Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CERERE DE FINANŢARE

economie

Guvernul Rom niei

Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Programul Societate Civila

Componenta 4: ACCESS4.1 ACCESS - Social
Cerere de Finantare

Nr. de Referinta: RO 0104.03 / 4.1Linia de buget: RO 0104.03Numele solicitantului:
Nr. Dosar


(doar pentru uz intern)

Ţara, judetul, regiunea, localitatea
Suma solicitata de la Autoritatea ContractantaMaximum 10 rânduri (va rugam sa includeti informatii despre (a) scopul proiectului, (b) grupurile tinta si (c) activitatile principale).
Obiective


Va rugam sa bifati în dreptul Sectiunii si a Obiectivului Specific/Obiectivelor Specifice avut(e) în vedere de proiectul propus.

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivele proiectului.Justificare


Maximum 3 pagini. Furnizati urmatoarele informatii:

(f)       Relevanta proiectului pentru prioritatile componentei.
Descrierea detaliata a activitatilor


Maximum 9 pagini. Includeti titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati. În acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul de actiune (a se vedea 1.9).
Metodologie


Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

(a) Metodelor de implementare;

(b) Argumentelor pentru alegerea metodologiei propuse;

(c) Modului în care intentioneaza proiectul sa foloseasca rezultatele unui proiect anterior sau unor activitati anterioare (unde este cazul);

(d) Procedurilor de evaluare interna;

(e) Nivelului de implicare si a activitatii altor organizatii (parteneri sau altii) în proiect;

(f) Justificarii rolului fiecarui partener;

Echipei propuse pentru implementarea proiectului (pe functii si implicare în proiect - cu norma întreaga sau cu norma redusa; nu este necesar sa specificati la acest punct numele membrilor echipei de proiect).
Durata si planul de actiune


q      Durata proiectului va fi de luni.

Nota: Planul de actiune orientativ nu trebuie sa mentioneze date exacte, ci trebuie sa înceapa cu "luna 1", "luna 2" etc. Se recomanda sa se prevada o marja de siguranta în planul de actiune propus. Planul de actiune nu trebuie sa contina descrieri detaliate ale activitatilor, ci doar denumirea lor (va rugam sa verificati ca denumirea lor sa fie aceeasi cu cea mentionata în sectiunea 1.7).

Planul de actiune trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati. Planul de actiune trebuie prezentat conform urmatorului model:


Luna

Activitate

Localizarea (localitate)

Organizatia care implementeaza


(exemplu)


(exemplu)

Luna 1

Pregatirea Activitatii 1


Solicitant


Pregatirea Activitatii 2


Partener 1 (acolo unde este cazul)

Luna 2

Implementarea Activitatii 1
Pregatirea Activitatii 3Luna ....

Implementarea Activitatii...


Rezultate asteptate


Impactul estimat asupra grupurilor tinta


Maximum 2 pagini. Va rugam sa includeti informatii despre:

Maximum 3 pagini. Faceti diferentierea între urmatoarele aspecte ale continuitatii:

Furnizati informatii cu privire la sursele de finantare preconizate pentru proiect.

Nota: aceasta informatie trebuie prezentata în concordanta cu Anexa B (fisier Excel). Formatul se regaseste în Foaia de lucru 2 (4. Surse de finantare).

Pentru a trece în aceasta foaie de lucru Excel (4.Surse de finantare), apasati pe butonul cu numele foii de lucru din partea stânga jos a ecranului.

Denumirea completa a organizatiei


Acronim (unde este cazul):


Forma juridica:


Cod fiscal:


Adresa oficiala:


Adresa postala:


Persoana de contact:


Numere de telefon:


Numere de fax:


Adresa e-mail:


Pagina Internet:

Detalii bancare

Banca trebuie sa functioneze în România.


Numele titularului de cont:


Nr. cont bancar:


Codul Bancii:


Codul SWIFT :


Numele bancii:


Adresa bancii:


Numele persoanei(lor) cu drept de semnatura:


Functia persoanei(lor) cu drept de semnatura:Numele titularului de cont:


Nr. cont bancar:


Codul bancii:


Cod SWIFT:


Numele bancii:


Adresa bancii:


Informatii despre routing:

Maximum 1 pagina pentru fiecare proiect. Descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra în ultimii cinci ani, în domeniile vizate de program, mentionând pentru fiecare proiect:

Maximum 3 pagini. Descrierea detaliata a diferitelor resurse aflate la dispozitia organizatiei dumneavoastra incluzând:

III.     parteneri ai solicitantului CARE partICIPĂ la proiect

1. Descrierea partenerilor

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partener. Puteti multiplica acest tabel daca este nevoie sa introduceti informatii despre mai multi parteneri.
Partener 1

Partener 2

Denumirea completa a organizatieiNationalitateForma juridicaAdresa oficialaPersoana de contactNumere de telefonNumere de faxAdresa e-mailNumar de angajati (permanenti si colaboratori)Istoricul cooperarii cu solicitantulRolul si implicarea în pregatirea proiectului propusRolul si implicarea în implementarea proiectului propus


Important: Acest formular de cerere trebuie însotit de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata de catre solicitantul principal si de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina urmatoare.

Parteneriat

Un parteneriat este o relatie consistenta între doua sau mai multe organizatii, ce presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a facilita derularea corespunzatoare a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta împartire a responsabilitatilor, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, prezentate mai jos:


Principii de Buna Practica a Parteneriatului

Declaratie de parteneriat

Am citit si am consimtit asupra continutului proiectului înaintat Autoritatii Contractante. Ne angajam sa respectam principiile practicii unui bun parteneriat.


Nume:


Organizatie:


Functie:


Semnatura si stampila:


Data si locul:Subsemnatul, în calitatea de responsabil din partea organizatiei solicitante pentru prezentul proiect, certific urmatoarele:

(b) Organizatia solicitanta si organizatia(iile) partenera(e) (unde este cazul) sunt eligibile, conform sectiunii II.2.1.1 si II.2.1.2 din Ghidul Solicitantilor.


Nume:


Functie:


Semnatura si stampila:


Data si Locul:Înainte de a trimite propunerea, va rugam sa verificati ca cererea dumneavoastra sa fie completa:


Cererea de finantare

Propunerea este completa si redactata în conformitate cu Formularul Cererii de finantare;

Sunt incluse originalul si 3 copii ale tuturor documentelor, îndosariate si marcate separat, dar incluse în acelasi plic;

Propunerea este redactata electronic sau la masina de scris si este în limba româna;

Declaratia de Parteneriat este semnata si stampilata de catre solicitant si toti partenerii;

Bugetul si sursele de finantare preconizate sunt prezentate în formatul din Cererea de finantare (Anexa B);

Finantarea solicitata Autoritatii Contractante nu depaseste 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

În buget, contributia în natura a solicitantului reprezinta maximum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul Sectiunii 2;

În buget, costurile administrative reprezinta maximum 7% din costurile directe eligibile ale proiectului;

În buget, rezerva pentru cheltuielile neprevazute nu reprezinta mai mult de 5% din costurile totale eligibile ale proiectului;

Declaratia solicitantului (Sectiunea IV a Cererii de finantare) este semnata si stampilata;

Matricea logica a proiectului este completata (Anexa C).


Anexe (documente care însotesc Cererea de finantare)

Copii dupa statutul autentificat al solicitantului si al fiecarui partener (acolo unde exista), inclusiv copii dupa acte aditionale autentificate (daca este cazul);

Copii dupa hotarârea judecatoreasca definitiva, care sa demonstreze ca solicitantul si fiecare partener (acolo unde exista) sunt persoane juridice si, daca este cazul, copii dupa Certificatul de Înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, inclusiv copii dupa orice alte hotarâri judecatoresti ulterioare,

Cel mai recent raport anual si cea mai recenta situatie contabila ale solicitantului;

CV-urile persoanelor implicate în proiect din partea solicitantului si a fiecarui partener, acolo unde este cazul (a se vedea Anexa F - Format standard pentru CV)

Fisa proiectului în limba engleza (conform descrierii de la punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantilor);

Declaratia de Impartialitate (Anexa G), semnata si stampilata de solicitant si de fiecare partener (acolo unde exista).

Fisa proiectului în limba engleza

(maximum o pagina)

Anexa B

Bugetul

Nota:     Acest document este în format Microsoft Excel si este continut într-un fisier separat.Anexa C

Matricea logica a proiectului

Nota:     Acest document este un fisier Microsoft Word si este continut într-un fisier separat.
Anexa D

Diurna - sumele valabile de la 30 iulie 2001.

Nota:     Diurna include toate costurile: cazare, masa si transport local

https://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1_en.htmAnexa E

Contract de finantare standard

Nota:     Contractul standard se gaseste la adresa:

Format standard de CV

Nota: Acest document este un fisier Microsoft Word separat.
Anexa G

Declaratie de impartialitate

Nota: Acest document este un fisier Microsoft Word separatA se completa de catre solicitant si de catre fiecare partener, acolo unde este cazul.

Raportul anual reflecta activitatea unei organizatii timp de un an si contine de regula informatii specifice cum ar fi: misiune, obiective, programe derulate, informatii financiare, lista membrilor Consiliului Director etc. Forma de prezentare si continutul specific al raportului anual ramân la latitudinea organizatiei solicitante.


Ultimul bilant contabil, la 31.12.2002.Document Info


Accesari: 3354
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )