Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
LOGISTICA IN TRANSPORTURILE INTERNATIONALE

economieCUPRINS

pag.


Capitolul I Logistica in transporturile internationale………………………………


LOGISTICA - definitie, evolutie, importanta.......... ..... ...... ........................... 3

Distributia, element esential în procesul de logistica.......... ..... ...... ................. 4

1.3. Sistemul logistic si distributia.......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................   4

1.4.Transporturile rutiere în sistemul relatiilor economice internationale........................   5

Locul expeditiilor internationale în derularea marfurilor si rolul agentului

expeditor în activitatea de expeditie .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. 10


Capitolul II Prezentarea firmei Romtrans,companie de top pe piata expeditiilor si transporturilor auto din România


2.1. Afilieri.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................... 11

2.2. Oferta de servicii prestate.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................   11

Organizarea societatii.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .... 13

Furnizori.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................ 15

Resursele umane.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............ 18

2.6 Concurenta.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................   18

Diagnosticarea situatiei actuale.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................... 19

-Analiza economico-financiara (2006-2007)

-Analiza SWOT


Capitolul III Propuneri de perfectionare – fundamentare economica a acesteia si efectele aplicarii acestor propuneri.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... . 26

Bibliografie .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....

Anexe .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............CAPITOLUL I


LOGISTICA

ÎN TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE


Logistica


Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a costurilor si a stocarii de materii prime, a procesului de inventariere, a proceselor finite si a informatiilor legate de acestea, din punctul de origine, pâna în punctul de consum cu scopul de a fi în conformitate cu cerintele clientilor.

Logistica este stiinta si arta de a asigura ca produsele potrivite vor ajunge la locul potrivit, în cantitatea si calitatea, la momentul potrivit pentru a satisface cerintele clientilor.

Activitatile de expeditii, transporturi si asigurari internationale de marfuri au un rol deosebit de important, ele asigurând logistica internationala a marfurilor prin realizarea legaturii între producator si consumator în conditii sigure, rapide si de calitate.

Mutatiile importante intervenite în domeniul comertului exterior si cooperarii economice internationale au determinat cu necesitate organizarea si efectuarea expeditiilor, transporturilor si asigurarilor internationale de marfuri prin intermediari specializati ce functioneaza sub forma juridica de societati de expeditie si transport, societati de asigurari internationale de marfuri.

Putem diviza evolutia logisticii în patru etape:


ETAPA 3

Integrarea activitatilor comune si extinderea sistemelor de aprovizionare, productie si distributie este de fapt materializata. Companiile au elaborat lanturi si sisteme de logistica conectate cu furnizori si consumatori - este o logistica integrata.

Autorii studiului BVL mentionat mai sus, estimau ca pana în anul 2000, 99% din companiile germane vor avea departamente independente de logistica, iar 70% din ele vor lucra în sisteme integrate de logistica.


ETAPA 4

Sistemele integrate de logistica vor fi aplicate ca un tot unitar în viitorul apropiat. Este o problema complexa de sistem a întregii lumi. Pentru a rezolva problema este necesar a se crea un numar de premise, inclusiv cele din domeniul integrarii informatice, ale programelor de stimulare a proceselor suport în luarea deciziilor sau de fundamentare a structurii proceselor, EDI (Electronic Data Interchange) - legatura dintre terminalele clientilor si cele ale furnizorilor/prestatorilor de servici. Deasemenea va fi necesar sa se reanalizeze modificarile de structura ale companiilor.


1.2 Distributia, element esential in procesul de logistica


Distributia este ansamblul de activitati realizate de fabricant cu sau fara concursul altor institutii, plecând de la un moment în care produsele sunt terminate si asteapta sa fie trimise, pâna la momentul în care sunt în posesia consumatorului final si aproape de a fi consumate, în apropiere, în momentul, sub formele si cantitatile corespunzând nevoilor utilizatorilor.

Distributia presupune deci un anumit numar de functii care fac produsul sa treaca din starea de productie în starea de consum. Aceste functii de distributie se împart în doua categorii:

 • functiile materiale si functiile comerciale.

Politica de distributie cuprinde totalitatea deciziilor care se refera la o asigurare a treptelor de desfacere subordonare cu performantele întreprinderii.

In general din punctul de vedere al producatorului, se porneste de la doua functii centrale ale distributiei:

Functia logistica a sistemului de distributie: anihilarea timpului si spatiului prin transport si depozitare, precum si derularea comenzilor.

Functiile de achizitie ale sistemului de distributie

Functiile materiale pun în joc distanta si timpul. Exista posibilitatea sa le separi în:

functii spatiale, pe de o parte, si functii temporale, pe de alta parte.

Exista 5 grade de functii :

 • -transportul,
 • -fractionarea,
 • -gruparea,
 • -alegerea si
 • -asortarea.

Cât despre functiile temporale, ele fac sa apara un cost de detinere si sunt în legatura cu stocurile, finantarea si riscurile asupra stocurilor.


1.3 Sistemul logistic si distributia


Elaborarea politicii de distibutie a firmei, care sa contribuie la înfaptuirea obiectivelor sale de marketing, presupune nu numai stabilirea canalelor de distributie, dar si formularea strategiei si tacticii referitoare la distributia fizica, respectiv logistica marfurilor


Componentele sistemelor logistice

Sistemele logistice dedica concilierii distantelor spatiale si temporare între alcatuirea si luarea în considerare a performantelor întreprinderii. Obiectivele legate de impartirea fizica a marfii pot fi desemnate, simplist prin urmatoarea paradigma. Un sistem logistic are produsul potrivit, în cantitatea potrivita, la locul potrivit, la timpul potrivit, cu calitatea potrivita pentru a pune la dispozitie astfel de costuri logistice minimale.


Principalele functii ale logisticii

• Preluarea comenzilor. Activitatea de logistica începe cu primirea unei comenzi din partea clientului. Odata primite comenzile trebuie prelucrate rapid si corect. Sistemul de procesare a comenzii pregateste facturile si trimite informatii referitoare la comanda catre cei care au nevoie de ele. Depozitele vor primi instructiuni legate de ambalare si expediere a marfurilor solicitate. Marfurile expediate sunt însotite de documente de transport si de facturi, în timp ce copii ale acestor documente vor fi trimise mai multor departamente ale firmei.

▪ Depozitarea. Depozitarea este apreciata de mai multe întreprinderi exclusiv drept o problema de costuri. Daca doreste sa se asigure o livrabilitate ridicata, este indicata o baza buna de depozitare.

▪ Stocarea. In ultima perioada, multe firme si-au redus semnificativ stocurile si, implicit, cheltuielile legate de aceste stocuri apelând la sistemul logistic just-in-time.Prin acest sistem, producatorii si detailistii îsi asigura stocuri mici de produse care le ajung pentru câteva zile de operare. Aceste sisteme contribuie semnificative economii de cheltuieli legate de stocare si manipularea produselor.

Prin mentinerea unui flux corespunzator de materii prime, semifabricate si produse finite, producatorii si furnizorii pot spori eficienta activitatilor de logistica, în paralel cu satisfacerea nevoilor clientilor.

1.4 Transporturile în sistemul relatiilor economice internationale


In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale a largirii si diversificarii schimbului comercial între state, un rol de seama revine transporturilor si expeditiilor internationale de marfuri. Transportul reprezinta o latura importanta a productiei materiale care prin rolul lor de deplasare a marfurilor influenteaza hotarâtor si celelalte ramuri ale economiei mondiale, inclusiv comertul international.

Constituind un mijloc material efectiv pentru comercializarea relatiilor economice interstatale transporturile economice internationale pot fi considerate aparatul circulator al întregii economii mondiale. Cea mai cunoscuta modalitate de transport international,din punct de vedere metodologic,transporturile rutiere sunt caracterizate de o mare rentabilitate,de acces facil la activitatea de transport a unei variate game de producatori si comercianti internationali,ajuta la extinderea pietelor internationale sau regionale si beneficiaza de tendinte de globalizare si diversificare a consumului.

Transporturile internationale contribuie direct la:

• Realizarea acordurilor interstatale de cooperare economica;

• Realizarea unui sistem de distributie cât mai apropiat de necesitatile beneficiarilor de transport;

• Introducerea în circuitul mondial a tuturor zonelor de pe glob prin crearea posibilitatilor de realizare a datoriei statelor de participare la diviziunea internationala a muncii.

Dinamica cresterii capacitatii de transport pe plan mondial în ultimele decenii are o tendinta similara cu cea a dinamicii comertului international. Aceasta este determinata de:

▪ rapiditatea cu care se diversifica productia de bunuri materiale determina modificari structurale în schimburile internationale;

▪ largirea schimburilor economice între state, cresterea numarului de parteneri comerciali conduce implicit la cresterea distantelor între parteneri;

▪ repartizarea inegala pe plan mondial a factorilor de productie;

▪ pe masura dezvoltarii comertului international, a cresterii distantelor de transport, a marfurilor de comert exterior s-au majorat cheltuielile de transport;

▪ transportul international contribuie la realizarea strategiei, desfacerea marfurilor pe piata internationala;

▪ ca parte a comertului invizibil transporturile contribuie în mod direct la echilibrarea balantei de plati externe a unei tari.


Conventia referitoare la contractele de transport de marfuri CMR

Aceasta Conventie a fost semnata la Geneva, 1956 si prin ea sunt reglementate în mod uniform conditiile generale în care se încheie si se executa contractul de transport rutier de marfuri reprezentat prin scrisoare de trasura de tip CMR.

Contractul de transport de tip CMR se prezinta sub forma scrisorii de trasura si se considera încheiat atunci când marfa a fost încarcata în camion,iar conducatorul auto a semnat scrisoarea de trasura de preluare a marfii.


Elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda scrisoarea de trasura:

a. Numele si adresa expeditorului

b. Locul si data intocmirii scrisorii de trasura

c. Numele si adresa transportatorului

d. Locul si data primirii marfii pentru transport

e. Locul prevazut pentru eliberarea marfii

f. Numele si adresa destinatarului marfii

g. Denumirea curenta a marfii

h. Numarul coletelor

i. Cantitatea exprimata în kg/alte unitati dupa caz:perechi,bucati etc

j. Instructiuni privind formalitatile vamale

k. Termenul în care trebuie executat transportul

l. Lista documentelor anexate la scrisoarea de trasura.


Conventia vamala referitoare la transportul international sub acoperirea carnetelor T.I.R[3]

Aceasta Conventie a fost elaborata în 1975 si reglementeaza un regim de tranzit al marfurilor adoptat la transportul multimodal tinând seama de cerintele si tehnicile moderne de transport.

Marfurile transportate sub carnetul TIR în vehicule rutiere sigilate sau în containere sigilate încarcate pe vehicule rutiere nu sunt supuse de regula controlului vamal si nu sunt supuse platii sau consemnarii drepturilor si taxelor de import sau de export de organele vamale.


Acordurile bilaterale conventionale

Desi exista un numar mare de acorduri si conventii multilaterale în transporturile internationale rutiere,acestea nu au putut însa reglementa toate aspectele foar 16216y241q te contradictorii de la o tara la alta care sa permita executarea de transporturi auto în traficul international.

In acest context toate tarile au reglementat aceste probleme specifice prin acorduri bilaterale.Acestea sunt semnate de Ministerul de Transport din tarile respective si stabilesc anual un contingent numeric privind autorizatiile de trazit.


[5]: este intermediarul care actionând în baza unui mandat încheiat cu firma exportatoare se obliga sa preia marfurile încredintate de aceasta si sa efectueze toate operatiunile necesare pentru ca marfa sa ajunga în bune conditiuni la destinatar contra unui comision.


1. Asistenta comerciala privind pregatirea si prezentarea marfurilor pentru expediere, ambalare si marcarea acestora

Firmele de expeditie, cunoscând uzantele comerciale precum si reglementarile internationale ale tarilor de tranzit, având în vedere specificul marfii si mijlocul de transport utilizat, pot recomanda exportatorilor cele mai bune solutii de pregatire a marfurilor pentru transport, tunând cont de urmatoarele cerinte:

LOGISTICA FLUXURILOR DE INFORMAŢII

Functiile logisticii fluxurilor de informatii

ROMTRANS

COMPANIE DE TOP PE PIAŢA EXPEDIŢIILOR sI TRANSPORTULUI AUTO DIN ROMÂNIA


Înfiintata în anul 1991, SC ROMTRANS SA - companie privata pe actiuni – face parte din grupul ROMTRANS SYSTEM si are ca obiect de activitate expeditiile rutiere, feroviare, maritime si aeriene, interne si internationale.Se afla într-un proces continuu de dezvoltare si îmbunatatire a serviciilor oferite clientilor.


DECLARAREA MĂRFURILOR DE IMPORT/EXPORT/TRANZIT ÎN VEDEREA VĂMUIRII

ASIGURAREA TRASPORTURILOR


Societatea ofera intermedieri privind efectuarea de asigurari pentru autovehicule destinate transportului international de marfuri si de persoane prin SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., ASIT, ASIROM si ASITRANS

2.3. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII

- reteaua nationala

Societatea are 20 agentii care sunt operabile atât în punctele romanesti de frontiera, cat si în interiorul tarii, cu urmatoarea structura:AGENTIA

ORAs

SERVICII

BUCURESTI

Bd. Timisoara 90

BUCURESTI

- expeditii interne si internationale

- depozitare

Complex Expozitional ROMEXPO, Pav. A9

BUCURESTI

- expeditii interne si internationale

ARAD 

Vama Arad – Cimpul Linistii 1

ARAD

- expeditii interne si internationale

ALBITA

Vama Albita

ALBITA

- comisionar vamal

- depozitare

CONSTANTA

Vama Constanta Sud, Vama Zona Libera

AGIGEA

- comisionar vamal

CALAFAT

Vama Calafat

CALAFAT

- comisionar vamal

CURTICI

Gara Curtici

CURTICI

- comisionar vamal

GIURGIU

Vama Giurgiu Terminal-zona Libera

GIURGIU

- comisionar vamal

BACAU

Vama Bacau

BACAU

- comisionar vamal

- depozitare

BORS 

Vama Bors

BORS

- expeditii interne si internationale

- depozit

BRASOV

13 Decembrie 135

BRASOV

- expeditii interne si internationale

NADLAG

Vama Nadlag

NADLAG

- expeditii interne si internationale

- depozit

ORADEA

Vama Oradea, soseaua Borsului

ORADEA

- expeditii interne si internationale

PITESTI

Gh. Lazar 21

PITESTI

- expeditii interne si internationale

SATU MARE

Vama Satu Mare

SATU MARE

- expeditii interne si internationale

SIRET

Vama Siret

SIRET

- expeditii interne si internationale

TIRGU MURES

Farcas Bolyai 1E ap.30

TIRGU MURES

- expeditii interne si internationale

TIMISOARA

Vama Timisoara Avram Imbrone 7

TIMISOARA

- expeditii interne si internationale

- depozitare

VARSAND

Vama Varsand

VARSAND

- comisionar vamal

- depozitare
Structura logistica

Departamentul Logistic cu sediul central din Bucuresti este specializat în activitati de transport interurban, depozitare si distributie în Bucuresti si în tara, realizând proiecte logistice conforme cu necesitatile clientului.

Având peste 400 carausi sub-contractori, societatea dispune de 1400 camioane.

General Transport, una dintre cele mai mari companii de transport international auto (140 camioane IVECO), fiind cel mai important sub-contractor la care ROMTRANS este si actionar principal (53% din actiuni).


Camioanele sunt echipate cu sisteme de comunicatii (voce si mesaje) GSM care permit stabilirea pozitiei prin satelit GPS, facând posibile:

Resursele umane din cadrul SC ROMTRANS SA


Tot personalul ROMTRANS trece printr-o perioada de instruire înaintea angajarii propriu-zise. Acest lucru este necesar pentru ca acestia sa cunoasca firma, obiectivele ei pe ansamblu, sa-i cunoasca istoria, valoarea si normele dupa care se ghideaza în atingerea obiectivelor. Personalul este abilitat de Directia Generala a Vamilor si are o bogata experienta în domeniu.


In prezent, în cadrul grupului de firme ROMTRANS SYSTEM lucreaza peste 450 angajati profesionisti.Evolutia numarului mediu de salariati:

2.6 Concurenta

Teoretic, intangibilizarea serviciilor determina existenta unei concurente „pure”, firmele cu acelasi profil oferind servicii identice acelorasi consumatori. Practic însa, rigiditatea ofertei si modul specific în care se realizeaza contactul cu clientul confera concurentei trasaturi imperfecte mult mai pronuntate decât în cazul marfurilor.

Concurenta are caracter de monopol sau oligopol. De aici putem deduce ca pozitia geografica si momentul intrarii pe piata asigura firmei de servicii un important avantaj competitiv.

Mijloacele de actiune urmaresc obtinerea unui avantaj competitiv care este realizat prin livrarea unei utilitati mai ridicate consumatorului.Analiza mijloacelor economice din patrimoniul Romtrans

a) Analiza activelor imobilizate – în cadrul activelor imobilizate intra urmatoarele active: imobilizari necorporale (cheltuieli de constituire si de cercetare dezvoltare,alte imobilizari,imobilizari necorporale în curs),imobilizari corporale(terenuri,cladiri,constructii speciale,masini si utilaje),imobilizari financiare(inclusiv varsaminte de efectuat,creante de natura imobilizarilor). Pentru analiza nivelului imobilizarilor si evolutia acestora,se folosesc datele din tabelul nr.1. In calculul indicatorilor din tabelul nr. 1 s-au folosit urmatoarele formule de calcul:


Ponderea activelor în totalul activ =(total active imobilizate/total activ)*100

Ponderea mijloacelor fixe în total active imobilizate =(valoarea ramasa a mijloacelor fixe/total  

active imobilizate)*100

Gradul de amortizare (uzura) =(amortizarea mijloacelor fixe/valoarea de inventar a

Mijloacelor fixe)*100

Gradul de reînnoire a mijloacelor fixe =(valoarea mijloacelor fixe noi intrate prin investitii/

Valoarea de inventar)*100

Numarul de rotatii pe an a imobilizarilor= (cifra de afaceri/total imobilizari)

Imobilizari la 1000 lei C.A. = total imobilizari/CA

Valoarea imobilizarilor corporale a fost foarte mare în anii 2006-2007 ca urmare a achizitionarii unor programe informatice. Valoarea imobilizarilor corporale a fost foarte mare,cea mai mare pondere în cadrul acesteia având-o masinile si utilajele.

In ceea ce priveste viteza de rotatie a imobilizarilor ea creste cu 0,07 rotatii pe an fata de anul 2006, iar cresterea indicatorului în perioada 2006-2007 este efectul majorarii mai rapide a cifrei de afaceri decât cresterea nivelului imobilizarilor.Nr

Crt

Indicatori

Anul
Abatere absoluta


Abatere relativa
Total active imobilizate


Imobilizari necorporale


Imobiliari corporale din care:


a)amortizarea de inventar


b)amortizarea cumulata


c)la valoarea ramasa


Imobilizari financiare


Ponderea activelor imobilizate

In total activ (%)


Ponderea mijloacelor fixe în

total imobilizari(%)


Gradul de amortizare(uzura)


Gradul de reînnoire a

mijloacelor fixe


Numar de rotatii pe an ale imobilizarilor


Imobilizari la 1000 lei

cifra de afaceri

Tabelul nr 1


Situatia stocurilor la Romtrans se prezinta astfel:


Situatia stocurilor

Tabelul nr. 2


Nr crt

Denumire indicatorului


Stocuri optime sau

minime

Stocuri efective

Stocuri peste(+) sau sub(-)cele optime


Materiale,în anul:


Produse finite si semifabricate în anul:


Marfuri si ambalaje in anul:


Total stocuri în anul:


Numarul de rotatii al stocurilor în anul:


Pe baza datelor din tabelul nr 2 rezulta ca firma a avut stocuri peste cele optime. Masurile ce se impun a fi luate în vederea lichidarii cauzelor de formare a unor stocuri peste cele optime privesc: - întocmirea la timp si în stransa legatura a necesarului de aprovizionat cu programul optim de productie;-întocmirea graficelor de aprovizionare în concordanta cu lansarile în productie; - aprovizionarea ritmica cu materiale.

b2) Analiza creantelor

Situatia creantelor este prezentata în tabelul 3. Formula folosita pentru durata de imobilizare a creantelor este urmatoarea:

D1=(soldul mediu al creantelor/cifra de afaceri)*360

D1 2006= 176.023.346/383.699.483*360=165 zile

D1 2007= 309.609.553/541.556.711*360=205 zileSituatia creantelor


Tabelul nr 3

Nr. Crt.

Creante

Anul


Abatere absoluta 2007-2006


Furnizori-debitori- sub 1 an
peste 1 an
Total

Clienti    sub 1 an

peste 1 an

totalCreante personale si-sub 1 an

datorii asimilate peste 1 an

totalTVA    sub 1 an

Debitori diversi-    sub 1 an

Total creante    sub 1 an

peste 1 an

total


Analiza factoriala a duratei de recuperare a creantelor:

Modelul de analiza:

D1=Cr * 360/CA   Cr=creante


1. Influenta cifrei de afaceri: D1(CA)=(Cro*360/CA1)- (Cro*360/CAo)=117-165=-48zile

2. Influenta creantelor

D1(Cr)=Cr1 *360/CA1- Cro*360/Cao= 205-117=88 zileInterpretarea economica

Durata de imobilizare a creantelor nu a avut o evolutie favorabila, respectiv numarul mediu de zile în care se recupereaza o creanta a crescut de la 165 zile în anul 2006 la 205 zile în anul 2007, având o crestere de 40 zile.

Cifra de afaceri, factor cu actiune directa de natura cantitativa are influenta favorabila asupra fenomenului contribuind la reducerea numarului mediu de zile pentru recuperarea unei creante cu 48 zile. Durata mare de imobilizare a creantelor peste limita maxima de 30 zile reprezinta un aspect negativ.


Analiza costurilor de productie

Aceasta analiza se realizeaza în scopul reliefarii modului si a proportiei în care diferitele elemente componente ale costului de productie remunereaza resursele folosite în cadrul procesului de productie ,indicând zonele activitatii productive în care trebuie actionat pentru gasirea unor solutii de optimizare care sa conduca la reducerea costului total de productie. Aceasta presupune existenta unor rezerve,determinate de progresul continuu al factorilor de productie, de care dispun majoritatea întreprinderilor,problema consta însa în cunoasterea dimensiunii acestora si a modalitatilor de valorificare si punere în practica.


Analiza cheltuielilor aferente unitatii

Realizarea unui venit implica efectuarea unei cheltuieli. Din punct de vedere contabil exista mai multe cheltuieli grupate în:

A.  Analiza diagnostic (modelul SWOT)


Sinteza punctelor forte


Ruta


Total

cheltuieli


Pret pe cursa

Dus-întors


Beneficiu


Varianta 1

Romania->Ucraina->Slovacia->Cehia->Germania->Franta->Spania


- cu un sofer


- cu 2 soferi- cu autorizatii de transport fara plata cu un singur soferVarianta 2

Romania->Ungaria->Slovenia->Italia->Franta->Spania- cu un sofer


- cu 2 soferi- cu autorizatii de transport fara plata cu un singur soferVarianta 3

Romania->Ungaria->Slovenia->Italia->Franta->Spania


- cu un sofer


- cu 2 soferi- cu autorizatii de transport fara plata cu un singur sofer
Cursa cu beneficiul cel mai ridicat este cursa:

- România->Ungaria->Slovenia->Italia->Franta->Spania (varianta 2)

- efectuata cu un singur sofer cu autorizatii de transport fara plata –7353 €


Derularea unui export – import în trafic rutier

Derularea unui export import în trafic rutier conform contractului încheiat intre SC Romtrans SA si SC Kompass SRL pentru transportul de mobila cu un camion din România în Germania (Dortmund)

Pretul cursei este 3000 €

Încarcatura camionului este de 457 colete mobila în greutate de 12.000 Kg cu un volum de 80 mc. în acest caz camionul va consuma 38 1/100 Km.


Documentele anexate transportului: aviz de expeditie; factura, specificatie, EUR 1;

Camionul urmeaza ruta de îndrumare:

Bors – Artand – Rayca – Rusovce – Polmava – Furt în Wald


Destinatarul marfii:

Henke Eobel GMBH, TRENDELBURGER WEG 26-D34305

DORTMUND – GERMANIA


Continutul scrisorii de transport international:

 • expeditorul;
 • destinatarul;
 • societatea de transport;
 • documente anexate;
 • ruta de îndrumare;
 • autovehiculul: marca, tone, numar, circulatie, echipaj;
 • numar de colete, mod de ambalare, greutate bruta, cubaj;
 • data plecarii si data sosirii la destinatie

La plecare conducatorul auto primeste în avans suma de 3100 € la cursul zile din care trebuie sa :

 • achite taxe de drum în tarile pe care le tranziteaza;
 • cumpere motorina în cantitati mai mari din tarile unde pretul este mai scazut;
 • cumpere piese de schimb pentru camion daca este nevoie si daca are bani suficienti;
 • achite telefonul daca vorbeste cu societatea de transport din tara în cazul in care are probleme cu camionul si este dirijat pentru încarcare la întoarcere

Diurna conducatorului auto este de 15 € / 100 Km, si, tot în timpul transportului, conducatorul auto primeste o cota pentru descarcare de 18 € si o cota pentru încarcare tot de 18 € din pretul transportului.


Efectuarea transportului:

dus: România (Pitesti) -> Germania (Dortmund)

întors: Germania (Dortmund) -> România (Pitesti) -> Bulgaria (Russe)

Pretul transportului Germania(Dortmund) – Bulgaria (Russe) – 3200 €


Consumul de motorina:

Tara

Alimentare motorina

(l)

Parcurs

(km)

Consum

(l)

Rest rezervor (l)

Dus

România (Pitesti)

Ungaria

Slovacia

Cehia

Germania

Dortmund(încarcare / descarcare) –> Bulgaria (Russe)

Întors

Germania pana la granitaCehia

Slovacia

Ungaria

România (Pitesti)

Bulgaria (Russe) –dus-inCheltuieli cu transportul sunt reprezentate de:taxe vamale;componente camion;taxa autoband;piese de schimb;diurna sofer;cota pentru încarcat /descarcat acordata soferului;

motorina.

La întoarcerea din cursa, conducatorul auto trebuie sa justifice cu acte doveditoare, chitante si facturi, ce sume de bani a cheltuit în timpul transportului, care sunt trecute intr-un extras pentru justificarea sumelor avansate.


Cai de îmbunatatire a transporturilor comerciale[13]


Desi actele normative si initiativele Legislative din domeniul transporturilor

comerciale românesti, sunt numeroase, exista totusi aspecte asupra carora

se mai poate interveni.

Butnaru A. 2002   Transporturi si asigurari internationale de marfuri, Ed. Fundatia Romania de Maine


Caraiani Gh. 1998 Managementul in activitatea de expeditie,Ed.Lumina Lex Bucuresti


www.mfinante.ro


Ioan Popa 2002 Tranzactii de comert exterior, Ed. Economica Bucuresti

Caraiani Gh. 1998 Transporturi si expeditii auto, Ed Lumina Lex Bucuresti


International Comercial Terms – Termeni Comerciali Internationali, a Camerei Internationale de Comert cu noua redactare INCOTERMS – 1990/2000.

MTO – multimodal transport operator

NVO – MTO – non vessel operating multimodal transport operator

www.capital.ro


Fistung, D,-Transporturi. Teorie economica. Ecologie. Legislatie-Ed AllBeck, Bucuresti, 1999, pag. 7


Gheorghe Ion 2004   Transportul public local de calatori , Editura Bren Bucuresti pg 57

Pricina Lucian,Stoica Eficienta investitiilor in transporturile internationale rutiere 

Andrei,2002 Editura A.S.E Bucuresti 2002


Pricina Lucian,Stoica Eficienta investitiilor in transporturile internationale rutiere 

Andrei,2002 Editura A.S.E Bucuresti 2002Document Info


Accesari: 16525
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )