Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Analiza_economico_financiara - true fals

economie


MFCB_CIG_Anul_III_Analiza_economico_financiara1
TRUE/FALSE


1) Indicele corelatiei dintre cresterea salariului mediu si cresterea productivitatii muncii este mai mare decat 1.


ANS: F


2) Riscul de exploatare scade pe masura ce indicatorul de pozitie fata de pragul de rentabilitate este mai mare decat zero.


ANS: T


3) Analiza calitatii la nivel de firma se efectueaza cu ajutorul pretului mediu de vanzare.


ANS: F


4) Analiza calitatii la nivel de produs se efectueaza cu ajutorul urmatorilor coeficienti:

coeficientul mediu de calitate pe produs determinat pe baza indicilor claselor de calitate; coeficientul mediu de calitate , determinat pe baza coeficientilor de echivalenta; pretul mediu de vanzare


ANS: T


5) Pentru dimensionarea activitatii de productie a intreprinderii se utilizeaza indicatorii: profitul, rentabilitatea economica, rentabilitatea resurselor consumate, rentabilitatea comerciala si rentabilitatea financiara.


ANS: F


6) Valoarea adaugata exprima masura bogatiei realizate de activitatea intreprinderii.


ANS: T


7) Productia exercitiului este formata din valoarea produselor destinate livrarii.


ANS: F


8) Cifra de afaceri reprezinta suma totala a veniturilor din vanzarea produselor si marfurilor intr-o perioada determinata.


ANS: T


9) Productia marfa fabricata reprezinta valoarea produselor finite si semifabricatelor destinate livrarii, valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate.


ANS: T


10) Metoda balantiera se aplica numai in cazul in care intre factorii de influenta si rezultatul analizat exista relatia de suma si diferenta.


ANS: T


MULTIPLE CHOICE


1) Cifra de afaceri reprezinta:veniturile din exploatare;


suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata;


incasari din vanzari de marfuri si produse;


productia marfa vanduta si incasata din activitatea de baza si alte activitati;


productia livrata din activitatea de baza.ANS:    2


2) Valoarea adaugata se defineste ca fiind:diferenta dintre veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare;


volumul total de activitate al firmei;


cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei;


diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielile totale;


plusul de incasari din vanzarile firmei.ANS: 3


3) Indicele productiei exercitiului = 104%;

Indicele valorii adaugate = 102%;

Indicele cifrei de afaceri = 106%.

Inseamna ca:s-au redus consumurile intermediare si stocul de produse finite;


s-a redus stocul de productie in curs de executie si a crescut stocul de produse finite;


a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite de la sfarsitul perioadei;


a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite de la sfarsitul perioadei;


a crescut cifra de afaceri si s-a redus stocul de produse finite.ANS: 4


4) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de    "+ 10.000 lei". Aceasta situatie semnifica:cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare decat media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere;


scaderea valorii adaugate pe produs;


cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica fata de media valorii adaugate pe intreprindere;


scaderea ponderii produsului cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe intreprindere;


cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mare decat media valorii adaugate pe intreprindere.ANS:    1


5) Pe baza relatiei: valoare adaugata/cifra de afaceri se determina:contributia factorului uman la formarea 24524t1922y cifrei de afaceri;


contributia factorului uman la formarea 24524t1922y valorii adaugate;


gradul de folosire a capacitatii de productie;


gradul de integrare pe verticala;


gradul de valorificare a productiei fabricate.ANS: 4


6) Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%;

Indicele valorii adaugate (Qa) = 105%;

Indicele numarului de personal (Ns) = 98%.

Rezulta:cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor);


scaderea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare;


scaderea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare;


sporirea productivitatii muncii si cresterea ponderii consumurilor intermediare;


scaderea numarului de personal si a productivitatii muncii.ANS: 1


7) Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri in ordinea de analiza sunt:cifra de afaceri, structura si pretul materialelor;


structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs;


structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu cifra de afaceri;


structura, cheltuielile materiale pe produs, pretul materialelor;


volumul productiei, costul materialelor, pretul de vanzare.ANS:    2


8) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri fata de nivelul prevazut este "- 18 lei". Aceasta reprezinta:situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;


situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe piata a materiilor prime;


situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut;


situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata de nivelul prevazut;


situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut.ANS:    3


9) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mare decat indicele productivitatii muncii. Aceasta reprezinta:consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;


cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor;


cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri;


ineficienta utilizarii factorului munca;


sporirea eficientei utilizarii factorului munca.ANS:    4


10) Indicele cheltuielilor medii cu personalul este mai mic decat indicele productivitatii muncii. Aceasta inseamna:consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca;


cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor;


cresterea cheltuielilor variabile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri;


ineficienta utilizarii factorului munca;


sporirea eficientei utilizarii factorului munca.ANS: 5


11) Modelul utilizat in analiza factoriala a cheltuielilor fixe este

reprezentand cheltuielile fixe la 1000 lei cifra de afaceri (unde: qv - cantitatea vanduta; Cf - cheltuieli fixe; p - pretul unitar al produsului). Ordinea de influenta a factorilor este urmatoarea:qv; p; Cf;


qv; Cf; p;


p; Cf; qv;


Cf; p; qv.ANS:    1


12) Relatia , in care: T reprezinta timpul total de munca; - productivitatea medie orara; - valoarea adaugata ce revine la 1 leu productie, semnifica:influenta variatiei productivitatii medii orare asupra valorii adaugate;


influenta variatiei numarului mediu de ore asupra asupra valorii adaugate;


influenta variatiei ponderii cheltuielilor cu materialele asupra valorii adaugate;


influenta globala a factorilor asupra valorii adaugate;


influenta variatiei numarului mediu de angajati asupra valorii adaugate.ANS: 1


13) Relatia: , in care: reprezinta numarul mediu de salariati; - timpul de munca mediu pe salariat; - productivitatea medie anuala a muncii, semnifica:influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei timpului de munca mediu pe salariat asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei productivitatii medii anuale a muncii asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei volumului fizic al productiei vandute asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei productivitatii medii orare a muncii asupra cifrei de afaceri.ANS:    5


14) Pe baza relatiei: in care: reprezinta numarul mediu de salariati; Qf - productia marfa fabricata; CA - cifra de afaceri, semnifica:influenta variatiei randamentului mijloacelor fixe productive asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei gradului de inzestrare a fortei de munca asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei numarului de salariati asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei gradului de valorificare a productiei marfa asupra cifrei de afaceri;


influenta variatiei productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri.ANS: 4


15) Coeficientul mediu generalizat al calitatii se determina cu relatia:

(unde: gi reprezinta structura productiei fabricate pe produse (sau pe clase de calitate); - coeficientul mediu de calitate pe produs; Ki - coeficientul clasei de calitate "i"; Kei - coeficientul de echivalenta al clasei de calitate "i"; pi - pretul unitar al produselor din clasa de calitate "i").

ANS: 1


16) Rata medie de eficienta a cheltuielilor totale sau cheltuielile la 1000 lei venituri totale se determina cu relatia:

a)

b)

c)

d)

e)


(unde: reprezinta suma cheltuielilor pe categorii de activitati; - suma veniturilor pe categorii de activitati; gi - structura veniturilor pe categorii de activitati; rci - rata de eficienta a cheltuielilor pe categorii de activitati; - suma cheltuielilor de exploatare pe categorii de activitati; - suma veniturilor din exploatare pe categorii de activitati; - rata de eficienta a cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri pe tipuri de activitati).

Alegeti varianta corecta de raspuns:a + b


a + c


a + d


b + c


b + dANS:    1


17) Relatia:

in care: qv reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; p - preturile medii de vanzare unitare; c - costurile complete unitare, are urmatoarea semnificatie:influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta structurii veniturilor din exploatare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;ANS: 4


18) Relatia:

in care: q reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; cv - costurile variabile unitare; p - preturile medii de vanzare unitare, are urmatoarea semnificatie:influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei preturilor medii de vanzare unitare asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei costurilor variabile unitare asupra asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei factorilor strategici asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri.ANS:    3


19) Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare se poate realiza cu ajutorul urmatoarelor modele:


(unde: Cfe reprezinta suma cheltuielilor fixe din exploatare; Ve - suma veniturilor din exploatare; Cf - cheltuieli fixe; CA - cifra de afaceri; ICA - indicele cifrei de afaceri).

ANS:    1


20) Cifra de afaceri critica se determina cu ajutorul relatiei:


(unde: CV reprezinta cheltuielile variabile; Cf - cheltuielile fixe; - rata medie a cheltuielilor variabile).CAcr = CV + CfCAcr = CA - (CV + Cf)

ANS:    4


21) Riscul de exploatare se poate determina cu ajutorul urmatoarelor relatii de calcul:

a)

b)

c)

d)

e)

(unde: CAcr reprezinta cifra de afaceri critica; Qmax - capacitatea de productie in expresie valorica; Cf - cheltuieli fixe; - rata medie a cheltuielilor variabile).

Alegeti varianta corecta de raspuns:a + b


a + c


a + d


b + c


d + eANS:    1


22) Relatia:

in care: qvi reprezinta volumul fizic al productiei vandute pe produse; Cmi - cheltuielile materiale pe produse; pi - preturile de vanzare pe produse, semnifica:influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei cheltuielilor materiale pe produse asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei preturilor medii de vanzare asupra asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei coeficientului de structura a veniturilor asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta variatiei factorilor globali asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri.ANS:    2


23) Cifra de afaceri critica semnifica:


cifra de afaceri aferenta ultimei unitati fizice de produs vandute;


cifra de afaceri aferenta pragului rentabilitatii;


pretul mediu pe unitatea de produs


cifra de afaceri pentru un nivel dat al dividendelor si impozitului pe profit.


variatia vanzarilor generata de variatia volumului fizic al productiei obtinute;

 ANS:    4


24) Cifra de afaceri marginala reprezinta:venitul mediu pe unitatea de produs;


plusul de vanzari fata de consumurile de la terti;


vanzarile firmei care permit    atingerea pragului rentabilitatii;


variatia veniturilor generata de modificarea cu o unitate a volumului fizic al vanzarilor.


vanzarile intreprinderii la nivelul capacitatii maxime de productie;

 ANS:    5


25) Productia marfa fabricata exprima:productia obtinuta si livrata;


valoarea produselor finite si a productiei in curs de executie;


valoarea produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru terti;


veniturile din operatiunile comerciale curente


plusul de valoare rezultat ca urmare a activitatii de productie

 ANS:    2


26) Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate este: ANS:    4


27) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate este: ANS:    4


28) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este: ANS:    3


29) Interpretati cazul: indicele productiei exercitiului = 106%; indicele fondului total de timp de munca exprimat in ore (IT) = 104%; indicele consumurilor intermediare de la terti (IM) = 109%.cresterea productivitatii medii orare si scaderea ponderii valorii adaugate in productia exercitiului;


scaderea productivitatii medii orare si a ponderii valorii adaugate in productia exercitiului;


cresteri ale productivitatii medii orare si ponderii valorii adaugate in productia exercitiului;


scaderea productivitatii medii orare si cresterea ponderii consumurilor in productia exercitiului.


scaderi ale productivitatii medii orare si ponderii valorii adaugate in productia exercitiului;

 ANS:    1


30) Interpretati cazul:

Indicele productiei marfa fabricata = 108%;

Indicele productiei vandute = 106%;

Indicele mijloacelor fixe direct productive = 103%

Rezulta:scaderea stocului de produse finite si cresterea randamentului mijloacelor fixe direct productive;


cresterea stocului de produse finite si scaderea randamentului mijloacelor fixe active;


cresterea stocurilor de produse finite si marirea randamentului mijloacelor fixe direct productive;


cresterea gradului de valorificare a productiei obtinute si scaderea eficientei mijloacelor fixe active


scaderea stocului de produse finite si valoarea randamentului ijloacelor fixe direct productive;

 ANS:    2


31) Interpretati cazul:

Indicele cifrei de afaceri (ICA)    = 108%;

Indicele productiei vandute = 104%;

Indicele productiei marfa fabricata = 106%

Indicele numarului mediu de personal = 102%

Rezulta:


cresterea ponderii productiei vandute in cifra de afaceri, depasirea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii;


reducerea ponderii vanzarilor de marfuri, scaderea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii;


cresterea ponderii vanzarilor de marfuri, reducerea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii;


reducerea ponderii vanzarilor de marfuri, scaderea stocurilor de produse finite si diminuarea productivitatii muncii.


cresterea ponderii vanzarilor de marfuri in cifra de afaceri, depasirea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii;

 ANS:    3


32) Ce exprima relatia:influenta structurii vanzarilor asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta volumului productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta costului unitar asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta profitului la 1 leu vanzari asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.


influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

 ANS:    2


33) Ce exprima relatia:influenta sumei cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta structurii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri;


influenta volumului fizic al productiei vandute asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri.


influenta costului unitar asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri;

 ANS:    5


34) Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0)

unde: t = timpul consumat pe unitate de produs

sh = salariul mediu orar

Reflecta:scaderea cheltuielilor cu salariile;


cresterea cheltuielilor cu salariile;


influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs;


modificarea costului pe unitate de produs.


influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs;

 ANS:    3


35) Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri fata de nivelul prevazut este -18 lei. Aceasta reprezinta:situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor produselor fata de nivelul prevazut;


situatie negativa, datorita scaderii costurilor unitare la majoritatea produselor fata de nivelul prevazut;


situatie negativa, datorita modificarii costurilor unitare in functie de oferta de pe piata a materiilor prime;


situatie pozitiva datorita cresterii costurilor unitare fata de nivelul prevazut.


situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut la majorarea produselor;

 ANS:    3


36) Ce exprima relatia:costul mediu;


influenta cheltuielilor totale asupra costului mediu;


influenta volumului productiei asupra costului mediu;


influenta volumului productiei asupra costului marginal


costul marginal;

 ANS:    3


37) Ce exprima corelatia:

Indicele productivitatii medii anuale = 108,5%

Indicele cheltuielilor salariale anuale pe o persoana = 102,4%

Indicele cifrei de afaceri = 1106%

Rezulta:depasirea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA


cresterea mai rapida a salariilor fata de productivitatea muncii


reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA


nu a fost respectata corelatia normala dintre dinamica productivitatii muncii si dinamica salariului mediu


cresterea productivitatii anuale intr-un ritm inferior salariilor

 ANS:    2


38) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%

Indicele preturilor materialelor = 98%

Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%

Aceasta semnifica:a crescut cantitatea fabricata si pretul materialelor


s-a redus consumul specific si a crescut pretul materialelor


s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialelor


a crescut cantitatea fabricata si consumul specific si s-a redus pretul materialelor


s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor

 ANS:    5


39) Factorii directi de influenta ai cheltuielilor materiale la 1000 lei CA in ordinea de analiza sunt:cifra de afaceri structura si pretul materialelor


structura, cheltuielile materiale pe produs, pretul materialelor


structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs


volumul productiei, costul materialelor pretul de vanzare


structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale la 1 leu CA

 ANS:    2


40) Interpretati cazul:

IQl = 106%; IQf = 109%; IQv = 105%; IVA = 104%cresc stocurile de productie neterminata si se reduc stocurile de produse finite si ponderea consumurilor de la terti;


cresc stocurile de productie neterminata si produse finite si se reduce ponderea consumurilor de la terti;


se reduc stocurile de produse finite, productia neterminata si ponderea consumurilor de la terti;


cresc stocurile de productia neterminata, de produse finite si ponderea consumurilor de la terti.


se reduc stocurile de productie neterminata si cresc stocurile de produse finite si ponderea consumurilor de la terti;

 ANS:    3


41) Indicele productiei fizice (cantitati) = 110%

Indicele preturilor materialelor = 98%

Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101%

Aceasta semnifica:a crescut cantitatea fabricata si pretul materialelor;


s-a redus consumul specific si a crescut pretul materialelor;


s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si pretul materialelor;


a crescut cantitatea fabricata si consumul specific si s-a redus pretul materialelor,


s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor;

 ANS:    3


42) Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0)

unde: t = timpul consumat pe unitate de produs

sh = salariul mediu orar

Reflecta:scaderea cheltuielilor cu salariile;


cresterea cheltuielilor cu salariile;


influenta productivitatii muncii asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs;


modificarea costului pe unitate de produs.


influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs;

 ANS:    3


43) Interpretati cazul:

Indicele productivitatii medii anuale = 108%

Indicele salariului mediu anual = 103 %

Indicele cheltuielilor cu salariile = 101%

Rezulta:cresterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA si reducerea numarului de salariati;


cresterea numarului de salariati si a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA;


reducerea numarului de salariati si a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA;


reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei CA si cresterea numarului de salariati.


reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA si cresterea numarului de salariati;

 ANS:    2


44) Pe baza relatiei:

unde CAi = cifra de afaceri a firmei analizate

CAt = vanzarile totale la nivelul pietei intreprinderii

se determina:cota de piata relativa;


cota de piata a principalului concurent;


cota de piata absoluta (globala);


dinamica cotei de piata absolute.


cota de piata servita;

 ANS:    2


45) Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate este: ANS:    4


46) Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este: ANS:    1


47) Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este: ANS:    3


48) Indicele cheltuielilor medii salariale pe angajat este mai mare decat indicele productivitatii muncii anuale pe angajat. Aceasta conduce la:cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei CA si reducerea profitului;


cresterea valorii adaugate pe seama majorarii profitului;


reducerea cheltuielilor la 1000 lei CA;


scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in cheltuielile de exploatare.


scaderea ponderii cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata;

 ANS:    1


49) Indicele sumei cheltuielilor financiare = 108%

Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110 %

Indicele cifrei de afaceri = 113%

Rezulta:cresterea cheltuielilor financiare la 1000 lei CA si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante;


incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor financiare cu dobanzile la 1000 lei CA;


accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si reducerea cheltuielilor financiare la 1000 lei CA;


accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si cresterea cheltuielilor financiare cu dobanzile la 1000 lei CA.


cresterea vanzarilor si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante;

 ANS:    1


50) Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de "+10 lei". Aceasta situatie semnifica:cresterea cheltuielilor materiale pe produs;


cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mica fata de media valorii adaugate pe intreprindere;


scaderea ponderii produselor cu valoarea adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe intreprindere;


cresterea ponderii produselor cu valoarea adaugata unitara mai mare decat media valorii adaugate pe intreprindere.


cresterea ponderii produselor cu cheltuielile materiale la 1 leu productie vanduta mai mari decat media cheltuielilor materiale la 1 leu CA la nivelul bazei de comparatie;

 ANS:    3


51) Pe baza relatiei: se determina:contributia factorului uman la formarea 24524t1922y valorii adaugate;


gradul de folosire a capacitatii de productie;


gradul de integrare pe verticala a firmelor cu activitate de productie si comercializare;


contributia factorului uman la formarea 24524t1922y cifrei de afaceri.


gradul de valorificare a productiei obtinute;

 ANS:    2


52) Pe baza relatiei: se determina:ponderea salariilor in cifra de afaceri;


ponderea datoriilor salariale in datoriile totale;


corelatia dintre dinamica productivitatii muncii si a salariului mediu;


rata de remunerare a personalului angajat pe seama valorii adaugate.


gradul de integrare pe verticala;

 ANS:    5


53) Care din elementele urmatoare fac parte din cifra de afaceri a unei intreprinderi:veniturile din productia vanduta, productia stocata si productia imobilizata;


venituri din dobanzi;


veniturile din vanzarea unor active imobilizate si veniturile din dividende;


venituri din vanzarea de bunuri si din diferente favorabile de curs valutar.


veniturile din vanzarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor catre terti;

 ANS:    3


NUMERIC RESPONSE


1) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cheltuieli variabile
Cifra de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor variabile
Influenta cheltuielilor variabile pe unitatea de produs asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri este de:


a) +22,21 lei;

b) +25,45 lei;

c) +32,40 lei;

d) -24,30 lei;

e) -18,75 lei.


ANS:   2) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Numar mediu de personal
Productia exercitiului
Cifra de afaceri
Influenta productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de:


a) -8000 lei;

b) +10000 lei;

c) +7700 lei;

d) +14000 lei;

e) -15000 lei.


ANS:   3) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Numar mediu de salariati
Numar mediu de ore lucrate
Cifra de afaceri medie orara
Influenta fondului de timp asupra cifrei de afaceri este de:


a) +6000 lei;

b) +5500 lei;

c) -5600 lei;

d) -6090 lei;

e) +6200 lei.


ANS:   4) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Numarul mediu de salariati
Productia exercitiului
Cifra de afaceriInfluenta numarului de salariati asupra cifrei de afaceri este de:


a) -5000 lei;

b) -7000 lei;

c) +6000 lei;

d) +4500 lei;

e) -4200 lei.


ANS:   5) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Numarul mediu de salariati
Productia exercitiului
Cifra de afaceri
Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de:


a) +520 lei;

b) +600 lei;

c) -670 lei;

d) +720 lei;

e) -820 lei.


ANS:   6) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Fondul total de timp de munca (ore)
Valoarea medie adaugata la 1 leu productie a exerctiului (lei)
Influenta fondului de timp asupra valorii adaugate este de:


a) -1440 lei;

b) +1200 leii;

c) -1635 lei;

d) +850 lei.


ANS:   7) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Fondul total de timp de munca (ore)
Valoarea medie adaugata la 1 leu productie (lei)
Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:


a) +495,6 lei;

b) +670 lei;

c) +420 lei;

d) -515 lei;

e) +600 lei.


ANS:   8) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Consumuuri intermediare
Influenta cheltuielilor cu materialele (consum intermediar) la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este de:


a) + 3000 lei;

b) + 8000 lei;

c) + 4300 lei;

d) + 2625 lei;

e) + 5600 lei.


ANS:   9) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cheltuieli materiale
Cifra de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor (materiale)
Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) -42,29 lei;

b) -52,35 lei;

c) +35,30 lei;

d) +40,30 lei;

e) -37,50 lei.


ANS:   10) Pe baza indicatorilor:

- lei-

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente
Indicele preturilor
Indicele costurilor
Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) - 33,57 lei;

b) + 33,57 lei;

c) - 40,30 lei;

d) + 48,20 lei;

e) - 52,35 lei.


ANS:   11) Pe baza indicatorilor:

- lei-

Nr. crt.

IndicatoriCifra de afaceri din perioada curentaCheltuieli aferente cifrei de afaceridin care: variabileCifra de afaceri propusa pentru perioada urmatoareNivelul probabil al cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) 853,81 lei;

b) 870,20 lei;

c) 795,50 lei;

d) 820,20 lei;

e) 810,15 lei.


ANS:   12) Pe baza indicatorilor:

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cheltuieli variabile
Cifra de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor
Influenta structurii asupra cheltuielilor variabile la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) +55,22 lei;

b) +51,82 lei;

c) -49,50 lei;

d) -58,37 lei;

e) +60,25 lei.


ANS:   13) Pe baza indicatorilor:

- lei-

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor
Influenta costului asupra cheltuielilor materiale la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) -43,33 lei;

b) +52,67 lei;

c) +38,57 lei;

d) +42,12 lei;

e) -57,67 lei.


ANS:   14) Pe baza indicatorilor:

- lei-

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Cheltuieli cu amortizarea
Influenta sumei amortizarii asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifra de afaceri este de:


a) -25,15 lei;

b) +41,38 lei;

c) +50,25 lei;

d) -35,12 lei;

e) +55,18 lei


ANS:   15) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Productia marfa fabricata
Numarul mediu de personal
Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra variatiei cifrei de afaceri este de:


a) +4368 lei

b) +416,0 lei

c) +394,8 lei

d) +376,0 lei

e) +400,0 lei


ANS:   16) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia vanduta
Variatia productiei stocate
Productia de imobilizari
Consumurile exercitiului provenind de la terti
Timpul total de munca - ore
Influenta modificarii timpului total de munca (T) asupra variatiei valorii adaugate este de:


a) -171 lei

b) -173,25 lei

c) -179,55 lei

d) -167,75 lei

e) -165,00 lei


ANS:   17) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia vanduta
Variatia productiei stocate
Productia de imobilizari
Ponderea consumurilor de la terti aferente productiei exercitiului (%)
Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate a firmei este de:


a) -74 lei

b) -72 lei

c) -70 lei

d) -75 lei

e) -78 lei


ANS:   18) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia vanduta
Variatia productiei stocate
Productia de imobilizari
Valoarea marfurilor vandute
Costul marfurilor vandute
Consumurile exercitiului provenind de la terti (pentru activitatea de productie si de comert)
Modificarea absoluta a valorii adaugate in perioada analizata a fost de:


a) +109,8 lei

b) +309,8 lei

c) +279,8 lei

d) +329,8 lei

e) +29,8 lei


ANS:   19) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Consumurile exercitiului provenind de la terti
Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie
Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) +600 lei

b) +1.050 lei

c) -450 lei

d) -375 lei

e) +450 lei


ANS:   20) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului (%)
Valoarea medie adaugata recalculata la 1 leu productie
Influenta modificarii valorii adaugate la 1 leu productie pe produse asupra variatiei valorii adaugate este de:

a) +189 lei

b) +180 lei

c) -63 lei

d) +63 lei

e) +60 lei


ANS:   21) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Productia marfa fabricata
Numarul mediu de personal
Influenta modificarii gradului de valorificare a productiei obtinute asupra variatiei cifrei de afaceri este de:


a) -80 lei

b) -96 lei

c) -88 lei

d) -105,6 lei

e) -100 lei


ANS:   22) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia vanduta
Variatia productiei stocate
Productia de imobilizari
Consumurile exercitiului provenind de la terti
Influenta modificarii productiei exercitiului asupra variatiei valorii adaugate este de:


a) -60 lei

b) +40 lei

c) +42 lei

d) -63 lei

e) +50 lei


ANS:   23) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Productia marfa fabricata
Numarul mediu de personal
Influenta modificarii productivitatii medii anuale, calculate pe baza productiei marfa fabricate, asupra variatiei cifrei de afaceri este de:


a) +1470 lei

b) +1425 lei

c) +1330 lei

d) +1500 lei

e) +1575 lei


ANS:   24) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Consumurile de la terti
Timpul total de munca - ore   
Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:


a) +506 lei

b) +451,44 lei

c) +496,8 lei

d) +459,8 lei

e) +484 lei


ANS:   25) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Ponderea consumurilor exercitiului provenind de la terti (%)
Timpul total de munca - ore   
Numarul mediu de personal
Influenta modificarii timpului mediu lucrat de o persoana asupra variatiei valorii adaugate este de:


a) -104,4 lei

b) -105 lei

c) -99 lei

d) -108,14 lei

e) -100,65 lei


ANS:   26) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia exercitiului
Ponderea consumurilor de la terti in productia exercitiului (%)
Timpul total de munca - ore   
Numarul mediu de personal
Influenta modificarii numarului mediu de personal asupra valorii adaugate este de:


a) -153,12 lei

b) -159,5 lei

c) -165,0 lei

d) -156,6 lei

e) -168,75 lei


ANS:   27) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor
Influenta structurii vanzarilor asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:


a) -33,57 lei

b) +33,57 lei

c) -40,20 lei

d) +48,20 lei

e) -52,35 lei


ANS:   28) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor
Influenta costului asupra cheltuielilor la 1000 lei CA este de:


a) -43,33 lei

b) +52,67 lei

c) +38,57 lei

d) +42,12 lei

e) -57,67 lei


ANS:   29) Pe baza indicatorilor:

lei

Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cheltuieli materiale
Cifra de afaceri
Indicele preturilor de vanzare
Indicele costurilor (materiale)
Influenta pretului de vanzare asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de:


a) -42,29 lei

b) -52,35 lei

c) +35,30 lei

d) +40,20 lei

e) -37,50 lei


ANS:   30) Pe baza indicatorilor:


Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Productia totala (tone)
Cheltuieli totale de productie (lei)
Cost mediu (lei/tona)
Pret de vanzare (lei/tona)
Pret unitar (lei/tona)
Profit total (mil lei)
Costul marginal va fi:


a) 7,80 lei/tona

b) 9,30 lei/tona

c) 1,270 lei/tona

d) 1,380 lei/tona

e) 1,420 lei/tona


ANS:   31) Pe baza indicatorilor:


Nr. crt.

Indicatori

P0

P1


Cifra de afaceri neta (lei)
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Indicele preturilor de vanzare (%)
Indicele costurilor (%)
Influenta costului unitar asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de:


a) +42500 lei

b) -38600 lei

c) -31500 lei

d) +28700 lei

e) +35000 lei


ANS:   32) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 80%; cantitatea fabricata creste cu 2%; costul produsului se modifica cu:


a) +2,20 %;

b) -1,30 %;

c) -1,20 %;

d) +2,00 %

e) -0,39 %


ANS:   33) Indicele cheltuielilor fixe = 105 %

Indicele cifrei de afaceri    = 108 %

Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:


a) +3,55 %

b) +2,35 %

c) -1,45%

d) -2,78 %

e) -3,65 %


ANS:   34) Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 75%; cantitatea fabricata creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu:


a) +2,20 %;

b) -1,30 %;

c) +2,50 %;

d) -1,19 %

e) +3,00 %


ANS:   35) Indicele productivitatii muncii (realizat fata de perioada precedenta) = 108,5%; coeficientul de corelatie prevazut . Pentru a se mentine nivelul prezent al cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare, salariile si elementele aferente pot sa se modifice cu:


a) +6,56 %;

b) +5,20 %;

c) +4,20 %;

d) +7,50 %

e) +8,20 %


ANS:   36) Cheltuielile fixe la 1000 lei CA = 450 lei

Cifra de afaceri se modifica cu -8,5%

Nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei CA va fi de:


a) 491,80 lei

b) 450,00 lei

c) 485,2 lei

d) 495,3 lei

e) 496,7 lei


ANS:37) Indicele cheltuielilor fixe = 105%

Indicele cifrei de afaceri = 108%

Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de:


a)

b)

c)

d)

e)


ANS:   
Document Info


Accesari: 2378
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )