Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadManual de Procedura - Ajutor Stocare Privata Unt si Smantana 1

management
ALTE DOCUMENTE

LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE IN VIGOARE
Argument societate
PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢURI
Imbracaminte
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ALEGERE
PLANIFICARE SI ELEMENTE DE MANAGEMENT STRATEGIC
Analiza Comparativa a Calitatii Produsului \"Nokia 6230\" fata de celelalte produse concurente, existente pe piata romanesca
CONTRACTAREA , LIVRAREA SI INCASAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE
CONTROLUL IN ACTIVITATEA MANAGERIALA
INOVAREA SI TEHNOLOGIILE INFORMATIONALEManual de Procedura 
Ajutor Stocare Privata Unt si Smântâna
                                                                                                                             

VERSIUNEA 2.3

BUCUREsTI

2007

DIFUZARE

Directia Juridica si Contencios

Directia Audit Intern

Directia Antifrauda

Directia Economica

Directia IT

Sucursale Judetene APIA

Directia Controale pe teren si Inspectii

EVOLUŢIE

   Versiune

Întocmit de

Data întocmirii

Aprobat de

Data aprobarii

OBSERVAŢII

1

Alina Dumitru

15.09.2006

Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI

15.09.2006

Versiunea initiala

2.0

Alina Dumitru

08.11.2006

Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI

08.11.2006

Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers

2.1

Alina Dumitru

20.11.2006

Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI

20.112006

Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers

2.2

Alina Dumitru

10.01.2007

Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI

10.01.2007

Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers

2.3

Alina Dumitru

02.04.2007

Iolanda Dreossi Sef Serviciu

Adriana Chirea DDMPI

Versiune modificata in urma recomadarilor PricewaterhouseCoopers


CUPRINS

Definitii si Abrevieri 6

1. Introducere. 9

1.1. Scopul manualului 9

1.2 Baza legislativa. 10

1.2.1. Legislatia comunitara consolidata. 10

1.2.2. Legislatie nationala. 12

2. Atributiile institutiilor implicate în interventia prin stocare privata. 12

2.1. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) 12

2.1.1. Sediul central 12

2.1.2  Agentiile judetene. 20

Serviciul examinari cereri de ajutor 20

2.2. Sarcinile altor institutii cu care colaboreaza APIA.. 21

2.2.1. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. 21

2.2.2.  Laboratoarele. 22

2.2.3. Operatorul de stocare privata. 22

3. Agreerea fabricilor producatoare de unt destinat schemei de ajutor stocare privata. 22

4.  Administrarea documentelor si managementul executiei 24

4.1. Primirea cererilor de ajutor 24

4.2.  Verificarea formala si de continut a cererilor 25

4.3 Completarea lipsurilor si acceptarea cererilor 26

4.4. Refuzarea cererii 28

4.5. Întocmirea centralizatorului cu cereri acceptate dupa verificarea administrativa. 29

4.6.  Stabilirea inspectiei initiale la fata locului 29

5.  Încheierea contractelor 30

5.1 Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în schema în urma semnarii contractului de stocare privata unt si smântâna. 34

5.2 Cererea de contract pentru smântâna. 35

5.3. Contractul pentru Unt/Smântâna în alt Stat Membru. 36

6. Monitorizarea  inspectiilor 36

6.1  Riscuri 37

6.2. Managementul riscurilor 37

6.3.  Verificarea rapoartelor de control 39

7.  Analiza de laborator 39

8. Plata în avans a ajutorului si garantia. 40

9. Întocmirea dosarului pentru plata finala a ajutorului 42

10. Antecalculatia sumei pentru ajutor 44

11. Arhivarea. 45

12 . Monitorizarea activitatilor zilnice. 46

12.1.  Activitatea de control intern în cadrul Serviciului lapte si   produse lactate. 46

12.2 Modul de control intern în cadrul Directiei  Masuri de Piata. 46

13.       Informarea Comitetului de Management 47

14.  Frauda/iregularitate. 48

ANEXE.. 50

- 59

Consilier superior-SLPL3. 59

Caiet de sarcini...................................................................................................................... 126

1. Introducere. 127

2. Compozitia untului 128

2.1.  Compozitia untului - caracteristici calitative. 130

3. Depozitele. 131

4. Întreprinderile producatoare. 132

5. Conditionarea si marcarea. 133

5.1. Conditionarea. 133

5.2. Marcarea. 134

6. Contractul de depozitare privata. 136

6.1. Perioada de depozitare. 137

6.2. Cererile de contract pentru smântâna. 139

7. Untul produs în alt Stat Membru. 140

7.1. Certificatele de calitate pentru untul destinat a fi stocat în alt Stat Membru. 141

8. Intrarile/Iesirile lotului 142

8.1. Intrarile lotului 142

8.2. Iesirile lotului 142

8.2.1. Iesirile fara ajutor 143

8.2.2. Iesirile care beneficiaza de ajutor 143

8.2.3 Iesirile la cererea Agentiei 143

9. Masuri de control la depozitul frigorific. 144

9.1. Prelevarea de mostre si cântarirea untului 144

9.2. Prelevarea de mostre si cântarirea smântânii 147

10. Înlocuirea produselor 147

11.  Schimbarea proprietarului produsului aflat în schema. 148

12. Contabilitatea materiala si a documentelor comerciale. 148

12.1.  Contabilitatea materiala. 148

12.2. Pastrarea documentelor 149

13. Planul de camera. 150

14. Ajutoare pentru depozitare. 150

15.  Eligibilitatea pentru plata. 153

16. Plati în avans. 153

17.  Retragerea din depozit si cererea pentru plata finala. 153

18.  Ratele de schimb pentru euro. 155

19. Eliberarea garantiei pentru plata în avans. 155


Definitii si Abrevieri

Executanti

Prescurtari

Interpretari

Raspunde

Primire, înregistrare, selectare, trimitere, arhivare

BA1

Executant administrativ 1 al sucursalei judetene (desface posta, aplica stampila)

Sucursala judeteana APIA

Biroul administrativ

DA1

Executant administrativ 1 al Biroului central al APIA (desface posta, aplica stampila)

APIA central

Directia Achizitii Publice,Administrativ

Control administrativ

SECA1

Executant serviciu examinari cereri de ajutor 1 al sucursalei judetene  (înregistrare, control formal I)

Sucursala judeteana APIA

Serviciul examinari cereri de ajutor

SECA2

Executant serviciu examinari cereri de ajutor 2 al sucursalei judetene   (înregistrare, control formal II.)

Sucursala judeteana APIA

Serviciul examinari cereri de ajutor

SECA3

Sef serviciu examinari cereri de ajutor  (avizare rapoarte )

Sucursala judeteana APIA

Serviciul examinari cereri de ajutor

DSJ

Director sucursala judeteana (incheiere de contracte, decizii)

Sucursala judeteana APIA

SLPL

Serviciul lapte si produse lactate

APIA central

SLPL1

Executant serviciul lapte 1

APIA central

Serviciul lapte si produse lactate

SLPL2

Executant serviciul lapte 2

APIA central

Serviciul lapte si produse lactate

SLPL3

sef serviciu lapte si produse lactate(aprobarea capacitatii de depozitare,  aprobarea informatiilor transmise Comisie, contractarea)

APIA central

Serviciul lapte si produse lactate

BAP3

sef birou autorizare plati (întocmirea listei cu privire la  platile aprobate)

APIA central

Directia Masuri de Piata -Biroul autorizare plati

DMPI

Director, Directia Masuri de Piata si interventie

APIA central

Directia Masuri de Piata si Interventie

ISCT1

Inspector controale pe teren, inspectii 1 (control la fata locului)

Sucursala judeteana APIA

Serviciul controale pe teren , inspectii

DSJ

Director Sucursala Judeteana

Sucursala Judeteana APIA

LAB

Organul /Persoana care executa analizele de laborator

Laboratorul acreditat

APIA SJ

Sucursala judeteana APIA

SJ

Sucursala judeteana

SIPA

Sistemul informational pentru piata agroalimentara

MAPDR

BAP

Biorul autorizare plati din cadrul Directiei Masuri de Piata si Interventie

APIA central

BA

Biroul administrativ

Sucursala judeteana APIA

DA

Directia Achizitii Publice, Administrativ

APIA central

MAPDR

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

                                      

OMAPDR

Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

UE

Uniunea Europeana

Notiunile executiei

Notiunea

Definitia

Control administrativ

Control formal

În cursul acestui control se verifica, daca oferta a sosit în termen, daca în oferta toate rubricile sunt completate, daca aceasta este semnata - se verifica existenta documentelor solicitate.

Control continut

În cursul acestui control se efectueaza analiza continutului datelor din documente.

Control fizic

Analiza de laborator

Analiza calitativa a parametrilor prevazuti în reglemetarile comunitare pentru stocurile de interventie.

Inspectia depozitelor

Inspectia efectuata la locul de depozirare privata a produsului din schema  (controlul existentei loturilor de unt, starea fizica, control cantitativ si calitativ, precum si prelevarea probelor si analiza de laborator a probelor)

Notiunile folosite în descrierea procesului de executie

Cerere

Formular tipizat, pus la dispozitia solicitantului de catre APIA pentru a putea participa la depozitare conform schemei

Raport de stoc

Situatia întocmita anual, lunar si zilnic (daca e cazul) despre stocurile de interventie din depozit, despre modificarea acestora

Lista depozitelor

Lista depozitelor  care asigura depozitarea privata pentru unt si smântâna

Raport de control

Raportul intocmit de inspectorul judetean dupa efectuarea inspectiei

Caiet de sarcini

Se adreseaza solicitantului care este interesat sa încheie contracte de depozitare privata pentru unt si smântâna cu APIA. Este un document operational care face parte din contract si vine în completarea obligatiilor contractuale.

APIA

Agentia de Plati si Interventie în Agricultura

1. Introducere

1.1. Scopul manualului

Acest manual descrie regulile administrative si cerintele tehnice pentru primirea cererilor pentru acordarea ajutorului de stocare privata, conditiile de eligibilitate a untului si smântânii, controalele oficiale în depozite.

În acest manual se ofera informatii despre Agentie si agentii sai, organizarea structurala si nume de contact.

Scopul acestei scheme de interventie este acela de a sustine preturile pe piata untului si smântânii. În cazul în care tendintele preturilor si a stocurilor indica un dezechilibru major pe piata care ar putea fi redus sau evitat prin depozitare sezoniera, Comisia poate decide interventia prin acordarea ajutorului pentru depozitare privata prin organismul de interventie (  Agentia de Plati si Interventie în Agricultura - APIA).

Ajutorul de depozitare privata se acorda persoanelor fizice sau juridice denumite contractanti ( solicitanti /operatori economici ).

Valoarea ajutorului financiar se stabileste având în vedere costurile de depozitare si evolutia previzibila a preturilor pentru untul proapat si pentru untul din depozit.

Untul si smântâna pentru care se solicita ajutorul trebuie sa îndeplineasca criteriile de eligibilitate stabilite în acest manual si caietul de sarcini.

Ajutorul financiar se stabileste având în vedere costurile de depozitare si evolutia previzibila a preturilor untului si smântânii.

Ajutorul financiar pentru depozitarea privata este conditionat de încheierea unui contract, în temeiul dispozitiilor stabilite în acest manual.

Etapele de gestionare administrativa:

1.    22422l1119w Primirea dosarului

2.    22422l1119w Verificarea dosarului

3.    22422l1119w Accepatrea  dosarului /refuzarea dosarului

4.    22422l1119w Plata ajutorului

Obiectiv

Procedura are ca obiectiv descrierea etapelor cu privire la primirea ajutorului pentru stocare privata a untului si smântânii.

1.2 Baza legislativa

1.2.1. Legislatia comunitara consolidata

Regulile si obligatiile descrise în acest manual reies din Regulamentul CE nr. 2771/1999 prin care se stabilesc regulile de aplicare ale Regulamentului CE nr1255/1999 în ceea ce priveste interventia pe piata untului si smântânii.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comuna a laptelui si produselor lactate.

Regulamentul CE nr 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.

Regulamentul CE nr 213/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr 1255/1999 privind metodele de analiza si evaluare calitativa a laptelui si a produselor lactate si de modificare a Regulamentelor CE nr 2771/1999 si a Regulamentului CE 2799/1999.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 562/2005 din 5 Aprilie, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999  al Consiliului privind schimburile de informatii dintre Statele Mmembre si Comisie an sectorul laptelui si produselor lactate.

Regulamentul (CEE) nr. 2220/1985 din 22 iulie 1985, de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garantii pentru produsele agricole.

Regulamentul (CE) nr. 331/2005 privind determinarea ajutorului la care se face referire în  Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 privind acordarea ajutorului pentru stocare privata unt si smântâna cu derogare de la Regulamentul (CE)  nr. 2771/1999.

Regulamentul 1290/2005 din 21 iunie privind finantarea politicii agricole comune.

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR.

Regulamentul Comisiei CEE nr. 565/1980 privind plata anticipata a restituirilor la export pentru produsele agricole.

1.2.2. Legislatie nationala

HG nr 954/2005 privind aprobarea regulilor specifice de igiena pentru alimentele de origine animala - transpune regulamentul CE nr 853/2004.

Ordinul MAPDR nr. 422/2006  privind criteriile de acreditarea ale agentiei de plati.

2. Atributiile institutiilor implicate în interventia prin stocare privata.

2.1. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)

2.1.1. Sediul central

          Directia de Masuri de Piata si Interventie se ocupa cu autorizarea fondurilor alocate în aplicarea instrumentelor economice pentru buna functionare a  sistemului de interventie privata în ceea ce priveste laptele si produsele lactate.

 Serviciu Lapte si Produse Lactate  :

-    22422l1119w     22422l1119w    face publica interventia;

-    22422l1119w     22422l1119w    elaboreaza caietul de sarcini pentru fiecare campanie de stocare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    înregistrarea electronica a  datelor;

-    22422l1119w     22422l1119w    stabileste perioada de depozitare si cantitatile pentru care se face  depozitare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    stabileste reducerea sau prelungirea perioadei de depozitare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    comunicarea nivelului ajutorului stabilit în avans si nivelul garantiei;

-    22422l1119w     22422l1119w    solicita efectuarea controalelor fizice pe teren de catre sucursalele judetene;

-    22422l1119w     22422l1119w    se ocupa cu evaluarea rezultatelor;

-    22422l1119w     22422l1119w    valideaza dosarele depuse pentru ajutorul pentru stocare privata;

-    22422l1119w     22422l1119w    se ocupa cu solutionarea contestatiilor;

-    22422l1119w     22422l1119w    comunica solicitantilor rezultatele;

-    22422l1119w     22422l1119w    întocmirea si transmiterea rapoartelor prevazute în normele de drept si Regulamentul de Organizare si Functionare al APIA;

-    22422l1119w     22422l1119w    demareaza interventia prin stocare privata cu acordul Comisiei;

-    22422l1119w     22422l1119w    autorizarea realocarii produselor depozitate;

-    22422l1119w     22422l1119w    reactualizarea caietului de sarcini.

 Implementarea modificarilor reglementarilor Comisiei si procesul de aprobare a unei noi versiuni a manualului de proceduri

Serviciul Lapte si Produse Lactate din cadrul APIA, are ca sarcina elaborarea Manualului de procedura - "Ajutor stocare privata unt si smântâna", manual care va fi reactualizat, în cazul modificarii, caducitatii sau aparitiei de noi regulamente ale UE si va fi auditat de catre  Directia Audit Intern (verifica conformitatea procedurii cu normele comunitare), supus spre aprobare conducerii APIA si înaintat Autoritatii Competente în vederea acreditarii.

Modificarile si completarile procedurii se vor aproba prin decizia Directorului General, care va avea la baza legislatia comunitara.               

Legislatia comunitara si nationala se actualizeaza de catre Consilierului Juridic din cadrul Directiei Masuri de Piata si Interventie.

Consilierului juridic urmareste zilnic aparitia în Monitorul Oficial al României si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta în domeniul lapte si produse lactate. Daca apar modificari ale legislatiei, acesta  elaboreaza o nota de necesitate a implementarii noilor prevederi  si o supune atentiei sefului Serviciului Lapte si Produse Lactate.

seful de Serviciu avizeaza nota si o transmite spre verificare si aprobare Directorului Directiei Masuri de Piata - Interventie.

Daca Directorul Directiei Masuri de Piata - Interventie dispune implementarea noilor modificari sau reglementari, consilierul juridic pune la dispozitia executantului SLPL1 noile modificari si completari ale legislatiei în domeniu.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Actualizarea legislatiei si întocmirea notei  de necesitate a implementarii modificarilor

Consilier juridic

DMPI-SLPL

Implementarea modificarilor

Avizarea  notei  privind  implementarea modificarilor

SLPL3

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Aprobarea  notei  si dispunerea  implementarilor

Director

DMPI

Implementarea modificarilor

Implementarea  modificarilor

SLPL1

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Verificarea  implementarii  modificarilor

SLPL 2

Serviciul Lapte si Produse Lactate

Implementarea modificarilor

Nota de necesitate nr................din data....................

Actualizarea /Modificarea  Manualului de proceduri - Ajutor Stocare Privata Unt si Smantana

Nr.crt.

Referinta documentului sau a paginii din procedura

Textul din procedura aprobat

Textul completat/modificat

Motivatia

Consilier juridic SLPL ,

sef serviciu LPL

Director  DMPI

 Fisele de post

Fisele de post pentru functiile de executie sunt întocmite de seful Serviciului Lapte si Produse Lactate, avizate de Directorul Directiei Masuri de Piata si aprobate de Directorul General.  Fisele de post sunt semnate de catre executanti dupa încadrarea în functia de executie. Un exemplar al fisei de post va fi înmânat executantului în cauza.

Fisa de post a Sefului Serviciului Lapte si Produse Lactate este întocmita de Directorul Directiei Masuri de Piata si Interventie, este avizata de Directorul General Adjunct si aprobata de Directorul General. Fisa este semnata de catre seful de Serviciu dupa încadrarea sa în functia de conducere. Un exemplar al fisei de post va fi pastrat de catre seful serviciului.

Fisele de post ale SLPL se regasesc în anexa A.

Fisele post ale SECA se regasesc în anexa B.

Estimarea numarului de persoane

Estimarea  este efectuata la solicitarea SLPL3 . SLPL3 propune suplimentarea numarului de personal când volumul de munca depaseste numarul minim de persoane necesar desfasurarii schemei acesta fiind specificat în acest manual (SLPL1, SLPL2). Aceasta propunerea este înaintata în scris spre aprobare Directorului DMPI. DDMPI împreuna cu SLPL3 vor face o analiza în urma careia vor redistribui personalul în cadrul Serviciului sau a Directiei. Daca nici în urma redistribuirii personalului volumul de munca nu este acoperit, atunci DDMPI va solicita Directiei Management si Resurse umane selectarea personalului necesar conform Manualului de procedura "Recrutare si selectie personal".

Declaratia  privind evitarea conflictelor de interese

Declaratia privind evitarea conflictelor de interese va fi completata atât la angajare cât si anual de catre functionarul public în vederea bunei organizari a activitatii.

Detaliile privind evitarea conflictelor de interese se regasesc în manualul privind evitarea conflictelor de interese din cadrul serviciului resurse umane. Modelul Declaratiei privind evitarea conflictelor de interese se regaseste in anexa C.

seful de serviciu (SLPL 3) va estima anual necesarul de personal în functie de situatia pietei laptelui si produselor lactate.

Serviciul lapte si produse lactate colaboreaza cu:

1.    22422l1119w Biroul autorizare plati caruia ii înmâneaza dosarele în vederea autorizarii platii care va fi efectuata conform manualului de procedura autorizare plati.

2.    22422l1119w Directia Achizitii Publice, Administrativ care se ocupa cu arhivarea dosarelor de plata conform manualului de procedura arhivare.

3.    22422l1119w Directia Inspectii care va efectua controale conform Manualului de Procedura Inspectii si va raporta rezultatele.

4.    22422l1119w Serviciul Financiar care va efectua imobilizarea, eliberarea si retinerea garantiilor si a monitorizarii efectuarii platilor conform Manualuiui Avansul si Garantia.

5.    22422l1119w  Directia Management Resurse Umane, se va ocupa de instruirea continua a personalului angajat al Sediului Central si Sucursalelor conform Manualului de Pregatire Profesionala existent  

6.    22422l1119w Serviciul IT si comunicatii care asigura intretinerea din punct de vedere software si hardware.

Linii generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a personalului in cadrul Serviciului Lapte si Produse Lactate

În functie de modul de organizare specifica fiecarui serviciu din  DMPI, substituirea personalului va fi efectuata tinând cont de urmatoarele principii :

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   respectarea principiului celor patru ochi conform reglementarilor Comunitare

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   substituirile vor fi initiate de seful de serviciu si se opereaza în cazul absentei personalului care ar putea conduce la nerespecatrea termenelor din proceduri ;

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   pentru consilieri si sef de serviciu substituirile vor fi facute astfel:

Ř    22422l1119w   daca în  serviciu numarul de consilieri prezenti este mai mare sau egal cu 50% din capacitatea normata, dar exista personal absent, se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor. Daca în serviciu numarul de consilieri prezenti este mai mic de 50% din capacitatea normata se solicita personal cu pregatire similara din cadrul altor servicii din cadrul DMPI . solicitarea este facuta în scris de seful de serviciu catre directorul   DMPI.

Ř    22422l1119w   Daca în serviciu absenteaza seful de Serviciu,acesta va fi înlocuit de un alt sef de serviciu din DMPI.

·    22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w     22422l1119w   pentru  Directorul de Directie substituirea va fi facuta astfel:

·  Daca în directie absenteaza directorul, se va asigura functionarea directiei prin substituirea cu un alt sef de  Serviciu. În situatia în care seful de serviciu care preia atributiile directorului va trebui sa aprobe documente pe care le-a verificat/semnat în perioada anterioara în cadrul serviciului sau, un alt sef de serviciu din cadrul directiei va aproba documentele respective.

Codificarea functiilor din cadrul Serviciului privind procedura de depozitare si monitorizarea stocurilor de unt

Nr.crt.

Cod

Functia

Atributii

Nume, Prenume

1

SLPL1

Consilier serviciu

Operare

2

SLPL2

Consilier serviciu

Verificare operatiuni

3

SLPL3

sef serviciu

Matricea înlocuirii personalului în situatii speciale în cadrul procedurii de depozitare si monitorizarea stocurilor de unt, serviciul lapte si produse lactate

Persoana înlocuita

Persoana care va prelua atributiile

Atributii

SLPL1 (stocare privata unt)

SLPL1 (vanzare)

Operare

Operare

SLPL2 (stocare privata LPD)

SLPL2 ()

Verificare operatiuni

Verificare operatiuni

2.1.2  Agentiile judetene

  Serviciul examinari cereri de ajutor

Verificarea administrativa a ofertelor privind depozitarea privata a untului si smântânii.

Întocmeste baza de date cu potentialii solicitanti ai ajutorului pentru stocare privata.

Analizeaza cererile pentru ofertele de stocare privata.

Accepta sau respinge cererea motivat, comunica rezultatul analizei si întocmeste nota explicativa cu motivul respingerii cererii.

În cazul acceptarii ofertei se verifica capacitatile si conditiile de depozitare.

În cazul în care conditiile si  capacitatile nu corespund se întocmeste nota explicativa cu motivul respingerii si se transmite celor implicati.

În cazul când sunt îndeplinite conditiile si capacitatile cerute dosarul se declara acceptat.

Verifica dosarul de cerere de contract.

Verifica dovada depunerii garantiei.

În caz de neconformitate a dosarului, informeaza ofertantul ca cererea nu poate fi luata în calcul.

Face înregistrarea electronica a datelor din cereri.

Actualizarea bazei de date privind capacitatile de depozitare pentru stocarea privata.

Întocmirea inventarului centralizat privind toate locurile de stocare, produsele, cantitatile.

Actualizarea listei  operatorilor agreati care au încheiat contracte de stocare privata pentru unt si smântâna cu APIA.  Lista va curpinde informatii care permit identificarea precisa a tuturor operatorilor si capacitatilor de stocare (adresa, date de identificare).

Prelucrarea datelor din rapoartele de control primite de la Serviciul Controale pe Teren , Inspectii.

Stabilirea efectuarii controalelor la depozite.

Fisele de post ale SECA se gasesc în Anexa B.

Serviciului Examinari Cereri de Ajutor colaboreaza cu:  

1. Biroul administrativ în vederea primirii si arhivarii cererilor conform procedurii Serviciului administrativ.

 2. Serviciul controale pe teren, inspectii în vederea întocmirii rapoartelor de  control despre fiecare inspectie efectuata la fata locului. Inspectiile vor fi efectuate conform manualului de proceduri al Directiei Inspectii.

3. Biroul IT în vederea asigurarii asistentei tehnice, întretinerea din punct de vedere hardware a echipamentelor din dotarea sucursalelor judetene

2.2. Sarcinile altor institutii cu care colaboreaza APIA

2.2.1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

APIA este un organism în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar scopul colaborarii între cele doua institutii este de a creea conditiile necesare desfasurarii activitatii de interventie pe piata laptelui si produselor lactate, cand situatia o impune.

2.2.2.  Laboratoarele

Laboratoarele executa analizele calitatii probelor de unt si smântâna necesare pentru stabilirea conformitatii conditiilor de eligibilitate.

Laboratoarele executa analiza calitatii probelor de unt si smântâna prelevate în cursul inspectiilor.  În urma efectuarii analizelor de calitate laboratoarele vor emite un raport (UNT 0 - Anexa XII) în baza caruia se vor respinge sau prelua cantitatile de unt sau smântâna.

  2.2.3. Operatorul de stocare privata

Toate obligatiile si drepturile pe care le are operatorul de stocare privata unt si smântâna  sunt descrise detaliat în " Caietul de sarcini".

3. Agreerea fabricilor producatoare de unt destinat schemei de ajutor stocare privata

La  începutul fiecarui an fabricantii care doresc ca fabricile lor sa fie agreate pentru a intra în schema de stocare privata unt vor trebui sa depuna la sediul SECA sau sa trimita prin fax o cerere de agreere împreuna cu autorizatia sanitar veterinara care atesta ca fabrica respecta conditiile necesare conform regulamentelor comunitare si ca nu a existat nici o suspendare.

 În urma cererii va avea loc o inspectie inopinata efectuata de catre inspectori pentru verificarea fabricii producatoare.

Odata intrata în schema de stocare privata, fabrica respectiva va fi supusa semestrial (la 6 luni), unei inspectii inopinate pentru verificare conditiilor de autorizare.

În urma ambelor inspectii se vor completa rapoarte de control de catre inspectori care vor preciza data controlului, durata controlului si operatiunile efectuate.

Untul trebuie produs într-o întreprindere autorizata conform articolului 5 din Regulamentul CE nr. 2771/1999. Autorizarea se face în conformitate cu articolul 4 al Regulamentului CE nr. 853/2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Întreprinderea se angajeaza sa detina în permanenta registre care sa ateste originea  materiilor prime utilizate ( cantitatile pe furnizor indentificate dupa nume si adresa), cantitatile de unt obtinute, data ambalarii( aceeasi pentru întreg lotul ), identificarea datelor de iesire pe fiecare lot de unt cu informatii despre client( nume si adresa).

Sa detina toate elementele care sa permita verificarea ca untul destinat stocarii private a fost fabricat  pornind de la materii prime de origine comunitara.

Sa accepte toate controalele oficiale care vor urmari mai ales veridicitatea elementelor înscrise în registre , originea materiei grase în cauza, natura materiei grase continuta de untul fabricat (materii grase non-butirice).

Anul viitor agreerea ramâne valabila cu conditia depunerii la sediul SECA sau expedierii prin fax a autorizarii sanitar-veterinare eliberata pe anul respectiv.

4.  Administrarea documentelor si managementul executiei

         

4.1. Primirea cererilor de ajutor

          Cererea de încheiere a contractului va contine trei copii, prima copie ramâne la solicitant, a doua copie ramâne la dosar la Sucursala Judeteana, iar a treia copie ajunge la Sediul Central.

          Cererile se depun personal se depun la registratura sau se expedieaza prin posta la sediul Sucursalei Judetene APIA - BA  la data stabilta în anunt.

Serviciul Lapte si Produse Lactate din cadrul APIA va comunica data începerii depunerii solicitarilor prin SLPL 3, Biroului de presa care se va ocupa cu publicarea anuntului  pe site-ul APIA sau în diverse publicatii si materiale de specialitate.

În caietul de sarcini care va fi anexa la contract, sunt trecute toate obligatiile si drepturile solicitantului.

Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia celor interesati la sediile Sucursalelor Judetene ale APIA, Sediul Central precum si pe site-ul APIA.

          Cererea de încheiere a unui contract de stocare privata între operatoul economic si APIA - Sucursala Judeteana se refera doar la loturile de unt sau smântâna depozitate în întregime. Aceasta cerere de încheiere a contractului de stocare privata  trebuie sa ajunga la SECA  în termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii în depozit.

BA va înregistra data receptiei în registru primire/trimitere si va da un numar de înregistrare cererii. Dosarele sunt primite de catre SECA1 de la registratura.

          Daca cererea de încheiere a contractului de depozitare ajunge la SECA în termen de 10 zile lucratoare dupa data limita, contractul de depozitare va putea fi încheiat între cele doua parti, dar ajutorul se va reduce cu 30% (art 30 din Regulamentul 2771/1999).

Operatiunea de reducere a ajutorului se va efectua de SLPL 1, va fi verificata de SLPL 2 si avizata de SLPL 3 care o va înmâna spre avizare   Biroul Autorizare Plati. Reducerea se va aplica la suma totala pe care o va încasa solicitantul.

          Serviciul Examinari Cereri de Ajutor verifica pentru acceptarea dosarului depus pentru ajutorul stocarii private, urmatoarele:

-    22422l1119w     22422l1119w    cerere de încheiere a contractului  US_P2/1 - Anexa I;

-    22422l1119w     22422l1119w    certificat de înregistrare la Registrul Comertului;

-    22422l1119w     22422l1119w    copie a statutului Societatii  plus anexe unde este cazul;

     - certificat eliberat de agentia de plati a tarii de origine daca provine dintr-un alt Stat Membru (daca este cazul ).                      

4.2.  Verificarea formala si de continut a cererilor

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Verificarea si înregistrarea cererii

SECA 1, SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

cerere- verificare si înregistrare

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Executantul SECA 1 verifica daca cererea este completata pe formularul pus la dispozitie de BA - Sucursala Judeteana (Anexa I), daca este completata în totalitate (toate rubricile) si noteaza în lista de verificare (Anexa XIII), toate datele.

Urmatoarele date vor fi înregistrate de SECA 1 în format electronic:

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa solicitantului;

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa depozitului frigorific unde este stocat produsul;

-    22422l1119w     22422l1119w    numele si adresa fabricii producatoare;

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de agreere al fabricii;

-    22422l1119w     22422l1119w    produsul pentru care se solicita ajutor;

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatea;

-    22422l1119w     22422l1119w    tara de productie;

-    22422l1119w     22422l1119w    data intrarii în schema;

-    22422l1119w     22422l1119w    verificarea termenului (daca s-a expediat în termenul de depunere);

-    22422l1119w     22422l1119w    semnatura solicitantului;

-    22422l1119w     22422l1119w    titulatura  persoanei care semneaza ;

-    22422l1119w     22422l1119w    data.

În baza criteriilor de control SECA 2 îl va verifica pe SECA 1 respectându-se astfel principiul celor patru ochi. 

4.3 Completarea lipsurilor si acceptarea cererilor

În cazul depunerii unui dosar cu lipsuri este necesara notificarea solicitantului (Anexa XV) în care se solicita completari. Dupa terminarea verificarii administrative, SECA 2 va înregistra în formatul electronic existenta lipsurilor sau a greselilor, apoi va emite notificarea. Notificarea va fi atasata la dosarul de cerere de ajutor  pe care îl preda lui  SECA 3, iar un exemplar va fi trimis solicitantului de catre SECA 2, dupa aprobarea SECA 3.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

 Notificare

pentru completarea lispurilor

SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Solicitarea completarii lipsurilor

Datele corectate sau completate vor fi verificate de executantul SECA 1, apoi SECA 2 dupa ce le va verifica si el, le va înregistra în format electronic.

SECA 2 va indica în formatul electronic , daca cererea astfel completata poate fi acceptata sau nu.  SECA 3 va decide asupra acceptarii sau nu a cererii.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Completarea lipsurilor

SECA 1,SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Verificare si înregistrare lipsuri

Daca cererea este acceptata, SECA 1 dupa aprobarea lui SECA 3, va emite catre solicitant scrisoarea de acceptare a cererii de ajutor (Anexa XII).

În cazul acceptarii formale SECA  3 va dispune efectuarea inspectiei la fata locului, lucru comunicat atât solicitantului cât si Serviciului Controale pe Teren, Inspectii. (Anexa XVI si Anexa XVII).  

 4.4. Refuzarea cererii

Daca cererea nu este acceptabila nici chiar dupa completarea lispurilor, SECA 1 îl va informa pe SECA 3 care va refuza cererea.

La terminarea verificarii administrative, executantul SECA 2 va indica în formatul electronic faptul ca cererea nu este acceptabila.

 SECA 2 va intocmi scrisoarea de refuzare a cererii. Solicitantul va fi informat printr-o scrisoare - tip de refuzare a cererii (Anexa XVIII).

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Scrisoare - tip pentru refuzarea cererii

SECA  3

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri dea jutor

Refuzarea cererii

Daca solicitantul nu depune contestatie împotriva deciziei de refuz a cererii, dosarul va fi arhivat  conform procedurii de arhivare a Serviciului Administrativ.

 4.5. Întocmirea centralizatorului cu cereri acceptate dupa verificarea administrativa

Executantul SECA 1 va întocmi un centralizator cu cereri acceptate, care va contine :

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de înregistrare al cererii ;

-    22422l1119w     22422l1119w    numarul de înregistrare al solicitantilor CUI/CNP

-    22422l1119w     22422l1119w    data acceptarii.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Intocmire centralizator - cereri acceptate

SECA 2

Sucursala judeteana Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cereri acceptate

SECA 2 va verifica datele introduse de SECA 1 si va înmâna centralizatorul lui SECA 3. SECA 3 va aviza centralizatorul si îl va trimite spre preaprobare DSJ.

Dupa preaprobare SECA 3 va trimite centralizatorul catre SLPL 3 pentru aprobare.

4.6.  Stabilirea inspectiei initiale la fata locului

SECA 1 va înainta lui ISCT 1 centralizatorul cu cereri acceptate în urma verificarii administrative si va solicita inspectia initiala la fata locului .

Inspectia  initiala a stocului trebuie sa aiba loc la maxim 28 de zile de la data la care cererea pentru depozitare privata a fost înregistrata de BA - SJ. Inspectia are loc inopinat.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Intocmire centralizator - cereri acceptate

SECA 1, SECA 2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cereri acceptate pentru inspectie

Acest centralizator va fi introdus în format electronic si se va astepta  rapoartul controlului de la inspectii (US_P2/3), care va fi verificat conform listei de verificare (Anexa XIII) de catre SECA1. SECA 2 va verifica datele introduse de SECA 1  dupa care se va nota in acelasi centralizator în dreptul ofertelor acceptabil sau neacceptabil.

5.  Încheierea contractelor

Contractul de depozitare privata se încheie la nivelul Sucursalei Judetene de care apartine depozitul unde este stocat untul si va fi semnat de catre Directorul Sucursalei Judetene APIA (DSJ), prin delegarea sa de catre directorul general al APIA.

          Contractul de depozitare privata va fi încheiat dupa ce solicitantul  a citit si înteles - caietul de sarcini, caiet care va fi anexat la contract.

 Contractului de depozitare privata i se va anexa cererea de contract (Anexa I - US_P2/1).

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Încheierea contractului de depozitare

DSJ

Sucursala judeteana

Contract de depozitare

privata

SECA 1 va primi de la ISCT 1 Raportul inspectiei initiale, formularul US_P2/3 si formularul UNT 0 - Raportul de calitate si controlul documentelor. Daca nu sosesc în acelasi timp nu se va efectua nici o operatiune si se va astepta pâna când ISCT 1 va trimite formularul UNT 0.

Formularele vor fi verificate de catre SECA 1 dupa lista de verificari US _P2/LV - Anexa XIII.

În functie de rezultatul anlalizelor de laborator SECA 1 va întocmi o scrisoare de acceptare a cererii în urma careia se va putea semna contractul de depozitare sau o scrisoare de refuz a cererii de ajutor (anexa XX si anexa IX).

Daca în urma verificarilor formularelor US_P2/3 si UNT 0 conform listei de verificare cererea este acceptata se poate semna contractul de stocare privata.

Contestatii

Daca în cursul inspectiei la fata locului se va constata lipsa unor documente justificative sau existenta unor documente incomplete acest lucru se va preciza în raportul de control întocmit de catre inspectorul APIA SJ  . Raportul de control  va fi trimis Serviciului Lapte si Produse Lactate .

SLPL 1 si SLPL 2 vor analiza rezultatele raportului de control si vor   trimite o notificare catre SECA 3, care va fi avizata de SLPL 3, prin care vor transmite concluziile în urma  verificarii raportului de control.

În cazul în care solicitantul ajutorului contesta  rezultatul inspectiei  acesta va trimite o notificare la SLPL în care îsi va expune punctul de vedere în acest caz. Solicitantul poate sa trimita în sprijinul contestarii raportului de control, orice document care nu a fost prezentat anterior si poate sa ceara o reverificare a documentelor justificative detinute de acesta.

SLPL 3 va analiza motivele contestarii raportului de control de catre solicitantul ajutorului si în cazul în care exista motive întemeiate va solicita Directiei Inspectii efectuarea unei  contrainspectii.

În urma efectuarii contrainspectiei se va întocmi un raport de control pe care se va mentiona " contrainspectie " care va fi trimis la SLPL.

SLPL 1 sI SLPL 2 vor analiza rezultatele contrainspectiei si vor întocmi o notificare catre SECA 3  care va fi avizata de SLPL 3 prin care se vor anunta concluziile rezultate în urma verificarii raportului contrainspectiei.

Daca solicitantul / operatorul economic nu este multumit cu rezultatele testelor de laborator privind calitatea sau din punct de vedere microbiologic, el poate cere reanalizarea probelor în cel mult 7 zile lucratoare de la primirea notificarii de neconformitate, depunând o garantie echivalenta consturilor analizelor de laborator, conform contractului încheiat între laboratoare si Directia inspectii.

 Depunerea garantiei urmareste aceiasi pasi ca si la depunerea garantiei pentru plata în avans. SLPL 1 notifica Biroul Autorizare Plati care va notifica Serviciul Financiar în vederea confirmarii depunerii de catre solicitant a garantiei pentru reanalizarea cantitatii de unt în cauza (anexa XXIX).

În cazul în care  în urma contestatiei rezultatele analizelor sunt în favoarea solicitantului, SLPL1 emite scrisoarea de eliberare a garantiei depuse pentru analize catre Biroul Autorizare si o copie solicitantului (Anexa XXVIII).

Daca analizele sunt în favoarea Agentiei, solicitantului i se va opri garantia, SLPL1 notificând Biroul Autorizare Plati care va notifica Serviciul financiar pentru confiscarea garantiei si o copie solicitantului (Anexa XXX).

Contestatia analizelor de laborator poate fi depusa de solicitant la Directia Masuri de Piata, Interventie - Serviciul Lapte si Produse Lactate - APIA Central.

    Daca pentru solutionarea contestatiei va trebui efectuata o contrainspectie, acesta va fi efectuata de ISCT APIA Central conform manualului de procedura al Directiei Inspectii si Control. ISCT 3 va trebui sa îl notifice pe SLPL 3 de rezultatul acestei contrainspectii expediând Raportul de control si formularul UNT 0 având specificatia "contrainspectie". În baza acestui raport  SLPL 3  îi va  comunica lui SECA 3 rezultatul contestatiei.

Laboratorul ales de catre solicitant trebuie sa fie regasit în lista laboratoarelor agreate de catre APIA altul decât cel în care s-a efectuat prima analiza.

 Rezultatul în urma reanalizarii este considerat decisiv si nu mai poate fi contestat iar partea perdanta va suporta costurile analizarii.

Modelul contractului de stocare privata unt si smântâna se gaseste anexat la capitolul Anexe, anexa D

5.1 Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în schema în urma semnarii contractului de stocare privata unt si smântâna

          SECA 1 va trimite o lista cu solicitantii care au încheiat contractul de stocare privata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECA 2 va verifica lista întocmita si  va înmâna lista pentru avizare lui SECA 3 . SECA 3 o va înmâna pentru aprobare lui DSJ.

Dupa aprobare SECA 3 va expedia prin curier lista catre SLPL 3.

SLPL 1 va întocmi un centralizator cu toate persoanele cu care s-a  încheiat  contractele de stocare privata unt si smântâna.

În acest centralizator se vor nota urmatoatele date :

- numele si adresa solicitantului;

- numele si adresa depozitului frigorific unde este stocat produsul;

- data semnarii contractului;

- data când se va termina contractul , care va fi completata la sfârsitul perioadei de stocare contactuala;

SLPL 2 va verifica centralizatorul întocmit de SLPL 1

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Întocmirea centralizatorului cu oferte acceptate în urma semnarii contractului

SLPL 1, SLPL 2

Sediu Central, DMPI, SLPL

Evidenta contractelor de stocare privata untsi smântâna

5.2 Cererea de contract pentru smântâna

Ajutorul pentru depozitare privata a smântânii se acorda numai pentru smântâna pasteurizata, care trebuie sa aiba un continut de grasime de minim 35% si maxim 80% (art 36 din Regulamentul 2771/1999).

În cazul în care se va primi de catre SECA o cerere de acordare a ajutorului pentru smântâna (Anexa I), se vor respecta principiile descrise mai sus . 

SLPL 1 pentru a calcula ajutorul, va transforma cantitatiile de smântâna în echivalent unt si raportarea la untul cu un continut de grasime de 22% si înmultirea continutului de grasime al smântânii cu 1,20 (art 36 din Regulament 2771/1999).

SLPL 2 va îl va verifica pe SLPL 1 si dupa aprobarea de catre SLPL 3 va înmâna antecalculatia catre Serviciul Autorizare Plati.

Daca în urma controlului efectuat de catre ISCT 1 se constata un continut de grasime mai mic cu 2% decât continutul minim fixat în prealabil, ajutorul se plateste în functie de continutul de grasime constatat minus 10% ( art 37 din Regulamentul 2771/1999).

Contractul de stocare privata pentru smântâna va respecta procedura de încheiere a contractului descrisa la punctul 4 .

5.3. Contractul pentru Unt/Smântâna în alt Stat Membru

În cazul în care untul este depozitat într-un Stat Membru, altul decât cel producator, contractul de depozitare se va încheia în urma prezentarii unui certificat de calitate, furnizat de Agentia din Statul Membru producator.

Acest certificat trebuie sa parvina SECA  în termen de 50 zile de la data întrarii în depozit (art 31 din Regulamentul 2771/1999). Contractele de depozitare se încheie în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrarii cererii de catre BA  (art 31 din Regulamentul 2771/1999).

Certificatul trebuie sa confirme ca, produsul face parte din clasa nationala de calitate a Statului Membru producator si sa contina (art 31 din Regulamentul 2771/1999) :

-    22422l1119w     22422l1119w    nr de identificare a fabricii si Statului Membru producator;

-    22422l1119w     22422l1119w    data fabricarii;

-    22422l1119w     22422l1119w    nr lotului de fabricatie.

SECA 1 va verifica datele conform listei de verificare U0. SECA2 verifica datele controlate de SECA1.

Lista de verificare este apoi înmânata de SECA1  lui SECA 3 care o va aviza.

Modelul certificatului de calitate - Anexa U2 precum si  modelul listei de verificare U0  se gasesc în capitolul anexe , respectiv anexele XI si X. 

6. Monitorizarea  inspectiilor

Inspectiile la depozitul unde este stocat produsul

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Executarea inspectiei

ISCT1

Sucursala judeteana

Serviciul controale pe teren, inspectii

Raport de inspectie

 

Inspectia poate fi :

- initiala în primele 28 de zile de la depunerea cererii de ajutor (US_P2/3, UNT 0)

-    22422l1119w     22422l1119w    intermediara - (US_P2/3A, UNT 0) - care poate avea loc în orice moment pe parcursul stocarii

-   finala - (US_P2/3B) - la iesirea din depozit sau terminarea contractului.

Inspectiile se vor realiza conform manualului de procedura al Directiei Inspectii.

6.1  Riscuri

În cazul în care inspectiile nu se desfasoara în mod corespunzator exista probabilitatea aparitiei urmatoarelor riscuri :

-    22422l1119w     22422l1119w    plata neîndreptatita a ajutorului;

-    22422l1119w     22422l1119w    plata unei sume incorecte;

-    22422l1119w     22422l1119w    observatii critice sau respingerea de catre FEGA.

6.2. Managementul riscurilor

Pentru evitarea riscurilor enumerate mai sus, untul care va fi obiectul unui contract de depozitare privata trebuie sa fie supus unui control initial, intermediar si final a stocului. Contractul de depozitare privata detaliaza greutatile în tone si alte date relevante.

Inspectiile au loc inopinat.

          Verificarea initiala a stocului trebuie sa aiba loc la maxim 28 de zile de la data la care cererea pentru depozitare privata a fost înregistrata de SECA.

Verificarea intermediara are loc pe parcursul perioadei de stocare  si se va realiza la cererea SECA 3. SECA 1 va înstiinta ISCT 1 pentru efectuarea inspectiei.

Verificarea finala are loc la sfârsitul perioadei de depozitare contractuala.

 La sfârsitul perioadei de depozitare,conform contractului,                                                                                                                                                             contractantul informeaza SECA prin depunerea formularului US_P2/6 cu cel putin 5 zile lucratoare (Anexa VI), înaintea încheierii perioadei de depozitare contractuala  ( maxim 210 zile de depozitare contractuala).

Daca solicitantul nu va informa SECA cu 5 zile lucratoare înainte de retragerea produsului din depozit ajutorul se va reduce cu 15 %.   

Penalizarea se va aplica la suma totala de ajutor de care beneficieaza solicitantul, iar pasii sunt ca si în cazul penalizarii pentru întârzierea depunerii cererii de ajutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SECA 1 îl va notifica (Anexa XXI), pe ISCT 1 în vederea realizarii inspectiei finale si completarea formularului US_P2/3B.

Dupa efectuarea inspectiei finale ISCT 1 îi va trimite lui SECA 1 raportul inspectiei finale.

Durata de 5 zile stabilita mai sus poate fi scurtata în functie de cerintele Statului Membru unde se efectueaza depozitarea. (Art 33 din Regulamentul 2771/1999).

6.3.  Verificarea rapoartelor de control

În urma efectuarii inspectiilor intermediare sl finale care au loc conform manualului de procedura al Directiei Inspectii , ISCT 1 îi va inmâna lui SECA 1 rapoartele inspectiilor , respectiv formularele US_P2/3A ,US_P2/3B si UNT 0.

SECA 1 va verifica rapoartele  dupa lista de verificare (Anexa XIII) si va introduce în format electronic.

SECA 2 va verifica datele controlate de SECA 1, apoi îi va înmâna lista lui SECA 3 pentru avizare.

7.  Analiza de laborator

Inspectorii APIA - SJ vor preleva probe pentru examenul  chimic, microbiologic si organoleptic conform Regulamentului CE 213/2004.

Metodologia de prelevare a probelor este descrisa in Manualul de procedura intocmit de Directia Inspectii.

Raportul UNT 0 partea C care contine rezultatele analizelor, se va trimite Sucursalei Judetene,Serviciul controale pe teren.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Executarea analizei de laborator

LAB

Laborator

Raport de analiza

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Înregistrarea datelor Raportului de analize de laborator

SECA 1, SECA 2

Sucursala Judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator

SECA1  înregistreaza în format electronic rezultatele Raportului de analiza de laborator (parametrii din anexa). SECA 2 va verifica datele introduse  de SECA 1 si va întocmi un centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator pe care il va prezenta spre aprobare lui SECA 3. O copie a centralizatorului  va fi  trimis e SECA 2 Serviciului Lapte si Produse Lactate.

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Expedierea centralizatorului cu rezultatele inspectiei la fata locului si al analizei de laborator

 SECA 2

Sucursala Judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele inspectiilor si al analizei de laborator, expediere

Procesul

Executant

Directia implicata

Rezultat

Înregistrarea datelor Raportului de analize de laborator

SECA1, SECA2

Sucursala judeteana

Serviciul examinari cereri de ajutor

Centralizator cu rezultatele analizei de laborator

8. Plata în avans a ajutorului si garantia

Se face o singura plata în avans a ajutorului la cererea contractantului, dupa 60 de zile de la depozitare cu conditia ca acesta sa depuna o garantie egala cu avansul plus 10 %. Avansul se calculeaza în temeiul unei   perioade de 90 de zile conform formulei de la punctul 9.

       Depunerea garantiei

Garantia este depusa de catre solicitant înainte de depunerea formularului de cerere al platii in avans (US_P2/7).

Garantia poate fi depusa fie direct în contul Agentiei sau sub forma de scrisoare de garantie.

Scrisoarea de garantie este depusa de catre solicitant la Sediul Central, la Seviciul Financiar - Contabilitate.

Cererea de plata în avans (formularul US _P2/7-Anexa 7), va fi depusa la SECA de solicitant, va fi înregistrata în registrul primire/trimitere de catre BA 1, va fi  verificata de SECA 1 conform listei de verificare (Anexa XIII) si introdusa în fisierul electronic.

SECA 2 va verifica datele controlate si înregistrate de catre SECA 1 si va întocmi o lista cu cererile de plata în avans a ajutorului pe care o va înmâna spre avizare lui SECA 3.

Dupa avizarea de catre  SECA 3, SECA 2 va trimite lista prin curier catre SLPL 1.

SLPL 1 va înregistra lista în fisierul electronic.

SLPL1 va cere printr-o notificare (NGS - Anexa  XXVI), adresata Biroului Autorizare Plati, confirmarea scrisa a depunerii garantiei de la Serviciul Financiar, pentru cererea în cauza în cazul în care garantia a fost depusa direct în contul Agentiei sau copia Scrisorii de garantie bancara. 

Dupa primirea confirmarii de depunere a garantiei SLPL1 va înregistra datele în format electronic. SLPL 2 verifica datele introduse de SLPL 1.

Dupa semnarea de catre SLPL3, SLPL2 îl va notifica (anexa XXXI), prin fax pe SECA1 de existenta garantiei în contul Agentiei.

SLPL1 va efectua antecalculatia avansului în functie de costurile fixe, rata zilnica de stocare, rata zilnica financiara si elementul aditional daca este cazul si va înmâna lista si antecalculatia spre  avizarea de catre SLPL 3.  Dupa avizare, SLPL 3 le va înmâna  catre Biroul Autorizare Plati .

Autorizarea platii se va efectua conform manualului de procedura a Biroului Autorizare Plati.

       

    Eliberarea garantiei

Garantia se elibereaza  dupa plata finala a ajutorului, în momentul în care au fost încheiate toate verificarile.

SLPL1 va întocmi scrisoarea de notificare (Anexa XXVII) în vederea eliberarii garantiei , care va fi înaintata Biroului Autorizare Plati, care o va înainta  Seviciului Financiar, iar o copie va fi expediata solicitantului.

         

9. Întocmirea dosarului pentru plata finala a ajutorului

La sfârsitul perioadei de stocare solicitantul va depune la SECA cu cel putin 5 zile lucratoare în avans, formularul US_P2/6-Cerere pentru plata finala (Anexa VI) impreuna cu o cerere de eliberare a garantiei, înaintea terminarii perioadei de stocare contractuala înainte ca untul sa fie scos din depozit. În cazul în care nu se face depunerea cu 5 zile înainte,  se va reduce ajutorul cu 15 %.

SECA 1 îl va notifica pe ISCT 1 (Anexa XXI), pentru efectuarea inspectiei finale.

Dupa primirea cererii (Anexa VI), daca în urma verificarii raportului de control conform listei de verificare (Anexa XIII) de catre SECA 1 rezultatele sunt favorabile, SECA 1 va întocmi dosarul de plata cu toate documentele în original.

SECA 1 va introduce datele în format electronic si va pastra o copie care va fi arhivata conform manualului de arhivare a Directiei Achizitii Publice, Administrativ.

SECA 2 verifica datele introduse de SECA 1 si va înmâna dosarul împreuna cu lista de verificare(Anexa XIII), catre SECA 3 spre avizare.

SECA 3 dupa avizare va înmâna actele pentru preaprobare catre DSJ si dupa aprobarea de acesta, SECA 1 va trimite dosarul plus lista de verificare prin curier catre SLPL 1.

SLPL 1 va introduce datele în format electronic si va atasa la dosar confirmarea de depunere a garantiei si antecalculatia avansului daca este cazul si antecalculatia sumei pentru ajutor.

SLPL 2 va verifica datele introduse de catre SLPL 1 si va inmâna dosarul catre SLPL 3 pentru avizare.

Dupa avizare, SLPL 2 va înmâna dosarul pentru aprobare Biroului Autorizare Plati.

Ajutorul se va plati dupa verificarea de catre Biroul Autorizare Plati în termen de 120 de zile de la primirea cererii.

Daca este în curs de desfasurare vreo ancheta administrativa privind stabilirea dreptului la ajutor, plata nu se va efectua decât dupa recunoasterea dreptului respectiv.

 10. Antecalculatia sumei pentru ajutor     

Antecalculatia sumei pentru ajutor va fi calculata de catre SLPL 1 pe tona de unt sau echivalent unt, tinând cont de costurile fixe, rata zilnica de stocare, comunicate anual si rata zilnica financiara calculata ca 90% din pretul de interventie al untului din ziua începerii contractului în baza unei rate pe care Comisia o comunica anual.

Se poate folosi un element aditional la calculul platii doar în cazurile în care contractele sunt încheiate înainte de anumite luni calendaristice. Valoarea elementului si luna calendaristica în cauza sunt stabilite anual de catre Comisie.

SLPL 2 va verifica calculul efectuat de SLPL 1 si o va înmâna spre aprobare lui SLPL3 . Dupa aprobarea acestuia SLPL 2 o va introduce în format electronic.

Formula de calcul a ajutorului este urmatoarea:

A. Pentru costurile fixe

Ajutorul =  Rata ajutorului * Cantitatea lotului depozitat in tone*Rata de conversie(euro/leu)

B. Costuri zilnice de stocare

Ajutorul = Rata ajutorului * Cantitate * Numarul de zile in SDP * Rata de conversie

C. Rata zilnica financiara

Rata =[(Pretul de interventie*90%)*rata anuala]/365

Ajutorul = Rata ajutorului * Cantitate in tone * Numarul de zile in SDP * Rata de conversie

D. Elementul aditional

Rata ajutorului * Cantitatea in tone * Rata de conversie

E. Ajutorul total

A + B + C + D

  11. Arhivarea

Arhivarea este o procedura care vizeaza arhivarea tuturor documentelor intrate, a celor utilizate intern si a celor iesite din Apia central sau judetean.

Arhivarea documentelor pe suport de hârtie se va face conform Manualului de Arhivare al Directiei Achizitii Publice, Administrativ.

Procedura de arhivare a informatiilor în format electronic se va face în conformitate cu procedura generala de arhivare din manualul IT al APIA.

Arhiva electronica va permite gestionarea tuturor documentelor asigurându-se stocarea acestora pe server-ul local si realizarea copiilor de siguranta pe CD-uri.

12 . Monitorizarea activitatilor zilnice

12.1.  Activitatea de control intern în cadrul Serviciului lapte si   produse lactate

Controlul intern privind realizarea atributiilor si respectarea activitatilor descrise în procedura, în cadrul Serviciului Lapte si Produse Lactate se realizeaza de catre sef Serviciu.

Fiecare control al sefului de Serviciu este evidentiat în scris prin semnatura.

Fiecare consilier raporteaza ierarhic sefului Serviciu Lapte si Produse Lactate iar acesta din urma direct Directorului Masuri de Piata - Interventie.

12.2 Modul de control intern în cadrul Directiei  Masuri de Piata

Directorul Directiei de Masuri de Piata si Interventie, în scopul verificarii legitimitatii inspectiei, va selecta, prin sondaj, cererile aprobate de executantii SLPL 1 si SLPL 2, înainte de luarea deciziilor.

Executantul SLPL 2 va preda Directorului Directiei Masuri de Piata si Interventie întreaga documentatie a cererilor selectate. Directorul va înregistra efectuarea controlului si rezultatele controlului pe lista de control.

Dupa efectuarea controlului DDMPI va preda documentatia executantului SLPL 3, care va înregistra rezultatele în lista de inspectie.

 În caz de greseli SLPL 2 este obligat sa îl informeze pe executantul SLPL 1. Directorul Directiei Masuri de Piata si Interventie întocmeste un raport lunar despre sesizarile sale .

În cazul în care, numarul deciziilor gresite luate de executanti, descoperite de Director depaseste un procent rezonabil, acesta initiaza masuri cu termen imediat pe care le prezinta Directorului General.

13. Informarea Comitetului de Management

Dupa ce primeste rapoartele inspectiilor (Anexele III, IV, V),  SLPL 1 va introduce datele în format electronic actualizând evidentele.

SLPL 2 verifica datele introduse de SLPL 1 si întocmeste centralizatorul lunar pentru informarea Comitetului de Management.

Conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 562/2005 se vor raporta urmatoarele:

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatile de unt si smântâna transformate în echivalent unt intrate si iesite pe parcursul lunii de referinta;

-    22422l1119w     22422l1119w    cantitatile totale de unt si smântâna transformate în echivalent unt în stoc la încheierea lunii de referinta.

SLPL 2 va înmâna aceste centralizatoare lui SLPL 3 pentru verificare si avizare .

SLPL 3 dupa avizare va înmâna centralizatoarele catre DDMPI pentru aprobare.

Dupa aprobarea de catre DDMPI, SLPL 3 va expedia Comitetului de Management prin posta electronica, pâna la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna precedenta conform articolului 1, punctul 2 din Regulamentul Comisiei CE nr. 562/2005.

Modelele centralizatoarelor se gasesc in Anexa XXIV.

14.  Frauda/iregularitate

Daca solicitantul este suspectat de frauda/iregularitate SECA 1 trebuie imediat sa se asigure ca toate formularele depuse anterior de aceasta sunt reverificate pentru a stabili daca a fost un exemplu izolat sau frauda/iregularitatea a aparut si în celelalte formulare.

Daca  SECA1 considera ca este vorba de frauda/iregularitate se întocmeste un raport care este predat lui SECA 3 împreuna cu dosarul solicitantului, pentru a verifica cele descoperite de SECA 1. SECA 3 va decide daca este vb de frauda/iregularitate sau nu . Daca este frauda dosarul va fi  înregistrat în registrul de primire/trimitere de catre SECA 1 si va fi expediat lui SLPL 1.

SLPL 1 întocmeste o evidenta cu ofertantii care sunt descoperiti cu nereguli, se va face o copie a dosarelor primite de la SJ, apoi se va întocmi un raport în care se mentioneaza neregula descoperita care este trimis spre aprobare SLPL 3. SLPL 3 va trimite dosarul  Directiei Antifrauda. Solutionarea fraudei/iregularitatii conform maualului de procedura al Directiei Antifrauda.

ANEXE

 

LISTA SUCURSALELOR APIA

 

 

Nr.

Ctr

Judet

Adresa

1.

Alba

Alba Iulia, Str.Motilor, nr.112,

cod strada 510065

2.

Arad

Arad,    Str.Closca, nr.6A,

cod  310017

3.

Arges

Pitesti, Str. Armand Calinescu, nr.44 cod  110017

4.

Bacau

Bacau

Str.George Bacovia, nr.20

5.

Bihor

Oradea, Str.Dimitrie  Cantemir,

nr.24-26 cod  410519

6.

Bistrita

Nasaud

Bistrita, Str. Ion Slavivi, nr.2-4

cod  420132

7.

Botosani

Botosanit Str.Calea Nationala, nr.81

cod 710038

8.

Brasov

Brasov, Str. Michael Weiss, nr.22

cod 500031

9.

Braila

Braila, Calea Calarasi, nr.58

cod 810212

10.

Buzau

Buzau, Str.Victoriei, nr.1

cod120209

11.

Caras-Severin

Resita,Str.Piata  Republicii, nr.28

cod 320026

12.

Calarasi

Calarasi, Str.Prelungirea Bucuresti, nr.26, bl.D3, cod 910125

13.

Cluj

Cluj-Napoca, Str.Piata Avram Iancu, nr.15 cod 400124

14.

Constanta

Constanta, Str.Revolutiei, nr.17-19

cod 900735

15.

Covasna

Sfantu Gheorghe, Str.Arcusului, nr.2

cod 520037

16.

Dâmbovita

Targoviste, Str.I.C.Bratianu, nr.35

Cod 130153

19.

Giurgiu

Giurgiu, Str. Ghizdarului, nr.2

cod 080593

20.

Gorj

Targu Jiu, Str.Victoriei, nr.2

cod 210165

21.

Harghita

Miercurea Ciuc, Str. Piata Libertatii,cladirea Consiliului Judetean, etj.2,cam.247

cod 530240

22.

Hunedoara

Deva, Str. 22 Decembrie, nr.222

cod 330162

23.

Ialomita

Slobozia, Str. Chimiei, nr.19

cod 920063

24.

Iasi

Iasi, B-dul Stefan cel Mare, nr.47-49

cod 700064

25.

Maramures

Baia Mare, Str. Victoriei, nr.149

cod 430061

26.

Mehedinti

Drobeta Tr.,Severin

Str.Crisan, nr.87

cod 220086

27.

Mures

Tg. Mures,Str.Insulei, nr.22

28.

Neamt

Piatra Neamt, Str.Mihai Eminescu, nr.26B

cod 610029

29.

Olt

Slatina, Str.Arcului, nr.20,etj.2

cod 230110

30.

Prahova

Ploiesti, Str.Anton Pann, nr.7

cod 100023

31.

Satu Mare

Satu Mare, Str.1 Decembrie 1918, nr.13 cod  440010

32.

Salaj

Zalau, Str.Corneliu Caposu, nr.79A cod   450141

33.

Sibiu

Sibiu, Str.Somesului,

nr.49, cod 550003

34.

Suceava

Suceava, B-dul. 1Decembrie 1918,

nr.3, cod 720262

35.

Teleorman

Alexandria,

-provizoriu DADR-

*Str.C.Brancoveanu nr.73

36.

Timis

Timisoara, Piata Libertatii, nr.1

cod 300077

37.

Tulcea

Tulcea,Str. Mahmudiei, nr.8

cod 020921

38.

Vaslui

Vaslui, Str. Cuza Voda, nr.41

cod 730068

39.

Vâlcea

Rm. Valcea, Str. Oituz, nr.7

40.

Vrancea

Focsani, Str.Republicii, nr.5

cod 620075

41.

Ilfov

Bucuresti

DADR provizoriu

42.

Bucuresti

Bucuresti B-dul. Regina Elisabeta, nr.45-47

Anexa A  Fisele de post ale SLPL/Versiunea 2.3/2007

AGENŢIA  DE  PLĂŢI  sI  INTERVENŢIE  PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECŢIA

Masuri de Piata si Interventie

DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Nicolae Sterghiu

Biroul

-

FIsA POSTULUI

Nr.

Denumirea postului 

Consilier  -

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

 -

Functia publica de executie

DA

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier Asistent

Scopul principal al postului

Elaborarea procedurilor tehnice  si  implementarea masurilor  comune de reglementare a pietei  la lapte si produse lactate si gestioneza masura in calitate de SLPL1.

Pozitia operationala in cadrul Agentiei: MPI -

I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de lunga durata

Da

Studii superioare de specialitate

Tehnice/economice/juridice

Studii superioare de scurta durata

-

Medii

-

Perfectionari

Cunostinte de operare/programare pe calculator (Word, Excel)

necesitate

da

Nivel

mediu

Limbi straine

necesitate

da

grad de cunoastere

Mediu - Engleza/franceza

Competenta manageriala

cunostinte de management

-

calitati si aptitudini manageriale

-

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

b) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

-

capacitate de organizare

-

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul  organizatiilor comune de piata in sectorului lapte si produse lactate

Legislatia romaneasca in domeniul organzarii pietei laptelui si produsele lactate

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

 • Actualizeaza manualul de proceduri privind stocarea privata la unt .
 • Verifica dosarele cererilor de plata primite de la serviciile APIA - judetene si elaboreaza Fisa de verificare a dosarului cererii de plata, conform procedurii de stocare privata unt.
 • Elaboreaza Nota de informare catre APIA - judetene cu privire la neconcordantele descoperite in dosarele cererilor de sprijin.
 • Verifica conditiile de eligibilitate ale dosarelor beneficiarilor de sprijin.

o    22422l1119w     22422l1119w Propunerea unor cerinte de informatica necesare executarii masurii, urmarirea validarii;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune cerintele sistemului informatic de evidenta a depozitelor, laboratoarelor de analiza;
o    22422l1119w     22422l1119w Verificarea dosarelor primite de la SJ;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune efectuarii inspectiilor si evaluarea rezultatelor acestora;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune admiterea/respingerea dosarelor sosite;

o    22422l1119w     22422l1119w Înregistrarea si mentinerea in evidenta electronica a datelor dosarelor sosite;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune raspunsul la contestatiile aferente cererilor;

o    22422l1119w     22422l1119w Preda dosarul complet catre Biroul Autorizare Plati

 • Participarea la seminarii, instruiri profesionale, etc.
 • Îndeplineste alte sarcini stabilite de organele ierarhice superioare, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.

   Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezinta peste 75% din timpul alocat indeplinirii tuturor  atributiilor de serviciu. 

   Activitatea sa este verificata de SLPL2 care aplica principiului celor patru ochi 

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

da

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

nu

reprezinta   directia/serviciul  in relatiile cu celelalte  directii/servicii

da

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

confidentialitatea datelor

da

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Alt consilier asistent - MPI -..

Cine îl poate înlocui:

Alt consilier  - MPI - ....

III.Sfera relationala:

Intern:

relatii ierarhice:

Subordonat  sefului de serviciu si directorului Directiei Masuri de Piata - Interventie

relatii functionale

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

relatii de control

-

relatii de reprezentare

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

Extern

cu autoritati si institutii publice

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu organizatii internationale

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu persoane juridice private

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

sef serviciu

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii

      


ANUL 2007

SE  APROBĂ

AGENŢIA  DE  PLĂŢI  sI  INTERVENŢIE  PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECŢIA

Masuri de Piata si Interventie

DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Biroul

-

FIsA POSTULUI

Nr.

Denumirea postului 

Consilier  -

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

 -

Functia publica de executie

DA

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier Asistent 

Scopul principal al postului

Elaborarea procedurilor tehnice  si  implementarea masurilor  comune de reglementare a pietei  la lapte si produse lactate si gestioneza masura in calitate de SLPL2.

Pozitia operationala in cadrul Agentiei: MPI - ....

I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de lunga durata

Da

Studii superioare de specialitate

Tehnice/economice/juridice

Studii superioare de scurta durata

-

Medii

-

Perfectionari

Cunostinte de operare/programare pe calculator (Word, Excel)

necesitate

da

Nivel

mediu

Limbi straine

necesitate

da

grad de cunoastere

Mediu - Engleza/franceza

Competenta manageriala

cunostinte de management

-

calitati si aptitudini manageriale

-

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

0

b) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

-

capacitate de organizare

-

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul  organizatiilor comune de piata in sectorului lapte si produse lactate

Legislatia romaneasca in domeniul organzarii pietei laptelui si produsele lactate

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

 • Actualizeaza manualul de proceduri privind stocarea privata la unt .
 • Verifica dosarele cererilor de plata primite de la serviciile APIA - judetene si elaboreaza Fisa de verificare a dosarului cererii de plata, conform procedurii de stocare privata unt.
 • Elaboreaza Nota de informare catre APIA - judetene cu privire la neconcordantele descoperite in dosarele cererilor de sprijin.
 • Verifica conditiile de eligibilitate ale dosarelor beneficiarilor de sprijin.

o    22422l1119w     22422l1119w Propunerea unor cerinte de informatica necesare executarii masurii, urmarirea validarii;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune cerintele sistemului informatic de evidenta a depozitelor, laboratoarelor de analiza;

o    22422l1119w     22422l1119w Verificarea dosarelor primite de la SJ;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune efectuarii inspectiilor si evaluarea rezultatelor acestora;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune admiterea/respingerea dosarelor sosite;

o    22422l1119w     22422l1119w Înregistrarea si mentinerea in evidenta electronica a datelor dosarelor sosite;

o    22422l1119w     22422l1119w Propune raspunsul la contestatiile aferente cererilor;

o    22422l1119w     22422l1119w Preda dosarul complet catre Biroul Autorizare Plati

 • Participarea la seminarii, instruiri profesionale, etc.
 • Îndeplineste alte sarcini stabilite de organele ierarhice superioare, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.

  

   Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezinta peste 75% din timpul alocat indeplinirii tuturor  atributiilor de serviciu. 

   Activitatea sa este verificata de SLPL 2 care aplica principiului celor patru ochi .

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

da

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

nu

reprezinta   directia/serviciul  in relatiile cu celelalte  directii/servicii

da

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

confidentialitatea datelor

da

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Alt consilier asistent MPI - ...

Cine îl poate înlocui:

Alt consilier  MPI - ...

III.Sfera relationala:

Intern:

relatii ierarhice:

Subordonat  sefului de serviciu si directorului Directiei Masuri de Piata - Interventie

relatii functionale

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

relatii de control

-

relatii de reprezentare

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

Extern

cu autoritati si institutii publice

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu organizatii internationale

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu persoane juridice private

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

sef serviciu

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii

 

       ANUL 2007

SE  APROBĂ,

AGENŢIA  DE  PLĂŢI  sI  INTERVENŢIE  PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECŢIA

Masuri de Piata

DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Biroul

-

FIsA POSTULUI

Nr.

Denumirea postului 

Sef serviciu

                      

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

DA

Functia publica de executie

-

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier superior-SLPL3

Scopul principal al postului

Coordonarea si verificarea procedurilor tehnice  si  implementarea reglementarilor in domeniul organizatiilor comune de pieta  la lapte si produse lactate, in calitate de SLPL3.

Pozitia operationala in cadrul Agentiei: MPI - ......

I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de lunga durata

Da

Studii superioare de specialitate

Tehnice/economice

Studii superioare de scurta durata

-

Medii

-

Perfectionari

 Cursuri de perfectionare: master

Cunostinte de operare/programare pe calculator (Word, Excel, Windows, Internet)

necesitate

da

Nivel

mediu

Limbi straine

necesitate

da

grad de cunoastere

Mediu - Franceza Engleza

Competenta manageriala

cunostinte de management

da

calitati si aptitudini manageriale

da

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

2 ani

b) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

da

capacitate de organizare

da

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul  organizatiilor comune  de piata, a fondurilor structurale si mecanismelor comerciale in domeniul sectorului lapte si produse lactate - interventie

Legislatia romaneasca in domeniul organizarii pietei laptelui si produselor lactate

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

 1. Coordoneaza activitatea serviciului de interventie pe piata laptelui si produselor lactate;
 2. Coordoneaza, participa si verifica la fundamentarea, elaborarea si urmarirea  actelor normative necesare acreditarii APIA cu privire la interventia pe piata si mecanismele comerciale;
 3. Coordoneaza si participa la elaborarea de programe si proceduri tehnice privind implementarea masurilor de interventie pe piata produselor lactate (lapte praf degresat, unt, smantâna);
 4. Coordoneaza si participa la elaborarea de programe si proceduri tehnice privind implementarea masurilor de stocare privata la unt, smantana si lapte praf degresat;
 5. Coordoneaza, participa si verifica elaborarea manulalelor de proceduri privind ajutoarelor pe piata produselor lactate (alocarea fondurilor pentru sprijinirea mai multor scheme: -laptele în scoli, ajutor la achizitionarea untului pentru societati nonprofit, subventionarea untului destinat fabricarii produselor de pariserie si a inghetatei, etc. )
 6. Elaboreaza acte normative din sectorul laptelui si a produselor lactate, la solicitarea MAPDR;
 7. Asigura transpunerea în proceduri a tuturor modificarilor reglementarilor comunitare si ale legislatiei nationale, iar instructiunile, bazele de date si listele de control sa fie actualizate în timp util;
 8. Elaboreaza procedurile stabilite prin probrame PHARE sau alte organisme specializate ale UE care sa asigure derularea si gestionarea în bune conditii a mecanismelor de piata pentru lapte si produse lactate;
 9. Elaboreaza protocoalele suplimentare cu privire la cooperarea cu alte institutii pentru interventia la lapte si produse lactate;
 10. Pregateste si distribuie brosuri si alte materiale informative pentru schelele PAC pentru lapte si produsele lactate, în vederea informarii operatorilor de pe piata,
 11. Realizeaza de sesiuni de training/formare pentru participantii la schemele PAC pentru lapte si produse lactate;
 12. Participa la întâlniri cu grupuri de ramura si organizatii de ramira, organizate de MAPDR;
 13. Participa la programele de instruire în cadrul proiectelor Phare ale Uniunii Europene în domeniul  gestionarii fondurilor structurale, mecanismelor comerciale, precum si la alte seminarii, instruiri, cursuri desfasurate în cadrul APIA sau organizate de diverse institutii, etc.
 14. Urmareste realizarea implementarii strategiei APIA prin introducerea prevederilor acesteia în manualele de proceduri elaborate in serviciu;
 15. Reprezinta APIA în cadrul Consiliului pe produsul (lapte si produse lactate)
 16. Îndeplineste alte sarcini stabilite de organele ierarhice superioare, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.

*) Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezinta cel putin 75% din timpul alocat îndeplinirii tuturor atributiilor de serviciu.

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

da

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

da

reprezinta   directia/serviciul  in relatiile cu celelalte  

da

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

confidentialitatea datelor

da

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Alt consilier superior MPI -

Cine îl poate înlocui:

Alt consilier superior MPI -

III.Sfera relationala:

Intern:

relatii ierarhice:

Subordonat  directorului Directiei Masuri de Piata - Interventie

relatii functionale

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

relatii de control

-

relatii de reprezentare

Conform dispozitiilor si deciziilor scrise date de sefii ierarhici, cu respectarea legislatiei in vigoare

Extern

cu autoritati si institutii publice

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu organizatii internationale

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

cu persoane juridice private

Conform imputernicirii date pe daza de decizii sau dispozitii scrise de sefii ierarhici

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director general adjunct

Semnatura

Data întocmirii

ANUL 2007

SE  APROBA

AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU AGRICULTURA

DIRECTIA

Masuri  de  piata - interventie

 DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si Produse Lactate

Compartimentul

 

FISA POSTULUI

Nr.

 

Denumirea postului 

Consilier juridic

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

-

Functia publică de executie

DA

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

Consilier asistent

Scopul principal al postului

Urmareste aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta in sectorul lapte si produse lactate, semnaleaza conducerii serviciului  si directiei masuri de piata - interventie prevederile aplicabile

I.Cerinte privind ocuparea postului:

Pregatirea de specialitate

Studii superioare de specialitate

juridice

SSD

Medii

Perfectionări (specializări)

Cunostinte de operare/programare pe calculator

necesitate

Microsoft Office, Internet Explorer

nivel

Mediu

Limbi straine

necesitate

Engleza si franceza

grad de cunoastere

Mediu

Competenta manageriala

cunostinte de management

-

calitati si aptitudini manageriale

-

Vechime în functii publice (sau asimilate)

Minim 1 an

 Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

DA

capacitate de organizare

-

spirit de initiativa

x

capacitate de munca in efort prelungit

x

simtul raspunderii

x

abilitati de comunicare

x

discernamânt

x

lucru in echipa

x

corectitudine

x

 Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul  organizarilor comune de piata, a fondurilor structurale si mecanismelor comerciale in sectorul lapte si produse lactate

Legislatia romaneasca in sectorul lapte si produse lactate.

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii

1.    22422l1119w     22422l1119w Urmareste aparitia in Monitorul Oficial al Romaniei si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor normative cu relevanta in sector , semnaleaza conducerii serviciului si directiei masuri de piata - interventie prevederile aplicabile.

2.    22422l1119w     22422l1119w Participa la elaborarea manulelor de proceduri privind masurile de piata si interventie din cadrul serviciului si le vizeaza

3.    22422l1119w     22422l1119w Urmareste ca actele normative comunitare sa fie implementate in  domeniul de activitate al serviciului din cadrul directiei masuri de piata - interventie in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

4.    22422l1119w     22422l1119w Dupa trecerea unei perioade de un an de la data solutionarii dosarelor din domeniul de activitate al serviciului si care nu ajung la biroul  autorizare plati, consilierul juridic le arhiveaza si le preda ahivei A.P.I.A. Predarea se va face pe baza de opis si proces verbal de predare - primire semnat de seful de serviciu si directorul directiei masuri de piata - interventie.

5.    22422l1119w     22422l1119w Ofera opinii juridice in vederea lamuririi si solutionarii problemelor aparute in desfasurarea activitatii specifice serviciului vegetal.

6.    22422l1119w     22422l1119w Participa la elaborarea contractelor pentru serviciul lactate si produse lactate  si le vizeaza pentru legalitate.

7.    22422l1119w     22422l1119w Elaboreaza si vizeaza pentru legalitate raspunsurile/notele/actele administrative elaborate de catre serviciu la  solicitarea directorului directiei masuri de piata - interventie

8.    22422l1119w     22422l1119w Redacteaza si transmite raspunsurile la corespondenta specifica activitatii serviciului si directiei masuri de piata - interventie.

9.    22422l1119w     22422l1119w Colaboreaza in vederea elaborarii si/sau definitivarii modelelor deciziilor, adreselor, a formularelor-tip si a altor acte adiacente.

10.   Colaboreaza cu directiile de specialitate din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru definitivarea proiectelor de acte normative care au impact in  domeniile de activitate ale Directiei masuri de piata - interventie, serviciul lapte si produse lactate.

11.   Participa la activitatea unor comisii de specialitate, stabilite prin decizia Directorului General al APIA.

12.   Participa la programele de instruire in cadrul proiectelor Phare ale Uniunii Europene in domeniul  gestionarii fondurilor structurale, mecanismelor comerciale, precum si la alte seminarii, instruiri, cursuri desfasurate in cadrul APIA sau organizate de diverse instituii.

13.   Indeplineste si alte atributii specifice functiei de consilier juridic din cadrul directiei masuri de piata si interventie, stabilite de director conform reglementarilor legale in vigoare

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

nu

 

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

nu

 

reprezinta directia/serviciul  in relatiile cu celelalte   directii din cadrul Agentiei

nu

 

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

 

confidentialitatea datelor

da

 

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Consilier juridic cu functie de executie egala sau inferioara din cadrul directiei masuri de piata - interventie

 

Cine îl poate înlocui:

Consilier juridic cu functie de executie egala sau superioara din cadrul directiei masuri de piata - interventie

 

Sfera relatională:

 

Intern:

relatii ierarhice:

Subordonat sefului de serviciu si directorului Directiei Masuri de piata si interventie

 

relatii functionale

Colaborare cu personalul celorlalte directii din  cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si din agentiile de plati si interventie judetene si din cadrul MAPDR

 

relatii de control

-

 

relatii de reprezentare

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

Extern

cu autoritati si institutii publice

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

cu organizatii internationale

Da, in limitele competentelor acordate de seful ierarhic

 

cu persoane juridice private

-

 

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Sef Serviciu

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii

Anexa B  Fise de post  SECA/Versiunea 2.3/2007

ANUL 2007

SE  APROBĂ

AGENŢIA  DE  PLĂŢI  sI  INTERVENŢIE  PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECŢIA

Masuri de Piata

DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Biroul

-

 

FIsA POSTULUI

Nr.

 

Denumirea postului 

Consilier

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

 -

Functia publica de executie

- SECA1

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

debutant,asistent,principal, superior

Scopul principal al postului

Verificarea administrativa  a documentelor ce compun dosarele de solicitare implicate în diferite masuri commune de piata.

I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Superioare de specialitate de agronomie, drept, economie.

Da

SSD

Medii

Perfectionari

Cunostinte de operare/programare pe calculator

necesitate

Da

Nivel  mediu (Word, Excel, Windows, Internet)

Limbi straine

necesitate

Da

grad de cunoastere ( nivel mediu) limbi de circulatie internationala.

Competenta manageriala

cunostinte de management

-

calitati si aptitudini manageriale

-

Vechime în functii publice

-

b) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

-

capacitate de organizare

da

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul sectorului lapte si produse lactate - interventie

Legislatia romaneasca in domeniul

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

 • Desfacerea postei
 • Verificarea administrativa a actelor cuprinse in dosarele de solicitare 
 • Completeaza Registru de primire/trimitere a dosarelor cererilor de sprijin.
 • Verifica conditiile de eligibilitate ale cererilor beneficiarilor de sprijin.
 • Hotarasc arhivarea documentelor

*) Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezinta cel putin 75% din timpul alocat îndeplinirii tuturor atributiilor de serviciu.

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

da

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

nu

reprezinta   directia/serviciul  in relatiile cu celelalte  

da

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

confidentialitatea datelor

da

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Consilier din cadrul departamentului

Cine îl poate înlocui:

Consilier din cadrul departamentului

III.Sfera relationala:

Intern:

relatii ierarhice:

- relatii de subordonare sef serviciu si directorul sucursalei

relatii functionale

- relatii de colaborare cu Serviciul lapte si produse lactate  si cu personalul celorlate compartimente ale sucursalei judetene

relatii de control

- la nivelul sarcinilor stabilite prin ROF

relatii de reprezentare

- la solicitarea conducerii APIA

Extern

cu autoritati si institutii publice

 -

cu organizatii internationale

- în caz de delegare

cu persoane juridice private

-

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

sef serviciu

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii


ANUL 2007

SE  APROBĂ

AGENŢIA  DE  PLĂŢI  sI  INTERVENŢIE  PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECŢIA

Masuri de Piata

DIRECTOR  GENERAL

SERVICIUL

Lapte si produse lactate

Biroul

-

 

FIsA POSTULUI

Nr.

 

Denumirea postului 

Consilier

Nivelul postului:

Functie publica de conducere

 -

Functia publica de executie

- SECA2

Gradul profesional al ocupantului postului (categoria, clasa, gradul)

debutant,asistent,principal, superior

Scopul principal al postului

Verificarea administrativa  a documentelor ce compun dosarele de solicitare implicate în diferite masuri commune de piata.

I.Cerinte privind ocuparea postului:

a) Niveluri si competente:

Pregatirea de specialitate

Superioare de specialitate de agronomie, drept, economie.

Da

SSD

Medii

Perfectionari

Cunostinte de operare/programare pe calculator

necesitate

Da

Nivel  mediu (Word, Excel, Windows, Internet)

Limbi straine

necesitate

Da

grad de cunoastere ( nivel mediu) limbi de circulatie internationala.

Competenta manageriala

cunostinte de management

-

calitati si aptitudini manageriale

-

Vechime în functii publice

-

b) Abilitatile, calitati si aptitudini necesare:

Cerinte specifice (de exemplu: calatorii frecvente, delegari, detasari)

-

capacitate de organizare

da

spirit de initiativa

da

capacitate de munca in efort prelungit

da

simtul raspunderii

da

abilitati de comunicare

da

discernamânt

da

lucru in echipa

da

corectitudine

da

c) Instrumente de lucru:

Reglementarile Uniunii Europene in domeniul sectorului lapte si produse lactate - interventie

Legislatia romaneasca in domeniul

II. Descrierea activitatii corespunzatoare postului:

Atributii*)

 • Desfacerea postei
 • Verificarea administrativa a actelor cuprinse in dosarele de solicitare 
 • Completeaza Registru de primire/trimitere a dosarelor cererilor de sprijin.
 • Verifica conditiile de eligibilitate ale cererilor beneficiarilor de sprijin.
 • Hotarasc arhivarea documentelor

*) Atributiile specifice domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare, prevazute in fisa postului, reprezinta cel putin 75% din timpul alocat îndeplinirii tuturor atributiilor de serviciu.

b) Limite de competenta

are drept de semnatura pentru lucrarile proprii

da

ia decizii privind organizarea si desfasurarea activitatii 

nu

reprezinta   directia/serviciul  in relatiile cu celelalte  

da

Responsabilitati

privind calitatea si prezentarea in termen a lucrarilor  executate 

da

confidentialitatea datelor

da

c) Delegarea de atributii:

Pe cine înlocuieste:

Consilier din cadrul departamentului

Cine îl poate înlocui:

Consilier din cadrul departamentului

III.Sfera relationala:

Intern:

relatii ierarhice:

- relatii de subordonare sef serviciu si directorul sucursalei

relatii functionale

- relatii de colaborare cu Serviciul lapte si produse lactate  si cu personalul celorlate compartimente ale sucursalei judetene

relatii de control

- la nivelul sarcinilor stabilite prin ROF

relatii de reprezentare

- la solicitarea conducerii APIA

Extern

cu autoritati si institutii publice

 -

cu organizatii internationale

- în caz de delegare

cu persoane juridice private

-

Întocmit de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

sef serviciu

Semnatura

Data întocmirii

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului

Numele si prenumele

Semnatura

Data 

Avizat de:

Numele si prenumele

Functia publica de conducere

Director

Semnatura

Data întocmirii