Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢURI

management


Lectia 8

PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢURI

Concurenta este o realitate a economiei de piata si reprezinta unul dintre fundamentele diferentierii dintre un sistem centralizat si unul liber, aparând în conditiile în care preturile se formeaza liber, purtatorii cererii si ofertei sunt numerosi, iar libertatea lor este aparata si garantata de un system democratic. În acest fel agentii economici sunt în masura sa îsi urmareasca propriile interese în felul cel mai potrivit dupa aprecierea si aptitudinile fiecaruia.
Concurenta reprezinta o competitie între interesele convergente ale agentilor economici dar marcate de raritatea resurselor. Raritatea determina trasatura unui bun de fi "concurent" sau "non-concurent". Un bun este conurent în conditiile în care consumul sau de catre un individ poate fi afectat de consumul unui alt individ aditional care are acelasi interes. Daca, însa, aparitia unui nou consummator nu afecteaza consumul initial al unui individ, bunul este non-concurent.


Functiile de baza ale concurentei:

   &n 21321t194v bsp;    Reprezinta un filtru al eficientei economice: numai agentii economici rationali care dau dovada de capacitate de alocare optima a resurselor reusesc sa se mentina pe piata oferind spre desfacere produse si servicii care îndeplinesc cât mai mult din cerintele consumatorilor

   &n 21321t194v bsp;    Stimulent fundamental al actiunii agentilor economici, presiunea exercitata de concurenta nu permite celor ce vor sa domine piata sa fie indolenti, lenesi, indiferenti la progres tehnic si calitate; câstigul cel mai mare este de partea consumatorilor.


Concurenta perfecta reprezinta un model idealizat, theoretic, cu importantta deosebita în mecanismul întelegerii functionarii pietei concurentiale. Trasaturile acesteia sunt:

   &n 21321t194v bsp;    Atomicitatea pietei

   &n 21321t194v bsp;    Omogenitatea perfecta a bunurilor

   &n 21321t194v bsp;    Fluiditatea perfecta a cererii si a ofertei

   &n 21321t194v bsp;   &n 21321t194v bsp; libertatea de a intra sau de a iesi de pe piata a oricarui bun

   &n 21321t194v bsp;   &n 21321t194v bsp; adaptarea spontana a ofertei la cerere

   &n 21321t194v bsp;   &n 21321t194v bsp; mobilitatea perfecta a factorilor de productie

   &n 21321t194v bsp;   &n 21321t194v bsp; absenta barierelor de orice fel (economice, administrative, politice)

   &n 21321t194v bsp;    Transparenta perfecta


În viata de zi cu zi nici un sistem economic nu este si nici nu poate fi perfect, ci doar, în cel mai bun caz, perfectibil. Una sau mai multe dintre conditiile concurentei perfecte lipseste si, prin urmare, se poate vorbi de piata cu concurenta imperfecta, ale carei principale forme sunt:

   &n 21321t194v bsp;    Piata monopolistica - este una dintre cele mai întâlnite forme concurentiale, având ca principala trasatura lipsa omogenitatii produselor

   &n 21321t194v bsp;    Piata de oligopol - este un tip de concurenta întâlnit pe pietele unde sunt putini ofertanti, ceea ce determina capacitatea lor de a influenta deciziilor celorlalti

   &n 21321t194v bsp;    Piata de monopol - este varianta cea mai grava a concurentei imperfecte, atunci când un singur producator are control total asupra pretului pe o piata


Tot variante ale pietei concurentei imperfecte, desi mai rar întâlnite în practica, mai sunt:

   &n 21321t194v bsp;    Piata de de oligopson - (putini cumparatori, multi ofertanti)

   &n 21321t194v bsp;    Piata de monopson - (un cumparator, multi ofertanti)

   &n 21321t194v bsp;    Piata de monopol bilateral - (un cumparator, un ofertant)

   &n 21321t194v bsp;    Piata de oligopol bilateral - (putini cumparatori, putini ofertanti)

   &n 21321t194v bsp;    Piata de monopol contrat - (putini cumparatori, un singur ofertant)

   &n 21321t194v bsp;    Piata de monopson contrat - (un singur cumparator, putini ofertanti)


Perfecta sau imperfecta, concurenta reprezinta starea de sanatate a economiei de piata. Deprecierea mediului concurential este un semnal clar ca la nivelul preturilor de pe piata apar neconcordante care nu mai reflecta rezultatele reale ale raportului cerere-oferta.LECTIA 9: PIATA MONETARA

În cadrul pietei moetare au loc tranzactii cu bani (moneda) realizate între cei de dispun temporar de un excedent de moneda în calitate de ofertanti si, respectiv, acei agenti economici care au nevoie sau deficit temporar de bani în calitate de cumparatori.


Banii (moneda)

Banii au aparut ca o necesitate de a înlesni schimburile economice dintre indivizi pe masura ce acestea s-au amplificat si diversificat, schimburi ce initial se efectuau sub forma de troc. Banii s-au desprins din multimea bunurilor marfare având rol de intermediar si etalon de masura pentru celelalte marfuri.
De-a lungul timpului banii au evoluat de la simple marfuri cu rol de intermediar, la metale pretioase, monede din metale pretioase si, în cele din urma, la bancnote si moneda scripturala.

În prezent, prin notiunea de bani (moneda) sunt desemnate moneda metalica, bancnotele, moneda scripturala si alte instrumente având forme si denumiri specifice care sunt general accpetate ca mijloc de schimb si plati într-un spatiu economic dat.
Banii pot fi definiti prin intermediul functiilor pe care acestia le îndeplinesc. Aceste functii sunt:
1. mijloc de schimb
2. unitate etalon
3. mijloc de plata
4. forma uiversala a avutiei

Toatalitatea banilor aflati în circulatie la un moment dat într-o economie apartinând diversilor agenti economici formeaza masa monetara. Aceasta este formata din:
a) numerar. Acesta este creat de catre banca centrala si se compune din moneda metalica si bancnote.
b) moneda scripturala (banii de cont). Acestia pot fi creati de catre banca centrala sau oricare alta institutie financiar-bancara în functiune si sunt reprezentati de sumele în conturile bancare pe numele agentilor economici.
Ambele componente au acelati rol si, prin urmare, se pot suplini una pe cealalta. Majoritatea masei monetare (între ľ si 9/10) se prezinta sub forma de moneda scripturala.

Marimea masei monetare este determinata de nevoile de bani pe care le genereaza tranzactiile din economie si în special de volumul bunurilor marfare, preturile lor si viteza de rotatie (de circulatie) a banilor.

Marimea masei monetare se determina prin relatia:

M=PY/V

unde:
M - masa monetara
P - nivelul preturilor
Y - cantitatea bunurilor supuse tranzactiilor
V - si viteza de rotatie (de circulatie) a banilor.

Viteza de rotatie a banilor desemneaza numarul de operatiuni de vânzare si de plati pe care o unitate monetara le mijloceste într-o anumita perioada.

Cantitatea de bunuri economice ce poate fi achizitionata cu o unitate monetara în conditii determinate de loc si timp determina valoarea unitatii monetare sau puterea de cumparare.


Cererea si oferta de moneda

Agentii economici participanti pe piata monetara sunt purtatorii cererii, ai ofertei si intermediari, iar tranzactiile se efectueaza prin intermediul unui pret specific, rata dobânzii.
Piata monetara are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de moneda existent la diferiti agenti economici si de a regla masa monetara.

Cererea de moneda provine de la agentii economici care prin natura activitatii lor se afla în situatia de a cheltui mai mult decât popriile resurse monetare (lichiditati). Acesti agenti economici pot fi: întreprinderile, trezoreria (pentru a finanta deficitul bugetar), banci si alte institutii financiare.

Oferta de moneda provine de la agentii economici care au resurse monetare temporar disponibile. Acesti agenti economici pot fi: bancile, casele de economii si de pensii, societatile de asigurare, trezoreria daca are excedente, populatia, banca centrala.

Întâlnirea dintre cererea si oferta de moneda este facilitata de o serie de agenti economici ce au rolul de intermediari precum: bancile, casele de economii si de pensii, societatile de asigurare. Acestia colecteaza disponibilitatile banesti din economie acordându-le celor care au nevoie sub forma de credit. Serviciul efectuat de acesti agenti economici genereaza dobânzi încasate de la debitori - dobânzi active - si dobânzi platite deponentilor - dobânzi pasive.
Diferenta dintre dobânzile încasate si dobânzile platite de catre banci se numeste câstig bancar.


Reglarea masei monetare

Piata monetara, prin operatiunile ce se desfasoara în cadrul sau, are rolul de a compensa excedentul cu deficitul de moneda existent la diferiti agenti economici si de a regla masa monetara.

Piata monetara reactioneaza în directia cresterii volumului masei monetare în urmatoarele împrejurari:
a) cresterea volumului valoric al bunurilor economice (produsul Y*P)
b) scaderea vitezei de rotatie a banilor
c) acoperirea deficitului bugetar
d) convertibilitatea monedelor straine în moenda nationala
e) retinerea de catre diversi agenti economici a unor sume de bani sub forma de "rezerva"

Masa monetara creste prin aplicarea urmatoarelor tipuri de operatiuni:
a) acordarea de credite
b) emisiune monetara
c) schimbul valutar

Împrejurarile ce determina restrângerea masei monetare sunt:
a) diminuarea volumului valoric al bunurilor economice (produsul Y*P)
b) cresterea vitezei de rotatie a banilor
c) excedentul bugetar
d) vânzarea monedei nationale pe alte monede

Operatiunile prin care se reduce masa monetara pot fi:
a) limitarea (plafonarea) creditului
b) rambursarea creditelor
c) schimbul valutar


Puncte: 2/2

Un agent economic contracteaza un credit bancar de 100 milioane u.m. pe o
perioada de 1 an cu o rata nominala a dobânzii de 20%. În conditiile unei rate
a inflatiei de 10%, rata reala a dobânzii este:

Raspuns:  


b. 10%

 Raspunsul este corect deoarece rata reala a dobânzii se desemneaza ca difernta între rata nominala a dobânzii si rata inflatiei:
i r = in - Ri
i r = 20%-10%
i r = 10%


Puncte: 1/1

În cadrul pietei monetare au loc tranzactii privind:

Raspuns:  


d. finantarea si refinantarea

 Raspunsul este corect deoarece pe piata monetara cererea de moneda provine de la agentii economici care prin natura activitatii lor se afla în situatia de a cheltui mai mult decât popriile resurse monetare (lichiditati) si, prin urmare, acesti agenti economici au nevoie de finantare sau refinantare.


Puncte: 1/1

Între operatiunile prin care are loc cresterea masei monetare, se include:

Raspuns:  


c. emisiunea monetara

 Raspunsul este corect deoarece prin aceasta metoda se sporeste cantitatea de bani aflata în circulatie si, în consecinta, are loc cresterea masei monetare.


Puncte: 1/1

În perioada contemporana, masa monetara este formata, în cea mai mare
parte, din:

Raspuns:  


c. bani scripturali

 Raspunsul este corect deoarece se estimeaza ca majoritatea masei monetare (între ľ si 9/10) se prezinta sub forma de moneda scripturala.


Puncte: 1/1

O banca acorda un împrumut de 2 milioane u.m., pe termen de doi ani, în
regim de dobânda compusa. Daca rata anuala a dobânzii este de 10%, suma
încasata de banca dupa doi ani este:

Raspuns:  


e. 2.420.000 u.m.

 Raspunsul este corect deoarece:
Formula de calcul a sumei ce urmeaza a fi rambursata în cazul dobânzii compuse este:
Sr = C*(1+i)n
unde:
Sr - suma ce urmeaza a fi rambursata
C - creditul acordat
i - rata dobânzii
n - numarul de ani pe care s-a acordat creditul
Aplicând datele specifice acestei probleme obtinem:
Sr = 2.000.000*(1+0,1)2
Sr = 2.420.000 u.m
În urma calcului rezulta ca suma ce urmeaza a fi rambursata si care va fi încasata de banca este de 2.420.000 u.m.


Puncte: 1/1

Puterea de cumparare a banilor reprezinta cantitatea de bunuri care poate fi cumparata cu:

Raspuns:  


a. o unitate monetara

 Raspunsul este corect deoarece, conform definitiei, cantitatea de bunuri economice ce poate fi achizitionata cu o unitate monetara în conditii determinate de loc si timp determina valoarea unitatii monetare sau puterea de cumparare.


Puncte: 1/1


Între împrejurarile care duc la restrângerea masei monetare se include:

Raspuns:  


d. cresterea vitezei de rotatie a banilor

 Raspunsul este corect deoarece viteza de rotatie a banilor desemneaza numarul de operatiuni de vânzare si de plati pe care o unitate monetara le mijloceste într-o anumita perioada. Daca numarul acestor operatiuni mijlocite de o singura unitate monetara creste înseamna ca vor fi necesari mai putini bani pentru a acoperi toate tranzactiile ce au loc într-o economie.


Puncte: 1/1

Atunci când preturile cunosc o crestere generalizata cu 25%, puterea de cumparare a monedei:

Raspuns:  


c. scade cu 20%

 Raspunsul este corect deoarece:
Cantitatea de bunuri economice ce poate fi achizitionata cu o unitate monetara în conditii determinate de loc si timp determina valoarea unitatii monetare sau puterea de cumparare. Daca preturile cunosc o crestere generalizata cu 25% atunci cantitatea de bunuri economice ce poate fi achizitionata cu o unitate monetara va scadea cu 20%


Puncte: 1/1

Daca masa monetara în circulatie este de 15000 miliarde u.m. si viteza de
rotatie a monedei este 4, atunci valoarea tranzactiilor pe piata este:

Raspuns:  


b. 60000 miliarde u.m

 Raspunsul este corect deoarece:
Formula de calcul a masei monetare este urmatoarea:
M=PY/V
unde:
M - masa monetara
P - nivelul preturilor
Y - cantitatea bunurilor supuse tranzactiilor
V - si viteza de rotatie (de circulatie) a banilor.
Daca M= 15000 si V = 4 atunci:
15000 = PY/4
PY = 60000
PY fiind produsul dintre nivelul preturilor si cantitatea bunurilor supuse tranzactiilor reprezinta valoarea tranzactiilor pe piata care în acest caz este de 60000 miliarde u.m.
LECTIA 10: PIAŢA FINANCIARĂ

Piata capitalurilor, sau piata financiara, reprezinta locul unde efectueaza tranzactii cu titluri de valoare sau active financiare, între posesorii si emitentii de titluri de valoare, pe de o parte, si posesorii de capital banesc, pe de alta parte. Este o piata în strânsa legatura cu piata bunurilor si piata monetara.
Capitalul marilor firme se compune din contributia fiecarui asociat, în schimbul careia acesta primeste titluri de proprietate asupra partii de capital subscrise de persoana sa. Actiunea este un titlu de valoare care atesta calitatea de proprietar a detinatorului ei asupra unei fractiuni din capitalul social al firmei. Actiunile pot fi nominative (daca au înscrise numele actionarului) sau "la purtator", valabile indiferent de persoana care le poseda. Actiunea confera detinatorului ei o serie de drepturi sociale:
- dreptul de a fi informat în legatura cu situatia economico-financiara a firmei
- dreptul de a participa laadunarea generala a actionarilor
- dreptul de a participa la administrarea firmei si la controlul gestiunii acesteia
si de drepturi patrimoniale:
- dreptul de a-si însusi o parte din profitul societatii sub forma de dividend
- dreptul de a obtine o parte din capitalul firmei în cazul în care aceasta este lichidata
Actionarul are însa si obligatia de a participa la acoperirea pierderilor atunci când întreprinderea realizeaza o activitate necorespunzatoare.
Pe lânga actiuni, care sunt titluri cu venit variabil, pe termen lung este uzitata adesea emisiunea de obligatiuni, titluri cu venit fix. Obligatiunea este un titlu de valoare care stesta angajarea unui împrumut pe termen mediu sau lung, emitentul obligându-se sa onoreze plata acestuia indiferent de situatia sa financiara. Creditorul nu participa la gestiune dar se bucura de siguranta împrumutului. Poate exista, într-adevar, un risc redus, în cazul lichidarii firmei, dar atunci creditorii vor avea prioritate în fata actionarilor pt valorificarea activelor fixe.

Piata financiara are, ca orice piata, o structura foarte simpla. Oferta provine de la:
- stat si colectivitati locale
- firme de stat
- societati comerciale private
- banci si societati financiare
Cererea provine de la agentii economici carora, din diferite motive, capitalul le prisososte în acel moment dar doresc sa le confere acestora o destinatie economica.
Piata financiara are doua forme:
- primara: se vând si se cumpara titluri nou emise
- secundara: se vând si se cumpara titluri emise anterior
Bursa este specifica economiei de piata si este structura economica care se apropie cel mai mult de piata perfect concurentiala. Rolul bursei:
- asigura transformarea operativa, într-un termen scurt, capitalul real în capital banesc si invers
- mobilizeaza rapid resursele în vederea investitiilor
- este o piata indispensabila pentru transferarea unor capitaluri individuale dintr-o întreprindere în alta sau dintr-o tara în alta
- favorizeaza procesul de concentrare a puterii economice, controlul asupra unor societati pe actiuni asigurându-se prin detinerea pachetului actiunilor de control
- este cel mai sensibil barometru al starii economiei

Între drepturile conferite posesorului de actiuni nu se include:


Raspuns:  


d. dreptul de a încasa dobânzi

 Dreptul de a încasa dobânzi apartine posesorului de capital efectiv. Posesorul de obligatiune are un drept asupra unui capital care nu este material, si care nu poate fi accesibil decât în functie de anumite conditii si numai într-un anume moment.


Puncte: 1/1

Rata reala a dobânzii este mai mare decât rata nominala a dobânzii în situatia
în care:

Raspuns:  


a. preturile scad

 Rata reala a dobânzii se obtine scazând din rata nominala a dobânzii rata inflatiei: ir=in-Ri. La rândul ei, rata inflatiei, se obtine scazând din Ip 100%: Ri=Ip-100%. Prin urmare, în situatia în care preturile scad, Ip va scadea, iar Ri va deveni negativa, ceea ce va face ca dobânda reala sa fie mai mare decât dobânda nominala.


Puncte: 1/1


Venitul anual adus de o obligatiune este de 10000 u.m. În conditiile unei rate a
dobânzii de 20%, cursul obligatiunii este:

Raspuns:  


c. 50000 u.m.

 C=V/i, 10000=V/20%=50000.


Puncte: 1/1


Dobândirea pachetului actiunilor de control la o societate comerciala poate
avea loc prin:Raspuns:  


a. oferta publica de cumparare

 Prin lansarea unei oferte de publice de cumparare cei interesati isi manifesta dorinta de a achizitiona pachete de actiuni de la potentiali vanzatori obtinand in acest mod controlul asupra societatii comerciale ce a emis respectivele titluri.


Puncte: 2/2

Un credit de 1 milion u.m. este acordat pe principiul dobânzii compuse, pe o
durata de doi ani, cu o rata anuala a dobânzii de 10%. Rata anuala a dobânzii,
pe principiul dobânzii simple, ce aduce aceeasi dobânda, tot pe doi ani, este:


Raspuns:  


d. 10,5%

 S2=S(1+i)2 =1000000(1,1) 2 =1210000. Dobânda este de 210000. Prin calculul dobânzii simple, ar trebui sa fie în fiecare an încasata o suma de 105000 u.m. prin urmare, 105000=x%81000000, deci x=10,5


Puncte: 2/2


Daca se anticipeaza o evolutie pozitiva a economiei, atunci:


Raspuns:  


b. cursul titlurilor creste, iar cumparatorii de titluri câstiga

 Cursul titlurilor creste întotdeauna datorita corelatiei dintre starea economiei si bursa. Numai ca cei care vor câstiga sunt cumparatorii, deoarece, desi cursurile titlurilor cresc, ei vor cumpara la preturile stabilite anterior, câstigând astfel pentru ca le pot revinde imediat apoi la noul pret.


Puncte: 2/2

În perioada T0-T1, daca rata dobânzii creste cu 25% si venitul adus de
obligatiune ramâne constant, cursul obligatiunii:

Raspuns:  


b. scade cu20%

 Curs=Venit/rata dobânzii: C=V/I; Pentru a urmari evolutia, vom lucra în indici: IC=IV/Ii=1/1,25=0,8. Deci, cursul scade cu 20%.


O banca acorda un împrumut de 2 milioane u.m., pe termen de doi ani, în
regim de dobânda compusa. Daca rata anuala a dobânzii este de 10%, suma
încasata de banca dupa doi ani este:

S2=S(1+i)2 =2000000(1,1) 2 =2420000 u.m.


S2=S(1+i)2 =2000000(1,1) 2 =2420000 u.m.


S2=S(1+i)2 =2000000(1,1) 2 =2420000 u.m.


S2=S(1+i)2 =2000000(1,1) 2 =2420000 u.m.


Raspuns:  


e. 2.420.000 u.m.

  S2=S(1+i)2 =2000000(1,1) 2 =2420000 u.m.


Puncte: 1/1

Actiunile sunt:


Raspuns:  


d. titluri de proprietate

 Actiunile reprezinta participarea la capitalul social al firmei si confera actionarului toate drepturile unui proprietar.


Puncte: 1/1

Când venitul anual adus de o obligatiune este de 2000 u.m., iar rata dobânzii
este de 40%, cursul obligatiunii este:

Raspuns:  


a. 5000 u.m.

 C=V/i=2000/40%=5000u.m.


Puncte: 2/2

Din vânzarea productiei obtinute, o firma încaseaza 10 mld. u.m., costurile
totale fiind de 8 mld. u.m. În conditiile în care firma trebuie sa plateasca
statului impozit pe profit 25%, iar cota repartizata sub forma de dividende este
de 10% din profitul net, marimea dividendelor platite actionarilor va fi:Raspuns:  


b. 150 mil. u.m.

 Pr=Încasari-Costuri=10mld-8mld=2mld u.m. 2 mld*0,75%=1,5 mld u.m. profit net. 1,5 mld*10%=150 milioane u.m.


Puncte: 2/2


Vânzatorii de titluri pe piata financiara secundara la termen:


Raspuns:  


c. mizeaza pe scaderea cursului titlurilor

 Cei care vor câstiga sunt vânzatorii, deoarece, desi cursurile titlurilor scad, ei vor vinde la preturile stabilite anterior, câstigând astfel pentru ca le pot cumpara imediat apoi la noul pret (mai mic).


Puncte: 2/2

Care dintre afirmatiile urmatoare privind bursa este falsa?

Raspuns:  


d. bursa este o piata financiara primara

 Bursa nu poate fi o piata financiara primara deoarece în cadrul ei se vând si se cumpara titluri emise anterior.


Puncte: 1/1

Posesorul unei obligatiuni este:

Raspuns:  


b. creditor

 Este creditor deoarece el crediteaza, obligatiunea fiind prin natura ei un titlu de credit, care atesta angajarea unui împrumut pe termen mediu sau lung.


Document Info


Accesari: 7593
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )