агропромислового комплексу. Найчастішими порушеннями є зловживання службовим становищем керівниками органів місцевого самоврядування при оформленні документів, які дають право громадянам на отримання пільг і субсидій, що при 636c24g 79;водить до незаконного витрачання бюджетних коштів.

Document Info


Accesari: 2542
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )