Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ECONOMIE ADEVARAT SAU FALS

economie
ADEVARAT SAU FALS

A1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.
A2. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.

F3. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. (22)

A4. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor.

A5. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt for 21421p1517v mate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux monetar. (55)

F6. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica. (71)

A7. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului. (74)

F8. Bunurile economice au un caracter nelimitat.

A9. Daca pentru realizarea unui buni este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste. (115 - legea randamentelor neproportionale)

A10. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu valoarea costului marginal. (147+148)

F11. Firmele produc numai bunuri materiale.

F12. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de evolutie a salariului nominal.

A13. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar.

A14. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor.

F15. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transfera efectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 de ore lucratoare, socotite de la incheierea contractului. (pag 303 - e la 48 de ore)

A16. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste perioada de gratie. (308)

F17. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea si nonexcluziunea. (322-definitia bunurilor publice)

F18. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. (pag 23 - sunt in sectorul tertiar)

A19. Oferta este o functie crescatoare fata de pret. (73)

A20. Resursele economice sunt factori de productie. (104)

F21. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta. (171-172)

F22. Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. (204)

F23. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca.

A24. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetare. (251)

A25. Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este principala functie activa a bancilor. (256)

F26. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur.(251)

A27. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor. (308)

A28. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. (205)

F29. Un agent economic va face angajari numai dacă costul marginal al muncii este mai mare (pana la) sau egal cu venitul marginal al muncii. (206)

A30. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului. (141)

F31. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta.(118-NU SE POT INTERSECTA)

A32. Procesul consumarii capitalului fix se manifestă prin fenomenul uzurii. (107)

F33. Piata muncii este o piata omogena. (203)

A34. Piata muncii este o piata derivata. (203)

A35. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg. (205)

F36. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca. (= timpul de munca - 209)

F37. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa. (este o relatie negativa - 210)

A38. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii. (205,206)

A39. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun.

F40. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de oportunitate.     - pag 19 : (curba(frontiera) posibilitatilor de productie exprima combinarile posibile de producere a doua bunuri prin folosirea integrala si eficienta a resurselor disponibile la un moment dat)

A41. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. (pag 19)

A42. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata. (pag 50)

A43. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este indispensabila in conditiile economiei de piata. (pag 321-322?)

F44. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul invers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele doua bunuri. (pag 96 - Rata marginala de substitutie (RMSy/x) a produsului y cu x = cantitatea din produsul x care este necesara pentru a înlocui o unitate din produsul y, astfel încât utilitatea totala sa fie constanta.)

F45. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul invers al utilitatilor marginale. (Corect: în punctul de optim, raportul utilitatilor marginale este egal cu raportul preturilor celor doua bunuri.- pag 97)

F46. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri. (pag 71)

47. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii. (Ipag 70)

A48. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia pretului. ( - datorita datorita modificarii marimii salariului - pag 211)

A49. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie. (pag 125)

F50. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala scade. Pag (125)

F51. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt egale.

(sunt infinite, produtia este la numitor - vezi pag 144-145)

A52. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti.(p 190)

A53. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare. .(p 16)

F54. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei.(- pag 19 este curba posbiltatilor de productie)

A55. Economia Politica este o stiinta economica functionala. (pag 29)

A56. Fluxurile de bunuri de consum de lafirme la menaje constituie un exemplu de flux economic real(pag 55)

F57. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa. (fluxuri monetare,=sunt alcatuite din venituri si cheltuieli banesti)

A58. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg la parte.(pag 318)

A59. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile. (pag 74)

A60. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L). (pag 112)

F61. Costul implicit este insusi costul contabil. - pag 139 -costul contabil este costul explicit

A62. Costul explicit este insusi costul contabil. pag 139

A63. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil. pag 139

A64. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita. (pag 141)

A65. CMT = CMF + CMV (pag 145)

F66. CMV = CF/Q Unde CMV = cost mediu variabil; CF = cost fix Q = productia(pag 145)

A67. CMV = CV/Q unde: CMV = cost mediu variabil CV = cost variabil Q = productia(pag 145)

A68. Cmg = (CV1-CV0)/(Q1-Q0) unde: Cmg = cost marginal CV = cost variabil Q = productia(pag 146)

A69. CT = CTM x Q unde: CT = cost total CTM = cost total mediu Q = productia(pag 143)

F70. CT = CVM x Q unde: CT = cost total CVM = cost variabil mediu Q = productia(pag 143)

A71. In functie de nivelul dezvoltarii economice, nevoile locuitorilor din tarile dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate. (pag 219?)

72. Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorate progresului tehnologic este mai mare decat cel initial, al productiei inferioare. (pag 140?)

F73. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala. (pag 153)

A74. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si dezeconomii. (pag 161)

A75. Pamantul este un factor de productie originar. (pag 241)

F76. Pamantul este factor de productie neregenerabil(pag 106)

A77. Costul fix reprezinta cheltuiala care se face chiar daca nu se produce nimic. (pag 141)

F78. Capitalul circulant include masinile si utilajele.- (pag 107)

F79. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:kmg=K/Q unde: kmg - coeficientul marginal al capitalului K - capitalul Q - volumul productiei(pag 129 - corect este: kmg=ΔK/ΔQ )

A80. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul :Wk=Q/K unde: Wk - productivitatea edie a capitalului Q- productia K - capitalul(pag 129)

F81. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula: W mk= 1/km unde: W - productivitatea     marginala a capitalului km - coeficientul marginal al capitalului (pag 129)

F82. Rata de activitate a populatiei se calculeaza cu formula: Ra=Pa/Pt unde: Ra - rata de activitate a populatiei Pa - populatia activa Pt - populatia totala(pag 208 - in loc de Pt trebuia populatia in varsta legala de munca))


ALEGERE

1. În functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:

a. nevoi primare, sociale, secundare; b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;

c. nevoi fiziologice, sociale, secundare; d. nevoi primare, sociale, complexe.

2. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:

a. curba productiei; b. curba costului de productie;

c. curba posibilitatilor de productie;    d. curba venitului.

3. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece:

a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;

b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;

c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;

d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.

4. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:

a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo; b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;

c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson; d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.

5. Economia politica este o stiinta economica:

a. fundamentala; b. de ramura;

c. functionala; d. de granita.

6. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul:

a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;

b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;

c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;

d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.

7. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru:

a. SUA; b. Italia;

c. Germania si tarile nordice;    d. Japonia.

8. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret:

a. elastica; b. inelastica;

c. unitara; d. perfect elastica.

9. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este:

a. elastica; b. inelastica;

c. cu elasticitate unitara; d. perfect elastica.

10. In punctul de saturatie (satietate):

a. utilitatea totala este maxima;    b. utilitatea marginala este maxima;

c. utilitatea totala este nula;    d. utilitatea totala este minima.

11. Ecuatia dreptei bugetului este:

a. B = x*px+ y*py b. B = Xpy+Ypx;

c. Y = px/pyX +B/py; (pag 94) d. B = Xpx-Ypy.

12. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in

consum care, la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente, ii asigura:

a. o cheltuiala minima; b. minimum de satisfactie (utlitate);

c. maximum de satisfactie (utilitate);    d. mentinerea constanta a utilitatii.

13. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea din bunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat:

a. utilitatea totala sa fie maxima;    b. utilitatea totala sa fie minima;

c. utilitatea totala sa fie nula; d. utilitatea totala sa fie constanta.

14. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:

a. factor activ si determinant al productiei; b. activitate constienta;

c. factor derivat; d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.

15. Capitalul - factor de productie se refera la:

a. creditele contractate la banci; b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;

c. investitiile unei firme; d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.

16. Costul mediu scade atunci cand:

a. salariul creste iar productia scade;

b. dinamica productivitatii muncii o devanseaza pe cea a salariului mediu;

c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul;

d. uzura fizica determinata de actiunea factorilor naturali este mai accentuata.17. Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu:

a. costul fix este descrescator; b. costul variabil mediu descreste;

c. costul total mediu descreste; d. costul variabil mediu creste.

18. Costul mediu nu depinde de:

a. consumul de factori de productie pe unitatea de produs; b. nivelul productivitatii;

c. pretul factorilor de productie utilizati; d. veniturile consumatorilor.

19. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:

a. cost si profit; b.factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;

c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;    d. profitul brut si profitul net.

20. Rolul concurentei este:

a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor producatorului;

b. asigurarea cooperarii intre producatori;

c. cresterea preturilor factorilor de productie;

d. favorizarea vanzatorilor.

21. Pretul are rolul de:

a. stimulare a economisirii; b. informare;

c. diminuare a risipei; d. indicator al nivelului de trai.

22. Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca

a. pe piata exista un numar egal de vanzatori si cumparatori;

b. deciziile proprii ale fiecarui agent al cererii si ofertei exercita un efect semnificativ asupra cererii, ofertei si pretului;

c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica redusa;

d. se deruleaza un volum redus de tranzactii de vanzare si cumparare.

23. Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata:

a. plata prin salariu;    b. aparitia de noi intreprinderi;

c. existenta concurentei; d. existenta ofertei de munca.

24. Profitul reprezinta:

a. excedentul costurilor totale fata de incasari; b. venitul factorului munca;

c. venitul posesorului factorului natural; d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune.

25. Renta este o consecinta a:

a. preturilor de monopol ridicate; b. excesului de oferta in raport cu cererea unor bunuri;

c. cresterii puterii de cumparare a populatiei; d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie .

26. Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in al doilea agregat monetar (M2):

a. monedele divizionare; b. depunerile pe termen scurt in conturi bancare;

c. bonurile de casa ale unor organisme nationale de credit; d. devizele. (pag 248)

27. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:

a. taxa rescontului: b. taxa pe valoare adaugata;

c. cumpararile si vanzarile de titluri pe piata deschisa; d. variatiile cotelor obligatorii de rezerva. (pag 263)


28. Actionarii sunt:

a. proprietari ai unei parti din capitalul societatii care a emis actiunile;

b. creditori ai societatii care a emis actiunile;

c. agenti de schimb care actioneaza in numele clientilor;

d. brokeri specialisti.

29. În principiu, este mai riscanta:

a. emisiunea de obligatiuni;    b. emisiunea de actiuni;

c. riscurile sunt egale in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni; d. nu exista riscuri in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni.

30. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga:

a. vanzatorul actiunilor; b. cumparatorul actiunilor;

c. firma care a emis actiunile; d. atat vanzatorul cat si cumparatorul actiunilor.

31. Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni:

a. la termen; b. la vedere;

c. Swap; d. Hedging.

32. Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor?

a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate;

b. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice;

c. existenta unor costuri tranzactionale semnificative;d. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos.
33. Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor:

a. poate fi realizata numai prin interventie guvernamentala;

b. nu poate fi realizata in practica;

c. poate fi realizata, in unele cazuri, fara implicarea autoritatilor statului, daca drepturile de proprietate sunt definite cu claritate;

d. este intotdeauna realizabila prin negociere directa.

34. In raport cu populatia activa disponibila, populatia ocupata este:

a. in relatie intreg - parte b. mai mica

c. mai mare d. egala

35. Ce tip de piata se caracterizează prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii:

a. piata cu concurenta monopolistica b. oligopol

c. oligopson d. monopol

36. In situatia monopsonului:

a. functioneaza atomicitatea cererii b. exista un singur producator

c. exista un singur cumparator d. preturile sunt stabilite de catre stat

37. Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane:

a. masa profitului b. rata profitului

c. profitul normal d. profitul net

38. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:

a. N < R b. N > R

c. N = R d. nu se poate stabili o asemenea relatie

39. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costului total mediu:

a. costul marginal b. costul fix

c. costul variabil d. costul variabil mediu

40. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile deconsum:

a. au scazut mai putin decât a scazut salariului nominal

b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal

c. au crescut mai putin decât a crescut salariul real

d. au crescut mai mult decat a crescut salariul real

41. Atunci când costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste, costul variabil mediu:

a. creste b. se reduce

c. este egal cu zero d. creste, apoi scade până la zero

42. Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u.m.:

a. 100 u.m. b. 1000 u.m.

c. 10 u. m. d. 110 u.m.

43. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinută (Q) este de 200 de bucati iar costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.:

a. 100 u.m. b. 1000 u.m.

c. 10 u. m. d. 110 u.m.

44. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:

a. costul total b. cheltuiala cu capitalul circulant

c. amortizarea d. cifra de afaceri

45. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:

a. materii prime b. materiale

c. combustibil d. salariile personalului administrativ

46. Ce modificari apar in componentele unei mase monetare de 500 mld. u.m., din care 30% reprezinta numerar, in cazul in care se creaza un depozit bancar de 10 mld. u.m.:

a. numerarul creste cu 10 mld. u.m., iar moneda scripturala scade cu 10 mld. u.m.

b. numerarul va fi de 140 mld. u.m. iar moneda scripturala de 360 mld. u.m.

c. numerarul va fi de 150 mld. u.m. iar moneda scripturala de 350 mld. u.m

d. numerarul va fi de 200 mld. u.m. iar moneda scripturala de 300 mld. u.m

47. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal:

a. va scadea cererea pentru substituent b. va scadea cererea pentru bunul X

c. va creste oferta pentru substituent d. va creste oferta pentru bunul X

48. Se afla in raport invers proportional:

a. masa monetara si nivelul preturilor; b. salariul nominal si salariul real;

c. rata dobanzii si oferta de moneda; d. rata dobanzii si cererea de credite.

49. Printre particularitatile pietei muncii nu se numara:

a. este eterogena si segmentata;

b. reflecta legaturile reciproce dintre realitatile demografice si cele ale dezvoltarii economico-sociale;

c. este mai putin reglementata decat celelalte piete; d. piata muncii este piata derivata.

50. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera, pe termen scurt:

a. o reducere a cererii de munca; b. o crestere a cererii de munca;

c. o reducere a ofertei de munca; d. nu are nici o influenta.

51. Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara:

a. marimea salariului; b. utilitatea si dezutilitatea muncii;

c. nevoia de a subzista a salariatului si a familiei sale; d. programele de investitii.

52. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:

a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;

b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si sa se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;

c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;

d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.

53. In conditii perfect concurentiale:

a. cererea firmei si cererea pietei sunt egale; b. oferta firmei este perfect elastica;

c. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret; d. cererea pietei are panta negativa.

54. Obiectivul principal al producatorului este:

a. obtinerea de castiguri legale b. inregistrarea de profit mediu

c. maximizarea profitului    d. minimizarea pierderilor

55. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie:

a. invers proportionala b. directa

c. negativa d. de la parte la intreg

56. Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de producatori:

a. pietei cu concurenta imperfecta in general b. pietei cu concurenta neloiala

c. pietei cu concurenta monopolistica d. oligopolului

57. Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunul economic X, se observa ca:

a. utilitatea marginala creste, in timp ce utilitatea totala descreste

b. utilitatea individuala descreste in timp ce utilitatea marginala creste

c. utilitatea totala creste, in timp ce utilitatea individuala descreste

d. utilitatea marginala si utilitatea individuala cresc

58. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca:

a. a crescut cu 230% b. a crescut la 130%

c. a crescut cu 130% d. a crescut de 1,3 ori

59. Consumul de capital fix se include in costul de productie:

a. sub forma uzurii fizice a acestuia b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia

c. proportional cu productia obtinuta d. prin amortizare

60. Productia a 4000 de bunuri necesita 80 de salariati. Angajarea a inca 40 de salariati determina un spor de productie de 1640 de bunuri. Cat este productivitatea marginala a muncii?

a. 16,4 b. 56,4

c. 41 d. 26,3

61. O activitate economica eficienta inseamna:

a. a satisface nevoi mai multe cu resurse mai ieftine

b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce

c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine

d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate

62. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade d. pretul scade, cantitatea creste

63. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade d. pretul scade, cantitatea creste

64. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade d. pretul scade, cantitatea creste

65. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru:

a. cresc b. scad

c. pretul creste, cantitatea scade d. pretul scade, cantitatea creste

66. In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica:

a. mai lent c. in acelasi timp

b. mai repede d. nu exista o legatura67. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul, deoarece:

a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina in comparatie cu statutul lor social;

b. oamenii bogati prefera confortul avionului;

c. autobuzul este un mijloc de transport foarte scump pentru oamenii cu un cost de oportunitate ridicat al timpului;

d. nu exista o legatura

68. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel:

a. mezoeconomic c. microeconomic

b. mondoeconomic d. macroeconomic

69. La baza diviziunii muncii se afla:

a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai bine trebuintele c. teoria economica clasica

b. un act politic d. libertatea alegerii

70. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei?

a. ofera agentilor economici puterea de anticipare c. accelereaza schimbul de marfuri

b. studiaza comportamentul uman in d. ofera modul in care decidem sa

activitatea de alocare si utilizare a folosim resursele rare, cu intrebuintari

resurselor alternative

71. De regula pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se formeaza:

a. prin negociere c. prin decizii guvernamentale

b. prin calcule matematice d. prin licitatie

72. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport de:

a. nivelul venitului national c. forma de proprietate preponderenta

b. rolul si functiile reale pe care le indeplineste piata d. gradul de interventie a statului

73. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:

a. gradul de specializare a productiei c. tipul de tehnologie folosit in procesul de productie

b. costul de oportunitate al alegerii specializarii economice d. numai bunurile materiale

74. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin:

a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii c. existenta unui sistem concurential

b. interventia statului pentru cresterea ofertei d. programare economica

75. Modelul economiei de piata "directionata spre consum" se caracterizeaza prin:

a. acorda un rol major pietelor si un rol minim statului: c. invatamantul public este preponderent

b. sistem public de asigurari sociale bine dezvoltat d. nivelul veniturilor este stabilit in

functie de pregatire si vechime

76. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai mare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura starea de echilibru doar daca:

a. pretul unitar a lui X este dublu fata de pretul unitar a lui Y

c. pretul lui X reprezinta jumatate din pretul lui Y

b. preturile unitare ale lui X si Y sunt egale

d. oricare din raspunsurile de mai sus poate fi corect

77. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sau serviciu:

a. utilitatea marginala creste c. utilitatea totala creste

b. utilitatea totala se mentine constanta d. pretul de vanzare creste

78. In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau serviciu:

a. utilitatea marginala creste si utilitatea totala scade c. utilitatea marginala si cea totala cresc

b. utilitatea marginala descreste siutilitatea totala creste d. utilitatea marginala si cea totala scad

79. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care:

a. indivizii obtin maximum posibil de lasocietate

b. indivizii consuma cantitatea maxima de bunuri si servicii pe care si le pot permite, in raport cu constrangerea

bugetara

c. indivizii aleg combinatia de consum care le poate permite obtinerea satisfactiei maxime, in raport cu

constrangerea bugetara

d. utilitatea totala nu este influentata de venitul total disponibil al consumatorului

80. In populatia ocupata sunt inclusi:

a. femeile casnice c. militarii in termen si studentii

b. somerii inregistrati oficial d. intreprinzatorii

81. Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte:

a. factor de productie limitat c. factor de productie originar

b. factor de productie neregenerabil d. factor de productie primar

82. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:

a. cladirile sectiilor de productie c. magaziile si depozitele

b. masinile si utilajele d. materiale si semifabricate83. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:

a. amortizarea c. complementaritatea

b. adaptabilitatea d. substituibilitatea

84. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:

a. curba posibilitatilor de productie c. curba de indiferenta

b. Curba isocuantei (isoproductiei d. curba de isoutilitate

85. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci productivitatea medie este:

a. minima c. descrescatoare

b. maxima d. crescatoare

86. Renta este un venit pentru:

a. intreprinzator c. proprietarul funciar

b. salariat d. bancher

87. Cand salariul real scade cu 20%, iar preturile scad cu 5%, salariul nominal se reduce cu:

a. 5% c. 20%

b. 15% d. 24%RASPUNS NUMERIC

1. Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2 bunuri X sau 4 bunuri Y. În cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X. 2

2. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%. 2

3. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si vinul) este 2. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul vinului creste cu 25%. 50%

4. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc. 2 (pag 67)

5. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iar pretul bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bun stiind ca initial a fost de 500 buc.? 250

6. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1. 30

7. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 40 - 2px, iar functia ofertei in raport de pret este O(px) = 10 + px, sa se calculeze pretul de echilibru.   

8. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 200% iar numarul salariatilor cu 150%?

9. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul productiei "zero" este 70 u.m.?

10. La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la pragul de rentabilitate ?   

11. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul "A" in raport cu pretul unitar al acestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 - 2PA si OA = 20 +PA. Sa se determine pretul de echilibru pentru acest bun.

12. In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m. (unitati monetare). Cu cate u.m. trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%, in conditiile sporirii preturilor cu 40%?

13. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren?

14. O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca?

15. Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii.   

16. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel:

Saptamana

Cantitate ceruta (buc.)

Pret unitar (u.m.)

T0T1Determinati coeficientul de elasticitate a cererii în functie de pret.   

17. Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date:

Productie (buc.)
Cost Total (u.m.)
In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu.    

18. Fie datele din tabelul urmator: (unde Qx = cantitatea consumata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea marginala)

QxUtxUmx
19. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii sunt CVM=30 u.m. Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul productiei de la care firma incepe sa obtina profit?

20. Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an:


Populatia totala

Populatia in varsta de munca (15- 65 ani)

Populatia activa

Populatia ocupata

Populatia ocupata civila

Someri inregistrati (la sfarsitul anului)

TOTAL
Care este gradul de ocupare (in procente)?

21. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste rata profitului raportata la cost?

22. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru?     = 8 =

Pret unitar (mii lei)

Cantitate ceruta (buc.)

Cantitate oferita (buc.)23. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru? =

Pret unitar (mii lei)

Cantitate ceruta (buc.)

Cantitate oferita (buc.)24. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6 mii de lei. =

Pret unitar (mii lei)

Cantitate ceruta (buc.)

Cantitate oferita (buc.)

25. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 10 mii de lei. =

Pret unitar (mii lei)

Cantitate ceruta (buc.)

Cantitate oferita (buc.)26. O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse. Cati salariati ar fi nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%?

27. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500 produse/salariat, sa se detremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 80% a productiei si cu 40% a numarului de salariati.

28. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de utilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului (exprimata in mil. u.m.) in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare.

29. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. In perioada T -T productia totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa se determine productivitatea marginala a capitalului.

30. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. Ce pret pretinde el, daca arenda anuala este de 500 u.m., iar rata dobanzii este de 25%?   COMPLETION

1. Nevoile umane reprezinta _ trebuinte _ materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor.

2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta __ interese __economice.

3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta __ resurse ___ economice.

4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie, circulatie, distributie si _ consum _ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii trebuintelor.

5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta __ productia

microeconomia __ reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii.

mezoeconomia ____ reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona economica.

macroeconomia __ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.

mondoeconomia __ reprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor.

10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul __ secundar,

11. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul __ primar

12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul __ tertiar

13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul __ cuaternar

14. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: "Teoria generala a folosirii mainii de lucru, a dobanzii si a banilor" a fost ___John Maynard Keynes

15. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si aceea ca _ concurenta _ este regulatorul principal.

16. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza _ circuitul _ economic.

17. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza _ preturile, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de concurenta.

18. Cererea se afla in raport _ invers _ proportional fata de pret: cand pretul creste, cantitatea ceruta scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, si invers, cand pretul scade, cantitatea ceruta creste.

19. Cererea _ atipica _ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul.

20. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe __ piata _, la un moment dat.

21. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la __legea ofertei___ cand oferta creste chiar si in cazul scaderii pretului de vanzare.

22. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt _ egale _, la pretul pietei.

23. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru __ creste

24. Utilitatea economica reprezinta __ satisfactia _ pe care o resimte o persoana ca urmare a consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii de timp si spatiu.

25. Teoria utilitatii _ cardinale _ presupune atasarea unor valori numerice care descriu utilitatea.

26. Legea formulata de Gossen arata ca atunci cand cantitatea consumata dintr-un bun creste, utilitatea __ marginala _ a bunului respectiv tinde sa se diminueze, pana in punctul de saturatie cand devine nula.

27. Teoria utilitatii __ ordinale __ considera ca nu este necesara masurarea precisa a utilitatii si ca este suficienta doar o ordonare a utilitatilor.

28. Conditia matematica a optimului unui consumator care are de ales intre doua bunuri este ca raportul utilitatilor marginale sa fie egal cu raportul __ preturilor_ celor doua bunuri.

capitalul _ este factorul de productie derivat.

30. Uzura _ fizica _ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor, instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali.

31. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _ rezultate

32. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen __ lung

33. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin _ economii _ si pierderi interne ale scarii.

34. Productivitatea exprima __ eficienta _ combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi.

35. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si __ desfacerea _ de bunuri materiale si servicii.

36. Costul explicit este insusi costul __ contabil

37. Pretul este expresia __ baneasca _ a valorii unei marfi.

38. Populatia disponibila __ activa _ este reprezentata de populatia ocupata si de cei care cauta un loc de munca.

39. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru __ angajator

40. Efectul de _substitutie_ consta in reducerea timpului liber si cresterea corespunzatoare a timpului destinat muncii.

41. Efectul de _ venit _ consta in micsorarea timpului destinat muncii si sporirea, corespunzatoare a timpului liber.

42. Profitul _ net _ reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arenda si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxele suportate direct din profit.

43. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile, a carei oferta este __ insuficienta _ in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acesteia.

dobanda __ reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a unei sume de bani imprumutata.

45. Obligatiunile __ ipotecare _ sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile.

46. Piata __ primara _ a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise.

47. Piata __ secundar __ a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu titlurile de valoare emise si plasate anterior.

48. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumele solicitate, scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se numesc valute __ convertibile

49. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta __ serviciul,_ datoriei externe.

50. In cazul externalitatilor pozitive, beneficiile private sunt mai __ mici _ decat beneficiile sociale.

51. Notiunea de utilitate are caracter eminamente _ subiectiv

52. Conform teoriei utilitatii cardinale, fiecarei unitati consumate dintr-un bun i se poate atasa un __ cardinal __ ca masura a utilitatii.

53. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta __ excedentul _ de oferta si o presiune de reducere asupra pretului.

54. Capitalul _ fix __ reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp.

55. Capitalul _ circulant _ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie.

bursa de valori _ este o institutie infiintata pe baza de lege si supravegheata de stat, ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior emise, dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase.

57. Diferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta ___ masa _ profitului.

58. Piata de tip _monopson_ este piata caracterizata prin existenta unui singur cumparator si a numerosi vanzatori.

59. Masa __ monetara _ este constituita din totalitatea instrumentelor necesare circuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat.

60. Specific operatiunilor bursiere la termen este caracterul lor __ speculativ

61. Tranzactiile __ unilaterale _sunt miscari sau transferuri univoce de bunuri, fara a se primi in schimb contraprestatii.

62. Cererea are dre

pt suport puterea de _ cumparare _a oamenilor.

63. Cererea _ globala_ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si serviciile existente.

64. Efectul Giffen este o situatie de cerere _ atipica

65. Utilitatea _ marginala _ reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare, ceilalti factori fiind considerati constanti.

66. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati suplimentare din orice bun este _ descrescatoare

constrangerea(vezi pag.158), _ bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe care un consumator poate sa-si permita sa le consume, in limita venitului de care dispune si in raport cu preturile practicate pe piata, la un moment dat.

68. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul__ marginal

adaptabilitatea __ reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un factor cu o cantitate din alt factor.

complementaritatea ___ reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic.

substituibilitatea _ reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi nivel al productiei.

productivitatea __ muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul munca.


MATCHING

Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret (Ecp ):

a. Ecp < 1; 3. cerere inelastica

b. Ecp = 0 ; 4. cerere perfect inelastica

c. Ecp = 1 ; 5. cerere cu elasticitate unitara

d. Ecp > 1; 1. cerere elastica

e. Ecp .→ 2. cerere perfect elastica


Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare:

a. individuala; 6. oferta dintr-un bun din partea unui producator;

b. totala; 8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare.

c. agregata. 7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate in bani;


Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare:

a. elastica; 10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului;

b. cu elasticitate unitara; 12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului;

c. inelastica; 9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului;

d. perfect elastica; 13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit.

e. perfect inelastica. 11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica;


Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie:

a. individuala; 14. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii unei

unitati dintr-un bun;

b. totala; 16. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unor

cantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data.

c. marginala. 15. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii

unei cantitati suplimentare dintr-un bun;


Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat:

a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori; 19. piata oligopolista

b. un singur producator si multi cumparatori; 17. piata monopolista

c. doi producatori si multi cumparatori; 18. piata duopolista

d. numerosi producatori si un singur cumparator; 21. piata de tip monopson

e. multi producatori si cativa cumparatori. 20. piata de tip oligopson


Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat:

a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net

si sumele pentru concediul legal, eventual si al 13 -lea salariu.     22. salariul direct

b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul

nominal, la un anumit nivel al preturilor; 24. salariul real

c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege; 23. salariul net

d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern;     25. salariul minim garantat

e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la

bugetul de stat sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale;     27. salariul social

f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice

ale acesteia sunt deosebit de bune; 26. salariul colectiv


Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati:

a. beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern     28. externalitati pozitive

b. costul social = costul privat + costul extern 29. externalitati negativeDocument Info


Accesari: 5985
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )