Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contractul de Donatie

economie


Academia de studii Economice

Facultatea de ComertStudent : Manole Daniel stefan

  Grupa : 561


Cuprins
Notiunea contractului de donatie pag. 3

1.1. Caractere Juridice pag. 3

1.2 Interpretarea si delimitarea contractului pag. 3

Conditiile de validitate ale contractului de donatie pag. 4

2.1. Capacitatea juridica a partilor pag. 4

2.2. Obiectul contractului de donatie pag. 7

2.3. Forma contractului de donatie   pag. 7

2.4. Statul estimativ pag. 8

Notiune si caracteristici pag. 9

3.1. Notiune si caracteristici   pag. 9

3.2. Clauze incompatibile cu principiul

irevocabilitatii donatiilor pag. 9

3.3. Clauze admise în contractul de donatie pag. 10

3.4. Revocarea donatiilor între soti   pag. 10

Efectele contractului de donatie pag. 11

4.1. Efectul translativ de drepturi pag. 11

4.2. Obligatiile donatorului   pag. 11

4.3. Obligatiile donatarului   pag. 11

Cauzele legale de revocare a donatiilor pag. 12

Donatiile simulate, indirecte si darurile manuale pag. 12

6.1. Donatiile simulate   pag. 12

6.2. Donatiile indirecte   pag. 13

6.3. Darurile manuale pag. 14


Contractul de donatie pag. 15
Notiunea contractului de donatie


Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator, cu intentie liberala îsi micsoreaza irevocabil patrimoniul sau în favoarea celeilalte parti, numita donatar, fara a urmari de la aceasta o contraprestatie.

Dupa cum rezulta din aceasta definitie, ceea ce caracterizeaza donatia este trecerea unor valori dintr-un patrimoniu în altul fara echivalent, cu intentia de a face o donatie(animus donandi).

Aceasta intentie, concretizata în încheierea contractului, în forma si în conditiile prevazute de lege, justifica marirea unui patrimoniu în detrimentul altuia, constituind cauza ei.

Trebuie facuta precizarea, de asemenea, ca donatia - ca varietate a contractelor cu titlu gratuit - reprezinta o liberalitate, deoarece are ca efect micsorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat spre deosebire de contractele dezinteresate(de exemplu comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu gratuit, etc. ), prin care nu se micsoreaza patrimoniul celui care procura altuia un folos, motiv pentru care acestea din urma nu sunt supuse regulilor de fond si de forma prevazute pentru donatii.


Caractere Juridice


Contractul de donatie este un contract solemn, pentru a carui validitate este necesara forma înscrisului autentic, lipsa formei atragând nulitatea absoluta a acestuia(articolul 813 C. Civ.).

Contractul de donatie este un contract cu titlu gratuit din categoria liberalitatilor, deoarece donatorul îsi micsoreaza patrimoniul cu un bun sau cu un drept (real sau de creanta) fara a primi un echivalent al acestuia. Intentia liberala("animus donandi") trebuie sa existe la momentul încheierii contractului(art. 813 C. civ.).

Contractul de donatie este un contract unilateral deoarece creeaza obligatii numai pentru donator (în principiu). Chiar daca este o donatie cu sarcini pentru donatar, aceste sarcini nu pot întrece valoarea bunului donat caci atunci contractul se transforma într-un contract bilateral, cu titlu oneros.

Contractul de donatie este un contract translativ de proprietate, dreptul transmitându-se prin acordul partilor exprimat cu respectarea conditiilor de forma cerute de lege.


Interpretarea si Delimitarea Contractului


Regulile aplicabile contractului de donatie sunt regulile generale prevazute de codul civil pentru interpretarea contractelor(art. 977 - 985 C. civ. ). În masura în care se face interpretarea calificarii juridice a contractului (donatie, întretinere, comodat, etc. ) sunt aplicabile regulile care guverneaza contractele cu titlu oneros, ca fiind dreptul comun si nu regulile de exceptie aplicabile liberalitatilor.

Contractul de donatie nu se confunda cu unele acte juridice în care o persoana presteaza un serviciu cu titlu gratuit în favoarea alteia, care poate fi un act dezinteresat si nicidecum o liberalitate pentru ca exista o modificare de patrimoniu.

Donatia, de asemenea, nu trebuie confundata cu executarea unei obligatii naturale, caci în acest caz obligatia exista numai ca s-a stins dreptul material la actiune (deci posibilitatea de a beneficia de forta de constrângere a statului) al creditorului privind valorificarea creantei. Debitorul executa de buna voie o datorie care exista.

Nu constituie donatii premiile, cadourile prin diferite recompense, facute cu scopuri publicitare. De asemenea, operele de binefacere au reguli speciale ce exced cadrul legal al donatiilor. Întretinerea unei rude fara a exista obligatia legala de întretinere nu este o donatie.

Elementul esential prin care se deosebeste o donatie de alte operatiuni juridice asemanatoare este de ordin subiectiv, respectiv intentia de a dona("animus donandi").

Existenta intentiei de a dona este cauza donatiei.


2. Conditiile de validitate ale contractului de donatie(particularitati)


Capacitatea juridica a partilor


Incapacitati de a dispune si de a primi donatii


În privinta capacitatii de folosinta legiuitorul prevede anumite incapacitati :

3. Principiul irevocabilitatii donatiilor


Notiune si caracteristici


Prin esenta lor, liberalitatile între vii sunt irevocabile. Aceasta irevocabilitate, reglementata prin texte speciale(art 801 si 822 - 824 C. civ. ), care actioneaza descurajant pentru donator si contribuie la siguranta circuitului civil, nu este cea prevazuta pentru toate contractele ( art. 969 C. civ. ) si care rezulta din principiul ca, odata încheiat, contractul are forta obligatorie între partile contractante (este "legea partilor") si nu poate fi revocat (desfacut desfiintat sau modificat) prin vointa uneia dintre ele(irevocabilitate de gradul 1). Forta obligatorie a oricarui contract actioneaza, evident, si în cazul contractului de donatie, în sensul ca - odata încheiat - nu poate fi desfiintat prin vointa uneia dintre parti, fie si donatorul.

Irevocabilitatea donatiilor are însa un caracter special, mai accentuat decât forta obligatorie a oricarui contract, în sensul ca în materie de donatii (indiferent daca s-au realizat în forma autentica, deghizata, indirecta sau dar manual) irevocabilitatea priveste nu numai efectele, ci însati esenta contractului, fiind o conditie de validitate pentru formarea lui, ceea ce se numeste irevocabilitate de gradul doi.


3.2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor


Conditiile potestative sunt acele conditii suspensive sau rezolutorii a caror realizare depinde de vointa celui care se obliga.

Conditiile potestative sunt de doua feluri :

6. Donatiile simulate, indirecte si darurile manuale


Donatiile simulate


Donatiile simulate apar fie sub forma donatiilor deghizate, ascunse sub aparenta unui act cu titlu oneros, fie sub forma interpunerii de persoane, prin care se ascunde adevaratul beneficiar al donatiei.


Donatiile deghizate

O donatie este deghizata când actul public este un act cu titlu oneros(de exemplu o vânzare).

În principiu, donatiile deghizate sub forma unui act cu titlu oneros sunt valabile daca îndeplinesc conditiile de validitate prevazute de lege pentru actul aparent. În plus, donatia deghizata trebuie sa îndeplineasca si conditiile de validitate pentru donatii, mai cu seama cele legate de capacitatea juridica, reductiune, raport, etc.


Donatiile prin interpunere de persoane

Donatia prin interpunere de persoana exista în cazul în care donatarul nu poate sa primeasca liberalitati de la donator. Astfel, contractul aparent se încheie cu o persoana interpusa, iar cel ascuns cu adevaratul donatar.

În privinta probei interpunerii de persoana, datorita dificultatilor de dovedire, legea prezuma a fi persoane interpuse : parintii, copiii si sotul persoanei incapabile, care nu pot primi donatiile.


Donatiile indirecte


Donatiile indirecte sunt acele donatii care se fac nesimulat, prin acte juridice altele decât contractul de donatie. Aceste acte juridice sunt calificate liberalitati daca sunt facute cu intentia de "a gratifica " o anumita persoana si care trebuie sa respecte conditiile de fond cerute de lege pentru liberalitati.

Donatiile indirecte se realizeaza, în mod frecvent, prin urmatoarele acte juridice : renuntarea la un drept, remiterea de datorie si stipulatiunea pentru altul.

Renuntarea la un drept este o donatie indirecta daca se face cu intentie liberala adica de a gratifica pe cineva ("animo donandi"). Donatia este, în acest caz, un act accesoriu actului principal care consta în renuntarea la un drept care va profita comostenitorului sau mostenitorului subsecvent.

Renuntarile gratuite sunt scutite de forma prevazuta de lege pentru donatii numai daca sunt pur abdicative de drepturi si nicidecum translative de drepturi care sunt facute "in favorem".

6.3. Darurile manuale


Darul manual este o donatie pentru a carei validitate trebuie sa fie îndeplinite doua conditii :

Contractul de donatie
Între

1...............domiciliat în ...............

(numele si prenumele)   (localitatea)

str. ........, nr. ...., bloc ...., scara ..., etaj ....., apart. ......., judetul............, posesor al buletinului

  sectorul   cartii de identitate

seria ...., nr. ......, eliberat de .................

la data de ..........., în calitate de donator si


2.................domiciliat în ..............

(numele si prenumele)   (localitatea)

str. ........, nr. ....., bloc ..., scara ..., etaj ..., apart. ......., judetul..........., posesor al buletinului

  sectorul   cartii de identitate

seria ...., nr. ........, eliberat de ................

la data de ..........., în calitate de donatar a intervenit urmatorul contract :


1. Eu ................. donatorul, donez donatarului2. Eu ................. donatarul accept astazi, data încheierii prezentului contract ...................3. Alte clauze .........................
Încheiat astazi .......... la ........


  DONATOR   DONATARNOTĂ :

Donatiunea de mobile este valabila, numai când obiectele donate sunt înscrise într-un act estimativ semnat de parti (art. 827 C. civ. )

Donatia între vii se revoca pentru neîndeplinirea conditiilor sub care a fost facuta pentru nastere de copii dupa încheierea actului de donatie si pentru ingratitudine în acest din urma caz, daca donatarul a atentat la viata donatorului; este culpabil fata de donator de delicte, cruzimi sau injurii grave; fara cuvânt îi refuza alimente (art. 829, 831 C. civ.)

Revocarea donatiei pentru ingratitudine si pentru neîndeplinirea conditiilor nu se face de drept, niciodata

Cererea de revocare pentru ingratitudine se poate face în termen de un an di ziua comiterii faptei sau din ziua când donatorul a cunoscut fapta

Revocarea pentru ingratitudine nu poate infirma înstrainarile facute de donator, ipotecile sau alte sarcini reale cu care ar fi grevat bunul daruit (daca acestea s-au facut înaintea inscriptiei extrasului cererii de revocare)

Donatiile prin acte între vii facute de persoane care nu au copii sau descendenti în timpul încheierii lor - indiferent de valoarea lor si de titlul sub care s-au efectuat - sunt revocate de drept daca donatorul dobândeste un copil din casatorie sau din afara casatoriei, inclusiv daca a fost conceput în timpul donatiunii

Prescriptia actiunii de revocare a donatiei se suplineste dupa 30 de ani de la nasterea copilului (art. 840 C. civ)

Donatiile nu pot depasi o cantitate din bunurile donatorului daca are copii, în raport de numarul lor sau parinti (art. 841 - 843 C. civ.). În cazul în care trec peste partea disponibila, se reduc la aceasta parte (art. 847 C. civ.). Reductiunea se poate cere numai de mostenitorii rezervatori, mostenitorii acestora sau cei care înfatiseaza drepturile lor (art. 848 C. civ. ).

Calculul si ordinea reductiunilor se face conform prevederilor art. 849, 885 din Codul civil.Document Info


Accesari: 8420
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )