Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Planificare calendaristica - Educatie civica

profesor scoala


Aria curriculara : Om si societate                            

Disciplina de învatamânt : Educatie civica                                                                                       Avizat : Directorul unitatii de învatamântClasa : a III-a                                                                                                                                                   Lazea    Aurelia              

Varianta de curriculum : Curriculum nucleu                                                                                   

Nr. Ore : 1 ore/saptamâna

Planificare calendaristica

Educatie civica

Editura Aramis - Dumitra Radu, Gherghina Andrei

Unitati de învatare

Obiec­tive de referinta

Continuturi

Nr. ore

Saptamâna

Observatii

1. Persoana

1.1; 1.2; 4.1

Semestrul I

·   Ce înseamna sa fim persoane

·   Persoana mea

·   Persoanele din jurul meu

·   Persoane din lumea întreaga

·   Corpul meu

·   Persoane cu nevoi speciale

·   Recapitulare.

·   Evaluare

8 ore

17.09 - 16.11

2. Trasaturi morale ale persoanei

1.1; 1.2; 2.1; 4.1

·   Încrederea si lipsa de încredere

·   Respectul si lipsa de respect

·   Curajul, frica si lasitatea

·   Bunatatea si rautatea

·   Sinceritatea s minciuna

·   Recapitulare.

·     Evaluare

7 ore

19.11 - 18.01

3. Noi si lucrurile

1.1; 1.2; 2.1; 4.1;

·   Ce sunt lucrurile?

·   Nevoi de lucruri 22522y2410w

2 ore

21.01 - 01.02

Semestrul al II-lea

·   Lucruri care ne exprima

·   Proprietatea si atitudinea fata de lucruri

·   Recapitulare.

·    Evaluare

4 ore

11.02 - 7.03

4. Noi si celelalte vietuitoare

1.1; 1.2; 2.2; 4.1

·   Despre plante si animale

·   Nevoia de plante si animale

·   Atitudinea noastra fata de plante si animale

·   Plante si animale ca simbol

·   Recapitulare.

·    Evaluare

6 ore

10.03 - 18.04

5. Noi si grupurile

1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 3.4; 4.1;

·   Ce sunt grupurile

·   Familia

·   Grupul de joaca. Grupul scolar. Grupul religios

·   Reguli ale grupului.

·   Recapitulare.

·    Evaluare

7 ore

21.04 - 13.06Proiectarea unitatilor de învatare

Semestrul I

Unitatea de învatare : Persoana

Nr. de ore : 8                 

Perioada : 17.09 - 16.11

Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1. Ce înseamna sa fim persoane

1.1; 1.2; 4.1;

· Diferentierea trasaturilor specifica unei persoane fata de trasaturile celorlalte corpuri vii

· Definirea caracteristicelor unei persoane

· Identificarea imaginilor din manual

· Alcatuirea portofoliului

· Resurse materiale : manual, ilustratii

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, problematizarea, observarea, învatarea prin explorare

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim ); activitate în echipa(ex. 7 /p. 5) ; activitate individuala (ex.1, 2, 3, 4, 5, 6/ p.5;portofoliu)

· Observarea sistematica

· Evaluare reciproca

2. Persoana mea

1.1; 1.2; 4.1

· Identificarea termenilor care definesc identitatea persoanelor

· Constientizarea importantei actelor si a datelor de identitate

· Prezentarea datelor personale

· Resurse materiale : manual, certificat de nastere, carte de identitate, pasaport

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, observarea dirijata, studiul de caz, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim, joc de rol); activitate în echipa(ex. 4 /p. 7) ; activitate individuala (ex. 1, 2, 3/ p. 7; portofoliu)

· Tema în clasa

· Evaluare reciproca

· Observare sistematica

3. Persoanele din jurul meu

1.1; 1.2; 4.1;

· Identificarea trasaturilor ce diferentiaza persoanele

· Identificarea trasaturilor si particularitatilor ce caracterizeaza o persoana

· Recunoasterea persoanelor dupa o descriere data

· Descrierea unei persoane

· Resurse materiale : manual, planse

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, observarea dirijata, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim, joc de rol;ex. 1, 2/ p. 9); activitate individuala (ex. 3, 4 / p. 9; portofoliu)

· Evaluare reciproca

· Observare sistematica

· Proba orala

4. Persoane din lumea întreaga

1.1; 1.2; 4.1;

· Identificarea deosebirilor dintre persoanele de pe suprafata globului pamântesc

· Cultivarea dragostei, respectului si prieteniei între copii

· Identificarea drepturilor copiilor

· Resurse materiale : manual, globul pamântesc, ilustratii

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, observarea dirijata, studiul de caz, joc de rol, problematizarea

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim, joc de rol); activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4/ p.11 

· Observarea sistematica

· Tema în clasa

· Proba orala

5. Corpul meu

1.1; 1.2; 4.1;

· Recunoasterea partilor componente ale corpului uman si a organelor de simt

· Initiare în respectarea regulilor de igiena personala

· Constientizarea importantei serviciilor medicale

· Cultivarea respectului pentru propriul corp

· Resurse materiale : manual

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, observarea dirijata, studiul de caz, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim, joc de rol); activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4, 5/ p. 13; portofoliu) activitate în echipa(ex. 6 /p. 13)

· Evaluare reciproca

· Tema în clasa

· Proba orala

6. Persoane cu nevoi speciale

1.1; 1.2; 4.1;

· Identificarea persoanelor cu nevoi speciale

· Recunoastere deficientelor

· Cultivarea tolerantei, dragostei, atentiei deosebite fata de persoanele cu handicap

· Resurse materiale : textul Surdo-muta,  de Edmondo de Amicis, reviste, ziare

· Resurse procedurale : conversatia euristica, explicatia, observarea dirijata,exercitiul, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim, joc de rol); activitate în echipa(ex. 7 /p. 15) ; activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6/ p. 15; portofoliu)
· Observarea sistematica

· Tema în clasa

· Proba orala

7. Recapitulare

1.1; 1.2; 4.1;

· Sistematizarea cunostintelor cu privire la persoana (caracteristici la persoanei; identitatea persoanelor;persoane cu nevoi speciale)

· Completarea unor scheme

· Analiza unor imagini si texte

· Prezentarea unui membru din familie

· Alcatuirea unui text despre propria persoana

· Resurse materiale : ilustratii, portofolii

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, exercitiul

· Forme de organizare a colectivului :  activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4, 5, / p. 16)

· Observarea sistematica

8. Evaluare

1.1; 1.2; 4.1;

· Completarea unor texte lacunare

· Identificarea termenilor care definesc persoana

· Formulare de propozitii referitoare la asemanarile dintre persoane, pe baza unor ilustratii

· Forme de organizare a colectivului : activitate independenta

· Proba scrisa

Unitatea de învatare : Trasaturi morale ale persoanei

Nr. de ore : 7

Perioada : 19.11 - 18.01

Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1. Încrederea si lipsa de încredere

1,1; 1,2; 4,1;

·   Familiarizarea cu notiunile de încredere si lipsa de încredere

·   Exemplificarea persoanelor fata de care elevii îsi manifesta încrederea/ lipsa de încredere

·   Argumentarea unor fapte care duc la încredere/ lipsa de încredere

· Resurse materiale : ilustratii, text Mos Ion Roata si Cuza Voda, de Ion Creanga si Nu uita ca esti artist!, de Al. Draghici

· Resurse procedurale : conversatia, lectura explicativa, problematizarea; joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala (observam si citim)  activitate individuala (ex. 1, 2, 3 / p. 19); activitate în echipa(ex. 4/ p. 19)

·   Proba orala

2.       Respectul si lipsa de respect

1.1; 1.2;4.1;

·   Cunoasterea notiunii de respect si lipsa de respect

·   Exemplificarea unor trasaturi morale cu personaje din text

·   Selectare expresiilor care sugereaza respectul

· Resurse materiale : manual, ilustratii, reviste

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, problematizarea,

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim; joc de rol); activitate în echipa(ex. 5 /p. 21) ; activitate individuala (ex.1, 2, 3, 4/ p. 21; portofoliu)

·   Evaluare reciproca

·   Tema în clasa

3.       Curajul, frica si lasitatea

1.1; 1.2; 4.1;

·   Familiarizarea cu notiunile de curaj, frica si lasitate

·   Exemplificarea trasaturilor morale

·   Completarea propozitiilor lacunare si realizare de texte

· Resurse materiale : manual, ilustratii, culegere de proverbe

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, problematizarea, studiu de caz, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim; joc de rol); activitate în echipa(ex. 7 /p. 23) ; activitate individuala (ex.1, 2, 3, 4, 5, 6/ p. 23; portofoliu)

·   Observare sistematica

·   Tema în clasa

·   Evaluare reciproca

4.       Bunatate si rautate

1.1; 1.2; 4.1;

·   Exemplificarea celor doua trasaturi morale

·   Recunoasterea personajelor cu aceste trasaturi

·   Alcatuirea unui text în care sa se foloseasca notiunea de bunatate

·   Completare a portofoliul

· Resurse materiale : manual, ilustratii, poezia Catelusul schiop, de Elena Farago

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, exercitiul

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim; joc de rol); activitate în echipa(ex. 7/p. 215 ; activitate individuala (ex.1, 2, 3, 4, 5, 6/p. 25; portofoliu)

·   Evaluare reciproca

·   Proba orala5.       Sinceritate si minciuna

1.1; 1.2; 4.1;

·   Familiarizarea cu notiunile de sinceritate si minciuna

·   Recunoasterea unor personaje cu astfel de trasaturi

·   Explicarea unor proverbe

· Resurse materiale : manual, ilustratii, textul  Pinocchio, de Carlo Collodi

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, problematizarea, exercitiul, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala(observam, citim; joc de rol); activitate în echipa(ex. 4 /p. 27) ; activitate individuala (ex.1, 2, 3/ p. 27; portofoliu)

·   Tema în clasa

·   Evaluare reciproca

·   Proba orala

6.       Recapitulare

1.1; 1.2; 1.4;

·   Completarea unei scheme de recapitulare

·   Recunoasterea trasaturilor morale pe baza unor ilustratii

·   Identificarea în text a trasaturilor morale

·   Alcatuirea unui text despre încredere

· Resurse materiale : manual, ilustratii, reviste

· Resurse procedurale : conversatia, explicatia, problematizarea,

· Forme de organizare a colectivului : activitate individuala (ex.1, 2, 3, 4, 5/ p. 28)

·   Observare sistematica

·   Proba scrisa

7.       Evaluare

1.1; 1.2; 4.1;

·   Identificarea unor trasaturi morale pe baza unor proverbe si a unor texte literare

·   Completarea unor propozitii lacunare

·   Formularea unor enunturi despre respect

· Forme de organizare a colectivului : activitate independenta

· Proba scrisa

Unitatea de învatare : Trasaturi morale ale persoanei I

Nr. de ore : 2+4ore

Perioada : 21.01 - 01.02

Detalieri de continut

O.R.

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1. Ce sunt lucrurile?

1.1; 1.2; 2.2; 4.1

·   Definirea notiunii de lucru

·   Recunoasterea unor lucruri si a evolutiei acestora în timp

·   Numirea unor lucruri create de om

· Resurse materiale : diferite lucruri, planse

· Resurse procedurale : observarea dirijata, conversatia, lectura independenta, exercitiul joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala (observam si citim)  activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4, 5 / p. 31; portofoliu); activitate în echipa(ex. 6/ p. 31)

·   Observarea sistematica

·   Tema în clasa

·   Evaluare reciproca

2. Nevoia de lucruri

1.1; 1.2; 2.2; 4.1;

·   Observarea unor obiecte folosite în diverse activitati

·   Numirea unor obiecte folosite în anumite situatii

·   Denumirea unor meserii si a obiectelor necesare pentru practicarea lor

· Resurse materiale : diverse lucruri, planse

· Resurse procedurale : observarea dirijata, conversatia, exercitiul joc de rol, problematizarea

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala (observam si citim)  activitate individuala (ex. 1, 2, 3 / p. 33; portofoliu); activitate în echipa(ex. 4/ p. 33)

·   Observarea sistematica

·   Evaluare reciproca

·   Tema în clasa

3. Lucruri care ne exprima

1.1; 1.2; 2.2; 4.1

·   Numirea si observarea unor lucruri care ne exprima

·   Identificarea pasiunii unui copil dupa imagini

·   Descrierea unui coleg

·   Completarea portofoliului

· Resurse materiale : ilustratii

· Resurse procedurale : conversatia, lectura independenta, exercitiul, descrierea, joc de rol

· Forme de organizare a colectivului : activitate frontala (observam si citim)  activitate individuala (ex. 1, 2, 3, 4, 5 / p. 35; portofoliu); activitate în echipa(ex. 6/ p. 35)

·   Observarea sistematica

·   Tema în clasa

·   Evaluare reciproca

 


loading...Document Info


Accesari: 6828
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )