Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...PROTECTIA IMPOTRIVA ACCIDENTELOR, AVARIILOR SI POLUARILOR CU SUBSTANTE PERICULOASE

diverse
PROTECTIA IMPOTRIVA ACCIDENTELOR, AVARIILOR SI POLUARILOR CU SUBSTANTE PERICULOASE

Introducere
Extinderea fabricarii, utilizarii, transportului si depozitarii substantelor periculoase creaza noi riscuri, multe dintre ele putand genera situatii de urgenta. Inteligenta umana a dat nastere la peste 100.000 de produse chimice noi.

Cunoasterea substantelor periculoase, a riscurilor specifice acestora precum si a masurilor de protectie reprezinta o cerinta importanta pentru apararea vietii, mediului si bunurilor impotriva efectelor accidentelor, avariilor si poluarilor.

Concepte cheie: substante si preparate periculoase; fraze de risc; fraze de securitate; proprietati fizico-chimice; proprietati toxicologice; accident major.


REZUMAT

Autoritati si reglementari specifice

Problematica substantelor si preparatelor periculoase este gestionata la nivel central de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ulterioare.

Cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului actiunii negative a acestor substante si preparate s-a stabilit prin Legea nr. 360/2003 modificata prin Legea nr. 263/2005. La baza activitatilor stau principiile: precautiei, transparentei si securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice .

Activitatile de control si inspectie se exercita de catre Garda Nationala de Mediu prin comisariatele judetene si al Municipiului Bucuresti potrivit normelor tehnice de desfasurare a acestor activitati, iar evaluarea conformitatii substantelor si preparatelor periculoase se face pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului. Se finalizeaza prin rapoarte de inspectie.

Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, se face conform Hotararii Guvernului nr. 804/2007.

Prevenirea si controlul poluarii (Directiva IPPC) se realizeaza potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006.

Activitatile de inspectie si controlul la obiectivele care desfasoara activitati de producere, import, export, d 242g69c istributie si de utilizare se deruleaza in conditiile Legii nr.3602003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase, modificate prin Legea nr.263/2005, Hotararii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a altor acte normative nationale in care s-au transpus reglementari europene specifice.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – ANPM si agentiile regionale si judetene infiintate prin HG nr. 1625 si nr. 1626/2003 precum si Garda Nationala de Mediu – G.N.M. au preluat conform Legii nr. 349/2007 si atributiile fostei Agentii Nationale pentru Substante si Preparate Periculoase , desfiintate prin Legea nr. 344/2007.

ANPC are competente in implementarea la nivel national a politicilor, strategiilor si a legislatiei in domeniul protectiei mediului si chimicalelor, in gestionarea Sistemului National de Monitorizare Integrata a Calitatii Mediului si a Sistemului Informational Integrat de Mediu, precum si in emiterea actelor de reglementare specifice.

La nivelul UE – functioneaza Agentia Europeana pentru Produse Chimice si Agentia Europeana de Mediu.

Parlamentul European si Consiliul au aprobat Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH),intrat in vigoare la 1 iunie 2007.

Prevenirea accidentelor majore implicand substante periculoase si limitarea consecintelor acestora face obiectul Directivei nr. 96/82/CE din 9 decembrie 1996 a Consiliului Uniunii Europene, denumita si Directiva SEVESO II, preluata prin HG nr. 804/2007.

Substantele chimice pot fi introduse pe piata, ca atare sau sub forma de preparate, numai daca au fost notificate autoritatii competente, conform procedurii stabilite prin hotarare a Guvernului (nr.1300/2002, nr. 693/2004, nr. 1159/2007).

Mijloacele de protectie individuala ale cetatenilor se asigura potrivit criteriilor aprobate prin HG nr. 501/2005.

Uniunea Europeana cere modificarea legilor, reglementarilor si actiunilor administrative ale Statelor Membre privind:

a)   notificarea substantelor

b)   comunicarea informatiilor asupra substantelor identificate

c)   evaluarea riscului in ceea ce priveste mediul si oamenii, cu

d)   clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Substante periculoase, clasificare si notiuni conexe


Termeni:

- substante: elementele chimice si compusii lor in stare naturala sau obtinuti prin procese industriale si, daca e cazul, cu aditivii necesari pentru introducerea lor pe piata.

- preparate: amestecuri sau solutii realizate cu doua sau mai multe substante.

Substantele sunt periculoase pentru oameni, instalatii si structuri si mediu apa, aer sol datorita naturii lor, interactiunii cu factorii fizici, interactiunii cu alte substante sau, in caz de combustie, prin:

radiatie termica incendiu

suprapresiune (explozie

ingerare ;

inhalare;

absorbtie ;

contact;

poluare;

contaminare.

2.1.Fenomene cauzatoare de accidente:

- explozii sau accidente la fabrici sau depozite care utilizeaza substante periculoase;

- accidente pe timpul transportului de substante periculoase;

- contaminarea mediului sau alimentelor prin pierdere de chimicale;

- management impropriu pentru deseurile toxice;

- caderea sistemelor tehnologice;

- caderea sistemelor de protectie din amplasament;

- dezastre naturale (cutremure, alunecari de teren, inundatii, furtuni, etc);

- efectul domino;

- sabotaje sau atacuri teroriste.


2.2. Clasificarea substantelor periculoase:

Substantele si preparatele chimice periculoase sunt clasificate prin HG nr. 1408/2008 , in functie de:

a)      proprietatile fizico-chimice; cu indicatia de pericol:

explozive - ,,E”

oxidante - ,,O”

extrem de inflamabile - ,,”F+,,

foarte inflamabile - ,,F,,

inflamabile

b)      proprietatile toxicologice:

foarte toxice -,,T+”

toxice - ,,T”

nocive – “Xn,,

corosive – C

iritante - ,,Xi1,,

sensibilizante - ,,Xn”

c)      efectele asupra mediului:

mediu acvaticmediu neacvatic

d) efectele asupra sanatatii umane.

cancerigene

mutagene

toxice pentru reproducere

Frazele pentru risc „R” subliniaza caracteristicile periculoase ale substantelor si preparatelor, luand in considerare:

a)      Proprietatile fizico-chimice

EXPLOZIVE: Substantele care chiar si fara oxigen pot determina o reactie exoterma cu formare de gaz si, in conditii specifice, pot exploda in conditii de depozitare partiala. Fraze de risc.

R2   Risc de explozie prin soc, frecare, incendiu sau alte surse de aprindere.

R3   Risc extrem de explozie prin soc, frecare, incendiu sau alte surse de aprindere.


OXIDANTE : Substantele si preparatele care determina o reactie exoterma violenta la contactul cu alte substante inflamabile. Fraze de risc.

R7 Pot duce la incendii

R8   Pot determina prin contact aprinderea materialului combustibil

R9   Sunt explozive cand sunt amestecate cu materiale combustibile


EXTREM DE INFLAMABILE: Substantele sau preparatele lichide care au un punct de inflamabilitate < 0°C si un punct de fierbere < 35°C. Fraza de risc :

R12   Substantele cu Temp. < °C si Tf ≤35oC


FOARTE INFLAMABILE: Substante si preparate in stare lichida al caror punct de explozie este mai mic de 21°C. Fraza de risc :

R11 Foarte inflamabil.

R15 La contactul cu apa degaja gaze extrem de inflamabile

R17 Inflamabile spontan in aer


INFLAMABILE: Substante si preparate lichide al caror punct de explozie este intre si 55°C. Fraza de risc.

R10   Inflamabile

R1   Exploziv in stare uscata

R4   Formeaza compusi metalici explozivi foarte sensibili (acidul pieric)

R5   Pericol de explozie sub actiunea caldurii (acidul percloric >50%

R6   Pericol de explozie in contact sau fara contact cu aerul (acetilena)

R7   Poate provoca un incendiu (fluorul)

R14 Reactioneaza violent la contactul cu apa (metale alcaline)

R16 Exploziv in amestec cu substante oxidante (fosfor rosu)

R18 La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile (substante

inflamabile in aer)

R19 Poate forma peroxizi explozivi (eter etilic)

R30 Poate deveni foarte inflamabil in timpul utilizarii

R44 Risc de explozie daca este incalzit in spatiu inchis.b)      Proprietatile toxicologice

Clasificarea se bazeaza pe efecte acute pe ternen lung, atat pentru o singura cale de expunere sau pentru o expunere repetata si prelungita.

Toxicitatea acuta orala se determina printr-o metoda care permite evaluarea dozei letale – DL50, dozei discriminative sau domeniul valorilor pentru expunere.


FOARTE TOXICE: Substantele si preparatele pot produce daune serioase sanatatii sau pot conduce la deces in cantitati foarte mici prin inhalare, ingerare si in contact cu pielea. Fraze de risc:

R26   Foarte toxic prin inhalare

R27   Foarte toxic in contact cu pielea

R28   Foarte toxic prin inghitire

R39   Pericol de efecte ireversibile foarte grave


TOXICE: Substantele si preparatele pot produce daune serioase sanatatii sau pot conduce la deces in cantitati mici prin inhalare, ingerare si in contact cu pielea. Fraze de risc:

R23   Toxic prin inhalare

R24   Toxic in contact cu pielea

R25   Toxic prin inghitire

R39   Pericol de efecte ireversibile foarte grave

R48   Pericol de efecte grave asupra sanatatii, in caz de expunere prelungita.


NOCIVE: Substantele si preparatele nocive pot produce daune serioase sanatatii sau pot conduce la deces prin inhalare, inghitire si in contact cu pielea. Fraze de risc:

R20   Nociv prin inhalare

R21   Nociv in contact cu pielea

R22   Nociv prin inghitire

R48   Pericol de afectare grava a sanatatii prin expunere prelungita.

R65   Nociv, poate provoca afectiuni pulmonare daca este inghitit

R68   Risc de posibile efecte ireversibile


COROSIVE: Distruge pielea in profunzime. Simbol ,,C”. Fraze de risc:

R34   Produce arsuri

R35   Produce arsuri grave


IRITANTE: Simbol ,,Xi”. Fraze de risc:

R36   Iritant pentru ochi

R37   Iritant pentru sistemul respirator

R38   Iritant pentru piele

R41   Riscul de afectare grava a ochilor

R43   Poate produce o sensibilizare in contact cu pielea


SENSIBILIZANTE. Simbol ,,Xn”. Fraze de risc:

R42   Poate provoca o sensibilizare prin inhalare

R43   Poate provoca o sensibilizare la contact cu pielea


c)      Efecte asupra mediului

PERICULOASE PENTRU MEDIU: Substante si preparate care pot produce hazarduri imediate sau intarziate pentru una sau mai multe componente de mediu atunci cand sunt eliminate, simbolul ,,N”

Efecte in mediul acvatic si frazele de risc:R50   Foarte toxic pentru organismele acvatice

R51   Toxic pentru organismele acvatice

R53   (50/53-51/53) Pot produce efecte daunatoare pe termen lung asupra mediului acvatic.


Efecte acute si/sau pe termen lung asupra mediilor non-acvatice si frazele de risc

R54   Toxice pentru flora

R55   Toxice pentru fauna

R56   Toxice pentru organismele din sol

R57   Toxice pentru albine

R58   Pot produce efecte daunatoare pe termen lung asupra mediului

R59   Periculoase pentru stratul de ozond)      Efecte asupra sanatatii umane


SUBSTANTE CANCERIGENE

Categoria 1: Substante cu efecte cancerigene asupra omului. Au fost realizate suficiente teste care au demonstrat o legatura cauzala intre expunerea umana la aceste substante si dezvoltarea cancerului.


Categoria 2: Substantele pot fi considerate cancerigene pentru om. Exista suficiente elemente pentru a considera ca expunerea umana la asemenea substante conduce la dezvoltarea cancerului.

In general, conform

testelor pe termen lung efectuate pe animale

altor informatii specifice


Categoria 3: Substantele suspecte pot avea posibile efecte cancerigene, dar nu exista suficiente date pentru a evalua complet efectele acestora.

Categoria si 2 - simbol ,,T”si frazele riscului cancerigen:

R45   Pot produce cancer

R49   Pot produce cancer daca sunt inhalate


Categoria 3 – simbol ,,Xn”si fraza de risc:

R40   Posibile efecte cancerigene – teste insuficiente


SUBSTANTE MUTAGENE

Categoria si 2 – simbol ,,T”si fraza de risc

R46   Pot produce daune genetice ereditare

Categoria Simbol “Xn” si fraza de risc

R68   Posibile efecte ireversibile


SUBSTANTE CHIMICE SAU TOXICE PENTRU REPRODUCERE

Categoria 1 – simbol ,,T”si fraze de risc:

R60   Pot afecta fertilitatea

R61   Poate provoca efecte adverse asupra copilului in timpul sarcinii


Categoria 2 – simbol “T” si fraze de risc

R60   Pot afecta fertilitatea

R61   Poate provoca efecte adverse asupra copilului in timpul sarcinii


Categoria Substante care provoaca ingrijorarea pentru fertilitatea oamenilor

– Simbol ,,Xn”

Si fraze de risc:

R62   Risc posibil de afectare a fertilitatii

R63   Risc posibil a dauna copilului in timpul sarcinii

Pentru clasificarea din punct de vedere al securitatii, substantelor si preparatelor li se atribuie fraze de securitate (fraze S). Exemple:S.1 – a se pastra sub cheie; S.2 – a nu se lasa la indemana copiilor; S.15 – a se pastra departe de caldura; S.16 – a se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei – fumatul interzis; S.21 – fumatul interzis in timpul utilizarii; S.43 – in caz de incendiu a se utiliza …..


2.3.Indicatoare de pericol (hazard)


Pe rezervoare, remorci, vagoane cisterna etc.

SENSUL CODURILOR PENTRU HAZARD:

Dublarea unui numar indica o intensificare a hazardului corelat.

X-ul dinaintea codului hazardului indica interzicerea utilizarii apei in caz de accident, cu exceptia autorizatiei expertilor.


2.4.Clasificarea marfurilor periculoase in transportul international

Potrivit Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), acestea se clasifica astfel:


Clasa 1: Materiale si obiecte explozive

Clasa 2: Gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune

Clasa 3: Materiale lichide inflamabile

Clasa 4.1: Materiale solide inflamabile

Clasa 4.2: Materiale cu combustie spontana

Clasa 4.3: Materiale care, la contactul cu apa elimina gaze inflamabile

Clasa 5.1: Materiale oxidante

Clasa 5.2: Peroxizi organici

Clasa 6.1: Materiale toxice

Clasa 6.2: Materiale infectate

Clasa 7: Materiale radioactive

Clasa 8: Materiale corozive

Clasa 9: Diverse materiale si obiecteConform Acordului european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), categoriile de marfuri periculoase sunt: foarte toxice, toxice, oxidante, explozive, inflamabile, foarte inflamabile, extrem de inflamabile, periculoase pentru mediu si marfuri care reactioneaza violent cu apa sau elibereaza gaze toxice in contact cu apa.


3. Masuri de prevenire a evenimentelor ce implica substante periculoase


Principalele substante toxice industriale (STI) sunt: amoniacul, clorul, hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf, sulfura de carbon, oxizii de azot, acidul cianhidric, acidul clorhidric, acidul sulfuric, monoxidul de carbon etc.

Masuri generale pentru evitarea producerii de accidente in care sunt implicate substante periculoase:

respectarea cu strictete a normelor de protectia muncii;

cunoasterea fisei tehnice de securitate;

purtarea echipamentului individual de protectie (in functie de natura substantei si de prevederile fisei tehnice de securitate a acesteia); masca cu cartus filtrant specific si aparat izolant cu aer comprimat;

cunoasterea si respectarea fluxului tehnologic, a modului de lucru, a cailor de acces, a modului de depozitare, a conditiilor de mediu necesare depozitarii si/sau manipularii substantelor respective;

etansarea usilor si ferestrelor;

iesirea si indepartarea din (de sub) norul chimic pe directia contrara vantului;

existenta si implementarea la nivelul operatorilor/agentilor economici cu amplasamente de tip SEVESO a politicilor de prevenire a accidentelor, a sistemului de management al securitatii;

elaborarea riguroasa a rapoartelor de securitate si a planului de urgenta intern.

In caz de incendiu se folosesc substante stingatoare adecvate substantelor periculoase si procedurii specifice de interventie.

Identificarea riscurilor si clasificarea accidentelor tehnice si industriale se prezinta in Anexa nr.4.


4. Masuri si mijloace de decontaminare


Pentru decontaminarea STI se folosesc materiale absorbante: nisip, pamant, argila, pietris, zgura, granule de polimeri, rasini sintetice.

In functie de natura substantelor periculoase implicate in accident (incident) se folosesc diferite preparate si substante pentru limitarea efectelor nocive ale acestora:

in cazul unei substante acide –agent neutralizant: baze sau saruri slabe;

in cazul unei baze – agent neutralizant: acid slab;

in cazul unei substante cu continut mare de hidrocarburi – se folosesc diferite amestecuri absorbante, in functie de natura hidrocarburii.

Asa de exemplu, pentru neutralizare se folosesc:

pentru amoniac – solutii de acid clorhidric sau acetic;

pentru clor: - solutii de sulfat de fier, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf – solutii alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, soda calcinata sau apa amoniacala.

Pentru despersarea norului chimic se utilizeaza perdele de apa.


5. Accidente grave produse


Seveso, Italia - 10 iulie 1976

Fabrica de pesticide ICMESA din vecinatatea localitatii Meda – un mic orasel la aproximativ 20 km nord de Milano.

Cauze – cresterea lenta a presiunii intr-un reactor utilizat la producerea triclorfenolului a produs ruperea unei supape de siguranta.

Aproximativ 6 t de substante chimice au fost eliberate in aer, dintre care (se presupune) 100 grame - 20 kg de dioxina.

Dioxina - una dintre cele mai toxice si periculoase toxine - a semanat moarte, maladii si dezolare in toata valea Brianza.

In fabrica nu era nimeni cand s-a intamplat evenimentul si conducerea uzinei chimice a esuat in alarmarea timpurie.

Autoritatile au inceput investigarea la cinci zile dupa accident, cand animale cum ar fi iepurii au inceput sa moara in masa.

Zona afectata a fost impartita pe baza nivelului de contaminare al solului:

n      Zona A cea mai contaminata cu o supr. de 110 ha a fost complet evacuata si transformata intr-un parc (azi padurea de stejari Seveso).

n      Zonele B – R consumarea produselor agricole, ca si a celor animale, a fost interzisa.

736 de persoane au fost evacuate dintr-o zona de 95 ha.

Aprox. 37.000 persoane se crede ca au fost expuse.

Aprox. 4% dintre animalele de la fermele din vecinatate au murit, iar celelalte (aprox. 80.000) au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea prin lantul trofic.

Instalatiile si solul din jurul fabricii au fost indepartate si depozitate intr-o zona de depozitare special amenajata si asigurata.


Bhopal, India – 3 dec. 1984, ora 00.30

Amplasamentul: O fabrica de pesticide apartinand Union Carbide.

Substanta: 41 t izocianat de metil eliberat in atmosfera

Urmari: 3598 morti; 100000 intoxicati; 200000 evacuati.

Izocianatul de metil (MIC) depozitat in rezervoare subterane cu o capacitate de 15 mc fiecare.

In ziua incidentului a existat o crestere a temperaturii. Intr-unul dintre rezervoare pana in jurul valorii de 380C (apropiata de punctul de fierbere al izocianatului).

Presiunea crescuta a depasit valoarea de proiect la care rezista rezervorul, cauzand o spartura a unei valve de siguranta.

Aprox. 41 tone de izocianat de metil au scapat printr-o linie de ventilare inalta de 33 m.

Desi instalatia era prevazuta cu un sistem de retentie a vaporilor de MIC, scruberul cu hidroxid de sodiu desemnat pentru neutralizarea MIC nu era in functiune la acea data.

Cand in sfarsit a fost pornit, acesta nu a putut face fata volumului mult prea mare de izocianat.

Eliberarea de vapori a continuat timp de 90 de min. intr-o atmosfera calma, uscata si stabila.

lipsa masuratorilor de mediu pentru determinarea agentului toxic, ceea ce a condus doar la un tratament simptomatic;

lipsa datelor toxicologice despre agentul in cauza. Nu existau fise toxicologice cu efectele clinice, tratament si posibile efecte pe termen lung;

nu exista un plan pentru evenimente neprevazute la serviciile de urgenta;

lipsa sistemelor corespunzatoare pentru cazuri de urgenta.


Toulouse, Franta – 21.09.2001

In dimineata zilei de vineri 21.09.2001, ora 10.15, o explozie foarte puternica a avut loc la fabrica de ingrasaminte AZF (Azote de France) intr-o zona industriala din apropierea orasului Toulouse, SV Frantei.

Explozia a avut loc la un depozit in care era depozitat azotatul de amoniu granular.

Cantitatea depozitata era intre 200 si 300 de tone.

AZF este amplasat intr-o zona industriala unde mai exista alte doua obiective ce proceseaza substante periculoase.

Amplasamentul se afla sub regulile Directivei Europene Seveso II si este clasificat ca fiind cu risc major.

Forta exploziei a creat un crater cu un diametru de 50 m si o adancime mai mare de 10 m. Explozia a spart geamurile de la ferestre situate in centrul orasului la 3 km departare. Liniile de telefon au cazut imediat si nu s-au mai putut folosi telefoane pe o raza de 100 km. Expertii au estimat ca puterea exploziei a fost echivalenta cu un cutremur masurand 3.4 scara Richter. Peste 500 de case au devenit nelocuibile si aprox. 1400 de familii au ramas fara locuinte.

11.000 copii au stat acasa dupa ce aprox. 85 de scoli si colegii au fost afectate.

2 scoli au fost distruse si un spital grav avariat.

22 persoane au murit pe amplasament, 6 in vecinatatea amplasamentului si una in spital.

2442 de raniti

Forta exploziei a culcat la pamant doua cosuri de la fabrica de explozivi din apropiere.

Un depozit de componente electrice situat la 300 m de AZF s-a prabusit dupa 45 de minute de la explozie.

Zborurile catre Toulouse au fost redirectionate catre alte aeroporturi in conformitate cu cererea centrului de criza local.

A fost inchis metroul ca masura de precautie.

Aprox. 6300 tone amoniac lichid, 6000 tone azotat de sodiu solid si 30000 tone fertilizatori solizi au fost pastrate in instalatii.

Peste 100 pompieri au cautat supravietuitori printre daramaturi (inalte de pana la 10 m in unele cazuri).

Un nor rosu a fost vazut langa fabrica dupa explozia de vineri.

Politia a anuntat mai intai populatia sa ramana in case pentru ca a crezut ca este o eliberare de amoniac, dupa ce testele nu au gasit amoniac interdictia a fost ridicata.


Baia Mare, Romania – 30.01.2000

In seara zilei de 30.01.2000, la un iaz de decantare apartinand S.C. Aurul, societate mixta romano-australiana (are ca obiect de activitate recuperarea aurului si argintului prin tratarea sterilului din iazuri amplasate in zona Baia Mare) a aparut o fisura si s-a creat o bresa in digul de amorsare pe o lungime de aprox. 25 m.

La orele 22:00 a avut loc fisurarea barajului ce inconjura lacul de deseuri de la una dintre subunitatile apartinand S.C. Aurul.

Rezultatul: o deversare de aproximativ 100.000 mc lichid si deseuri continand 50 – 100 de tone de cianura, precum si metale grele (Cu).

Cauze: o combinatie intre greseli de proiectare ale instalatiilor folosite, conditii neasteptate de operare si vremea rea.

Scurgerea contaminata a calatorit prin raurile Sasar, Lapus, Somes, Tisa si Dunare inainte de a ajunge la Marea Neagra patru saptamani mai tarziu.

Aproape 2000 km de pe parcursul Dunarii sau ai afluentilor sai au fost afectati de catre scurgere.loading...
Document Info


Accesari: 2195
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )