Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE

administratie


ALTE DOCUMENTE

Declaratii si Registre date in aplicarea Titlului VI \"TVA\"
Ordonanta - regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
FIsA POSTULUI Personal didactic (profesor, maistru instructor)
Fisa de post Ospatar
REGISTRUL-JURNAL
FORMULARE
CONTRACTE ADIACENTE
Acte necesare la angajare :
ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
SCOLARIZAREA ROMILOR LA INCEPUT. INITIATIVE ALE MINISTERULUI DIN PERIOADA IANUARIE 1990 - DECEMBRIE 1997


Text Box: ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU

Text Box:CUPRINSAnexeCAPITOLUL I


DISPOZITII GENERALE
A. Obiectul si sfera de aplicare


Art.1 Prezentul regulament reglementeaza activitatile din sectorul comercial, al serviciilor de piata si al productiei, cerintele necesare in vederea desfasurarii acestor activitati.


Art.2 Activitatile pentru care se va elibera Certificatul de oportunitate sunt cele prevazute in nomenclatorul C.A.E.N. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.


B. Definirea unor termeni


Art.4 In intelesul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel:

desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

Spatiu Comercial - spatiu destinat actelor si faptelor de comert asa cum sunt definite la Art.3 din Codul Comercial.

Spatiu pentru prestari servicii - spatiu destinat prestarii unor servicii catre persoane fizice sau persoane juridice.

CAPITOLUL II


CERINTE SI CRITERII CE TREBUIE

INDEPLINITE IN VEDEREA ELIBERARII CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA FUNCTIONAREA UNITATILOR COMERCIALE, DE PRODUCTIE SI DE PRESTARI SERVICII IN MUNICIPIUL MOTRU

Art.5 Agentii economici care desfasoara activitati comerciale, de productie si prestari servicii in Municipiul Motru au obligatia obtinerii acordului autoritatilor Administratiei Publice Locale. Acest acord se va materializa prin eliberarea de catre Primaria Municipiului Motru a unui certificat de oportunitate, precum si a avizului pentru programul de functionare.

Art.6 Criteriile in baza carora se vor elibera certificatele de oportunitate pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Motru sunt:

B-dul Trandafirilor,

B-dul Garii;

CAPITOLUL III


METODOLOGIA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE


A.     Acte necesare obtinerii certificatelor de oportunitate


Actul de detinere legala a spatiului - activ si teren, plan de situatie. Agentii economici care nu detin in proprietate activul si terenul vor depune la dosar modul de detinere legala a acestora de catre proprietar.

fiscale;

Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica si unitati de alimentatie publica);

Acorduri, avize, autorizatii, licente ale institutiilor de specialitate expres stabilite si prevazute de legislatia in vigoare;

Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului si chitanta de plata;Art. Certificatul de Oportunitate va fi eliberat la cererea persoanei fizice sau juridice in termen de 30 de zile de la solicitare, de catre Primaria Municipiului Motru (pentru documentatiile complete).


II. Actele necesare obtinerii autorizatiei pentru ocupare temporara a domeniului public si privat


Art.10 (1) Comertul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara, de catre producatori/comercianti autorizati conform prevederilor legale.

(2) Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiei publice locale cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin.(2) se aplica si in cazul transferului, mutarii sau extinderii unui exercitiu comercial, precum si in cazul modificarilor aduse structurii de vanzare.

(4) In spatiul din fata structurilor de vanzare cu sediu fix este interzisa comercializarea de produse similare de catre alti comercianti, cu exceptia administratorilor structurilor respective.

(5) Activitatea de comercalizare in afara structurilor de vanzare, precum si vanzarea la distanta sunt supuse autorizarii administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se afla depozitul sau, in lipsa acestuia, sediul social al comerciantului.


Art.11 Ocuparea temporara a locurilor publice si private se autorizeaza in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati:

comert de mic detaliu,

comert de intampinare,

depozitare,

amplasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentarea instalatiilor proprii de termoficare,

activitati de distractii populare, circuri, menajerii, agrement,

spectacole, festivaluri, serbari campenesti, manifestari cultural - artistice si sportive,

campanii promotionale,

amplasarea lustragiilor si a cantaragiilor,


Art.12 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public si privat sunt urmatoarele:

a) Comert de mic detaliu:

carti, reviste, ziare, vederi, loz-in-plic, articole artizanale, antichitati, articole foto, gablonzuri, tablouri, casete audio si compact - discuri cu proba la casca, articole colportaj, religios, ochelari soare;

produse alimentare preambalate, care nu necesita conditii speciale de pastrare

produse de panificatie, patiserie, expuse in vitrine de protectie speciale

hot-dog, pop-corn(floricele de porumb), vata de zahar, inghetata, bauturi racoritoare - pe aparate tip, specializate

bauturi racoritoare, inghetata din lazi frigorifice, bauturi calde

flori, legume - fructe

produse nealimentare in conditii igienico-sanitare corespunzatoare;

martisoare, felicitari, sorcove si alte produse specifice sarbatorilor traditionale.


b) Comert de intampinare - consta in comercializarea, expunerea produselor din unitate, in fata propriilor unitati.


Art.13 Prevederele art.6 lit"j" si ale art.12 nu se aplica in perioada sarbatorilor traditionale.


Art 14. In functie de activitatea ce urmeaza a fi autorizata la cererea agentului economic, pentru obtinerea autorizatiei de ocupare temporara a domeniului public si privat, se vor prezenta in copie urmatoarele documente:


(1) pentru comert de mic detaliu

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

c)      Cod fiscal

d)      Act constitutiv (Statut, Contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza Decretului-Legii nr. 54/1990, respectiv autorizatie emisa in baza Legii 507/2002;

e)      Schita privind amplasamentul

f)        Aviz sanitar (pentru comercializare de produse alimentare)

g)      Certificat de inscriere in Registrul National al Fonogramelor eliberat de catre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.  


(2) pentru campanii promotionale

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Cod fiscal

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate)

e)      Schita privind amplasamentul

f)        Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat.


(3) pentru agrement

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Cod fiscal

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate)

e)      Schita privind amplasamentul


(4) pentru circuri

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Cod fiscal

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate)

e)      Schita privind amplasamentul

f)        Aviz sau Autorizatie sanitara

g)      Aviz sau Autorizatie sanitar - veterinara

h)      Aviz PSI


(5) pentru manifestari cultural - artistice si sportive, serbari campenesti, spectacole si alte asemenea

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Cod fiscal

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate)

e)      Schita privind amplasamentul

f)        Aviz sanitar (doar pentru serbari campenesti si spectacole)


(6) pentru comert de intampinare

a)      Cerere catre domnul Primar

b)      Cod fiscal

c)      Planul de situatie privind amplasamentul

d)      Certificat de Oportunitate

In cazul nedetinerii certificatului de oportunitate se vor prezenta:

e)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare

f)        Act constituitiv (statut, contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza Decretului - Lege nr. 54 / 1990 respectiv a Legii 507 / 2002;

g)      Dovada detinerii spatiului


B.    Formulare tip


Taxe


Taxa pentru eliberarea certificatului de oportunitate, precum si taxa de viza anuala a certificatului de oportunitate se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici, prin grija Serviciului UATI.


Art.22 Vizarea anuala a certificatului de oportunitate este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.


Art.23 Taxa se va achita la casieria Primariei Municipiului Motru sau prin ordin de plata achitat in contul bugetului local.


II Taxe privind autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat


PROGRAME DE FUNCTIONARE


A. Cerinte


Art. 30 (1) Unitatile care desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pot fi deschise publicului in toate zilele saptamanii.

(2) Fiecare agent economic isi stabileste programul de functionare, cu respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii si cu conditia respectarii reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica si in conformitate cu solicitarile autoritatilor administratiei publice locale privind continuitatea unor activitati comerciale sau de prestari servicii, in functie de necesitatile consumatorilor. Odata cu cererea de aprobare a programului de functionare vor fi anexate si acordurile vecinilor limitrofi, in conditiile in care se impune acest lucru.

(3) Formularele tip privind acordul vecinilor limitrofi vor fi puse la dispozitie de Primaria Municipiului Motru si vor fi depuse odata cu documentatia necesara obtinerii certificatului de oportunitate

(4) In situatia in care agentii economici nu vor putea depune la dosar, din diverse motive, acordul vecinilor limitrofi, agentului economic i se va trece pe certificat urmatoarea clauza : "In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate, certificatul de oportunitate va fi anulat "


Art. 31 (1) Programul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

(2) Programul de functionare se vizeaza anual, in aceleasi conditii prevazute pentru certificatul de oportunitate.

(3) Structurile de vanzare cu amanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise mai mult de doua zile consecutive, cu exceptia unor cauze obiective de nefunctionare.


Art. 32 In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate Primaria Municipiului Motru poate modifica programul de functionare aprobat initial.


B. Formulare tip


Art. 33 (1) Formularul tip pentru obtinerea acordului vecinilor limitrofi este cel prevazut in anexa nr.3 din prezentul regulament.

(2) Formularul tip pentru obtinerea avizului de program de functionare este cel prevazut in anexa nr.4 din prezentul regulament.


C. Taxe


5) Vizarea anuala a programului de functionare este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.


CAPITOLUL V


SANCTIUNI SI CONTRAVENTII


Art.35 Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de agentul economic daca acestea nu au fost comise în astfel de conditii încât potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni - dupa cum urmeaza:

a) Comercializarea de produse si/sau prestari servicii fara a detine "autorizatie pentru desfasurarea de activitati temporare pe teren apartinând domeniului public sau privat al Municipiului Motru sau al cetateanului", precum si nerespectarea suprafetei mentionate în autorizatie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoanele juridice.

b) Afisarea orarului de functionare, indiferent de natura exercitiului comercial, fara ca acesta sa fi fost aprobat de autoritatile Administratiei Publice Locale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

c) Nevizarea Certificatului de Oportunitate în termenul legal se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

d) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind desfasurarea exercitiului comercial se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice.


Art. 36 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezentul regulament se face de catre organele de control abilitate ale Primariei Municipiului Constanta, prin inspectorii Directiei Corp Control.


Art. 37 Persoana împuternicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.


Art.38 Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu art. 28, alin. 1 în sensul ca se poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ.


Art.39 Suspendarea Certificatului de Oportunitate


a) Suspendarea activitatii unitatii cât si anularea certificatului de oportunitate se face prin Dispozitia Primarului Municipiului Motru la propunerea organului constatator în conditiile art. 86 din O.G. nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

b) Retragerea avizelor sau autorizatiilor de catre institutiile care le-au emis, precum si a altor acte care au stat la baza eliberarii certificatului de oportunitate în conditiile prezentei hotarâri poate atrage suspendarea acestuia.

c) Functionarea unitatilor comerciale cu încalcarea conditiilor prevazute în certificatul de oportunitate poate atrage suspendarea acestuia.

d) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile stabilite se pot dispune prin Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei, în functie de natura si gravitatea faptei, sanctiuni complementare cumulate, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.


Art.40 În cazul în care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat în termen masurilor dispuse prin Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei autoritatea Administratiei Publice Locale va sesiza Instantele Judecatoresti.Anexa nr.1

La RegulamentPRIMARIA MUNICIPIULUI MOTRU


AUTORIZATIE

Nr.... din .......

pentru desfăsurarea de activităti temporare pe domeniul public si privat al Municipiului Motru sau al cetateanuluiCa urmare a cererii adresate de......................

cu sediul în municipiul Motru, str.....................nr.., bl...., sc..., ap..., înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului cu nr.... din data........, sau Autorizatia nr......din data..........eliberată de ....................., cod fiscal nr..............În baza prevederilor Legii nr. 12/1990, republicată în 1991, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si a Hotărârii Consiliului Local Municipal Motru nr. ..... din data de.........


A U T O R I Z E A Z Ă:


amplasarea cu caracter provizoriu a.........................


pe terenul situat în Motru:.........................având ca obiect de activitate...........................MENŢIUNI

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............în suprafată maximă de......m.p.
Autorizatia poate fi anulată oricând, înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

mentiunile trecute pe autorizatie

amplasamentul si suprafata aprobată,

obiectul de activitate autorizat,

tipul de amplasament aprobat,

normele de estetică si igienă publică,

alte prevederi impuse de actele normative in vigoare.

Pentru folosirea locurilor publice de desfacere se va achita anticipat taxa de ....

lei / mp. / zi.
Prezenta autorizatie este valabilă de la ..........pâna la..........

Taxa de autorizare în valoare de.......................lei

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................leiPRIMAR,


DORIN HANUPrelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................lei

Penalităti de întârziere în valoare de........................leiPRIMAR,


DORIN HANUPrelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de...................lei

Penalităti de întârziere în valoare de..........................lei
PRIMAR,


DORIN HANUPrelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................lei

Penalităti de întârziere în valoare de........................lei
PRIMAR,
DORIN HANU
Solicitarea prelungirii valabilitătii autorizatiei se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizatia nu este transmisibilă, aceasta dând drept de functionare doar agentului economic autorizat.

Planul de amplasament face parte integrantă din prezenta autorizatie.

În cazul suspendării activitătii, autorizatia si planul de amplasament se vor depune în original la emitent.

Autorizatia se reinnoieste la inceputul fiecarui an calendaristic.
Anexa nr.2

JUDETUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU


C E R E R E


Societatea comerciala / persoana fizica sub denumirea.........


inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.................

sau autorizata conform Legea nr.507 / 2002 cu nr...............

avand sediul in localitatea...............str.........

.......nr...., bl...., sc....,ap...., tel.........

reprezentata prin.............................

in calitate de...............domiciliat in localitatea.......

.......str............nr...., bl....sc..ap....

tel.......... posesor al codului numeric personal.............

Va rog sa aprobati eliberarea certificatului de oportunitate in conformitate cu Hotararea Consiliului Local Municipal nr....din data de.......

pentru urmatoarele unitati economice:

1. Unitatea...................situata in Motru, str.............nr.....bl....sc...ap..pentru activitatea de.......... ..... ...... ..2. Unitatea...................situata in Motru, str.............nr.....bl....sc...ap..pentru activitatea de.......... ..... ...... ...(Pentru societatile comerciale cu un numar mai mare de unitati ca spatiu de desfacere, productie, prestari servicii se va anexa un tabel care sa constituie parte integranta prezentei).

Mentionez ca pentru fiecare unitate in parte am depus documentatia solicitata in conformitate cu hotararea amintita.

Declar pe propria raspundere ca pe intreaga durata de functionare voi respecta legislatia privind protectia mediului,protectia muncii voi indeplini conditiile igienico-sanitare si a celor de paza contra incendiilor.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea certificatului de oportunitate.

Data............ Semnatura (stampila).......
DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRU
ACORDSubsemnatul..........................

Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberarii avizului progamului de functionare si certificatului de oportunitate pentru unitatea mai sus mentionata.A V I Z

PROGRAM DE FUNCTIONARE

Nr......din........In conformitate cu art...., din Hotararea Consiliului Local Municipal Motru nr.... din .....cu privire la programul de functionare al unitatilor de productie, comert si prestari servicii, indiferent de forma de proprietate.

La solicitarea adresata de .....................

cu sediul in..........str............nr.......

Inmatriculat la Registrul Comertului cu nr........la data de.......


A V I Z A M:

Programul de functionare pentru unitatea:


.......... ..... ...... ..str....................... nr...pentru anul.......astfel:


Neafisarea si nerespectarea programului de functionare avizat constituie contraventie si se sanctioneaza conform actelor normative in vigoare.PRIMAR,   SEF SERVICIU UATI,
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../........


AGENT ECONOMIC


Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................


PRIMAR,   SEF SERVICIU UATI,Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr........./.......


AGENT ECONOMIC


Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................


PRIMAR,   SEF SERVICIU UATI,Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../.........


AGENT ECONOMICData prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................


PRIMAR,   SEF SERVICIU UATI,Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de............

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../........


AGENT ECONOMICAnexa Nr.5

DECLARATIE


Subsemnatul_____ _______ ______ __________cu domiciliul in localitatea ___________________, judetul / sectorul____________, strada ___________________nr._______,bl.______,sc.______,ap._____,legitimat cu BI/CI seria_____nr.___________cod numeric personal__________,in calitate de ______________la SC/AF/PF_________________inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inmatriculare____/______/______,cu sediul social in____________judetul/sectorul______________str.______________ nr.______declar pe propria raspundere ca unitatea de alimentatie publica de tipul________________situata in__________ ______ ____ ___________

( sediul societatii )

in suprafata totala de __________(m2) si program de functionare peste ora 01:00 cu urmatoarele caracteristici:

dispune de spatii proprii de parcare*___________

are ca vecini limitrofi spatii de locuit*__________

Declaratia neconforma cu realitatea atrage anularea avizului de program si sanctionarea conform prevederilor legale in vigoare..
Data__________________   Semnatura agentului economic si stampila

*Se completeaza cu DA/NU
Anexa Nr.6DECLARATIESubsemnatul_____ _______ ______ __________cu domiciliul in localitatea ___________________, judetul / sectorul____________, strada ___________________nr._______,bl.______,sc.______,ap._____,legitimat cu BI/CI seria_____nr.___________cod numeric personal__________,in calitate de ______________la SC/AF/PF_________________inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inmatriculare____/______/______,cu sediul social in____________judetul/sectorul______________str._____ _______ ______ ________ nr.______declar pe propria raspundere ca voi solutiona in termen regimul juridic al terenului situat in _____ _______ ______ ______________, in suprafata totala de ________, ocupat de activul autorizat.

Mi s-a adus la cunostinta faptul ca nesolutionarea in termen atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului de oportunitate.

Data__________________ Semnatura agentului economic si stampilaAnexa Nr.7

ROMANIA

JUDETUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRUC E R E R ESocietatea comerciala / persoana fizica sub denumirea________________


inmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________ ______ ____

sau autorizata conform Legii nr.507/2002 cu nr _____ _______ ______ _________ avand sediul in localitatea_________________str_____ _______ ______ ___________

nr________, bl______, sc_______,ap________, tel ___________________ reprezentata prin __________ ______ ____ ________________in calitate de_____ _______ ______ ________domiciliat in localitatea ______________

str__________ ______ ____ _____, nr_________, bl.______, sc_____, ap ____tel____________ posesor al codului numeric personal __________________

Va rog sa aprobati vizarea pentru anul .......... a Certificatului de oportunitate cat si a avizului pentru programul de functionare in conformitate cu HCL ........../............ privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Certificatului de oportunitate, cat si a HCL ............/............ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul ...............

Anexez prezentei:

Certificatul de oportunitate (original) nr.
Aviz program de functionare (original) nr. ____________/________________
Dovada achitarii taxei pentru viza (copie)

Declar pe propria raspundere ca nu au survenit modificari cu privire la actele de detinere legala a spatiului in care se desfasoara activitatea.

Mentionez ca mi s-a adus la cunostinta obligativitatea reinnoirii contractelor de inchiriere, comodat, colaborare, asociere, etc. ale caror termene au expirat.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea Certificatului de oportunitate si a avizului pentru programul de functionare.


Data__________________   Semnatura (stampila) _______________
DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRUDocument Info


Accesari: 5725
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )