Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
MATEMATICĂ - Obiective cadru / de referinta si PLANIFICAREA ANUALĂ

Matematica


ALTE DOCUMENTE

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ algebra
Mari matematicieni de-a lungul timpului
Varianta 81, subiectul III subpunctul g):
ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR INTREGI
FUNCŢIA DE GRADUL I
BLAISE PASCAL
ECUAŢII EXPONENŢIALE
Fisa de lucru la matematica - bilutele
Rombul

MATEMATICĂ

Nr. de ore/saptamâna: 4

Manual: stefan Pacearca, Mariana Mogos, Ed. AramisObiective cadru / de referinta

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

            1.1 sa cunoasca si sa utilizeze semnificatia pozitiei cifrelor în formarea unui numar natural mai mic decât 1 000

            1.2 sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa ordoneze numere naturale pâna la 1 000 000

            1.3 sa efectueze operatii de adunare si de scadere cu numere mai mici decât 1 000

            1.4 sa efectueze înmultiri în concentrul 0-1 000, utilizând tabla înmultirii, sau utilizând proprietati ale înmultirii

            1.5 sa efectueze împartirea unui numar mai mic decât 100 la un numar de o cifra, sa împarta un numar de trei cifre la un numar de o cifra

            1.6 sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu o singura operatie prin rotunjirea numerelor care intervin, în calcul, în scopul depistarilor greselilor

            1.7 sa sorteze si sa clasifice obiecte si desene dupa forma lor, sa remarce proprietati simple de simetrie ale unor desene

            1.8 sa cunoasca unitatile de masura standard pentru lungime, capacitate, masa, timp si unitatile monetare si sa exprime legatura dintre unitatea principala de masura si multiplii ei uzuali

2. Dezvoltarea capacitatii de exploare / investigare si rezolvare de probleme

            2.1 sa exploreze modalitati de a descompune numere naturale mai mici decât 1 000 utilizând oricare dintre operatiile învatate

            2.2 sa efectueze împartirea cu rest la un numar de o cifra si sa o coreleze cu formula d = î x c + r, r < î prin scadere repetata, sau prin cuprindere, pe baza tablei înmultirii

            2.3 sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa reguli date

            2.4 sa foloseasca simboluri pentru a pune în evidenta numere necunoscute în rezolvarea de probleme

            2.5 sa rezolve si sa compuna probleme de tipul: a + b = x; a + b + c = x;   a x b = x; a : b = x, b ≠ 0, unde a, b, c, sunt numere naturale date mai mici decât     1 000, iar x este necunoscuta

            2.6 sa colecteze date, sa le sorteze si sa clasifice pe baza unor criterii simple, sa le organizeze în tabele

           

3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic

            3.1 sa exprime clar si concis semnificatia calculelor facute în rezolvarea unei probleme

4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate

            4.1 sa manifeste initiativa în a propune modalitati diverse de abordare a unei probleme

            4.2 sa manifeste un comportament adecvat în relatiile cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul activitatilor practice de rezolvare de probleme

PLANIFICAREA ANUALĂ

 

Nr.

crt.

UNITATEA

DE

 ÎNVĂŢARE

Obiective de referinta

CONŢINUTURI

Nr.

de

ore

Perioada

Obs.

1.

Numerele naturale de la 0 la 1 000

1.1, 1.2

2.3

4.1, 4.2

-   Ordine, clase

-   Formarea, scrierea si citirea numerelor naturale de la 0 la 1000

-   Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

5

20-27.IX

2.

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

1.1, 1.2

2.3

4.1, 4.2

-   Ordine, clase

-   Formarea, scrierea si citirea numerelor naturale de la 0 la 1000 000

-   Compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000

9

28.IX-12.X

3.

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 10 000

1.3, 1.6

2.1, 2.3

2.4, 2.5

3.1

4.1, 4.2

-   Adunarea si scaderea numerelor naturale fara si cu trecere peste ordin

-   Terminologia specifica: termen, suma, diferenta, descazut, scazator, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin"

-   Proba adunarii si a scaderii

-   Aflarea termenului necunoscut

-   Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii

-   Evaluare

14

13.X-11.XI

4.

Înmultirea numerelor naturale mai mici decât 100

1.4, 1.6

2.1, 2.3

2.4, 2.5

3.1

4.1, 4.2

-   Înmulirea numerelor naturale folosind adunarea repetata de termeni egali

-   Terminologia specifica: factor, produs, "de atâtea ori mai mare"

-   Tabla înmultirii în concentrul 0 - 100

-   Evidentierea unor proprietati ale adunarii si înmultirii (comutativitate, asociativitate, element neutru) cu ajutorul obiectelor si al reprezentarilor, fara a folosi terminologia

-   Ordinea efectuarii operatiilor

-   Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii

-   Evaluare

23

15.XI-23.XII

5.

Împartirea numerelor naturale mai mici decât 100

1.5, 1.6

2.1, 2.2

2.3, 2.4

2.5

3.1

4.1, 4.2

-   Împartirea numerelor naturale folosind scaderea repetata si relatia cu înmultirea

-   Terminologia specifica: deîmpartit, împartitor, cât, "de atâtea ori mai mic"

-   Împartirea la 1, 2, ., 10, dedusa din tabla înmultirii

-   Aflarea termenului necunoscut

-   Probleme care se rezolva prin prin cel mult doua operatii

-   Evaluare 

29

10.I-7.III

6.

Înmultirea si împartirea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 1 000

1.5, 1.6

2.1, 2.2

2.3, 2.4

2.5

3.1

4.1, 4.2

-   Înmultirea cu o suma sau o diferenta, înmultirea cu 10, cu 100

-   Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii

-   Probleme care se rezolva prin mai mult de doua operatii

-   Evaluare

17

8.III-5.IV

7.

Rezolvarea de probleme

1.2, 1.3 1.4, 1.5

1.6

2.1, 2.3

2.4, 2.5

3.1

4.1, 4.2

-    Operatii de acelasi ordin

-    Operatii de ordine diferite si folosirea parantezelor rotunde

-    Probleme care se rezolva prin mai mult de doua operatii

-    Evaluare

10

6.IV-2V

8.

Unitati de masura

1.8

2.6

3.1

4.1, 4.2

-    Unitati de masurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii (fara transformari)

-    Unitati de masurt capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii (fara transformari)

-    Unitati de masurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii (fara transformari)

-    Unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua, saptamâna, luna, anul

-    Monede si bancnote

-    Evaluare

12

3-23.V

9.

Elemente intuitive de geometrie

1.7

3.1

4.1, 4.2

-   Forme plane: patrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon, punct, segmrent, linie dreapta, linie frânta, linie curba

-   Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice

-   Exercitii de observare a unor forme spatiale de: cub, sfera, cuboid, cilindru, con

-   Evaluare

10

24.V-8.VI

10.

Recapitulare finala

1.1, 1.2

1.3, 1.4

1.5, 1.6

1.8

2.1, 2.2

2.3, 2.4

2.5

3.1

4.1, 4.2

-   Adunarea si scaderea numerelor de la 0 la 1000

-   Înmultirea unui numar format din zeci si unitati sau sute, zeci si unitati cu un numar de o cifra

-   Împartirea unui numar de doua cifre la un numar de o cifra

-   Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii

-   Probleme care se rezolva prin mai mult de doua operatii

-   Evaluare

4

9-15.VI

 


PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Continuturi

Ob. de referinta

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Data

Numerele naturale de la 0 la 1 000

Formarea numerelor naturale de la 0 la 1 000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        reprezentarea numerelor de la 0 la 1000, punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        gasirea elementelor unei multimi, cunoscând elementele primei multimi si regula de corespondenta

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, fise de lucru, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, raportarea activitatii pe grupe,

autoevalu-area

sept.

20

Scrierea, si citirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        reprezentarea numerelor de la 0 la 1000, punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        gasirea elementelor unei multimi, cunoscând elementele primei multimi si regula de corespondenta

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, fise de lucru, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, raportarea activitatii pe grupe,

autoevalu-area

21

Compararea si ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        compararea si ordonarea numerelor utilizând modele semnificative

·        completarea unor siruri dupa o anumita regula

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, coli A3, markere, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, evaluare orala,

autoevalu-area, raportarea activitatii

22

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        scrierea numerelor dela 0 la 1000 000, respectând sistemul pozitional

·        numararea crescatoare si descrescatoare cu start si pasi dati

·        compararea numerelor

·        ordonarea numerelor crescatoare si descrescatoare

·        precizarea pozitiei numerelor pe axa numerelor naturale

fise de evaluare sumativa, lucrul frontal, individualproba scrisa, autoevalu-area

23, 27

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000

Formarea numerelor naturale de la 0 la

1 000 000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        reprezentarea numerelor de la 0 la 1000, punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        gasirea elementelor unei multimi, cunoscând elementele primei multimi si regula de corespondenta

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, fise de lucru, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, raportarea activitatii pe grupe,

autoevalu-area

28

Scrierea si citirea numerelor de la 0 la

1 000 000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        reprezentarea numerelor de la 0 la 1000, punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        gasirea elementelor unei multimi, cunoscând elementele primei multimi si regula de corespondenta

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, fise de lucru, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, raportarea activitatii pe grupe,

autoevalu-area

29, 30

Compararea, ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000 000

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        explorarea sistematica a posibilitatilor de descompunere a numerelor naturale de la 0 la 1000, pe baza operatiilor de adunare sau scadere

·        numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator

·        compararea si ordonarea numerelor utilizând modele semnificative

·        completarea unor siruri dupa o anumita regula

 manual, caiet, culegere, figuri geometrice de pozitionare, coli A3, markere, lucrul frontal, pe grupe, individual

evaluare sistematica, evaluare orala,

autoevalu-area, raportarea activitatii

oct.

4, 5

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.1, 1.2

2.1, 2.3

4.2

·        scrierea numerelor dela 0 la 1000 000, respectând sistemul pozitional

·        numararea crescatoare si descrescatoare cu start si pasi dati

·        compararea numerelor

·        ordonarea numerelor crescatoare si descrescatoare

·        precizarea pozitiei numerelor pe axa numerelor naturale

fise de evaluare sumativa, lucrul frontal, individual

proba scrisa, autoevalu-area

6, 7, 11, 12

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 10 000

Terminologia specifica: termen, suma, descazut, scazator, diferenta (rest), "cu ... mai  mult", "cu ... mai putin"

1.3, 1.6

2.4, 2.5

3.1

·        folosirea proprietatilor adunarii pentru efecturea unor calcule rapide

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care cer operatia de adunare sau  de scadere

·        completarea de tabele

·        rezolvare de probleme

explicatia, demonstratia, exercitiul, manual, lucru frontal, individual, în echipe

observare sistematica, evaluare orala

13, 14

Adunarea si scaderea numerelor de la 0 la

10 000, fara trecere peste ordin

1.3, 1.6

2.4, 2.5

3.1

·        scrierea unui numar ca o suma de sute, zeci si unitati

·        crearea de siuri pe baza de reguli date

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care cer operatia de adunare sau  de scadere

·        rezolvare de probleme

explicatia, demonstratia, exercitiul, manual, lucru frontal, individual, în echipe

observare sistematica, evaluare orala

18, 19

Adunarea si scaderea numerelor de la 0 la

10 000, cu trecere peste ordin

1.3, 1.6

2.4, 2.5

3.1

·        folosirea proprietatilor adunarii pentru efecturea unor calcule rapide

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care cer operatia de adunare sau  de scadere

·        completarea de tabele

·        rezolvare de probleme

explicatia, demonstratia, exercitiul, manual, lucru frontal, individual, în echipe

observare sistematica, evaluare orala

20, 21

Aflarea unui numar necunoscut

1.3

2.5

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care cer operatia de adunare sau  de scadere

·        completarea de tabele

·        rezolvare de probleme

·        rezolvarea de exercitii variate care solicita aflarea unui numar necunoscut, notat în diverse moduri, prin încercare, înlocuire si verificare

explicatia, demonstratia, exercitiul, manual, lucru frontal, individual, în echipe

observare sistematica, evaluare orala

25, 26

Evidentierea unor proprietati ale adunarii

1.3, 1.6

2.4, 2.5

3.1

·        observarea legaturilor între adunarea si scaderea numerelor naturale, efectuarea probei;

·        verificarea cu ajutorul reprezentarilor simbolice a operatiilor de adunare si scadere;

·        rezolvarea ecuatiilor folosind terminologia specifica;

·        exercitii de transpunere a unor enunturi simple din limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian si invers

explicatia, demonstratia, exercitiul, problematizarea,  lucru frontal, pe grupe, independent

observare sistematica, evaluare orala

27, 28

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.3, 1.6

2.4, 2.5

3.1

·        rotunjirea numerelor la sute, la zeci

·        efectuarea de exercitii de adunare si scadere

·        aflarea termenului necunoscut

·        rezolvare de probleme

fise de evaluare

proba scrisa

nov.

29

Înmultirea numerelor naturale mai mici decât 100

Înmultirea numerelor naturale folosind adunarea repetata de termeni egali

1.4

2.5

3.1

4.1

·        exercitii de adunare repetata folosind suportul intuitiv, axa numerelor,

·         exercitii de scriere a numerelor sub forma unor sume de n termeni egali.

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, benzi desenate.

evaluare sistematica, evaluare orala

30

Terminologia specifica: factor, produs, "de ... ori mai mult"

1.4

2.5

3.1

4.1

·        prezentarea terminologiei specifice înmultirii: "factor", "produs", "de atâtea ori";

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        rezolvarea de probleme care presupun operatia de înmultire;

învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

observare sistematica, evaluare orala

dec.

2

Evidentierea unor proprietati ale înmultirii

1.4

2.5

3.1

4.1

·        descoperirea proprietatilor îmultirii: comutativitatea si asociativitatea, fara a se utiliza terminologia specifica,  cu ajutorul benzilor desenate,

·        efectuarea de calcule rapide utilizând asociativitatea si comutativitatea cu  si fara suport intuitiv;

·        aflarea unui factor care lipseste;

·        scrierea produselor de 2 factori ca si produse de 3 factori, dupa model;

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, activitate, frontala, pe grupe, independenta,

evaluare sistematica, evaluare orala

6

Înmultirea când unul dintre factori este 2

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

7

Înmultirea când unul dintre factori este 3

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

8

Înmultirea când unul dintre factori este 4

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

9

Înmultirea când unul dintre factori este 5

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

13

Înmultirea când unul dintre factori este 6 sau 7

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

14, 15, 16

Înmultirea când unul dintre factori este 8 sau 9

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea de succesiuni de calcule mentale pe principiul "preluarii stafetei";

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice înmultirii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

explicatia, demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, planse didactice cu terminologia specifica, lucru frontal, independent

evaluare sistematica, evaluare orala

20, 21, 22

Înmultirea când unul dintre factori este 10

1.4
2.1

3.1

4.2

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de inmultiri când unul din factori este 0;

explicatia, problematizarea, exercitiul, fise de lucru, activitate, frontala, pe grupe, independenta,

tema de lucru în clasa, observarea sistematica, evaluarea în cadrul grupului

ian.

10

Înmultirea când unul dintre factori este 0 sau 1

1.4

2.1

3.1

4.2

·        efectuarea de înmultiri folosind adunarea repetata transpunerea unor enunturi simple în exercitii

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        efectuarea de inmultiri când unul din factori este 0;

explicatia, problematizarea, exercitiul, fise de lucru, activitate, frontala, pe grupe, independenta,

tema de lucru în clasa, observarea sistematica, evaluarea în cadrul grupului

11

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.4

2.1

3.1

4.2

·        transformarea adunarilor repetate de termeni egali în înmultiri si invers;

·        efectuarea unor calcule rapide, utilizând proprietatile înmultirii;

·        rezolvare de probleme;

activitate independenta, fise de evaluare,

proba scrisa

12, 13, 17, 18

Împartirea numerelor naturale mai mici decât 100

Împartirea lnumerelor naturale folosind scaderea repetata si relatia cu înmultirea

1.5

·        efectuarea de împartiri prin scadere repetata a aceluiasi numar;

·        transformarea scaderii repetate în împartire;

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice împartirii.

·        efectuarea exercitiilor de împartire folosind axa numerelor sau suportul intuitiv;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

19

Terminologia specifica: deîmpartit, împartitor, "de ... ori mai putin"

1.5

2.3, 2.5

·        observarea legaturilor între înmultirea si împartirea exacta a numerelor naturale;

·        observarea legaturilor dintre înmultirea si împartirea exacta a numerelor naturale;

·        exercitii de utilizare a terminologiei specifice împartirii.

·        efectuarea probei împartirii;

·        exercitii de transpunere a unor enunturi simple din limbaj matematic in exercitiu

explicatia, conversatia, învatarea prin descoperire, pansa cu tabla împartirii, fise de lucru, activitate frontala, pe grupe

tema de lucru în clasa, observarea sistematica, proba orala

20

Împartirea la 2.

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        introducerea notiunii de "jumatate";

·        rezolvarea de probleme simple care presupun operatia de împartire;

explicatia, demonstratia, exrcitiul, fise de lucru, activitate frontala, pe grupe

observare sistematica, evaluare orala

24

Împartirea la 3.

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        introducerea notiunii de "o treime";

·        rezolvarea de probleme simple care presupun operatia de împartire;

explicatia, demonstratia, exrcitiul, fise de lucru, activitate frontala, pe grupe

observare sistematica, evaluare orala

25, 26

Împartirea la 4. Împartirea la 5.

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        introducerea notiunilor de "sfert"/ "o patrime";

·        exercitii de aflare a numarului necunoscut;

·        rezolvarea de probleme simple care presupun operatia de împartire;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

27, 31

feb.

1

Împartirea la 6. Împartirea la 7.

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        rezolvarea de probleme simple care presupun operatia de împartire;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        exercitii de aflare a numarului necunoscut;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

2, 3, 14

Împartirea la 8. Împartirea la 9.

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        exercitii de efectuare a probei împartirii prin împartire si prin îmultire;

·        completarea de siruri numerice pe baza de reguli date;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

15, 16, 17

Împartirea la 10. Împartirea la 1.

Numarul 0

1.5

2.3, 2.5

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        exercitii de memorare a noilor împartiri

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        recunoasterea expresie care presupune efectuarea operatiei de împartire (de atâtea ori mai putin)

·        exercitii de efectuare a probei împartirii prin împartire si prin îmultire;

·        completarea de siruri numerice pe baza de reguli date;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

21

Aflarea numarului necunoscut

1.4, 1.5

2.4

4.1, 4.2

·        rezolvarea de exercitii variate care solicita aflarea unui numar necunoscut la înmultire sau împartire folosind modelul balantei si / sau legatura dintre factori si rezultat;

·        completarea de tabele calculând numarul necunoscut;

·        exercitii de descompunere a unor numere în produse de doi sau mai multi factori;

·        exercitii competitie de gasire a cât mai multe solutii la anumite expresii numerice

explicatia, demonstratia, conversatia, algoritmizarea, fise de lucru, activitate frontala, pe echipe,

proba orala, observarea sistematica, evaluarea în cadrul echipei

22, 23

Proba înmultirii. Proba împartirii

1.4, 1.5

2.4

4.1, 4.2

·        sesizarea cazurilor noi de împartire, folosind relatia cu înmultirea;

·        efectuarea de împartiri folosind legatura cu înmultirea;

·        exercitii de efectuare a probei împartirii prin împartire si prin îmultire;

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire

observare sistematica, evaluare orala

24, 28

Ordinea efectuarii operatilor si folosirea parantezelor rotunde

1.5

2.3, 2.4

2.5

4.1, 4.2

·        rezolvarea de exercitii si probleme cu cele patru operatii învatate;

·        rezolvarea unor exercitii variate care slicita aflarea unui numar necunoscut;

·        exercitii de transpunere a unor enunturi simple din limbaj matematic in exercitiu;

·        rezolvare de probleme utilizând planul de rezolvare

·        creare de probleme

exercitiul, conversatia, problematizarea, jocul didactic, fise de lucru, activitate frontala, independenta

tema de lucru în clasa, proba orala

mar.

1, 2

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.5

2.3, 2.4

2.5

4.1, 4.2

·        efectuare de împatiri exacte

·        aflarea numarului necunoscut

·        rezolvare de probleme

fise de evaluare

proba scrisa

3, 7, 8, 9

Înmultirea si împartirea în intervalul de la 0 la 1 000

Scrierea unui numar ca suna sau ca diferenta

2.1, 2.5

·        descompunerea numerelor naturale ca suma de mai multi termeni

·        reactualizarea terminologiei matematice necesare

explicatia, exercitiul

activitate frontala, individuala

observare sistematica, evaluare orala

10

Înmultirea unui numar cu 10 sau 100

2.5

3.1

·        reactualizarea înmultirii cu 10 pâna la 100

·        rezolvarea de înmultiri prin adunare repetata

·        deducerea regulii de înmultirea

·        rezolvarea de înmultiri cu 100 prin adunare repetata

·        deducerea regulii

·        exercitii si rezolvare de probleme

explicatia,  învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

tema de lucru în clasa, proba orala

14

Înmultirea unui numar cu o suma sau o diferenta

2.5

3.1

4.1

·        analiza partilor componente ale unei probleme;

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        întocmirea planului de rezolvare;

·        exprimarea rezolvarii unei probleme în formula numerica;

·        creare de probleme care sa se rezolve prin operatiile învatate

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire

activitate frontala, individuala

observare sistematica, evaluare orala

15, 16

Înmultirea unui numar natural de doua si de trei cifre cu un numar de o cifra, folosind adunarea repetata, grupari de termeni, reprezentari

1.4

2.5

3.1

4.1

·        efectuarea de calcule care solicita folosirea proprietatii de distributivitate;

·        exercitii-competitie de gasire a cât mai multe solutii de rezolvare a problemelor

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

tema de lucru în clasa, proba orala

17, 21

Împartirea la 10 sau 100

2.5

·        reactualizarea împartirii cu 10 a numerelor mai mici decât 100

·        rezolvarea de împartiri prin scadere repetata

·        deducerea regulii de împartire

·        exercitii si rezolvare de problemeexplicatia,  învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

tema de lucru în clasa, proba orala

22

Împartirea unei sume sau diferente la un numar de o cifra

1.5

2.5

·        explicarea procedeului de calcul

·        rezolvarea de exercitii

·        rezolvarea de probleme

·        completarea unor exercitii lacunare

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

tema de lucru în clasa, proba orala

23, 24

Împartirea unui numar natural mai mic decât 100 sau decât 1 000 la un numar de o cifra, folosind adunarea repetata, grupari de termeni, reprezentari

1.4, 1.5

2.1

·        rezolvarea unor exercitii de împartire prin comparatie cu modelul dat

·        exercitii de descompunere a unui numar de 2 cifre sau mai mult în suma de mai multi termeni; împartirea sumei la împartitorul dat

·        rezolvarea de exercitii-joc

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

tema de lucru în clasa, proba orala

28, 29

Evidentierea restului împartirii unui numar mai mare decât 50 folosind desene si scheme sugestive

1.4

2.2

·        rezolvarea unor probleme practice, care presupun numararea unor obiecte pentru evidentierea restului împartirii

·        rezolvarea de probleme prin desene si scheme sugestive

·        jocuri-concurs

explicatia,  învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

observare sistematica, evaluare orala

30, 31

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.4

4.1, 4.2

·        reactualizarea termenilor matematici învatati

·        discutarea regulilor de înmultire si împartire învatate

·        rezolvarea de exercitii si probleme diverse

fisa de evaluare

proba scrisa

apr.

4, 5, 6, 7

Rezolvarea de probleme

Cum rezolvam o problema?

2.5

3.1

4.1

·        analiza partilor componente ale unei probleme;

·        recunoasterea situatiilor si a expresiilor care presupun efectuarea operatiei de înmultire (de atâtea ori mai mare / mult, de atâtea ori câte etc.);

·        întocmirea planului de rezolvare;

·        exprimarea rezolvarii unei probleme în formula numerica;

·        creare de probleme care sa se rezolve prin operatiile învatate

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire, plansa cu terminologia specifica

observare sistematica, evaluare orala

11

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de acelasi ordin

2.4, 2.5

3.1

·        citirea problemei

·        analizarea continutului

·        sintetizarea datelor problemei si a cerintei de rezolvat

·        stabilirea planului de rezolvare

·        rezolvarea propriu-zisa

·        notarea raspunsului corelat cu întrebarea problemei

explicatia, demonstratia, învatarea prin descoperire

activitate frontala, în perechi

observare sistematica, evaluare orala

12, 13

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de ordine diferite

14, 25

Probleme de organizare a datelor în tabele

2.4, 2.5, 2.6

·        stabilirea partilor componente ale unui tabel: linii si coloane

·        "citirea" mai multor tabele si grafice

·        rezolvarea unor probleme specifice

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

observare sistematica, evaluare orala

26

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

4.1, 4.2

·        structurarea continutului problemelor

·        rezolvarea mai multor probleme

·        crearea de probleme

·        rezolvareau unor fise de lucru

fisa de evaluare

proba scrisa

27, 28

mai

2

Unitati de masura

Masurari folosind etaloane neconventionale

1.6

4.1

·        jocuri de masurare a lungimilor

·        estimarea lungimilor

·        compararea masei diferitelor obiecte cu ajutorul balantei

învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

tema de lucru în clasa, proba orala

3

Metrul. Multiplii si submultiplii metrului

1.8

4.2

·        întelegerea importantei de a folosi o unitate standard de masura

·        enumerarea multiplilor si a submultiplilor

·        masuratori cu diferite instrumente

explicatia,  învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

observare sistematica, evaluare orala

4, 5

Litrul. Multiplii si submultiplii litrului

1.8

4.1

·        întelegerea importantei de a folosi o unitate standard de masura

·        enumerarea multiplilor si a submultiplilor

·        masuratori cu diferite instrumente

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

observare sistematica, evaluare orala

9, 10

Kilogramul. Multiplii si submultiplii kilogramului

1.8

4.2

·        întelegerea importantei de a folosi o unitate standard de masura

·        enumerarea multiplilor si a submultiplilor

·        masuratori cu diferite instrumente

explicatia,  învatarea prin descoperire

activitate frontala, pe grupe

observare sistematica, evaluare orala

11, 12

Unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua, saptamâna, luna, anul

1.8

2.6

4.1

·        reactualizarea si precizarea duratei unitatilor de masura pentru timp

·        explicarea modului de folosire a unor obiecte: ceas mecanic, ceas electronic, cronometru, calendarul, clepsidra

·        jocuri didactice

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

observare sistematica, evaluare orala

16, 17

Monede si bancnote

1.8

2.6

4.2

·        compararea monedelor si a bancnotelor vechi cu cele noi

·        întelegerea valorii monedelor si a bancnotelor

·        exercitii pentru întelegerea valorilor mai mici de 1

·        rezolvarea de exercitii si probleme practice

exercitiul, problematizarea, jocul didactic, activitate frontala, independenta

tema de lucru în clasa, proba orala

18

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

1.8

4.1, 4.2

·        exercitii si pribleme diverse

·        rezolvarea unor fise de lucru

fisa de evaluare

proba scrisa

19, 23

Elemente intuitive de geometrie

1. Forme plane

Punctul. Linia dreapta. Segmentul de dreapta

·        reprezentarea punctului, a liniei si a segmentului de dreapta

·        masuratori cu liniarul

·        reactualizarea notiunilor: vertical, orizontal, oblic

24

Linia curba. Linia frânta

·        sesizarea diferentei dintre linia curga si cea frânta, dintre cea închisa si cea deschisa

·        realizarea unor desene tematice

25

Poligoane

·        explicarea notiunilor de poligon si latura

·        numirea celor mai uzuale poligoane

·        identificarea în sala de clasa a poligoanelor si numirea lor

26

Dreptunghiul

·        trasarea dreptunghiurilor în diferite pozitii

·        identificarea axei de simetrie

·        calacularea perimetrului, fara folosirea notiunii

30

Patratul

·        trasarea patratului folosind echerul

·        masurarea laturilor

·        jocuri didactice

31

Cercul

·        desenarea cercului cu ajutorul sabloanelor

·        determinarea axei de simetrie

iun.

1

2. Forme spatiale

Observarea si descrierea intuitiva a obiectelor cu forme spatiale de: cub, sfera, cilindru, con, cuboid (paralelipiped dreptunghic)

·        descrierea intuitiva a formelor spatiale

·        precizarea notiunilor: vârf, fata, latura

·        identificarea unor obiecte si numirea formei corespunzatoare

·        însusirea modului de a desena unele forme spatiale

·        compararea formei obiectelor

·        desfacerea unor forme spatiale în forme plane

2

Recapitulare. Evaluare. Jocuri

·       

6, 7, 8


loading...Document Info


Accesari: 3835
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )