Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Infiintarea unei societati comericale si actele necesare

economie


Infiintarea unei societati comericale si actele necesare.

Acte necesare pentru infiintarea
unei firme sau societati comerciale

Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei.  • Alegere sediu firme noi
  • Denumire firme
  • Act constitutiv al societatii comerciale
  • Capital social firme, taxe judiciare
  • Formalitati infiintare firme la Registrul Comertului
  • Obtinere Cod Fiscal pentru firme noi
  • Avize si autorizatii functionare firme

Stabilirea obiectelor de activitate


Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii din codul CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.

2. Alegerea formei juridice

societatea cu raspundere limitata

Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de  adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate.
Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

societatea in nume colectiv

Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat  pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai mu 12412n1310m lti administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie.  

societatea in comandita simpla

O parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.

societatea pe actiuni

Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2.

societatea in comandita pe actiuni

Capitalul social este divizat in actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si comanditari. Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

3. Alegerea numelui firmei si a emblemei societatii

Stabilirea numelui noii societati (firma) si emblema. Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: https://recom.onrc.ro/index.htm - user: guest, parola: guest

firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

firma si emblema nu trebuie sa contina cuvinte sau sintagme specifice institutiilor si autoritatilor publice centrale sau locale, decat cu aprobari speciale;

firma si emblema se verifica la Registrul Comertului corespunzator locatiei sediului firmei, primind dovada inregistrarii si rezervarii. Prin inscrierea acestora la registrul comertului se dobandeste dreptul de  folosinta exclusiva a firmei si a emblemei.

4. Actul constitutiv al noii societatii comerciale

Actul constitutiv se intocmeste in conformitate cu forma de organizare juridica aleasa de asociati pentru noua societate.

Pentru intocmirea actului constitutiv se recomanda apelarea la consultanta de specialitate.

La semnarea actului constitutiv sunt necesare urmatoarele:

actele de identificare ale asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice (pasaport, carte de indentitate) si persoane juridice(statut, certificat de inmatriculare, certificat de bonitate bancara);

cazierul fiscal pentru asociatii si administratorii cetateni romani si/sau Declaratie de bonitate autentificata de notarul public in cazul asociatilor si administratorilor cetateni straini.

 Actul constitutiv al noii societati se semneaza, in fata notarului public sau a avocatului.

semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;

cetatenii straini, care nu cunosc limba romana, semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.

5. Alegerea sediului social

Sediul social al societatii poate fi stabilit intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora (conform baza unui contract de inchiriere, subinchiriere, comodat etc.).
Dovada se constituie prin actele urmatoare:

Contract de vanzare-cumparare

Contract de inchiriere sau subinchiriere

Contract de asociere in participatiune

Contract de leasing imobiliar

Contract de comodat, de uz, uzufruct

Certificat de mostenitor

Extras din cartea funciara 

6. Capitalul social , taxe judiciare

Aportul in bani la capitalul social este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in numerar se depun la orice banca sau la C.E.C.

Se platesc taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.

7. Inregistrarea la Registrul Comertului

Solicitarea efectuarii inregistrarii in Registrul Comertului se face la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, de catre fondatori, administratori (reprezentantii acestora), precum si de orice persoana interesata, conform legii, precum un reprezentant Consultia Pro Jobs.
La Oficiul Registrului Comertului au loc urmatoarele formalitati:

se verificarea daca dosarul de infiintare a societatii comerciale depus contine toate documentele necesare;  

judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii

Se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat;

inmatricularea societatii;

eliberarea catre asociati sau reprezentanti a certificatului de inmatriculare, a incheierii judecatorului delegat si a unui certificat constatator.

8. Avize si autorizatii functionare

Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.


I. Acte doveditoare pentru sediu:


Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului:
-contract de vanzare-cumparare;
-contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);
-contract de asociere in participatiune;
-contract de leasing imobiliar;
-contract de comodat, de uz, uzufruct;
-certificat de mostenitor;
-extras din cartea funciara.

Se depun in copie.

- acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

In situatia in care sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatorie si prezentarea avizului favorabil al asociatiei proprietarilor/avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere/al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul(pe plan orizontal si vertical).

II.Declaratia pe proprie raspundere data de:


- persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
- fondatori;
- administratori;
- reprezentantul permanent - persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale;
-cenzori.

Declaratiille pe proprie raspundere pot imbraca urmatoarele forme:
-forma autentificata de notarul public;
-declaratie tip, semnata in fata judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului al municipiului Bucuresti;
- atestata de avocat, in conditiile Legii nr. 51/1995;
-inclusa in actul constitutiv sau modificator autentic.

III.Actul constitutiv al societatii:


-contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv (anexat) sau
- contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla;
-contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere limitata;
-statut, pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

    Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective (vezi codul CAEN).

Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.

Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.


Redactarea actului constitutiv se poate realiza de catre:

- Biroul unic (Oficiul de Asistenta pentru Societatile Comerciale);
-notar/avocat;
- intreprinzatorul insusi.


IV.Dovada depunerii capitalului social


Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa:


- la ghiseul C.E.C. din sediul C.C.I.R.B.;
-la orice banca, fie direct de catre intreprinzator;

-la cererea solicitantului de catre Biroul Unic.


Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz, cu:
a)- foaie de varsamant;
b)- ordin de plata;
c)-chitanta C.E.C.

Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa mentioneze numele asociatului si mentiunea"aport la capitalul social al societatii comerciale "..........................".


Actele privind activitatea comerciala anterioara:
Comerciantul persoana fizica sau membrii unei asociatii familiale trebuie sa depuna la dosarul de inregistrare acte din care sa rezulte activitatea comerciala anterioara sau, in lipsa acestora, actul privind nivelul studiilor absolvite. Aceste acte se depun in copii certificate de catre comerciant sau de referentul Biroului Unic.

V.Specimenul de semnatura


Potrivit legii, comerciantul persoana fizica, reprezentantii unei societati comerciale, administratorii, lichidatorii, conducatorii sucursalei sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Oficiul Registrului Comertului.

Pentru depunerea specimenului de semnatura se completeaza un formular tip.

Pentru dovedirea specimenului de semnatura, persoana respectiva va semna in prezenta judecatorului delegat sau a conducatorului oficiului ori a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura. In absenta semnatarului se poate prezenta un specimen legalizat de notarul public.

VI.Copii de pe actele de identitate


Actele de identitate trebuie depuse in copie (3 ex.) de catre :
-comercianti persoane fizice (inclusiv de membrii unei asociatii familiale);
-fondatorii unei societati comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni;
-asociatii unei societati in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata.

Daca asociatii/fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare, act constitutiv etc).

In cazul persoanelor juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate.

VII.Declaratiile pe proprie raspundere pentru avize


Pentru fiecare din cele cinci avize obligatorii trebuie completate dosare pentru obtinerea acestora in functie de activitate, iar in cazul unei firme de consultanta, pentru simplificarea procedurilor se pot completa declaratii pe proprie raspundere.

Pentru fiecare aviz se completeaza o astfel de declaratie pe proprie raspundere astfel:
- declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia mediului;
-declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii;
-declaratia pe proprie raspundere privind prevenirea si stingerea incendiilor;
- declaratia pe proprie raspundere referitoare la conditiile igenico-sanitare;
- declaratia pe proprie raspundere din punct de vedere sanitaro-veterinar.
model orientativ (schema):


ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂTII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ".......... ..... ...... .......... ..... ...... ."S.R.L.

I.Partile:

Art.1 - Prezentul contract se încheie între:

1) ...................- cetatean roman, sex ...., nascut la data de .......... în............. ........., fiul lui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu CI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal.......... ..... ...... ... si

2) ...................- cetatean roman, sex ...., nascut la data de .......... în.......... ........., fiul lui ....... si al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu CI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., având cod numeric personal...........................,

II. Forma, denumirea si sediul societătii

Art.2 - Partile contractante convin ca societatea pe care o infiinteaza sa fie o societate cu raspundere limitata, persoana juridica româna constituita si guvernata de legea romana si de actele sale constitutive.

Art.3 - Asociatii raspund de obligatiile societatii numai în limita aportului fiecaruia la capitalul social. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asciatilor.

Art.4 - Partile contractante convin ca societatea pe care o constituie să poarte denumirea de ".......... ..... ...... .......... ..... ...... " S.R.L.

Art.5 - Societatea comerciala ".......... ..... ...... .......... ..... ...... ......."S.R.L.. va avea sediul în ..............., str. .......... ..... ...... ...... nr................

Societatea isi va putea muta sediul prin decizia adunarii generale si cu respectarea formei si publicitatii impuse de lege.

Art.6 - Societatea se va putea înfiinta filiale ori sucursale în Romania sau în alte tari, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data si locul unde acestea se vor infiinta.


III. Obiectul societatii

Art.7 - OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: ................

ACTIVITATEA PRINCIPALA:

Cod CAEN - .........(descrierea activitati);

ACTIVITATI SECUNDARE:.......... ..... ...... ........................

Cod CAEN - ..............(descriere activitati).IV. Capitalul social

Art.8 - Partile contractante convin ca, în baza prezentului act constitutiv, sa puna în comun aporturile lor pentru constituirea capitalului social.

Capitalul social va fi de .......... ..... ...... .........RON (minim 200) si este integral varsat de asociati la data constituirii societatii.

Art.9 - Capitalul social se formeaza astfel:

a) .......... ..... ...... ........ aduce ca aport .......... ..... ...... .......lei în numerar, reprezentand ...% din capitalul social.

b) .......... ..... ...... ....... aduce ca aport .......... ..... ...... .......lei în numerar, reprezentand ...% din capitalul social.

c) (pot fi aduse ca aport si mijloace fixe)

Art.10- Capitalul social subscris si varsat integral la data constituirii societatii este de ...RON divizat în ... părti sociale egale a cate ...RON fiecare, numerotate de la 1 la....

Art.11- Marirea sau micsorarea capitalului social se poate face doar prin hotararea adunarii generale a asociatilor si cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.V. Administrarea si reprezentarea societatii

Art.12- S.C.".......... ..... ...... ...."S.R.L. va fi administrată si reprezentată de d-l ........., care poate delega autoritatea sa unui salariat.VI. Participarea la beneficii si pierderi

Art.13- Partile contractante convin ca participarea fiecaruia la beneficiile si pierderile societatii sa fie proportionala si în limita aportului propriu la capitalul social.VII. Durata societatii

Art.14- Societatea "..." S.R.L. se infiintează pe o perioada nelimitata.VIII. Dizolvarea si lichidarea societatii

Art.15- Cazurile de dizolvare si procedura lichidarii sunt prevazute în statut si se completeaza de drept cu dispozitiile legale în vigoare.IX. Dispozitii finale

Art.16- Orice neintelegeri ce pot aparea între asociati ca urmare a executarii actelor constitutive sau în legatura cu acestea vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil se va apela la instanta de judecata competenta.

Art.17- Completarile si modificarile actelor constitutive vor fi valabile si opozabile partilor si tertilor de la data înregistrarii lor în Registrul Comertului.

Asociatul care nu este de acord cu completarile si modificarile facute se poate retrage din societate conform procedurii prevazute de lege, după o perioada de....................... de la notificarea făcută societătii privind retragerea sa.

Art.18- Statutul face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

 semnaturi asociati,A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )