Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT DE COMISION

administratie


CONTRACT DE COMISION


I. PARTI CONTRACTANTE

Art.1.
S.C. .................., cu sediul în localitatea ............, str. ..........., nr. ..., judetul ............, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ..........., având cont nr. ............., deschis la Banca .............., repre 121s1810b zentata prin dl. ............. în calitate de ..........., denumita în continuare COMITENT
si
..................., cu domiciliul în localitatea ..........., str. ..........., nr. ..... bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......, jud. ............, identificat cu B.I seria ..... nr. ..........., eliberat de Politia .......... ..... ...... .., la data de .......... ..... ...... .., denumita în continuare COMISIONAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Procurarea de catre COMISIONAR pentru COMITENT, pe banii acestuia, a urmatoarelor bunuri:
a) .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........;
b) .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........;
c) .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........;


III. OBLIGAŢII sI DREPTURI

Art.3
Comisionarul are urmatoarele obligatii:
- Sa execute mandatul încredintat de comitent în conditiile prezentului contract;
- Sa informeze pe comitent asupra modificarii împrejurarilor avute în vedere la acordarea mandatului, pentru o eventuala reconsiderare a acestuia;
- Sa actioneze cu buna credinta si diligenta unui profesionist, având raspunderea directa fata de tertul cu care a contractat;
- Sa restituie de îndata comitentului sumele primite si pentru care nu a executat prestatiile convenite;

Art.4
Obligatiile comitentului sunt:
- Sa plateasca comisionarului comisionul în suma de ........... lei si sa predea acestuia suma prevazuta la art.2;
- Sa plateasca comisionarului eventualele cheltuieli facute de acesta si sa suporte eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul îndeplinirii mandatului sau.

IV. TERMENE
Art.5
Comitentul se obliga sa puna la dispozitia comisionarului suma convenita la art. 2 si comisionul convenit la art.4, cel mai târziu la data de .............
Comisionarul se obliga sa procure si sa predea bunurile descrise la pct. II catre comitent cel mai târziu la data de ...............

V. RĂSPUNDERI
Art.6
Partea care prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract aduce prejudicii celeilalte parti, datoreaza despagubiri.
Art.7
Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti îndreptateste cealalta parte la neîndeplinirea obligatiilor corelative.
Art.8
Pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partile datoreaza penalitati de ..... % din sumele cuvenite.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.9
Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renuntarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum si prin acordul partilor.

VII. FORŢA MAJORĂ
Art.10
Forta majora exonereaza partile de raspundere în cazul executarii necorespunzatoare sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se întelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului si care împiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

VII. ALTE CLAUZE
Art.11
Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la terti la comitent, în momentul procurarii bunurilor de catre comisionar.
Art.12
Avantajele suplimentare obtinute de comisionar în îndeplinirea mandatului sau se cuvin acestuia (plata unui pret mai mic etc.).
Art.13
Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale în materie de mandat si comision si poate fi modificat prin acordul partilor.

Prezentul contract s-a încheiat la data de ................., în .... exemplare, câte ..... pentru fiecare parte semnatara.


COMITENT, COMISIONAR,
Document Info


Accesari: 2650
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )