Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT DE MANDAT

administratie


www.urbansiasociatii.ro

cei mai buni in materie de colectare si recuperare debite
CONTRACT DE MANDAT

Nr. Iesire : ..../................. @urbansiasociatii.ro/.......................

Cod Unic: ...................


Baza legala : prezentul contract de mandat se incheie vazand si respectand dispozitiile art 1532- 1559 Cod Civil si daca mandantul este comerciant prin aplicarea si a dispozitiilor privitoare la mandatul comercial.

Prin prezentul contract de mandat incheiat intre


MANDANTUL SC ...... SRL, avand sediul in tara Romania, nr ..., jud .. identificat prin nr. inregistrare Reg. Com.J CUI RO ......., cont nr ................ deschis la banca ...............reprezentat legal prin Dl ........., in calitate de director general.

Si MANDATARUL SC URBAN & ASOCIATII SRL , avand CUI RO17598430 si nr. Reg.Com. J08/1263/2005, cu sediul in Str. Drumul Carului, nr. 21, Judetul Brasov, avand birouri in Brasov, ............................., reprezentat legal prin Dl 21221f517v . Bogdan Balan


[1]Obiectul acestui contract il constituie mandatarea de catre mandant a mandatarului conform art. 1535 Cod Civil in vederea recuperarii debitului de.......RON + eventuale penalitati de la SC ...SRL

[2] Iar prin derogare de la dispozitiile art. 1534 Cod Civil mandantul se obliga sa plateasca mandatarului un onorariu conform anexei I la acest contract

[3]Mandatarul va putea sa indeplineasca orice acte de procedura fiscala, administrativa, civila, penala, sa indeplineasca orice formalitati de orice natura in fata oricarei institutii de stat, persoana juridica de drept public si/sau privat care ar fi necesare in vederea indeplinirii mandatului primit, acestea fiind recunoscute ca valide, utile si opozabile mandantului, conform programului Urban Debts Collector in vederea recuperarii debitului.

[4]Se recunoaste posibilitatea mandatarului de a substitui in vederea indeplinirii mandatului orice persoana fizica si / sau juridica despre care considera ca are aptitudinile si calitatile necesare in vederea indeplinirii obiectului acestui mandat, inclusiv incheierea de contracte de asistenta juridica cf.Legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat si Legii 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.

[5] Mandantul declara prin prezenta faptul ca pe perioada de derulare a acestui contact, nu va incheia o conventie similara avand acelasi obiect cu o alta persoana fizica si/sau juridica, acordand exclusivitatea totala mandatarului:de asemenea mandantul se angajaza sa nu incheie nici un fel de tranzactie legata de obiectul mandatului fara acordul scris preliminar si asistenta mandatarului.

[6] In indeplinirea obiectului acestui mandat, toate actele de corespondenta destinate mandantului aferente obiectului mandatului se vor comunica pe coordonatele mandatarului : fax: adresa postala Str. 15 Noiembrie, bl. 62, sc. B, et. 2, ap. 18, si acestea se vor aduce de mandatar la cunostinta imediata a mandantului.

[7]Mandantul isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea , realitatea si valabilitatea informatiilor si documentelor puse la dispozitia mandatarului , pentru realizarea obiectului prezentului contract.Mandatarul nu are obligatia sa verifice realitatea si autenticitatea /validitatea informatiilor si documentelor puse la disozitia sa de catre mandant ,insa daca pe parcursul derularii procedurilor va constata contrariul, va notifica imediat mandantului situatia certa , va cere explicatii ,contractul va inceta ,mandantul urmand sa plateasca toate cheltuielile facute pana la acel moment de catre mandatar, cu anuntarea institutiilor in drept. Pentru cazurile inmanate catre Urban si Asociatii de catre mandant in care se constata ca s-au efectuat plati de catre debitor, anterioare semnarii prezentului contract de mandat, mandantul suporta cheltuielile facute de mandatar si este obligat la plata comisionului convenit prin contract.

[8]Pentru situatiile in care debitorul contesta debitul Clientul are obligatia sa transmita in scris pozitia sa Colectorului in termen de 24 de ore de la data la care a primit de la Colector contestatia debitorului.

[9]Prin semnarea prezentului contract, mandantul este de acord ca datele lui de identificare sa fie folosite in scop de marketing si publicitate si pentru informarea clientului despre noile oferte, promotii, concursuri precum si pentru oferirea de tarife preferentiale. Datele acestea nu vor fi vandute sau folosite in alte scopuri decat cele mentionate mai sus.

[10]Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale pentru fiecare parte

[11]Se aplica juristictia si legislatia comerciala civila , administrativa si penala romana.MANDANTUL MANDATARUL

SC......SRL SC Urban si Asociatii srl

MANAGER DE CAZ


www.urbansiasociatii.ro

pag 2 a anexei I la contractul de mandat nr. .... din data de ......
[8]Mandantul se obliga sa puna la dispozitia mandatarului toate inscrisurile, documentele sau orice alte acte necesare indeplinirii contractului de mandat, pe care le detine sau care sunt cerute de mandatar, astfel incat in lipsa lor nu ar putea sa indeplineasca obiectul acestui contract de mandat. De asemenea mandantul declara ca va raspunde la orice solicitare de informare din partea mandatarului si va sprijini orice demers facut de acesta pentru indeplinirea obiectului contractului de mandat.


[9]In cazul in care mandantul conform acestui contract este societate comerciala /asociatie sau fundatie , si in timpul derularii de catre mandatar a demersurilor aferente obiectului acestui contract de mandat ,se deschide la instanta de judecata procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului , atunci administratorul si asociatii mandantului raspund personal fata de mandatar pentru plata cheltuielilor facute de acesta din urma cu demersurile intreprinse in dosar , pana la data la care mandatarul afla oficial ca s-a deschis procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului , atunci administratorul si asociatii mandantului raspund personal fata de mandatar pentru plata cheltuielilor facute de acesta din urma cu demersurile intreprinse in dosar , pana la data la care mandatarul a aflat oficial ca s-a deschis procedura de faliment si reorganizare judiciara impotriva mandantului [daca procedura era deja deschisa la data semnarii acestui contract , insa mandantul a ascuns acest aspect mandatarului ] sau pana la data de la care se va deschide procedura de falient si reorganizare judiciara impotriva mandantului [daca acest fapt juridic se intampla dupa semnarea acestui contract ] , afara de cazul in care, mandantul si / sau administratorii/asociatii sai ,va determina administratorul/lichidatorul judiciar desemnat de instanta de judecata ,sa accepte continuarea derularii acestui contract in forma si termenii actuali , fara sa impuna vreo modificare asupra lor.


[10]Daca pe durata derularii procesului de recuperare a creantelor societatea debitoare intra in faliment, si in urma falimentului se pronunta o hotarare de insolvabilitate, mandatarul va face demersuri in vederea recuperarii taxei TVA percepute de Statul Roman mandantului pentru suma ce face obiectul prezentului contract. Din valoarea TVA recuparata un procent de 10 % va fi achitat mandatarului cu titlu de onorariu succes.


Pe perioada de derulare a prezentului contract de mandat, creditorul este de acord sa inscrie creanta/creantele detinute impotriva debitorilor spre vanzare pe site-ul www.brc.ro, urmand ca orice oferte primite de la eventualii cumparatori sa-i fie comunicate imediat spre analiza si decizie.


[12] Conform procedurilor de lucru, un client este obligat ca in faza procesuala daca apar probleme ridicate de debitori in fata instantei de judecata [ acte care nu i-au fost predate, acte prin care contesta creanta creditorului ] sa ne trimita in termen actele solicitate; daca acestea nu ajung la noi si la avocatii nostri in termenul solicitat astfel incat sa poata fi depuse in timp util la dosarul de instanta, si din aceasta culpa a clientului se pierde procesul atunci el trebuie sa plateasca comisionul Urban si Asociatii stabilit pentru acel caz precum si contravaloarea serviciilor avocatilor nostri.


[13]Daca mandantul doreste incetarea acestui contract, el va plati catre mandatar onorariul de succes cuvenit intrucat se considera ca nu a lasat libertatea de actiune mandatarului si prin aceasta a prejudiciat sansele de rezolvare si colectare/recuperare a debitului/creantei care formeaza obiectul acestui mandat.


[14]Drept pentru care se incheie prezenta anexa in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte contractanta.
MANDANTUL MANDATARUL

SC......SRL SC Urban si Asociatii srl

MANAGER DE CAZ
www.urbansiasociatii.ro


Document Info


Accesari: 5434
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )