Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TAXARE INVERSA - Evolutie si Prevederi

administratie
NOUTATI LEGISLATIVENr.


TAXARE INVERSA - Evolutie si Prevederi valabile de la 01.01.2007

Cadrul legal:


Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. 662/01.08.2006)

O.M.F.P. 172/06.02.2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa (M.O. 142/15.02.2006)

Legea 163/01.06.2005 privind aprobarea OUG nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. 466/01.06.2005)

Legea 164/01.06.2005 privind respingerea O.U.G. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privin 838w223i d Codul fiscal (M.O. 467/01.06.2005)

O.U.G. 24/24.03.2005 pentru modificarea si completarea legii 571/2003 privin 838w223i d Codul fiscal, Art. 19 alin.(3) privind Contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate (M.O. 263/30.03.2005)

H.G. 84/3.02.2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003 privin 838w223i d Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004 (M.O. 147/18.02.2005)

Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea O.G. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privin 838w223i d Codul fiscal (M.O. 1092/24.11.2004)

O.G. 83/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privin 838w223i d Codul fiscal, art. 1601 nou introdus (M.O. 793/27.08.2004)

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. 927/23.12.2003)
NOUTATEA: Precizari suplimentare privind materialul lemnos care intra sub incidenta taxarii inverse, introduse prin O.M.F.P. 172/2006 (Vezi Tabel - lit. d) Material lemnos)
Data intrarii in vigoare: incepand cu


Sfera de aplicabilitate

Se aplica pentru urmatoarele livrari de bunuri:

a)      Deseuri si resturi de metale feroase si neferoase si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, conform OUG 16/2001;

b)      Terenuri de orice fel;

c)       Cladiri de orice fel sau parti de cladiri.    Cladire este considerata orice constructie legata nemijlocit de sol.;

d)      Material lemnos. Prin norme se vor mentiona bunurile care intra in categoria materialului lemnos;

e)     Animalele vii


Cadrul legal

Explicatii:

q       Art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 (pct.13) aplicabil din 01.01.2005a)     Deseuri si resturi de metale feroase si neferoase si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, conform OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare (art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004

b)     Terenuri de orice fel (art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004


q       Art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 (pct.13) aplicabil din 01.01.2005q       Pct. 651 din Normele metodologice aplicabile Codului fiscal, introdus prin HG 84/2005 care modifica si completeaza lit. c) si lit.d) din . art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 aplicabil din 18.02.2005
c)     Cladiri de orice fel sau parti de cladiri. Cladire este considerata orice constructie legata nemijlocit de sol (art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004Prin "cladire" se intelege orice constructie legata nemijlocit de sol, avand una sau mai multe incaperi, si care serveste la adapostirea de oameni, animale si/sau bunuri mobile corporale.

Prevederea art. 1601 din Codul fiscal se aplica numai pentru livrarea ca atare a unei cladiri sau a unei parti de cladire, dar nu se aplica pentru contractele de constructii-montaj avand ca obiect construirea unei cladiri sau a unei parti de cladire, in acest caz lucrarile de constructii-montaj fiind considerate prestari de servicii (pct. 651 alin.(3) din Norme).


Nu se considera a fi parti de cladire bunurile mobile corporale care sunt utilizate pentru realizarea unei cladiri, cum ar fi: ascensoare, ferestre, aparate de aer conditionat sau orice alte materiale utilizate pentru constructia unei cladiri. (pct. 651 alin.(4) din Norme).


q       Art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 (pct.13) aplicabil din 01.01.2005


q       Pct. 651 din Normele metodologice aplicabile Codului fiscal, introdus prin HG 84/2005 care modifica si completeaza lit. c) si lit.d) din art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 aplicabil din 18.02.2005
d)     Material lemnos. Prin norme se vor mentiona bunurile care intra in categoria materialului lemnos (art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004


NOU

Bunurile care se incadreaza in taxarea inversa pentru categoria material lemnos, prevazute la art.1601 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal, sunt:

masa lemnoasa pe picior 

materialul lemnos prevazut la art.2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund  aprobate cu HG 427/23.03.2004 : « materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale si din actiuni de igienizare a padurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau semifabricat, potrivit art.76 alin.2 din Legea 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

si pentru care furnizorul este obligat sa intocmeasca documente fiscale specifice prevazute in H.G. 427/2004 :

aviz de expeditie pentru material lemnos;

factura fiscala pentru material lemnos.

Exceptie: masa lemnoasa pe picior pentru care nu este obligatorie intocmirea documentelor fiscale specifice.


Nu se aplica "taxare inversa" pentru urmatoarele materiale lemnoase:

furnir;

lemn densificat;

placi din aschii de lemn;

placaje;

placi fibrolemnoase.

In cazul in care, pana pe 15.02.2006, s-a aplicat "taxare inversa" pentru materialele lemnoase mentionate mai sus, taxare inversa ramane valabila atat la furnizor, cat si la beneficiar.


Atentie

"Taxarea inversa" pentru material lemnos se aplica numai pentru masa lemnoasa pe picior si material lemnos prevazut la art.2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund,  aprobate cu HG 427/23.03.2004, insotit de avizul de expeditie si factura fiscala specifica.


Pomii de Craciun sunt produse lemnoase care au acelasi regim de provenienta si circulatie ca si materialele lemnoasa » (pct. 651 alin.(2) din Norme).


q       Art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 (pct.13) aplicabil din 01.01.2005q       Art.1601 lit e) introdus la Legea 571/2003 prin OG 83/2004 si modificat prin Legea 494/2004 abrogata prin Legea 163/2005 Art.I pct 36/18, Art.I11 aplicabil din 01.06.2005


e)     Animalele vii (art. 1601 (2) introdus prin OG 83/2004, aprobata prin Legea 494/12.11.2004 privind aprobarea OG 83/2004De la 01.06.2005 orice tranzactie cu animale vii nu mai intra sub incidenta taxarii inverse .


Perioada de aplicare :


Metodologie:

La cumparator

La vanzator


3xx "Stocuri"/ 21x " = 401/404 (cu valoarea fara TVA a facturii)

4426 = 4427 (cu valoarea TVA-ului din factura)


401/404 = 5121 (plata furnizor cu valoarea fara TVA a facturii)


411 = 7xx (cu valoare fara TVA a facturii)= 4427 (cu valoarea TVA-ului din factura)


5121 = 411 (incasare client cu valoarea fara TVA a facturii)Precizari:

Monografia contabila la beneficiar respecta acelasi principiu.


q       In perioada 01.01.2005 - 30.04.2005 (art. 19 (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal modificat cu pct.2 din Legea 494/2004 si pct. 16 din Normele de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 44/2004): ".Contribuabilii care produc bunuri mobile si imobile, executa lucrari sau presteaza servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata în rate, pot opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzatoare acestor venituri sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a contractului. Optiunea se exercita în momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor si este irevocabila (Art.19 alin. (3) din Legea 571/2003)." TVA devine exigibila la fiecare din ratele specificate in contract pentru plata ratelor.

q       De la 01.05.2005, conform O.U.G. 24/2005 art. I pct. 2, care modifica Legea 571/2003 privind Codul fiscal, art. 19 alin. (3), veniturile si cheltuielile aferente contractelor cu plata in rate, incheiate dupa data de 30.04.2005, se recunosc la data livrarii.

Atat furnizorul cat si beneficiarul trebuie sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
Bunuri si servicii pentru care se aplica masuri simplificate


Cod fiscal, art. 160 (2):

a)        deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata;

b)        cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;

c)        lucrarile de constructii-montaj;

d)        bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila;

e)       materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
Noutatile constau in


Introducerea urmatoarelor bunuri/servicii la taxare inversa:

lucrarile de constructii-montaj pentru care, pana la 31.12.2006, nu se putea aplica taxarea inversa ;

bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila.

Pe facturile emise NU se mai inscrie TVA, ci numai mentiunea «Taxare inversa».

(Cod fiscal, art. 160 (3)).Operatiile pe care le efectueaza beneficiarul unei facturi cu taxare inversa:

Pe facturile primite de la furnizor, inscrie TVA ;

Inregistrarea in contabilitate este: 4426 = 4427;

(Proiect de Norme, din 17.11.2006, pct. 82 (6))

Aceasta inregistrare este denumita «autolichidarea TVA».

Colectarea TVA este asimilata cu plata TVA este asimilata cu plata TVA catre furnizor.

Inregistreaza factura cu TVA doar in Jurnalul de Cumparari;

Trece in Decontul de TVA, atat la Rd. 4 cat si la Rd. 15, informatii luate numai din Jurnalul de Cumparari.

Persoanele impozabile cu regim mixt, care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, vor deduce TVA in Decontul de TVA in limitele si in conditiile stabilite la art. 147 din Codul fiscal (Proiect Norme, pct. 82 (7)).

Furnizorii/prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua in calcul prorata, ca operatiune taxabila, valoarea livrarilor/ prestarilor pentru care au aplicat taxare inversa (Proiect Norme, pct. 82 (8)).

Orice situatii in care aplicarea taxarii inverse implica dificultati de incadrare a bunurilor sau serviciilor respective in prevederile art. 160 din Codul fiscal, vor fi solutionate de Comisia Centrala Fiscala (Proiect Norme, pct. 82 (10)).

Operatiunile pentru care au fost incasate avansuri inainte de 01.01.2007, vor fi regularizate in functie de noul mod de facturare al operatiunilor supuse taxarii inverse prevazute la art. 160 din Codul fiscal (Proiect Norme, pct. 82 (11)).
Se pastreaza obligativitatea aplicarii taxarii inverse pentru operatiunile care intra in sfera de aplicare a masurilor simplificate


Cod fiscal, art. 160 (5)).


A.      BadiuReguli de confidentialitate: Prezentul mesaj constituie o Informatie confidentiala si este proprietate exclusiva a 3 B EXPERT AUDIT SRL . Mesajul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu suntei destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea civila si penala. Daca primiti acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Apreciem si va multumim pentru sprijinul acordat in pastrarea confidentialitatii corespondentei noastre. Clientul confirma ca a citit si accepta acesti termeni si conditii. Utilizarea serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii impuse de 3 B EXPERT AUDIT SRL.Document Info


Accesari: 20066
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )