Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

Manual de Procedura - Ajutor Stocare Privata Unt si Smantana 1

management
ALTE DOCUMENTE

LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE IN VIGOARE
Argument societate
PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢURI
Imbracaminte
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ALEGERE
PLANIFICARE SI ELEMENTE DE MANAGEMENT STRATEGIC
Analiza Comparativa a Calitatii Produsului \"Nokia 6230\" fata de celelalte produse concurente, existente pe piata romanesca
CONTRACTAREA , LIVRAREA SI INCASAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE
CONTROLUL IN ACTIVITATEA MANAGERIALA
INOVAREA SI TEHNOLOGIILE INFORMATIONALE
Manual de Procedura 
Ajutor Stocare Privata Unt si Smântâna
 

VERSIUNEA 2.3


BUCUREsTIDIFUZARE

Directia Juridica si Contencios

Directia Audit Intern

Directia Antifrauda

Directia Economica

Directia IT

Sucursale Judetene APIA

Directia Controale pe teren si InspectiiEVOLUŢIE

Versiune

Întocmit de

Data întocmirii

Aprobat de

Data aprobarii

OBSERVAŢII


Alina Dumitru


Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI


Versiunea initiala


Alina Dumitru


Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI


Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers


Alina Dumitru


Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI


Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers


Alina Dumitru


Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI


Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers


Alina Dumitru


Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI


Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers

CUPRINS


Definitii si Abrevieri

1. Introducere

1.1. Scopul manualului

1.2 Baza legislativa

1.2.1. Legislatia comunitara consolidata

1.2.2. Legislatie nationala

2. Atributiile institutiilor implicate în interventia prin stocare privata.

2.1. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)

2.1.1. Sediul central

Agentiile judetene

Serviciul examinari cereri de ajutor

2.2. Sarcinile altor institutii cu care colaboreaza APIA

2.2.1. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Laboratoarele

2.2.3. Operatorul de stocare privata

3. Agreerea fabricilor producatoare de unt destinat schemei de ajutor stocare privata

Administrarea documentelor si managementul executiei

4.1. Primirea cererilor de ajutor

Verificarea formala si de continut a cererilor

4.3 Completarea lipsurilor si acceptarea cererilor

4.4. Refuzarea cererii

4.5. Întocmirea centralizatorului cu cereri acceptate dupa verificarea administrativa

Stabilirea inspectiei initiale la fata locului

Încheierea contractelor

5.1 Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în schema în urma semnarii contractului de stocare privata unt si smântâna

5.2 Cererea de contract pentru smântâna

5.3. Contractul pentru Unt/Smântâna în alt Stat Membru

6. Monitorizarea inspectiilor

Riscuri

6.2. Managementul riscurilor

Verificarea rapoartelor de control

Analiza de laborator

8. Plata în avans a ajutorului si garantia

9. Întocmirea dosarului pentru plata finala a ajutorului

10. Antecalculatia sumei pentru ajutor

11. Arhivarea

12 . Monitorizarea activitatilor zilnice

Activitatea de control intern în cadrul Serviciului lapte si produse lactate

12.2 Modul de control intern în cadrul Directiei Masuri de Piata

Informarea Comitetului de Management

Frauda/iregularitate

ANEXE


Consilier superior-SLPL3

Caiet de sarcini

1. Introducere

2. Compozitia untului

Compozitia untului - caracteristici calitative

3. Depozitele

4. Întreprinderile producatoare

5. Conditionarea si marcarea

5.1. Conditionarea

5.2. Marcarea

6. Contractul de depozitare privata

6.1. Perioada de depozitare

6.2. Cererile de contract pentru smântâna

7. Untul produs în alt Stat Membru

7.1. Certificatele de calitate pentru untul destinat a fi stocat în alt Stat Membru

8. Intrarile/Iesirile lotului

8.1. Intrarile lotului

8.2. Iesirile lotului

8.2.1. Iesirile fara ajutor

8.2.2. Iesirile care beneficiaza de ajutor

8.2.3 Iesirile la cererea Agentiei

9. Masuri de control la depozitul frigorific

9.1. Prelevarea de mostre si cântarirea untului

9.2. Prelevarea de mostre si cântarirea smântânii

10. Înlocuirea produselor

Schimbarea proprietarului produsului aflat în schema

12. Contabilitatea materiala si a documentelor comerciale

Contabilitatea materiala

12.2. Pastrarea documentelor

13. Planul de camera

14. Ajutoare pentru depozitare

Eligibilitatea pentru plata

16. Plati în avans

Retragerea din depozit si cererea pentru plata finala

Ratele de schimb pentru euro

19. Eliberarea garantiei pentru plata în avans

Definitii si AbrevieriExecutanti

Prescurtari

Interpretari

Raspunde

Primire, înregistrare, selectare, trimitere, arhivare

BA1

Executant administrativ 1 al sucursalei judetene (desface posta, aplica stampila)

Sucursala judeteana APIA

Biroul administrativ

DA1

Executant administrativ 1 al Biroului central al APIA (desface posta, aplica stampila)

APIA central

Acest manual descrie regulile administrative si cerintele tehnice pentru primirea cererilor pentru acordarea ajutorului de stocare privata, conditiile de eligibilitate a untului si smântânii, controalele oficiale în depozite.

În acest manual se ofera informatii despre Agentie si agentii sai, organizarea structurala si nume de contact.

Scopul acestei scheme de interventie este acela de a sustine preturile pe piata untului si smântânii. În cazul în care tendintele preturilor si a stocurilor indica un dezechilibru major pe piata care ar putea fi redus sau evitat prin depozitare sezoniera, Comisia poate decide interventia prin acordarea ajutorului pentru depozitare privata prin organismul de interventie ( Agentia de Plati si Interventie în Agricultura - APIA).

Ajutorul de depozitare privata se acorda persoanelor fizice sau juridice denumite contractanti ( solicitanti /operatori economici ).

Valoarea ajutorului financiar se stabileste având în vedere costurile de depozitare si evolutia previzibila a preturilor pentru untul proapat si pentru untul din depozit.

Untul si smântâna pentru care se solicita ajutorul trebuie sa îndeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite în acest manual si caietul de sarcini.

Ajutorul financiar se stabileste având în vedere costurile de depozitare si evolutia previzibila a preturilor untului si smântânii.

Ajutorul financiar pentru depozitarea privata este conditionat de încheierea unui contract, în temeiul dispozitiilor stabilite în acest manual.


Etapele de gestionare administrativa:


1.    22422l1119w Primirea dosarului

2.    22422l1119w Verificarea dosarului

3.    22422l1119w Accepatrea dosarului /refuzarea dosarului

4.    22422l1119w Plata ajutorului

Obiectiv

Procedura are ca obiectiv descrierea etapelor cu privire la primirea ajutorului pentru stocare privata a untului si smântânii.

1.2 Baza legislativa

1.2.1. Legislatia comunitara consolidata


Regulile si obligatiile descrise în acest manual reies din Regulamentul CE nr. 2771/1999 prin care se stabilesc regulile de aplicare ale Regulamentului CE nr1255/1999 în ceea ce priveste interventia pe piata untului si smântânii.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comuna a laptelui si produselor lactate.

Regulamentul CE nr 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.

Regulamentul CE nr 213/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr 1255/1999 privind metodele de analiza si evaluare calitativa a laptelui si a produselor lactate si de modificare a Regulamentelor CE nr 2771/1999 si a Regulamentului CE 2799/1999.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 562/2005 din 5 Aprilie, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind schimburile de informatii dintre Statele Mmembre si Comisie an sectorul laptelui si produselor lactate.

Regulamentul (CEE) nr. 2220/1985 din 22 iulie 1985, de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole.

Regulamentul (CE) nr. 331/2005 privind determinarea ajutorului la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 privind acordarea ajutorului pentru stocare privata unt si smântâna cu derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2771/1999.

Regulamentul 1290/2005 din 21 iunie privind finantarea politicii agricole comune.

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR.

Regulamentul Comisiei CEE nr. 565/1980 privind plata anticipata a restituirilor la export pentru produsele agricole.


1.2.2. Legislatie nationala


HG nr 954/2005 privind aprobarea regulilor specifice de igiena pentru alimentele de origine animala - transpune regulamentul CE nr 853/2004.

Ordinul MAPDR nr. 422/2006 privind criteriile de acreditarea ale agentiei de plati.


2. Atributiile institutiilor implicate în interventia prin stocare privata.

2.1. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)


2.1.1. Sediul central


Directia de Masuri de Piata si Interventie se ocupa cu autorizarea fondurilor alocate în aplicarea instrumentelor economice pentru buna functionare a sistemului de interventie privata în ceea ce priveste laptele si produsele lactate.

Serviciu Lapte si Produse Lactate


-    22422l1119w     22422l1119w    face publica interventia

-    22422l1119w     22422l1119w    elaboreaza caietul de sarcini pentru fiecare campanie de stocare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    înregistrarea electronica a datelor;

-    22422l1119w     22422l1119w    stabileste perioada de depozitare si cantitatile pentru care se face depozitare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    stabileste reducerea sau prelungirea perioadei de depozitare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    comunicarea nivelului ajutorului stabilit în avans si nivelul garantiei;

-    22422l1119w     22422l1119w    solicita efectuarea controalelor fizice pe teren de catre sucursalele judetene;

-    22422l1119w     22422l1119w    se ocupa cu evaluarea rezultatelor;

-    22422l1119w     22422l1119w    valideaza dosarele depuse pentru ajutorul pentru stocare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    se ocupa cu solutionarea contestatiilor;

-    22422l1119w     22422l1119w    comunica solicitantilor rezultatele;

-    22422l1119w     22422l1119w    întocmirea si transmiterea rapoartelor prevazute în normele de drept si Regulamentul de Organizare si Functionare al APIA;

-    22422l1119w     22422l1119w    demareaza interventia prin stocare privata cu acordul Comisiei;

-    22422l1119w     22422l1119w    autorizarea realocarii produselor depozitate;

-    22422l1119w     22422l1119w    reactualizarea caietului de sarcini.


Implementarea modificarilor reglementarilor Comisiei si procesul de aprobare a unei noi versiuni a manualului de proceduri

Serviciul Lapte si Produse Lactate din cadrul APIA, are ca sarcina elaborarea Manualului de procedura - "Ajutor stocare privata unt si smântâna", manual care va fi reactualizat, în cazul modificarii, caducitatii sau aparitiei de noi regulamente ale UE si va fi auditat de catre Directia Audit Intern (verifica conformitatea procedurii cu normele comunitare), supus spre aprobare conducerii APIA si înaintat Autoritatii Competente în vederea acreditarii.

Modificarile si completarile procedurii se vor aproba prin decizia Directorului General, care va avea la baza legislatia comunitara.

Legislatia comunitara si nationala se actualizeaza de catre Consilierului Juridic din cadrul Directiei Masuri de Piata si Interventie.

Consilierului juridic urmareste zilnic aparitia în Monitorul Oficial al României si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta în domeniul lapte si produse lactate. Daca apar modificari ale legislatiei, acesta elaboreaza o nota de necesitate a implementarii noilor prevederi si o supune atentiei sefului Serviciului Lapte si Produse Lactate.

seful de Serviciu avizeaza nota si o transmite spre verificare si aprobare Directorului Directiei Masuri de Piata - Interventie.

Daca Directorul Directiei Masuri de Piata - Interventie dispune implementarea noilor modificari sau reglementari, consilierul juridic pune la dispozitia executantului SLPL1 noile modificari si completari ale legislatiei în domeniu.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Actualizarea legislatiei si întocmirea notei de necesitate a implementarii modificarilor

Consilier juridic

DMPI-SLPL

Implementarea modificarilor

Avizarea notei privind implementarea modificarilor

SLPL3

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Aprobarea notei si dispunerea implementarilor

Director

DMPI

Implementarea modificarilor

Implementarea modificarilor

SLPL1

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Verificarea implementarii modificarilor

SLPL 2

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Nota de necesitate nr................din data....................


Actualizarea /Modificarea Manualului de proceduri - Ajutor Stocare Privata Unt si SmantanaNr.crt.

Referinta documentului sau a paginii din procedura


Textul din procedura aprobat

Textul completat/modificat

MotivatiaConsilier juridic SLPL ,

sef serviciu LPL

Director DMPIFisele de post

Fisele de post pentru functiile de executie sunt întocmite de seful Serviciului Lapte si Produse Lactate, avizate de Directorul Directiei Masuri de Piata si aprobate de Directorul General. Fisele de post sunt semnate de catre executanti dupa încadrarea în functia de executie. Un exemplar al fisei de post va fi înmânat executantului în cauza.

Fisa de post a Sefului Serviciului Lapte si Produse Lactate este întocmita de Directorul Directiei Masuri de Piata si Interventie, este avizata de Directorul General Adjunct si aprobata de Directorul General. Fisa este semnata de catre seful de Serviciu dupa încadrarea sa în functia de conducere. Un exemplar al fisei de post va fi pastrat de catre seful serviciului.

Fisele de post ale SLPL se regasesc în anexa A.

Fisele post ale SECA se regasesc în anexa B.


Estimarea numarului de persoane

Estimarea este efectuata la solicitarea SLPL3 . SLPL3 propune suplimentarea numarului de personal când volumul de munca depaseste numarul minim de persoane necesar desfasurarii schemei acesta fiind specificat în acest manual (SLPL1, SLPL2). Aceasta propunerea este înaintata în scris spre aprobare Directorului DMPI. DDMPI împreuna cu SLPL3 vor face o analiza în urma careia vor redistribui personalul în cadrul Serviciului sau a Directiei. Daca nici în urma redistribuirii personalului volumul de munca nu este acoperit, atunci DDMPI va solicita Directiei Management si Resurse umane selectarea personalului necesar conform Manualului de procedura "Recrutare si selectie personal".


Declaratia privind evitarea conflictelor de interese

Declaratia privind evitarea conflictelor de interese va fi completata atât la angajare cât si anual de catre functionarul public în vederea bunei organizari a activitatii.

Detaliile privind evitarea conflictelor de interese se regasesc în manualul privind evitarea conflictelor de interese din cadrul serviciului resurse umane. Modelul Declaratiei privind evitarea conflictelor de interese se regaseste in anexa C.

seful de serviciu (SLPL 3) va estima anual necesarul de personal în functie de situatia pietei laptelui si produselor lactate.Serviciul lapte si produse lactate colaboreaza cu:


1.    22422l1119w Biroul autorizare plati caruia ii înmâneaza dosarele în vederea autorizarii platii care va fi efectuata conform manualului de procedura autorizare plati.


2.    22422l1119w Directia Achizitii Publice, Administrativ care se ocupa cu arhivarea dosarelor de plata conform manualului de procedura arhivare.


3.    22422l1119w Directia Inspectii care va efectua controale conform Manualului de Procedura Inspectii si va raporta rezultatele.


4.    22422l1119w Serviciul Financiar care va efectua imobilizarea, eliberarea si retinerea garantiilor si a monitorizarii efectuarii platilor conform Manualuiui Avansul si Garantia.


5.    22422l1119w Directia Management Resurse Umane, se va ocupa de instruirea continua a personalului angajat al Sediului Central si Sucursalelor conform Manualului de Pregatire Profesionala existent  


6.    22422l1119w Serviciul IT si comunicatii care asigura intretinerea din punct de vedere software si hardware.


Linii generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a personalului in cadrul Serviciului Lapte si Produse Lactate


În functie de modul de organizare specifica fiecarui serviciu din DMPI, substituirea personalului va fi efectuata tinând cont de urmatoarele principii :

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   respectarea principiului celor patru ochi conform reglementarilor Comunitare

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   substituirile vor fi initiate de seful de serviciu si se opereaza în cazul absentei personalului care ar putea conduce la nerespecatrea termenelor din proceduri ;

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   pentru consilieri si sef de serviciu substituirile vor fi facute astfel:

Ř    22422l1119w   daca în serviciu numarul de consilieri prezenti este mai mare sau egal cu 50% din capacitatea normata, dar exista personal absent, se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor. Daca în serviciu numarul de consilieri prezenti este mai mic de 50% din capacitatea normata se solicita personal cu pregatire similara din cadrul altor servicii din cadrul DMPI . solicitarea este facuta în scris de seful de serviciu catre directorul DMPI.

Ř    22422l1119w   Daca în serviciu absenteaza seful de Serviciu,acesta va fi înlocuit de un alt sef de serviciu din DMPI.

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   pentru Directorul de Directie substituirea va fi facuta astfel:

Daca în directie absenteaza directorul, se va asigura functionarea directiei prin substituirea cu un alt sef de Serviciu. În situatia în care seful de serviciu care preia atributiile directorului va trebui sa aprobe documente pe care le-a verificat/semnat în perioada anterioara în cadrul serviciului sau, un alt sef de serviciu din cadrul directiei va aproba documentele respective.


Codificarea functiilor din cadrul Serviciului privind procedura de depozitare si monitorizarea stocurilor de unt


Nr.crt.

Cod

Functia

Atributii

Nume, Prenume


SLPL1

Consilier serviciu

OperareSLPL2

Consilier serviciu

Verificare operatiuniSLPL3

sef serviciu
Matricea înlocuirii personalului în situatii speciale în cadrul procedurii de depozitare si monitorizarea stocurilor de unt, serviciul lapte si produse lactate


Persoana înlocuita

Persoana care va prelua atributiile

Atributii

SLPL1 (stocare privata unt)

SLPL1 (vanzare)

Operare

Operare

SLPL2 (stocare privata LPD)

SLPL2 ()

Verificare operatiuni

Verificare operatiuni2.1.2 Agentiile judetene

Serviciul examinari cereri de ajutor


Verificarea administrativa a ofertelor privind depozitarea privata a untului si smântânii.

Întocmeste baza de date cu potentialii solicitanti ai ajutorului pentru stocare privata.

Analizeaza cererile pentru ofertele de stocare privata.

Accepta sau respinge cererea motivat, comunica rezultatul analizei si întocmeste nota explicativa cu motivul respingerii cererii.

În cazul acceptarii ofertei se verifica capacitatile si conditiile de depozitare.

În cazul în care conditiile si capacitatile nu corespund se întocmeste nota explicativa cu motivul respingerii si se transmite celor implicati.

În cazul când sunt îndeplinite conditiile si capacitatile cerute dosarul se declara acceptat.

Verifica dosarul de cerere de contract.

Verifica dovada depunerii garantiei.

În caz de neconformitate a dosarului, informeaza ofertantul ca cererea nu poate fi luata în calcul.

Face înregistrarea electronica a datelor din cereri.

Actualizarea bazei de date privind capacitatile de depozitare pentru stocarea privata.

Întocmirea inventarului centralizat privind toate locurile de stocare, produsele, cantitatile.

Actualizarea listei operatorilor agreati care au încheiat contracte de stocare privata pentru unt si smântâna cu APIA. Lista va curpinde informatii care permit identificarea precisa a tuturor operatorilor si capacitatilor de stocare (adresa, date de identificare).

Prelucrarea datelor din rapoartele de control primite de la Serviciul Controale pe Teren , Inspectii.

Stabilirea efectuarii controalelor la depozite.

Fisele de post ale SECA se gasesc în Anexa B.


Serviciului Examinari Cereri de Ajutor colaboreaza cu:

1. Biroul administrativ în vederea primirii si arhivarii cererilor conform procedurii Serviciului administrativ.

i în vederea întocmirii rapoartelor de control despre fiecare inspectie efectuata la fata locului. Inspectiile vor fi efectuate conform manualului de proceduri al Directiei Inspectii.

3. Biroul IT în vederea asigurarii asistentei tehnice, întretinerea din punct de vedere hardware a echipamentelor din dotarea sucursalelor judetene


2.2. Sarcinile altor institutii cu care colaboreaza APIA


2.2.1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii RuraleAPIA este un organism în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar scopul colaborarii între cele doua institutii este de a creea conditiile necesare desfasurarii activitatii de interventie pe piata laptelui si produselor lactate, cand situatia o impune.


2.2.2. Laboratoarele


Laboratoarele executa analizele calitatii probelor de unt si smântâna necesare pentru stabilirea conformitatii conditiilor de eligibilitate.

Laboratoarele executa analiza calitatii probelor de unt si smântâna prelevate în cursul inspectiilor. În urma efectuarii analizelor de calitate laboratoarele vor emite un raport (UNT 0 - Anexa XII) în baza caruia se vor respinge sau prelua cantitatile de unt sau smântâna.

2.2.3. Operatorul de stocare privata


Toate obligatiile si drepturile pe care le are operatorul de stocare privata unt si smântâna sunt descrise detaliat în " Caietul de sarcini".

3. Agreerea fabricilor producatoare de unt destinat schemei de ajutor stocare privata


La începutul fiecarui an fabricantii care doresc ca fabricile lor sa fie agreate pentru a intra în schema de stocare privata unt vor trebui sa depuna la sediul SECA sau sa trimita prin fax o cerere de agreere împreuna cu autorizatia sanitar veterinara care atesta ca fabrica respecta conditiile necesare conform regulamentelor comunitare si ca nu a existat nici o suspendare.

În urma cererii va avea loc o inspectie inopinata efectuata de catre inspectori pentru verificarea fabricii producatoare.

Odata intrata în schema de stocare privata, fabrica respectiva va fi supusa semestrial (la 6 luni), unei inspectii inopinate pentru verificare conditiilor de autorizare.

În urma ambelor inspectii se vor completa rapoarte de control de catre inspectori care vor preciza data controlului, durata controlului si operatiunile efectuate.

Untul trebuie produs într-o întreprindere autorizata conform articolului 5 din Regulamentul CE nr. 2771/1999. Autorizarea se face în conformitate cu articolul 4 al Regulamentului CE nr. 853/2004.

Întreprinderea se angajeaza sa detina în permanenta registre care sa ateste originea materiilor prime utilizate ( cantitatile pe furnizor indentificate dupa nume si adresa), cantitatile de unt obtinute, data ambalarii( aceeasi pentru întreg lotul ), identificarea datelor de iesire pe fiecare lot de unt cu informatii despre client( nume si adresa).

Sa detina toate elementele care sa permita verificarea ca untul destinat stocarii private a fost fabricat pornind de la materii prime de origine comunitara.

Sa accepte toate controalele oficiale care vor urmari mai ales veridicitatea elementelor înscrise în registre , originea materiei grase în cauza, natura materiei grase continuta de untul fabricat (materii grase non-butirice).

Anul viitor agreerea ramâne valabila cu conditia depunerii la sediul SECA sau expedierii prin fax a autorizarii sanitar-veterinare eliberata pe anul respectiv.

4. Administrarea documentelor si managementul executiei


4.1. Primirea cererilor de ajutor


Cererea de încheiere a contractului va contine trei copii, prima copie ramâne la solicitant, a doua copie ramâne la dosar la Sucursala Judeteana, iar a treia copie ajunge la Sediul Central.

Cererile se depun personal se depun la registratura sau se expedieaza prin posta la sediul Sucursalei Judetene APIA - BA la data stabilta în anunt.

Serviciul Lapte si Produse Lactate din cadrul APIA va comunica data începerii depunerii solicitarilor prin SLPL 3, Biroului de presa care se va ocupa cu publicarea anuntului pe site-ul APIA sau în diverse publicatii si materiale de specialitate.

În caietul de sarcini care va fi anexa la contract, sunt trecute toate obligatiile si drepturile solicitantului.

Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia celor interesati la sediile Sucursalelor Judetene ale APIA, Sediul Central precum si pe site-ul APIA.

Cererea de încheiere a unui contract de stocare privata între operatoul economic si APIA - Sucursala Judeteana se refera doar la loturile de unt sau smântâna depozitate în întregime. Aceasta cerere de încheiere a contractului de stocare privata trebuie sa ajunga la SECA în termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii în depozit.

BA va înregistra data receptiei în registru primire/trimitere si va da un numar de înregistrare cererii. Dosarele sunt primite de catre SECA1 de la registratura.

Daca cererea de încheiere a contractului de depozitare ajunge la SECA în termen de 10 zile lucratoare dupa data limita, contractul de depozitare va putea fi încheiat între cele doua parti, dar ajutorul se va reduce cu 30% (art 30 din Regulamentul 2771/1999).

Operatiunea de reducere a ajutorului se va efectua de SLPL 1, va fi verificata de SLPL 2 si avizata de SLPL 3 care o va înmâna spre avizare Biroul Autorizare Plati. Reducerea se va aplica la suma totala pe care o va încasa solicitantul.

Serviciul Examinari Cereri de Ajutor verifica pentru acceptarea dosarului depus pentru ajutorul stocarii private, urmatoarele:

-    22422l1119w     22422l1119w    cerere de încheiere a contractului US_P2/1 - Anexa I;

-    22422l1119w     22422l1119w    certificat de înregistrare la Registrul Comertului

-    22422l1119w     22422l1119w    copie a statutului Societatii plus anexe unde este cazul;

- certificat eliberat de agentia de plati a tarii de origine daca provine dintr-un alt Stat Membru (daca este cazul ).

4.2. Verificarea formala si de continut a cererilorProcesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Verificarea si înregistrarea cererii

SECA 1, SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

cerere- verificare si înregistrare


Executantul SECA 1 verifica daca cererea este completata pe formularul pus la dispozitie de BA - Sucursala Judeteana (Anexa I), daca este completata în totalitate (toate rubricile) si noteaza în lista de verificare (Anexa XIII), toate datele.

Urmatoarele date vor fi înregistrate de SECA 1 în format electronic:

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa solicitantului;

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa depozitului frigorific unde este stocat produsul;

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa fabricii producatoare;

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de agreere al fabricii;

-    22422l1119w     22422l1119w    produsul pentru care se solicita ajutor;

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatea;

-    22422l1119w     22422l1119w    tara de productie;

-    22422l1119w     22422l1119w    data intrarii în schema;

-    22422l1119w     22422l1119w    verificarea termenului (daca s-a expediat în termenul de depunere);

-    22422l1119w     22422l1119w    semnatura solicitantului;

-    22422l1119w     22422l1119w    titulatura persoanei care semneaza ;

-    22422l1119w     22422l1119w    data.

În baza criteriilor de control SECA 2 îl va verifica pe SECA 1 respectându-se astfel principiul celor patru ochi.

4.3 Completarea lipsurilor si acceptarea cererilor


În cazul depunerii unui dosar cu lipsuri este necesara notificarea solicitantului (Anexa XV) în care se solicita completari. Dupa terminarea verificarii administrative, SECA 2 va înregistra în formatul electronic existenta lipsurilor sau a greselilor, apoi va emite notificarea. Notificarea va fi atasata la dosarul de cerere de ajutor pe care îl preda lui SECA 3, iar un exemplar va fi trimis solicitantului de catre SECA 2, dupa aprobarea SECA 3.


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Notificare

pentru completarea lispurilor


SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Solicitarea completarii lipsurilor


Datele corectate sau completate vor fi verificate de executantul SECA 1, apoi SECA 2 dupa ce le va verifica si el, le va înregistra în format electronic.

SECA 2 va indica în formatul electronic , daca cererea astfel completata poate fi acceptata sau nu. SECA 3 va decide asupra acceptarii sau nu a cererii.


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Completarea lipsurilor

SECA 1,SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Verificare si înregistrare lipsuri


Daca cererea este acceptata, SECA 1 dupa aprobarea lui SECA 3, va emite catre solicitant scrisoarea de acceptare a cererii de ajutor (Anexa XII).

În cazul acceptarii formale SECA 3 va dispune efectuarea inspectiei la fata locului, lucru comunicat atât solicitantului cât si Serviciului Controale pe Teren, Inspectii. (Anexa XVI si Anexa XVII).

4.4. Refuzarea cererii


Daca cererea nu este acceptabila nici chiar dupa completarea lispurilor, SECA 1 îl va informa pe SECA 3 care va refuza cererea.

La terminarea verificarii administrative, executantul SECA 2 va indica în formatul electronic faptul ca cererea nu este acceptabila.

SECA 2 va intocmi scrisoarea de refuzare a cererii. Solicitantul va fi informat printr-o scrisoare - tip de refuzare a cererii (Anexa XVIII).

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Scrisoare - tip pentru refuzarea cererii

SECA 3

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri dea jutor

Refuzarea cererii


Daca solicitantul nu depune contestatie împotriva deciziei de refuz a cererii, dosarul va fi arhivat conform procedurii de arhivare a Serviciului Administrativ.

4.5. Întocmirea centralizatorului cu cereri acceptate dupa verificarea administrativa


Executantul SECA 1 va întocmi un centralizator cu cereri acceptate, care va contine :

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de înregistrare al cererii ;

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de înregistrare al solicitantilor CUI/CNP

-    22422l1119w     22422l1119w    data acceptarii.


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Intocmire centralizator - cereri acceptate

SECA 2

Sucursala judeteana Serviciul examinari cereri de ajutor


Centralizator cereri acceptate


SECA 2 va verifica datele introduse de SECA 1 si va înmâna centralizatorul lui SECA 3. SECA 3 va aviza centralizatorul si îl va trimite spre preaprobare DSJ.

Dupa preaprobare SECA 3 va trimite centralizatorul catre SLPL 3 pentru aprobare.

4.6. Stabilirea inspectiei initiale la fata locului


SECA 1 va înainta lui ISCT 1 centralizatorul cu cereri acceptate în urma verificarii administrative si va solicita inspectia initiala la fata locului .

Inspectia initiala a stocului trebuie sa aiba loc la maxim 28 de zile de la data la care cererea pentru depozitare privata a fost înregistrata de BA - SJ. Inspectia are loc inopinat.


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Intocmire centralizator - cereri acceptate

Acest centralizator va fi introdus în format electronic si se va astepta rapoartul controlului de la inspectii (US_P2/3), care va fi verificat conform listei de verificare (Anexa XIII) de catre SECA1. SECA 2 va verifica datele introduse de SECA 1 dupa care se va nota in acelasi centralizator în dreptul ofertelor acceptabil sau neacceptabil.


5. Încheierea contractelorContractul de depozitare privata se încheie la nivelul Sucursalei Judetene de care apartine depozitul unde este stocat untul si va fi semnat de catre Directorul Sucursalei Judetene APIA (DSJ), prin delegarea sa de catre directorul general al APIA.

Contractul de depozitare privata va fi încheiat dupa ce solicitantul a citit si înteles - caietul de sarcini, caiet care va fi anexat la contract.

Contractului de depozitare privata i se va anexa cererea de contract (Anexa I - US_P2/1).


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Încheierea contractului de depozitare

DSJ

Sucursala judeteana

Contract de depozitare

privata


SECA 1 va primi de la ISCT 1 Raportul inspectiei initiale, formularul US_P2/3 si formularul UNT 0 Raportul de calitate si controlul documentelor. Daca nu sosesc în acelasi timp nu se va efectua nici o operatiune si se va astepta pâna când ISCT 1 va trimite formularul UNT 0.

Formularele vor fi verificate de catre SECA 1 dupa lista de verificari US _P2/LV - Anexa XIII.

În functie de rezultatul anlalizelor de laborator SECA 1 va întocmi o scrisoare de acceptare a cererii în urma careia se va putea semna contractul de depozitare sau o scrisoare de refuz a cererii de ajutor (anexa XX si anexa IX).

Daca în urma verificarilor formularelor US_P2/3 si UNT 0 conform listei de verificare cererea este acceptata se poate semna contractul de stocare privata.

Contestatii

Daca în cursul inspectiei la fata locului se va constata lipsa unor documente justificative sau existenta unor documente incomplete acest lucru se va preciza în raportul de control întocmit de catre inspectorul APIA SJ . Raportul de control va fi trimis Serviciului Lapte si Produse Lactate .

SLPL 1 si SLPL 2 vor analiza rezultatele raportului de control si vor trimite o notificare catre SECA 3, care va fi avizata de SLPL 3, prin care vor transmite concluziile în urma verificarii raportului de control.

În cazul în care solicitantul ajutorului contesta rezultatul inspectiei acesta va trimite o notificare la SLPL în care îsi va expune punctul de vedere în acest caz. Solicitantul poate sa trimita în sprijinul contestarii raportului de control, orice document care nu a fost prezentat anterior si poate sa ceara o reverificare a documentelor justificative detinute de acesta.

SLPL 3 va analiza motivele contestarii raportului de control de catre solicitantul ajutorului si în cazul în care exista motive întemeiate va solicita Directiei Inspectii efectuarea unei contrainspectii.

În urma efectuarii contrainspectiei se va întocmi un raport de control pe care se va mentiona " contrainspectie " care va fi trimis la SLPL.

SLPL 1 sI SLPL 2 vor analiza rezultatele contrainspectiei si vor întocmi o notificare catre SECA 3 care va fi avizata de SLPL 3 prin care se vor anunta concluziile rezultate în urma verificarii raportului contrainspectiei.

Daca solicitantul / operatorul economic nu este multumit cu rezultatele testelor de laborator privind calitatea sau din punct de vedere microbiologic, el poate cere reanalizarea probelor în cel mult 7 zile lucratoare de la primirea notificarii de neconformitate, depunând o garantie echivalenta consturilor analizelor de laborator, conform contractului încheiat între laboratoare si Directia inspectii.

Depunerea garantiei urmareste aceiasi pasi ca si la depunerea garantiei pentru plata în avans. SLPL 1 notifica Biroul Autorizare Plati care va notifica Serviciul Financiar în vederea confirmarii depunerii de catre solicitant a garantiei pentru reanalizarea cantitatii de unt în cauza (anexa XXIX).

În cazul în care în urma contestatiei rezultatele analizelor sunt în favoarea solicitantului, SLPL1 emite scrisoarea de eliberare a garantiei depuse pentru analize catre Biroul Autorizare si o copie solicitantului (Anexa XXVIII).

Daca analizele sunt în favoarea Agentiei, solicitantului i se va opri garantia, SLPL1 notificând Biroul Autorizare Plati care va notifica Serviciul financiar pentru confiscarea garantiei si o copie solicitantului (Anexa XXX).

Contestatia analizelor de laborator poate fi depusa de solicitant la Directia Masuri de Piata, Interventie - Serviciul Lapte si Produse Lactate - APIA Central.

Daca pentru solutionarea contestatiei va trebui efectuata o contrainspectie, acesta va fi efectuata de ISCT APIA Central conform manualului de procedura al Directiei Inspectii si Control. ISCT 3 va trebui sa îl notifice pe SLPL 3 de rezultatul acestei contrainspectii expediând Raportul de control si formularul UNT 0 având specificatia "contrainspectie". În baza acestui raport SLPL 3 îi va comunica lui SECA 3 rezultatul contestatiei.

Laboratorul ales de catre solicitant trebuie sa fie regasit în lista laboratoarelor agreate de catre APIA altul decât cel în care s-a efectuat prima analiza.

Rezultatul în urma reanalizarii este considerat decisiv si nu mai poate fi contestat iar partea perdanta va suporta costurile analizarii.

Modelul contractului de stocare privata unt si smântâna se gaseste anexat la capitolul Anexe, anexa D

5.1 Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în schema în urma semnarii contractului de stocare privata unt si smântâna


SECA 1 va trimite o lista cu solicitantii care au încheiat contractul de stocare privata.

SECA 2 va verifica lista întocmita si va înmâna lista pentru avizare lui SECA 3 . SECA 3 o va înmâna pentru aprobare lui DSJ.

Dupa aprobare SECA 3 va expedia prin curier lista catre SLPL 3.

SLPL 1 va întocmi un centralizator cu toate persoanele cu care s-a încheiat contractele de stocare privata unt si smântâna.

În acest centralizator se vor nota urmatoatele date :

- numele si adresa solicitantului;

- numele si adresa depozitului frigorific unde este stocat produsul;

- data semnarii contractului;

- data când se va termina contractul , care va fi completata la sfârsitul perioadei de stocare contactuala;

SLPL 2 va verifica centralizatorul întocmit de SLPL 1


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în urma semnarii contractului

SLPL 1, SLPL 2

Sediu Central, DMPI, SLPL

Evidenta contractelor de stocare privata untsi smântâna5.2 Cererea de contract pentru smântâna


Ajutorul pentru depozitare privata a smântânii se acorda numai pentru smântâna pasteurizata, care trebuie sa aiba un continut de grasime de minim 35% si maxim 80% (art 36 din Regulamentul 2771/1999).

În cazul în care se va primi de catre SECA o cerere de acordare a ajutorului pentru smântâna (Anexa I), se vor respecta principiile descrise mai sus .

SLPL 1 pentru a calcula ajutorul, va transforma cantitatiile de smântâna în echivalent unt si raportarea la untul cu un continut de grasime de 22% si înmultirea continutului de grasime al smântânii cu 1,20 (art 36 din Regulament 2771/1999).

SLPL 2 va îl va verifica pe SLPL 1 si dupa aprobarea de catre SLPL 3 va înmâna antecalculatia catre Serviciul Autorizare Plati.

Daca în urma controlului efectuat de catre ISCT 1 se constata un continut de grasime mai mic cu 2% decât continutul minim fixat în prealabil, ajutorul se plateste în functie de continutul de grasime constatat minus 10% ( art 37 din Regulamentul 2771/1999).

Contractul de stocare privata pentru smântâna va respecta procedura de încheiere a contractului descrisa la punctul 4 .


5.3. Contractul pentru Unt/Smântâna în alt Stat Membru


În cazul în care untul este depozitat într-un Stat Membru, altul decât cel producator, contractul de depozitare se va încheia în urma prezentarii unui certificat de calitate, furnizat de Agentia din Statul Membru producator.

Acest certificat trebuie sa parvina SECA în termen de 50 zile de la data întrarii în depozit (art 31 din Regulamentul 2771/1999). Contractele de depozitare se încheie în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrarii cererii de catre BA (art 31 din Regulamentul 2771/1999).

Certificatul trebuie sa confirme ca, produsul face parte din clasa nationala de calitate a Statului Membru producator si sa contina (art 31 din Regulamentul 2771/1999) :

-    22422l1119w     22422l1119w    nr de identificare a fabricii si Statului Membru producator;

-    22422l1119w     22422l1119w    data fabricarii;

-    22422l1119w     22422l1119w    nr lotului de fabricatie.


SECA 1 va verifica datele conform listei de verificare U0. SECA2 verifica datele controlate de SECA1.

Lista de verificare este apoi înmânata de SECA1 lui SECA 3 care o va aviza.


Modelul certificatului de calitate - Anexa U2 precum si modelul listei de verificare U0 se gasesc în capitolul anexe , respectiv anexele XI si X.

Monitorizarea inspectiilor


Inspectiile la depozitul unde este stocat produsul


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Executarea inspectiei

ISCT1

Sucursala judeteana

Serviciul controale pe teren, inspectii

Raport de inspectieInspectia poate fi :

- initiala în primele 28 de zile de la depunerea cererii de ajutor (US_P2/3, UNT 0)

-    22422l1119w     22422l1119w    intermediara - (US_P2/3A, UNT 0) - care poate avea loc în orice moment pe parcursul stocarii


finala US_P2/3B - la iesirea din depozit sau terminarea contractului

Inspectiile se vor realiza conform manualului de procedura al Directiei Inspectii.

6.1 Riscuri

În cazul în care inspectiile nu se desfasoara în mod corespunzator exista probabilitatea aparitiei urmatoarelor riscuri

-    22422l1119w     22422l1119w    plata neîndreptatita a ajutorului

-    22422l1119w     22422l1119w    plata unei sume incorecte;

-    22422l1119w     22422l1119w    observatii critice sau respingerea de catre FEGA.

6.2. Managementul riscurilor


Pentru evitarea riscurilor enumerate mai sus, untul care va fi obiectul unui contract de depozitare privata trebuie sa fie supus unui control initial, intermediar si final a stocului. Contractul de depozitare privata detaliaza greutatile în tone si alte date relevante.

Inspectiile au loc inopinat.

Verificarea initiala a stocului trebuie sa aiba loc la maxim 28 de zile de la data la care cererea pentru depozitare privata a fost înregistrata de SECA.

Verificarea intermediara are loc pe parcursul perioadei de stocare si se va realiza la cererea SECA 3. SECA 1 va înstiinta ISCT 1 pentru efectuarea inspectiei.

Verificarea finala are loc la sfârsitul perioadei de depozitare contractuala.

La sfârsitul perioadei de depozitare,conform contractului, contractantul informeaza SECA prin depunerea formularului US_P2/6 cu cel putin 5 zile lucratoare (Anexa VI), înaintea încheierii perioadei de depozitare contractuala ( maxim 210 zile de depozitare contractuala).

Daca solicitantul nu va informa SECA cu 5 zile lucratoare înainte de retragerea produsului din depozit ajutorul se va reduce cu 15 %.  

Penalizarea se va aplica la suma totala de ajutor de care beneficieaza solicitantul, iar pasii sunt ca si în cazul penalizarii pentru întârzierea depunerii cererii de ajutor.  

SECA 1 îl va notifica (Anexa XXI), pe ISCT 1 în vederea realizarii inspectiei finale si completarea formularului US_P2/3B.

Dupa efectuarea inspectiei finale ISCT 1 îi va trimite lui SECA 1 raportul inspectiei finale.

Durata de 5 zile stabilita mai sus poate fi scurtata în functie de cerintele Statului Membru unde se efectueaza depozitarea. (Art 33 din Regulamentul 2771/1999).

6.3. Verificarea rapoartelor de control


În urma efectuarii inspectiilor intermediare sl finale care au loc conform manualului de procedura al Directiei Inspectii , ISCT 1 îi va inmâna lui SECA 1 rapoartele inspectiilor , respectiv formularele US_P2/3A ,US_P2/3B si UNT 0.

SECA 1 va verifica rapoartele dupa lista de verificare (Anexa XIII) si va introduce în format electronic.

SECA 2 va verifica datele controlate de SECA 1, apoi îi va înmâna lista lui SECA 3 pentru avizare.


7. Analiza de laborator


Inspectorii APIA - SJ vor preleva probe pentru examenul chimic, microbiologic si organoleptic conform Regulamentului CE 213/2004.

Metodologia de prelevare a probelor este descrisa in Manualul de procedura intocmit de Directia Inspectii.

Raportul UNT 0 partea C care contine rezultatele analizelor, se va trimite Sucursalei Judetene,Serviciul controale pe teren.


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Executarea analizei de laborator

LAB

Laborator


Raport de analiza


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Înregistrarea datelor Raportului de analize de laborator

SECA 1, SECA 2

Sucursala Judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator


SECA1 înregistreaza în format electronic rezultatele Raportului de analiza de laborator (parametrii din anexa). SECA 2 va verifica datele introduse de SECA 1 si va întocmi un centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator pe care il va prezenta spre aprobare lui SECA 3. O copie a centralizatorului va fi trimis e SECA 2 Serviciului Lapte si Produse Lactate.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Expedierea centralizatorului cu rezultatele inspectiei la fata locului si al analizei de laborator

SECA 2

Sucursala Judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator, expediere


Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Înregistrarea datelor Raportului de analize de laborator

SECA1, SECA2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele analizei de laborator


8. Plata în avans a ajutorului si garantia


Se face o singura plata în avans a ajutorului la cererea contractantului, dupa 60 de zile de la depozitare cu conditia ca acesta sa depuna o garantie egala cu avansul plus 10 %. Avansul se calculeaza în temeiul unei perioade de 90 de zile conform formulei de la punctul 9.


Depunerea garantiei


Garantia este depusa de catre solicitant înainte de depunerea formularului de cerere al platii in avans (US_P2/7).

Garantia poate fi depusa fie direct în contul Agentiei sau sub forma de scrisoare de garantie.

Scrisoarea de garantie este depusa de catre solicitant la Sediul Central, la Seviciul Financiar - Contabilitate.

Cererea de plata în avans (formularul US _P2/7-Anexa 7), va fi depusa la SECA de solicitant, va fi înregistrata în registrul primire/trimitere de catre BA 1, va fi verificata de SECA 1 conform listei de verificare (Anexa XIII) si introdusa în fisierul electronic.

SECA 2 va verifica datele controlate si înregistrate de catre SECA 1 si va întocmi o lista cu cererile de plata în avans a ajutorului pe care o va înmâna spre avizare lui SECA 3.

Dupa avizarea de catre SECA 3, SECA 2 va trimite lista prin curier catre SLPL 1.

SLPL 1 va înregistra lista în fisierul electronic.

SLPL1 va cere printr-o notificare (NGS - Anexa XXVI), adresata Biroului Autorizare Plati, confirmarea scrisa a depunerii garantiei de la Serviciul Financiar, pentru cererea în cauza în cazul în care garantia a fost depusa direct în contul Agentiei sau copia Scrisorii de garantie bancara.

Dupa primirea confirmarii de depunere a garantiei SLPL1 va înregistra datele în format electronic. SLPL 2 verifica datele introduse de SLPL 1.

Dupa semnarea de catre SLPL3, SLPL2 îl va notifica (anexa XXXI), prin fax pe SECA1 de existenta garantiei în contul Agentiei.

SLPL1 va efectua antecalculatia avansului în functie de costurile fixe, rata zilnica de stocare, rata zilnica financiara si elementul aditional daca este cazul si va înmâna lista si antecalculatia spre avizarea de catre SLPL 3. Dupa avizare, SLPL 3 le va înmâna catre Biroul Autorizare Plati .

Autorizarea platii se va efectua conform manualului de procedura a Biroului Autorizare Plati.


Eliberarea garantiei

Garantia se elibereaza dupa plata finala a ajutorului, în momentul în care au fost încheiate toate verificarile.

SLPL1 va întocmi scrisoarea de notificare (Anexa XXVII) în vederea eliberarii garantiei , care va fi înaintata Biroului Autorizare Plati, care o va înainta Seviciului Financiar, iar o copie va fi expediata solicitantului.


9. Întocmirea dosarului pentru plata finala a ajutorului


La sfârsitul perioadei de stocare solicitantul va depune la SECA cu cel putin 5 zile lucratoare în avans, formularul US_P2/6-Cerere pentru plata finala (Anexa VI) impreuna cu o cerere de eliberare a garantiei, înaintea terminarii perioadei de stocare contractuala înainte ca untul sa fie scos din depozit. În cazul în care nu se face depunerea cu 5 zile înainte, se va reduce ajutorul cu 15 %.

SECA 1 îl va notifica pe ISCT 1 (Anexa XXI), pentru efectuarea inspectiei finale.

Dupa primirea cererii (Anexa VI), daca în urma verificarii raportului de control conform listei de verificare (Anexa XIII) de catre SECA 1 rezultatele sunt favorabile, SECA 1 va întocmi dosarul de plata cu toate documentele în original.

SECA 1 va introduce datele în format electronic si va pastra o copie care va fi arhivata conform manualului de arhivare a Directiei Achizitii Publice, Administrativ.

SECA 2 verifica datele introduse de SECA 1 si va înmâna dosarul împreuna cu lista de verificare(Anexa XIII), catre SECA 3 spre avizare.

SECA 3 dupa avizare va înmâna actele pentru preaprobare catre DSJ si dupa aprobarea de acesta, SECA 1 va trimite dosarul plus lista de verificare prin curier catre SLPL 1.

SLPL 1 va introduce datele în format electronic si va atasa la dosar confirmarea de depunere a garantiei si antecalculatia avansului daca este cazul si antecalculatia sumei pentru ajutor.

SLPL 2 va verifica datele introduse de catre SLPL 1 si va inmâna dosarul catre SLPL 3 pentru avizare.

Dupa avizare, SLPL 2 va înmâna dosarul pentru aprobare Biroului Autorizare Plati.

Ajutorul se va plati dupa verificarea de catre Biroul Autorizare Plati în termen de 120 de zile de la primirea cererii.

Daca este în curs de desfasurare vreo ancheta administrativa privind stabilirea dreptului la ajutor, plata nu se va efectua decât dupa recunoasterea dreptului respectiv.

10. Antecalculatia sumei pentru ajutor


Antecalculatia sumei pentru ajutor va fi calculata de catre SLPL 1 pe tona de unt sau echivalent unt, tinând cont de costurile fixe, rata zilnica de stocare, comunicate anual si rata zilnica financiara calculata ca 90% din pretul de interventie al untului din ziua începerii contractului în baza unei rate pe care Comisia o comunica anual.

Se poate folosi un element aditional la calculul platii doar în cazurile în care contractele sunt încheiate înainte de anumite luni calendaristice. Valoarea elementului si luna calendaristica în cauza sunt stabilite anual de catre Comisie.

SLPL 2 va verifica calculul efectuat de SLPL 1 si o va înmâna spre aprobare lui SLPL3 . Dupa aprobarea acestuia SLPL 2 o va introduce în format electronic.

Formula de calcul a ajutorului este urmatoarea

A. Pentru costurile fixe

Ajutorul = Rata ajutorului * Cantitatea lotului depozitat in tone*Rata de conversie(euro/leu)

B. Costuri zilnice de stocare

Ajutorul = Rata ajutorului * Cantitate * Numarul de zile in SDP * Rata de conversie

C. Rata zilnica financiara

Rata =[(Pretul de interventie*90%)*rata anuala]/365

Ajutorul = Rata ajutorului * Cantitate in tone * Numarul de zile in SDP * Rata de conversie

D. Elementul aditional

Rata ajutorului * Cantitatea in tone * Rata de conversie

E. Ajutorul total

A + B + C + D


11. Arhivarea

Arhivarea este o procedura care vizeaza arhivarea tuturor documentelor intrate, a celor utilizate intern si a celor iesite din Apia central sau judetean.

Arhivarea documentelor pe suport de hârtie se va face conform Manualului de Arhivare al Directiei Achizitii Publice, Administrativ.

Procedura de arhivare a informatiilor în format electronic se va face în conformitate cu procedura generala de arhivare din manualul IT al APIA.

Arhiva electronica va permite gestionarea tuturor documentelor asigurându-se stocarea acestora pe server-ul local si realizarea copiilor de siguranta pe CD-uri.

Monitorizarea activitatilor zilnice

12.1. Activitatea de control intern în cadrul Serviciului lapte si produse lactate

Controlul intern privind realizarea atributiilor si respectarea activitatilor descrise în procedura, în cadrul Serviciului Lapte si Produse Lactate se realizeaza de catre sef Serviciu.

Fiecare control al sefului de Serviciu este evidentiat în scris prin semnatura.

Fiecare consilier raporteaza ierarhic sefului Serviciu Lapte si Produse Lactate iar acesta din urma direct Directorului Masuri de Piata - Interventie.


12.2 Modul de control intern în cadrul Directiei Masuri de Piata


Directorul Directiei de Masuri de Piata si Interventie, în scopul verificarii legitimitatii inspectiei, va selecta, prin sondaj, cererile aprobate de executantii SLPL 1 si SLPL 2, înainte de luarea deciziilor.

Executantul SLPL 2 va preda Directorului Directiei Masuri de Piata si Interventie întreaga documentatie a cererilor selectate. Directorul va înregistra efectuarea controlului si rezultatele controlului pe lista de control.

Dupa efectuarea controlului DDMPI va preda documentatia executantului SLPL 3, care va înregistra rezultatele în lista de inspectie.

În caz de greseli SLPL 2 este obligat sa îl informeze pe executantul SLPL 1. Directorul Directiei Masuri de Piata si Interventie întocmeste un raport lunar despre sesizarile sale .

În cazul în care, numarul deciziilor gresite luate de executanti, descoperite de Director depaseste un procent rezonabil, acesta initiaza masuri cu termen imediat pe care le prezinta Directorului General.Informarea Comitetului de Management


Dupa ce primeste rapoartele inspectiilor (Anexele III, IV, V), SLPL 1 va introduce datele în format electronic actualizând evidentele.

SLPL 2 verifica datele introduse de SLPL 1 si întocmeste centralizatorul lunar pentru informarea Comitetului de Management.

Conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 562/2005 se vor raporta urmatoarele:

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatile de unt si smântâna transformate în echivalent unt intrate si iesite pe parcursul lunii de referinta;

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatile totale de unt si smântâna transformate în echivalent unt în stoc la încheierea lunii de referinta.

SLPL 2 va înmâna aceste centralizatoare lui SLPL 3 pentru verificare si avizare .

SLPL 3 dupa avizare va înmâna centralizatoarele catre DDMPI pentru aprobare.

Dupa aprobarea de catre DDMPI, SLPL 3 va expedia Comitetului de Management prin posta electronica, pâna la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna precedenta conform articolului 1, punctul 2 din Regulamentul Comisiei CE nr. 562/2005.

Modelele centralizatoarelor se gasesc in Anexa XXIV.


14. Frauda/iregularitate


Daca solicitantul este suspectat de frauda/iregularitate SECA 1 trebuie imediat sa se asigure ca toate formularele depuse anterior de aceasta sunt reverificate pentru a stabili daca a fost un exemplu izolat sau frauda/iregularitatea a aparut si în celelalte formulare.

Daca SECA1 considera ca este vorba de frauda/iregularitate se întocmeste un raport care este predat lui SECA 3 împreuna cu dosarul solicitantului, pentru a verifica cele descoperite de SECA 1. SECA 3 va decide daca este vb de frauda/iregularitate sau nu . Daca este frauda dosarul va fi înregistrat în registrul de primire/trimitere de catre SECA 1 si va fi expediat lui SLPL 1.

SLPL 1 întocmeste o evidenta cu ofertantii care sunt descoperiti cu nereguli, se va face o copie a dosarelor primite de la SJ, apoi se va întocmi un raport în care se mentioneaza neregula descoperita care este trimis spre aprobare SLPL 3. SLPL 3 va trimite dosarul Directiei Antifrauda. Solutionarea fraudei/iregularitatii conform maualului de procedura al Directiei Antifrauda

ANEXE


LISTA SUCURSALELOR APIANr.

Ctr

Judet

Adresa


Alba

Alba Iulia, Str.Motilor, nr.112,

cod strada 510065


Arad

Arad,    Str.Closca, nr.6A,

cod 310017


Arges

Pitesti, Str. Armand Calinescu, nr.44 cod 110017


Bacau

Bacau

Str.George Bacovia, nr.20


Bihor

Oradea, Str.Dimitrie Cantemir,

nr.24-26 cod 410519


Bistrita

Nasaud

Bistrita, Str. Ion Slavivi, nr.2-4

cod 420132


Botosani

Botosanit Str.Calea Nationala, nr.81

cod 710038


Brasov

Brasov, Str. Michael Weiss, nr.22

cod 500031


Braila

Braila, Calea Calarasi, nr.58

cod 810212


Buzau

Buzau, Str.Victoriei, nr.1

cod120209


Caras-Severin

Resita,Str.Piata Republicii, nr.28

cod 320026


Calarasi

Calarasi, Str.Prelungirea Bucuresti, nr.26, bl.D3, cod 910125


Cluj

Cluj-Napoca, Str.Piata Avram Iancu, nr.15 cod 400124


Constanta

Constanta, Str.Revolutiei, nr.17-19

cod 900735


Covasna

Sfantu Gheorghe, Str.Arcusului, nr.2

cod 520037


Dâmbovita

Targoviste, Str.I.C.Bratianu, nr.35

Cod 130153


Giurgiu

Giurgiu, Str. Ghizdarului, nr.2

cod 080593


Gorj

Targu Jiu, Str.Victoriei, nr.2

cod 210165Harghita

Miercurea Ciuc, Str. Piata Libertatii,cladirea Consiliului Judetean, etj.2,cam.247

cod 530240


Hunedoara

Deva, Str. 22 Decembrie, nr.222

cod 330162


Ialomita

Slobozia, Str. Chimiei, nr.19

cod 920063Iasi

Iasi, B-dul Stefan cel Mare, nr.47-49

cod 700064


Maramures

Baia Mare, Str. Victoriei, nr.149

cod 430061


Mehedinti

Drobeta Tr.,Severin

Str.Crisan, nr.87

cod 220086Mures

Tg. Mures,Str.Insulei, nr.22


Neamt

Piatra Neamt, Str.Mihai Eminescu, nr.26B

cod 610029


Olt

Slatina, Str.Arcului, nr.20,etj.2

cod 230110Prahova

Ploiesti, Str.Anton Pann, nr.7

cod 100023


Satu Mare

Satu Mare, Str.1 Decembrie 1918, nr.13 cod 440010


Salaj

Zalau, Str.Corneliu Caposu, nr.79A cod 450141


Sibiu

Sibiu, Str.Somesului,

nr.49, cod 550003


Suceava

Suceava, B-dul. 1Decembrie 1918,

nr.3, cod 720262


Teleorman

Alexandria,

-provizoriu DADR-

*Str.C.Brancoveanu nr.73


Timis

Timisoara, Piata Libertatii, nr.1

cod 300077


Tulcea

Tulcea,Str. Mahmudiei, nr.8

cod 020921


Vaslui

Vaslui, Str. Cuza Voda, nr.41

cod 730068


Vâlcea

Rm. Valcea, Str. Oituz, nr.7
Vrancea

Focsani, Str.Republicii, nr.5

cod 620075


Ilfov

Bucuresti

DADR provizoriu


Bucuresti

Bucuresti B-dul. Regina Elisabeta, nr.45-47
Anexa A Fisele de post ale SLPL/Versiunea 2.3/2007AGENŢIA DE PLĂŢI sI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


DIRECŢIA

Masuri de Piata si Interventie

DIRECTOR GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Nicolae Sterghiu

Biroul
FIsA POSTULUI

Nr.
Denumirea postului

Consilier -


Nivelul postului

Functie publica de conducereFunctia publica de executie

DA

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier Asistent

Scopul principal al postului

Elaborarea procedurilor tehnice si implementarea masurilor comune de reglementare a pietei la lapte si produse lactate si gestioneza masura in calitate de SLPL1.


Pozitia operationala in cadrul Agentiei: MPI -


I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de lunga durata

Da

Studii superioare de specialitate

Tehnice/economice/juridice

Studii superioare de scurta durata


Medii


Perfectionari


Cunostinte de operare/programare pe calculator (Word, Excel)

necesitate

da

Nivel

mediu

Limbi straine

necesitate

da

grad de cunoastere

Mediu - Engleza/franceza

Competenta manageriala

cunostinte de management


calitati si aptitudini manageriale


Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publiceb) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)


capacitate de organizare


spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul organizatiilor comune de piata in sectorului lapte si produse lactate

Legislatia romaneasca in domeniul organzarii pietei laptelui si produsele lactate

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

  • Actualizeaza manualul de proceduri privind stocarea privata la unt .
  • Verifica dosarele cererilor de plata primite de la serviciile APIA - judetene si elaboreaza Fisa de verificare a dosarului cererii de plata, conform procedurii de stocare privata unt.
  • Elaboreaza Nota de informare catre APIA - judetene cu privire la neconcordantele descoperite in dosarele cererilor de sprijin.
  • Verifica conditiile de eligibilitate ale dosarelor beneficiarilor de sprijin.

Functie publica de conducereFunctia publică de executie

DA

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier asistent

Scopul principal al postului

Urmareste aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta in sectorul lapte si produse lactate, semnaleaza conducerii serviciului si directiei masuri de piata - interventie prevederile aplicabile

I.Cerinte privind ocuparea postului:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de specialitate

juridice


SSDMedii


Perfectionări (specializări


Cunostinte de operare/programare pe calculator

necesitate

Microsoft Office, Internet Explorer


nivel

Mediu

Limbi straine

necesitate

Engleza si franceza


grad de cunoastere

Mediu

Competenta manageriala

cunostinte de management


calitati si aptitudini manageriale


Vechime în functii publice (sau asimilate)


Minim 1 an

Abilitatile, calitati si aptitudini necesare

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

DA

capacitate de organizare


spirit de initiativa

x

capacitate de munca in efort prelungit

x

simtul raspunderii

x

abilitati de comunicare

x

discernamânt

x

lucru in echipa

x

corectitudine

x

Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul organizarilor comune de piata, a fondurilor structurale si mecanismelor comerciale in sectorul lapte si produse lactate

Legislatia romaneasca in sectorul lapte si produse lactate.

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii

1.    22422l1119w     22422l1119w Urmareste aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta in sector , semnaleaza conducerii serviciului si directiei masuri de piata - interventie prevederile aplicabile.

2.    22422l1119w     22422l1119w Participa la elaborarea manulelor de proceduri privind masurile de piata si interventie din cadrul serviciului si le vizeaza

3.    22422l1119w     22422l1119w Urmareste ca actele normative comunitare sa fie implementate in domeniul de activitate al serviciului din cadrul directiei masuri de piata - interventie in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

4.    22422l1119w     22422l1119w Dupa trecerea unei perioade de un an de la data solutionarii dosarelor din domeniul de activitate al serviciului si care nu ajung la biroul autorizare plati, consilierul juridic le arhiveaza si le preda ahivei A.P.I.A. Predarea se va face pe baza de opis si proces verbal de predare - primire semnat de seful de serviciu si directorul directiei masuri de piata - interventie.

5.    22422l1119w     22422l1119w Ofera opinii juridice in vederea lamuririi si solutionarii problemelor aparute in desfasurarea activitatii specifice serviciului vegetal.

6.    22422l1119w     22422l1119w Participa la elaborarea contractelor pentru serviciul lactate si produse lactate si le vizeaza pentru legalitate.

7.    22422l1119w     22422l1119w Elaboreaza si vizeaza pentru legalitate raspunsurile/notele/actele administrative elaborate de catre serviciu la solicitarea directorului directiei masuri de piata - interventie

8.    22422l1119w     22422l1119w Redacteaza si transmite raspunsurile la corespondenta specifica activitatii serviciului si directiei masuri de piata - interventie.

9.    22422l1119w     22422l1119w Colaboreaza in vederea elaborarii si/sau definitivarii modelelor deciziilor, adreselor, a formularelor-tip si a altor acte adiacente.

Colaboreaza cu directiile de specialitate din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru definitivarea proiectelor de acte normative care au impact in domeniile de activitate ale Directiei masuri de piata - interventie, serviciul lapte si produse lactate.

Participa la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia Directorului General al APIA.

Participa la programele de instruire in cadrul proiectelor Phare ale Uniunii Europene in domeniul gestionarii fondurilor structurale, mecanismelor comerciale, precum si la alte seminarii, instruiri, cursuri desfasurate in cadrul APIA sau organizate de diverse instituii.

Indeplineste si alte atributii specifice functiei de consilier juridic din cadrul directiei masuri de piata si interventie, stabilite de director conform reglementarilor legale in vigoare

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

nu


nu


nu

 

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor executate

da


daPe cine înlocuieste:

Consilier juridic cu functie de executie egala sau inferioara din cadrul directiei masuri de piata - interventie

 

Cine îl poate înlocui:

Consilier juridic cu functie de executie egala sau superioara din cadrul directiei masuri de piata - interventie


 

Intern:

relatii ierarhice:

Subordonat sefului de serviciu si directorului Directiei Masuri de piata si interventie

 

relatii functionale

Colaborare cu personalul celorlalte directii din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si din agentiile de plati si interventie judetene si din cadrul MAPDR

 

relatii de control


 

relatii de reprezentare

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

Extern

cu autoritati si institutii publice

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

cu organizatii internationale

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

cu persoane juridice privateNumele si prenumele


Functia publica de conducere

Sef Serviciu

Semnatura


Data întocmirii


Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele


Semnatura


Data


Avizat de:


Numele si prenumele


Functia publica de conducere

Director

Semnatura


Data întocmirii

Anexa B Fise de post SECA/Versiunea 2.3/2007


ANUL 2007


SE APROBĂ

AGENŢIA DE PLĂŢI sI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


DIRECŢIA

Masuri de Piata

DIRECTOR GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate


Biroul 

FIsA POSTULUI

Nr.


 Denumirea postului

Consilier


Nivelul postului

Functie publica de conducereFunctia publica de executie

- SECA1

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

debutant,asistent,principal, superior

Scopul principal al postului

Verificarea administrativa a documentelor ce compun dosarele de solicitare implicate în diferite masuri commune de piata.


I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Superioare de specialitate de agronomie, drept, economie.

Da

SSD


Medii


Perfectionari


Cunostinte de operare/programare pe calculator

necesitate

Da

Nivel mediu (Word, Excel, Windows, Internet)


Limbi straine

necesitate

Da

grad de cunoastere ( nivel mediu) limbi de circulatie internationala.


Competenta manageriala

cunostinte de management


calitati si aptitudini manageriale


Vechime în functii publiceb) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)


capacitate de organizare

da

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

b.    22422l1119w     22422l1119w participa in cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I;

c.    22422l1119w     22422l1119w   interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I, pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.

(2) In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa il informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile legale ce se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.

(3) In cazurile prevazute la alin.1, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta.

(4) Incalcarea dispozitiilor alin.2 poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii.

Prin conflict de interese, se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica, o functie publica sau care exercita o pozitie sensibila sau responsabila in ceea ce priveste verificarea, autorizarea, plata si contabilizarea cererilor de plata, are un interes personal de natura patrimoniala/personala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.loading...Document Info


Accesari: 1944
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )