Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Bugetar

economie10 din 10 puncte
Nu reprezinta  un principiu bugetar:
Raspunsul selectat:

   descentralizarea bugeatra;0 din 10 puncte


Conform Legii finantelor publice, executia veniturilor trebuie sa tina seama de diverse reguli ca:
Raspunsul selectat:

   nici una dintre afirmatii


  Īntrebarea nr. 3

10 din 10 puncte


Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:
Raspunsul selectat:

   cheltuieli curente si cheltuieli de capital


  Īntrebarea nr. 4

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul anualitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 5

10 din 10 puncte


Intocmirea bugetelor extraordinare reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 6

10 din 10 puncte


Gandirea libertariana are ca punct central ideea ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate, anulate sau confiscate in interesul colectivitatii.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 7

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul anualitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 8

10 din 10 puncte


Bugetul de stat reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 9

10 din 10 puncte


Prin ce se caracterizeaza bunurile publice?
Raspunsul selectat:

   Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.


  Īntrebarea nr. 10

10 din 10 puncte


Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului

A

de echitate orizontala si verticala

B

redistributiv

C

de neutralitate

D

alocativ

E

de reglareRaspunsul selectat:

   B,D,E;  


  Īntrebarea nr. 11

10 din 10 puncte


Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice nu are caracterul de transfer de putere de cumparare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 12

0 din 10 puncte


Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim:
Raspunsul selectat:

   5% din PIB;


  Īntrebarea nr. 13

10 din 10 puncte


Bugetul general consolidat se mai numeste si buget de  stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 14

10 din 10 puncte


In practica, abatarea  de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 15

10 din 10 puncte


Principiul anualitatii bugetare se refera doar la perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul, nu si la perioada de incasare a veniturilor si efectuare a cheltuielilor.
Raspunsul selectat:

Fals
  Īntrebarea nr. 1

10 din 10 puncte


Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:
Raspunsul selectat:

   unitatii


  Īntrebarea nr. 2

10 din 10 puncte


Metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari au la baza analiza cost-avantaje sau cost-beneficiu.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 3

10 din 10 puncte


In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1)      bugetul de stat;
2)      bugetul societatilor de brokeraj;
3)      bugetele locale;
4)      bugetele agentilor economici;
5)      bugetul asigurarilor sociale de stat


Alegeti varianta corecta:
Raspunsul selectat:

   (1,3,5);


  Īntrebarea nr. 4

10 din 10 puncte


Respectarea principiului specializarii bugetare este obligatorie doar la intocmirea bugetului de stat, nu si a bugetelor locale.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 5

10 din 10 puncte


Finantele publice reprezinta o disciplina de-sine-statatoare fara a avea legaturi cu alte domenii.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 6

10 din 10 puncte


Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, includea o importanta latura sociala.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 7

10 din 10 puncte


Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu  revin:
Raspunsul selectat:

   agentilor economici


  Īntrebarea nr. 8

10 din 10 puncte


Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:

Raspunsul selectat:

   au ca scop corectarea partiala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri sociale, provenite din repartitia primara a veniturilor si averilor


  Īntrebarea nr. 9

10 din 10 puncte


Principiul universalitatii presupune inscrierea in buget a tuturor veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-un singur document.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 10

10 din 10 puncte


Procesul de constituire si dirijare a fondurilor financiare publice:
Raspunsul selectat:

   se realizeaza prin intermediul statului


  Īntrebarea nr. 11

10 din 10 puncte


Inscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-un document unic, raspunde principiului specializarii bugetare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 12

10 din 10 puncte


Pe baza urmatoarelor date:

-      cheltuieli de personal..............35 870 mld um
-      cheltuieli materiale si servicii..........41 690 mld um
-      cheltuieli de capital..............18 750 mld um
-      subventii..................19 875 mld um
-      transferuri...................31 650 mld um
-      PIB.....................239 680 mld um
-      cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara...146 890 mld um
-      PIB in perioada anterioara............238 640 mld um

sa se calculeze:
      A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte
      B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada anterioara
      C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB
Mentionati modul de calcul si/sau semnificatia indicatorilor/indicilor de la a-c.
Raspunsul selectat:

   A: 27,79%; B:   945 mld um; C: 1,002


  Īntrebarea nr. 13

10 din 10 puncte


Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:
Raspunsul selectat:

   bugetul general consolidat;


  Īntrebarea nr. 14

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul echilibrului bugetar - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 15

10 din 10 puncte


In anul 2006 cheltuielile publice erau 38300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 205500 mld um. In conditiile in care in anul 2007 are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 10% si o crestere a PIB cu 25% ;coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :
Raspunsul selectat:

   0,88


Īntrebarea nr. 1
0 din 10 puncte

Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice:
Raspunsul selectat: volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB

Īntrebarea nr. 2
0 din 10 puncte
Se dau urmatoarele faze ale procesului executiei veniturilor bugetare:
1)asezarea impozitului;
2)perceperea propriu-zisa;
3)lichidarea;
4)emiterea titlului de percepere

Ordonarea cronologica din punct de vedere al evenimentelor este:
Raspunsul selectat: 1;3;2;4

Īntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4
10 din 10 puncte
Scoala libertariana acuza statul-providenta ca este un factor de anchilozare a societatii.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 5
10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele enunturi coincide cu explicarea caracterului de buget consolidat:
Raspunsul selectat: tehnica intocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de bugete

Īntrebarea nr. 6
0 din 10 puncte
Alegeti afirmatia adevarata cu privire la sistemul de exercitiu:
Raspunsl selectat: consta in inchiderea automata a bugetului la data expirarii;

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete plurianuale.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte
In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:
Raspunsul selectat: cheltuieli reale; cheltuieli economice

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte
In perioada statului-jandarm, impozitele reprezentau un rau necesar.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 10
0 din 10 puncte
Scoaterea in afara bugetului general al statului a unor cheltuieli si acoperirea lor din surse alternative poarta denumirea de:
Raspunsul slectat: angajament bugetar;

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte
Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, era foarte restrans.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12
10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul neafectarii veniturilor bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 13
10 din 10 puncte
Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:
Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte
Dintre urmatoarele enunturi, selectati functiile finantelor publice formulate de Richard si Peggy Musgrave:
A de alocare;
B de reglare;
C de repartitie;
D de control;
E de distribuire.

Raspunsul selectat: A,B,E;

Īntrebarea nr. 15
0 din 10 puncte
Pe baza urmatoarelor date:
- mil um -
- cheltuielile bugetului central (an curent) 918 200
- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 245 000
- cheltuielile bugetelor locale (an curent) 211 500
- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 33 400
- PIB (an curent) 2 534 700
- PIB in anul anterior 2 106 300
- cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 212 700

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

Raspunsul selectat: A: 63,68%; B: 228 600 mil um; C: 0,106

Question 1 text Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
In tara noastra bugetul se intocmeste corespunzator sistemului de gestiune, iar anul bugetar coincide cu anul calendaristic.
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 2 text Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Dintre urmatoarele enunturi care nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat?
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct bugetul societatilor de asigurari si reasigurari

Question 3 text Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Scoaterea in afara bugetului general al statului a unor cheltuieli si acoperirea lor din surse alternative poarta denumirea de:
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct debugetizare;

Question 4 text Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Intre bugetul de stat si bugetul general consolidat nu este nici o diferenta.
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 5 text Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:
Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct modificarea absoluta a cheltuielilor publice

Question 6 text Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct cheltuieli reale; cheltuieli economice

Question 7 text Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
Inflatia si gradul de indatorare sunt fenomene care nu au legatura intre ele.
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 8 text Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Pe baza urmatoarelor date:
- cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala...39 550 mld um
- cheltuieli pentru invatamant..............43 690 mld um
- cheltuieli pentru sanatate................38 480 mld um
- cheltuieli pentru transport si comunicatii.........36 420 mld um
- cheltuieli pentru protectie sociala.............128 360 mld um
- cheltuieli pentru aparare.................55 670 mld um
- cheltuieli pentru agricultura...............25 990 mld um
- cheltuieli pentru industrie.................9 590 mld um
- cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica.........15 880 mld um
- alte cheltuieli bugetare.................41 500 mld um
- PIB in perioada curenta.................1 081 470 mld um
- cheltuieli bugetare totale din anul anterior............429 810 mld um
- PIB in perioada anterioara................995 830 mld um
- cheltuieli economice in perioada anterioara.........87 130 mld um
sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. (Se aplica formula (4).)
B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara (mentionati la indicatorii dinamicii)
C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB. (Se aplica formula (6).)
Mentionati modul de calcul si/sau semnificatia indicatorilor/indicilor de la a-c.
Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct A: 60,97%; B: 0,83; C: 0,144

Question 9 text Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
In tara noastra bugetul se intocmeste corespunzator sistemului de exercitiu, iar anul bugetar nu coincide cu anul calendaristic.
Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 10 text Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Correct
Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:

1) cheltuielile virtuale
2) cheltuielile curente
3) cheltuielile de capital
4) cheltuielile definitive
5) cheltuielile reale
Question 10 answers
Raspunsul selectat: Correct (2,3)

Question 11 text Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Correct
Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Question 11 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 12 text Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Principalul instrument aflat la dispozitia statului in procesul distribuirii veniturilor si averilor, intre persoane fizice si juridice, este bugetul public, prin impozite si cheltuieli publice.
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 13 text Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
Economia de oferta se incadreaza in teoriile privind interventionismul.
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 14 text Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:
Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct concretizeaza cea de a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume, cea de repartizare (distribuire) a fondurilor financiare publice

Question 15 text Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Inflatia si indatorarea se genereaza reciproc.
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

 

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Criteriul functional de clasificare a cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: grupeaza cheltuielile publice dupa domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are loc doar de la stat catre persoane fizice si juridice .
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - evidentiaza, de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
In perioada statului-jandarm, cheltuielile publice erau limitate la maximum.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Bugetul fondurilor speciale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Doctrina interventionista incurajeaza infiintarea de intreprinderi publice si societati mixte, acordarea de subventii si de facilitati fiscale pentru intreprinderile particulare.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Prin intermediul finantelor publice se realizeaza:

Raspunsul selectat: un amplu proces de redistribuire a veniturilor si averilor intre persoanele fizice si juridice

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Adeptii economiei de oferta propun cresterea cheltuielilor publice, indeosebi a celor care vizeaza protectia sociala.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Monetarismul (sau Scoala de la Chicago) are o viziune identica, in comparatie cu keynesianismul, privitor la domeniul monetar.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Economistii de oferta afirma ca extinderea interventiilor economice si sociale ale statului, nu reprezinta o frana in desfasurarea activitatilor economice.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte

Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:

1) rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2) practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3) afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4) respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;
5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
Alegeti varinata corecta

Raspunsul selectat: (1,2,4);

Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Identificati principiul bugetar, corespunzator caruia veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie?

Raspunsul selectat: specializarea

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Potrivit clasificatiei bugetare cheltuielile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar veniturile pe categorii.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul transparentei bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Potrivit doctrinei liberale, autoritatea publica este chemata sa joace un rol activ in viata economica, sa influenteze procesele economice si sa previna crizele, sau cel putin sa ia masuri pentru inlaturarea efectelor negative ale acestora.
Raspunsul selectat: FalsĪntrebarea nr. 1
10 din 10 puncte

Noile abordari liberale privind finantele publice includ:
A economia de oferta;
B doctrina interventionista;
C doctrina referitoare la statul-jandarm;
D scoala optiunilor colective;
E scoala libertariana;
F monetarismul.

Raspunsul selectat: A,D,E,F;

Īntrebarea nr. 2
0 din 10 puncte
Potrivit doctrinei liberale, autoritatea publica este chemata sa joace un rol activ in viata economica, sa influenteze procesele economice si sa previna crizele, sau cel putin sa ia masuri pentru inlaturarea efectelor negative ale acestora.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte
Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4
10 din 10 puncte
Economia de oferta se incadreaza in teoriile privind interventionismul.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 5
0 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul unitatii consta in intocmirea de bugete autonome.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6
10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul transparentei bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte
Metoda "baza bugetara zero" presupune reluarea in permanenta a analizei tuturor cheltuielilor bugetare ca si cum s-ar porni de la zero pentru toate cheltuielile publice.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte
Fondurile speciale reprezinta o parte componenta a bugetului administratiei centrale de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Dintre metodele moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari fac parte:
A Metoda de planificare, programare si bugetizare
B Metoda majorarii sau diminuarii
C Metoda denumita baza bugetara zero
D Managementul prin obiective
E Metoda automata sau a penultimei
F Metoda evaluarii directe
G Bugetele bazate pe programe
H Rationalizarea optiunilor bugetare

Raspunsul selectat: A,C,D,G,H;

Īntrebarea nr. 10
0 din 10 puncte
Pe baza urmatoarelor date:
- mld um -
Indicatori \anii 2006 2007
- cheltuieli de personal 375 250 346 500
- cheltuieli de capital 120 240 109 870
- subventii 236 320 262 500
- transferuri 54 200 51 800
- cheltuieli materiale si servicii 185 900 248 800
- PIB 1 745 000 1 920 500

Sa se calculeze:
A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2007 fata de 2006;
B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2006;
C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.
Variante de raspuns:

Raspunsul selectat: A: 242670 mld um; B: 21,70 %; C: 0,100;

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul transparentei bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12
10 din 10 puncte
Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, era foarte restrans.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 13
10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:
Raspunsul selectat: reprezinta un transfer de valoare in dublu sens

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte
Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice presupune o contraprestatie directa si imediata.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 15
10 din 10 puncte
Veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie, potrivit principiului bugetar al
Raspunsul selectat: specializariiĪntrebarea nr. 1
10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul universalitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 2
0 din 10 puncte

Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:

1) veniturile si cheltuielile publice se inscriu intr-un singur document;
2) veniturile odata varsate la buget se depersonalizeaza;
3) veniturile si cheltuielile pubice se inscriu in buget in sumele lor brute;
4) veniturile publice in ansamblul lor finanteaza cheltuielile in ansamblul lor;
5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli

Raspunsul selectat: (1 )

Īntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte

Bugetele autonome si extraordinare reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Inflatia si indatorarea nu au legatura cu evolutia finantelor publice.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 5
10 din 10 puncte

Bugetele extraordinare - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum ai cheltuielilor publice?
1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB;
2) ponderea cheltuielilor publice in PIB;
3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor;
4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice;
5) cheltuielile publice in valori absolute nominale

Raspunsul selectat: 2,3,5

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

Bugetele autonome- ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Bugetul fondurilor speciale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, s-a extins foarte mult.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:

Raspunsul selectat: unitatii

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Finantele publice reprezinta:

Raspunsul selectat: transfer de valoare cu caracter de putere de cumparare

Īntrebarea nr. 12
10 din 10 puncte

Dintre metodele clasice de cuantificare a indicatorilor bugetari fac parte:
A Metoda de planificare, programare si bugetizare
B Metoda majorarii sau diminuarii
C Metoda denumita baza bugetara zero
D Managementul prin obiective
E Metoda automata sau a penultimei
F Metoda evaluarii directe
G Bugetele bazate pe programe
H Rationalizarea optiunilor bugetare

Raspunsul selectat: B,E,F.

Īntrebarea nr. 13
0 din 10 puncte

In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:

Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Metoda automata sau a penultimei consta in calcului pentru fiecare sursa de venit sau categorie de cheltuieli, bazat pe executia preliminara a bugetului pe anul in curs.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 15
10 din 10 puncte

Sistemul de exercitiu prevede inregistrarea in bugetul anului respectiv a veniturilor si cheltuielilor aferente acelui an, dar incasate/cheltuite si dupa expirarea sa, ceea ce conduce la prelungirea perioadei de exercitiu bugetar.

Raspunsul selectat: AdevaratĪntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Criteriul functional de clasificare a cheltuielilor publice:
Raspunsul selectat: grupeaza cheltuielile publice dupa domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
In perioada statului-jandarm, cheltuielile publice erau limitate la maximum.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:
Raspunsul selectat: reprezinta un proces unitar si neintrerupt
Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Fondurile speciale reprezinta o parte componenta a bugetului administratiei centrale de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 5 0 din 10 puncte
Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - evidentiaza, de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 6 0 din 10 puncte
Finantele publice reprezinta o stiinta veche, care si-a conturat obiectul de studiu inca din antichitate.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Relatiile financiare publice nu au nici o legatura cu relatiile banesti.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8 0 din 10 puncte
Principiile bugetare se respecta cu strictete la intocmirea si executia bugetului.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 9 0 din 10 puncte
In practica bugetara se constata o serie de abateri de la principiile bugetare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul echilibrului bugetar - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Bugetele extraordinare - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12 0 din 10 puncte
Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului se pot reporta in contul bugetului anului urmator.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Potrivit carui principiu bugetar, veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie?

Raspunsul selectat: specializarea

Īntrebarea nr. 14 0 din 10 puncte
Corespunzator functiei finantelor publice de reglare enuntatć de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca:1) obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;2) reducerea deficitului bugetar;3) realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;4) cresterea ratei fiscalitatii;5) inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;
Raspunsul selectat: (1,2,3)

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Monetarismul (sau Scoala de la Chicago) are o viziune identica, in comparatie cu keynesianismul, privitor la domeniul monetar.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Caracterstica generala a interventionismului este ultraliberalismul; opozitia ferma a Bancii Centrale, sustinand cresterea masei monetare in acelasi ritm cu cel al cresterii produsului national.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Economistii de oferta propun cresterea ratei fiscalitatii si, pe aceasta baza, sporirea cheltuielilor publice.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Economistii de oferta afirma ca extinderea interventiilor economice si sociale ale statului, nu reprezinta o frana in desfasurarea activitatilor economice.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Conform clasificatiei economice, cheltuielile curente cuprind:

Raspunsul selectat: subventii;
Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Adeptii teoriei libertariene considera indreptatita existenta unui "stat minimal".

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Responsabilitatea pentru executia bugetului, in conformitate cu Legea bugetului de stat revine Parlamentului.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Adeptii teoriei libertariene considera ca doar un "stat minimal" are legitimitate morala, deoarece el nu incalca «drepturile naturale» ale indivizilor, intre care dreptul la viata si
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Scoala libertariana era caracterizata prin:

Raspunsul selectat: toate afirmatiile enuntate;

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul neafectarii veniturilor bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul publicitatii bugetului - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele enunturi coincide cu explicarea caracterului de buget consolidat:

Raspunsul selectat: tehnica intocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele categorii de bugete

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara:

1) volumul insuficient de informatii utilizat;
2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;
3) metodele vizeaza rationalizarea cheltuielilor bugetare;
4) au la baza in principal analiza "cost-avantaje";
5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.

Raspunsul selectat: (1,2,5)

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

sper sa va ajute,s-au dat si intrebari care nu erau din grilele avute,o colega de-a mea care se preg f bine a picat pt ca a avut ghinionul sa ii pice numai intrebari noi,din tematica lor.succes!


Test 2

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Intre bugetul de stat si bugetul general consolidat nu este nici o diferenta.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Finantele publice reprezinta:

Raspunsul selectat: transfer de valoare cu caracter de putere de cumparare
Īntrebarea nr. 3 0 din 10 puncte

Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:

1) rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2) practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3) afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4) respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;
5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
Alegeti varinata corecta

Raspunsul selectat: [Nici un raspuns oferit]

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:

Raspunsul selectat: prin intermediul lor statul acopera necesitatile de bunuri si servicii publice considerate prioritate in diverse perioade.

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Care dintre principiile bugetare impune ca veniturile si cheltuielile publice sa fie inscrise in buget in sumele lor totale?

Raspunsul selectat: universalitatea

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 8 0 din 10 puncte
Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare.


Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 9 0 din 10 puncte
Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara:

1) volumul insuficient de informatii utilizat;
2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;
3) metodele vizeaza rationalizarea cheltuielilor bugetare;
4) au la baza in principal analiza "cost-avantaje";
5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.

Raspunsul selectat: [Nici un raspuns oferit]

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului
A de echitate orizontala si verticala
B redistributiv
C de neutralitate
D alocativ
E de reglare

Raspunsul selectat: B,D,E;

Īntrebarea nr. 11 0 din 10 puncte
Principiul anualitatii bugetare se refera la :

1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza

Raspunsul selectat: [Nici un raspuns oferit]
intrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:

Raspunsul selectat: reprezinta un proces unitar si neintrerupt

Īntrebarea nr. 13 0 din 10 puncte
Daca PIB are valoarea de 84.200 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.500 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?

Raspunsul selectat: [Nici un raspuns oferit]

Īntrebarea nr. 14 0 din 10 puncte
Conform Legii finantelor publice, executia veniturilor trebuie sa tina seama de diverse reguli ca:

Raspunsul selectat: impozitele, taxele sau alte obligatii pot fi percepute chiar daca nu au fost stabilite prin lege;

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul transparentei bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

Raspunsul selectat: Fals


Test3

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:

Raspunsul selectat: reprezinta un transfer de valoare in dublu sens

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu revin:

Raspunsul selectat: agentilor economici

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie, potrivit principiului bugetar al

Raspunsul selectat: specializarii

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Inflatia si indatorarea nu reprezinta factori cu influenta asupra finantelor publice.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara:

1) volumul insuficient de informatii utilizat;
2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;
3) metodele vizeaza rationalizarea cheltuielilor bugetare;
4) au la baza in principal analiza "cost-avantaje";
5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.

Raspunsul selectat: (1,2,5)

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

A economia de oferta;
B doctrina interventionista;
C doctrina referitoare la statul-jandarm;
D scoala optiunilor colective;
E scoala libertariana;
F monetarismul.
Raspunsul selectat: A,D,E,F;
Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Economia de oferta condamna orice politica de reglare a cererii si rolul statului-providenta, militand pentru manifestarea liberei initiative ca singura in masura sa produca avutie.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Nu reprezinta un factor microeconomic care sa contribuie la cresterea cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: cresterea veniturilor fiscale la bugetul statului.

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Pe baza urmatoarelor date:
- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent) 918 200
- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 245 000
- cheltuielile bugetelor locale (an curent) 211 500
- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 33 400
- PIB (an curent) 2 534 700
- PIB in anul anterior 2 106 300
- cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 212 700

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

Raspunsul selectat: A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522

Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Identificati principiul bugetar, corespunzator caruia veniturile in ansamblul lor finanteaza cheltuielile bugetare in ansamblu?


Raspunsul selectat: neafectarea veniturilor bugetare

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul neafectarii veniturilor bugetare consta in intocmirea de bugete autonome.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Bunurile publice se caracterizeaza prin:

Raspunsul selectat: Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu ceea ce reprezinta bugetul statului?

Raspunsul selectat: instrument la indemana agentilor economici


Īntrebarea nr. 8 0 din 10 puncte
Corespunzator organismului ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:
1) administrativ;
2) executiv;
3) judecatoresc;
4) politic;
5) jurisdictional
Raspunsul selectat: (1 );

LA ACEASTA INTREBARE, RASPUNS CORECT (1,4,5)


Īntrebarea nr. 13 0 din 10 puncte
Daca PIB are valoarea de 84.200 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.500 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?

Raspunsul selectat: [Nici un raspuns oferit]

G=(Cp/PIB)*100=25,53


Adevarat.-fals-fin.publice

F-Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.
F-Creditele bugetare sunt rambursabile si purtatoare de dobanada.
F-Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice

Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu revin: ----agentilor economici

Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare: ---5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli
Corespunzator organismului
ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:
--1 ----- 1) administrativ; 4) politic; 5) jurisdictional

Conform Legii finantelor publice, executia veniturilor trebuie sa tina seama de diverse reguli ca:
Raspunsul selectat: impozit., taxele sau alte oblig. pot fi percepute chiar daca nu au fost stabilite prin lege;

Daca PIB are valoarea de 84.200 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.500 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?
25.53%

Etapa executiei chelt.bugetare, potrivit careia se face confirm.livr. de bunuri si ca plata poate fi efect. este: -----ordonantarea

Fondurile speciale ---- 3) functioneaza pe principiul bugetelor anexa si difera de la un an la altul ca numar si dimensiune; 5) nu fac parte din bugetul general consolidat

Nu reprezinta un factor microeconomic care sa contribuie la cresterea cheltuielilor publice: ---cresterea veniturilor fiscale la bugetul statului.


Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:
2) practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
4) respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;

Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimens. a ven. si chelt. bugetare, se numara: 1) volumul insuficient de informatii utilizat;
2) imposibilitatea previzionarii si cuantif.efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;
5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.

Principiul anualitatii bugetare se refera la : --RASPUNS 1,4
1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;

Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara: 1) volumul insuficient de informatii utilizat; 2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii 5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.
raspuns

Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central (an curent) 918 200
- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 245 000 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 211 500 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 33 400
- PIB (an curent) 2 534 700 - PIB in anul anterior 2 106 300 - chelt buget.public nat.in anul anter.1 212 700
raspuns---A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.

Raspunsul selectat:

Fals2.Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:

1)      rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2)      practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3)      afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4)      respectarea cu strictete a echilibrului bugetar annual      5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
       Alegeti varinata corecta

r. 1,2,4


Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare.

FALS


Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara:

1) volumul insuficient de informatii utilizat;*
2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii  efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;*
3) metodele vizeaza rationalizarea cheltuielilor bugetare;
4) au la baza in principal analiza "cost-avantaje";
5)  nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.*

Raspunsul selectat:Principiul anualitatii bugetare se refera la :

1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;*
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;*
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza

r. 1,4


Daca PIB are valoarea de 84.200 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.500 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?


r.25,53


Conform Legii finantelor publice, executia veniturilor trebuie sa tina seama de diverse reguli ca:-pagina 75


Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.

r.fals


Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:

1) veniturile si cheltuielile publice se inscriu intr-un singur document;
2) veniturile odata varsate la buget se depersonalizeaza;*
3) veniturile si cheltuielile pubice se inscriu in buget in sumele lor brute;
4) veniturile publice in ansamblul lor finanteaza cheltuielile in ansamblul lor;*
5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli*

r. 2, 4, 5.


Creditele bugetare  sunt rambursabile si purtatoare de dobanada.

r. fals


Corespunzator organismului ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:


1) administrativ;
2) executiv;
3) judecatoresc;
4) politic;
5) jurisdictional

r. 1 4 5

Fondurile speciale:

1) reprezinta o abatere de la principiul unitatii bugetare;
2) mai poarta denumirea de bugete autonome;
3) functioneaza pe principiul bugetelor anexa si difera de la un an la altul ca numar si dimensiune;
4) reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare;
5) nu fac parte din bugetul general consolidate

r.1, 3

Etapa executiei cheltuielilor bugetare, potrivit careia se face confirmarea livrarilor de bunuri si ca plata poate fi efectuata, este:

r. ordonatarea


Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare.

r.fals


Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu revin:

Raspunsul selectat: agentilor economici


Nu reprezinta un factor microeconomic care sa contribuie la cresterea cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: cresterea veniturilor fiscale la bugetul statului.


Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Pe baza urmatoarelor date:
- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent) 918 200
- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 245 000
- cheltuielile bugetelor locale (an curent) 211 500
- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 33 400
- PIB (an curent) 2 534 700
- PIB in anul anterior 2 106 300
- cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 212 700


Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

Raspunsul selectat: A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522


17. Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:
---5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Principiul specializarii bugetare consta in inscrierea in buget a veniturilor pe surse de provenienta si a cheltuielilor pe categorii, conform clasificatiei bugetare.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor conturi in asteptare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Gandirea libertariana are ca punct central ideea ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate, anulate sau confiscate in interesul colectivitatii.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Bugetul de stat reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Relatiile financiare publice reprezinta suportul de formare a relatiilor banesti in ansamblul lor.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Corespunzator clasificatiei economice, cheltuielile bugetare se impart in urmatoarele grupe:
Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Dintre urmatoarele enunturi care coincid(e) cu rolul finantelor publice?

A) alocativ
B) redistributiv
C) de reglare
D) de echitate orizontala si verticala
E) de neutralitate

Raspunsul selectat: A,B,C;

Īntrebarea nr. 9 0 din 10 puncte
Veniturile in ansamblul lor finanteaza cheltuielile bugetare in ansamblu.
Este enuntul carui principiu bugetar ?


Raspunsul selectat: anualitatea

Īntrebarea nr. 10 0 din 10 puncte
Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:

Raspunsul selectat: au ca scop corectarea integrala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri sociale

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:
Raspunsul selectat: reprezinta un transfer de valoare in dublu sens

Īntrebarea nr. 12 0 din 10 puncte
Finantele publice reprezinta:
Raspunsul selectat: nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata cu privire la finantele publice

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

A economia de oferta;
B doctrina interventionista;
C doctrina referitoare la statul-jandarm;
D scoala optiunilor colective;
E scoala libertariana;
F monetarismul.

Raspunsul selectat: A,D,E,F;

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Veniturile si cheltuielile publice se inscriu in buget in sumele lor totale, conform principiului bugetar privind specializarea bugetara.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Metodele moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari presupun alegerea dintre mai multe variante de bugete, a celei care maximizeaza rezultatele obtenabile la acelasi nivel al costurilor sau a variantei in care se obtin aceleasi efecte cu costuri minime.
Raspunsul selectat: Adevarat   Īntrebarea nr. 2 din 10 puncte   
 Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:
 
 R?spunsul selectat:    bugetul general consolidat; 
 
   Īntrebarea nr. 3 din 10 puncte   
 Sistemul de exercitiu prevede inregistrarea  in bugetul anului respectiv a veniturilor si cheltuielilor aferente acelui an, dar incasate/cheltuite si dupa expirarea sa, ceea ce conduce la prelungirea perioadei de exercitiu bugetar.
 R?spunsul selectat:  Adev?rat
 
   Īntrebarea nr. 4  10 din 10 puncte   
 Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul echilibrului bugetar - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
 R?spunsul selectat:  Fals
 
   Īntrebarea nr. 5 din 10 puncte   
 In practica, abatarea  de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.
 R?spunsul selectat:  Fals
 
   Īntrebarea nr. 6 din 10 puncte   
 Relatiile financiare publice reprezinta suportul de formare a relatiilor banesti in ansamblul lor.
 R?spunsul selectat:  Fals
 

   Īntrebarea nr. 7 din 10 puncte   
 Bugetele autonome- ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
 R?spunsul selectat:  Adev?rat
 
   Īntrebarea nr. 8 din 10 puncte   
 Stiind ca urmatoarele enunturi reprezinta etape ale procesului bugetar, ordonati-le cronologic.

1) aprobarea bugetului
2) executia bugetului
3) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara 
4) elaborarea proiectului de buget
5) controlul si aprobarea executiei bugetului
   
 R?spunsul selectat:    4,1,2,3,5;  
 
   Īntrebarea nr. 9  10 din 10 puncte   
 Etapa executiei bugetelui:
1) se desfasoara pe o perioada nedeterminata;
2) consta in realizarea veniturilor prevazute;
3) consta in efectuarea cheltuielilor aprobate;
4) se desfasoara pe o peroada de un an de zile;
5) executia bugetului conform legii finantelor publice revine Parlamentului
 
 R?spunsul selectat:    (2,3,4) 
 
   Īntrebarea nr. 10 din 10 puncte   
 Potrivit carui principiu bugetar, veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie?
 
 R?spunsul selectat:    specializarea 
 
   Īntrebarea nr. 11 din 10 puncte   
 Bugetul asigurarilor sociale de stat reprezinta o parte componenta a bugetului administratiei centrale de stat.
 R?spunsul selectat:  Fals
 
   Īntrebarea nr. 12 din 10 puncte   
 Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:
 
 R?spunsul selectat:    modificarea absoluta a cheltuielilor publice 
 
   Īntrebarea nr. 13 din 10 puncte   
 Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:
 
 R?spunsul selectat:    cheltuieli temporare, virtuale si definitive 
 
   Īntrebarea nr. 14 din 10 puncte   
 Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:
 
 R?spunsul selectat:    reprezinta un transfer de valoare in dublu sens 
 
   Īntrebarea nr. 15 din 10 puncte   
 Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice nu are caracterul de transfer de putere de cumparare.
 R?spunsul selectat:  Fals
 

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul publicitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 3 0 din 10 puncte

Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:


Raspunsul selectat:    criteriul rolului cheltuielilor in viata economica


Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte

Richard si Peggy Musgrave disting trei mari functii ale finantelor publice, si anume:


1) functia de alocare a resurselor;

2) functia sociala;

3) functia de echilibrare a bugetelor;

4) functia de distribuire a veniturilor;

5) functia de reglare a vietii economice


Raspunsul selectat:    (1 )


Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte

Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte

In perioada statului-providenta, conceptul de finante publice avea un pronuntat caracter juridic.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte

Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:


Raspunsul selectat:    cheltuieli temporare, virtuale si definitive


Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte

Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice nu are caracterul de transfer de putere de cumparare.

Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte

In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.


Raspunsul selectat:    Adevarat


Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte

Bugetul asigurarilor sociale de stat reprezinta o parte componenta a bugetului administratiei centrale de stat.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte

In perioada statului-providenta, se respecta cu strictete principiul echilibrului bugetar.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul specializarii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte

Economia de oferta se incadreaza in teoriile privind interventionismul.


Raspunsul selectat:    Fals


Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte

Conform orientarilor economiei de oferta, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului a condus la excese de reglementare, de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, cu efecte negative asupra incitarii la munca, economisirii si investirii.

Raspunsul selectat: Adevarat


Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte

Metoda majorarii sau diminuarii presupune intocmirea proiectului de buget luand ca baza de calcul executia bugetara a penultimului an bugetar.


Raspunsul selectat:    Fals  Īntrebarea nr. 1

0 din 10 puncte   242i85c


In practica, abatarea  de la principiul unitatii consta in intocmirea de bugete autonome.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 2

10 din 10 puncte   242i85c


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul universalitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 3

10 din 10 puncte   242i85c


Metoda evaluarii directe a indicatorilor bugetari, presupune stabilirea unui ritm mediu de variatie a indicatorilor bugetari pe o perioada de 5-10 ani.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 4

10 din 10 puncte   242i85c


Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:
Raspunsul selectat:

   cheltuieli curente si cheltuieli de capital


  Īntrebarea nr. 5

0 din 10 puncte   242i85c


Conform clasificatiei economice, cheltuielile curente cuprind:
Raspunsul selectat:

   cheltuielile de capital;


  Īntrebarea nr. 6

0 din 10 puncte   242i85c


Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

A

economia de oferta;

B

doctrina interventionista;

C

doctrina referitoare la statul-jandarm;

D

scoala optiunilor colective;

E

scoala libertariana;

F

monetarismulRaspunsul selectat:

   B,C,D,E.


  Īntrebarea nr. 7

10 din 10 puncte   242i85c


Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 8

10 din 10 puncte   242i85c


Bugetele anexa - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 9

0 din 10 puncte   242i85cCheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii;
2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective;
3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit;
4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale pollicii sale;
5) sunt efectuate de un intermediar - statul
Alegeti varianta corecta:
Raspunsul selectat:


  Īntrebarea nr. 10

10 din 10 puncte   242i85c


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul publicitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 11

0 din 10 puncte   242i85c


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul anualitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 12

10 din 10 puncte   242i85c


Dintre urmatoarele enunturi, selectati functiile finantelor publice formulate de Richard si Peggy Musgrave:

A

de alocare;

B

de reglare;

C

de repartitie;

D

de control;

E

de distribuire.Raspunsul selectat:

   A,B,E; 


  Īntrebarea nr. 13

10 din 10 puncte   242i85c


Intre bugetul de  stat si bugetul general consolidat nu este nici o diferenta.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 14

10 din 10 puncte   242i85c


Doctrina interventionista corespunde cu epoca statului-jandarm.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 15

0 din 10 puncte   242i85c


Bunurile publice se caracterizeaza prin:
Raspunsul selectat:

   Consum indivizibil si concurential, presupunand o plata.


Question 1 text Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 2 text Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Metodele si tehnicile de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare sunt grupate in: clasice si moderne
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 3 text Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Perioada statului interventionist prezenta urmatoarele caracteristici:

1) statul era chemat sa joace un rol activ in viata economica;
2) rolul statului se reducea la constituirea cadrului juridic si asigurarea respectarii lui;
3) adoptarea de autoritati a unor masuri de combatere si redresare a economiei stagnante;
4) existenta unui "stat minimal" ale carui functii sa se limiteze la protectia individului;
5) se incurajau infintarea de intreprinderi publice si societati mixte.
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct (1,3,5)

Question 4 text Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Question 5 text Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
Metoda "baza bugetara zero" presupune reluarea in permanenta a analizei tuturor cheltuielilor bugetare ca si cum s-ar porni de la zero pentru toate cheltuielile publice.
Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 6 text Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta etape ale procesului bugetar?

Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct ratificarea de catre Presedintele tarii a proiectului de buget aprobat de Parlament

Question 7 text Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu ceea ce reprezinta bugetul statului?
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct instrument la indemana agentilor economici

Question 8 text Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
In perioada statului-jandarm, cheltuielile publice erau limitate la maximum.

Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 9 text Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
Adeptii economiei de oferta propun cresterea cheltuielilor publice, indeosebi a celor care vizeaza protectia sociala.

Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 10 text Īntrebarea nr. 10 0 din 10 puncte
Incorrect
In perioada statului-providenta, se respecta cu strictete principiul echilibrului bugetar.

Question 10 answers
Raspunsul selectat: Incorrect Adevarat

Question 11 text Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Correct
Economistii de oferta propun cresterea ratei fiscalitatii si, pe aceasta baza, sporirea cheltuielilor publice.

Question 11 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 12 text Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Constituirea fondurilor publice (veniturilor publice) si repartizarea acestora (efectuarea cheltuielilor), reprezinta cele doua faze ale functiei de control corespunzatoare finantelor publice.
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 13 text Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
Richard si Peggy Musgrave disting trei mari functii ale finantelor publice, si anume:

1) functia de alocare a resurselor;
2) functia sociala;
3) functia de echilibrare a bugetelor;
4) functia de distribuire a veniturilor;
5) functia de reglare a vietii economice
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct (1,4,5)

Question 14 text Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
Principiul anualitatii bugetare se refera doar la perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul, nu si la perioada de incasare a veniturilor si efectuare a cheltuielilor.
Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 15 text Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Correct
Intocmirea bugetelor extraordinare reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.

Question 15 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals


  Īntrebarea nr. 1

10 din 10 puncte


Unul dintre indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice este si elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 2

10 din 10 puncte


Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:
Raspunsul selectat:

   cheltuieli temporare, virtuale si definitive


  Īntrebarea nr. 3

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 4

10 din 10 puncte


Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 5

10 din 10 puncte


Doctrina interventionista corespunde cu epoca statului-jandarm.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 6

10 din 10 puncte         Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:

1)      rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2)      practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3)      afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4)      respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;
       5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
       Alegeti varinata corecta
Raspunsul selectat:

  


  Īntrebarea nr. 7

10 din 10 puncte


Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:
Raspunsul selectat:

   reprezinta un transfer de valoare in dublu sens


  Īntrebarea nr. 8

10 din 10 puncte


Bugetul general consolidat se mai numeste si buget de  stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 9

10 din 10 puncte


Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, s-a extins foarte mult.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 10

10 din 10 puncte


Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 11

10 din 10 puncte


Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:
Raspunsul selectat:

   reprezinta un proces unitar si neintrerupt


  Īntrebarea nr. 12

10 din 10 puncte


Pe baza urmatoarelor date:
                                                        - mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)


- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)


- cheltuielile bugetelor locale (an curent)


- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)


- PIB (an curent)


- PIB in anul anterior


- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea  cheltuielilor bugetului public national fata de  PIB.
Raspunsul selectat:

   A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522


  Īntrebarea nr. 13

10 din 10 puncte


Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice presupune o contraprestatie directa si imediata.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 14

10 din 10 puncte


Scoala libertariana era caracterizata prin:
Raspunsul selectat:

   faptul ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate, anulate sau confiscate in interesul colectivitatii:


  Īntrebarea nr. 15

10 din 10 puncte


In practica bugetara nu se mai respecta  principiile bugetare.
Raspunsul selectat:

FalsĪntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Correct
Principalul instrument aflat la dispozitia statului in procesul distribuirii veniturilor si averilor, intre persoane fizice si juridice, este bugetul public, prin impozite si cheltuieli publice.
Question 1 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 2 text Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Correct
Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:
Question 2 answers
Raspunsul selectat: Correct foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Question 3 text Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Correct
Caracterstica generala a interventionismului este ultraliberalismul; opozitia ferma a Bancii Centrale, sustinand cresterea masei monetare in acelasi ritm cu cel al cresterii produsului national.
Question 3 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 4 text Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Correct
Bugetele autonome- ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.
Question 4 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 5 text Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Correct
Inflatia si indatorarea nu reprezinta factori cu influenta asupra finantelor publice.

Question 5 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 6 text Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Correct
Principiul anualitatii bugetare se refera la :

1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza
Question 6 answers
Raspunsul selectat: Correct (1,4)

Question 7 text Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Correct
In perioada statului-jandarm, impozitele reprezentau un rau necesar.
Question 7 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 8 text Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Correct
Adeptii teoriei libertariene considera indreptatita existenta unui "stat minimal".

Question 8 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 9 text Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Correct
Finantele publice reprezinta o disciplina de-sine-statatoare fara a avea legaturi cu alte domenii.
Question 9 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 10 text Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Correct
Principiul specializarii bugetare se respecta doar la intocmirea bugetului de stat, nu si a bugetelor locale.

Question 10 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 11 text Īntrebarea nr. 11 0 din 10 puncte
Incorrect
Prin intermediul finantelor publice se realizeaza:
Question 11 answers
Raspunsul selectat: Incorrect doar repartizarea veniturilor intre persoanele fizice si juridice, prin intermediul statului

Question 12 text Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Correct
Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:

1) cheltuielile virtuale
2) cheltuielile curente
3) cheltuielile de capital
4) cheltuielile definitive
5) cheltuielile reale
Question 12 answers
Raspunsul selectat: Correct (2,3)

Question 13 text Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
Correct
In tara noastra bugetul se intocmeste corespunzator sistemului de gestiune, iar anul bugetar coincide cu anul calendaristic.
Question 13 answers
Raspunsul selectat: Correct Adevarat

Question 14 text Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Correct
Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice presupune o contraprestatie directa si imediata.

Question 14 answers
Raspunsul selectat: Correct Fals

Question 15 text Īntrebarea nr. 15 0 din 10 puncte
Incorrect
In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.
Question 15 answers
Raspunsul selectat: Incorrect Fals


Īntrebarea nr.
10 din 10 puncte

Legea finantelor publice si legea bugetara anuala reprezinta unul si acelasi act normativ.
Raspunsul selctat: Fals

Īntrebarea nr. 2
10 din 10 puncte

Intocmirea bugetelor extraordinare reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte
Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu ceea ce reprezinta bugetul statului?

Raspunsul selectat: instrument la indemana agentilor economici

Īntrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Richard si Peggy Musgrave disting trei mari functii ale finantelor publice, si anume:

1) functia de alocare a resurselor;
2) functia sociala;
3) functia de echilibrare a bugetelor;
4) functia de distribuire a veniturilor;
5) functia de reglare a vietii economice

Raspunsul selectat: (1,4,5)

Īntrebarea nr. 5
10 din 10 puncte

Alegeti afirmatia corecta referitoare la finantele publice:

Raspunsul selectat: transferul de valoare are caracter de putere de cumparare;

Īntrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

Metoda evaluarii directe a indicatorilor bugetari, presupune stabilirea unui ritm mediu de variatie a indicatorilor bugetari pe o perioada de 5-10 ani.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are loc doar de la persoane fizice si juridice catre stat.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Bugetele autonome si extraordinare reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul publicitatii bugetului - au caracterul unor conturi in asteptare.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Bugetele locale se intocmesc separat de bugetul administratiei centrale de stat.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Care dintre urmatoarele trasaturi sunt specifice procesului bugetar:

1) caracter preponderent politic;
2) caracter democratic
3) continuitate sezoniera;
4) continuitate ciclica;
5) caracter aleator;

Raspunsul selectat: (1,2,4)
Īntrebarea nr. 12
10 din 10 puncte

In practica, abatarea de la principiul neafectarii veniturilor bugetare consta in intocmirea de bugete autonome.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 13
10 din 10 puncte

Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:

Raspunsul selectat: bugetul general consolidat;

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Corespunzator organismului ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:

1) administrativ;
2) executiv;
3) judecatoresc;
4) politic;
5) jurisdictional

Raspunsul selectat: (1 )

Īntrebarea nr. 15
10 din 10 puncte

Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:

Raspunsul selectat: reprezinta un transfer de valoare in dublu sens


Īntrebarea nr.
10 din 10 puncte

Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:
Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 2
10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul publicitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3
0 din 10 puncte

In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:

Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 4
10 din 10 puncte

Intre sistemul de gestiune si sistemul de exercitiu, ca practici de intocmire a bugetului, nu exista nici un fel de deosebire.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 5
0 din 10 puncte

In practica, abatarea de la principiul unitatii consta in intocmirea de bugete autonome.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

Bugetele locale se intocmesc separat de bugetul administratiei centrale de stat.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul anualitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Sistemul de gestiune consta in inchiderea bugetului la data expirarii anului bugetar.


Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 10
0 din 10 puncte

Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum ai cheltuielilor publice?

1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB;
2) ponderea cheltuielilor publice in PIB;
3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor;
4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice;
5) cheltuielile publice in valori absolute nominale

Raspunsul selectat: 2,3,4

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Principiul specializarii bugetare se respecta doar la intocmirea bugetului de stat, nu si a bugetelor locale.


Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12
10 din 10 puncte

Nu reprezinta un factor microeconomic care sa contribuie la cresterea cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: cresterea veniturilor fiscale la bugetul statului.

Īntrebarea nr.
10 din 10 puncte

Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

Raspunsul selectat: foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Care dintre urmatoarele enunturi caracterizeaza bunurile publice?


Raspunsul selectat: Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.

Īntrebarea nr.
10 din 10 puncte
In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.

Raspunsul selectat: Adevarat


Īntrebarea nr. 1    10 din 10 puncte   
    Bugetul asigurarilor sociale de stat nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.
         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 2    10 din 10 puncte   
    Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 3    10 din 10 puncte   
    Corespunzator clasificatiei economice, cheltuielile bugetare se impart in urmatoarele grupe:         
   
Raspunsul selectat:       cheltuieli curente si cheltuieli de capital
         
   Īntrebarea nr. 4    0 din 10 puncte   
    Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:

1) veniturile si cheltuielile publice se inscriu intr-un singur document;
2) veniturile odata varsate la buget se depersonalizeaza;
3) veniturile si cheltuielile pubice se inscriu in buget in sumele lor brute;
4) veniturile publice in ansamblul lor finanteaza cheltuielile in ansamblul lor;
5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli         
   
Raspunsul selectat:       (1,3,4)
         
   Īntrebarea nr. 5    10 din 10 puncte   
    Conform punctului de vedere libertarian, statului ii este permis sa intervina pentru a afecta drepturile de proprietate ale unor indivizi in favoarea altora, prin redistribuirea veniturilor.         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 6    10 din 10 puncte   
    In perioada statului-providenta, se respecta cu strictete principiul echilibrului bugetar.         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 7    0 din 10 puncte   
    Creditele bugetare  sunt rambursabile si purtatoare de dobanada.         
   
Raspunsul selectat:    Adevarat
         
   Īntrebarea nr. 8    0 din 10 puncte   
    Corespunzator organismului ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:

1) administrativ;
2) executiv;
3) judecatoresc;
4) politic;
5) jurisdictional         
   
Raspunsul selectat:       (1 );
         
   Īntrebarea nr. 9    10 din 10 puncte   
    Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, era foarte restrans.
         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 10    0 din 10 puncte   
    Fondurile speciale:

1) reprezinta o abatere de la principiul unitatii bugetare;
2) mai poarta denumirea de bugete autonome;
3) functioneaza pe principiul bugetelor anexa si difera de la un an la altul ca numar si dimensiune;
4) reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare;
5) nu fac parte din bugetul general consolidat         
   
Raspunsul selectat:       (2 )
         
   Īntrebarea nr. 11    0 din 10 puncte   
    Inflatia si indatorarea se genereaza reciproc.
         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 12    10 din 10 puncte   
    Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice este rambursabil si presupune o contraprestatie.         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 13    10 din 10 puncte   
    Principiul specializarii bugetare se respecta doar la intocmirea bugetului de stat, nu si a bugetelor locale.         
   
Raspunsul selectat:    Fals
         
   Īntrebarea nr. 14    10 din 10 puncte   
    Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la cheltuielile publice este adevarata:         
   
Raspunsul selectat:       prin intermediul lor statul acopera necesitatile de bunuri si servicii publice considerate prioritate in diverse perioade.
         
   Īntrebarea nr. 15    10 din 10 puncte   
    Etapa executiei cheltuielilor bugetare, potrivit careia se face confirmarea livrarilor de bunuri si ca plata poate fi efectuata, este:         
   
Raspunsul selectat:       ordonantarea
         

Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte
Inflatia si indatorarea nu au legatura cu evolutia finantelor publice.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul anualitatii bugetare - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
In practica, abatarea de la principiul unitatii consta in intocmirea de bugete autonome.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte
Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte
Principiul anualitatii bugetare se refera la :

1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza

Raspunsul selectat: (1,4)

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte
Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

A economia de oferta;
B doctrina interventionista;
C doctrina referitoare la statul-jandarm;
D scoala optiunilor colective;
E scoala libertariana;
F monetarismul.

Raspunsul selectat: A,D,E,F;

Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:
Raspunsul selectat: criteriul fiscal

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte

Legea finantelor publice si legea bugetara anuala reprezinta unul si acelasi act normativ.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Bugetele locale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte
Alegeti afirmatia corecta referitoare la creditul bugetar:

Raspunsul selectat: este nerambrsabil si nepurtator de dobanda.

Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte
In tara noastra bugetul se intocmeste corespunzator sistemului de gestiune, iar anul bugetar coincide cu anul calendaristic.
Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Dintre urmatoarele enunturi care coincid(e) cu rolul finantelor publice?

A) alocativ
B) redistributiv
C) de reglare
D) de echitate orizontala si verticala
E) de neutralitate


Raspunsul selectat: A,B,C;

Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte
Conform economistilor de oferta, statul poate si trebuie sa-si extinda aria misiunilor sale traditionale.

Raspunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr. 1 0 din 10 puncte


Sunt cheltuieli economice (sau pozitive):


R?spunsul selectat: cheltuielile de functionare sau de investitii


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul publicitatii bugetului - au caracterul unor conturi in asteptare.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Responsabilitatea pentru executia bugetului, in conformitate cu Legea bugetului de stat revine Parlamentului.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Corespunzator functiei finantelor publice de reglare enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca:


1) obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;

2) reducerea deficitului bugetar;

3) realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;

4) cresterea ratei fiscalitatii;

5) inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;


R?spunsul selectat: (1,3,5)


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Bugetele extraordinare - ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Bugetele locale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

0 din 10 puncte


In anul 2006 cheltuielile publice erau 38300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 205500 mld um. In conditiile in care in anul 2007 are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 10% si o crestere a PIB cu 25% ;coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :


R?spunsul selectat: 1,10


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:


R?spunsul selectat: reprezinta un transfer de valoare in dublu sens


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Bunurile publice se caracterizeaza prin:


R?spunsul selectat: Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata.


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Scoala libertariana accepta interventiile statului-providenta.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Relatiile financiare publice reprezinta suportul de formare a relatiilor banesti in ansamblul lor.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Pe baza urmatoarelor date:


Indicatori mld um

- cheltuieli de personal (an curent) 331 400

- cheltuieli materiale si servicii (an curent) 380 500

- cheltuieli de capital (an curent) 162 500

- subventii (an curent) 175 200

- transferuri (an curent) 275 200

- dobanzi la datoria publica (an curent) 82 100

- PIB (an curent) 2 170 500

- cheltuieli bugetare totale in anul anterior 1 355 000

- PIB (an anterior) 2 086 500


Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.


R?spunsul selectat: A: 26,63%; B: 51900 mld um; C: 0,990


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Inflatia si gradul de indatorare sunt fenomene care nu au legatura intre ele.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

10 din 10 puncte


Monetarismul (sau Scoala de la Chicago) are o viziune identica, in comparatie cu keynesianismul, privitor la domeniul monetar.


R?spunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr.

0 din 10 puncte


Alegeti afirmatia adevarata:


R?spunsul selectat: relatiile financiare conditioneaza relatiile banesti;  Īntrebarea nr. 1

10 din 10 puncte


Unul dintre indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice este si elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 2

10 din 10 puncte


Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:
Raspunsul selectat:

   cheltuieli temporare, virtuale si definitive


  Īntrebarea nr. 3

10 din 10 puncte


Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 4

10 din 10 puncte


Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 5

10 din 10 puncte


Doctrina interventionista corespunde cu epoca statului-jandarm.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 6

10 din 10 puncte         Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:

1)      rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2)      practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3)      afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4)      respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;
       5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
       Alegeti varinata corecta
Raspunsul selectat:

  


  Īntrebarea nr. 7

10 din 10 puncte


Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare publice nu este falsa:
Raspunsul selectat:

   reprezinta un transfer de valoare in dublu sens


  Īntrebarea nr. 8

10 din 10 puncte


Bugetul general consolidat se mai numeste si buget de  stat.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 9

10 din 10 puncte


Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, s-a extins foarte mult.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 10

10 din 10 puncte


Rolul finantelor publice in perioada statului-jandarm, se limita la un set restrans de servicii publice.
Raspunsul selectat:

Adevarat


  Īntrebarea nr. 11

10 din 10 puncte


Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice:
Raspunsul selectat:

   reprezinta un proces unitar si neintrerupt


  Īntrebarea nr. 12

10 din 10 puncte


Pe baza urmatoarelor date:
                                                        - mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)


- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)


- cheltuielile bugetelor locale (an curent)


- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)


- PIB (an curent)


- PIB in anul anterior


- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea  cheltuielilor bugetului public national fata de  PIB.
Raspunsul selectat:

   A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522


  Īntrebarea nr. 13

10 din 10 puncte


Transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice presupune o contraprestatie directa si imediata.
Raspunsul selectat:

Fals


  Īntrebarea nr. 14

10 din 10 puncte


Scoala libertariana era caracterizata prin:
Raspunsul selectat:

   faptul ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate, anulate sau confiscate in interesul colectivitatii:


  Īntrebarea nr. 15

10 din 10 puncte


In practica bugetara nu se mai respecta  principiile bugetare.
Raspunsul selectat:

Fals


Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte

Correct

Responsabilitatea pentru executia bugetului, in conformitate cu Legea bugetului de stat revine Parlamentului.

Question 1 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 2 text Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte

Correct


Legea finantelor publice si legea bugetara anuala reprezinta unul si acelasi act normativ.

Question 2 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 3 text Īntrebarea nr. 3 10 din 10 puncte

Correct

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul echilibrului bugetar - au caracterul unor conturi in asteptare.

Question 3 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 4 text Īntrebarea nr. 4 10 din 10 puncte

Correct

Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

A

economia de oferta;

B

doctrina interventionista;

C

doctrina referitoare la statul-jandarm;

D

scoala optiunlor colective;

E

scoala libertariana;

F

monetarismul


Question 4 answers

Raspunsul selectat: Correct A,D,E,F;


Question 5 text Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte

Correct

Alegeti afirmatia corecta referitoare la creditul bugetar:

Question 5 answers

Raspunsul selectat: Correct este nerambrsabil si nepurtator de dobanda.


Question 6 text Īntrebarea nr. 6 10 din 10 puncte

Correct

Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

Question 6 answers

Raspunsul selectat: Correct foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt indreptate resursele financiare publice


Question 7 text Īntrebarea nr. 7 10 din 10 puncte

Correct

Bugetele autonome- ca abatere de la principiul unitatii bugetare - au caracterul unor conturi in asteptare.

Question 7 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 8 text Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte

Correct

Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare.

Question 8 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 9 text Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte

Correct

Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la pricipiul echilibrului bugetar - evidentiaza de obicei, incasari si plati care au caracter temporar pentru bugetul de stat.

Question 9 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 10 text Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte

Correct

Dintre urmatoarele enunturi, selectati cheltuielile publice grupate conform criteriului financiar:

Question 10 answers

Raspunsul selectat: Correct cheltuieli temporare, virtuale si definitive


Question 11 text Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte

Correct

Stiind ca urmatoarele enunturi reprezinta etape ale procesului bugetar, ordonati-le cronologic.


aprobarea bugetului


executia bugetului


incheierea si aprobarea contului de executie bugetara


elaborarea proiectului de buget


controlul si aprobarea executiei bugetului


Question 11 answers

Raspunsul selectat: Correct 4,1,2,3,5;


Question 12 text Īntrebarea nr. 12 10 din 10 puncte

Correct

Relatiile financiare publice:

Question 12 answers

Raspunsul selectat: Correct sunt conditionate de relatiile banesti


Question 13 text Īntrebarea nr. 13 10 din 10 puncte

Correct

Veniturile si cheltuielile publice se inscriu in buget in sumele lor totale, conform principiului bugetar privind specializarea bugetara.

Question 13 answers

Raspunsul selectat: Correct Fals


Question 14 text Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte

Correct

In cadrul noilor abordari liberale privind evolutia finantelor publice, se includ: monetarismul, scoala libertariana, scoala optiunilor colective si economia de oferta.

Question 14 answers

Raspunsul selectat: Correct Adevarat


Question 15 text Īntrebarea nr. 15 10 din 10 puncte

Correct

Scoala libertariana acuza statul-providenta ca este un factor de anchilozare a societatii.

Question 15 answers

Raspunsul selectat: Correct Adevarat


Īntrebarea nr. 1 10 din 10 puncte
Dintre urmatoarele enunturi, care nu reprezinta o trasatura a procesului bugetar?

Raspunsul selectat: specializarea bugetara

Īntrebarea nr. 2 10 din 10 puncte
Fondurile speciale reprezinta o parte componenta a bugetului administratiei centrale de stat.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3 0 din 10 puncte
Bugetele ce se intocmesc in situatii de exceptie: crize economice, razboi etc., se numesc:

Raspunsul selectat: bugete autonome;

Īntrebarea nr. 4 0 din 10 puncte
Pentru executia veniturilor si cheltuielilor:

Raspunsul selectat: legea bugetara nu precizeaza nimic in acest sens

Īntrebarea nr. 5 10 din 10 puncte
Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:

1) veniturile si cheltuielile publice se inscriu intr-un singur document;
2) veniturile odata varsate la buget se depersonalizeaza;
3) veniturile si cheltuielile pubice se inscriu in buget in sumele lor brute;
4) veniturile publice in ansamblul lor finanteaza cheltuielile in ansamblul lor;
5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli

Raspunsul selectat: (2 )

Īntrebarea nr. 6 0 din 10 puncte
In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:

Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 7 0 din 10 puncte
Metodele moderne de cuantificare a indicatorilor bugetari presupun alegerea dintre mai multe variante de bugete, a celei care maximizeaza rezultatele obtenabile la acelasi nivel al costurilor sau a variantei in care se obtin aceleasi efecte cu costuri minime.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8 10 din 10 puncte

Finantele publice sunt considerate:

Raspunsul selectat: toate variantele enumerate;

Īntrebarea nr. 9 10 din 10 puncte
Principiul anualitatii bugetare se refera la :

1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza

Raspunsul selectat: (1,4)

Īntrebarea nr. 10 10 din 10 puncte
Conturile speciale de trezorerie - ca abatere de la principiul publicitatii bugetului - au caracterul unor conturi in asteptare.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 11 10 din 10 puncte
Potrivit carui principiu bugetar, veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie?

Raspunsul selectat: specializarea

Īntrebarea nr. 12 0 din 10 puncte
Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:

Raspunsul selectat: anualitatii

Īntrebarea nr. 13 0 din 10 puncte
Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice reprezinta un proces unitar si neintrerupt.
Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 14 10 din 10 puncte
Prin intermediul finantelor publice se realizeaza:

Raspunsul selectat: un amplu proces de redistribuire a veniturilor si averilor intre persoanele fizice si juridice

Īntrebarea nr. 15 0 din 10 puncte
Relatiile financiare publice reflecta un transfer de valoare.
Raspunsul selectat: Fals


Īntrebarea nr. 1
0 din 10 puncte

Finantele publice reprezinta o stiinta veche, care si-a conturat obiectul de studiu inca din antichitate.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 2
10 din 10 puncte

Rolul finantelor publice in perioada statului-providenta, era foarte restrans.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte

Dintre urmatoarele enunturi care coincid(e) cu rolul finantelor publice?
A) alocativ
B) redistributiv
C) de reglare
D) de echitate orizontala si verticala
E) de neutralitate

Raspunsul selectat: A,B,C;

Īntrebarea nr. 4
0 din 10 puncte

Se dau urmatoarele faze ale procesului executiei veniturilor bugetare:
1)asezarea impozitului;
2)perceperea propriu-zisa;
3)lichidarea;
4)emiterea titlului de percepere

Ordonarea cronologica din punct de vedere al evenimentelor este:

Raspunsul selectat: 4;1;3;2;

Īntrebarea nr. 5
0 din 10 puncte

Fondurile speciale:

1) reprezinta o abatere de la principiul unitatii bugetare;
2) mai poarta denumirea de bugete autonome;
3) functioneaza pe principiul bugetelor anexa si difera de la un an la altul ca numar si dimensiune;
4) reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare;
5) nu fac parte din bugetul general consolidat

Raspunsul selectat: (2 )

Īntrebarea nr. 6
10 din 10 puncte

Identificati principiul bugetar, corespunzator caruia veniturile se inscriu in buget dupa provenienta, iar cheltuielile dupa destinatie?

Raspunsul selectat: specializarea

Īntrebarea nr. 7
10 din 10 puncte

Inscrierea tuturor veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-un document unic, raspunde principiului specializarii bugetare.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Doctrina interventionista incurajeaza infiintarea de intreprinderi publice si societati mixte, acordarea de subventii si de facilitati fiscale pentru intreprinderile particulare.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Intre relatiile financiare publice si relatiile banesti exista o legatura de la parte la intreg.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Adeptii teoriei libertariene considera indreptatita existenta unui "stat minimal".

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 11
10 din 10 puncte

Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul echilibrului bugetar.

Raspunsul selectat: Fals

Īntrebarea nr. 12
0 din 10 puncte

Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:

Raspunsul selectat: echilibrului bugetar

Īntrebarea nr. 13
10 din 10 puncte

Inflatia si indatorarea se genereaza reciproc.

Raspunsul selectat: Adevarat

Īntrebarea nr. 14
10 din 10 puncte

Clasificarea economica imparte cheltuielile bugetare in urmatoarele grupe:

Raspunsul selectat: cheltuieli curente si cheltuieli de capital

Īntrebarea nr. 15
0 din 10 puncte

Pe baza urmatoarelor date:
- mld um -
Indicatori \anii 2006 2007
- cheltuieli de personal 375 250 346 500
- cheltuieli de capital 120 240 109 870
- subventii 236 320 262 500
- transferuri 54 200 51 800
- cheltuieli materiale si servicii 185 900 248 800
- PIB 1 745 000 1 920 500

Sa se calculeze:
A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2007 fata de 2006;
B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2006;
C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.
Variante de raspuns:

Raspunsul selectat: A: 242670 mld um; B: 21,70 %; C: 0,100;
sunt si grilele de anul trecut dar mai sunt si altele noi pe care nu le stim.
o colega ( gaby963 )de pe alt forum a centralizat din testele afisate de colegii care au avut examen, grile care nu erau in grilele de anul trecut

True/False
1.In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete deficitare.
FALS

2.In practica, abatarea de la principiul specializarii consta in intocmirea de bugete plurianuale.
FALS

3.In practica, abatarea de la principiul universalitatii consta in intocmirea de bugete autonome.
FALS

4.In practica, abatarea de la principiul unitatii consta in intocmirea de bugete autonome.
ADEVARAT

5.Creditele bugetare sunt rambursabile si purtatoare de dobanada.
FALS

6.Inflatia si indatorarea se genereaza reciproc.
ADEVARAT

7.Inflatia si indatorarea nu reprezinta factori cu influenta asupra finantelor publice.
FALS

8.Bugetul fondurilor speciale nu reprezinta o veriga a bugetului general consolidat.
FALS

9.Bugetele autonome si extraordinare reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare.
FALS

10.Responsabilitatea pentru executia bugetului, in conformitate cu Legea bugetului de stat revine Parlamentului.
FALS

11.Conform Constitutiei institutia publica imputernicita sa elaboreze bugetul este Parlamentul.
FALS

12.Legea finantelor publice si legea bugetara anuala reprezinta unul si acelasi act normativ.
FALS

13.Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului se pot reporta in contul bugetului anului urmator.
FALS

14.Finantele publice reprezinta o disciplina de-sine-statatoare fara a avea legaturi cu alte domenii.
FALS

15.Finantele publice reprezinta relatii sociale de natura economica aparute in procesul procurarii si repartizarii resurselor necesare statului, exprimand distribuirea unei parti din produsul intern brut, prin intermediul statului, intre diverse categorii sociale.
ADEVARAT

16.Clasificarea functionala a cheltuielilor scoate in evidenta momentul in care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare.
FALS

17.Potrivit clasificatiei bugetare cheltuielile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar veniturile pe categorii.
FALS

18.Potrivit doctrinei liberale, autoritatea publica este chemata sa joace un rol activ in viata economica, sa influenteze procesele economice si sa previna crizele, sau cel putin sa ia masuri pentru inlaturarea efectelor negative ale acestora.
FALS

19.Principalul instrument aflat la dispozitia statului in procesul distribuirii veniturilor si averilor, intre persoane fizice si juridice, este bugetul public, prin impozite si cheltuieli publice.
ADEVARAT

20.Constituirea fondurilor publice (veniturilor publice) si repartizarea acestora (efectuarea cheltuielilor), reprezinta cele doua faze ale functiei de control corespunzatoare finantelor publice.
FALS


21.Metoda "baza bugetara zero" presupune reluarea in permanenta a analizei tuturor cheltuielilor bugetare ca si cum s-ar porni de la zero pentru toate cheltuielile publice.
ADEVARAT

22.Unul dintre indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice este si elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB.
ADEVARAT

multiple choice

1.Conform carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice:

-economia de oferta sau noua abordare liberala

2.Conform clasificatiei economice, cheltuielile curente cuprind:
-cheltuieli de functionare,de transfer si dobanzile afrente datoriei publice
4.Alegeti afirmatia adevarata cu privire la sistemul de exercitiu:
PAG.57
Sistemul de exercitiu prevede īnregistrarea īn bugetul anului respectiv a veniturilor si cheltuielilor aferente acelui an, dar īncasate/
cheltuite si dupa expirarea sa.

5.Bugetele ce se intocmesc in situatii de exceptie: crize economice, razboi etc., se numesc:
PAG.54
Bugetele extraordinare se īntocmesc īn situatii de exceptie:
crize economice, razboi, situatii de refacere a economiei tarii dupa razboi etc.

6.Alegeti afirmatia adevarata:
SUNT CONDITIONATE DE RELATIILE BANESTI (INTREB 22 DIN GRILE) sau REPREZINTA UN TRANSFER DE VALOARE IN DUBLU SENS (INTREB 5 DIN GRILE)

7.Sunt cheltuieli economice (sau pozitive): PAG.121
cheltuielile publice

8.Cheltuielile publice:
1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii;
2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective;
3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit;
4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale pollicii sale;
5) sunt efectuate de un intermediar - statul
Alegeti varianta corecta:


9.Conform principiului neafectarii veniturilor bugetare:
1) veniturile si cheltuielile publice se inscriu intr-un singur document;
2) veniturile odata varsate la buget se depersonalizeaza;
3) veniturile si cheltuielile pubice se inscriu in buget in sumele lor brute;
4) veniturile publice in ansamblul lor finanteaza cheltuielile in ansamblul lor;
5) se interzice ca un anumit venit sa fie destinat unei anumite cheltuieli


10.Se dau urmatoarele faze ale procesului executiei veniturilor bugetare:
1)asezarea impozitului;
2)perceperea propriu-zisa;
3)lichidarea;
4)emiterea titlului de percepere
Ordonarea cronologica din punct de vedere al evenimentelor este:


11.Fondurile speciale:
1) reprezinta o abatere de la principiul unitatii bugetare;
2) mai poarta denumirea de bugete autonome;
3) functioneaza pe principiul bugetelor anexa si difera de la un an la altul ca numar si dimensiune;
4) reprezinta o abatere de la principiul universalitatii bugetare;
5) nu fac parte din bugetul general consolidat12.Corespunzator organismului ce il efectueaza, controlul executiei bugetare poate fi:
1) administrativ;
2) executiv;
3) judecatoresc;
4) politic;
5) jurisdictional


13.Perioada liberala a finantelor publice ( "stat-jandarm") era caracterizata prin:
1) rolul statului avea un pronuntat caracter juridic;
2) practicarea principiului "laissez faire, laissez passer";
3) afirmarea tot mai mult a doctrinei interventioniste, potrivit careia statul juca un rol activ in viata economica;
4) respectarea cu strictete a echilibrului bugetar anual;
5) sectorul public este considerat ca fiind mai risipitor decat cel particular
Alegeti varinata corecta


14.Printre dezavantajele folosirii metodelor clasice de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, se numara:
1) volumul insuficient de informatii utilizat;
2) imposibilitatea previzionarii si cuantificarii efectelor unor factori ce pot intervenii pe parcurs;
3) metodele vizeaza rationalizarea cheltuielilor bugetare;
4) au la baza in principal analiza "cost-avantaje";
5) nu urmaresc eficienta actiunilor ce se finanteaza din fonduri publice.


15.Finantele publice :
1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae;
2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici;
3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public;
4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca;
5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice


16.Care dintre urmatoarele trasaturi sunt specifice procesului bugetar:
1) caracter preponderent politic;
2) caracter democratic
3) continuitate sezoniera;
4) continuitate ciclica;
5) caracter aleator;


17.Richard si Peggy Musgrave disting trei mari functii ale finantelor publice, si anume:
1) functia de alocare a resurselor;
2) functia sociala;
3) functia de echilibrare a bugetelor;
4) functia de distribuire a veniturilor;
5) functia de reglare a vietii economice


18.In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :
1) bugetul de stat;
2) bugetul societatilor de brokeraj;
3) bugetele locale;
4) bugetele agentilor economici;
5) bugetul asigurarilor sociale de stat
Alegeti varianta corecta:


19.Principiul anualitatii bugetare se refera la :
1) perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul;
2) perioada de timp in care se publica bugetul;
3) veniturile sunt inscrise in buget pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii de destinatii;
4) perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile;
5) faptul ca odata varsate la bugetul statului, veniturile publice se depersonalizeaza


20.Perioada statului interventionist prezenta urmatoarele caracteristici:
1) statul era chemat sa joace un rol activ in viata economica;
2) rolul statului se reducea la constituirea cadrului juridic si asigurarea respectarii lui;
3) adoptarea de autoritati a unor masuri de combatere si redresare a economiei stagnante;
4) existenta unui "stat minimal" ale carui functii sa se limiteze la protectia individului;
5) se incurajau infintarea de intreprinderi publice si societati mixte.


21.Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:
1) cheltuielile virtuale
2) cheltuielile curente
3) cheltuielile de capital
4) cheltuielile definitive
5) cheltuielile reale


22.Corespunzator functiei finantelor publice de reglare enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca:
1) obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor;
2) reducerea deficitului bugetar;
3) realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati;
4) cresterea ratei fiscalitatii;
5) inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice;


23.Etapa executiei bugetelui:
1) se desfasoara pe o perioada nedeterminata;
2) consta in realizarea veniturilor prevazute;
3) consta in efectuarea cheltuielilor aprobate;
4) se desfasoara pe o peroada de un an de zile;
5) executia bugetului conform legii finantelor publice revine Parlamentului


24.Pe baza urmatoarelor date:
Indicatori mld um
- cheltuieli de personal (an curent) 331 400
- cheltuieli materiale si servicii (an curent) 380 500
- cheltuieli de capital (an curent) 162 500
- subventii (an curent) 175 200
- transferuri (an curent) 275 200
- dobanzi la datoria publica (an curent) 82 100
- PIB (an curent) 2 170 500
- cheltuieli bugetare totale in anul anterior 1 355 000
- PIB (an anterior) 2 086 500

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);
B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;
C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.
A: 26,63%; B: 51900 mld um; C: 0,990

25.Pe baza urmatoarelor date:
- mil um -
- cheltuielile bugetului central (an curent) 918 200
- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 245 000
- cheltuielile bugetelor locale (an curent) 211 500
- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 33 400
- PIB (an curent) 2 534 700
- PIB in anul anterior 2 106 300
- cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 212 700

Sa se calculeze:
A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB in anul curent;
B) modificarea absolutć a cheltuielilor bugetului public national , in anul curent fata de anul anterior;
C) elasticitatea cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.
A: 52,92% ; B: 128 600 mil um; C: 0,522

26.In anul 2006 cheltuielile publice erau 38300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 205500 mld um. In conditiile in care in anul 2007 are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 10% si o crestere a PIB cu 25% ;coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :


27.Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim:
3% din PIB

28.Daca PIB are valoarea de 84.200 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.500 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?
G=(Cp/PIB)*100=25,53

29.Etapa executiei cheltuielilor bugetare, potrivit careia se face confirmarea livrarilor de bunuri si ca plata poate fi efectuata, este:
ordonantarea

30.Intocmirea bugetelor autonome reprezinta o abatere de la principiul:
unitatii

31.Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat nu revin:
agentilor economici

32.Care dintre urmatoarele enunturi nu coincide cu ceea ce reprezinta bugetul statului?
instrument la indemana agentilor economici

33.Nu reprezinta un factor microeconomic care sa contribuie la cresterea cheltuielilor publice:
cresterea veniturilor fiscale la bugetul statului

34.Alegeti afirmatia corecta referitoare la finantele publice:
transferul de valoare are caracter de putere de cumparare

35.Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:
bugetul general consolidat;

36.Prin ce se caracterizeaza bunurile publice?
Consum indivizibil, neconcurential, fara sa presupuna o plata

37.In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:
cheltuieli reale; cheltuieli economice


38.Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:
criteriul fiscal

39.Nu reprezinta un principiu bugetar:
descentralizarea bugeatra;

40.Veniturile fiscale cuprind:
impozite directe si impozite indirect

41.Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:
modificarea absoluta a cheltuielilor publice

42.Scoaterea in afara bugetului general al statului a unor cheltuieli si acoperirea lor din surse alternative poarta denumirea de:
debugetizare

43.Alegeti afirmatia corecta referitoare la creditul bugetar:
este nerambrsabil si nepurtator de dobanda

44.Scoala libertariana era caracterizata prin:
faptul ca toti oamenii au un set de drepturi care nu pot fi negate, anulate sau confiscate in interesul colectivitatii:

45.Conform Legii finantelor publice, executia veniturilor trebuie sa tina seama de diverse reguli ca:
legea bugetara anuala aproba pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor precum si pe cea a cotelor acestora.

Document Info


Accesari: 3167
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )