Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

administratie


LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004

recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 20 iulie 2004


    Parlamentul Rom?niei adopta prezenta lege.


    ART. 1

    (1) Revolutia romana din decembrie 1989, declansata prin revolta populara de la Timisoara, continuata ?n Bucuresti si ?n alte localitati ale tarii si transformata ?n revolutie antitotalitara, sprijinita de armata, care a condus la caderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, constituie un moment crucial ?n istoria Rom?niei.

    (2) Revolutia romana din decembrie 1989 s-a infaptuit prin jertfa si spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei.

    ART. 2

    In aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea ?n vedere urmatoarele principii:

    a) respectul si gratitudinea fata de eroii-martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri;

    b) respectarea ad 939m128j evarului istoric prin aprofundarea documentarii privind Revolutia romana din decembrie 1989;

    c) diferentierea etapelor Revolutiei;

    d) stabilirea categoriilor de luptatori, prin diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;

    e) diferentierea ?ntre civili si militari privind etapele participarii si formele de angajare ?n actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;

    f) echitate ?n acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege.

    ART. 3

    (1) Pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si ?n semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, se instituie urmatoarele titluri:

    a) Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit ?n lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sau au decedat ?n legatura cu aceasta;

    b) Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:

    1. Luptator Ranit - atribuit celor care au fost raniti ?n luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau ?n legatura cu aceasta;

    2. Luptator Retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;

    3. Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, ?n perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, ?n localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si ?nsemnelor comunismului ?ntre 14-22 decembrie 1989;

    c) Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - calitate onorifica.

    (2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda ?n conditiile prezentei legi, av?ndu-se ?n vedere calitatile si titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) In semn de recunostinta fata de persoanele care au dob?ndit titlurile prevazute la alin. (1), Presedintele Rom?niei poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", ?n conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989", precum si alte ordine si medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Rom?niei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Pentru eternizarea memoriei eroilor cazuti ?n lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizatiilor si a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, vor construi ?n orasele tarii monumente dedicate acestora.

    (5) Sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite pana la data de 31 decembrie 1990, aflate ?n proprietatea statului si pentru care exista un contract de ?nchiriere la data intrarii ?n vigoare a prezentei legi, vor trece, fara plata, ?n patrimoniul acestora, iar sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite dupa aceasta data, pana la data de 31 decembrie 1992, precum si sediile federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari constituite pana la 31 decembrie 2003 vor avea acelasi regim juridic prevazut pentru sediile partidelor politice.

    (6) Asociatiile, ligile, organizatiile, cluburile, fundatiile, federatiile si uniunile nationale de revolutionari pot beneficia de sponsorizare, ?n conditiile legii.

    ART. 4

    (1) Prin urmas de erou-martir se ?ntelege persoanele ?ndreptatite sa beneficieze de prevederile prezentei legi, si anume sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

    (2) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la alin. (1) au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara celei ?n care se face plata, astfel:

    a) sotul supravietuitor al celui decedat, daca nu s-a recasatorit - un coeficient de 1,10;

    b) fiecare dintre parintii celui decedat - un coeficient de 0,50;

    c) fiecare dintre copiii celui decedat, pana la majorat sau pana la terminarea studiilor, dar nu peste varsta de 26 de ani, indiferent ?n ?ntretinerea cui se afla - un coeficient de 1,10.

    (3) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 si 2 au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara celei ?n care se face plata, astfel:

    a) 2,00 - pentru marii mutilati;

    b) 1,75 - pentru persoanele ?ncadrate ?n gradul I de invaliditate;

    c) 1,50 - pentru persoanele ?ncadrate ?n gradul II de invaliditate;

    d) 1,25 - pentru persoanele ?ncadrate ?n gradul III de invaliditate;

    e) 1,10 - pentru persoanele neincadrate ?n grad de invaliditate.

    (4) De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioara celei ?n care se face plata, beneficiaza persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 - si numai daca au un venit mai mic dec?t salariul mediu brut pe economie. De aceleasi drepturi si ?n aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, daca nu sunt ?ncadrati ?n nici o forma de ?nvatam?nt ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.

    (5) Marii mutilati si persoanele ?ncadrate ?n gradul I de invaliditate beneficiaza, pe l?nga indemnizatia prevazuta la alin. (3), si de o indemnizatie de ?ngrijire ce se acorda lunar, prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara celei ?n care se face plata.

    ART. 5

    (1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza, pe l?nga indemnizatia calculata conform prevederilor art. 4, si de urmatoarele drepturi:

    a) prioritate ?n asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, ?n localitatea de domiciliu, daca nu au detinut ?n proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;

    b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

    c) cumpararea sau ?nchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv ?n indiviziune, sau concesionarea ori ?nchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dob?ndirii;

    d) acordarea gratuita de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

    e) accesul gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

    f) acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte ?n localitatea de domiciliu, daca nu au detinut sau nu detin o proprietate locativa, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor prezentei legi;

    g) atribuirea, ?n limita posibilitatilor, ?n proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dob?ndirii, a 10.000 mp de teren ?n extravilan si 500 mp de teren ?n intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are ?n proprietate un alt spatiu locativ;

    h) atribuirea ?n proprietate, fara plata, a locului de veci;

    i) accesul gratuit al persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective si de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate - la tratamente si medicamente ?n spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;

    j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

    k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport ?n comun si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata, la clasa I, dus-?ntors, cu toate categoriile de trenuri de calatori; anual - 12 calatorii gratuite dus-?ntors pana ?n localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport ?n comun, pentru persoanele care domiciliaza ?n mediul rural. In limita celor 12 calatorii gratuite pot calatori si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiaza si ?nsotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

    l) scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuita, ?n proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;

    m) acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de varsta, echivalenta cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);

    n) pensionarea cu 5 ani ?nainte de ?mplinirea v?rstei standard, prevazuta de lege;

    o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici dec?t salariul mediu brut pe economie.

    (2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impoziteaza si nu afecteaza acordarea altor drepturi.

    (3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, dupa analizarea dosarelor persoanelor ce solicita preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

    (4) Dosarele persoanelor care solicita preschimbarea certificatelor trebuie sa contina documentatia prevazuta ?n Hotar?rea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, pentru fiecare categorie, precum si avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de catre secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si de catre presedintele comisiei parlamentare mentionate la alin. (3).

    (5) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, face propuneri Presedintelui Rom?niei pentru acordarea ordinului prevazut la art. 3 alin. (3).

    ART. 6

    Agentii economici care angajeaza persoanele ce ?ndeplinesc conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza de facilitatile prevazute de legislatia ?n vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca somerilor si tinerilor absolventi.

    ART. 7

    Dispozitiile prezentei legi se aplica ?n mod corespunzator militarilor si salariatilor civili din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, care au dob?ndit titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b).

    ART. 8

    De prevederile prezentei legi nu beneficiaza persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate ?n activitatile fostei securitati ca politie politica, precum si persoanele care au organizat, au actionat, au instigat si au luptat, sub orice forma, impotriva Revolutiei.

    ART. 9

    (1) Certificatele doveditoare care, ?n perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, dupa verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) si (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, ?n termen de 6 luni de la intrarea ?n vigoare a prezentei legi.

    (2) Persoanele care solicita preschimbarea documentelor care atesta titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum si presedintii organizatiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poarta raspunderea penala pentru corectitudinea ?ntocmirii dosarelor, care vor fi verificate de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, ?n vederea eliberarii de catre acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).

    (3) Certificatele eroilor-martiri se elibereaza si se acorda la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, si se atribuie urmasilor acestora, conform normelor metodologice.

    (4) Certificatele doveditoare care, ?n perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbarii, maximum 6 luni de la data intrarii ?n vigoare a prezentei legi, ?si pastreaza valabilitatea.

    (5) Contestatiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbarii certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor ?n cauza si se vor adresa Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, care le solutioneaza potrivit normelor metodologice stabilite ?n acest sens.

    (6) In conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de catre Presedintele Rom?niei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 si criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1).

    ART. 10

    (1) Persoanele care nu se ?ncadreaza ?n prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 9 alin. (5) si care, ?n termen de 6 luni, nu fac contestatie ?si pierd calitatea detinuta anterior.

    (2) Persoanelor care au participat la Revolutie, dar nu se ?ncadreaza ?n criteriile prevazute de Hotar?rea Guvernului nr. 566/1996, cu modificarile ulterioare, li se va atribui calitatea onorifica de participant la Revolutia romana din decembrie 1989, ?n conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 11

    Comisia parlamentara pentru controlul aplicarii Legii nr. 42/1990 ?si continua activitatea ?n conditiile prezentei legi sub denumirea "Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989", care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va solutiona contestatiile prevazute la art. 9 alin. (5) si va aviza initiativele legislative cu referire la acest moment crucial din instoria Rom?niei. Comisia va fi constituita exclusiv din parlamentari care au dob?ndit una dintre calitatile prevazute la art. 3.

    ART. 12

    Prefecturile vor transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 liste nominale cu situatia acordarii drepturilor ce revin persoanelor prevazute prin prezenta lege, precum si motivarea neacordarii acestora.

    ART. 13

    (1) Ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale sunt obligate sa urmareasca si sa asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

    (2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a celor vinovati, ?n conditiile legii.

    (3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au detinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau ?nchiriere, ?n conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleasi drepturi conform prezentei legi.

    ART. 14

    In vederea studierii aspectelor legate de conditiile interne si internationale ale declansarii si desfasurarii Revolutiei romane din decembrie 1989, se ?nfiinteaza un institut pentru studiul Revolutiei. Organizarea si functionarea institutului se stabilesc prin hotar?re a Guvernului.

    ART. 15

    Fundatia Fondul Libertatea, constituita prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificarile ulterioare, ?si continua activitatea ?n subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 si ?n conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 16

    In termen de 30 de zile de la data intrarii ?n vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin hotar?re a Guvernului.

    ART. 17

    Pe data intrarii ?n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.


    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Rom?niei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Rom?niei, republicata.


        PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR

                 VALER DORNEANU


           p. PRE?EDINTELE SENATULUI,

               DORU IOAN TARACILA


    Bucuresti, 12 iulie 2004.

    Nr. 341.

HOTARIRE nr. 1.412 din 2 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 10 septembrie 2004


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 16 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004,


    Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.


    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

    ART. 2

    Pentru anul 2004 drepturile care se acorda in baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se platesc din creditele bugetare aprobate in bugetele acelorasi ordonatori principali de credite care au platit si drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


                 PRIM-MINISTRU

                 ADRIAN NASTASE


                Contrasemneaza:


            Secretariatul de Stat pentru Problemele

              Revolutionarilor din Decembrie 1989

             Emilian Vasile Cutean,

                secretar de stat


            p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

              Razvan Ionut Cirica,

                secretar de stat


        p. Ministrul finantelor publice,

                Maria Manolescu,

                secretar de stat


        p. Ministrul apararii nationale,

               Gheorghe Matache,

                secretar de stat


            Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

                       Miron Tudor Mitrea


         p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

                 Toma Zaharia,                secretar de stat


        Ministrul delegat pentru administratia publica,

                 Gheorghe Emacu


              Ministrul sanatatii,

                 Ovidiu Brinzan


    Bucuresti, 2 septembrie 2004.

    Nr. 1.412.    ANEXA


               NORME METODOLOGICE

           de aplicare a Legii recunostintei fata de

           eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria

       Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004


    CAP. I

    Dispozitii generale


    ART. 1

    Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in vederea detalierii modului de aplicare si a aplicarii unitare a prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004.

    ART. 2

    (1) Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se atribuie celor care fie s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, fie au decedat in legatura cu aceasta si se acorda urmasilor, persoane indreptatite sa beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, si anume sotul supravietuitor, parintii celui decedat, fiecare dintre copiii acestuia.

    (2) Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se atribuie si persoanelor care au decedat ulterior Revolutiei romane din decembrie 1989 si al caror deces se afla in raport de cauzalitate directa cu ranile suferite in timpul Revolutiei, raport de cauzalitate dovedit prin certificat eliberat de Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti sau, dupa caz, de institutul de medicina legala din subordinea acestuia, in a carui raza teritoriala isi avea domiciliul persoana respectiva.

    ART. 3

    Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Ranit, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, se acorda persoanelor care au fost ranite fie in urma participarii directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, fie in urma participarii la evenimente care au avut legatura directa si de necontestat cu lupta pentru victoria Revolutiei.

    ART. 4

    Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Retinut, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, se acorda persoanelor care au fost retinute de fortele de represiune fie in urma participarii directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, fie in urma participarii la evenimente care au avut legatura directa si de necontestat cu lupta pentru victoria Revolutiei.

    ART. 5

    Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost instituit si se atribuie, in aplicarea principiului prevazut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, in scopul de a face diferenta, pe de o parte, intre categoria persoanelor care s-au desprins din rindul participantilor si au avut un rol deosebit, prin contributia decisiva, la victoria Revolutiei, remarcandu-se prin fapte deosebite in care si-au pus viata in pericol, si, pe de alta parte, marea masa a persoanelor care au participat la Revolutia din decembrie 1989 fara a avea o contributie individuala decisiva la victoria Revolutiei.

    ART. 6

    Titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 confera titularului o calitate onorifica si se atribuie celor care pot dovedi ca au facut parte din marea masa a persoanelor care au participat la Revolutia romana din decembrie 1989.

    ART. 7

    In intelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, prin acordarea titlurilor se intelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise in perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calitati de revolutionar.

    ART. 8

    In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea in buget sumele necesare aducerii la indeplinire a propunerilor formulate de organizatiile revolutionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, in vederea construirii de monumente dedicate eternizarii memoriei eroilor cazuti in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

    ART. 9

    (1) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea in patrimoniul asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite pana la data de 31 decembrie 1990, a spatiilor, proprietate a statului, pe care acestea le detin cu destinatia de sediu si pentru care exista un contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fara plata, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate, in termen de 30 de zile de la depunerea solicitarii, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective.

    (2) Protocoalele de predare-preluare vor fi incheiate pentru bunurile imobile, constructii si terenuri aferente, asa cum acestea sunt inscrise in contractul de inchiriere si in fisa de calcul a spatiilor locative.

    (3) Trecerea imobilelor in patrimoniul structurilor asociative ale revolutionarilor potrivit alin. (1) se face indiferent daca acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare avind obligatia de a comunica datele necesare Ministerului Finantelor Publice in vederea operarii modificarilor corespunzatoare in inventarul bunurilor apartinind domeniului public al statului.

    (4) In cazul spatiilor sau imobilelor care fac obiectul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate si se afla in curs de solutionare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispozitie structurii asociative a revolutionarilor un spatiu corespunzator cu privire la care nu exista cereri de revendicare si pentru care se va incheia protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (1).

    (5) In privinta sediilor asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite in perioada 31 decembrie 1990 - 31 decembrie 1992, precum si in privinta sediilor federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari, constituite pana la 31 decembrie 2003, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 90/2003 privind vinzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 927/2003.


    CAP. II

    Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare a acordarii titlurilor prevazute de lege


    ART. 10

    (1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sunt prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    (2) Certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, denumite in continuare certificate doveditoare, se preschimba, la cererea titularului, de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare SSPR.

    (3) Preschimbarea certificatelor doveditoare se solicita pe baza urmatoarelor documente:

    a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) duplicat al certificatului prevazut la lit. a);

    d) adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR.

    (4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat si persoanele care au depus, in vederea acordarii uneia dintre calitatile prevazute de Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dar carora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorita epuizarii, la acea data, a formularelor tipizate. In vederea eliberarii noului tip de certificat, solicitantii vor depune la SSPR, in original sau in copie legalizata, documentul din care rezulta depunerea dosarului la aceasta comisie.

    ART. 11

    (1) In vederea preschimbarii certificatelor, titularii acestora vor depune la SSPR urmatoarele documente:

    a) cerere de preschimbare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;

    b) copie, certificata pentru conformitate, de pe documentele prevazute la art. 10 alin. (3) sau, dupa caz, documentul prevazut la art. 10 alin. (4) teza a doua;

    c) avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carui model este prevazut in anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare in cazul titlurilor de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 Retinut", "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite" si "Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989". Organizatiile revolutionarilor au obligatia de a acorda avizul reactualizat, fara a solicita persoanei indeplinirea unor obligatii materiale sau de alta natura. Neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la depunerea cererii;

    d) doua fotografii tip pasaport, care urmeaza a fi aplicate pe noul tip de certificat.

    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun la SSPR fie personal, fie prin mandatar imputernicit prin procura legalizata de un notar public, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai tirziu de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii. SSPR tine evidenta cererilor de preschimbare, prin inscrierea acestora intr-un registru special.

    ART. 12

    (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevazute la art. 11 alin. (1) si a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza eliberarii certificatelor, in perioada 1990-1997, de catre Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de catre Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.

    (2) Dosarele persoanelor care solicita preschimbarea certificatelor si pe baza carora au fost eliberate certificatele in perioada 1990-1997 trebuie sa contina urmatoarele:

    a) pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Ranit:

    1. copie legalizata de pe certificatul medical de ranit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atesta aceasta data;

    2. copie legalizata de pe certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numarului certificatului emis de institutul medico-legal;

    3. declaratie personala;

    4. alte documente sau declaratii de martori, din care sa rezulte data si locul ranirii, precum si activitatea desfasurata in momentul ranirii;

    5. copie de pe buletinul de identitate;

    b) pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Retinut:

    1. copie legalizata de pe fisa de camera, de celula sau de pe adeverinta eliberata de fostul Minister de Interne, de Parchet sau de Directia Generala a Penitenciarelor, din care sa rezulte perioada, locul si motivul retinerii (arestarii);

    2. declaratie personala;

    3. declaratii din partea a 3 martori care au calitatea de retinut;

    4. copie de pe buletinul de identitate;

    5. recunoasterea din partea unei asociatii de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 566/1996;

    6. alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii;

    c) pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite:

    1. declaratie personala, cu specificarea faptelor deosebite in care a fost implicat direct;

    2. declaratii din partea a 3 martori, recunoscuti ca revolutionari, din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;

    3. recunoasterea unei asociatii de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate in anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 566/1996;

    4. copie de pe buletinul de identitate;

    5. alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei;

    6. alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

    Declaratiile persoanelor participante la Revolutia din decembrie 1989, recunoscute ca luptatori, sunt valabile daca sunt coroborate si cu alte probe concludente;

    d) pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - calitate onorifica:

    1. declaratie personala;

    2. declaratii din partea a 3 martori;

    3. alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare la victoria revolutiei;

    4. copie de pe buletinul de identitate;

    5. recunoasterea unei asociatii de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, dintre cele mentionate in anexele nr. 1 si 2 la regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 566/1996;

    6. alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

    (3) In situatiile in care se constata ca solicitantul nu a depus documentele prevazute la art. 11 alin. (1) sau dosarele nu se afla la SSPR ori nu cuprind toate documentele, SSPR solicita persoanelor in cauza transmiterea documentelor necesare.

    ART. 13

    (1) Documentele depuse in vederea preschimbarii certificatelor si continutul dosarelor prevazute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de catre o comisie constituita la nivelul SSPR, denumita in continuare Comisia.

    (2) Comisia este formata din:

    a) presedinte - secretarul de stat al SSPR;

    b) 3 persoane incadrate in SSPR;

    c) un functionar public din cadrul Ministerului Sanatatii, delegat, in conditiile reglementarilor in vigoare, pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

    d) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, detasat, in conditiile reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

    e) un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale, delegat, in conditiile reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

    f) un procuror de la Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, delegat, in conditiile reglementarilor in vigoare aplicabile magistratilor, la SSPR pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei.

    (3) Componenta nominala a Comisiei se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSPR, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de institutiile prevazute la alin. (2) lit. c)-f).

    (4) La lucrarile Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanti ai revolutionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum si orice alte persoane, la invitatia presedintelui Comisiei.

    (5) La sedintele Comisiei vor fi invitati, in mod obligatoriu, presedintii organizatiilor de revolutionari care au acordat avizul reactualizat in cazul cererilor analizate in cadrul sedintelor respective.

    (6) Regulamentul de desfasurare a sedintelor Comisiei se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSPR, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 14

    In urma verificarilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor in cazul persoanelor care indeplinesc toate conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004 si de prezentele norme metodologice.

    ART. 15

    (1) SSPR inainteaza Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumita in continuare Comisia Parlamentara, in vederea emiterii avizului prevazut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, propunerile de preschimbare a certificatelor.

    (2) Comisia Parlamentara comunica SSPR, in termen de 10 zile de la data inregistrarii propunerii prevazute la alin. (1), avizul favorabil sau negativ, dupa caz.

    (3) In situatia in care propunerea transmisa de SSPR necesita o cercetare mai amanuntita, Comisia Parlamentara poate prelungi cu cel mult 15 zile termenul prevazut la alin. (1), instiintand SSPR cu privire la aceasta prelungire.

    ART. 16

    (1) In cazul cererilor de preschimbare avizate de Comisia Parlamentara, SSPR elibereaza titularilor noul tip de certificat.

    (2) Noul tip de certificat se semneaza de catre secretarul de stat al SSPR si de catre presedintele Comisiei Parlamentare.

    (3) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca si legitimatia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm si contine elemente de securizare, este prevazut in anexa nr. 3. Calitatea acordata fiecarei categorii de beneficiari se inscrie, prin tiparire, pe modelul noului tip de certificat.

    (4) Noul tip de certificat va fi tiparit dupa cum urmeaza:

    a) pe hirtie de culoare rosie, pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989;

    b) pe hirtie de culoare galbena, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Ranit si Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 Retinut;

    c) pe hirtie de culoare albastra, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite;

    d) pe hirtie de culoare alba, pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

    (5) Dupa completarea si semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplica timbrul sec aflat la dispozitia SSPR.

    (6) Achizitia noilor tipuri de certificate se face de catre SSPR, in regim de urgenta, de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (7) Sumele necesare tiparirii si imprimarii noilor tipuri de certificate, precum si cele aferente activitatii de preschimbare se asigura din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul SSPR.

    (8) Persoanele carora li se acorda cel putin doua titluri dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 li se poate elibera un singur certificat in cuprinsul caruia se mentioneaza toate calitatile atribuite in baza Legii nr. 341/2004.

    ART. 17

    (1) Cu ocazia preschimbarii certificatelor, SSPR va transmite titularului noul tip de certificat si legitimatia din partea din stanga jos a modelului prevazut in anexa nr. 3.

    (2) Beneficiarii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimatiei si a documentului de identitate, respectiv buletin de identitate sau, dupa caz, carte de identitate.

    ART. 18

    (1) Certificatele doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se elibereaza, in cazul persoanelor carora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se atribuie, la propunerea SSPR, fiecareia dintre persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    (2) In vederea eliberarii noului tip de certificat pentru titlul prevazut la alin. (1), persoanele beneficiare inainteaza la SSPR:

    a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 4;

    b) actul de identitate, in copie;

    c) documentul, in original, eliberat de serviciul de evidenta informatizata a persoanei in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana in cauza, din care rezulta ca solicitantul apartine uneia dintre categoriile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    (3) In privinta avizarii si eliberarii certificatelor doveditoare pentru titlul prevazut la alin. (1), se aplica, in mod corespunzator, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004.

    (4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmind ca in cazul fiecarui titlu sa fie subnumerotate certificatele eliberate fiecareia dintre categoriile de persoane prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    ART. 19

    (1) Lista finala cuprinzind persoanele carora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifica prin ordin al secretarului de stat al SSPR, care se publica in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.

    (2) Ulterior finalizarii activitatii de preschimbare a certificatelor doveditoare, SSPR va intocmi un raport cuprinzind cel putin urmatoarele:

    a) lista persoanelor care au solicitat preschimbarea certificatelor;

    b) lista persoanelor carora SSPR le-a aprobat cererea de preschimbare;

    c) lista persoanelor carora SSPR le-a respins cererea de preschimbare;

    d) lista persoanelor carora le-a fost preschimbat certificatul;

    e) lista persoanelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, publicate in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 100 bis din 7 martie 2000, care nu au solicitat preschimbarea certificatelor doveditoare.

    (3) Raportul prevazut la alin. (2) se inainteaza Comisiei Parlamentare si se da publicitatii.

    ART. 20

    (1) Persoanele nemultumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care considera, pe baza de probe, ca in cazul altor persoane carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestatie la Comisia Parlamentara, in termen de maximum 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, a listei finale prevazute la art. 19 alin. (1).

    (2) In cuprinsul contestatiei vor fi prezentate expres si lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate si, totodata, vor fi anexate documente doveditoare in sustinerea contestatiei.

    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, Comisia Parlamentara poate solicita institutiilor publice punerea la dispozitie a documentelor necesare, acestea avind obligatia de a le transmite, in copie, in cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii, precum si punctul de vedere al SSPR cu privire la contestatia formulata.    (4) In termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, Comisia Parlamentara comunica contestatarului si la SSPR modul de solutionare a contestatiei.

    (5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentara SSPR reanalizeaza documentatia pe baza careia a fost luata decizia ce formeaza obiectul contestatiei si, in raport de decizia adoptata, procedeaza conform reglementarilor in vigoare.


    CAP. III

    Atribuirea titlurilor instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989


    ART. 21

    (1) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Presedintelui Rominiei.

    (2) In vederea atribuirii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, SSPR inainteaza Administratiei Prezidentiale propunerile privind persoanele in cazul carora a fost aprobata cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de catre Comisia Parlamentara si a fost eliberat noul tip de certificat.


    CAP. IV

    Dispozitii referitoare la drepturile acordate in baza prevederilor Legii nr. 341/2004


    ART. 22

    (1) Coeficientii de multiplicare ce se aplica in vederea stabilirii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 se calculeaza asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara celei in care se face plata, comunicat de Institutul National de Statistica.

    (2) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati sa comunice in scris orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate.

    ART. 23

    (1) Persoanele care au calitatea de "Luptator Ranit" sau de "Luptator Retinut" beneficiaza de o indemnizatie lunara calculata potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, daca fac parte din categoria persoanelor incadrate in gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilati sau daca nu sunt incadrate intr-un grad de invaliditate.

    (2) Prin mare mutilat, in sensul Legii nr. 341/2004, se intelege persoana care datorita unor afectiuni ireversibile, dobindite in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, si-a pierdut in totalitate atit capacitatea de munca, cat si capacitatea de autoservire si pentru care medicul de specialitate impreuna cu medicul expert al asigurarilor sociale stabilesc ca nu exista potential recuperator.

    ART. 24

    (1) Incadrarea in grade de invaliditate se face de catre medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala de care apartine cu domiciliul solicitantul, in conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic functional si recuperarea capacitatii de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.

    (2) Deciziile de incadrare in grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiza medicala sau de medicii experti ai asigurarilor sociale pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, isi pastreaza valabilitatea. Noile cuantumuri ale indemnizatiei reparatorii se vor acorda avindu-se in vedere gradul de invaliditate inscris in vechile decizii medicale.

    (3) Pentru acordarea indemnizatiei reparatorii, revizuirea medicala in cazul agravarii starii de invaliditate se face, la cererea persoanei indreptatite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care sa rezulte starea prezenta si stadiul evolutiv al afectiunii invalidante inscrise in decizia medicala initiala.

    (4) In situatia in care intre afectiunea invalidanta initiala si afectiunea dobandita ulterior nu se poate stabili o legatura de cauzalitate, medicul de asigurari sociale va emite o noua decizie, cu mentiunea "agravare fara legatura cu Revolutia", pastrandu-se gradul de invaliditate avut inaintea solicitarii revizuirii pentru agravare.

    (5) Pentru afectiunile fara potential recuperator - mare mutilat - decizia de incadrare in grad de invaliditate asimilat va cuprinde mentiunea "mare mutilat nerevizuibil".

    ART. 25

    (1) Persoanele care au obtinut titlurile de "Luptator Ranit" sau de "Luptator Retinut" si au fost incadrate intr-un grad de invaliditate pot fi inscrise la pensie de invaliditate daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obtinerea acestei categorii de pensie.

    (2) La incadrarea in grad de invaliditate, medicul expert al asigurarilor sociale nu va exclude afectiunile invalidante dobindite in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

    (3) Dosarul medical pentru incadrarea intr-un grad de invaliditate in vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii va cuprinde in mod obligatoriu:

    a) raportul institutului medico-legal;

    b) dovada de la parchetul militar prin care se atesta calitatea de "ranit in Revolutie";

    c) actele doveditoare pentru cauza si data ivirii invaliditatii, prevazute de legislatia de asigurari sociale;

    d) documentele medicale pentru confirmarea agravarii afectiunii dobindite in revolutie.

    (4) Documentele cuprinse in dosarul medical, pe baza carora s-a facut incadrarea intr-un grad de invaliditate, in vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii, vor fi evidentiate separat, in acelasi dosar medical.

    (5) Decizia medicala va cuprinde in mod obligatoriu, pe linga atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invaliditatii, termenul de revizuire si mentiunea "ranit in Revolutie" sau "afectiune dobandita in Revolutie".

    ART. 26

    (1) Pentru pensionarii de invaliditate, a caror capacitate de munca a fost redobandita ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a caror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o noua decizie medicala in conformitate cu noul grrad de invaliditate.

    (2) In situatia recuperarii totale a starii de sanatate, cind medicul expert constata ca restantul functional nu mai permite incadrarea intr-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde mentiunea "nu se mai incadreaza in grad de invaliditate" si poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.

    ART. 27

    Persoanele prevazute la art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 - copiii eroilor-martiri care nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor, respectiv pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca, beneficiaza de indemnizatie reparatorie pe baza deciziei emise de medicul expert al asigurarilor sociale sau pe baza certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emis in conditiile legii.

    ART. 28

    (1) In intelesul prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, prin venit se intelege venit brut lunar. In vederea acordarii drepturilor, beneficiarii vor depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiei referitoare la venit.

    (2) Prin motive neimputabile, in intelesul art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004, se intelege situatia in care se afla copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, care:

    a) si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;

    b) nu le sunt oferite de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala de competenta isi au domiciliul, un loc de munca corespunzator capacitatii de munca sau pregatirii profesionale;

    c) sunt refuzati de catre angajatorul postului oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala de competenta isi au domiciliul.

    (3) Pentru a beneficia de indemnizatia lunara reparatorie, persoana care solicita aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 va prezenta casei teritoriale de pensii, o data la 6 luni, o declaratie pe propria raspundere din care rezulta faptul ca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2).

    (4) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati sa comunice in scris orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate.

    (5) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 au obligatia de a efectua lunar demersurile necesare in vederea obtinerii unui loc de munca corespunzator capacitatii si pregatirii profesionale.

    (6) SSPR verifica indeplinirea de catre beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a obligatiei ce le revine potrivit alin. (5).

    ART. 29

    La acordarea drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 nu se solicita beneficiarilor indeplinirea de conditii suplimentare, cu exceptia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calitatii detinute in baza Legii nr. 341/2004.

    ART. 30

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, costul protezelor, ortezelor si scaunelor cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse in Lista de dispozitive destinate recuperarii deficientelor organice sau fiziologice, stabilita in baza reglementarilor de asigurari sociale de sanatate, se suporta dupa cum urmeaza:

    a) din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru cele care se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;

    b) din bugetul de stat, prin bugetul SSPR, pentru cele care nu se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate.

    (2) Modul de acordare si decontare a materialelor prevazute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractulcadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    (3) Modul de acordare si decontare a materialelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    ART. 31

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, acordarea gratuita a rechizitelor pentru scolari se face in cadrul programului de acordare a rechizitelor scolare, organizat si finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    (2) Pentru acordarea gratuita a rechizitelor, persoanele prevazute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:

    a) cerere, in care vor fi mentionate datele de identificare a solicitantului, titlul pe care il detine in baza legii, datele de identificare a copilului, institutia de invatamint ale carei cursuri le urmeaza si anul scolar pentru care se solicita acordarea dreptului de rechizite gratuite;

    b) adeverinte eliberate de angajator si de administratia financiara, atit in cazul sotului, cat si al sotiei, din care rezulta ca venitul brut lunar cumulat pe familie este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie.

    (3) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, transmit la SSPR listele cuprinzind persoanele care beneficiaza de rechizite gratuite.

    ART. 32

    (1) Indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (2)-(5) si la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, care se acorda beneficiarilor titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, se suporta de la bugetul de stat si sunt prevazute in bugetele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.

    (2) Stabilirea si plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre casele teritoriale de pensii, respectiv de catre serviciile de pensii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, respectiv copie certificata pentru conformitate a noului tip de certificat si a actului de identitate.

    (3) In cazul indemnizatiilor reparatorii pentru urmasi, dosarele se depun la institutiile competente ale sistemului de asigurari sociale caruia apartinea sustinatorul decedat.

    (4) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati sa comunice in scris orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate.

    ART. 33

    (1) Sumele aferente acordarii subventiei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se cuprind in bugetul SSPR.

    (2) Decontarea sumelor acordate ca subventie de stat egala cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 de euro se face intre SSPR si institutia bancara care a acordat creditul.

    (3) Acordarea de catre institutiile bancare a creditelor in conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se face cu avizul SSPR.

    ART. 34

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, in situatiile in care autoritatile administratiei publice locale nu dispun de suprafetele de teren necesare satisfacerii solicitarilor, se poate proceda, in conditiile legii, la trecerea unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat, cu aceasta destinatie.

    (2) In limita suprafetei de 500 mp de teren in intravilan, autoritatile si institutiile publice atribuie solicitantilor suprafata de teren aferenta spatiului locativ care i-a fost vindut in baza altor reglementari in vigoare, dar in cazul carora, la momentul respectiv, nu a fost posibila si vinzarea terenului aferent.

    ART. 35

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fara a se solicita indeplinirea unor conditii suplimentare.

    (2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie in incinta cimitirelor aflate in administrarea primariilor sau a parohiilor.

    (3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decit prin mostenire legala.

    (4) Solicitarile adresate pentru acordarea dreptului prevazut la alin. (1) se solutioneaza in limita disponibilului de spatii din incinta locatiilor prevazute la alin. (2).

    ART. 36

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004:

    a) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, sunt stabilite prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Pentru tratamentele si medicamentele in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care nu se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, modul de acordare si decontare se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

    b) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al ministrilor in cauza.

    (2) Prin policlinici, in sensul alin. (1), se intelege unitatile sanitare, cu sau fara personalitate juridica, in care se acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate in specialitatile clinice, stomatologice si paraclinice, dupa cum urmeaza:

    a) unitatile sanitare ambulatorii de specialitate;

    b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;

    c) laboratoarele medicale de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale;

    d) centrele de diagnostic si tratament si centrele medicale;

    e) centrele de referinta;

    f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum si unitatile sanitare fara personalitate juridica din structura spitalelor.

    (3) Biletele de tratament la bazele de tratament si la statiunile balneoclimaterice ale institutiilor prevazute la alin. (1) lit. b) se asigura de catre aceste institutii, la propunerea SSPR, pe baza recomandarii medicale.

    (4) In unitatile medicale in care se acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate in specialitatile clinice, stomatologice si paraclinice, altele decit cele din subordinea Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, categoriile de persoane prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiaza de pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor de aplicare a acestuia.

    (5) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse in Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza retetelor eliberate de medicul de familie, se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile achitarii de catre beneficiar a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

    (6) Acordarea gratuita si decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, se fac potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acorda fara contributia asiguratului.

    ART. 37

    (1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun se exercita pe baza legitimatiei de revolutionar si a documentului de identitate.

    (2) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 calatorii gratuite, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru calatoria cu vagonul de dormit sau cuseta se achita diferentele tarifare in vigoare.

    (3) Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 pentru calatoriile gratuite pe calea ferata se exercita pe baza legitimatiei de revolutionar, a documentului de identitate si a biletului de calatorie gratuita.

    (4) Exercitarea dreptului la transport gratuit, in limita calatoriilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k), se face de catre membrii de familie ai titularului si de catre insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, in baza documentului de identitate si a biletului de calatorie gratuita. Titularul va acorda, pe propria raspundere, membrilor de familie bilete de calatorie gratuita, in vederea utilizarii de catre acestia pentru transportul pe calea ferata.

    (5) Prin familie, in intelesul art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, se intelege sotul sau sotia, precum si rudele de gradul I, ale beneficiarilor titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    (6) Procedura de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuite pentru transportul pe calea ferata si pentru cele 12 calatorii gratuite, dus-intors, pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care locuiesc in mediul rural, si cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabileste prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al secretarului de stat al SSPR.

    (7) Tiparirea si distribuirea documentelor de calatorie gratuita se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al SSPR si se suporta din bugetul SSPR.

    (8) Contravaloarea facilitatilor acordate pentru transportul pe calea ferata, pentru transportul in comun cu metroul si pentru cele 12 calatorii gratuite, dus-intors, pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care locuiesc in mediul rural, se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

    ART. 38

    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, sumele necesare pentru atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind in bugetul SSPR.

    (2) Achizitionarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de catre SSPR, in limita bugetului anual alocat in acest scop, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, in numele si pe seama beneficiarului dreptului.

    (3) Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acorda o singura data si nu pot fi instrainate decit prin mostenire legala.

    (4) In vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevazute la alin. (1), solicitantul va depune la SSPR urmatoarele documente:

    a) cerere;

    b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calitatii atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificata pentru conformitate;

    c) certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

    ART. 39

    (1) Coeficientul prevazut la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004 se calculeaza prin aplicarea procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara celei in care se face plata, comunicat de Institutul National de Statistica.

    (2) Cuantumul indemnizatiei lunare, calculat conform alin. (1), se suporta din bugetul de stat si se evidentiaza distinct pe decizia si pe talonul de pensie. Aceasta indemnizatie nu este parte integranta a pensiei pentru limita de varsta.

    ART. 40

    Potrivit art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol, pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea virstei standard prevazute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana in baza reglementarilor referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

    ART. 41

    SSPR si Comisia Parlamentara, in cazul in care, in desfasurarea activitatii de preschimbare a certificatelor si de solutionare a contestatiilor, considera ca anumite fapte sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, sesizeaza organele abilitate de lege in vederea demararii procedurilor legale.

    ART. 42

    In sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilitati prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca somerilor se intelege masura de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor, prin acordarea unor facilitati, prevazuta la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 43

    (1) In sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilitati prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca tinerilor absolventi se intelege masura de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca, pe durata nedeterminata, a absolventilor unor institutii de invatamint, prin subventionarea locurilor de munca, prevazuta la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Subventia se acorda angajatorilor care incadreaza in munca someri care detin titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmas de Erou-Martir", o singura data, daca solicita subventia in termen de 12 luni de la data incadrarii in munca.

    ART. 44

    (1) Prevederile referitoare la modul de subventionare a angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai unor institutii de invatamint sau someri, in conditiile art. 80, respectiv ale art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si angajatorilor care incadreaza in munca persoane care au dobindit titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmas de Erou-Martir".

    (2) Dispozitiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile angajatorilor care incadreaza in munca absolventi care au dobindit titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" sau titlul de "Urmas de Erou-Martir".

    ART. 45

    (1) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, pana la eliberarea de catre SSPR a noilor certificate si stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, isi pastreaza valabilitatea certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.

    (2) In perioada mentionata la alin. (1) indemnizatiile stabilite in baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita potrivit procedurii anterioare, in cuantumul aflat in plata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004.

    (3) Persoanele carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiaza si li se platesc drepturile cuvenite, respectiv diferenta dintre drepturile calculate in baza Legii nr. 42/1990 si cele stabilite potrivit Legii nr. 341/2004, incepind cu luna urmatoare celei in care este depusa documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

    ART. 46

    (1) Documentele necesare in vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004 sunt:    a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii si prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;

    b) copie de pe legitimatia eliberata potrivit prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;

    c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificata pentru conformitate;

    d) alte documente in cazurile expres prevazute de prezentele norme metodologice.

    (2) In cazul indemnizatiilor aflate in plata potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii indemnizatiilor reparatorii prevazute de Legea nr. 341/2004, dosarele pe baza carora au fost acordate drepturile initiale se completeaza cu documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-c).

    (3) Documentele prevazute la alin. (2) se depun de catre SSPR, pe baza de borderou, la institutiile platitoare de indemnizatii reparatorii.

    ART. 47

    (1) SSPR gestioneaza si actualizeaza:

    a) baza de date cuprinzind beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si drepturile acordate in baza calitatii detinute;

    b) baza de date cuprinzind beneficiarii Legii nr. 341/2004 si drepturile acordate.

    (2) In situatiile in care SSPR constata ca o persoana a dobindit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizeaza institutiile abilitate, in vederea dispunerii masurilor necesare.


    CAP. V

    Dispozitii referitoare la functionarea Fundatiei "Fondul Libertatea"


    ART. 48

    (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, Fundatia "Fondul Libertatea", denumita in continuare fundatia, functioneaza in subordinea SSPR.

    (2) Organele fundatiei sunt:

    a) consiliul de administratie;

    b) comisia de cenzori.

    (3) Consiliul de administratie este format din 13 membri, dupa cum urmeaza:

    a) presedinte - reprezentant al structurilor asociative ale revolutionarilor, desemnat pe baza a 3 propuneri formulate de catre acestea;

    b) un reprezentant al SSPR;

    c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

    d) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentara;

    e) 9 reprezentanti ai structurilor asociative ale revolutionarilor, infiintate in anul 1990, dupa cum urmeaza:

    - un reprezentant al organizatiilor de urmasi;

    - 4 reprezentanti ai organizatiilor de raniti;

    - 2 reprezentanti ai organizatiilor de retinuti;

    - 2 reprezentanti ai organizatiilor luptatorilor.

    (4) Reprezentantii propusi pentru functia de presedinte al consiliului de administratie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;

    b) sa aiba studii superioare in domeniul juridic, economic sau al administratiei publice;

    c) sa aiba vechime in munca de minimum 5 ani in unul dintre domeniile prevazute la lit. b).

    (5) Reprezentantii desemnati de organizatiile revolutionarilor prevazute la alin. (3) lit. e) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004;

    b) sa aiba studii superioare in domeniul juridic, economic sau al administratiei publice.

    (6) Componenta nominala a consiliului de administratie se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSPR, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

    (7) Consiliul de administratie indeplineste atributiile prevazute la art. 29 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (8) Veniturile "Fondului Libertatea" se constituie din veniturile prevazute la art. 1 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990 privind infiintarea "Fondului Libertatea", cu modificarile ulterioare, precum si din veniturile prevazute la art. 46 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (9) Utilizarea veniturilor "Fondului Libertatea", potrivit destinatiilor prevazute la art. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificarile ulterioare, se face cu avizul conform al secretarului de stat al SSPR.

    (10) Proiectele de hotariri ale Guvernului, prin care se stabileste repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor "Fondului Libertatea", potrivit art. 2 alin. 2 din Decretul-lege nr. 124/1990, se elaboreaza si se initiaza de catre SSPR.


    CAP. VI

    Dispozitii finale


    ART. 49

    (1) In cazul in care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul ca noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR procedeaza la anularea certificatelor respective si propune presedintelui Rominiei retragerea titlurilor atribuite in baza acestora.

    (2) Analiza elementelor de noutate si decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenta comisiei prevazute la art. 13.

    (3) Anularea certificatelor si inaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de catre SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.

    ART. 50

    In aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 341/2004, coroborat cu prevederile art. 74 din Constitutie, republicata, Comisia Parlamentara avizeaza proiectele de lege cu referire la Revolutia din Decembrie 1989.

    ART. 51

    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.    ANEXA 1

    la normele metodologice


             CERERE

   de preschimbare a certificatului doveditor, eliberat in perioada 1990-1997

  de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea

      si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

                   - Model -


    Subsemnatul/Subsemnata .......... ..... ...... ............, (numele

purtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. si

al/a ..........................., nascut/nascuta la data de ................. in

localitatea ......................., judetul (sectorul) .......................,

posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, avind CNP ...............,

domiciliat/domiciliata in localitatea .......... ..... ...... .........,

str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........,

judetul (sectorul) ...................., telefon .....................,

    in baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-

martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din

decembrie 1989 nr. 341/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria .........

nr. ........, doveditor al calitatii de ............................., eliberat la

data de .......... ..... ...... ... .

    Anexez la prezenta cerere documentele prevazute la art. 11 alin. (1) din

normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotarirea

Guvernului nr. 1.412/2004.

    Avind in vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar,

pe propria raspundere, urmatoarele:

    - afirmatiile cuprinse in prezenta cerere sunt corecte;

    - documentele intocmite de mine si aflate in dosarul pe baza caruia mi-a fost

atribuit titlul sus-mentionat sunt conforme cu realitatea;

    - declaratiile martorilor, aflate in dosarul pe baza caruia mi-a fost atribuit

titlul sus-mentionat, nu au fost date sub exercitarea vreunei influente din partea

mea sau despre care eu sa am cunostinta.


      Data                Semnatura
    ANEXA 2

    la normele metodologice


              AVIZ

         pentru preschimbarea certificatului doveditor,

           eliberat in perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea

        Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea

      si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

                  - Model -          (Asociatia/Liga/Fundatia/Organizatia de revolutionari)

constituita la data de ........................, prin .........................,

cu sediul in localitatea ........................., str. ......................,

nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., judetul (sectorul) .....................,

telefon ........................,

    avind in vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea recunostintei fata de

eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din

decembrie 1989 nr. 341/2004 emite prezentul


             AVIZ:


    Domnului/doamnei .......... ..... ...... ., (numele purtat anterior)

............................., fiul/fiica .................. si al/a ............,

nascut/nascuta la data de ............... in localitatea ...................,

judetul (sectorul) ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr.

..........., avind CNP ...................., domiciliat/domiciliata in localitatea

...................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap.

..., judetul (sectorul) .................., telefon .................., in vederea

preschimbarii Certificatului seria .... nr. .........., doveditor al calitatii de

.......... ..... ...... ...., eliberat la data de ....................... .

    Prezentul aviz este emis in vederea preschimbarii certificatului doveditor si

poate fi utilizat numai in aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

    Avind in vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si cunoscind

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii,

    Subsemnatul/Subsemnata .................., (numele purtat anterior) ...........,

fiul/fiica lui ............. si al/a .........., nascut/nascuta la data de ..........

in localitatea ..............., judetul (sectorul) ........., posesor/posesoare al/a

B.I./C.I. seria .... nr. ......., avind CNP ................., domiciliat/domiciliata

in localitatea ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...,

judetul (sectorul) ..........., in calitate de presedinte al organizatiei de revolu-

tionari, declar pe propria raspundere ca persoana in favoarea careia a fost emis

prezentul aviz se incadreaza in prevederile legale referitoare la preschimbarea

certificatului doveditor al calitatii sus-mentionate.


     Data              Semnatura
    ANEXA 3

    la normele metodologice)


    NOTA C.T.C.E.

    Modelul de Certificat se gaseste in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, Nr. 836 din 10.09.2004 la pagina 13 (a se vedea imaginea asociata)


    ANEXA 4

    la normele metodologice


                     CERERE

     de preschimbare a certificatului doveditor al titlului

            de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989,

        eliberat in perioada 1990-1997 de Comisia pentru

           aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea

      si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989

                   - Model -


    Subsemnatul/Subsemnata .......... ..... ...... ............, (numele

purtat anterior) ............................., fiul/fiica .................. si

al/a ..........................., nascut/nascuta la data de ................. in

localitatea ......................., judetul (sectorul) .......................,

posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ............, avind CNP ...............,

domiciliat/domiciliata in localitatea .......... ..... ...... .........,

str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ........,

judetul (sectorul) ...................., telefon .....................,

    in baza prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 9 alin. (1) din Legea

recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria

Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004 si art. 18 din normele metodo-

logice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.

1.412/2004, solicit preschimbarea Certificatului seria ........ nr. .........,

doveditor al titlului de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989,

eliberat la data de .......... ..... ...... ............... .

    Solicit sa-mi fie eliberat noul tip de certificat in considerarea calitatii

pe care o am de sot supravietuitor/parinte/copil al titularului certificatului cu

seria si numarul sus-mentionate.

    Anexez la prezenta cerere documentele prevazute la art. 18 alin. (2) din

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.

    Avind in vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 si

cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii,

declar pe propria raspundere ca afirmatiile cuprinse in prezenta cerere sunt

corecte.            Data             Semnatura
LEGE nr. 37 din 17 martie 2005

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 22 martie 2005


    Parlamentul Rom?niei adopta prezenta lege.


    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea art. 11, precum si pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata ?n Monitorul Oficial al Rom?niei, Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, cu urmatoarea modificare:

    - Articolul II va avea urmatorul cuprins:

    "Art. II. - Termenele prevazute la art. 9 alin. (1) si (4) din Legea nr. 341/2004, cu completarile ulterioare, se proroga cu 12 luni."


    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Rom?niei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Rom?niei, republicata.


                PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR

                 ADRIAN NASTASE


             PRE?EDINTELE SENATULUI

                NICOLAE VACAROIU


    Bucuresti, 17 martie 2005.

    Nr. 37.


Document Info


Accesari: 2910
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )