Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Conform definitiei formulate de Comitetul de Definitii al Asociatiei Americane de Marketing, la inceputul anilor '60 ai secolului al XX-lea, cercetarea de marketing reprezinta: c) culegerea, inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare

diverseAbilitatea de a produce rezultate similare folosind esantioane diferite pentru a masura fenomenul de-a lungul aceleiasi perioade de timp poarta denumirea de: c) exactitatea consecventa interna

Abilitatea instrumentului de masurare de a previziona o variabila, care este desemnata drept criteriu este cunoscuta sub denumirea de: c) validitate bazata pe relatia cu un criteriuActivitatea care consta in asocierea de simboluri, conform unui procedeu prestabilit, datelor culese este denumita: b) codificare

Activitatea care consta in calcularea numarului total al cazurilor care se inscriu in fiecare categorie dintre cele considerate si prezentarea lor sinoptica este cunoscuta sub urmatoarea denumire: d) tabulare

Apelarea la solutia organizatorica in care departamentul de cercetari de marketing are o pozitie de stat major permite: a) informarea rapida a conducerii de la cel mai inalt nivel al organizatiei

Aplicarea metodei comparatiilor perechi, pentru un numar de n stimuli, presupune realizarea urmatorului 18318y2416s nr de comparatii: d) (n patrat - n)/2

Aria cercetarilor de marketing cuprinde urmatoarele trei domenii majore: a) firma, mediul extern, interfata intreprindere-mediu

Atunci cand intr-o cercetare de marketing toti indivizii clasificati intr-un anumit grup au aceeasi opinie despre proprietatea obiectului sau fenomenului cercetat se poate afirma ca se respecta relatia de: d) echivalenta

Bazele metodei de scalare diferentiala semantica au fost puse inca din anul: c) 1957

Brainstormingul face parte din categoria: b) metodelor intuitive de creativitate

Ca limita a metodei observarii poate fi considerata: a) focalizarea asupra comportamentului public

Calitatea variabilei masurate din punct de vedere al fundamentarii ei printr-o teorie riguroasa si al relatiei cu alte variabile este cunoscuta sub denumirea de: d) validitate mod de construire

Capacitatea de a produce rezultate similare folosind doua instrumente cat mai asemanatoare cu putinta pentru a masura acelasi obiect sau fenomen este cunoscuta sub denumirea de: c) exactitatea consecventa interna

Capacitatea unei scale de a masura cu precizie variatia stimulilor sau raspunsurilor se numeste: d) senzitivitate

Capacitatea unui instrument de masurare de a produce rezultate consecvente atunci cand este folosit din nou in conditii cat se poate de asemanatoare poarta denumirea de: a) exactitatea testare - retestare

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la scala nominala nu este adevaata: c) grupele constituite nu trebuie sa se excluda reciproc din punct de vedere al proprietatii scalate

Care dintre urmatoaele instrumente de analiza statistica a informatiilor - 1) testul; 2) mediana; 3) testul Fisher; 4) testul U; 5) coeficientul de contingenta; 6) grupul modal; 7) coeficientul de corelatie a rangurilor; 8) media armonica - corespund scalei nominale: a) 1,5,6

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei nominale: d) coeficientul de contingenta, grupul modal, testul

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei ordinale: a) coeficientul de corelatie a rangurilor Spearman, mediana, testul U

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei ordinale: a) coeficientul de corelatie a rangurilor al lui Kendall, mediana, testul U

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor - 1) coeficientul de corelatie; 2) grupul modal; 3) mediana aritmetica; 4) testul Student; 5) mediana; 6) testul; 7) coeficientul de variatie; 8) testul U - corespund scalei interval: b) 1,3,4

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei interval: d) testul Fisher, coeficientul de corelatie, testul Student

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei interval: d) testul Fisher, media aritmetica, coeficientul de corelatie Pearson

Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei proportionale: b) testul Student, media geometrica, coeficientul de variatie

Care dintre urmatoarele publicatii nu apartine Institutului National de Statistica: d) Eurobletin

Care dintre urmatoarele surse de informatii reprezinta pentru o intreprindere surse statistice externe: c) pubicatiile academice

Care dintre urmatoarele tehnici este indicat a fi utilizata intr-o cercetare avand ca scop studierea unei probleme stanjenitoare, sau cu o puternica incarcatura emotionala: a) intervalul in profunzime

Care dintre urmatoarele tehnici este indicat a fi utilizata intr-o cercetare avand ca scop identificarea opiniei factorilor de decizie din domeniul sportiv cu privire la finantarea sportului: b) discutia focalizata de grup

Care dintre urmatoarele variabile - 1) lungimea; 2) cifra de afaceri; 3) sexul; 4) starea civila; 5) greutatea; 6) statutul socio-profesional; 7) vanzarile; 8) temperatura - pot fi exprimate doar sub forma categoriala: b) 3,4,6

Care dintre urmatoarele variabile sunt considerate in aplicarea modelului Fishbein-Rosenberg, de evaluare a atitudinii: 1) atitudinea individului fata de un anumit stimul; 2) probabilitatea de garantare a rezultatelor; 3) numarul nonrespondentilor; 4) masura in care stimulul considerat indeplineste exigentele individului, in privinta unui anumit atribut; 5) numarul stimulilor neconsiderati de individ; 6) importanta fiecarui stimul pentru fiecare subiect cercetat; 7) importanta fiecarui atribut al stimulului considerat; 8) evaluarea facuta de individ importantei relative a unui anumit atribut al stimulului considerat: b) 1,4,8

Cea mai importanta sursa de date secundare inerne o constituie: c) inregistrarile contabile

Cercetarea calitativa are urmatoarele caracteristici: d) volumul mare de informatii furnizate de respondent, analiza nestatistica a datelor

Cercetarea cauzala este un tip de cercetare care permite: a) studierea cauzelor care explica evolutia in timp si spatiu a unui anumit fenomen

Cercetarea de marketing al carei scop principal este clarificarea si intelegerea coordonatelor unei probleme are un caracter: a) exploratoriu

Cercetarea de marketing creeaza conditiile necesare practicarii unui management: c) proactiv

Cercetarea de marketing transversala multipla permite: a) studierea evolutiei in timp a anumitor variabile de marketing

Cercetarea exploratorie are urmatoarele particularitati: a) definirea vaga a nevoilor de informatii, abordarea in general nestructurata, flexibila

Cercetarea transversala, comparativ cu cercetarea longitudinala, ofera o serie de avantaje in ceea ce priveste: b) reprezentativitatea esantionului, eroarea mai mica datorata raspunsurilor

Cercetarile concluzive au urmatoarea particularitate: b) caracterul formal si structurat

Cercetarile realizate cu ajutorul panelurilor omnibus au urmatoarea particularitate: a) presupun culegerea de informatii referitoare la variabile diferite de la o perioada la alta, de la aceiasi subiecti selectati anterior

Cererea de cercetare de marketing are urmatorul rol: b) clarificarea naturii problemei pentru echipa de cercetare

Codificarea consta in utilizarea de simboluri: c) preponderent numerice

Comparativ cu observarea in mediu natural,observarea in mediu simulat are urmatoarea caracteristica: d) desfasurarea cercetarii intr-un mediu special creat

Conform acceptiunii stiintifice, conceptul de cauzalitate presupune: d) existenta mai multor cauze, o relatie probabilista, ce poate fi dedusa, intre cauza si efect

Conform datelor ESOMAR, in anul 2000, cifra de afaceri mondiala, realizata in domeniul cercetarii pietei a fost urmatoarea: a) 15,26 miliarde USD

Conform datelor publicate de ESOMAR, in anul 2000, in Romania, ponderea cercetarilor de piata referitoare la consumatoriin cifra de afaceri realizata din cercetari de piata a fost urmatoarea: d) 86%

Conform definitiei formulate de Comitetul de Definitii al Asociatiei Americane de Marketing, la inceputul anilor '60 ai secolului al XX-lea, cercetarea de marketing reprezinta: c) culegerea, inregistrarea si analiza sistematica a datelor referitoare la marketingul bunurilor si serviciilor

Conform studiilor ESOMAR, cei mai importanti utilizatori ai cercetarilor de marketing sunt: a) producatorii de bunuri de consum sau industriale

Conversia datelor secundare presupune: schimbarea formei originale a datelor in conformitate cu obiectivele cercetarii in derulare

Cumparatorul misterios este o metoda de observare: d) disimulata

Cuprinsul raportului de cercetare are urmatorul rol: a) indicarea continutului raportului

Daca intr-o cercetare de marketing simbolul numeric 1 va reprezenta in toate cazurile un barbat iar 2 o femeie se poate afirma ca se respecta principiul: c) nedegenerarii

Daca intr-o cercetare de marketing un barbat va fi reprezentat totdeauna cu 1 si o femeie cu 2 se poate afirma ca se respecta principiul: b) izomorfismului

Definitia data cercetarii de marketing de Asociatia Americana de Marketing la inceputul anilor ,60 ai secolului al XX-lea, are urmatoarele limite: b) nu ofera o imagine integrala a procesului cercetarii de marketing si nu indica scopul pentru care este realizata cercetarea

Despre ipotezele formulate in cercetarile de marketing, se poate afirma ca: a) sunt propozitii nedovedite, referitoare la un factor sau un fenomen care prezinta interes pentru cercetator

Desprinderea concluiilor din datele culese, prelucrate si analizate este continutul urmatoarei activitati: c) interpretarea informatiilor

Diferentiala semantica conduce la obtinerea informatiilor specifice scalei: c) interval

Din faza preliminara a cercetarii de marketing, fac parte urmatoarele etape: b) stabilirea scopului cercetarii, definirea obiectivelor cercetarii, elaborarea ipotezelor

Din perspectiva procesului cercetarii de marketing, situatia critica pe care trebuie sa o rezolve decidentul sau ocazia favorabila pe care doreste sa o cunoasca mai bine si sa o valorifice este denumita: d) problema decizionala

Din randul firmelor care ofera servicii limitate, in domeniul cercetarilor de marketing, fac parte urmatoarele: a) firmele de analiza statistica, firmele de prelucrare a datelor, firmele de servicii de teren

Directorul de cercetari de marketing detine o pozitie de varf in cadrul organizatiei si are ca responsabilitate nemijlocita: b) realizarea tuturor proiectelor de cercetari de marketing ale organizatiei

Documentul oficial care prezinta modul concret de desfasurare a cercetarii de marketing si care este supus aprobarii managementului de specialistii firmei, in cazul realizarii cercetarii cu forte proprii, sau de reprezentantii firmelor specializate in proiectarea si realizarea de cercetari de marketing, lacare firma solicitanta a apelat este denumit: c) oferta (propunere) de cercetare de marketing

Documentul oficial, utilizat in cadrul firmei, in care sunt prezentate necesitatile specifice de informatii, ce presupun desfasurarea unei cercetari, avantajele pe care le ofera organizatiei, eventualele restrictii temporare si banesti este denumit: b) cerere de cercetae de marketing

Documentul prin care se prezinta oficial, beneficiarului cercetarii, raportul de cercetare s care este parte componenta a raportului este: b) scrisoarea de inaintare

Editarea de birou este realizata de: a) o persoana care cunoaste scopul si obiectivele cercetarii, precum si metoda utilizata pentru culegerea informatiilor

Editarea de teren a informatiilor presupune: d) inlaturarea deficientelor din activitatea fortei de teren, datorate neintelegerii corespunzatoare a procedurii de culegere a datelor, de persoana responsabila de controlul fortei de teren

Editarea de teren presupune desfasurarea urmatoarei operatiuni: b) validarea activitatii fortei de teren

Editarea informatiilor are loc in etapa de: b) prelucrare, analiza si interpretare a informatiilor

Elaborarea propunerii (ofertei) de cercetare are loc imediat dupa ce a fost finalizata: c) stabilirea bugetului si programarea in timp a cercetarii

Etapa de estimare prealabila a valorii informatiilor ce vor fi obtinute din cercetare raspunde la urmatoarea intrebare majora: b)Merita sa desfasuram cercetarea?

Evaluarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei ordinale se realizeaza utilizand: a) coeficientul de corelatie al lui Kendall

Evaluarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei proportionale se realizeaza utilizand: c) coeficientul de variatie

Exemple de costuri fixe, componente ale costului total al unei cercetari cantitative, sunt cele generate de urmatoarele aspecte: a) clarificarea problemei decizionale, redactarea propunerii de cercetare

Exemple de costuri variabile, componente ale costului total al unei cercetari cantitative, sunt cele generate de urmatoarele aspecte: a) editarea rezultatelor cercetarii, controlul modului de recoltare a informatiilor

Exemple de instrumente ce culegere a informatiilor, care sunt pregatite in etapa de selectare a modalitatilor de culegere si sistematizare a informatiilor sunt urmatoarele: a) chestionarul, grila de observare

Exemple de metode aplicate in cadrul cercetarilor descriptive sunt urmatoarele: b) observarea, sondajul, simularea

Exemple de metode aplicate in cadrul cercetarilor exploratorii sunt urmatoarele: a) analiza datelor secundare, interviurile efectuate in randul expertilor

Exemple de metode de cercetare directa la care poate decurge cercetatorul, in etapa de selectare a modalitatii de culegere si sistematizare a informatiilor, sunt urmatoarele: b) interviurile in profunzime, observarea

Exemple de metode/tehnici utilizabile pentru programarea in timp a procesului de cercetare sunt urmatoarele: a) CPM, PERT, GERT

Exemple de observare disimulata sunt urmatoarele: c) observarea realizata cu ajutorul oglinzilor unidirectionale si metoda cumparatorului misterios

Exemple de surse de informatii primare sunt urmatoarele: c) populatia, un anumit segment de consumatori potentiali

Exemple de surse de informatii secundare sunt urmatoarele: b) rapoartele unor organisme internationale

Exemple de tehnici indirecte de cercetare calitativa sunt urmatoarele: a) tehnicile proiective de asociere, tehnicile proiective de constructie

Exemplu de variabila categoriala este urmatoarea: a) mediul de resedinta (urban/rural)

Faza de proiectare a cercetarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) alegerea surselor de informatii, selectarea modalitatii de culegere si sistematizare a informatiilor, stabilirea bugetului si programarea in timp a cercetarii

Firmele de servicii ad-hoc au urmatoarele caracteristici: a) desfasurarea activitatilor de cercetare la comanda expresa a fiecarui client

Folosirea panelurilor in cercetarile de marketing longitudinale genereaza urmatoarea particularitate: b) acuratetea mai mare a datelor culese, fata de cercetarile transversale

Gradul de formalizare si explicitare a unei ipoteze este mai mare cu cat: a) complexitatea cercetarii este mai redusa

Gradul in care instrumentul si procedura de masurare nu genereaza eroare sistematica si/sau aleatoare poarta denumirea de: b) validitate

Gradul in care itemurile instrumentului de masura sunt reprezentative pentru unversul care defineste conceptul investigat poarta denumirea de: b) validitate de continut

Gradul in care masurarea unui stimul cu o anumita scala se coreleaza intr-un mod previzibil cu masurari ale altor stimuli aflati intr-o relatie cu acesta poarta denumirea de: c) validitate nomologica

Gradul in care masurarile nu poseda eroare aleatoare si, deci, ofera date consecvente in timp este cunoscut sub denumirea de: a) exactitate

Gradul in care o masurare pare sa masoare ceea ce s-a presupus ca trebuie sa masoare este denumit: a) validitate de aspect exterior

Ideea fundamentala a teoriei lui Immanuel Kant, si anume ca individul nu percepe realitatea asa cum este ea, ci asa cum mintea sa o percepe, reprezinta punctul de plecare al uneia dintre urmatoarele modalitati de abordare a realitatii: b) interpretativa

Identificarea obiectivelor cercetarii este urmata de etapa: b) elaborarea ipotezelor

Identificati succesiunea corecta a urmatoarelor etape ale nui test de marketing simulat: (1) contactarea dupa cateva saptamani a persoanelor care au primit esantioane, pentru a determina atitudinea fata de noul produs, gradul de utilizare a produsului, gradul de satisfacie, intentia de recumparare; (2) identificarea unui nr de 30-40 de cumparatori care au caracteristicile segmentului tinta; (3) chestionarea sbiectilor despre motivele de cumparare a produselor din categoria analizata; (4) invitarea persoanelor selectate de a vizualiza diferite mesaje publicitare TV sau tiparite, dintre care unele bine cunoscute, iar altele noi, printre care se incude si mesajul despre noul produs; (5) chestionarea subiectilor in privinta gradului de cunoastere a diferitelor marci din categoria de produse studiata si a preferintelor in cadrul categoriei; (6) acordarea de mostre gratuite din noul produs; (7) oferirea unei sume de bani fiecarui participant la test si adresarea invitatiei de a cumpara produse dintr-un magazin simulat: d) 2,5,4,7,3,6,1

In anexele unui raport de cercetare nu se prezinta: d) titlurile diviziunilor si subdiviziunilor raportului

In cadrul analizei bayesiene, analiza a priori are ca scop sa determine; a) valoarea anticipata a deciziei, respectiv valoarea deciziei adoptate pe baza datelor disponibile, fara ca firma sa realizeze o cercetare de marketing

In cadrul procesului de elaborare a propunerii de cercetare, briefing-ul prealabil consta in: b) discutia dintre solicitantul si realizatorul cercetarii, care are ca scop clarificarea problemei de marketing care impune efectuarea cercetarii de marketing, a restrictiilor temporale si banesti

In cadrul propunerii de cercetare de marketing, sectiunea in care este precizata populatia tinta este urmatoarea: c) metodologia cercetarii

In cadrul propunerii de cercetare de marketing, sectiunea in care este precizat modul de control al activitatii operatorilor de interviu este urmatoarea: d) culegerea datelor

In cadrul unei anchete efectuate pe un esantion de 1000 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs despre gustul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei diferentiale semantice cu cinci trepte.Distributia opiniilor a fost urmatoarea: f. favorabila 450; favorabila 312; nici-nici 145; nefavorabila 46; f. nefavorabila 47.Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre gustul produsului respectiv: c) 4,1

In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 1000 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs despre pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei diferentiale semantice cu cinci trepte.Distributia opniilor a fost urmatoarea: f. Favorabila 450; favorabila 300; nici-nici 150; nefavorabila 50; f. Nefavorabila 50. Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul produsului respectiv: c) 4,05

In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 1500 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs privind pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul diferentialei semantice cu cinci trepte.Distributia opniilor a fost urmatoarea: f. favorabila 150; favorabila 200; nici-nici 380; nefavorabila 450; f. nefavorabila 320.Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul produsului respectiv: c) 2,61

In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 2000 persoane, opinia utilizatorilor despre gustul bauturii racoritoare ROCO, masurata cu ajutorul unei diferentiale semantice cu cinci trepte a fost urmatoarea: f favorabila 550; favorabila 500; nici-nici 350; nefavorabila 250; f. nefavorabila 350: b) 3,325

In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 2000 de persoane, privind preferintele subiectilor cercetati pentru produsul ZOKOKO, masurata cu ajutorul scalei li Likert, raspunsurile au fost: Produsul ZOKOKO are gust placut: acord total 450; acord 500; indiferent 350; dezacord 350; dezacord total 350. Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului: c) 0,175

In cadrul unui raport de cercetare, in sectiunea referitoare la recomandari, sunt mentionate: c) propunerile de decizii si actiuni care trebuie sa fie intreprinse de beneficiarul cercetarii

In caracterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei nominale, se utilizeaza: d) grupul modal

In caracterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei ordinale, se utilizeaza: a) mediana

In caracterizarea tendintei centrale, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei proportionale, se utilizeaza: d) media geometrica

In cazul definirii problemei decizionale, se considera ca: b) este necesara indicarea ariei decizionale specifice, care va fi clarificata cu ajutorul informatiilor obtinute din cercetare

In cazul in care metodele calitative sunt utilizate in vederea formularii mai corecte a problemei care face obiectivul investigatiei, cercetarea intreprinsa are un caracter: a) exploratoriu

In cazul in care satisfacerea necesitatilor de cercetari de marketing ale firmei constituie responsabilitatea unui singur grup de specialisti ai organizatiei, organizarea departamentului de cercetari este de tip: a) centralizat

In cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval, caracterizarea tendintei centrale se face cu indicatorul statistic: a) media aritmetica

In cazul unei cercetari de marketing, problema decizionala este descrisa de urmatoarea intrebare: c) Ce ar trebuii sa faca decidentul in conditiile date?

In cazul utilizarii analizei bayesiene pentru stabilirea valorii economice a informatiei de marketing, modul de stabilire a probabilitatilor bayesiene are urmatoarea caracteristica majora: a) subiectivitatea

In cercetarea de marketing scalarea reprezinta: b) activitatea de construire a scalelor

In cercetarea de marketing, masurarea reprezinta: b) procesul de exprimare simbolica, numerica sau nenumerica, a gradului in care un obiect sa un fenomen poseda o anumita caracteristica sau proprietate

In cercetarea de marketing, masurarea reprezinta: b) procesul de exprimare simbolica, numerica sau nenumerica, a gradului in care un obiect sau un fenomen poseda o anumita caracteristica sau proprietate

In cercetarea de marketing, scala reprezinta: a) instrumentul cu ajutorul caruia se realizeaza masurarea

In cercetarea de marketing, scalarea multidimensionala reprezinta: b) metoda de masurare simultana a mai multor caracteristici sau propietati

In cererea de cercetare de marketing, se precizeaza intotdeauna: a) problema decizionala care trebuie sa fie solutionata

In construirea scalelor, trebuie respectate mai multe conditii: (1) sa fie inteligibila de catre subiectii de la care se culeg informatiile; (2) sa presupuna in mod obligatoriu existenta unui instrument fizic care sa permita masurarea; (3) nivelele scalei sa constituie o reprezentare numerica sau nenumerica a intensitatii carcateristicii masurate; (4) sa diferentieze nivelele de intensitate ale caracteristicii cercetate: b) 1,4

In esenta, rolul pe care il indeplineste cercetarea de marketing in procesul decizional al unei organizatii, este definit de urmatoarele coordonate: b) identificarea oportunitatilor si a pericolelor potentiale din mediul extern al organizatiei, fundamentarea alegerii unor alternative decizionale, evaluarea eficientei deciziilor de marketing

In etapa de formulare a obiectivelor, este necesara considerarea urmatoarei recomandari: d) evitarea tentatiei de a culege informatii suplimentare, ca urmare a sindromului "ar fi bine daca am afla..."

In etapa de recoltare a informatiilor, constituirea fortelor de teren presupune: c) stabilirea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba operatorii

In etapa de recoltare a informatiilor, evaluarea operatorilor consta in: a) identificarea operatorilor care au desfasurat o activitate corespunzatoare si la care se va putea apela si in cadrul altor proiecte de cercetare

In etapa de selectare a modalitatii de culegere si sistematizare a informatiilor, se desfasoara urmatoarele actiuni: a) definirea conceptuala si operationala a variabilelor cercetarii, clasificarea variabilelor in dependente si independente

In etapa de stabilire a scopului cercetarii, se considera urmatoarea recomandare: d) definirea scopului in functie de problema decizionala

In faza de proiectare a cercetarii de marketing, este inclusa urmatoarea etapa: b) selectarea modalitatii de culegere si sistematizare a informatiilor

In faza de proiectare a cercetarii, modalitatile de culegere si sistematizare a informatiilor pot fi stabilite numai dupa ce s-a parcurs urmatoarea etapa: a) alegerea surselor de informatii

In faza de realizare a cercetarii de marketing, se desfasoara urmatoarea etapa: c) analiza si interpretarea informatiilor

In faza de realizare a cercetarii, pregatirea fortelor de teren presupune: a) furnizarea de informatii si recomandari referitoare la modul de stabilire a contactului nitial cu respondentul, formularea intrebarilor si inregistrarea raspunsurilor

In functie de coordonata temporala, se disting urmatoarele tipuri de observare: b) observare directa si observare indirecta

In functie de criteriul "felul informatiilor furnizate", tipologia surselor de informatii ce pot fi utilizate in cercetarile de marketing este urmatoarea: b) surse de informatii primare si surse de informatii secundare

In functie de mediul de desfasurare a cercetarii, se disting urmatoarele tipuri de observare: d) observarea in mediu natural si in mediu simulat

In functie de modul de desfasurare in timp, cercetarile descriptive se pot clasifica in urmatoarele categorii: a) cercetari transversale si cercetari longitudinale

In pagina de titlu a raportului unei cercetari se specifica: a) denumirea organizatiei pentru care a fost elaborat raportul

In principiu, ultima etapa a procesului de cercetare este: b) elaborarea raportului de cercetare

In privinta alegerii tipului adecvat de cercetare de marketing, este valabila urmatoarea recomandare: d) in cazul in care nu este cunoscuta problema, se incepe cu o cercetare exploratorie, urmata, in majoritatea cazurilor de o cercetare concluziva

In privinta cercetarii de marketing, se pot face urmatoarele afirmatii: c) focalizarea asupra costurilor cercetarii, fara considerarea valorii informatiilor rezultate din cecetare, limiteaza eficienta procesului decizional

In privinta cercetarilor calitative, se pot face urmatoarele afirmatii: d) permite obtinerea informatiilor "sensibile" de la respondenti, in cazul in care aspectele cercetate sunt fie stanjenitoare, fie au un impact negativ asupra propiului statut

In privinta definirii problemei decizionale reale, analogia cu principiul iceberg-ului este considerata relevanta deoarece: c) in absenta unor informatii suficiente 90% din problema decizionala este necunoscuta si implicit omisa

In privinta numarului de obiective, se poate afirma ca: b) unui scop de cercetare ii corespund mai multe obiective

In privinta observarii, se poate face urmatoarea afirmatie: a) exista comportamente care nu pot fi proiectate in viitor, pe baza inormatiilor obtinute cu ajutorul observarii

In privinta problemei decizionale si scopului cercetarii de marketing se poate spune ca: c) scopul cercetarii poate indica informatiile necesare decidentului pentru alegerea unei variante de actiune adecvate

In privinta selectarii surselor de informatii, cercetatorii considera urmatoarea recomandare: c) sursele de informatii secundare sunt preferabile sub aspectul timpului mai scurt necesar pt obtinere, a costului convenabil si eforturilor mai mici, comparativ cu informatiile primare

In privinta unui raport de cercetare nu se poate afirma ca: d) este independent de problema decizionala a solicitantului cercetarii

In procesul cercetarii de marketing, codificarea datelor este o activitate realizata imediat: b) dupa editarea datelor

In procesul de evaluare a contributiei informatiei la procesul decizional, masura in care volumul de informatii obtinute face posibila adoptarea deciziei corecte este reflectata de criteriul definit: c) suficienta informatiilor

In procesul de evaluare a contributiei informatiei la procesul decizional, pertinenta si aplicabilitatea informatiei, in raport cu situatia decizionala considerata este reflectata de criteriul denumit: d) relevanta informatiilor

In randul metodelor comparative de scalare, se inscriu: 1) metoda comparatiilor perechi; 2) scala Likert; 3) scala Stapel; 4) metoda ordonarii rangurilor; 5) scala interval; 6) scala proportionala; 7)scala cu suma constanta; 8) diferentiala semantica: b) 1,4,7

In raportul de cercetare, nu sunt specificate: d) costurile totale implicate de cercetare

In sectiunea intitulata "Contextul elaborarii propunerii de cercetare", componenta a unei propuneri de cercetare de marketing, este oferit raspunsul la urmatoarea intrebare: b) Care este situatia generala a firmei solicitante a cercetarii?

In sectiunea privind limitele cercetarii, nu sunt mentionate riscurile privind: c) alegerea furnizorului extern de servicii de cercetari de marketing

In sectiunea referitoare la metodologia cercetarii, in cadrul unui raport de cercetare, nu sunt incluse informatii despre: c) concluziile cercetarii

In situatia unui sondaj, in cazul intrebarilor deschise, stabilirea modului de codificare a raspunsurilor se realizeaza: a) dupa primirea chestionarelor completate si stabilirea categoriilor

In situatia unui sondaj, in cazul intrebarilor inchise, modul de codificare a raspunsurilor este stabilit: b) cu ocazia proiectarii instrumentului de culegere a datelor

In structura costurilor totale, in cazul unei cercetari calitative, comparativ cu o cercetare cantitativa: a) costul analizei datelor este mai mare

In vederea evaluarii acuratetei informatiilor secundare se urmareste stabilirea: toate variantele de la a la d

Includerea in raportul de cercetare a unei sectiuni privind limitele cercetarii are urmatorul rol: a) avertizarea beneficirului cercetarii de eventualele puncte slabe ale acesteia

Informatiile oferite de cercetarea de marketing si recomandarile formulate de cercetator sunt folosite atunci cand: c) informatiile sunt actuale, valide, relevante pentru situatia decizionala considerata si ofera o imagine judicioasa asupra fenomenului sau procesului investigat

Informatiile secundare reprezinta: c) informatii obtinute pt alte scopuri decat cel al cercetarii in cauza

Interpretarea de roluri face parte din categoria tehnicilor: d) de exprimare

Intr-o cercetare selectiva ce urmareste studierea preferintelor consumatorilor fata de trei marci de bere (A,B,C), celor 1000 de subiecti intervievati li s-a cerut sa repartizeze 100 de puncte la nivelul fiecarei perechi de marci, in functie de modul de apreciere a acestora.Rezultatele obtinute au fost urmatoarele: 250 (70/30, 60/40, 80/20); 400(30/70, 50/50, 90/10); 150 (60/40, 80/20, 30/70); 200 (20/80, 70/30, 40/60). Numarul mediu de puncte obtinute de marcile A, B, C este: c) 37; 39,5; 23,5.

Intr-o cercetare selectiva efectuata pe un esantion de persoane din intervalul de varsta 25-35 ani, s-a apelat la modelul Fishbein-Rosenberg, pentru determinarea atitudinii fata de trei marci ale unui anumit produs (A,B,C). Evaluarea produselor din punctul de vedere al fiecarui atribut a fost urmatoarea: Gustul 0,9; 0,6; 0,1 ; Pretul 0,4; 0,7; 0,6; Ambalajul 0,3; 0,4; 0,9. Distributia opiniilor subiectilor cercetati referitoare la importanta acordata fiecarui atribut al produsului, masurate cu ajutorul diferentialei semantice, este prezentata in urmatorul tabel: Gustul 200, 300, 500, 500, 500; Pretul 100, 600, 600, 400, 300; Ambalajul 100, 500, 200, 500, 700. Care este ierarhia celor 3 marci in preferintele subiectilor cercetati: b) B, A, C

Introducerea unui raport de cercetare se refera la urmatoarele aspecte: a) problema decizionala, scopul, obiectivele si ipotezele cercetarii

Investigarea aprofundata a unui numar mic de cazuri special selectate, rferitoare la persoane, organizatii sau situatii este specifica urmatoarei metode: b) studiul de caz

Lipsa spatiului pentru inregistrarea raspunsurilor reprezinta o sursa posibila a erorii totale in activitatea de masurare, care se incadreaza in randul: b) factorilor de natura mecanica

Majoritatea cercetarilor de marketing de tip exploratoriu nu pot fi utilizate pentru: d) oferirea de probe concludente, care sa fundamenteze alegerea celui mai bun mod de actiune

Masura in care informatia descrie corect realitatea este reflectata de criteriul denumit: b) acuatetea informatiilor

Masura in care o masurare a unui stimul cu ajutorul unei scale nu se coreleaza cu masurari ale altor stimuli care se presupun a fi diferiti poarta denumirea de: b) validitate discriminanta

Masura in care o masurare cu o scala se coreleaza pozitiv cu masurari ale aceluiasi stimul realizate cu alte scale poarta denumirea de: a) validitate convergenta

Masurarea corelatiei in cazul informatiilor corespunzatoare scalei nominale se realizeaza cu ajutorul: b) coeficientului de contingenta

Masurarea corelatiei, in cazul informtiilor masurate cu ajutorul scalei interval se realizeaza utilizand: a) coeficientul de corelatie al lui Pearson

Mediana poate fi utilizata pentru: a) determinarea tendintei centrale in cazul scalelor ordinale

Metoda aplicabila pentru desfasurarea unei cercetari cauzale este urmatoarea: d) experimentul


Metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primite referitoare la persoane, obiecte ori fenomene, in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile supuse investigatiei este denumita: d) observare

Metoda de estimare a valorii unei cercetari de marketing, care ofera o imagine despre eficienta tuturor eforturilor de cercetare intreprinse de specialistii proprii si/sau de firmele la care s-a apelat, pe baze comerciale, pentru furnizarea de servicii de cercetare, este urmatoarea: d) metoda randamentului cercetarii

Metoda de observare care presupune studierea unui comportament, a unui fenomen sau a unei situatii acolo unde se manifesta in mod efectiv este observarea: c) in mediu natural

Metoda de scalare diferentiala semantica, frecvent utilizata in prezent, a fost propusa in forma sa initiala de: d) Charles E. Osgood

Metoda folosita pentru programarea desfasurarii in timp a procesului de cercetare, care presupune identificarea tuturor activitatilor desfasurate cu ocazia unei anumite cercetari , stabilirea succesiunii acestor activitati si estimarea timpului necesar pentru fiecare activitate este: d) drumul critic

Metoda observarii nu poate oferii informatii despre: d) motivatiile persoanelor cercetate

Metoda observarii poate fi utilizata pentru studierea: d) timpului necesar unui client pentru a alege un produs, in raionul unui magazin

Metoda ordonarii rangurilor conduce la obtinerea informatiilor specifice scalei: b) ordinale

Metoda sinectica face parte din categoria: b) metodelor intuitive de creativitate

Metodele calitative servesc realizarii unor cercetari cu caracter exploratoriu atunci cand se urmareste: a) construirea unor instrumente de obtinere a informatiilor, tinand cont de toate aspectele situatiei analizate

Modelul Fishbein-Rosenberg este o metoda scalara utilizata pentru: a) evaluarea atitudinii

Multiplicarea sau divizarea unui nr de pe scala la altul se pot realiza in cazul unei scale: d) proportionale

Multiplicarea unui numar de pe scala cu o constanta pozitiva se realizeaza numai in cazul scalelor: c) interval si proportonala

Multiplicarea unui numar de pe scala la altul se poate realiza numai in cazul scalei: c) proportionala

Multpilicarea cu sau divizarea unui numar de pe scala la altul sunt posibile in cazul: c) scalei proportionale

Nu constituie un exemplu de observare in mediu natural: d) evaluarea eficacitatii unui anumit mesaj publicitar printr-un test de marketing simulat

Nu este un exemplu de observare disimulata urmatorul: d) cercetarea de tip "retail audit"

ancheta realizata pe un esantion de 1000 de persoane a solicitat subiectilor intervievati sa indice ordinea de importanta (locul I,II,III,IV) a patru atribute (fiabilitate, pret, usurinta in utilizare, silentiozitate) in decizia de cumparare a unei masini de spalat.Rezultatele obtinute au fost urmatoarele: fiabilitate 250, 350, 250, 150; pret 300, 250, 200, 250; silentiozitate 150, 250, 280, 320; usurinta in utilizare 300, 150, 270, 280. Care este ierarhia celor patru atribute in decizia de cumparare (de la cel mai important la cel mai putin mportant): d) fiabilitate, pret, usurinta in utilizare, silentiozitate

cercetare de marketing transversala multipla este realizata: d) pe doua sau mai multe esantioane independente, informatiile fiind culese de la fiecare in parte, doar o singura data, de regula in momente diferite

cercetare din categoria cercetarilor descriptive are urmatoarea caracteristica: d) fundamentarea pe baza unor cunostinte prealabile despre fenomenul studiat

scala de tipul urmator: acord total; acord; indiferent; dezacord; dezacord total este denumita: a) scala lui Likert

scala de tipul urmator: Foarte favorabil - - - - - - - - Foarte nefavorabil este denumita: c) diferentiala semantica

variabila continua este o variabila care: poate lua valori dintr-o gama practic infinita

Obiectivele sunt considerate centrale sau secundare in fct de urmatorul criteriu: a) importanta lor in raport cu scopul cercetarii

Observarea este o metoda de cercetare de tip: a) exploratoriu sau descriptiv

Observarea este o metoda de cercetare deosebit de utila in situatiile in care: d) informatiile nu pot fi verbalizate cu usurinta

Ordonarea variantelor cercetate in functie de un anumit criteriu este posibila in cazul scalei: a) ordnale

Panelul utilizat in cercetarile de marketing longitudinale este: d) un esantion fix, asupra caruia se efectueaza masurari repetate, la anumite intervale de timp

Pe baza criteriului "scopul functional al cercetarii", tipologia cercetarilor de marketing poate fi urmatoarea: b) cercetari exploratorii, cercetari concluzive

Pe baza criteriului "tipul informatiilor rezultate din cercetare", tipologia cercetarilor de marketing este urmatoarea: d) cercetari cantitative, cercetari calitative

Pe piata romaneasca, tariful pentru proiectarea ghidului de interviu, de firme specializate in oferirea de servicii de cercetari de marketing, la standarde internationale, este adesea echivalent cu: a) aproximativ 500 USD

Pe plan mondial, in randul firmelor care ofera servicii complete de cercetari de marketing, se inscriu urmatoarele tipuri: a) firmele de servicii ad-hoc, firmele de servicii standardizate, firmele de servicii sindicalizate

Pentru anul 2000, studiul anual, publicat de ESOMAR, referitor la sectorul cercetarilor de marketing pe plan mondial, a prezentat in cazul Romaniei, urmatoarea cifra de afaceri in domeniul cercetarii de piata: b) 11 milioane USD

Pentru culegerea metodelor de analiza a informatiilor se poate utiliza urmatorul criteriu: a) tipul de scala utilizata pentru masurarea variabilelor

Pentru determinarea atitudinii subiectului X fata de trei marci de televizoare, notate A, B, C se utilizeaza scala cu suma constanta.Respondentul repartizeaza 100 puncte, in fct de preferintele sale astfel: 1. Marca A 70, Marca B 30; 2. Marca B 60, Marca C 40; 3. Marca A 80, Marca C 20. Scorul calculat, pentru fiecare marca, in ordinea A,B,C este: d) (50,30,20)

Pentru fiecare obiectiv al nei cercetari de marketing, se considera ca: d) este necesara formularea doar a unei singure ipoteze

Pentru informatiile secundare, sursa statistica originala reprezinta: a) organizatia care a obtinut initial informatiile

Pentru o intreprindere, informatiile provenind din cercetari sindicalizate reprezinta: b) informatii secundare

Pentru programarea in timp a activitatilor de cercetare, tehnicile PERT si GERT, comparativ cu metoda drumului critic sunt: b) mai avansate

Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval se utilizeaza: c) testul Student

Precizarea la nivel operational a informatiilor necesare pentru alegerea variantei decizionale optime se realizeaza prin intermediul: d) obiectivelor cercetarii

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata: d) tehnicile proiective sunt construite pornind de la premisaca individul judeca realitatea inconjuratoare in functie de personalitatea si atitudinile personale

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii este falsa: a) discutiile focalizate de grup (FOCUS GROUP) nu sunt indicate atunci cand problema pusa in discutie este dificila, angoasanta, find necesara diminuarea anxietatii

Prezenta altor persoane reprezinta o sursa posibila a erorii totale in activitatea de masurare, care se incadreaza in randul: c) factorilor situationali

Prezentarea orala si/sau documentul scris, avand ca rol comunicarea rezultatelor cercetarii, a concluziilor si recomandarilor reprezinta: d) raportul de cercetare

Principalele aspecte subliniate de definitiile formulate de specalisti, referitoare la cercetarea de marketing, sunt urmatoarele: d) rolul cercetarii, caracterul procesual al cercetarii si obiectivitatea cercetarii

Principalele caracteristici ale cercetarilor cauzale sunt urmatoarele: b) manipularea variabilelor cauzale independente

Principalul avantaj al observarii in mediul natural este urmatorul: b) gradul inalt de acuratete a reflectarii comporamentului, fenomenului sau situatiei studiate

Principalul dezavantaj al observarii in mediul natual este urmatorul: c) costul datorat faptului ca cercetatorul trebuie sa astepte producerea fenomenului sau manifestarea comportamentului investigat

Printre caracteristicile firmelor care ofera servicii de cercetari de marketing sindicalizate, se inscriu urmatoarele: b) caracterul deschis al ofertei, fata de toti clientii potentiali care au capacitatea de a platii pentru obtinerea datelor si a informatiilor

Printre deficientele care apar in cazul utilizarii surselor statistice interne nu se numara: d) gradul scazut de disponibilitate

Printre dezavantajele observarii in mediu simulat, se inscrie urmatorul: b) subiectii sunt constienti, intr-o masura mai mare sau mai mica de faptul ca, participa la o cercetare si comportamentul lor este studiat

Printre dezavantajele utilizarii informatiilor secundare nu se numara: b) costul informatiilor

Printre limitele observarii ca metoda de cercetare de marketing, se inscrie urmatoarea: d) imposibilitatea culegerii de informatii referitoare la motivatii, asteptari, intentii sau preferinte

Printre obiectivele urmarite in procesul de analiza a datelor, se inscrie urmatorul: a) realizarea de estimari si previziuni

Printre sectiunile componente ale cererii de cercetare de marketing, se inscriu urmatoarele: a) modul de utilizare a rezultatelor cercetarii, colectivitatea tinta

Procesul de editare nu presupune: d) completarea chestionarelor in care exista nonraspunsuri

Procesul de elaborare si aprobare a propunerii de cercetare este declansat de urmatoarea etapa: d) briefing-ul prealabil

Propunerea de cercetare de marketing elaborata de o firma specializata este evaluata de solicitantul cercetarii in functie de urmatoarele criterii: a) masura in care raspunde necesitatilor firmei de a rezolva o anumita problema decizionala, informatiile ce vor f obtinute, resursele banesti si temporale implicate

Propunerea de cercetare de marketing este un document util: c) deopotriva pentru solicitantul si realizatorul cercetarii

Propunerea de cercetare de marketing este: c) o descriere sistematica a metodologiei cercetarii

Propunerea de cercetare de marketing nu include: d) concluziile si recomandarile formulate pe baza cercetarii

Propunerea de cercetare nu indeplineste functia de: d) comunicare a rezultatelor cercetarii de marketing

Publicatia americana specializata in domeniul cercetarilor de marketing, "Journal of Marketing Research" a aparut pentru prima data in anul: b) 1964

Q-sort este o metoda comparativa de scalare propusa initial de: c) Willian Stephenson

Raportul de cercetare nu indeplineste urmatoarea functie: c) supunerea spre aprobare a metodologiei cercetarii

Recoltarea informatiilor are loc in urmatoarea faza a procesului cercetarii de marketing: d) de realizare a cercetarii

Recoltarea informatiilor presupune desfasurarea urmatoarelor activitati: a) constituirea, pregatirea si evaluarea fortelor de teren

Rezumatul inserat intr-un raport de cercetare nu include: a) o prezentare detaliata a metodologiei cercetarii

Scala cu suma constanta bazata pe compararea perechilor conduce la obtinerea de informatii specifice scalei: c) interval

Scala interval are una din urmatoarele caracteristici: a) nu are origine unica

Scala lui Likert conduce la obtinerea informatiilor specifice scalei: a) ordinale

Scala lui Stapel conduce la obtinerea informatiilor specifice scalei: c) interval

Scala nominala are una din urmatoarele caracteristici: c) permite clasificari

Scala nominala are una din urmatoarele caracteristici: c) permite clasificari

Scala ordinala are una din urmatoarele caracteristici: c) nu permite evaluarea distantelor

Scala ordinala are urmatoarele caracterisici: 1) origine unica; 2) intervale egale; 3) nu permite clasificari; 4) nu permite ordonari; 5) este o scala parametrica; 6) nu are origine unica; 7) permite clasificari; 8) nu are intervale egale: d) 6,7,8

Scala preferata de respondenti este: a) scala nominala

Scala proportionala are una din urmatoarele caracteristici: d) nu este preferata de respondenti

Scala proportionala are urmatoarele caracteristici: 1) permite clasificari; 2) nu are origine unica; 3) permite ordonari; 4) nu are intervale egale; 5) nu permite clasificari; 6) are origine unica; 7) nu permite ordonari; 8) este o scala neparametrica: a) 1,3,6

Scalele care permit ordonari sunt urmatoarele: 1) scalele nominale; 2) scalele interval; 3) scalele neparametrice; 4) scalele proportionale; 5) scalele ordinale; 6) scalele nemetrice; 7) scalele unidimensionale; 8) scalele multidimensionale: b) 2,4,5

Scopul cercetarii de marketing este: b) cunoastrea mediului in care functioneaza organizatia, identificarea oportunitatilor, evaluarea alternativelor actiunilor de marketing si a efectelor acestora

Se poate utiliza metoda observarii pentru a studia: d) intervalul de timp necesar pentru descarcarea mijloacelor de transport auto sosite la rampa unui depozit

Sectiunea "Raportul de cercetare" a unei propuneri de cercetare de marketing nu specifica: a) modul in care vor fi analizate si interpretate informatiile

SORMA a fost infiintata in anul: c) 2001

SORMA este: d) Societatea Romana de Marketing si Cercetarea Opiniei Publice

Specialistii considera ca pentru aplicarea eficienta si eficace a metodei observarii este absolut necesara indeplinirea urmatoarelor conditii principale: a) observabilitatea, repetitivitatea, durata relativ scurta

Specialistii pot sa apeleze la metoda observarii pentru a studia: c) continutul articolelor aparute in publicatiile de specialitate, referitare la piata romaneasca a produselor de tehnologie a informatiei

Stabilirea modalitatii de sistematizare a informatiilor consta in elaborarea: a) machetei tabelelor care vor fi utilizate pentru prezentarea datelor culese

Studiul anual, publicat de ESOMAR, referitor la sectorul cercetarilor de marketing pe plan mondial, a inclus pentru prima data o evaluare a cheltuielilor efectuate in Romania, in domeniul cercetarii de piata, in editia din anul: c) 2001

Tehnica de programare a desfasurarii in timp a procesului de cercetare, care considera deopotriva costurile de realizare a activitatilor si costurile acestora este: c) evaluarea si revizuirea grafica

Tehnica denumita Cronbach-Alpha poate fi utilizata pentru evaluarea exactitatii: c) consecventa interna

Tehnica proiectiva ce face apel la imaginatia subiectilor intervievati, sugerand transpunerea intr-o alta lume, poarta denumirea de: c) tehnica portretului chinezesc

Testul aperceptiei tematice face parte din categoria tehnicilor: b) de constructie

Testul de piata controlat are urmatoarea caracteristica: c) obtinerea de indicii referitoare la nivelul maxim al vanzarilor potentiale, ca urmare a faptului ca testul are loc in cele mai favorabile conditii

Testul de piata standard are urmatoarea caracteristica: a) efectuarea cercetarii in conditii reale de piata

Testul de piata stimulat are urmatoarea caracteristica: a) posibilitatea studierii comportamentului subiectilor, in privinta cumpararii de incercare si a cumpararii repetate

Testul pentru semnificatia statistica a diferentelor dintre grupuri, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei nominale se realizeaza utilizand: a) testul neparametric McNemar

Testul pentru semnificatia statistica a diferentelor dintre grupuri, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei proportionale se realizeaza utilizand: d) testul "t"

Testul pentu semnificatia statistica a diferentelor dintre grupuri, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei ordinale se realizeaza utilizand: d) testul H- Kruskal- Walis

Testul proiectiv ce presupune utilizarea unei serii de imagini vagi, cu o semnificatie ambigua, pornind de la care subiectul trebuie sa inventeze o intamplare, poarta denumirea de: a) testul apreciatiei tematice

Tipul de cercetare cauzala bazat pe "distributia fortata a produselor" prin anumite magazine, detailistii fiind platiti pentru spatiul acordat si pentru pozitionarea foarte favorabila a produsului este denumit: b) test de piata controlat

Transformarile de tipul f(x)=ax+b sunt posibile numai n cazul scalelor: d) interval si proportionale

Un avantaj maor al observarii simulate este: c) gradul mare de control al cercetatorului asupra factorilor ce influenteaza comportamentul sau interpretarea lui

Un dezavantaj major al observarii in mediu simulat este urmatorul: d) fenomenul sau comportamentul investigat pot f diferite de cele care au loc in conditii reale

Un exemplu de observare in mediu natural este urmatorul: a) identificarea transelor orare, carora le corespunde cea mai mare audienta TV

Un exemplu de observare in mediu natural este urmatorul: d) identificarea produselor concurente, existente in diferite puncte de vanzare

Un exemplu de scop al unei cercetari de marketing descriptive este urmatorul: a) estimarea ponderii pe care o detin in ansamblul populatiei, subiectii care au un anumit comportament de cumparare si consum

Un exemplu de variabila continua este urmatorul: a) profitul organizatiei

Una din conditiile care trebuie respectate in construirea scalelor o constituie: b) sa fie inteligibile de catre subiectii de la care se culeg informatiile

Una din urmatoarele metode de scalare nu permite comparatii: c) scala lui Stapel

Una din urmatoarele metode de scalare permite comparatii: c) metoda ordonarii rangurilor

Una dintre caracteristicile esentiale ale metodelor calitative de cercetare se refera la faptul ca: d) sunt obtinute date de natura calitativa, masurabile cu ajutorul scalei nominale

Una dintre caracteristicile esentiale ale metodelor calitative de cercetare se refera la faptul ca: a) sunt supuse investigatiei esantioane de dimensiuni mici, reprezentative din punct de vedere statistic, dar foarte riguros selectionate

Una dintre carcateristicile majore ale observarii este urmatoarea: c) absenta interactiunii sau comunicarii direct cu subiectii investigati

Una dintre urmatoarele metode de scalare nu permite comparatii intre stimuli: b) scala lui Likert

Unul dintre aporturile principale ale definitiei formulate de Asociatia Americana de Marketing, la finele anilor '80 ai secolului al XX-lea , este urmatorul: a) clarificarea importantei acordate rolului pe care il indeplineste cercetarea de marketing in cadrul organizatiei

Unul dintre avantajele comparative ale informatiilor primare in raport cu cele secundare este: b) relevanta informatiilor in raport cu problema cercetata

Utilizarea metodelor ce decurg din analiza bayesiana presupune din partea decidentilor si a cercetatorilor: c) identificarea clara a variantelor decizionale si formularea lor astfel incat sa se excluda reciproc

Valoarea informatiilor obtinute cu ajutorul cercetarilor de marketing tinde sa scada odata cu: d) scaderea masurii in care decidentii apeleaza la cercetarile de marketing pentru fundamentarea procesului de alegere a unei variante de actiune

Variabilele categoriale sunt cele care: d) pot avea doar un nr limitat de valori distincte

Verificarea informatiilor secundare din mai multe surse reprezinta o modalitate de evaluare a: b) acuratetei informatilor

Verificareasi, acolo unde este necesar, corectarea datelor care au fost culese reprezinta continutul activitatii de: b) editare a datelor


Document Info


Accesari: 8758
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )