Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA - ACTIUNI EXTERNE ALE COMUNITATII EUROPENE -

administratie


CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

- ACŢIUNI EXTERNE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE -

Numar de identificare a contractuluiOficiul de Plati si Contractare Phare, Ministerul Finantelor Publice, Bd. Mircea Voda nr. 44, sector 3, Bucuresti 3, România ("Autoritatea Contractanta") 141l1117b

pe de o parte,


si


[Numele official complet al Beneficiarului][1]

Adresa oficiala completa

[Cod fiscal], ("Beneficiarul)


de cealalta parte,


au convenit urmatoareleConditii specialeScopul


Scopul acestui contract este acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru implementarea Proiectului intitulat: [titlul Proiectului] ("Proiectul") descris în Anexa I


Beneficiarului îi va fi acordata finantarea nerambursabila în conformitate cu termenii si conditiile stipulate în acest Contract, care consta în aceste conditii speciale ("Conditii Speciale") si anexele lor, Beneficiarul declarând prin aceasta ca a luat cunostinta de acestea si le accepta.


Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se obliga sa deruleze Proiectul pe propria sa raspundereArticolul 2 - Perioada de implementare a Proiectului


Acest contract intra în vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele doua parti.


Implementarea Proiectului va începe la:

ziua urmatoare celei în care ultima din cele doua parti semneaza


Perioada de implementare a Proiectului asa dupa cum e precizat în Anexa I este de [numarul de luni] luni.Articolul 3 - Finantarea Proiectului


Costul total al Proiectului, eligibil pentru finantare de catre Autoritatea Contractanta este estimat la [...] Euro, conform Anexei III.


Autoritatea Contractanta se obliga sa acorde o suma de maximum [...] Euro, echivalentul a din costul total eligibil estimat, mentionat în paragraful 1; suma finala va fi stabilita în concordanta cu Articolul 17 din Anexa II.Articolul 4 - Raportare tehnica si financiara si efectuarea platilor


Rapoarte tehnice si financiare vor fi elaborate pentru a fundamenta cererile de plata, în conformitate cu Articolele 2 si 15.1 din Anexa II.


Platile se vor face conform prevederilor Articolului 15 din Anexa II; se va aplica urmatoarea optiune dintre cele mentionate în Articolul 15.1


Avans:   Euro [...]

de 50% din valoarea totala a finantarii nerambursabile

Plata finala previzionata

pâna la 20% din valoarea totala a finantarii nerambursabile,

conform prevederilor Anexei II Euro [...]Articolul 5 - Adrese de contact


Orice comunicare cu privire la prezentul Contract trebuie facuta în scris, trebuie sa mentioneze numarul si titlul Proiectului si trebuie sa fie transmisa la urmatoarele adrese


Pentru Autoritatea Contractanta

[adresa departamentului de management al Autoritatii Contractante]


O copie a rapoartelor la care se face referire în Articolul 4.1 trebuie sa fie trimisa la Delegatia Comisiei Europene responsabila cu monitorizarea Proiectului, la urmatoarea adresa: [adresa Delegatiei]


Pentru Beneficiar

[adresa Beneficiarului pentru corespondenta]


[nume, adresa, telefon si fax]


Anexa I:   Descrierea Proiectului

Anexa II:   Conditii Generale aplicabile Contractelor pentru finantari nerambursabile ale Comunitatii Europene încheiate pentru Actiuni externeAnexa III:   Bugetul Proiectului

Anexa IV: Proceduri de achizitie


Anexa V: Cererea de plata standard si formularul de identificare financiara


Anexa VI: Modelul raportului tehnic si financiar


Annex VII: Modelul raportului costatarilor factuale si termenii de referinta pentru verificarea cheltuielilor unui contract pentru finantare nerambursabila al Comunitatii Europene încheiat pentru actiuni externe


Annex VIII: Manualul de Identitate Vizuala


În cazul aparitiei unui conflict între prevederile Anexelor si cele ale Conditiilor Speciale, prevederile Conditiilor Speciale vor avea întâietate. În cazul unui conflict între prevederile Anexei II si cele ale celorlalte anexe, prevederile Anexei II vor avea întâietate.


Articolul 7 - Alte conditii specifice aplicabile Proiectului


Conditiile Generale se completeaza cu urmatoarele


Articolul 6 se completeaza cu urmatoarele

Beneficiarul va urma Manualul de Identitate Vizuala, care se aplica tuturor informatiilor si materialelor publicitare ce vor fi folosite în cursul implementarii Proiectului. Manualul este disponibil sub forma unei brosuri si/sau CD-ROM, produse atât în engleza cât si în româna. Aceasta brosura/CD-ROM fac parte integranta din Contract si o copie este disponibila ca Anexa VIII la Contract. Copii suplimentare pot fi obtinute de la responsabilul cu informarea din cadrul Delegatiei Comisiei Europene în România. În cazuri speciale, sau acolo unde clarificari suplimentare sunt necesare, Beneficiarul va lua initial legatura cu responsabilul cu informarea din cadrul Delegatiei Comisiei Europene în România. Standardele de identitate continute în brosura/CD-ROM pot fi folosite numai cu referire la implementarea acestui Contract

Beneficiarul va tine legatura cu Delegatia Comisiei Europene în România în probleme ce necesita îndrumare, inclusiv alcatuirea listelor de invitati, utilizarea listelor de corespondenta si a elementelor promotionale

Se vor aplica urmatoarele derogari de la Conditiile Generale


Prin derogare de la Articolul 2.3, rapoartele vor fi elaborate în limba româna, si vor fi însotite de un rezumat în limba engleza. Aceste rapoarte trebuie prezentate Autoritatii Contractante la urmatoarele intervale

un raport intermediar trebuie sa fie înaintat la sfârsitul primei jumatati a perioadei de implementare a Proiectului, dar nu mai târziu de sfârsitul lunii a 6-a a perioadei de implementare

raportul final va fi înaintat în termen de o luna de la sfârsitul perioadei de implementare a Proiectului, determinata conform Articolului 2 din Conditiile Speciale.


Prin derogare de la Articolul 15.1, Autoritatea Contractanta va plati Beneficiarului finantarea nerambursabila dupa cum urmeaza

un avans de 80% din suma mentionata la Articolul 3.2 din Conditii Speciale, în termen de 45 zile de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a urmatoarelor documente

Contractul semnat de ambele Parti, si

o cerere de plata conform modelului atasat ca Anexa V.

diferenta de plata în termen de 45 de zile de la aprobarea raportului final de catre Autoritatea Contractanta în conformitate cu Articolul 15.2, însotit de un raport de audit în conformitate cu Articolul 15.6 si o cerere de plata a diferentei corespunzator modelului din Anexa V.


Prin derogare de la Articolul 15.6, un audit extern al conturilor Proiectului, realizat de un auditor autorizat, care este membru al unui organism recunoscut pe plan international, organism de supraveghere a efectuarii auditului cu respectarea standardelor de audit în vigoare, se va atasa la:

orice cerere de plata finala;

orice cerere de plata care depaseste 100 000 Euro pentru un an financiar, în cazul unei finantari nerambursabile operationale


Încheiat în Bucuresti în trei exemplare originale în limba engleza, doua originale pentru Autoritatea Contractanta si un original pentru Beneficiar.


Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractanta

Nume


Nume


Functia


Functia


Semnatura


Semnatura


Data


Data

Aceste date trebuie sa fie ca si acelea din Fisa de înregistrare legala relevanta.

stergeti daca nu se aplica.

Aceasta prevedere se include numai când o verificare a cheltuielilor este stipulata în Articolul 15.6 din Anexa II în functie de marimea finantarii nerambursabile.

Aceasta anexa se va include numai unde o verificare a cheltuielilor este stipulata prin Articolul 15.6 din Anexa II, în functie de marimea finantarii nerambursabile.

Document Info


Accesari: 1435
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )