Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...INDICATOARE, MARCAJE, SEMN.LUMINOASE, PRESEMNALIZARE, UTILIZAREA PARTII CAROSABILE

Legislatie
FAPTA
PREV. DE ART.

SANCŢ

.DE ART.

PCT.

AMENDĂ

MĂSURI COMPLEMENTARE

PCT.

PEN.

ALTE MĂSURI

INDICATOARE, MARCAJE, SEMN.LUMINOASE, PRESEMNALIZARE, UTILIZAREA PĂRŢII CAROSABILE

Semnalul de culoare rosie a semaforului interzice trecerea (veh. treb. sa opr. înaintea marcaj., semaf. sau marg. partii carosab. a dr. ce urm. a fi inters.)

* ! accident sanct. art. 101 al. 3 lit. a

alin. 1

Reg.

al. 3 lit d

cls. 2

4 - 5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

al. 3 lit. a

cls. 3

6 - 8

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dovada 15

Când semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de cul. V, conduc. veh. care se apropie de inters. nu trebuie sa treaca ... cu exceptia sit. în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri veh. în cond. de sig.

53 alin. 1

Reg.

al. 1 pct. 15

cls. 1

2 - 3

Circulatia cu auto. pe sens opus (cu exceptia caz. cînd se efect. manevra reg. de depasire)

41 alin. 1

OUG

al. 3 lit. d

cls. 3

111 alin. 1 lit. c si alin. 5 P.C. 60 zile dovada 15

Se interzice circ. pe sect. de dr. pub. la începutul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul (ACCESUL INTERZIS)

Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 5 99 alin. 2

cls. 1

2 - 3

2 p.p.

Se interzice încalcarea marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla

77 alin. 2

Reg.

101 alin. 1 pct. 6

cls. 3

Schimb. directiei de mers prin virare la D sau la S este interz. în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.

Reg.

101 alin. 1 pct. 6

cls. 3

Daca în aprop. unei inters. este instalat un indic. sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumita directie, veh. treb. sa fie cond. numai în dir. sau directiile indicate.

Reg.

100 alin. 1 pct. 3

cls. 2

4 - 5

Se interz. schimb. directiei de mers prin viraj spre S, daca prin aceasta se încalca marcaj. longit. continuu care separa sens. de circ.

108 al. 1 lit. d pct. 9 102 alin. 2

cls. 4

6 p.p.

Se interz. intrarea într-o inters. chiar daca un indic. de prioritate permite, daca din cauza aglom. circ. conduc. de veh. risca sa ramâna imob., stânjenind sau împiedicând desf. traficului ( cir. în int. inters. este blocata)

Reg.

108 al. 1 lit. b pct. 6

100 alin. 2

cls. 2

3 p.p.

Se interz. intrarea într-o inters. dirij. prin semaf. chiar daca semnalul luminos permite, daca din cauza aglom. circ. conduc. de veh. risca sa ramâna imob., stânjenind sau împied. desf. traficului. ( blocheaza circ. în inters.)

Reg.

108 al. 1 lit. d pct. 10 102 alin. 2

cls. 4

9-20

6 p.p.

Nerespect. oblig. de a permite parasirea inters. conduc. veh. ramas în interiorul acesteia;

101 alin. 1 pct. 7

cls. 3

Când dr. are 2 < benzi pe sensul de mers, veh. se conduc pe banda sit. lânga acost. sau bordura. Celelalte benzi pot fi folos. succesiv, de la D spre S, daca banda de circ. utiliz. este ocup., cu oblig. de a reveni pe banda din D atunci când acest lucru este posib. (nefolosirea benzii 1 cînd este libera)

101 Reg.

42 OUG

alin. 1 pct. 16

cls. 3

6-8

(1) La inters. prev. cu indic.si/sau cu marc. pt. semnaliz. dir. de mers, conduc. de veh. treb. sa se încadr. pe benz. coresp. dir. de mers voite cu >50 m înainte (2) La inters. fara marc. de delimit. a benz., conduc. veh. ocupa în mers, cu >50 m înainte: a) rândul de lânga bord. sau acost., cei care vor sa schimb. dir. de mers spre D; b) rândul de lânga axa dr. sau de lânga marc. de sep. a sens., cei care vor sa schimb. dir. de mers spre S. Când circ. se desf. pe dr. cu sens unic, conduc. de veh. care intent. sa vir. la S sunt oblig. sa ocupe rândul de lânga bord. sau acost. din partea S; c) oric. dintre rând., cei care vor sa mearga înainte.

107 alin. 1, 2

Reg.

al. 1 pct. 16

cls. 3

6-8

În sit. în care exista benzi spec. pt. execut. manevrei, schimb. dir. de deplas. se face prin S centrului imaginar al inters., iar daca exista un marcaj de ghidare, cu resp. semnif. acestuia. (2) Schimb. dir. de mers spre S, în cazul veh. care intra într-o inters. circ. pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri op., se efect. prin S centrului inters., fara intersect. traiectoriei acestora. * ! accident

110 al. 1, 2 Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 6

alin. 2

cls. 1

2-3

2 p.p.

108 al. 1 lit. b pct. 3 100 alin. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

* ! accident

Conduc. veh. care circ. din sens. opuse treb. sa pastr. între veh. o dist. lat. suficienta si sa circ. cât mai aproape de marg. din D a benzii de circ. respective.

(nepastrarea distantei laterale)

OUG

101 alin. 1 pct. 5

cls. 3

Conduc. auto. care circ. în spatele unui veh. are oblig. de a pastra o dist. suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. (nepastrarea distantei în fata)

OUG

108 al. 1 lit. b pct. 4 100 alin. 2

cls. 2

3 p.p.

LUMINI, CLANXONAT, MIJL. SPECIALE DE AVERTIZ. INTERZ., SEMNALELE CONDUC. AUTO

Conduc. auto. sunt oblig. sa folos. si în timpul zilei luminile de întâlnire în circ. pe autostr., pe dr. expres si pe cele nationale europene (E)

44 alin. 2

OUG

108 al. 1 lit. a pct. 7

alin. 2

cls. 1

2 p.p.

Conduc. de auto. sunt oblig. sa folos. instal. de ilum. si/sau semnaliz. dupa cum urm.: a) lum. de poz. sau de stat. pe timpul imob. veh. pe partea carosab. în afara loc., de la las. serii si pâna în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abund. sau este ceata densa ori în alte cond. care reduc vizib. pe dr.pub.; b) lum. de întâln. sau de dr., în mers, atât în loc., cât si în afara acestora, dupa gradul de ilum. a dr. pub.; c) lum. de întâln. si cele de ceata pe timp de ceata densa; e) lum. de întâln. atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte cond. care reduc vizib. pe drum;

114 al. 1 lit. Reg.

108 al. 1 lit. c pct. 4 101 alin. 2

cls. 3

6-8

4 p.p.

Conduc. de veh. sunt oblig. sa semn. manevra de schimb. dir. de deplas.; alin. 2 cu >50 m loc.,100 m în af.loc. înainte de încep. manevrei

116 alin. 1 Reg.

alin. 1 pct. 2

cls. 1

2-3

Pe timpul noptii, la aprop. a 2 veh. care circ. din sensuri op., conduc. acestora sunt oblig. sa folos. luminile de întâlnire de la o dist. de >200 m

(folosirea incorecta a luminilor)

114 alin. 2 Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 1

alin. 2

cls. 1

2-3

2 p.p.

Pe timpul noptii când conduc. de auto. se apropie de un auto. care circ. în fata sa, acesta este oblig. sa folos. luminile de întâlnire de la o dist. de >100 m.

(folosirea incorecta a luminilor)

114 alin. 2 Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 9

alin. 2

cls. 1

2-3

2 p.p.

Circ. cu auto., remorca cu defect. la sist. de ilumin. sau de avertiz. sonora ori acestea lipsesc (treb. sa fie dotate, prin constructie, cu instal. de iluminare, semnaliz. lumin. si avertiz. sonora, omologate, care sa corespunda cond. tehn. stab. de autorit. comp.) !* vezi lit. c si d de la art. 112 OUG

Reg.

al in. 1 pct. 11

cls. 3

6-8

112 al. 1 lit. c, d si al. 2

C.Î. fara/cu drept 15 zile

Se interz. montarea la autoveh., remorca a luminilor de alta cul. sau intensit., a altor lumini, dispozit. ori acces. de avertiz. sonora, modif. neomolog.

Reg.

alin. 1 pct. 10

cls. 3

6-8

112 al. 1 lit. d si al. 2

C.Î. cu drept 15 zile

(1) Mijl. de avertiz. sonora treb. folos. de la o dist. de >25 m fata de cei carora li se adres., pe o durata de timp care sa asig. percep. semnalului si fara sa îi determ. pe acestia la manevre ce pot pune î 10110t192k n pericol sig. circ. (2) Semnaliz. cu mijl. de avertiz. sonora nu poate fi folos. în zonele de act. a indic. "Clax. interzisa". (3) Se except. de la prev. al.(2): a) conduc. autoveh. cu regim de circ. priorit. când se deplas. în act. de interv., misiuni; b) conduc. autoveh. care folos. acest semnal pt. evit. unui pericol imediat. art.148 pct.14 Reg. sa folos. în mod abuziv mijl. de avertiz. sonora;

113 al.,

148 pct.

Reg.

alin. 1 pct. 2

cls. 2

Se interz. montarea pe autoveh. a unui sist. antifurt sonor a carui durata a semnalului dep. mai mult de un minut consecutiv, iar intensit. semnalului dep. pragul fonic prev. de lege;

Reg.

102 alin. 1 pct. 33

cls. 4

9-20

Este interz. det., mont. si folos. mijl. spec. de avertiz. sonora si lum. pe si în alte auto. decât cele prev. la art. 32 al. (2) în circ. pe dr. pub.

44 alin. 4

OUG

102 alin. 1 pct. 10

cls. 4

96 al. 6 lit. a se conf. mijl. de avertiz. lum. si sonore

Este interz. det., montarea sau folos. pe auto. a sist. care perturba buna funct. a dispozit. de mas. a vitezei (radar).

44 alin. 4

OUG

102 alin. 1 pct. 11

cls. 4

96 al. 6 lit. b se conf. dispozit. care perturba

PIETONI, PASAGERI, CĂLĂTORI, GRUPURI DE PERS., ÎNSOŢITORI ANIMALE

(1) Pietetonii sunt oblig. sa se deplas. numai pe trotuar, iar în lipsa acest., pe acost. din partea S a dr., în dir. lor de mers. Când si acost. lips., piet. sunt oblig. sa circ. cât mai apr. de marg. din partea S a partii carosab., în dir. lor de mers. (3) Travers. dr. pub. de catre piet. se face perpend. pe axa acest., numai prin loc. spec. amenaj. si semnaliz. coresp., iar în lipsa acest., în loc., pe la colt. strazii, numai dupa ce s-au asig. ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilal. particip. la trafic. * vezi al. 2 si 4

72 alin.

OUG

alin. 1 pct. 3

cls. 1

Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor sa se angajeze în traversare pe partea carosabila.

Reg.

alin. 1 pct. 3

cls. 1

2-3

Pe timp de noapte, pietonul sau pers. asimilata acest. care circ. pe partea carosab. a dr., care nu este prev. cu trotuar sau acost., treb. sa aiba aplic. pe îmbrac. acces. fluor.-reflect. sau sa poarte o sursa de lumina, vizib. din ambele sensuri.

Reg.

alin. 1 pct. 3

cls. 1

Se interz. pietonilor si pers. asim. acest.: a) sa se angaj. în travers. dr. pub. at. când se apropie un auto. cu regim de circ. priorit. care are în funct. semn. spec. de avertiz. lum. si sonore; b) sa travers. partea carosab. prin F sau S veh. oprit în statiile mijl. de transp. pub. de pers., cu excep. caz. în care exista treceri pt. piet., semnaliz. coresp.; c) sa prelung. timpul de travers. a dr. pub., sa se opr. ori sa se întoarca pe trecerile pt. piet. care nu sunt prev. cu semaf.; d) sa travers. dr. pub. prin alte locuri decât cele permise; e) sa ocupe partea carosab. în scopul împied. circ.; g) sa circ. pe pistele pentru bicicl., amenaj. si semnaliz. coresp.

167 al.1 lit. Reg.

alin. 1 pct. 3

cls. 1

Se interz. oricarei pers. sa efect. acte de comert pe partea carosab., pe acost., pe trotuar, zona de sig. a dr. pub.

5 al. 4 OUG

167 al. 2 - R

alin. 1 pct. 3

cls. 1

* pt. pers. jurid.

105, pct. 16 - cls. 5, 21-100

Pers. care executa lucrari de orice natura pe partea carosab. a dr. pub. sunt oblig. sa poarte echip. de prot.-avertiz. fluores. si reflect., de cul. G sau P, pt. a fi obs. cu usurinta de particip. la trafic. *! Daca acestea nu sunt asig. de catre pers, jurid. se aplica art. 105 pct.13, cls.5, 21-100 p.a.

86 alin. 2

Reg.

alin. 1 pct. 12

cls. 2

4-5

* pt. pers. jurid.

105 pct.13, cls.5, 21-100

Veh. tras sau împins cu mâna treb. sa fie prev., în F si în S, cu câte un dispoz. fluor.-reflect. omolog., de cul. A, respectiv R. (pers. care conduc sunt asimil. piet. conf. art. 72, al. 5 OUG) (vezi oblig. de semnaliz. art. 117 Reg / 99 alin. 1 pct. 2)

Reg.

alin. 1 pct. 3

cls. 1

Se interz. pasagerilor mijl. de transp. pub. de pers.: a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori sa le deschida în timpul mersului veh.; b) sa calat. pe scari sau pe partile ext. ale caroseriei veh.; vezi si la ALTE OBLIG. alte sanct. pt. pasageri care sunt comune cu a conduc. auto

152 lit.

Reg.

alin. 1 pct. 14

cls. 1

(1) Pers. care se deplas. pe dr. pub. formând un grup organiz., o col. milit. sau un cortegiu treb. sa circ. în formatie de <3 siruri, pe partea D a carosab., în sens. de mers, ocupând cel mult o banda de circ. (2) De la lasarea serii si pâna în zorii zilei, precum si ziua, în cond. de vizib. red., pers. care se afla în F si S sirului dinspre axa dr. treb. sa aiba o sursa de lum. de cul. A, respectiv R, care sa fie vizib. pt. ceilal. particip. la trafic. Pers. care form. sirul dinspre axa dr. treb. sa aiba aplic. pe îmbrac. elem. fluor.-reflect. (3) Conduc. de grup. organiz., de col. milit. sau de cortegii sunt oblig. sa suprav. permanent deplas. acestora pe dr. pub., pt. a nu stânjeni circ. veh. (4) Se interz. pers. care formeaza o col. milit. sa mearga în cadenta la trecerea peste poduri.

168 alin.

Reg.

alin. 1 pct. 5

cls. 1

2-3

Conduc. de autoveh. sunt oblig. sa folos. luminile de întâlnire ale autoveh. care însotesc coloane militare sau cortegii, transp. grupuri organiz. de pers.

114 al.1 lit. d Reg.

alin. 1 pct. 5

cls. 1

2-3

(1) Anim. de povara, de tract. ori de calarie, anim. în turma nu pot fi conduse pe D.N., în mun., orase si pe dr. la încep. carora exist. indic. care le interz. accesul. (2) Atunci când circ. pe dr. pub. pe care le este permis acces., turmele treb. împart. în grup. bine separate între ele pentru a nu îngreuna circ. celorl. particip. la trafic, fiecare grup având cel putin un conduc. (3) Atunci când sunt conduse pe dr. pub., anim. si însot. acestora treb. sa circ. pe acost. din partea S a dr., în sensul de mers, iar când acesta nu exist., cât mai aproape de marginea din S a partii carosab.

162 alin.

Reg.

alin. 1 pct. 11

cls. 1

(1) Conduc. de anim. de calarie este oblig.: a) sa cond. anim. astfel încât acestea sa se deplas. pe acost., marg. din partea D a dr.; b) sa nu lase anim. nesuprav. pe P.C. sau în imed. aprop. a acesteia; c) de la las. serii pâna în zorii zilei sa poarte îmbrac. cu elem. fluor.-reflect.; d) sa travers. dr. pub. prin loc. perm. piet. numai dupa ce s-a asig. ca o poate face fara pericol; e) sa semnaliz. schimb. dir. de mers spre S prin ridic. în plan oriz. a brat. S, iar opr. prin balans. brat. D. (2) Pers. care cond. anim. izolate , de povara sunt oblig.: a) sa se deplas. pe acost., iar în lipsa acest., cât mai apr. de marg. din partea D a carosab.; b) sa cond. anim. numai pe partea din D lor, cu ajut. unei leg. care nu poate avea o L <2 m.; c) sa asig. deplas. anim. însiruite si legate unul în spatele altuia; d) de la las. serii pâna în zorii zilei sa poarte îmbrac. cu elem. fluor.-reflect.; e) sa travers. dr. pub. prin loc. permise piet., numai dupa ce s-a asig. ca o pot face fara pericol. (3) Deplas. pe dr. pub. a unei turme: a) turma treb. sa aiba în F si în S câte un conduc.; b) pe timpul noptii sau în orice alte sit. când vizib. este red., conduc. care se afla în fata turmei treb. sa aiba un dispoz. cu lum. de cul. A, iar cel din S un dispoz. cu lum. de cul. R; c) conduc. turmei treb. sa ia mas. neces. ca, pe timpul deplas. pe dr., anim. sa nu împied. circ. celorl. particip. la trafic; d) anim. treb. conduse la pas, pe acost. sau, în lipsa acest., cât mai apr. de marg. P.C.., astfel încât sa nu ocupe < ˝ din lat. sens. de mers; e) la inters. si când travers. dr., conduc. turmei treb. sa acorde priorit. de trec. veh. cu care se inters.; f) în deplas. pe dr. pe care le este permis accesul, conduc. turmei sunt oblig. sa nu lase anim. nesuprav.

163 alin.

Reg.

alin. 1 pct. 11

cls. 1

BICICLETE, MOPEDE, MOTOCICLETE

(1) Bicicletele si mopedele, atunci când circ. pe dr. pub., treb. conduse numai pe un singur rând.

(3) Daca pe direct. de deplas. exista o pista pentru biciclete, semnaliz. ca atare, conduc. veh. prev. la al. (1) sunt oblig. sa circ. numai pe aceasta pista.

160 alin.

Reg.

alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Pe timpul circ. pe dr. pub., conduc. de biciclete sunt oblig. sa aiba asupra lor A.I., iar conducatorii de mopede sunt oblig. sa aiba, în plus, certif. de absolv. a cursurilor de legisl. rut. si certif. de înreg. a veh.

161 alin. 2 Reg.

alin. 1 pct. 18

cls. 3

6-8

(1) Se interz. conduc. de biciclete, mopede: a) sa circ. pe sect. de dr. semnaliz. cu indic. "Acces. interz. bicicl."; b) sa învete sa cond. pe dr. intens circ.; c) sa circ. pe trotuare, cu excep. când pe acestea sunt amenaj. piste speciale dest. lor; d) sa circ. fara a tine cel putin o mâna pe ghidon si ambele picioare pe pedale; e) sa circ. în paralel, cu excep. sit. când part. la comp. sportive org.; f) sa circ. în timp ce se afla sub infl. alcoo., a prod., subst. stupef. sau a medic. cu ef. similare acest.; g) sa se tina de un veh. aflat în mers ori sa fie remorcat de un alt veh. sau împins ori tras de o pers. aflata într-un veh.; h) sa transp. o alta pers., cu excep. copilului <7 ani, numai daca veh. are montat în F un suport special, precum si a sit. când veh. este constr. si/sau echip.special pentru transp. altor pers.; i) sa circ. pe P.C. în aceeasi dir. de mers, daca exista o cale lat., o poteca sau un acost. practicabil, ce poate fi folos.; j) sa transp. sau sa traga orice fel de ob. care, prin V ori greut. lor, stânj. sau periclit. cond. veh. ori circ. celorlalti particip. la trafic; k) sa circ. pe aleile din parcuri sau din gradini pub., cu excep. caz. când nu stânj. circ. piet.; l) sa circ. pe timp de noapte sau când vizib. este redusa, fara sa îndeplin. cond. prev. la art. 14 si ; m) sa circ. atunci când P.C. este acop. cu polei, gheata sau zapada; n) sa circ. cu def. tehn. la sist. de frânare sau cu un veh. care nu este prev. cu avert. sonor; o) sa travers. dr. pub., pe trecerile dest. piet., în timp ce se deplas. pe bicicleta sau pe moped; p) sa circ. pe alte benzi decât cea de lânga bordura sau acost., cu excep. caz. în care, înainte de inters., treb. sa se încadr. regul. pentru efect. virajului la S; r) sa circ. fara a purta îmbrac. cu elem. fluor.-reflect., de la las. serii pâna în zori sau at. când vizib. este red.;

161 alin. 1 Reg.

alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Se interz. conduc. de biciclete, mopede sa cond. veh. fara a ment. contactul rotilor cu solul

161 al. 1 lit. s Reg.

101 alin. 1 pct. 17

cls. 3

6-8

În circ. pe dr. pub. bicicl. treb. sa fie: a) prev. cu dispoz. de frânare efic.; b) un sist. adecvat, funct., de directie; c) dotata cu sist. de avertiz. sonora; se interz. echip. si folos. sist. de avertiz. sonora specif. auto. d) echip. în F cu lum. de cul. A sau G, iar în S cu lum. de cul. R si 1< disp. fluor.-reflect., vizibil, de aceeasi cul.; e) echip. cu elem. sau disp.. care, în miscare, form. un cerc continuu, fluor.-reflect. de cul. P fixate pe spitele rotilor. art.15 Remorca atas. unei bicicl. treb. sa fie echip, în partea din S, cu un disp.fluor.-reflect. de cul. R, iar daca lum. din S a bicicl. este obt. de remor., aceasta treb. sa fie echip. si cu o lum. de cul. R.

14, 15

Reg.

101 alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Bicicleta poate tracta o remorca usoara având o singura axa.

153 alin. 2

Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

Pt. a conduce o bicicleta pe dr. pub., conduc. acesteia treb. sa aiba vârsta de cel putin 14 ani.

70 alin. 2 OUG

101 alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

(1) Conduc. veh. cu doua roti sunt oblig. sa efect. urmat. semnale: a) bratul S întins oriz. atunci când intent. sa schimbe dir. de mers spre S sau de a depasi; b) bratul D întins oriz. atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre D; (2) Semnalele treb. efect. cu cel putin 25 m înainte de efect. manevrelor.

117 alin.

Reg.

99 alin. 1 pct. 2

cls. 1

2-3

Conduc. moto. si mopedelor sunt oblig. sa folos. lum. de întâlnire pe toata durata deplas. acestora pe dr. pub.44 alin. 3

OUG

100 alin. 1 pct. 11

cls. 2

Conduc. de moped si moto. sunt oblig. sa semn. manevra de schimb. dir. de deplas.; alin. 2 cu >50 m loc.,100 m în af. loc. înainte de încep. manevrei

116 alin. 1 Reg.

99 alin. 1 pct. 2

cls. 1

2-3

Mopedul treb. fie echip. cu: a) instal. de frânare efic. b) sist. de avertiz. sonora; c) instal. de evac. a gazelor de ard. care sa resp. norm. de poluare fonica si de prot. a med.; d) lum. de cul. A în fata, resp. lum. si dispoz. fluor.-reflect. de cul. R în spate; e) lum. de cul. G pt. semnaliz. schimb. dir. de mers, în F si în S; f) placuta cu nr. de înreg., amplas. la partea din S fara a obtura vizib. sist. de il. si semnaliz. alin. 2 Se interz. montarea lum. de alta cul.,intensit., a altor lum., dispoz. ori acces. de avertiz. decât cele omologate.

16 alin.

Reg.

101 alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Pt. a conduce un moped pe dr. pub., conduc. acestuia treb. sa aiba vârsta de cel putin 16 ani.

70 alin. 1

OUG

101 alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Pers. care nu poseda P.C. pot conduce mopede pe dr. pub. numai daca fac dovada ca au absolv. un curs de legisl. rutiera în cadrul unei unitati autoriz. de pregat. a conduc. de autoveh.

160 alin. 2

Reg.

101 alin. 1 pct. 8

cls. 3

6-8

Conduc. mopedelor si pers. transp. pe acestea au oblig. sa poarte casca de prot. omolog. pe timpul deplas. pe dr. pub.

36 alin. 2

OUG

99 alin. 1 pct. 9

cls. 1

(1) Se interz. transp. pe moto. si pe mopede a mai multe pers. decât locurile stab. prin constructie, precum si al ob. voluminoase.

(2) Copiii în vârsta de pâna la 7 ani, daca sunt tinuti în brate, precum si cei de pâna la 14 ani se transp. numai în atasul moto.

98al.

Reg.

101 alin. 1 pct. 13

cls. 3

6-8

Conduc. moto. si pers. transp. pe acestea sunt oblig. sa poarte casca de prot. omolog. în timpul circ. pe dr. pub. * pt. pasageri se aplica art. 99 al. 1 pct. 9, cls. 1, 2-3 !* (pt. lipsa acte sau refuz de înmînare se aplica aceeasi amenda ca la auto precum si alte sanct. de la ALTE OBLIGAŢII)

36 alin. 2

OUG

108 al. 1 lit. a pct. 3

99 al. 2

cls. 1

2 p.p.

Se interz. conduc. de moto. sa transp. pers. în stare de ebrietate pe moto.

148 pct. 3 Reg.

101 alin. 1 pct. 13

cls. 3

Se interz. conduc. de moto. sa lase liber în timpul mersului ghidonul

148 pct. 13 Reg

99 alin. 1 pct. 13

cls. 1

Se interzice cond. moto. fara sa se asigure contactul cu P.C. pe ambele roti (circ. pe o roata)

101 alin. 1 pct. 17

cls. 3

6-8

Moto. fara atas poate tracta o remorca usoara având o singura axa.

153 alin. 2

Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

CĂRUŢE, AUTO GABARIT DEPĂsIT, TRANSPORT PERSOANE, MARFĂ, ALTE VEHICULE

Vehiculele cu tract. animala se înregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

14 alin. 1

OUG

102 alin. 1 pct. 3

cls. 4

(1) Veh. cu tract. anim. treb. sa fie dotat în F cu 2 dispoz. fluor.-reflect. de cul. A, iar în S, cu 2 dispoz. fluor.-reflect. de cul. R, omolog., montate cât mai aproape de marg. ext. ale veh. (2) Placut. cu nr. de înreg. se amplas. în locuri unde se asig. perm. vizib. acestora, unu pe partea S si unu la partea din spate a veh. (3) Atunci când ploua torent., ninge abund. sau este ceata densa ori în alte cond. meteo care reduc vizib., precum si pe timpul noptii veh. cu tract. anim. treb. sa fie dotat în plus, în partea laterala S, cu cel putin o lum. de cul. A sau G, sit, mai sus de nivelul rotilor. (4) Mijl. de semnaliz. prev. la alin. (1), precum si dispoz. care asig. lum. de cul. A sau G conf. preved. alin. (3) treb. ment. curate si intacte, iar vizib. lor sa nu fie obt. de elem. construct. ale veh. sau de încarcat. transp.. (5) Cond. veh. treb. sa aplice pe harnasamentul animalului tragator mat. reflect. pt. ca acesta sa fie obs. cu usurinta de catre ceilalti particip. la trafic.

17 alin.

Reg.

102 alin. 1 pct. 16

cls. 4

(1) Conduc. veh. cu tract. anim. , ai celor trase sau împinse cu mâna sunt oblig. sa efect. urmat. semnale: a) bratul S întins oriz. at. când intent. sa schimbe dir. de mers spre S sau de a depasi; b) brat. D întins oriz. at. când intent. sa schim. dir. de mers spre D; (2) Semn. treb. efect. cu >25 m înainte de efect. manev.

117 alin.

Reg.

99 alin. 1 pct. 2

cls. 1

2-3

Sunt interz. accesul si deplas. veh. cu tract. anim. pe D.N., în municipii, dr. la începutul carora exista indic. de interz. a accesului.

71 alin. 1 OUG

102 alin. 1 pct. 16

cls. 4

* 96 al. 6 lit. d se conf. veh. art. nu este constitutional

Pe dr. pe care le este permis accesul, veh. cu tract. anim. treb. sa fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marg. din D a partii carosab.

Reg.

102 alin. 1 pct. 16

cls. 4

Conduc. veh. cu tract. anim. este oblig. sa aiba asupra lui A.I. si certif. de înreg.

165 al. 1 lit. a Reg.

101 alin. 1 pct. 18

cls. 3

6-8

Conduc. veh. cu tract. anim. este oblig.: a) sa aiba montate *placutele cu nr. de înreg.; b) sa cond. anim. , sa nu constit. un peric. pt. el si ceil. particip. la trafic; c) sa nu opr. , stat. pe P.C. a dr. pub.; d) pe timpul opr., stat. pe acost., în afara P.C., anim. treb. sa fie legate astfel încât acestea sa nu poata intra pe P.C.; e) sa nu cond. când se afla sub infl. alcoo., a prod., subst. stupef. ori a medic. cu ef. similare acest.; f) sa semnaliz. schimb. dir. de mers cu bratul si sa se asig. ca din F sau din S nu circ. veh. carora le poate pune în pericol sig. deplas.; g) de la las. serii pâna în zori sau at. când vizib. este red. sa nu circ. pe dr. pub. fara a purta îmbrac. cu elem. fluor.-reflect. si fara ca veh. sa aiba în partea din F un dispoz. cu lum. A sau G, iar în partea din S un dispoz. cu lum. R, amplas. pe partea lat. stânga; h) sa nu paras. veh. sau anim. ori sa doarma în timpul mers.; i) sa nu transp. ob. care depas. în L sau în lat. veh., daca încarcat. nu este semnaliz. ziua cu un stegulet de cul. R, iar noaptea sau în cond. de vizib. red. cu un dispoz. fluor.-reflect., montat în partea din S a încarcat.; j) sa nu circ. cu anim. care însotesc veh., daca acestea nu sunt legate de latura din D a veh. sau de partea din spate a acestuia, cât mai apr. de partea D. Legat. nu trebuie sa fie <1,5 m; k) sa nu patr. pe dr. moderniz. sau pietruite cu rotile veh. murd. de noroi; l) sa nu transp. în veh. pers. care stau în picioare; m) sa nu aband. veh. pe dr. pub.

165 al.1 lit. Reg.

102 alin. 1 pct. 16

cls. 4

* daca nu are montate placutele cu nr. de înreg.

117 al. 1 lit. a - imobiliz.

Atest. profes. este oblig. pt. conduc. auto. care efect. transp. de marf. pericul., pub. de pers., în cont propriu de pers. cu microb. si autob., transp. agabarit., precum si pt. auto. de transp. marfa cu masa max. autoriz. >3,5 t, care circ. în traf. int. si internat. (la pers. jurid. pt. încredint. se aplica sanct. prev. de art. 105, pct. 21, cls.5 - 21-100 p.a.)

66 alin. 1

OUG

102 alin. 1 pct. 5

cls. 4

* pt. auto transp. marf. peric. , gab./mase depas.

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

Auto. cu mase si/sau gab. depas., cele care transp. marf. sau prod. peric., precum si cele de însotire (treb. sa aiba montata, în funct. de locul ocup. la însot., la partea S din fata sau din spate, placuta de identif. reflect., având fondul A si chenarul R) treb. sa aiba montate semn. spec. de avertiz. cu lum. G;

69 OUG

172 al. 3 - R

105 pct. 11

cls. 5

* pt. auto transp. marf. peric. , gab./mase depas.

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

Auto. care dep. masa si/sau gabaritul treb. echip. cu urmat. dispozit. suplim. de semnaliz.: a) o placuta de identif. fluor.-reflect., având fond. A si chenarul R, montata la partea din S fata; b) marcaje fluor.-reflect. aplic. la partea din spate a auto. sau încarc., cât mai apr. de marg. lat., formate din benzi alternante A si R, descendente catre ext., daca lat. autoveh. depaseste 2,5 m; c) unu< disp. spec. de avertiz. lumin. de cul. G, montate astfel încât lumina emisa de acestea sa fie vizib. din F, din S si din ambele parti lat., precum si dispozit. fluor.-reflect. de culoare G montate pe partile lat. la dist. de 1,5 m între ele; d) lumini montate pe partile lat. ale încarc. ori veh. care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa funct. concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozit. fluor.-reflect.

12 lit.

Reg.

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

112 alin. 1 lit. c si alin. 2 - noaptea se retine C.Î. fara drept de cond.

Veh. grele, lente sau cu mase ori gabarite dep. sau cele care se deplas. cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.

Reg.

101 al. 1 pct. 16

cls. 3

6-8

Veh. care prin constr. sau datorita încarc. transp., depas. masa si/sau gab. prev. de normele leg. pot circ. pe dr. pub. numai pe traseele stab. de administr. dr. pub. sau, dupa caz, de autorit. administr. pub. loc., cu respect. prev. leg. în vig. (pt. pers. jurid. se aplica art. 105, pct. 22)

68 alin. 2

OUG

102 al. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

Auto.,ansamb. de veh. care, prin constr. sau datorita încarc. transp., depas. masa totala de 80 t. si/sau L de 40 m ori lat. de 5 m sau h de 5 m poate circ. pe dr. pub. numai în baza autoriz. spec. emise de administr. acestuia si cu avizul politiei rut.(se sanct. pers. jurid. care a dispus transp. sau daca s-a facut pe alte trasee)

Reg.

105 pct. 22

cls. 5

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

În circ. pe dr. pub., auto. sau ansamb. de veh. care, cu sau fara încarc., are o lat. între 3,2 m si 4,5 m inclusiv sau o L >25 m trebuie sa fie precedat de un autoveh. de însot., iar cel cu lat. >4,5 m sau L >30 m treb. sa fie însotit de 2 autoveh. care sa circ. unul în F si celal. în S.

172 al. 1 Reg.

105 pct. 12

cls. 5

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

Conduc. auto. cu masa si/sau dimens. de gabarit dep., precum si conduc. auto. de însotire sunt oblig. sa puna si sa ment. în funct. semnalele sp. de avertiz. cu lum. G, prev. la art. 32 alin. (1) lit. c) OUG. pe toata perioada deplas. pe dr. pub.

172 alin. 4 Reg.

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

Este interz. circ. auto. cu mase si/sau gab. depas.: a) pe sect. de dr. unde sunt inst. indic. de interz., restrictie sau limit. a acces. acestora, daca veh., ansamb. de veh. atinge ori depas. lat., h, L sau masele pe axe ori masa tot. max. adm.; b) când vizib. este red. sau partea carosab. este acop. cu polei, gheata sau zapada.

173 lit.

Reg.

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

Se interz. conduc. de autoveh. sa circ. cu autoveh. cu masa tot. max. autoriz. >3,5 tone pe dr. acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti, lant. sau alte echip. antiderap. omolog.

148 pct. 15 Reg

102 alin. 1 pct. 28

cls. 4

Conduc. de autoveh. care efect. transp. pub. de pers. este oblig. sa opreasca pt. urcarea sau coborârea pasagerilor numai în statiile semnaliz. ca atare iar

daca statia este prev. cu alveola * oprirea se face numai în interiorul acesteia (* se aplica sanct. prev. de art.102 al.1, pct. 15 - cls.4 - 9-20 p.a.)

151 lit. a Reg.

101 alin. 1 pct. 15

cls. 3

Conduc. de autoveh. care efect. transp. pub. de pers. este oblig.: lit. b) sa desch. usile numai dupa ce veh. a fost oprit în statie; lit. c) sa închida usile numai dupa ce pasag. au cob. ori au urcat; lit. d) sa repuna în misc. auto. din statie dupa ce a semnaliz. intentia si s-a asig. ca poate efect. în sig. aceasta manevra.

151 lit.

Reg.

102 alin. 1 pct. 15

cls. 4

Veh. care efectueaza transp. pub. de pers. se cond. pe banda rezerv. acestora, daca o astfel de banda exista si este semnaliz. ca atare. Pe aceeasi banda pot circ. si auto. cu regim de circ. priorit. când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta. (nu au dreptul celelalte veh.)

Reg.

101 alin. 1 pct. 16

cls. 3

6-8

Conduc. de autoveh. sunt oblig. sa folos. luminile de întâlnire ale autoveh. care transp. marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;

114 al.1 lit. d Reg

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

Transp. marf. sau prod. pericul. se efect. numai daca sunt îndepl. urmat. cond.: a) veh. îndepl. cond. tehn. si de agreere, prev. în Acordul europ. ref. la transp. rutier intern. al marf. peric. (A.D.R.), înch. la Geneva la 30.09.1957, la care Rom. a aderat prin L. 31/1994 modif.; b) veh. are dotarile si echip. necesare prev. în reglem. în vig.;

67 OUG

174 al.1 lit. Reg.

105 pct. 11

cls. 5

112 al. 1 lit.b si al. 2 C.Î. fara drept al. 3 se retin si nr.; 117 al. 1 lit. c - imob.

vezi si art. 217 din Reg.

Transp. marf. sau prod. pericul. se efect. numai daca conduc. veh. detine certificat ADR corespunz. (la pers. jurid. pt. încredint. se aplica sanct. prev. de art. 105, pct. 21, cls.5 - 21-100 p.a.)

67 OUG

174 al. 1 lit. c

102 alin. 1 pct. 5

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

(1) Conduc. veh. care efect. transp. de marf. sau prod. peric. treb. sa aiba asupra sa doc. de transp. prev. de lege, sa cunoasca normele ref. la transp. si la manip. încarc., putând fi însotit de pers. care sa cunoasca bine caract. acest. (2) În cabina auto. se pot afla numai membrii echipaj. (3) Daca din cauza deter. ambalaj. sau din alte cauze marfa ori prod. pericul. se împrastie pe dr., conduc. este oblig. sa opr. imediat, sa ia mas. de avertiz. a celorl. conduc. care circ. pe dr. pub. si a pers. din jur, sa semnaliz. peric. cu mijl. pe care le are la îndemâna si sa anunte administ. dr. sau cea mai apropiata unitate de pol.

175 al.

Reg.

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

Se interz. conduc. de auto. care transp. marf. sau prod. peric.: a) sa prov. socuri auto. în mers; b) sa fumeze în timp. mers. ori sa aprinda foc la opr. sau stat., la o dist. <50 m de auto.; c) sa lase auto. si încarc. fara suprav. sa, a însot. ori a unei alte pers. calif.; d) sa remorch. un veh. ramas în pana; e) sa urmeze alte trasee sau sa stat. în alte loc. decât cele stab., precum si pe P.C. a dr. pe timp de noapte; f) sa transp. alte încarc. care, prin natura lor, ar putea determ. o sporire a peric.; g) sa permita prez. în autoveh. a altor pers., cu except. celuilalt conduc., a însot. sau a celor care încarca ori desc. marf. sau prod. transp.; h) sa intre pe sect. de dr. pe care îi este interz. acces.; i) sa pastr. în auto. rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt spec. confect. în acest scop.

176 lit.

Reg.

102 alin. 1 pct. 37

cls. 4

117 al. 1 lit. c - imobiliz.

vezi si art. 217 din Reg.

(3) Se interz. conduc. de autoveh. sa transp. pers. în stare de ebrietate în cabina ori în caroseria autoveh. destinat transportului de marf.;

(4) Se interz. conduc. de autoveh. sa transp. pers. în caroseria autobas., pe autocist., pe platf., deasupra încarcat., pe partile lat. ale caroseriei, sau pers. care stau în picioare în caroseria autocam., pe scari si în remorca, cu excep. celei special amenajate pentru transp. pers.;

148 pct. 3, 4 Reg

101 alin. 1 pct. 13

cls. 3

(1) Încarcatura unui veh. treb. sa fie asez. si, la nevoie, fixata: a) sa nu puna în peric. pers. ori sa nu cauzeze daune propriet. pub., private; b) sa nu stânj. vizib. conduc. si sa nu periclit. stab. ori cond. veh.; c) sa nu fie târâta, sa nu se scurga si sa nu cada pe dr.; d) sa nu mascheze disp. de semnaliz., catadioptrii si placut. cu nr. de înm.., înreg. ori proviz., iar în cazul veh. fara motor, semnalele facute cu bratele de conduc.; e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conduc., particip. la trafic ori sa sperie anim. si sa nu prod. praf sau mirosuri pestilentiale. (2) Lant., cabl., prelatele si alte acces. ce serv. la asig. sau protectia încarcat. treb. sa o fixeze cât mai bine de veh. si sa nu constit. ele însele un peric. pt. sig. circ. (3) Încarcat. care consta în mater. sau prod. ce se pot împrastia în timpul mers. treb. acoperita cu o prelata. Când încarcat. consta în ob. mari ori grele, aceasta treb. fixata pentru a nu se deplasa în timpul transp. si a nu depasi gab. veh.

150 al.

Reg.

101 alin. 1 pct. 13

cls. 3

Lipsa dotarilor auto. dest. învatarii cond. auto (sCOALA): dubla comanda pt. frâna si ambreiaj (cu exceptia moto.); o caseta având inscrip."scoala", cu dim. si caract. prev. în actele norm. în vig.. Fac excep. autobuzele, troleib. si tramv., care vor avea inscrip."scoala" aplic. pe partile laterale, în fata si în spate.

Reg.

100 alin. 1 pct. 5

cls. 2

4-5

112 al. 1 lit. x si al. 2

C.Î. cu drept 15 zile

REMORCI, REMORCAREA, AUTO ÎN PANĂ

Un auto. poate tracta pe dr. pub. o sing. remorca. Se except. tractorul rutier care poate tracta 2 remorci, precum si auto. amenajate pentru formarea unui autotren de transp. pers. în localit. turistice, cu cond. ca acesta sa <25 m si sa nu circ. cu vit. <25 km/h.

153 alin. 1

Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

Cupl. unui veh. cu 1, 2 remorci, pt. form. unui ansamb. de veh., se poate efect. numai daca: a) elem. care compun dispoz. de cupl. sunt omolog. si compatib*.; b) ansamb. de veh. poate realiza raza minima de virare a auto. tragator; c) dimens. ansamb. de veh. nu depas. limit. prev. de lege; d) elem. de cupl. ale echip. de frânare, de ilum. si semn. lumin. sunt compatib.; e) veh. care compun ansamb. nu se ating la trecerea peste deniv., la efect. viraj. sau la schimb.dir.de mers.

154 lit.

Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

pt. lit. a 112 al.1 lit. k si al. 2 C.I. fara drept

(1) În caz. ram. în pana a unui auto., remorcii conduc. este oblig. sa îl scoata imediat în afara P.C. sau, sa îl deplas. lânga bordura ori acost., asezându-l paralel cu axa dr. si luând mas. pt. remed. defect. sau, dupa caz, de remorc. (2) Pe timpul noptii sau în cond. de vizib. red., auto. sau remorca acest. care are defect. la sist. de ilum. sau de semnaliz. lum. nu poate fi tractat pe dr. pub. fara a avea în funct., în partea S, în fata, o lum. de întâln. si în spate, una de poz.

155 alin.

Reg.

108 al. 1 lit. c pct. 1 101 alin. 2

cls. 3

4 p.p.

(1) Daca un auto., remorca a ramas în pana pe P.C. a dr. si nu poate fi deplas. în afara acesteia, conduc. auto. este oblig. sa puna în funct. lum. de avarie si sa instal. ▲reflect. (2) ▲reflectoriz. se instal. în F si în S veh., pe aceeasi banda de circ., la o dist. >30 m de acesta, astfel încât sa poata fi obs. din timp de catre particip. la trafic care se apr.. În localit., at. când circ. este intensa, ▲reflec. pot fi asez. la o dis. mai mica sau chiar pe veh., astfel încât sa poata fi obs. din timp de ceil. conduc. de veh. (3) Daca veh. nu este dotat cu lum. de avarie sau acestea sunt def., conduc. poate folosi, pe timpul noptii ori în cond. de vizib. redusa, o lampa portativa cu lumina G intermit., care se instal. la partea din S a veh. (4) Se interz. folos. ▲refl. ori a lum. de avarie în mod nejustif. sau pt. a simula o ramânere în pana în loc. unde opr., stati. este interz. (5) În cazul cad. din veh., pe P.C., a încarc. sau a unei parti din aceasta, care constit. un obst. ce nu poate fi înlat. imediat, conduc. este oblig. sa îl semnaliz. cu unul dintre mijl. prev. la al. (1) - (3).

156 alin.

Reg.

108 al. 1 lit. c pct. 1 101 alin. 2

cls. 3

4 p.p.

(1) Remorcarea unui auto. se face cu respect. reg.: a) conduc. auto. trag., remorcat treb. sa posede P.C. valab. pentru categ. din care face parte fiecare dintre auto.; b) auto. trag. sa nu remor. un auto. mai greu decât masa lui prop., cu excep. caz. când remorc. se efect. de catre un auto. dest. special depan.; c) remorc. treb. sa se realiz. prin interm. unei bare metal. în L de <4 m. Autoturis. ale carui mecan. de dir. si sist. de frân. nu sunt def. poate fi remorc. cu o legat. flex. omolog., în L de 3 - 5 m. Bara sau legat. flex. treb. fixata la elem. de remorc. cu care sunt prev. auto.; d) conduc. auto. remorc. este oblig. sa semn. coresp. semn. efect. de conduc. auto. trag. At. când sist. de ilum. si semn. nu funct., este interz. remorc. acest. pe timpul noptii si în cond. de vizib. red., iar ziua poate fi remorc. daca pe partea din S are aplic. inscrip. "Fara semn..", si indic. "Alte peric.". (2) Daca remorc. se realiz. prin suspend. cu o macara sau sprij. pe o platf. de remorc. a partii din F a auto. remorc., at. în acesta nu treb. sa se afle nicio pers. (3) Se interz. remorc. unui autoveh. cu 2 roti, a auto. al carui sist. de dir. nu funct. sau care nu este înm.., înreg. sau când dr. este acoperit cu polei, gheata ori zap. Se interz. si remorc. a 2< auto., a carutelor, a veh. care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilaj. agricole. (4) Prin excep. de la prev. al. (3), se permite remorc. unui auto. al carui sist. de dir. nu funct. numai în cazul când remorc. se realiz. prin susp. rotilor direct. ale auto. remorc. cu o macara sau sprij. rotilor dir. ale autoveh. remorc. pe o platf. de remorc.

157 alin.

Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

Luminile de avarie se folosesc când autoveh. este remorcat

114 al. 5 lit. c Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

9-20

Conduc. de autoveh. sunt oblig. sa folos. luminile de întâlnire ale autoveh. care tracteaza alte veh.

114 al.1 lit. d Reg.

102 alin. 1 pct. 24

cls. 4

9-20

SEMNALE, DISP. POL. RUTIER, ALTE PERS., COLOANE OFICIALE, AUTO REGIM PRIORITAR DE VITEZĂ

Nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu

31 OUG

88, 92 Reg

100 alin. 3 lit. f

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

Nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;

5 al. 7, 8 - O

4 Reg.

alin. 3 lit. b

cls. 3

6-8

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dovada 15 zile

Conduc. auto. cu regim prioritar în misiune (art. 32 al. 2 lit. a, b) treb. sa resp. semnalele, indic. si disp. politistului rut. când circulatia este dirij. de acesta pe dr. pub.

61 alin. 3

OUG

alin. 3 lit. f

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

Neresp. semnal. pol. de frontiera, ale îndrumatorilor de circulatie ai M.A.P.N., ale persoanelor desemnate pt. dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora (oprire, red., marire viteza) , precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor (oprire);
29 al. 2 OUG

89 Reg.

alin. 1 pct. 1

cls. 2

4-5

Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase si sonore, se folosesc de catre conducatorii autoveh. prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din OUG (politie, pompieri, jandarmi, pol. de frontiera, M.A.P.N. etc) numai daca interventia sau misiunea impune urgenta

91 alin. 1

Reg.

102 alin. 1 pct. 12

cls. 4

9-20

art.120 alin. 2 Reg. Se interz. depas. coloanei oficiale; art. 93 Reg. Conduc. de auto. care se apropie de o coloana of. o pot depasi daca li se semnaliz. aceasta manevra de catre pol. rutier. Se interz. altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala;

120 alin. 2

93 Reg.

alin. 3 lit. c

cls. 3

6-8

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dovada 15 zile

(1) Conduc. de veh. sunt oblig. sa opr. imediat, pe acost., marg. dr., bordura trot., în sensul de deplas., la apr. si la trec. auto. cu regim de circ. priorit. care au în funct. mijl. spec. de avertiz. lumin. de cul. R si sonore. (2) Conduc. de veh. sunt oblig. sa red. vit., sa circ. cât mai apr. de marg. dr. în sensul de deplas. si sa acorde priorit. la trecerea auto. cu regim de circ. priorit. care au în funct. mijl. spec. de avertiz. lumin. de cul. A si sonore. * atentie accid. - 101 al. 3 lit. a

37 alin.

OUG

alin. 3 lit. c

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

art. 62 al. 2 OUG Când 2 auto. cu regim de circ. priorit., care se deplas. în misiune având semn. lum. si sonore în funct., se aprop. de o inters., venind din dir. dif., veh. care circ. din partea D are priorit. art. 130 Reg. Conduc. de veh. care se apropie de intr. într-o inters., simultan cu un auto. cu reg. de circ. priorit. care are în funct. semn. lumin. si sonore, are oblig. sa îi acorde prioritate de trecere. * ! accident - 101 al. 3 lit. a

** !!! art. 62 al. 1 OUG La intr. în inters. unde lum. R a semaf. este în funct. ori indic. obliga la acord. priorit. de trec., conduc. auto. cu reg. de circ. priorit. în misiune treb. sa red. vit. si sa circ. cu atent. sporit. pt. evit. prod. unor accid. de circ., în caz contrar urmând sa rasp. potriv. legii.

alin. 3 lit. c

cls. 2

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dov. 15 zile

alin. 3 lit. a

cls. 3

* ! accident

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dov. 15 zile

VITEZĂ (vezi obligatoriu art. 50 OUG)

Conduc. de veh. sunt oblig. sa resp. viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circ. si pentru categ. din care face parte veh. condus, precum si cea impusa prin mijl. de semnaliz. *depasirea cu 10 - 20 km/h a vitezei max. admise pe sectorul de drum resp. pentru categoria din care face parte autoveh. condus

121 al. 1 Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 4;

99 alin. 2

cls. 1

2 p.p.

depasirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autoveh. condus

108 al. 1 lit. b pct. 2; 100 alin. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autoveh. condus

108 al. 1 lit. c pct. 3; 101 alin. 2

cls. 3

4 p.p.

depasirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autoveh. condus

108 al. 1 lit. d pct. 3; 102 alin. 2

cls. 4

9-20

6 p.p.

depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum resp. si pentru categ. din care face parte autoveh. condus

alin. 3 lit. e

cls. 4

9-20

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 90 zile dovada 15 zile

Conduc. de veh. este oblig. sa circ. cu o viteza care sa nu dep. 30 km/h în localit. sau 50 km/h în afara, în urmat. sit.: a) la trecerea prin inters. cu circ. nedirij.; b) în curbe deos. de peric. semn. ca atare sau în care vizib. < 50 m; c) la trec. pe lânga grup. organiz., col. milit. sau cortegii, indif. daca acestea se afla în mers sau stat. pe P.C. a dr. cu o sing. banda de circ. pe sens; d) la trec. pe lânga anim. care sunt cond. pe P.C. sau pe acost.; e) când P.C. este acop. cu polei, gheata, zapada batatorita, mâzga sau piatra cub. umeda; f) pe dr. cu deniv., semnaliz. ca atare; g) în zona de act. a indic. "Copii" în interv. orar 7,00 - 22,00 si a indic. "Accid."; h) la trec. pt. piet. nesemaforiz., semnaliz. prin indic. si marcaje, când dr. pub. are cel mult o banda pe sens, iar piet. aflati pe trotuar, în imediata aprop. a P.C., intent. sa se angaj. în travers.; i) la schimb. direct. de mers prin viraje; j) când vizib. este <100 m în cond. de ceata, ploi torentiale, ninsori abund.

Reg.

alin. 1 pct. 9

cls. 3

6-8

Conduc. de veh. sunt oblig. sa respecte viteza impusa prin mijl. de semnaliz. pe sect. de dr. pe care circ. si pt. categ. din care face parte veh. condus. (cond. unui auto în mod nejustif. cu o viteza de cel putin 10 km/h sub limita oblig. stabilita pe tronsonul de dr. resp.)

121 al. 1 Reg.

99 alin. 1 pct. 1

cls. 1

DEPĂsIREA ART. 118 Conduc. de veh. care efect. depasirea este oblig.: a) sa se asig. ca acela care îl urmeaza nu a semnaliz. intentia încep. unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune în pericol sau fara a stânjeni circ. din sens opus; b) sa semnaliz. int. de efect. a depasirii; c) sa pastreze în timpul dep. o dist. lat. suficienta fata de veh. dep.; d) sa reintre pe banda sau în sirul de circ. initial dupa ce a semnaliz. si s-a asig. ca poate efect. aceasta manevra în cond. de sig. pt. veh. depasit si pt. ceilalti particip. la trafic * ! accident ART. 119 Conduc. de veh. care urm. sa fie depasit este obligat: a) sa nu mareasca vit. de deplas.; b) sa circ. cât mai aproape de marginea din D a partii carosab. sau a benzii pe care se deplas. * ! accident ART. 120 alin.(1) Se interzice depasirea veh.: a) în inters. cu circ. nedirij.; b) în apropierea vârf. de rampa, când vizib. este redusa sub 50 m; c) în curbe si în orice alte locuri unde vizib. este redusa sub 50 m; d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite în aceste locuri veh. cu tractiune animala, moto. fara atas, mop. si bicicletele, daca vizib. asupra dr. este asig. pe o dist. mai mare de 20 m, iar lat. dr. este de cel putin 7 m; e) pe trecerile pt. pietoni semnaliz. prin indic. si marcaje; f) pe trecerile la nivel cu C.F.R. si la mai putin de 50 m înainte de acestea; g) în dreptul statiei pt. tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prev. cu refugiu pt. pietoni; h) în zona de act. a indic. "Dep. interz."; i) când pt. efect. manevrei se încalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autoveh. circ., chiar si partial, pe sens. opus, ori se încalca marcajul care delimit. spatiul de interz.; j) când din sens opus se apropie un alt veh., iar conduc. acestuia este oblig. sa efect. manevre de evit. a coliziunii; k) pe sectorul de dr. unde s-a format o coloana de veh. în astept., daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circ. * ! accident

118, 119, 120 al. 1 Reg.

al. 3 lit. e

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

al. 3 lit. a

cls. 3

6-8

* ! accident

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dovada 15 zile

Depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;

100 al. 3 lit. a OUG

al. 3 lit.a

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

ÎNTOARCERE,MERSUL ÎNAPOI

ART. 125 Pentru a putea întoarce veh. de pe un sens de mers pe celal. prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conduc. acestuia este oblig. sa semnaliz. si sa se asig. ca din fata, din spate sau din lat. nu circ. în acel moment niciun veh. * ! accident ART. 126 Se interz. întoarcerea veh.: a) în loc. în care este interz. oprirea volunt. a veh., cu excep. inters., inclusiv cele cu circ. în sens girat., precum si în zona de presel. unde sunt aplic. marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o dist. < 25 m de coltul inters.; b) în inters. în care este interzis virajul la stânga, precum si în cele în care, pentru efect., este necesara manevrarea înainte si înapoi a veh.; c) în loc. unde soliditatea dr. nu permite; d) pe dr. cu sens unic; e) pe marcajul pietonal; f) în loc. în care este instalat indic. "Întoarcerea interz.". * ! accident

ART. 128 alin.(1) Se interz. mersul înapoi cu veh.: a) în caz. prev. la art. 126 (unde este interz. întoarcerea), cu excep. dr. cu sens unic; b) pe o dist. >50 m; c) la iesirea de pe propriet. alat. dr. pub.. (2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizib. în spate este împied., veh. poate fi manevrat înapoi numai atunci când conduc. acestuia este dirijat de cel putin o pers. aflata în afara veh. (3) Pers. care dirij. manevrarea cu S a unui veh. este oblig. sa se asig. ca manevra se efect. fara a pune în pericol sig. particip. la trafic. (4) Mersul înapoi cu autoveh. treb. semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dot. autoveh. si cu disp. sonore pentru semnaliz. acestei manevre. * ! accident

125, 126, 128 Reg

108 al. 1 lit. a pct. 6

99 al. 2

cls. 1

2-3

2 p.p.

108 al. 1 lit. b pct. 3 100 al. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

* ! accident

PRIORITATE AU PRIORITATE art. 106 al. 2 Pe dr. pub. cu mai multe benzi, conduc. de auto. care circ. pe o banda care se sfârseste, pt. a continua deplas. pe banda din S treb. sa permita trecerea veh. care circ. pe acea banda. ART. 129 (1) Veh. care circ. pe un dr. pub. pe care este inst. unul dintre indic. având semnif.: "Drum cu prioritate", "Inters. cu un drum fara priorit." sau "Priorit. fata de circ. din sens invers" are priorit. de trecere. (2) Când 2 veh. urmeaza sa se întâln. într-o intersectie dirij. prin indic., venind de pe 2 dr. pub. unde sunt instal. indicat. cu aceeasi semnif., veh. care vine din dreapta are priorit. * ! accident ART. 131 alin. 1 La apropierea de o statie pentru mijl. de transport pub. de pers. prev. cu alveola, din care conduc. unui astfel de veh. semnaliz. intentia de a iesi, conduc. veh. care circ. pe banda de lânga acostament sau bordura este oblig. sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic. * ! accident ART. 132 Conduc. veh. al carui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor particip. la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea veh. care circ. din sens opus. * ! accident ART. 133 În cazul când semaforul este însotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de cul. verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai în dir. indicata, oricare ar fi în acel moment semnalul în funct. al semaforului, conduc. veh. sunt oblig. sa acorde priorit. de trecere particip. la trafic cu care se intersect. si care circ. conf. semnif. culorii semaforului care li se adreseaza. * ! accident ART. 134 La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conduc. de veh. sunt oblig. sa acorde priorit. de trecere tuturor veh. cu care se intersect. * ! accident ART. 135 Conduc. de veh. este oblig. sa acorde priorit. de trecere si în urmat. sit.: a) la inters. nedirij. atunci când patrunde pe un D.N. venind de pe un D.J., D.C. sau local; b) la inters. nedirij. atunci când patrunde pe un D.J. venind de pe un D.C. sau local; c) la inters. nedirij. atunci când patrunde pe un D.C. venind de pe un drum local; e) când circ. în panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situatie manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j) (când din sens opus se apropie un alt veh., iar conduc.l acestuia este oblig. sa efect. manevre de evitare a coliziunii); f) când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alat. acestuia fata de veh. care circ. pe drumul pub., indiferent de direct. de deplas.; g) când efect. un viraj spre stânga sau spre dreapta si se intersect. cu un biciclist care circ. pe o pista pentru biciclete, semnaliz. ca atare; * ! accident

ART. 57 al.1 La inters. cu circ. nedirij., conduc. de veh. este oblig. sa cedeze trec. veh. care vin din partea D, în cond. stab. prin regul.

ART. 57 al.4 (135 lit. d - Reg.) În inters. cu sens girat., semnaliz. ca atare, veh. care circ. în int. acest. au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda în inters.

ART. 58 În cazul veh. care patrund într-o inters. dintre un dr. închis circ. pub. si un dr. pub., au priorit. acele veh. care circ. pe dr. pub.

ART. 59 al. 2 În inters., conduc. veh. care vireaza spre S sunt oblig. sa acorde priorit. de trecere veh. cu care se inters. si care circ. din partea D

ART. 59 al. 3 În inters. cu circ. dirij. prin indic. de priorit., regula priorit. de D se resp. numai în cazul în care 2 veh. urmeaza sa se întâln., fiecare intrând în inters. de pe un dr. semnaliz. cu un indic. având aceeasi semnif. de priorit. sau de pierd. a priorit.

NU AU PRIORITATE

129, 130, 131 al. 1, 132, 133, 134, 135 lit. Reg.

al. 3 lit. c

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

al. 3 lit. a

cls. 3

6-8

* ! accident

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 60 zile dovada 15 zile

Conduc. de veh. este oblig. sa acorde priorit. de trecere pietonului care traverseaza drumul pub. prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al veh. 

135 lit. h - R

72 al. 2 - O

al. 3 lit. b

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

OPRIREA, STAŢIONAREA, PARCAREA  În cazul imobilizarii involuntare a autoveh. în pasaje subterane sau în tuneluri, conduc. acestuia este oblig. sa opreasca funct. motorului.

141 al. 3 Reg.

al. 1 pct. 12

cls. 3

În localit., pe dr. cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a veh. este permisa si pe partea S, daca ramâne lib. cel putin o banda de circ. (5) În afara loc. oprirea sau stationarea voluntara a veh. se face în afara partii carosab., iar atunci când nu este posib., cât mai aproape de marginea din D a dr., paralel cu axa acestuia.

Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor rutiere.

141 al. 4, 5 Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 8 99 al. 2

cls. 1

2 p.p.

* ! oprirea

108 al. 1 lit. b pct. 7 100 al. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

* ! stationarea

Se interz. oprirea voluntara a veh.: a) în zona de act. a indic. "Opr. interz."; b) pe trecerile la nivel cu C.F.R. curenta si la o dist. <50 m înainte si dupa acestea; c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte; d) în curbe si în alte locuri cu vizib. redusa sub 50 m; e) pe trecerile pentru piet. ori la mai putin de 25 m înainte si înainte de acestea; f) în inters., inclusiv cele cu circ. în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplic. marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta <25 m de coltul inters.; g) în statiile mijl. de transp. pub. de pers., precum si la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea; h) în drept. altui veh. oprit pe partea carosab., daca prin aceasta se stânjeneste circ. a doua veh. venind din sens. op., precum si în drept. marcajului continuu, în cazul în care conduc. celorlalte veh. care circ. în acelasi sens ar fi oblig., din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj; i) în locul în care se împiedica vizib. asupra unui indic. sau semnal luminos; j) pe sectoarele de dr. unde sunt inst. indic. cu semnif. "Dr. îngustat", "Priorit. pt. circ. din sens invers" sau "Priorit. fata de circ. din sens invers"; k) pe pistele oblig. pentru piet. si/sau biciclisti ori pe benzile rezerv. unor anumite categ. de veh., semnaliz. ca atare; l) pe platforma C.F.R. industr. sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circ. veh. pe sine ar putea fi stânjenita sau împied.; n) pe trotuar, daca nu se asig. spatiu de cel putin 1 m pentru circ. piet.; o) pe pistele pentru biciclete; p) în locurile unde este interz. depasirea (art. 120 al.1 Reg.).

142 lit.

Reg.

108 al. 1 lit. a pct. 8 99 al. 2

cls.1

2 p.p.

m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);

142, lit. m, Reg.

108 al. 1 lit. b pct. 1 100 al. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

Se interz. stationarea voluntara a veh.: a) în toate caz. în care este interz. oprirea vol.; b) în zona de act. a indic. cu semnif. "Stati. interz." si a marcaj. cu semnif. de interzicere a stat.; c) pe dr. pub. cu o lat. <6 m; d) în dreptul cailor de acces care deserv. propriet. alaturate dr. pub.; e) în pante si în rampe; f) în locul unde este inst. indic. cu semnif. "Stat. alternanta", în alta zi sau perioada decât cea permisa, ori indic. cu semnif. "Zona de stat. cu durata limit." peste durata stab.

143 lit.

Reg.

108 al. 1 lit. b pct. 7 100 al. 2

cls. 2

4-5

3 p.p.

Se interz. pasagerilor si conduc. auto ca în timpul opr. sau stationarii sa deschida ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fara sa se asig. ca nu creeaza un pericol pentru circ. ( pt. conduc. de autoveh. se aplica art.101, al.1, pct.14 OUG);

Reg.

99 al. 1 pct. 14

cls. 1

2-3

* conduc. auto 101 al.1 pct.14; cls. 3 6-8 p.a.

TRECERI LA NIVEL C.F.R. La traversarea C.F.R., pietonii sunt oblig. sa se asig. ca din stânga sau din dreapta nu se apropie un veh. feroviar.

136 al.2 Reg.

99 al. 1 pct. 3

cls. 1

Se interz. pietonilor si pers. asim. acest. sa travers. C.F. atunci când barierele sau semib. sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interz. trecerea;

167 al.1 lit. f Reg.

99 al. 1 pct. 3

cls. 1

Nerespect. semnif. semnal. regul. ale ag. de cale ferata care dirij. circ. la trecerile la nivel cu C.F.R.;

art. 90 Reg. si art. 35 al. 5 OUG Ag. de cale ferata care asig. trecerea la nivel treb. sa utiliz. echip. de protectie-avertiz. fluor.-refelect.

60 al. 3 OUG; 89, 137 al. 2, 140 al. 2 Reg.

108 al. 1 lit. d pct. 2 102 al. 2

cls. 4

9-20

6 p.p.

pt. art. 90 Reg se aplic.

art.100 alin.1 pct. 12

cls. 2 4-5 p.a.

Conduc. de autoveh. este oblig. sa opreasca atunci când: a) barierele sau semib. sunt coborâte, în curs de coborâre; b) semn. cu lumini rosii si/sau semn. sonor sunt în funct.;

60 al. 2 OUG. 138 al.1 lit. Reg.

102 al. 3 lit. c

cls. 4

9-20

111 al. 1 lit. c si al. 3 P.C. 90 zile fara drept circ.

Conduc. de autoveh. este oblig. sa opreasca atunci când întâln. indic. "Trecerea la nivel cu C.F.R. simpla(dubla), fara bariere" sau "Oprire".

138 al. 1 lit. c Reg.

108 al. 1 lit. d pct. 8

102 al. 2

cls. 4

9-20

6 p.p.

În cazul imobiliz. unui autoveh. pe C.F.R., conduc. acestuia este oblig. sa scoata imediat pasagerii din veh. si sa elib. platforma C.F.R., iar când nu este posib., sa semnaliz. prezenta veh. cu orice mijloc adecvat. (2) Particip. la trafic, care se gasesc în aprop. locului unde un vehicul a ramas imobiliz. pe C.F.R., sunt oblig. sa acorde sprijin pt. scoaterea acestuia sau, când nu este posib., pt. semnaliz. prezentei lui.

139 al. 1, 2

Reg.

108 al. 1 lit. c pct. 1

101 al. 2

cls. 3

6-8

4 p.p.

Conduc. de autoveh. îi este interzis sa treaca sau sa ocol. portile de gabarit instal. înaintea C.F.R. electrificate, daca înalt. sau încarcat. veh. atinge ori depas. partea sup. a portii (lovirea, deterioararea acestora).

139 al. 3 Reg.

102 al. 1 pct. 31

cls. 4

9-20

ALTE OBLIGAŢII Pt. a fi conduse pe dr. pub., fiecare auto. treb. sa fie dotat cu trusa med. de prim ajutor, 2 ▲ reflect. si un sting. de incendiu, omolog.

OUG

al. 1 pct. 13

cls. 2

4-5

Este interz. circ. pe dr. pub. a veh. care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valab. a inspectiei tehnice periodice a expirat I.T.P.

10 al. 1 OUG

102 al. 1 pct. 1

cls. 4

112 al. 1 lit. a si al. 2

C.Î. cu drept 15 zile

Este interz. cond. unui auto sau tractrea unei remorci pe dr. pub. în cînd C.I. sau înreg. este retinut iar dovada este elib. farar drept de circ. sau termenul de valab. a acesteia a expirat

15 al. 5 OUG

108 al. 1 lit. c pct. 5

al. 2

cls. 3

4 p.p.

Conduc. auto. si pasagerii aflati într-un auto. sunt oblig. sa poarte centura sau dispoz. de sig. omolog. în timpul circ. pe dr. pub., cu excep. caz. prev. de art. 97, al. 4, din Reg. * pt. pasageri se aplica art. 99 al. 1 pct. 8, cls. 1, 2-3

36 al. 1 OUG

108 al. 1 lit. a pct. 3

99 al. 2

cls. 1

2 p.p.

Conduc. auto. le este interz. folos. telef. mobile at. când acestia se afla în timpul mers., cu excep. celor prev. cu dispoz. tip "mâini libere"

36 al. 3 OUG

108 al. 1 lit. a pct. 2

99 al. 2

cls. 1

2 p.p.

Propr., utilizatorul, det. mandatat al unui veh. este oblig. sa comunice politiei rut., la cererea acesteia si în termenul solicit., identitatea pers. careia i-a încredintat veh. pentru a fi condus pe dr. pub.

OUG

102 al. 1 pct. 14

cls. 4

* pers. jurid. - 105, pct. 10

cls. 5, 21-100 p.a.

Veh. înmatric. sau înreg., cu excep. celor cu tract. anim., care circ. pe dr. pub., treb. sa aiba asigurare oblig. pt. raspund. civila în caz de pagube prod. tertilor prin accid. de circ., conf. legii (L 136/1995). art. 76 al. 1 si 2 OUG atentie la al. 3 art. 10 al.1

112 al. 1 lit. s si al. 2 C.Î. fara drept al. 3 se ret. nr.

Neprezent. la unit. de pol. comp. pe raza careia s-a prod. un accid. de circ. din care au rezult. numai pagube mat. în termen de cel mult 24 h de la prod. evenim., pt. întocmirea docum. de const., cu excep. caz. prev. la art. 79 alin. (2) (constatarea amiabila înca neintrata în vigoare)

79 al. 1 lit. b OUG

al. 3 lit. g

cls. 2

4-5

111 al. 1 lit. c si al. 5 P.C. 30 zile dovada 15 zile

Propr., det. mandatat sau conduc. auto(utilizatorul) al carui auto., remorca, sau moped a fost avariat în alte împrej. decât într-un accid. de circ. este oblig. sa se prezinte în 24 h ore de la constat. la unit. de pol. pe raza careia s-a prod. evenim., pt. întocmirea doc. de const. (oblig. înceteaza cu intrarea în vig. a const. amiabile si are casco)

80 al. 1 OUG

99 al. 1 pct. 4

cls. 1

Conducerea sub infl baut. alcoolice daca fapta nu constituie infr. !* vezi procedura de la art. 192 se poate da dovada la P.C. pt. 15 zile daca conduc. auto doreste recolt. de probe biologice iar testul a iesit sub 0,40 ml/l alcool pur în aerul expirat

102 al. 3 lit. a

cls. 4

111 al. 1 lit. c si al. 2 P.C. 90 zile fara drept 117 al. 1 lit. f - imob. daca nu exist. alta pers. care sa cond.

Auto. înmatric. în statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere sunt oblig. sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatric.

82 al. 6 OUG

102 al. 1 pct. 29

cls. 4

Se interz. circ. pe dr. pub. a unui autoveh. care nu au montate si fixate una dintre placutele cu nr. de înmatr. sau, dupa caz, de înreg., în locurile stabilite(alin.1 Propr. sau deti. legal trebuie sa fixeze placutele în locurile special dest., la partea din F si din S a auto., dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate)

26 al. 2 Reg.

15 al.5 OUG

108 al. 1 lit. d pct. 4 102 al. 2

cls. 4

6 p.p.

112 al. 1 lit. u si al. 2 C.Î. dr. 15 z. 117 al. 1 lit. a - I

În cazul pierd., furt., deter. C.Î. sau de înreg. (conf. art.27 alin.1 lit.a din Reg. este oblig. sa decl. în 48h autorit. emitente ) sau nu mai coresp. din pct. de vedere al formei si continut. celor în vig., propr. veh. respect. este oblig. sa solicite autorit. comp. elib. unui nou C.Î. în termen de 30 de zile.

18 OUG

27 al.1 Reg.

al. 1 pct. 4

cls. 2

4-5

112 al. 1 lit. t si al. 2 C.Î. dr. 15 z. pt. preschimb.

Titularul P.C. trebuie sa declare pierd., furtul sau distr. acestui doc. autorit. emitente, în < 48h de la const., si sa solicite elib. unui nou P.C..

43 Reg.

24 al. 5 OUG

al. 1 pct. 4

cls. 2

4-5

111 alin. 1 lit. e se ret. P.C. daca este deteriorat, prez. modif., stersaturi adaugiri

Conducerea unui auto. cu P.C. expirat ( este valabil 10 ani de la data elib.)

24 al. 5 OUG

al. 1 pct. 1cls. 3

111 al. 1 lit. f se ret. P.C. 189 al. 1 Reg. dovada 15z.

Este interz. detinerea simultana a 2 P.C. din carea unul a fost elib. de o autoritate comp. straina

Reg.

102 al. 1 pct. 8

cls. 4

9-20

Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante, veh. pe dr. public.

96 al. 2, 148 pct. 21 Reg.

102 al. 1 pct. 23

cls. 4

9-20

Conduc. de autoveh. le este interzis sa transporte copii cu vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.

97 al. 2, 148 pct. 5 Reg.

102 al. 1 pct. 27

cls. 4

9-20

Se interz. conduc. de autoveh., precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa transp. animale pe loc. din fata în timpul deplasarii pe drumurile publice.

97 al. 3

Reg.

102 al. 1 pct. 27

cls. 4

9-20

Conduc. de veh. este obligat sa aiba asupra sa A.I., P.C., C.I. sau înreg. si, dupa caz, atestatul profesional, doc. referit. la bun. transp. precum si celelalte doc. prev. de lege.;

147 pct. 1 Reg. 35 al. 2 OUG

al. 1 pct. 18

cls. 3

Conduc. auto este oblig. la cererea pol. rutier sa înmâneze A.I., P.C., C.I. sau înreg., atestatul prof., doc. ref. la bun. transp., alte documente prevazute de lege. (refuzul înmînarii)

35 al. 2 OUG

108 al. 1 lit. c pct. 2

al. 2

cls. 3

4 p.p.

Conduc. de autoveh. este oblig. sa verif. funct. sistem. de lumini si de semnaliz., a instal. de climatizare;

147 pct. 3 Reg.

99 al. 1 pct. 18

cls. 1

Conduc. de autoveh. este oblig. sa mentina permanent curate placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii;

147 pct. 3 Reg.

99 al. 1 pct. 16

cls. 1

Conduc. de autoveh. este oblig. sa permita controlul starii tehnice a vehiculului

147 pct. 4 Reg.

108 al. 1 lit. d pct. 1 102 al. 2

cls. 4

6 p.p.

Conduc. de autoveh. este oblig. sa permita controlul bunurilor transportate, în conditiile legii;

147 pct. 4 Reg. 35 al. 3 OUG

108 al. 1 lit. c pct. 2 101 al. 2

cls. 3

4 p.p.

Conduc. de autoveh. este oblig. sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii;

147 pct. 5 Reg.

102 al. 1 pct. 6

cls. 4

Conduc. de autoveh. este oblig. sa aplice pe parbrizul si pe luneta autoveh. semnul distinctiv stab. pt. conduc. de autoveh. începatori, daca are o vechime <de un an de la obt. P.C..

147 pct. 6, 149 al. 1 Reg.

99 al. 1 pct. 12

cls. 1

Se interz. conduc. de autoveh. sa transp. în autovehi. mai multe pers. decât nr. de locuri stab. în certif. de înmatric. sau de înreg.;

Se interz. conduc. de autoveh. sa transp. în si pe autoturism ob. a caror lungime sau lat. depaseste, împreuna cu încarcatura, dimens. acestuia;

148 pct. Reg.

al. 1 pct. 13

cls. 3

Se interz. conduc. de autoveh. si pasagerilor sa deschida usile autoveh. în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;

148 pct. 7 Reg.

al. 1 pct. 14

cls. 3

Se interz. conduc. de autoveh. sa aiba în timpul mers. preocup. de natura a-i distr. atentia de la cond. ori sa folos. instal. de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplas. în sig. a lui si a celorl. particip. la trafic;

148 pct. 8 Reg.

al. 1 pct. 10

cls. 2

Se interz. conduc. de autoveh. sa intre pe dr. moderniz. cu autoveh. care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosab. ori din care cad sau se scurg prod., subst. ori materiale ce pot pune în pericol sig. circ. ** (prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant) ;

148 pct. 9 Reg.

102 al. 1 pct. 6

cls. 4

** 112 al.1 lit. n si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

Se interz. conduc. de autoveh. sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile lat. afise, recl. pub.., înscris. ori acces, care restrâng sau estomp. vizib. sub limita legala adm., conduc. ori a pasagerilor, atât din int., cât si din ext.;

148 pct. 10 Reg.

102 al. 1 pct. 36

cls. 4

112 al.1 lit. l si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

Se interz. conduc. de autoveh. sa aiba aplic. folii sau tratam. chim. pe parb., luneta ori pe geamurile lat., care restrâng sau estomp. vizib., atât din int., cât si din ext., cu excep. celor omolog. si certif., prin marcaj coresp., de catre autorit.compet.;

148 pct. 11 Reg.

102 al. 1 pct. 35

cls. 4

112 al.1 lit. l si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

Se interz. conduc. de autoveh. sa aiba aplic. folii sau tratam. chim. pe disp. de ilum. ori semnaliz. lumin., care dimin. eficacit. acestora;

148 pct. 12 Reg.

al. 1 pct. 10

cls. 3

112 al.1 lit. d, o si al. 2

C.I. cu drept 15zile pt. lit. d fara drept pt. lit. o si al. 3 se retine placutele cu nr.

Se interz. conduc. de autoveh. sa aiba aplic. folii sau tratam. chim. pe placutele cu nr. de înmatr. sau de înreg., care împiedica citirea nr. de înmatric. sau de înreg.;

148 pct. 12 Reg.

99 al. 1 pct. 17

cls. 1

Se interz. conduc. de autoveh. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda;

148 pct. 13 Reg

99 al. 1 pct. 13

cls. 1

Se interz. conduc. de autoveh. sa circ. având montate pe autoveh. anvelope cu alte dimens. ori caracter. decât cele prev. în certif. de înmatr. sau de înreg. ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;

148 pct. 16 Reg

al. 1 pct. 6

cls. 2

112 al.1 lit. h si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

Se interz. conduc. de autoveh. sa conduca un autoveh. care emana noxe peste limita leg. admisa ori al carui zgomot în mers sau stati. depas. pragul fonic prev. de lege

148 pct. 17 Reg

100 al. 1 pct. 7

cls. 2

112 al.1 lit. i, j si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

Se interz. conduc. de autoveh. sa circ. cu autoveh. având placutele cu nr.de înmatr., înreg., provizorii ori pentru probe deteriorate

148 pct. 18 Reg

99 al. 1 pct. 16

cls. 1

Se interz. conduc. de autoveh. sa circ. cu autoveh. având placutele cu nr.de înmatr., înreg., provizorii ori pentru probe neconforme cu standardul (vezi art.20,22 Reg.);

148 pct. 18 Reg

99 al. 1 pct. 17

cls. 1

112 al. 1 lit. o si al. 2

C.I. fara drept si al. 3, art.96, al.6, lit. c- se conf. plac. cu nr. neconf.

Se interz. conduc. de autoveh. sau pasagerilor (prev.de art.102,al.1,pct.22 OUG) sa savârs. acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adres. expresii jignit. ori vulgare celorlalti particip. la trafic;

148 pct. 19 Reg

102 al. 1 pct. 22

cls. 4

Se interz. lipirea de afise, inscrip. sau înscris. pe indic. ori dispozit. ce servesc la semnaliz. rut., inclusiv pe suporturile acestora.

30 al. 7 lit. b OUG

102 al. 1 pct. 9

cls. 4

Se interz. conduc. de autoveh. sa circ. cu autoveh. avariat >30 de zile de la data prod. avariei; (* are lipsa elem. ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansata de degrad.)

148 pct. 20 Reg

99 al. 1 pct. 7

cls. 1

112 al.1 lit. v si al. 2

C.I. cu drept 15 zile

PERSOANE JURIDICE Pers. f. sau jurid. autoriz. sa execute lucrari de reparatii la veh. avariate au oblig. sa tina evid. proprie a reparatiilor execut., conf. prev. legale, si sa comunice imediat, la cererea politiei rut., datele înreg. solicit. de aceasta (sau comunic. de date inexacte sau incompl.)

La solicit. politiei rut., soc. de asig. comunica date ref. la const. tehn. din dosarele înreg. în evid. acestora privind stab. pierderilor mat. rezult. în urma accid. de circ. sau a altor evenim. rut.

!* se modif. la intrarea în vigoare a const. amiabila

801 si 81 al. 3 OUG

102 al. 1 pct. 38

cls. 4

pers. jurid. 105 pct. 29

cls. 5, 21-100 p.a.

Propriet. sau detinat. mandatati de auto. care efect. transp. pub. de pers. sau de marf. peric. sunt oblig. sa asig. testarea anuala a conduc. de auto. atestati profesional, în scopul însusirii corecte si al resp. de catre acestia a dispoz. legale care reglement. circ. pe dr. pub.

26 OUG

105 pct. 9

cls. 5

Organiz. conc., antrenam. ori întrecerilor autoriz. sunt oblig. sa ia toate mas. neces. pt. desf. în sig. a acest., precum si pt. protect. celorl. particip. la trafic.

52 al. 2 OUG

105 pct. 19

cls. 5

În cazul în care propr. veh. este o societate de leasing, aceasta este obligata sa solicite mentionarea(înscrierea) în C.I. sau înreg. si a datelor de identif. ale detinat. mandatat.

15 al. 11 OUG

105 pct. 18

cls. 5

Pers. jurid. det. de veh. au urmat. oblig.: sa decl. < 48h autorit. emit. pirderea, furtul sau distr. C.Î., a) sa verif. starea tehn. a veh., sa faca ment. despre aceasta în foaia de parcurs sau ord. de serv. si sa nu permita iesirea în circ. a celor care nu îndeplinesc cond. tehn.; b) sa elib. foaie de parcurs sau ord. de serv. pt. veh. care se deplas. în cursa; c) sa nu permita cond. veh. de catre pers. care nu P.C. coresp. sau atestat prof.; d) sa nu permita conduc. de veh. sa plece în cursa sub infl. baut. alc., a subst. ori prod. stupef. sau a medic. cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala; e) sa tina seama de obs. facute de pol. sau de conduc. de veh. în foaia de parcurs; f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circ. în care sunt implicati conduc. de veh. proprii care nu poseda doc. de const. a acestuia; g) sa verif. respect. timpilor de repaus si de odihna, precum si a regim. legal de viteza, prin citirea înreg. aparatelor de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplas.; h) sa verif. exist. autorizatiei speciale de transp. si respect. cond. înscrise în aceasta.

27 al. 2

Reg.

105 pct. 9

cls. 5

21-100

OBLIGAŢILE ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PUBLIC (vezi infr. de la art. 94 OUG) Admin. dr. pub., antrepren. sau execut. lucrarilor, conf. comp. ce îi revin, cu avizul pol. rut., este oblig. sa instal. indic. ori alte dispoz. speciale, sa aplice marcaje pe dr. pub., conf. standardelor în vigoare, si sa le mentina în stare coresp.

5 al. 1

OUG

105 pct. 1, 2

cls. 5

21-100

Admin. dr. pub. sau, dupa caz, antrepr. ori execut. lucrarilor este oblig. sa semnaliz. coresp., cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stânjeneste sau pune în pericol sig. circ., si sa ia toate mas. de înlat. a acestuia.

5 al. 2

OUG

105 pct. 3, 4

cls. 5

21-100

Mijl. de semnaliz. rutiera, precum si alte dispoz. speciale de acest fel se asig., se instal. si se întretin prin grija administr. dr. pub. resp. ori al C.F.R., dupa caz.

30 al. 4 OUG

105 pct. 2

cls. 5

21-100

Autorit. pub. locale sunt oblig. sa amenajeze statiile mijl. de transp. pub. de pers., prev. cu alveole sau refugii, numai cu avizul politiei rutiere.

5 al. 3

OUG

105 pct. 14

cls. 5

21-100

Orice mas. de restrictie a circ. pe dr. pub. se disp. de catre administr. dr. numai cu avizul politiei rut.(instituirea de restr. de circ. fara autoriz. adm. sai avizul pol.)

5 al. 7

OUG

105 pct. 6

cls. 5

21-100

În scopul asig. desf. în conditii de sig. a circ. pe dr. pub., politia rut. poate solicita administr. dr. pub. execut. sau, dupa caz, desfiint. de amenaj. rutiere.

5 al. 9

OUG

105 pct. 25

cls. 5

21-100

Semnaliz. si amenaj. rut. necesare pe dr. pub. se asig. de catre administr. dr. resp. si se efect. numai cu avizul politiei rut.

33 al. 1 OUG

105 pct. 2, 25

cls. 5

21-100

Semnaliz. lucrarilor care se execut. pe dr. pub. este oblig. si se efect. de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rut., astfel încât aceasta sa asig. deplas. în sig. a tuturor particip. la trafic, conf. reglement. în vig.

33 al. 2 OUG

105 pct. 3

cls. 5

21-100

Autorit. pub. loc., cu autoriz. administr. dr. pub. si cu avizul politiei rut. sau la solicit. acesteia, sunt oblig. sa ia masuri pt. realiz. de amenaj. rut. dest. circ. piet., bicicl., veh. cu tract. anim. si calmarii traf., semnaliz. coresp., în aprop. unit. de învat., pietelor, târg., spital., precum si în zonele cu risc sporit de accid., sau nesemn. sau semnaliz. necoresp. a acest.

OUG

105 pct. 20

cls. 5

21-100

Autorit. pub. loc. au oblig. sa amenaj., cu acordul administr. dr. pub. si aviz. pol. rut., dr. lat., cai de acces catre aceste dr., precum si locuri de travers. a dr. pub. dest. circ. anim. si veh. prev. la art. 71al. 1 OUG, semnaliz. coresp.

71 al. 2 OUG

105 pct. 24

cls. 5

21-100

Mijl. de semnaliz. si presemn. a inters. dintre 2 dr. de categ. dif. se asig., se instal. si se întretin de catre admin. fiecarui dr., cu respect. modului de reglement. a circ. stab. în nodul rutier resp.

30 al. 5 OUG

105 pct. 3

cls. 5

21-100

Se interz. amplas. în zona dr. pub. de dispozit. ce pot fi confundate cu indic. sau instal. ce servesc la semnaliz. rut. ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstac. care sunt de natura sa limit. vizib. ori eficacit. acestora;

30 al. 7 lit. a OUG

105 pct. 5

cls. 5

21-100

Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizeaza si se întretine de catre administratorul acestora

46 al. 2

Reg.

105 pct. 2

cls. 5

21-100

Administr. drumului pub. este obligat ca în locurile prevazute la art. 123 (sit. de oblig. a vitezei, 30 km/h în loc. sau 50 în afara) sa instaleze indic. de avertiz. si sa ia masuri pentru realiz. de amenajari rutiere care sa determine conduc.de veh. sa reduca viteza de deplas.

Reg.

105 pct. 2

cls. 5

21-100

Administr. dr. pub. este oblig. sa aplice marcaje cu linii continue sau disc., dupa caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cât si pentru delimit. partii carosab.

77 al.1

Reg.

105 pct. 1

cls. 5

21-100

Administratorul dr. pub. este oblig. sa delimiteze si sa semnaliz. corespunzator sectoarele de drum public unde este interz. oprirea sau stationarea veh.

144 al.1 Reg.

105 pct. 2,1

cls. 5

21-100

nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate în zona drumului public

85 al.1

Reg.

105 pct. 3

cls. 5

21-100

nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor în partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala (semnalizarea rutiera);

86 al. 1

Reg.

105 pct. 8

cls. 5

21-100

Nicio lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi începuta sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, daca nu a realizat semnalizarea temporara corespunzatoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa în alte conditii decât cele stabilite în autorizatie sau acord

Reg.

105 pct. 7

cls. 5

21-100

În afara localit., limitele lat. ale platf. dr. se semnaliz. cu stâlpi de ghidare lamelari, de cul. A, omolog., instal. la interv. de 50m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghid. lamelari si pe parapete se aplic. dispoz. reflect. de cul. R si A sau G. Dispoz. reflect. de cul. R treb. sa fie vizib. numai pe partea D a dr. în sens. de mers. (2) Dispoz. reflect. pt. semnaliz. limitelor platf. dr. se pot monta si pe parapetele de prot., peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenaj. rut. ori instal. laterale dr.

84 al.

Reg.

105 pct. 1, 2

cls. 5

21-100

Administr. dr. pub. este oblig. sa instal. indic. pt. reglem. regim. de vit. (4) În afara localit., înaintea statiilor mijl. de transp. pub. de pers. si/sau a trecerilor pentru piet., la o dist. de 100m fata de acestea, administr. dr. este oblig. sa realiz. amenaj. rut. pt. reducerea vit. de depl. a veh.

121 al.

Reg.

105 pct. 2

cls. 5

21-100loading...
Document Info


Accesari: 536
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )