Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...REGULAMENT DE PREVENIRE SI CERCETARE A EVENIMENTELOR FEROVIARE - nr. 003

Legislatie
ANEXA

la OMT nr... ...../............2007
REGULAMENT DE PREVENIRE sI CERCETARE A EVENIMENTELOR FEROVIARE - nr. 003

Partea I

Obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului

Definirea si clasificarea evenimentelor feroviare

Capitolul I

Obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului

Art. 1. (1) - Prezentul regulament stabileste modul în care se desfasoara activitatea de prevenire si cercetare a evenimentelor feroviare.

- Personalul agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar este obligat sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile prezentului regulament.

- Prin operatiuni de transport feroviar, se întelege transportul feroviar - circulatia trenurilor si manevra feroviara -, precum si serviciile adiacente sau conexe acestuia definite conform legislatiei în vigoare.

Art. 2. (1) - Prevederile prezentului regulament se aplica operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar: administratorului infrastructurii feroviare publice, gestionarilor de infrastructura feroviara neinteroperabila, operatorilor de transport feroviar, agentilor economici care detin în proprietate sau în închiriere linii ferate industriale si/sau vehicule feroviare care au acces pe infrastructura feroviara publica si/sau privata, agentilor economici care încredinteaza bunuri pentru transportul pe calea ferata, precum si furnizorilor feroviari.

- Pe liniile infrastructurii feroviare construite pe teritoriul României pe care se efectueaza peage, prevenirea si cercetarea evenimentelor feroviare se face în conformitate cu prevederile acestui regulament si ale conventiilor bilaterale la care România este parte.

Art. 3. - Operatiunile de transport feroviar trebuie sa se desfasoare în depline condi 656q1610g tii de siguranta feroviara.

Art. 4. - Siguranta feroviara este conceptul potrivit caruia operatiunile de transport feroviar trebuie sa se desfasoare fara pericol pentru persoane, pentru bunurile încredintate la transport, pentru vehiculele feroviare, pentru infrastructura feroviara, precum si pentru mediul înconjurator.

Art. 5. (1) - Siguranta feroviara se realizeaza prin aplicarea si respectarea actelor normative si reglementarilor specifice de catre toti operatori economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, reglementari denumite în continuare norme nationale de siguranta feroviara.

Normele nationale de siguranta feroviara cuprind prevederi referitoare la:

a)           obiectivele si metodele nationale de siguranta feroviara cuprinse în reglementarile specifice - regulamente, instructiuni, norme tehnice si altele asemenea;

b)           cerintele aplicabile sistemelor de management al sigurantei feroviare, certificarii si autorizarii de siguranta;

c)           cerintele privind autorizarea punerii în functiune si a construirii, repararii si întretinerii elementelor infrastructurii feroviare;

d)           cerintele privind autorizarea punerii în functiune si a introducerii în circulatie, construirii, repararii si întretinerii vehiculelor feroviare, noi sau modificate, dupa caz;

e)           cerintele privind schimbul de vehicule feroviare între agentii economici care le detin, sistemele de înregistrare a vehiculelor feroviare - înscriere în parc sau înmatriculare - si cerintele aplicabile procedurilor de încercare pentru vehiculele feroviare;

f)            modul de exploatare a retelei feroviare, inclusiv regulile referitoare la sistemele de semnalizare si conducere a circulatiei feroviare cuprinse în reglementarile specifice;

g)           cerintele aplicabile personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, inclusiv criteriile de selectie, aptitudinea din punct de vedere medical si psihologic, formarea profesionala, autorizarea si atestarea, dupa caz;

h)           prevenirea si cercetarea evenimentelor feroviare;

i)     investigarea evenimentelor feroviare.

Art. 6. (1) - Daca diferitele aspecte ale aceleiasi probleme sunt cuprinse în mai multe articole ale prezentului regulament, ele trebuie sa fie întelese si aplicate în totalitatea lor.

- Modificarile si/sau completarile Regulamentului de prevenire si cercetare a evenimentelor feroviare, se pot face numai de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare.

Capitolul II

Definirea evenimentelor feroviare

Art. 7. (1) - În sensul prezentului regulament, evenimentele feroviare se definesc ca fiind orice situatie, fapta sau înlantuire de fapte, prevazute la art. 9 si 10, produse în desfasurarea operatiunilor de transport feroviar pe infrastructura feroviara, care au pus în pericol, dupa caz, persoane, bunuri încredintate la transport, elemente ale infrastructurii feroviare, vehicule feroviare sau mediul înconjurator.

- Pentru a fi definite ca evenimente feroviare, situatiile sau faptele de mai sus trebuie sa fi avut ca urmare, cel putin una din urmatoarele consecinte:

a)      persoane decedate;

b)      persoane vatamate;

c)      distrugerea sau avarierea vehiculelor feroviare;

d)      distrugerea sau avarierea liniilor de cale ferata, instalatiilor de siguranta a circulatiei feroviare sau a altor elemente ale infrastructurii feroviare;

e)      distrugerea sau avarierea bunurilor încredintate la transport;

f)       distrugerea sau avarierea vehiculelor rutiere de catre vehicule feroviare;

g)      deteriorarea calitatii mediului înconjurator;

h)      perturbatii în circulatia trenurilor;

i)        perturbatii în activitatea de manevra.

- Se definesc ca evenimente feroviare si situatiile sau faptele prevazute la art. 9 si 10 din prezentul regulament în urma carora nu s-au înregistrat consecintele enumerate la alin. (2), dar ar fi putut pune în pericol, dupa caz, persoane, bunuri încredintate la transport, elemente ale infrastructurii feroviare, vehicule feroviare sau mediul înconjurator.

Capitolul III

Clasificarea evenimentelor feroviare

Art. 8. (1) - În functie de activitatea în care s-au produs sau în raport cu urmarile lor, evenimentele feroviare se clasifica în:

a)      accidente feroviare

b)      incidente feroviare.

- Accidentele feroviare sunt evenimente feroviare produse în:

a)      circulatia trenurilor, care au avut ca urmare persoane decedate si/sau vatamate, respectiv însemnate pagube materiale;

b)      activitatea de manevra feroviara, care au avut ca urmare persoane decedate si/sau vatamate.

- Incidentele feroviare sunt evenimente feroviare, altele decât cele care se clasifica ca accidente feroviare, produse în circulatia trenurilor, în activitatea de manevra sau în executarea serviciului în legatura cu siguranta feroviara.

Art. 9. (1) - În întelesul prezentului regulament situatiile sau faptele care conduc la producerea accidentelor feroviare sunt urmatoarele:

a)     coliziuni de trenuri între ele sau cu vehicule feroviare în miscare sau în stationare, cu exceptia celor care pot fi scoase de pe linie cu bratele. În categoria coliziunilor de trenuri se includ si acostarile de trenuri între ele sau cu vehicule feroviare în stationare sau în miscare, cu exceptia celor care pot fi scoase de pe linie cu bratele;

b)      deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor;

c)      loviri ale vehiculelor rutiere în statie, în linie curenta sau la trecerile la nivel de catre trenuri în circulatie;

d)      loviri ale persoanelor de catre trenuri în circulatie, altele decât actele de sinucidere, în urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate;

e)      loviri ale persoanelor de catre încarcatura deplasata sau cazuta, respectiv de catre piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare, desprinse sau cazute, în urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate;

f)       caderi de persoane din trenuri în circulatie, altele decât actele de sinucidere, în urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate;

g)      electrocutari de persoane ca urmare a intrarii în zona liniei de contact, în urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate accidentati;

h)      incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie în urma carora s-au produs degradari care sa necesite casarea materialului rulant;

i)        orice situatie sau fapta produsa în activitatea de manevra care a avut ca urmare persoane decedate si/sau vatamate.

- În functie de consecinte, accidentele feroviare se clasifica în:

Categoria 1.       accidente feroviare grave - sunt situatiile sau faptele descrise la alin. (1) lit. a) si b) care au avut ca urmare, dupa caz:

cel putin o persoana decedata;

vatamarea grava a unui numar de cel putin 5 persoane;

distrugeri si degradari ale elementelor infrastructurii feroviare, vehiculelor feroviare de orice fel, sau mediului, care au drept consecinte pagube importante. Prin pagube importante se înteleg pagubele care pot fi evaluate imediat de Organismul de Investigare Feroviar Român - OIFR, la un total de cel putin 2 milioane euro.

Categoria 2.       alte accidente feroviare - sunt situatiile sau faptele de la alin. (1) care nu se încadreaza la accidente feroviare grave.

Art. 10. - În functie de activitatea în care s-au produs situatiile sau faptele, incidentele feroviare se clasifica în:

Grupa A - incidente feroviare produse în circulatia trenurilor

expedieri sau plecari de trenuri când calea este ocupata (tren contra tren sau tren dupa tren), fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

primiri sau intrari de trenuri în statie pe linie ocupata sau închisa cu atacarea macazului care da acces la linia ocupata sau închisa, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice; primiri de trenuri cu marca de siguranta ocupata la intrare;

scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din linie curenta sau din puncte de sectionare, care se angajeaza pe parcursul de primire sau expediere, pe linia curenta sau pe linia de evitare/scapare;

expedieri sau plecari de trenuri:

a)   fara cale libera sau fara consimtamântul în bloc al statiei vecine;

b)   fara ordinul operatorului de circulatie pe sectiile cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor;

c)    în alta directie de mers decât cea prevazuta, cu atacarea macazului care da acces la alta directie de mers;

d)   pe linie închisa fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;depasirea de catre trenuri a semnalelor fixe sau mobile care ordona "oprirea", fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

depasirea de catre trenuri a marcilor de siguranta în cazul semnalelor de iesire de grup, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

primirea simultana a trenurilor sau expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers pe parcursuri incompatibile, precum si primiri de trenuri cu marca de siguranta ocupata în capatul opus parcursului de primire, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice; expedieri sau plecari de trenuri cu marca de siguranta ocupata pe parcursul de iesire;

plecarea trenurilor dintr-un punct de sectionare fara a avea dreptul de a ocupa linia curenta si fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime admise de linie, a vitezelor maxime stabilite pentru categoria de tren respectiva in livretele de mers sau prin ordin de circulatie, a treptelor restrictiilor de viteza;

expedieri de trenuri fara ordin de circulatie atunci când reglementarile specifice prevad obligativitatea emiterii acestuia, precum si nerespectarea conditiilor înscrise în ordinul de circulatie privind circulatia trenurilor;

lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, instalatiilor sau a altor vehicule feroviare, de catre transporturile cu gabarit depasit, de catre partile mobile neasigurate sau neînchise ale vagoanelor, respectiv de catre piese sau subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale încarcaturii din acestea;

efectuarea de comenzi eronate pentru circulatia trenurilor ca urmare a neremedierii defectiunilor sau neverificarii instalatiilor de centralizare si telecomanda;

nedarea dispozitiei pentru închiderea barierei sau neînchiderea barierei de la trecerile la nivel în vederea trecerii trenurilor;

neretragerea si/sau neoprirea manevrei conform reglementarilor specifice si a prevederilor din planul tehnic de exploatare a statiei, în vederea primirii, expedierii sau trecerii trenurilor;

îndrumarea trenurilor fara asigurarea tonajului necesar de frânat pentru realizarea procentul de masa frânata stabilit în livretul de mers pentru categoria trenului respectiv si/sau cu conducta generala de aer întrerupta, indiferent daca masa frânata este sau nu asigurata;

executarea eronata sau incompleta a parcursurilor de intrare, iesire sau trecere a trenurilor;

lovirea de catre trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele, a materialelor, utilajelor, sculelor, pieselor si instalatiilor aflate în gabaritul de libera trecere;

îndrumarea în neregula a transporturilor cu gabarit depasit sau a vagoanelor încarcate fara respectarea reglementarilor specifice (sarcina pe osie depasita, încarcatura deplasata, neasigurata si altele similare), a vagoanelor cu partile mobile neasigurate sau neînchise, care ar putea afecta siguranta feroviara;

îndrumarea vagoanelor cu defecte care pericliteaza siguranta feroviara fara respectarea reglementarilor in vigoare;

serpuirea liniilor de cale ferata, ruperi de osii, de biele, de bandaje sau supraîncalzirea cutiei de osie, constatate în circulatia trenurilor;

incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulatie, în urma carora s-au produs degradari care sa necesite lucrari specifice reparatiei capitale. daca, dupa urmarile avute, nu se încadreaza ca accident feroviar;

ruperea trenurilor de calatori.

Grupa B - incidente feroviare produse în activitatea de manevra

iesirea convoiului de manevra, a locomotivei la manevra sau a altor vehicule feroviare, dincolo de limita incintei statiei sau a postului de miscare, în linie curenta, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

depasirea semnalelor fixe sau mobile care ordona "oprirea" sau "manevra interzisa", respectiv a indicatoarelor care interzic trecerea, precum si a marcilor de siguranta, de catre convoaiele de manevra, locomotiva izolata sau alte vehicule feroviare la manevra, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice în vigoare;

depasirea de catre convoaiele de manevra, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare, la manevra, a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restrictiilor de viteza, a vitezelor maxime stabilite la manevra prin reglementari specifice, prin planul tehnic de exploatare a statiei sau prin ordin de circulatie;

nerespectarea conditiilor înscrise în ordinul de circulatie privind efectuarea manevrelor;

deraieri, tamponari sau acostari de vehicule feroviare, la manevra;

lovirea de catre convoaiele de manevra, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare, la manevra, a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele, a materialelor, utilajelor, sculelor, pieselor si instalatiilor aflate în gabaritul de libera trecere;

stationarea vehiculelor feroviare peste marcile de siguranta, dupa terminarea activitatilor de manevra, fara respectarea reglementarilor specifice;

atacarea în fals a macazurilor la manevra;

neînchiderea barierei de la trecerile la nivel, respectiv neoprirea circulatiei rutiere la trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, în vederea trecerii convoaielor de manevra, locomotivelor izolate sau a altor vehicule feroviare la manevra;

lovirea vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de catre convoaiele de manevra, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare, la manevra;

incendii la vehiculele feroviare în activitatea de manevra în urma carora s-au produs degradari care sa necesite lucrari specifice reparatiei capitale.

Grupa C - incidente feroviare produse în executarea serviciului în legatura cu siguranta feroviara

executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare aflat sub influenta consumului de bauturi alcoolice sau a substantelor halucinogene;

parasirea postului fara aprobare, de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare;

executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare fara a fi autorizat conform reglementarilor specifice;

executarea serviciului de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare fara a detine aviz medical si/sau aviz psihologic, de aptitudine, în termen de valabilitate;

neintroducerea restrictiilor de viteza sau neînchiderea liniei în cazurile prevazute în reglementarile specifice, neacoperirea cu semnale mobile a portiunilor de linii de cale ferata închise sau slabite;

efectuarea oricaror lucrari la linii sau la instalatii de siguranta circulatiei feroviare, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

ruperea sigiliilor la instalatiile de siguranta circulatiei feroviare, fara respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

nerespectarea opririlor trenurilor stabilite în livretele de mers, în mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenurilor suplimentare sau prin ordinul de circulatie;

manipularea neregulamentara a instalatiilor de centralizare care pot afecta siguranta feroviara.

Art. 12. (1) - Eventualele fapte produse de terte persoane fizice sau juridice, care au pus în pericol siguranta feroviara, care au avut ca urmare perturbarea activitatii de transport feroviar, distrugerea si/sau sustragerea de bunuri materiale, nu se încadreaza ca evenimente feroviare potrivit prezentului regulament si nu se înregistreaza în statistica evenimentelor feroviare.

- Dupa producerea faptelor prevazute la alin.(1), seful subunitatii pe raza careia s-au produs, avizeaza imediat, telefonic si în scris organele de politie, precum si conducerile agentilor economici implicati.

Partea a II - a

Prevenirea evenimentelor feroviare

Capitolul I

Organizarea activitatii de prevenire a evenimentelor feroviare

Art. 13. (1) - Prevenirea evenimentelor feroviare se realizeaza prin sistemul de management al sigurantei feroviare propriu fiecarui agent economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar.

- Prin management al sigurantei feroviare se întelege modul de organizare al activitatilor specifice astfel încât acestea sa se desfasoare în depline conditii de siguranta feroviara. În acest sens, agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar au în principal urmatoarele obligatii:

a)     sa organizeze desfasurarea operatiunilor de transport feroviar pe baza normelor nationale de siguranta feroviara;

b)      sa organizeze si sa efectueze controlul activitatilor proprii privind siguranta feroviara;

c)      sa utilizeze în activitatile pe care le desfasoara în legatura cu operatiunile de transport feroviar numai produse si/sau servicii feroviare critice care respecta reglementarile specifice obligatorii cu privire la autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnica de catre Autoritatea Feroviara Româna - AFER;

d)      sa utilizeze în functiile cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare numai personal autorizat si atestat, dupa caz, care corespunde din punct de vedere profesional si care detine aviz medical si aviz psihologic de aptitudine, aflate în perioada de valabilitate;

e)      sa detina personal desemnat cu atributii în organizarea si conducerea activitatii de transport feroviar si de siguranta feroviara, atestat de catre AFER, precum si o structura organizatorica cu atributii privind siguranta feroviara, în functie de complexitatea activitatii;

f)       sa participe la operatiunile care se desfasoara pentru restabilirea circulatiei trenurilor în cazul evenimentelor feroviare, la solicitarea administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, în baza contractelor/conventiilor încheiate în acest sens.

Art. 14 (1) - Activitatea de prevenire a evenimentelor feroviare se realizeaza, în principal, de catre personalul cu atributii de conducere, instruire si control, din cadrul agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar cât si de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare al acestora.

- Acest personal este obligat sa cunoasca si sa aplice întocmai si la timp normele nationale de siguranta feroviara.

Art. 15. - Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare trebuie sa fie instruit, autorizat si verificat periodic din punct de vedere profesional, examinat medical si psihologic, conform reglementarilor specifice.

Art. 16. (1) - Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare care nu îsi îndeplineste atributiile de serviciu sau personalul care prin activitatea lui pericliteaza siguranta feroviara, va fi cercetat disciplinar si se sanctioneaza, potrivit dispozitiilor legale.

- În cazul în care se constata ca personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, AFER poate suspenda sau retrage autorizatia/autorizatiile acestui personal.

Art. 17. (1) - Organizarea activitatilor de instruire si control, a personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare se efectueaza de catre conducerea agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar.

- Desfasurarea activitatilor de control se efectueaza de personalul specializat, stabilit de conducerea agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar.

Art. 18. - Activitatile de formare, autorizare, perfectionare, verificare profesionala periodica a personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare se asigura de personal de specialitate, atestat de catre AFER în acest sens.

Capitolul II

Obligatiile si raspunderile personalului agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar

Art. 19. - Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare, în timpul serviciului, are urmatoarele obligatii:

a)      sa îsi exercite atributiile de serviciu, cu respectarea prevederilor din reglementarile specifice;

b)      ori de cate ori constata o încalcare a prevederilor din reglementarile specifice referitoare la siguranta feroviara, sa ia masuri potrivit competentei, pentru a asigura respectarea acestora;

c)      sa sesizeze, prin raport de eveniment, adresat conducatorului subunitatii din care face parte, orice neregula observata în legatura cu siguranta circulatiei feroviare indiferent de domeniul de activitate feroviar în care s-a produs. În cazul în care neregula sesizata pune iminent în pericol siguranta circulatiei feroviare trebuie sa ia personal masuri imediate de prevenire a unor eventuale urmari si sa o avizeze pe orice cale conducatorului celei mai apropiate structuri organizatorice cu specific feroviar. Modelul raportului de eveniment este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 20. - Pentru prevenirea evenimentelor feroviare, personalul de conducere, instruire si control al agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar are urmatoarele obligatii:

a)      sa asigure toate conditiile necesare pentru ca activitatea personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare sa se desfasoare conform reglementarilor legale în vigoare;

b)      sa utilizeze în functiile cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare numai personal care corespunde din punct de vedere profesional si pentru care exista avize medicale si avize psihologice, de aptitudine, obtinute conform prevederilor legale în vigoare;

c)      sa organizeze si sa asigure verificarea la intrarea si în timpul serviciului a starii personalului care exercita o functie cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare;

d)      sa stabileasca atributiile, sarcinile si raspunderile personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei feroviare;

e)      sa se convinga ca atributiile, sarcinile si raspunderile personalului, privind siguranta feroviara sunt însusite si se executa întocmai;f)       sa asigure conditiile necesare pentru însusirea integrala si la timp de catre personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei a prevederilor din reglementarile specifice;

g)      sa organizeze, sa asigure si sa verifice, dupa caz, efectuarea activitatii de control în legatura cu siguranta feroviara, desfasurate de personalul cu astfel de responsabilitati. În acest sens, fiecare agent economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar trebuie sa întocmeasca reglementari proprii în care sa se stabileasca modul de organizare, efectuare si finalizare a activitatii de control în legatura cu siguranta feroviara;

h)      sa execute, activitatea de control conform reglementarilor proprii si conform programului aprobat potrivit reglementarilor specifice în vigoare;

i)        sa sanctioneze, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, abaterile privind siguranta feroviara, sesizate sau constatate în activitatea personalului propriu;

j)        sa analizeze periodic eficienta activitatii de control si sa prelucreze abaterile privind siguranta feroviara;

k)     sa organizeze periodic, în conditiile prezentului regulament, analize de siguranta circulatiei feroviare;

l)        sa analizeze neregulile sesizate prin rapoartele de eveniment si sa ia masuri urgente de înlaturare a cauzelor care au condus la producerea acestora, aducând la cunostinta celor care au sesizat neregulile, concluziile si masurile stabilite, prin materialele educative proprii prezentate la sedintele de analiza a sigurantei circulatiei feroviare, dar nu mai târziu de 30 zile de la data întocmirii raportului de eveniment. În cazul în care continutul raportului de eveniment priveste alte structuri organizatorice cu specific feroviar, va înainta raportul de eveniment acestora, urmarind modul de rezolvare a neregulilor;

m)    sa organizeze evidenta rapoartelor de eveniment;

n)      sa asigure cercetarea evenimentelor feroviare potrivit competentelor stabilite în prezentul regulament;

o)      sa asigure aplicarea masurilor stabilite în dosarele de cercetare a evenimentelor feroviare.

Art. 21. (1) - Analizele de siguranta a circulatiei feroviare reprezinta o componenta a sistemului de management al sigurantei feroviare, în cadrul carora se prelucreaza, prin materiale educative, evenimentele feroviare înregistrate în statistica proprie, abaterile produse în activitate de transport feroviar în legatura cu siguranta circulatiei feroviare si modul de aplicare a masurilor stabilite în urma actiunilor de control care au vizat activitatea proprie.

- Modul de organizare si desfasurare a analizelor de siguranta circulatiei, respectiv modul de întocmire a materialelor educative vor fi stabilite de fiecare agent economic prin reglementari proprii.

Art. 22. - Procedurile proprii de control si de desfasurare a analizelor de siguranta circulatiei feroviare se întocmesc de catre agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar ca parte integranta din sistemul de management al sigurantei feroviare.

Art. 23. - Periodic, AFER analizeaza cu agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar activitatea desfasurata de acestia în domeniul sigurantei feroviare. Cu ocazia acestor analize se vor stabili, dupa caz, masuri pentru îmbunatatirea activitatii de prevenire a evenimentelor feroviare.

Art. 24. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor privind siguranta feroviara, personalul agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, raspunde disciplinar, contraventional, material si/sau penal, dupa caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Partea a III-a

Avizarea si cercetarea evenimentelor feroviare

Capitolul I

Avizarea evenimentelor feroviare

Art. 25. (1) - Personalul agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, care a luat la cunostinta despre producerea unui eveniment feroviar în incinta unei subunitati, este obligat sa anunte imediat conducerea acelei subunitati. Conducatorul acestei subunitati este obligat, în acest caz, sa înstiinteze de îndata pe seful statiei din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care deserveste subunitatea respectiva sau pe înlocuitorul acestuia.

- Personalul agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, care a luat la cunostinta despre producerea unui eveniment feroviar în linie curenta, este obligat sa anunte imediat seful statiei cea mai apropiata sau pe înlocuitorul acestuia. Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, si în cazul sectiilor de circulatie cu conducere în sistem dispecer, personalul care a luat la cunostinta despre producerea unui eveniment feroviar ia masuri de înstiintare a conducatorului turei de serviciu de la regulatorul de circulatie. Acesta îndruma la fata locului pe seful celei mai apropiate statii sau pe înlocuitorului acestuia.

- Avizarea evenimentelor feroviare, în toate cazurile, se face de catre seful statiei sau înlocuitorul sau catre operatorul de la regulatorul de circulatie si se realizeaza în doua etape:

a)      înstiintarea verbala, cuprinzând primele informatii, în maxim 15 minute de la ora când acesta a luat la cunostinta despre producerea evenimentului feroviar;

b)      avizarea propriu-zisa (scrisa), prin telefonograma de avizare.

- În cazul evenimentelor feroviare produse pe infrastructura feroviara publica, seful statiei sau înlocuitorul sau, dupa transmiterea înstiintarii verbale, convoaca pe toti sefii subunitatilor locale cu specific feroviar si se vor deplasa imediat la locul producerii acestuia unde sunt obligati:

a)      sa constate proportia si urmarile evenimentului feroviar si daca sunt persoane decedate sau vatamate sa solicite de urgenta prezenta organelor specializate;

b)      sa ia masuri, pâna la sosirea comisiei de cercetare, pentru împiedicarea extinderii distrugerilor si pagubelor si pentru paza locului în vederea pastrarii intacte a indiciilor, probelor si urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor.

- seful statiei sau înlocuitorul sau, ajuns la locul producerii evenimentului feroviar, dupa îndeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (4) are si urmatoarele atributii:

a)      sa avizeze prin orice mijloc, în functie de urmari, reprezentantii teritoriali ai organelor din cadrul parchetelor, politiei, inspectoratului pentru situatii de urgenta, salvarii, pompierilor, garzii de mediu, protectiei civile, conform reglementarilor legale în vigoare;

b)      sa solicite, dupa caz, restabilirea comunicatiilor telefonice întrerupte, instalarea unui telefon portativ si iluminarea locului producerii evenimentului feroviar;

c)      sa întocmeasca si sa transmita imediat prin telefonograma avizarea evenimentului feroviar operatorului de serviciu de la regulatorul de circulatie.

- În cazul producerii de evenimente feroviare în statii sau în puncte de sectionare neprevazute cu sef de statie, sau când seful statiei sau înlocuitorul acestuia nu se poate prezenta în timp util la locul evenimentului, obligatiile sefului de statie revin impiegatului de miscare de serviciu.

Art. 26. (1) - În cazul când evenimentul feroviar nu s-a produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile stabilite la art. 25, alin. (4), lit. a), b), si alin (5) lit. a) si b) revin, dupa caz, conducatorului subunitatii agentului economic sau responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare. si în acest caz avizarea evenimentului feroviar se face de catre seful statiei din cadrul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare publice care deserveste subunitatea respectiva sau înlocuitorul sau, în baza înstiintarii verbale si avizarii scrise transmise de catre responsabilul cu siguranta circulatiei. În cazul în care un agent economic are infrastructura feroviara deservita de mai multe statii, conducerea structurii teritoriale a administratorului infrastructurii feroviare publice va stabili statia care va aviza evenimentele feroviare produse pe infrastructura feroviara a agentului economic respectiv.

În cazul când evenimentul feroviar se încadreaza la art. 9 alin. (1) lit. i) conducatorul subunitatii agentului economic va aviza telefonic, în maxim 15 minute de la ora când acesta a luat la cunostinta despre producerea evenimentului feroviar pe conducatorul structurii teritoriale din cadrul Autoritatii de Siguranta Feroviara Româna - ASFR.

Art. 27. (1) - Avizarea evenimentelor feroviare are prioritate fata de orice alta comunicare.

- Când comunicatiile telefonice sunt întrerupte, seful statiei sau înlocuitorul sau va solicita prin orice mijloace (radiotelefon, telefon mobil, curier) celei mai apropiate statii cu posibilitati de comunicare, sa transmita telefonograma de avizare.

- Telefonograma de avizare va cuprinde:

a)      data, ora si locul unde s-a produs evenimentul feroviar;

b)      descrierea si urmarile acestuia;

c)      mijloacele de interventie necesare pentru înlaturarea urmarilor si restabilirea circulatiei feroviare, conform reglementarilor specifice;

d)      autoritatile publice prevazute la art. 25, alin. (5), lit. a), care nu au putut fi avizate de catre seful statiei sau înlocuitorul sau.

Art. 28. (1) - Dupa primirea avizarii, pentru fiecare etapa în parte, operatorul de serviciu de la regulatorul de circulatie o aduce imediat la cunostinta conducatorului turei de serviciu.

- Conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie este obligat sa avizeze imediat, pentru fiecare etapa în parte, pe:

a)      conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie regional;

b)      dispecerul energetic feroviar, când s-au produs avarii la linia de contact sau când se impune întreruperea alimentarii cu energie electrica a liniei de contact;

c)      autoritatile publice prevazute la art. 25, alin. (5), lit. a), care nu au putut fi avizate de seful statiei sau înlocuitorul sau.

Art. 29. - Conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie regional va aviza imediat, pentru fiecare etapa în parte, pe:

a)      revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta circulatiei de la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA, denumita în continuare CNCF "CFR";

b)      conducatorul turei de serviciu de la regulatorul de circulatie central din cadrul CNCF "CFR" - SA;

c)      conducerile agentilor economici implicati în producerea evenimentului feroviar.

Art. 30. (1) - Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta circulatiei va aviza imediat pe conducatorul revizoratului regional de siguranta circulatiei si dupa încadrarea preliminara a evenimentului feroviar, conform prevederilor prezentului regulament, revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranta circulatiei, va aviza imediat, pentru fiecare etapa în parte, pe:

a)     inspectorul de stat teritorial de serviciu la structura teritoriala din cadrul ASFR;

b)      revizorul de serviciu de la compartimentul central de siguranta circulatiei din cadrul CNCF "CFR" - SA.

- În afara acestor atributii, revizorul de serviciu la revizoratul regional de siguranta circulatiei este obligat sa solicite si sa urmareasca îndrumarea si circulatia mijloacelor de interventie pâna la locul producerii evenimentului feroviar.

Art. 31. - Inspectorul de stat teritorial de serviciu la structura teritoriala din cadrul ASFR va aviza imediat, pentru fiecare etapa în parte, pe conducatorul structurii teritoriale din cadrul ASFR si pe inspectorul central de serviciu din cadrul ASFR.

Art.32. (1) - Revizorul de serviciu la compartimentul central de siguranta circulatiei din cadrul CNCF "CFR" - SA, avizeaza imediat, pentru fiecare etapa în parte, pe:

a)      inspectorul central de serviciu din cadrul ASFR;

b)      conducatorul compartimentului central de siguranta circulatiei din cadrul CNCF "CFR" - SA.

Conducerea CNCF "CFR" SA si a agentilor economici implicati, sau personalul desemnat de acestia, în cazul producerii evenimentelor feroviare clasificate ca accidente feroviare grave va aviza imediat  telefonic, pe directorul ASFR.

- Inspectorul central de serviciu din cadrul ASFR, dupa primirea avizarii evenimentelor feroviare clasificate ca accidente feroviare grave, anunta imediat telefonic, pe seful compartimentului de siguranta circulatiei din cadrul ASFR care va aviza compartimentul de investigare din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Român - OIFR.

- În cazul producerii evenimentelor feroviare clasificate ca accidente feroviare grave directorul ASFR va informa telefonic Conducerea Ministerului Transporturilor si va dispune, dupa caz, întocmirea unei note de avizare care va fi transmisa la Conducerea Ministerului Transporturilor.

Art. 33. (1) - Conducerea compartimentului central de siguranta circulatiei din cadrul CNCF "CFR" - SA, informeaza în scris pe inspectorul de stat de serviciu la compartimentul central cu atributii în siguranta circulatiei feroviare din cadrul ASFR si la Organismului de Investigare Feroviar, zilnic pâna la ora 700 a fiecarei zile despre evenimentele feroviare produse în ultimele 24 ore.

(2) Inspectorul de stat central de serviciu la compartimentul central cu atributii în siguranta circulatiei feroviare din cadrul ASFR, dupa primirea situatiei evenimentelor feroviare produse în ultimele 24 ore, întocmeste o nota scrisa pe care o transmite, sub semnatura directorului ASFR la Conducerea Ministerului Transporturilor, pâna la ora 830 a zilei în care a primit informarea scrisa.

Art. 34. - Anumite situatii care nu sunt evenimente feroviare, dar care au ca urmare închiderea circulatiei feroviare în mod accidental datorita:

a)      cauzelor naturale (inundatii, alunecari de teren, înzapeziri, caderi de stânci, de copaci sau de alte obstacole neprevazute si altele asemenea);

b)      afectarii accidentale a gabaritului de libera trecere al caii de catre vehicule rutiere, utilaje si altele asemenea;

vor fi avizate în conditiile prezentului regulament.

Art. 35. - Tainuirea si/sau neavizarea, respectiv avizarea cu întârziere a evenimentelor feroviare constituie, dupa caz, fapta penala sau contraventionala si se poate sanctiona conform reglementarilor în vigoare.

Capitolul II

Efectuarea cercetarii evenimentelor feroviare

Art. 36. - Cercetarea evenimentelor feroviare constituie ansamblul de activitati prin care se stabilesc împrejurarile în care s-au produs acestea, pagubele, cauzele, normele nationale de siguranta feroviara nerespectate, vinovatii si masurile de prevenire necesare.

Art. 37. - (1) Cercetarea evenimentelor feroviare se efectueaza de autoritatile competente ale statului sau de catre agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar implicati, conform competentelor si în conditiile stabilite în prezentul regulament.

Componenta comisiilor de cercetare a evenimentelor feroviare este prevazuta în Anexa nr.1.

Art. 38. (1) - Pentru faptele consemnate la art. 9, alin. (1), lit. c), d), f) si g) nu se procedeaza la efectuarea cercetarii în conditiile prezentului regulament.

) - În cazul lovirilor de vehicule rutiere de trenuri în circulatie la trecerile la nivel prevazute cu instalatii tip B, tip BAT si tip SAT, ca urmare a neînchiderii barierei sau nefunctionarii instalatiei de semnalizare, fapte reiesite la primele constatari la fata locului si în urma carora au rezultat persoane decedate si/sau vatamate sau pagube materiale importante, se procedeaza la efectuarea cercetarii în conditiile prezentului regulament.

Art. 39. (1) - Locul cercetarii este, de regula, acela unde s-a produs evenimentul feroviar.

- În cazul când acesta s-a produs în linie curenta, primele cercetari se fac la fata locului, iar continuarea lor, în statia care a facut avizarea si a luat primele masuri, respectiv în locul stabilit de presedintele comisiei de cercetare.

Art. 40. - Personalul implicat în producerea evenimentelor feroviare si sefii subunitatilor din care acesta face parte trebuie sa ramâna la dispozitia comisiei de cercetare atât timp cât este necesar.

Art. 41. (1) - Pâna la sosirea comisiei de cercetare, în cazul evenimentelor feroviare produse pe infrastructura feroviara publica, seful statiei sau înlocuitorul sau, împreuna cu ceilalti sefi de subunitati, vor face primele constatari în legatura cu producerea acestuia, vor lua declaratii personalului implicat si eventualilor martori, dupa care vor încheia un proces verbal de constatare preliminara. De asemenea, vor constata starea personalului implicat, efectuând proba cu fiola alcoolscop sau alte dispozitive omologate de autoritatile competente si, daca este necesar, vor lua masurile prevazute de reglementarile în vigoare privind recoltarea probei de sânge.

- În cazul în care evenimentul feroviar nu s-a produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile stabilite la alin. (1), revin conducatorului subunitatii agentului economic sau, dupa caz, responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare al acestuia.

- Procesul verbal de constatare preliminara, declaratiile luate, precum si toate celelalte probe în legatura cu producerea evenimentului feroviar se predau presedintelui comisiei de cercetare.Art. 42. (1) - Pentru stabilirea împrejurarilor în care s-a produs evenimentul feroviar, a pagubelor, cauzelor si vinovatilor care au determinat producerea acestuia, comisia de cercetare examineaza si verifica amanuntit, dupa caz, urmatoarele:

a)      starea tehnica a elementelor infrastructurii feroviare;

b)      starea tehnica a vehiculelor feroviare;

c)      starea de fapt a instalatiilor de frâna de pe vehiculele feroviare, respectiv a aparatelor si dispozitivelor de siguranta si vigilenta de pe locomotiva;

d)      starea de fapt a instalatiilor de siguranta circulatiei feroviare;

e)      documentele însotitoare ale trenului;

f)       formularele tipizate, documentele si evidentele privind desfasurarea activitatilor de circulatie a trenurilor si de efectuare a manevrelor feroviare.

- Toate constatarile se vor consemna pentru fiecare specialitate feroviara în parte, în procese verbale, încheiate de reprezentantii de specialitate din comisia de cercetare, care raspund de exactitatea lor.

- Pentru accidentele feroviare la care se efectueaza cercetarea, stabilirea împrejurarilor în care s-au produs, a cauzelor care le-au determinat si a persoanelor care au legatura cu producerea acestora, se face în colaborare cu autoritatile de stat responsabile cu cercetarea penala aflate la fata locului. În cazul în care, reprezentantii acestor autoritati nu se prezinta la locul accidentului feroviar, desi au fost avizate în conditiile prezentului regulament, comisia de cercetare va proceda la efectuarea cercetarii conform prevederilor din prezentul regulament.

- Comisia de cercetare a evenimentului feroviar audiaza personalul feroviar implicat si eventualii martori, ia relatii scrise si adreseaza întrebari pentru stabilirea cauzelor, împrejurarilor si a vinovatilor de producerea acestuia.

- Presedintele comisiei de cercetare poate convoca pentru audieri si/sau relatii scrise si alt personal apartinând agentilor economici implicati.

Art. 43. (1) - Daca cercetarea evenimentului feroviar nu implica retinerea trenului, seful statiei în care se fac primele cercetari rupe sigiliul de la vitezometrul locomotivei, în prezenta mecanicului si aplica stampila statiei pe banda de vitezometru, fara a o scoate din aparat dupa care aplica sigiliul statiei.

- Daca trenul este retinut în statie în vederea cercetarilor, banda vitezometrului se scoate de catre un membru al comisiei de cercetare în prezenta mecanicului si se semneaza de amândoi.

- Pentru tipurile de vitezometre fara banda se procedeaza conform reglementarilor specifice în vigoare pentru acest tip de instalatie în vederea conservarii înregistrarilor.

Art. 44. (1) - Membrii comisiei de cercetare organizeaza întocmirea si/sau colectarea formularelor tipizate, documentelor evidentelor si extraselor din reglementarile specifice, componente ale dosarului de cercetare a evenimentului feroviar. Cele colectate în copie se vor certifica pentru exactitate prin semnatura si stampila de catre sefii subunitatilor respective.

- Membrii comisiei de cercetare sunt direct raspunzatori de corectitudinea si exactitatea datelor si documentelor ce formeaza dosarul de cercetare.

Art. 45. (1) - Relatiile scrise ale fiecarei persoane audiate în legatura cu producerea evenimentului feroviar, se semneaza dupa fiecare raspuns de aceasta, si contin în preambul datele de identificare dupa cum urmeaza: nume si prenume, functia, denumirea angajatorului, actul de identitate, seria si numarul acestuia, codul numeric personal.

- Relatiile scrise ale persoanelor implicate în producerea evenimentului feroviar se dau în prezenta tuturor membrilor comisiei si se semneaza de acestia.

- În cazul în care unele persoane nu pot fi aduse la locul stabilit pentru cercetare, cel putin doi membri ai comisiei, desemnati de catre presedintele comisiei, se deplaseaza la locul unde se afla acestea, pentru a lua relatii scrise.

- În cazul când cei care trebuie sa dea relatii scrise sunt în imposibilitate de a scrie, declaratiile lor se consemneaza de unul din membrii comisiei de cercetare. Declaratia se completeaza cu formula data în fata noastra la data de ....." si se semneaza de catre toti membrii comisiei de cercetare prezenti.

Art. 46. - Comisia de cercetare este obligata sa analizeze toate probele invocate în aparare de persoanele implicate în producerea evenimentului feroviar. Persoanele implicate au dreptul sa solicite audierea martorilor propusi si sa prezinte orice alte probe în sustinerea celor declarate.

Art. 47. (1) - Membrii comisiei de cercetare se prezinta la locul cercetarii la data si ora stabilita de presedintele comisiei de cercetare.

Conducerile agentilor economici implicati au obligatia de a asigura prezentarea membrilor comisiei de cercetare, în cel mai scurt timp, la locul cercetarii.

- Finalizarea cercetarii se va face prin întocmirea raportului de cercetare dupa modelul din anexa nr. 3 si stabilirea încadrarii finale a evenimentului feroviar.

- Dosarul de cercetare se întocmeste într-un singur exemplar si trebuie sa contina piesele prevazute în anexa nr. 4, iar filele trebuie numerotate.

Art. 48. (1) - Cercetarea evenimentelor feroviare se va finaliza într-un timp cât mai scurt, dar nu mai mult de 30 zile de la data avizarii acestora în cazul accidentelor feroviare, respectiv 10 zile în cazul incidentelor feroviare. În acest termen se include si timpul pentru obtinerea aprobarilor.

- În cazul în care, din motive obiective impuse de anumite analize, cercetari suplimentare, expertize, nu se poate respecta termenul prevazut la alin. (1), presedintele comisiei de cercetare va cere în scris aprobarea depasirii termenului de finalizare a cercetarii. Solicitarea depasirii termenului de finalizare a cercetarii, va fi fundamentata de catre acesta si va fi adresata catre ASFR. Dupa analizarea solicitarii, directorul ASFR stabileste si aproba durata de depasire a termenului de finalizare.

- În cazul incidentelor feroviare, când exista divergente între membrii comisiei, dupa întocmirea dosarului de cercetare, finalizarea cercetarii se face de catre ASFR numai la cerea scrisa a presedintelui comisiei de cercetare, la care se anexeaza dosarul de cercetare, însotit de obiectiunile partilor în divergenta.

) - În acest caz, comisia de cercetare se numeste de catre directorul ASFR. Comisia de cercetare va analiza, si daca este cazul va solicita documente si/sau declaratii necesare finalizarii dosarului de cercetare.

Art. 49. (1) - Supravegherea cercetarii incidentelor feroviare încadrate la art. 10, grupa A pct. 1-22, se poate efectua de catre ASFR.

Cu ocazia supravegherii cercetarii incidentelor feroviare se va verifica în principal:

a)      modul de constituire si prezentare la locul producerii incidentului feroviar a comisiei de cercetare;

b)      modul de actiune pentru restabilirea circulatiei feroviare;

c)      modul de organizare, întocmire si/sau colectare a formularelor tipizate, documentelor si evidentelor specifice.

Capitolul III

Verificarea, avizarea si aprobarea dosarelor de cercetare a evenimentelor feroviare

Art. 50. - Dupa finalizarea cercetarii, în cazul evenimentelor feroviare încadrate ca accidente, presedintele comisiei de cercetare înainteaza pentru aprobare dosarul de cercetare, dupa cum urmeaza:

a)      ministrului transporturilor în cazul accidentelor feroviare grave;

b)      directorului ASFR în cazul celorlalte accidente feroviare, precum si în cazul finalizarii de catre ASFR a incidentelor feroviare.

Art. 51. (1) - Masurile dispuse în urma aprobarii prin dosarul de cercetare conform prevederilor art. 50 devin obligatorii pentru toti agentii economici implicati.

- Dupa finalizare, copiile dosarului de cercetare se transmit imediat, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare, de catre presedintele comisiei, agentilor economici implicati în producerea evenimentelor feroviare, pentru aplicarea masurilor stabilite.

Art. 52. - Pentru dosarele de cercetare, altele decât cele întocmite de catre ASFR presedintele comisiei transmite la structura teritoriala a ASFR o copie a raportului de cercetare, în termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii.

Art. 53. (1) - ASFR poate solicita dosarele de cercetare prevazute la art. 52, pentru verificare si avizare. Dosarul de cercetare solicitat se înainteaza, în original, de catre presedintele comisiei de cercetare, în termen de maximum 5 zile, de la finalizarea cercetarii.

- Dupa primirea dosarului de cercetare, în urma verificarii, care nu va depasi 10 zile lucratoare, ASFR înapoiaza dosarul pentru aplicarea masurilor stabilite, însotit de un aviz scris privind rezultatele verificarii.

- În cazul în care dosarul de cercetare este întocmit incorect sau este incomplet, ASFR, solicita în scris modificarea sau completarea lui precizând motivele si termenul de rezolvare.

- Avizul scris devine parte integranta a dosarului de cercetare. Masurile dispuse prin aviz devin obligatorii pentru toti agentii economici implicati.

Art. 54. - Originalele dosarelor de cercetare a evenimentelor feroviare se pastreaza la structurile organizatorice cu responsabilitati în siguranta circulatiei din care fac parte presedintii comisiilor de cercetare. O copie a dosarului de cercetare se pastreaza la structurile organizatorice cu responsabilitati privind siguranta circulatiei feroviare ale agentilor economici implicati în producerea evenimentelor feroviare.

Art. 55. (1) - Dosarele de cercetare ale accidentelor feroviare se transmit, obligatoriu, de catre ASFR, la Parchetele pe a caror raza de activitate s-au produs aceste accidente.

- Dosarele de cercetare ale incidentelor feroviare pot fi trimise la Parchetele pe a caror raza de activitate s-au produs aceste evenimente feroviare, când se considera necesar, de catre conducatorul agentului economic care are personal vinovat de producerea acestora.

- Masurile prevazute la alin. (1) si (2) se vor lua independent de aplicarea sanctiunilor disciplinare.

Capitolul IV

Dispozitii pentru cazuri speciale

Art. 56. - În cazul în care, la producerea evenimentelor feroviare a fost implicat si personal care face parte din unitatile militare, presedintele comisiei de cercetare va solicita unitatii militare respective, un reprezentant ca membru în comisia de cercetare. Cercetarea si aplicarea masurilor stabilite se va face potrivit prevederilor prezentului regulament.

Capitolul V

Evidenta si statistica evenimentelor feroviare

Art. 57. (1) - Agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar sunt obligati sa tina evidenta evenimentelor feroviare si sa completeze "Registrul pentru evidenta evenimentelor feroviare" al carui model este prevazut în anexa nr. 5. Acest registru se afla atât la structurile organizatorice cu responsabilitati privind siguranta circulatiei feroviare cât si la nivelul subunitatilor, fara personalitate juridica, din cadrul agentului economic. Acestea înregistreaza si evidentiaza numai evenimentele feroviare produse de personalul propriu sau cele produse din cauze tehnice, dupa cum rezulta din dosarul de cercetare întocmit, conform prevederilor prezentului regulament. Cazurile prevazute la art. 9 li. c), d), f) si g) se vor înregistra în statistica administratorului/gestionarului de infrastructura feroviara pe a carui raza de activitate s-a produs.

- ASFR, pe baza rapoartelor de cercetare si a avizarilor primite în cazul evenimentelor feroviare care nu se cerceteaza, întocmeste evidenta si statistica evenimentelor feroviare.

Art. 58. (1) - Furnizarea datelor statistice privind evenimentele feroviare, pentru Comisia Nationala de Statistica si pentru organismele feroviare internationale se face numai de catre ASFR, pe machetele stabilite de catre acestea.

- Lunar, trimestrial, semestrial si anual compartimentele centrale si teritoriale de siguranta circulatiei ale agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar întocmesc statistica evenimentelor feroviare pe formularul tip prevazut în anexa nr. 6. Un exemplar din aceste evidente statistice se transmite Inspectoratului de Siguranta Feroviara din cadrul ASFR.

Partea a IV -a

Investigarea accidentelor si incidentelor feroviare

Capitolul I

Investigarea accidentelor si incidentelor feroviare

Art. 59. - În scopul îmbunatatirii sigurantei feroviare si prevenirii evenimentelor feroviare, accidentele grave produse în sistemul feroviar sunt investigate de catre OIFR. OIFR poate investiga si acele accidente si incidente feroviare care, în conditii usor diferite, ar fi putut duce la accidente grave.

Art. 60. Amploarea investigatiilor si procedurile de urmat în desfasurarea acestor investigatii sunt determinate de OIFR, în baza reglementarilor specifice elaborate de acesta.

Art. 61. Investigatia desfasurata de catre OIFR se finalizeaza printr-un raport de investigare în care sunt descrise obiectivele investigatiei si cuprind, daca este cazul, recomandari de siguranta.

- Investigatia nu se ocupa în nici un caz cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii si nu exclude responsabilitatea efectuarii cercetarii.

- În realizarea investigatiei OIFR poate, în caz de nevoie, apela la specialisti din domenii conexe.

Art. 62. - OIFR trebuie sa anunte, la ASFR, intentia de a demara o investigatie imediat dupa ce a luat la cunostinta despre producerea unui accident grav sau a acelor accidente si incidente feroviare care, în conditii usor diferite, ar fi putut duce la accidente grave.

Partea a V- a

Înlaturarea urmarilor evenimentelor feroviare

Capitolul I

Masuri pentru înlaturarea urmarilor evenimentelor feroviare

Art. 63. - Persoanele împuternicite ale OIFR, Parchetului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Garda Nationala de Mediul, prezente la locul producerii evenimentelor feroviare, îsi încheie examinarile la locul evenimentului feroviar în cel mai scurt timp posibil pentru a permite administratorului de infrastructura sa actioneze astfel ca operatiile de înlaturare a urmarilor produse de evenimentul feroviar si de restabilire a circulatiei trenurilor sa poata începe în cel mai scurt timp posibil.

Art. 64. - Pentru evenimentele feroviare produse pe infrastructura feroviara publica, la care înlaturarea urmarilor nu necesita mijloace de interventie, seful statiei sau înlocuitorul sau, împreuna cu ceilalti sefi ai subunitatilor care se afla la locul producerii acestora, dupa examinarea situatiei de pe teren, în afara obligatiilor prevazute pentru seful de statie sau înlocuitorul sau în aceste cazuri, iau masuri în vederea:

a)      restabilirii circulatiei trenurilor;

b)      asigurarii securitatii marfurilor din mijloacele de transport avariate si transportarea lor în continuare.

Art. 65. (1) - Pentru evenimentele feroviare la care înlaturarea urmarilor necesita mijloace de interventie, restabilirea circulatiei trenurilor se face dupa un plan stabilit de catre reprezentantul agentului economic pe a carui infrastructura feroviara s-au produs acestea, împreuna cu conducatorul mijlocului de interventie.

- Atunci când evenimentele feroviare nu s-au produs pe infrastructura feroviara publica, atributiile prevazute la alin. (1), revin conducatorului subunitatii agentului economic care desfasoara operatiuni de transport feroviar sau, dupa caz, responsabilului cu siguranta circulatiei feroviare.

- Începerea actiunilor de înlaturare a urmarilor produse de evenimentele feroviare se poate face numai cu aprobarea presedintelui comisiei de cercetare.

Capitolul II

Dispozitii finale

Art. 66. (1) - Dosarele de cercetare si orice acte în legatura cu producerea si cercetarea evenimentelor feroviare pot fi consultate de catre personalul implicat în producerea acestora.

La cererea scrisa a organelor de specialitate, legal abilitate, ale autoritatilor publice, dosarele de cercetare ale evenimentelor feroviare, pot fi puse la dispozitia acestora, în original sau în copie, conform reglementarilor legale în vigoare.

Art. 67. - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul regulament.loading...
Document Info


Accesari: 4069
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )