Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Ce veti scrie in prezenta PURTATORULUI DE?

economie


APLICAŢIA 4

Ce veti scrie în prezenta PURTĂTORULUI DE PROIECT?


Proiectul

a) Care este scopul(obiectivul principal) întreprinderii dvs.?
b) Obiectivele pe termen scurt
c) Precizati ce ati facut deja în cadrul acestui proiect!

Mentionati câteva obiecte pe termen lung !

Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului în care veti lansa afacerea?
Produsul

Care sunt produsele si/sau serviciile dvs. ?
Ce necesitati satisfac acestea ? (nevoi vitale, moda)
Care sunt parametrii produsului / serviciului dvs. (pret, cost, profit unitar, calitate)
Piata

Care sunt principalele directii privind caracterizarea mediului înconjurator(mediul în care va desfasurati activitatea) ?
Enumerati caracteristicile si tendintele pietei relativ la produsele serviciile dvs.
Care sunt clientii carora va adresati? Care sunt caracteristicile lor?
Ce-i atrag pe clienti la produsele/serviciile dvs. ?
Cât de des cumpara aceste produse/servicii ?
Ce caracteristiciîi intereseaza la produsele/serviciile dvs. ?
Ce pret sunt dispusi sa plateasca ?
Care sunt avantajele pe care le aduce-ti în plus fata de concurenta ?
Care este piata tint& 828h723i #259;
Care este volumul total al desfacerilor de pe piata ?
Care sunt tendintele pietii tinta?
Care sunt caracteristicile specifice ale pietii
Aratati principalii concurenti
Care sunt principalele lor puncte tari ? Dar cele slabe ?
Ce reputatie au ?
Cum îsi fac publicitate ?
Care sunt canalele lor de distributie ?
Ce clienti au Sunt fideli
Ce caracteristici ale produsului/serviciului dvs. va confera un avantaj   ?
Cum va prezentati produsul ?
Cum veti stabili pretul produselor ?
Cum veti promova produsele Ce politica veti avea în domeniul comunicarii
Care sunt canalele de distributie ?
MANAGEMENT si PERSONAL

Care este structura organizatorica a firmei dvs. ? (anexati organigrama)
Cine va conduce afacerea ?
Care sunt responsabilii posturilor principale ?
Ce pregatire si experienta au membrii echipei de conducere ?
Care sunt reglementarile legale ce afecteaza afacerea ?
Ati ales forma juridica de înregistrare a societatii cea mai potrivita ? Argumentati!
Care sunt Fondurile Proprii ale întreprinderii dvs. ?
Care sunt etapele de baza ale procesului de productie cu consumurile si cheltuielile respective?
Care sunt furnizorii ? Care sunt materiile prime si materialele necesare ?
Care va fi organizarea fluxului de productie ?
Cum veti Asigura Calitatea produselor ?
Estimati si precizati cât la suta din costul de fabricatie reprezinta: _____ _______ ______ _______________

materiile prime _____ _______ ______ _______________

cheltuielile generale _____ _______ ______ _______________

salariile direct productice plus sarcinile sociale   _____ _______ ______ _______________

administratie _____ _______ ______ _______________

alte cheltuieli specvifice _____ _______ ______ _______________


Câti angajati necesita afacerea ?
Ce pregatire le va fi necesara ?
Aratati nivelul de salarizare pe calificarile specifice ?
Cum veti gasi angajatii necesari ?
Cum îi veti instrui ?
Ce forme de motivare suplimentara veti utiliza ?
De ce consultanti externi aveti nevoie ?
Unde veti desfasura activitatea ? (localizare)
avantaje/ dezavantaje
DATE FINANCIARE

Care este valoarea totala a investitiei ?
Care sunt cheltuielile totale unitare ?
Care sunt veniturile anuale/lunare ?
Care este profitul estimat pe primul an ?
De unde veti lua banii necesari lansarii afacerii ? Aratati si cât pe fiecare sursa.
Care este situatia lunara a fluxului de numerar ?

7.11. ORGANIZAREA si EFICIENŢA ACTIVITĂŢII DESFĂsURATE îN UNITATatea AGROTURISTICĂ

Având la baza investitiile pentru capacitatea proiectata este necesara cunoasterea formei de organizare si desfasurarea efectiva a activitatilor în unitatea agroturistica.

Organizarea, compartimentarea si amenajarea interioara a capacitatilor de locuit.

Au la baza:

Delimitarile spatial organizatorice pentru formele de utilizare a camerelor de locuit si altor utilitati în spatiul agroturistic;

sistemele constructive ale cladirilor si posibilitatile de aplicare (modernizare) interioara a mobilierului (tipul si amplasamentul de mobilier);

stabilirea necesarului de personal, cu precizarea categoriilor (functii, preocupari, activitati indeplinite) si salarizarea acestora (forme de salarizare), productivitatea personalului.

Proiectarea variantelor de desfacere a produsului agroturistic.

Produsele turistice, pe ansamblu, conform elementelor structurale, sunt codificate, cerinta care este justificata atât în evidenta organizatorica si gestionara, cât si în calculele de eficienta. În continuare se au în vedere legaturile dintre diversele activitati agroturistice conform specificului zonal si al cererii. Pot fi alcatuite fluxuri care includ partial sau total utilizarea produsului agroturistic. Se vor utiliza metode initiate de baza în determinarea itinerariilor de transport (nord-vest, sud-vest, minim pe linie, minim pe coloana)

Informatiile si datele necesare includerii unei gospodarii în catalogul de reclama agroturistica.

Se fac referiri la:

piese scrise pentru: sat sau comun[ (amplasament, monografie, adrese utile, servicii, dotari); pentru gospodarie, cu mentiunea sferelor de cuprindere a functiilor si sferelor de servicii, a legaturilor de interconditionare.

Formele de desfasurare a activitatilor operative (de exemplu varietatea meniurilor si forme de servire a mesei).

Evaluarea planului strategic de desfacere a produsului turistic prin calculul estimativ al unor indicatori rezultativi (cifra de afaceri, cheltuieli, profit). Se vor utiliza functii liniare si patratice.

Gradul de autonomie al întregii unitati fata de furnizori (acestia fiind reprezentati de turoperatori, organizatii profesionale specializate de turism rural, organizatii cu activitati de dezvoltare rurala, întreprinderi cu care se incheie parteneriate.

Formele de informare si orientare agroturistica (puncte de primire si informare, panouri indicatoare, pliante, brosuri).

Investitiile necesare pentru amenajarea spatiilor construite din obiectivele agroturistice.

Au la baza cheltuielile de deviz investitional care sunt diferentiate dupa forma obiectivului si capacitatea de cazare. Astfel:

Pentru camerele de oaspeti cu posibilitatea de servire a mesei (5 camere), este necesara cunoasterea urmatoarelor :

cuantumul cheltuielilor pentru investitii (constructii, amenajari, finisari, mobilier, echipament) si amortismentele anuale;

finantarile anuale (autofinantare, subventii, împrumuturi) si rambursarile anuale ale acestora (de capital, cheltuieli financiare).

Pentru ferma de camping si ferma-han (exemplificata prin capacitatea de 20 locuri), se calculeaza aceias indicatori

Pentru situatia microcomplexelor agroturistice, calculele privind determinarea investitiilor necesare va avea în vedere o amplificare a sumelor:

conform investitiilor directe reprezentate prin capacitatile agroturistice;

includerea sumelor de investitii conexe, reprezentate prin infrastructura de la nivel tentorial (cai de acces, alimentare cu apa, energie electrica).

Surse de asigurare a investitiilor directe si conexe (proprii mtreprinzatorilor, locale, organisme bancare, organisme internationale).

Dosarul intocmit în vederea obtinerii creditului va cuprinde urmatoarele documente: cerere de creditare; hotarâre judecatoreasca (de înfiintare a societatii comerciale); statutul beneficiarului de credit; contractul de societate, certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului; adresa gospodariei, numarul de camere destinate cazarii turistilor, numarul turistilor ce vor fi cazati), descrierea pe scurt a confortului existent si a serviciilor oferite (numar, tip de încalzire, forme de asigurare a mesei, mijloace de comunicatie, radio, televizor);

piese grafice, cu referire la: fotografia casei si a gospodariei, fotografii ale unor monumente istorice sau ale naturii, schita privind amplasarea gospodariei în cadrul satului, trasee turistice.

Eficienta economica a activitatilor agroturistice desfasurate

Aceasta implica calcule privind:

Estimarea nivelului veniturilor din servirea mesei, bauturi s.a., cheltuieli de functionare (fixe si variabile), determinarea rezultatelor cu referire la profitul brut sau net (pe total, zi-turist sau masa servita). Toate aceste estimari au la baza nivelul preturilor utilizate. Se vor utiliza functiile liniare si patratice. Diferentierea veniturilor si cheltuielilor, conform nivelului preturilor , tipurilor si claselor de încadrare pentru camerele de oaspeti, ferma-han si campingul de ferma.

Pragul de rentabilitare este destul de edificator, cu referire atât la recuperarea investitiei (cheltuieli fixe), cât sj la venituri si cheltuieli anuale (cheltuieli variabile, cheltuieli totale si venituri totale). În aceasta situatie profitul realizat variaza în functie de capacitatea de cazare realizata.

Calcularea indicatorilor prezentati în anexe alaturi de indicatorii minimali ai capacitatii de servire (pentru situatiile de ocupare partiala sau totala a capacitatii agroturistice).

Aplicarea solutiilor proiectate în activitatea agroturistica.

Presupune parcurgerea succesiva a câtorva trepte metodologice care apar datorita situatiilor efective din teren ,dar si a solicitarilor turistilor.

Urmarirea aplicarii corecte a solutiilor propuse si dupa caz înlocuirea si/sau completarea unor activitati proiectate.

Coordonarea activitatilor de la nivelul unitatilor cu cele de la nivelul de ansamblu al microzonei. Se vor utiliza metode initiale de baza în determinarea itinerariilor de transport (nord-vest, sud-vest, minim pe linie, minim pe coloana)

Crearea conditiilor de extindere si extinderea efectiva a solutiilor cu adaptarile necesare.


7.8. DETERMINAREA VOLUMULUI ACTIVITĂŢII AGROTURISTICE


La baza calculului se afla coeficientul de atractivitate (I):


J-qi xci

unde:


q reprezinta ponderea fiecarui element (resursa) tn total;

c - nivelul calitativ al acestor elemente;

i - numarul componentelor;

qi - 100 %.

I, II, III, IV, V,VI,   niveluri orientative, dar suma = 100%

Nivelul calitativ al elementelor (c) este reprezentat de o nota care variaza între urmatoarele limite: 0-2 - insuficient; 2-5 - suficient; 5-8 -bine; 8-10 - foarte bine.


Elementele ofertei

turistice

Importanta ele­mentelor ofertei turistice (%)

Nivelul calitativ

al variantei etalon

Indicele de atractivitate

al variantei etalon

1. Mediul natural
. relief:
- diversitate
- accesibilitate
- originalitate
. clima:
- temperatura medie
- precipitatii
- curenti de aer
- nr. de zile Tnsorite
. hidrografie:
- rauri
- lacuri
- cascade
. flora:
- diversitate
- estetica
. fauna:
- diversitate
- grad de periculozitate
. puritate:
- aer
- apa
- sol
2. Structuri materiale
. de cazare:
- cantitativ
- diversitate
- capacitate
- amplasare
- estetica
- calitativ
. de alimentatie:
- cantitativ
- diversitate
- capacitate
- amplasare
- specific
- calitativ
. de transport:
- pe cablu
- pe roti
. de agrement:
- de zi
- sportiv
- de divertisment
- de noapte
3. Infrastructura
. de acces:
- feroviar
- rutier
- aerian
- naval
. de alimentare:
- apa
- energie electrica
- combustibil
4. Suprastructura
. generala:
- de organizare
- de paza
. turistica:
- de organizare
- de paza
5. Mediul economico-social
. sectorul primar
. sectorul secundar
. sectorul tertian
- de consum
- de productie
6. Mediul cultural
. spectacole si festivaluri
. muzee si monumente
. folclor (specific local)
TOTAL
INVESTIŢII NECESARE PENTRU AMENAJAREA CAMERELOR DE OASPEŢI CU POSIBILITATEA SERVIRII MESEI (5 CAMERE)

INVESTIŢII - AMENAJĂRI, DOTĂRI (mii lei)

Natura investitiei

Ani

Cost

Amortismente durata (ani)

Amortismente valoare

Constructiis

Amenajari

Finisari

Mobilier

Echipament

TOTAL

Investitie pe camera: (x 5 camere)

FINANŢĂARI (mii lei)

Autofinantare

Subventii

Împrumuturi


Total


RAMBURSĂRI ANUALE (mii lei)

Capital

Cheltuieli financiare


Anuitate (total)=INVESTiŢII NECESARE PENTRU AMENAJAREA CAMPINGULUI DE FERMA (20 LOCURI)


INVESTIŢII - AMENAJĂRI, DOTĂRI (mii lei)


Natura investitiei

Ani

Cost

Amortismente durata (ani)

Amortismente valoare

Constructii

Amenajari

Finisari

Mobilier

Echipament

TOTAL


FINANŢĂRI (mii lei)

Autofinantare

Subventii

împrumuturi


TotalRAMBURSARI ANUALE (mii lei)

Capital

Cheltuieli financiare


Anuitate (total)INVESTIŢII NECESARE PENTRU AMENAJAREA FERMEI - HAN


INVESTIŢII - AMENAJĂRI, DOTĂRI (mii lei)

Natura investitiei

Ani

Cost

Amortismente durata (ani)

Amortismente valoare

Constructii

Amenajari

Finisari

Mobilier

Echipament

TOTAL


FINANŢĂRI (mii lei)

Autofinantare

Subventii

Împrumuturi


TotalRAMBURSĂRI ANUALE (mii lei)

Capital

Cheltuieli financiare


Anuitate (total)


Document Info


Accesari: 1940
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )