Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MODALITATI DE INTOCMIRE A DIFERITELOR TIPURI DE CONTRACTE ECONOMICE

economie


CUPRINS


Argument.......................3Capitolul I

1. Notiuni generale despre contracte............4

1.1. Criterii de clasificare a tipurilor de contracte.....5

Capitolul II

2. Tipuri de contracte economice................9

2.1. Contract de vânzare - cumparare...........9

2.2. Contract individual de munca.............11

2.3. Contract de leasing.................13

2.4. Contract de franciza................15

Capitolul III

3. Contractul de prestari - servicii între S.C. Sind România S.A. si S.C. Vacanta S.A.....................22

Concluzii.........................29

Lista anexe.....................,..30

Bibliografie........................49


ARGUMENT


Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice .

Contractele reprezinta acordul de vointa intre doua parti sau mai multe persoane , incheiat in scopul producerii unor efecte juridice ( art. 942 C civ. ).

Necesitatea unor clasificari generale ale contractelor . Categoria juridica pe care o cuprindem sub denumirea de contract are o sfera foarte bogata . Ea inglobeaza o varietate deosebita de specii de contracte.

Abstragandu-se din aceeasi specii cele mai generale caractere , lasandu-se la o parte particularitatile si toate celelalte laturi specifice , in teoria si practica dreptului a fost determinata categoria juridica a contractului , ca izvor de obligatii civile.

Clasificarea ne da putinta sa intelegem ca, in fond , toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri , ale caror caracteristici pot fi exprimate succinct , dar cuprinzator, in insesi denumirile date acestor tipuri.

Fiecare dintre clasificarile rezultate prezinta insemnatate pentru stabilirea regimului juridic aplicabil speciilor de contracte ce se subsumeaza fiecarui tip. Cand spunem , de exemplu, despre un contract, ca este bilateral sau sinalagmatic, vom sti, fara sa fie necesar sa adaugam alte precizari , ca acelui contract i se va aplica un anumit regim juridic , care este valabil pentru toate contractile sinalagmatice , fara deosebire.

Toate clasificarile generale la care ne vom referi in continuare sunt necesare tocmai pentru ca reduce la un limbaj sintetic o varietate nesfarsita de forme juridice.CAPITOLUL I

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CONTRACTE


Termenul de ''CONTRACT'' provine din latinescul ''CONTRAHERE'' care înseamna ''atrage împreuna''.

În dreptul francez termenul de contract a fost folosit initial pentru a desemna acordul de vointa doar în urmatoarele forme: verbala, scrisa, remiterea contractului.

În dreptul englez contractul este prezentat ca afacere si rareori ca accord de vointa bazat pe încredere.

În dreptul american contractul este privit ca un instrument de schimburi economice în doua forme: contractul clasic (presupune negocieri prealabile, efectele sale fiid instantanee) si contractul relational (presupune ca încheierea sa sa fie precedata de lungi tratative si negocieri care vizeaza un numar mare de persoane, acesta fiind renegociabil).CRITERIILE DE CLASIFICARE A CONTRACTELOR


In literatura juridica au fost concretizate urmatoarele criterii de clasificare a contractelor :

a) dupa manifestarea de vointa a persoanelor;

b) in functie de modul de formare a contractelor ;

c) dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti ;

d) dupa modul de executare ;

e) in functie de reglementarea legala ;

f) in functie de caracterul contractelor;

g) in functie de clauzele contractului;

a) Dupa manifestarea de vointa a persoanelor distingem:

Contracte

1. Unilaterale

2. Sinalagmatice

1. Contractele unilaterale - sunt acele contracte in care numai una dintre parti isi asuma obligatii . Sunt doua sau mai multe parti contractante dar numai una isi asuma obligatii , spre deosebire de actul juridic unilateral care este incheiat de o singura parte. Cel mai des intalnit este contractul de donatie. Alte exemple de contracte unilaterale : imprumutul (una din parti se obliga sa dea ceva altei parti, bani, bunuri..); depozitul ( casuta de valori).

2. Contractul juridic sinalagmatic - da nastere la obligatie reciproce intre parti (contractul de vanzare - cumparare in care vanzatorul este creditor al pretului si debitor al obligatiilor de a preda lucrul iar cumparatorul este debitor al pretului si creditor al obligatiei de a i se preda obiectul).

b) In functie de modul de formare a contractelor deosebim:

Contracte

1. consensuale

2. reale

3. solemne

1. Contractele consensuale - sunt acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor , simpla lor manifestare de vointa , neansotita de nici un fel de forma , fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului .

2. Contractele reale - se bazeaza pe consimtamantul partilor , dar pe langa acordul de vointa este necesara si remiterea bunului ( a obiectului contractului ) .

Exemplu : contractul de gaj sau de amanet.

3. Contractul solemn - e acela care necesita pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor forme solemne , prevazute de lege.

Exemplu : contractul de ipoteca , sau de donatie ( incheiate in forma autentica ).

c) Dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti deosebim intre contractele:

1. cu titlu oneros

2. cu titlu gratuit

Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj; iar contractul cu titlu gratuit sau de binefacere este acela in care una din parti voieste a procura , fara echivalent , un avantaj celeilalte.

1. Contractele oneroase pot fi impartite in :

1.1. contracte comutative

1.2. contracte aleatorii

1.1. Contractele comutative - sunt acelea unde prestatia partilor este de la bun inceput cunoscuta .

1.2. Contractele aleatorii - la aceste contracte este implicat riscul, intinderea partilor ne fiind cunoscuta de la bun inceput, deoarece depinde de un eveniment viitor incert ( ex. contractul de asigurare ).

2. Contractele cu titlu gratuit pot fi impartite in :

contracte dezinteresate liberalitatile

d) Dupa modul de executare distingem:

1. contracte cu executare imediata

2. contracte cu executare succesiva

Spre deosebire de contractile cu executare imediata , a caror executare se produce intr-un singur moment, contractele cu executare succesiva se executa treptat, in timp (in mai multe etape, fie sub forma unei prestatii periodice, ex. contractul de inchiriere, fie sub forma unei succesiuni de prestatii ,ex. contractul de furnizare.

e) In functie de reglementarea legala deosebim:

1. contracte numite

2. contracte nenumite

1. Sunt numite acele contracte ce corespund unei operatiuni juridice determinate si care sunt nominalizate in legislatia civila .

2. Sunt nenumite acele contracte care sunt nominalizate , ca figuri juridice distincte , in legislatie .

f) In functie de caracterul contractelor deosebim :

1. contracte principale

2. contacte accesorii

1. Se numesc principale acele contracte care au o existenta de-sine-statatoare si a caror soarta nu este legata de aceea a altor contracte incheiate de parti.

2. Contractele accesorii insotesc unele contracte principale, de a caror soarta depind.

g) In functie de clauzele contractului poate fi contractul de adeziune - in care una dintre parti sa aiba doar posibilitatea de a adera la clauzele contractuale ale celeilalte parti .

Exemplu : contractul de transport in comun .CAPITOLUL II

2. TIPURI DE CONTRACTE ECONOMICE

Capitolul de fata doreste sa prezinte diferite tipuri de contracte economice, fiecare dintre ele fiind prezentate cu caracteristicile lor specifice.

2.1. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti - cumparatorul - care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C.civ.). Desi Codul civil se refera la transmiterea proprietatii, urmeaza sa fie calificat vanzare-cumparare si contractul prin care, in schimbul unui pret, se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate, fiindca transmiterea proprietatii nu este de esenta, ci numai de natura contractului de vanzare-cumparare. Poate fi vorba de un drept real (de exemplu, dreptul de superficie), de un drept de creanta sau de un drept din domeniul proprietatii intelectuale ori, in mod exceptional, de drepturi asupra unei universalitati care cuprinde nu numai drepturi, ci si datorii (vanzarea unei mosteniri). Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi real de uz - art.571 C.civ. - dreptul de abitatie al sotului supravietuitor - art.4 din L.nr.319/1944 -, dreptul de clientela in cazul liber profesionistilor etc.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale) intuitu personae (de exemplu, dreptul de intretinere, dreptul de pensie etc.).

Dupa cum rezulta din definitia contractului, vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ,consensual si translativ de proprietate.

1. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante. Vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vandut si sa garanteze pe cumparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul. Fiind un contract sinalagmatic, se aplica regulile specifice acestei categorii de contracte (exceptia neexecutarii contractului, rezolutiunea pentru neexecutarea obligatiei de catre una dintre parti, teoria riscului contractului).

2. Vanzarea este un contract cu titlu oneros. Ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga. Vanzatorul urmareste sa primeasca pretul ca un contraechivalent al prestatiei sale, iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul cumparat in schimbul pretului.

3. Vanzarea este un contract comutativ, deoarece existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului si nu depind, ca in contractele aleatorii, de un eveniment viitor si incert, care ar face sa existe sanse de castig si pierdere pentru ambele parti contractante. Numai in mod exceptional contractul poate capata caracter aleatoriu, de exemplu, cand obiectul este supus pieirii, exproprierii etc.

4. In principiu, vanzarea este un contract consensual ("vinderea este perfecta... indata ce partile s-au invoit...", art. 1295 C.civ.), putand fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor (solo consensu), fara indeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. Deci vanzarea nu este un contract solemn si nici real.
2. 2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ


Contractul individual de munca este o intelegere incheiata in scris, prin care o parte-salariatul- se obliga la prestarea in timp a unei munci in folosul si in subordinea celeilalte parti-angajatorul-iar acesta ii asigura, la randul sau, plata salariului si conditii adecvate de munca.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt: partile (subiectele), felul muncii, salariul si locul muncii.

 Contractul individual de munca prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

este guvernat de principiul libertatii de vointa, cu respectarea normelor imperative ale legii;

este un contract numit adica este reglementat ca atare prin norme de drept al muncii;

nu poate avea decat doua parti:salariatul si angajatorul.

obligatia salariatului este de a face (a munci) si, consecinta, trebuie executata in natura (prin munca), neputand fi niciodata preschimbata in dezdaunari.La randu sau, nici angajatorul nu poate sa execute el obligatia de a munci pe cheltuiala salariatului sau.

are un caracter bilateral (sinalagmatic), intrucat da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti, cauza obligatiei uneia dintre ele constituind-o executarea obligatiei celeilalte.

este un contract cu titlu oneros, deoarece partile obtin reciproc o contraprestatie, in schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze .


are un caracter comutativ, deoarece atat prestatia, cat si cea a angajatorului sunt cunoscute inca de la inceput, din momentul incheierii contractului.

se incheie intuitu personae (cu luarea in considerare a calitatilor persoanei care urmeaza a presta munca si, respectiv, a conditiilor pe care le ofera angajatorul.

este un contract cu executare succesiva, in timp. cp534p9327gppb

nu poate fi afectat nici de o conditie suspensiva, nici o conditie rezolutorie; exceptional, poate fi afectat de un termen extinctiv (atunci cand legea permite incheierea contractului individual de munca pe o durata determinata) sau de un termen suspensiv.

are caracter consensual, incheindu-se prin simplu acord de vointa al partilor, forma scrisa fiind pretinsa de lege numai pentru proba contractului si nu pentru insasi existenta lui.

pe parcursul executarii contractului, salariatul se subordoneaza fata de angajator.
CONTRACTUL DE LEASING


Analistii comertului international au scos in evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare in acest domeniu. Insistenta asupra acestui tip de contract este explicata de mai multi autori prin pragmatismul si eficacitatea lor.

Leasing-ul a aparut pentru prima data in Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, sa patrunda si in alte tari, indeosebi in Europa.

In S.U.A., leasing-ul a fost reglementat prin United States Uniform Consumer Credit Code si prin Uniform Commercial Code. In Marea Britanie, Franta si Belgia s-au elaborat reglementari, care definesc relatiile contractuale pe baza de leasing si precizeaza operatiunile pe care le include.

Leasing-ul a fost determinat, in aparitia sa de cauze obiective. Astfel, in S.U.A., in Marea Britanie si in alte tari erau intampinate greutati in finantarea afacerilor, ca urmare a rigiditatii formelor si procedeelor existente. Oamenii de afaceri simteau nevoia dotarii societatilor lor comerciale cu echipamente moderne, in conditiile in care utilajele din dotare se invecheau, mai ales ca efect al uzurii lor morale. Formula cumpararii unor bunuri de la vanzator in scopul inchirierii lor acelor clienti care aveau nevoie de ele a aparut ca o formula salvatoare si eficienta.

Leasing-ul a fost definit ca fiind o operatiune juridica prin care o persoana cumpara un bun spre a-l inchiria unei alte persoane.

Obiectul contractului de leasing il constituie inchirierea temporara a bunurilor de investitii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se inchiriaza masini si utilaje.

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpararea unor bunuri in scopul inchirierii lor; inchirierea acestor bunuri in scopul unei redevente locative; folosirea acestor bunuri de catre client in scopuri profesionale; latitudinea clientului sa achizitioneze bunul respectiv la sfarsitul locatiunii.

In contractul de leasing sunt implicate mai multe parti, si anume:

cumparatorul - persoana care cumpara bunul pentru a-l inchiria;

vanzatorul - persoana care vinde bunul si care poate fi chiar producatorul acestui bun;

clientul - persoana care are nevoie si, deci, solicita masina sau utilajul respectiv in locatie.

Prin intermediul acestui contract, cumparatorul obtine beneficii importante, vanzatorul are o piata asigurata pentru produsele sale, iar clientul are posibilitatea sa-si procure masinile si utilajele fara investitii prea mari. Mai mult, el realizeaza reducerea cheltuielilor de productie si de credite pentru plati.

Din cele prezentate mai sus reiese ca putem defini leasing-ul ca fiind acea operatiune juridica prin care o persoana fizica sau juridica (o societate specializata) cumpara un anumit bun (de regula masini si utilaje) in vederea inchirierii unei alte persoane (o societate care utilizeaza bunul respectiv).


2.4. CONTRACTUL DE FRANCIZAAflata intr-o continua expansiune si in Romania, franciza se intrevede ca o reteta legala care permite "copierea" unei afaceri de succes. Franciza, in intelesul sau larg, reprezinta reteaua care leaga titularul afacerii de succes de comerciantii interesati in dezvolatrea propriei afaceri. Mijlocul juridic care asigura legatura este contractul de franciza.

Desi clauzele sale sunt o combinatie de clauze specifice mai multor tipuri de contracte, cum sunt contractul de inchiriere, contractul de asociere in participatiune, contractul de know-how sau contractul de munca, contractul de franciza are un statut juridic autonom, bucurandu-se de reglementari specifice proprii.

In sistemul de drept romanesc cadrul juridic care trebuie respectat la redactarea contractului de franciza este reprezentat de Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 79 din 9 aprilie 1998, republicata in Monitorul Oficial nr. 180 din 14 mai 1998 ("Legea").

Legea nu defineste contractul de franciza, ci doar franciza ca tehnica de comercializare. Am putea defini contractul de franciza ca fiind acel contract prin care francizorul se obliga sa puna la dispozitia francizatului un nume comercial, insemne comerciale si un know-how verificat, asistenta tehnica si comerciala, pentru ca francizatul, in schimbul platii unei redevente, sa poata exploata sau dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu sub marca francizorului.

Este de retinut faptul ca francizorul transmite numai dreptul de folosinta asupra semnelor de atragere a clientelei (numele comercial, insemnele comerciale si know-how-ul), iar nu dreptul de proprietate asupra acestora.

Conform Legii, francizorul este un comerciant, titular al drepturilor asupra unei marci inregistrate care asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate, dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu, care utilizeaza personal si mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, cercetarii si inovatiei, asigurand dezvoltarea si viabilitatea produsului, iar beneficiarul (sau francizatul) este acel comerciant, persoana fizica sau juridica, selectionat de catre francizor, care adera la reteaua de franciza.

Urmarind structura Legii, in prezentarea noastra vom distinge o faza precontractuala (A), o faza contractuala (B) si o faza postcontractuala (C).

(A) Faza precontractuala

Aceasta este perioada primordiala a procesului de francizare, cand francizorul face publice anumite informatii despre afacere cu scopul selectiei de francizati, iar francizatii "aleg" francizorul pe baza informatiilor care li se pun la dispozitie.

Candidatii la franciza trebuie sa actioneze dinamic si sa isi creeze o imagine reala asupra capacitatii proprii manageriale si financiare de integrare in reteaua de franciza, informandu-se asupra modalitatilor practice de exploatare a unui fond de comert in franciza.

Pentru obtinerea informatiei complete, francizorul este obligat sa puna la dispozitia francizorului datele despre (i) experienta dobandita si transferabila, (ii) conditiile financiare ale contractului (iii) elementele care permit francizatului sa faca calculul rezultatului previzionat si sa-si intocmeasca planul financiar, (iv) obiectivele si aria exclusivitatii acordate, precum si (v) durata contractului, conditiile reinnoirii, rezilierii si cesiunii drepturilor contractuale.

Publicitatea relativa procesului de selectie trebuie sa fie lipsita de ambiguitate si sa nu contina informatii eronate, iar documentele publicitare care prezintă rezultatele financiare previzionate ale unui francizat trebuie să fie obiective si verificabile.

(B) Faza contractuala

Contractul de franciza va fi astfel redactat incat sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza si sa protejeze drepturile de proprietate industriala sau intelectuala ale francizorului. Principalul interes al membrilor retelei este dezvoltarea retelei. Gradul de dezvoltare al acesteia este direct proportional cu bunastarea membrilor sai. 

Legea prevede clauzele minimale care trebuie sa se regaseasca in orice contract de franciza si anume: obiectul contractului, drepturile si obligatiile partilor, conditiile financiare, durata contractului (care trebuie apreciata astfel incat francizatul sa isi poata amortiza investitiile efectuate si care de regula este intre 3 si 10 ani), conditiile de modificare, prelungire si reziliere a contractului, cu stabilirea clara a circumstantelor care pot determina rezilierea fara preaviz si a unui termen de preaviz rezonabil pentru cazul in care francizorul nu doreste reinnoirea contractului.

In functie de necesitatile practice, urmatoarele clauze pot fi incluse in contractul de franciza: (i) dreptul francizorului de a dezvolta conceptul de franciza, (ii) conditiile recuperarii de catre francizor a elementelor corporale si incorporale care ii apartin in caz de cesiune a drepturilor francizatului decurgand din contract, (iii) conditiile de utilizare de catre francizat a semnelor de atragere a clientelei apartinand francizorului, (iv) clauza de neconcurenta, (v) clauza de confidentialitate, (vi) clauza de exclusivitate teritoriala, (vii) clauza de aprovizionare exclusiva sau (viii) clauza de preferinta in caz de instrainare a francizei.                    

Exista anumite obligatii care, fiind prevazute de Lege, revin partilor chiar daca ele nu sunt indicate expres in contractul de franciza. In acest sens, francizorului este obligat (i) sa detina si sa exploateze o activitate comerciala anterior lansarii retelei de franciza pe o durata cel putin egala cu durata contractului de franciza, (ii) sa fie titularul drepturilor de proprietate intelectuala si/sau industriala transferate, (iii) sa asigure francizatilor sai o pregatire initiala, precum si asistenta comerciala si/sau tehnica permanenta, pe toata durata existentei drepturilor contractuale. La randul sau, francizatul are obligatia (i) sa dezvolte si sa mentina identitatea retelei de franciza precum si reputatia acesteia, (ii) sa furnizeze francizorului orice informatie de natura a facilita cunoasterea si analiza performantelor si a situatiei sale financiare reale, (iii) sa nu divulge tertilor know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului de franciza, cat si ulterior.

Prin mentinerea identitatii retelei de franciza precum si a reputatiei acesteia se intelege in primul rand respectarea standardelor de calitate ale afacerii transmise. Mai cu seama in cazul francizei asa-numite "business format", principala obligatie a francizatului este aceea de a respecta in detaliu modelul transmis de catre francizor. Exemplul clasic este acela al retelei de franciza Mc Donald's  al carui succes s-a propagat in plan international tocmai datorita conceptului de activitate standadizat.

In ce priveste pretul contractului de franciza numit redeventa (royalty), acesta se plateste de catre francizat periodic, iar cuantumul sau difera in functie de criteriile alese de catre parti (procent din cifra de afaceri/ marja comerciala sau o taxa fixa in cazurile in care francizorul nu are un control eficient al volumului de vanzari). Redeventa acopera cheltuielile francizorului legate de asistenta continua acordata francizatilor, cele legate de dezvoltarea si eficientizarea sistemului, precum si un profit. Sunt cazuri in care se prevede o redeventa periodica minima pentru a garanta un prag minim de remunerare a francizorului.

In afara de pretul contractului, in costul francizei mai pot intra si alte cheltuieli. Pentru dreptul de intrare in retea francizorul poate pretinde o taxa de intrare, iar in derularea contractului taxe de publicitate, precum si, daca este cazul, taxe de exclusivitate sau taxe de training.

Taxa de intrare se plateste o singura data si este destinata sa acopere cheltuielile facute de francizor in cadrul procesului de recrutare, precum si pentru asigurarea sprijinului francizatului pana in ziua inaugurarii afacerii. Taxa de intrare poate fi platita distinct sau sub forma unei garantii ori prin remunerarea personalului francizorului pus la dispozitia francizatului.

Taxa de publicitate nu este un venit al francizorului, ci este o suma destinata promovarii retelei de franciza. Potrivit legislatiei fiscale, taxa de publicitate reprezinta cheltuiala deductibila la impozitul pe profit. Aceasta poate fi inclusa în revedenta sau poate fi prevazuta distinct. 

Taxa de exclusivitate se datoreaza in cazul in care partile incheie un contract de exclusivitate in beneficiul francizatului pentru o anumita raza teritoriala. Ca regula, exclusivitatea este conditionata de o cifra de afaceri minima, numarul consumatorilor si perspectiva cresterii acestui numar. Legea prevede ca taxa de exclusivitate trebuie sa fie proportionala cu taxa de intrare.

Taxa de training a personalului francizatului acopera costurile francizorului cu masa, cazarea, calatoria, precum si costul pregatirii propriu-zise. In contracte partile cad de acord de regula ca francizatul sa isi inceapa activitatea numai dupa participarea la cursul de instruire organizat de catre francizor.  

La incheierea contractului, francizatul trebuie sa aiba in calcul si acele cheltuielile necesar a fi facute cu procurarea mijloacele de care are nevoie in derularea afacerii, cum sunt cele cu achizitionarea/inchirierea spatiului comercial, a echipamentelor sau cu salariul personalului propriu.

Ca regula, contractul de franciza inceteaza prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat, prin rezilierea sau anularea acestuia. Pentru ca este un contract care se incheie in considerarea anumitor calitati ale francizatului, in urma unui riguros proces de selectie, franciza va inceta si la momentul decesului uneia dintre parti, al punerii acesteia sub interdictie judecatoresca (daca este vorba de o persoana fizica) sau la momentul falimentului ori transformarii persoanei juridice.

Avand in vedere ca francizatului i s-a transmis numai un drept de folosinta asupra semnelor de atragere a clientelei, iar nu dreptul de proprietate asupra acestora, la incetarea contractului, drepturile incorporale transmise francizatului vor reveni francizorului, iar francizatul nu le mai poate exploata.

(B) Faza postcontractuala

La incetarea raporturilor contractuale, relatiile dintre parti trebuie sa respecte regulile unei concurente loiale. In acest sens vor fi incidente obligatiile asumate prin clauza de confidentialitate sau clauza de neconcurenta.

In ideea pastrarii identitatii comune si reputatiei retelei de franciza, prin aceste clauze se urmareste nedivulgarea know-how-lui de catre fostul francizor, precum si impiedicarea acestuia de a se lansa intr-o activitate concurenta sau susceptibila de a fi concurenta cu activitatea francizorului. In acord cu legislatia concurentei, pentru a fi apreciate ca valabile, clauzele de neconcurenta trebuie sa fie indispensabile protectiei know-how-lui tranferat de catre francizor, limitate in timp, spatiu si sub aspectul obiectului.

In masura in care pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei pe o parte din piata romaneasca, acordurile de franciza incadrate in categoria intelegerilor verticale trebuie aduse la cunostinta Consiliul Concurentei. Pentru a evita sanctionarea, inainte de incheierea contractului, partile pot adresa Consiliului Concurentei o cerere de certificare prealabila a neinterventiei prin care sa se confirme ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in sensul interzicerii acordului. Daca insa contractul a fost incheiat, precum si in cazul in care nu este certificata neinterventia, partile pot face cerere de exceptare de la aplicarea legislatiei concurentei, prin incadrarea pe categorii. Atunci cand Consiliul Concurentei constata ca acordul nu indeplineste conditiile de exceptare, va stabili un termen pentru modificarea acordului, in sensul incadrarii pe categoriile exceptate. Daca insa renegocierea acordului cu scopul incadrarii pe categorii de exceptare nu are sau nu poate avea loc, ca ultima solutie, partile pot solicita Consiliului Concurentei dispensa pentru acordarea beneficiului exceptarii individuale.

Desi franciza nu este o reteta care sa asigure succes garantat, avantajele acestui sistem pot fi imense atunci cand exista capacitatea financiara, manageriala si coordonare intre partile la contract. In articolele care urmeaza ne propunem sa prezentam cateva recomandari in ce priveste redactarea clauzelor specifice contractului de franciza precum si cateva modele de afaceri lansate in franciza.
CAPITOLUL IIISTUDIU DE CAZCONTRACTUL DE PRESTĂRI - SERVICII

ÎNTRE SC SIND ROMÂNIA SRL, SUCURSALA VOINEASA sI SC VACANŢA SAStudiul de caz prezentat in cele ce urmeaza prezintǎ încheierea unui contract de prestǎri -servicii între douǎ societǎti.


SC Sind România SRL Sucursala Voineasa , din anul 1993 este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Vâlcea , cu numarul J 37/234/1993 având forma juridica societate cu raspundere limitata . Durata de functionare este nelimitata .


Potrivit statutului obiectul de activitate al SC Sind România SRL Sucursala Voineasa, consta în vânzarea produsului turistic din urmatoarele activitatii:

hoteliere, de alimentatie publica, ocrotirea sanatatii, agrement si divertisment ( organizarea de excursii,drumetii pe trasee montane marcate, discoteca, biblioteca, jocuri)

cu caracter special organizarea de congresee, conferinte, expozitii ;

cu caracter sportiv: vânatoare , pescuit, jocuri sportive ;

productie :produse de patiserie si cofetarie ;

comert cu amanuntul in magazine nespecializate ;

transporturi de marfuri, manipulare si depozitare .


Se asigura si servicii suplimentare care acopera exigentele categoriei de clasificare a spatiilor hoteliere si de alimentatie publica dar si cele impuse de structura clientilor astfel :

servicii cu plata, care cuprind inchirieri de spatii pentru organizarea de conferite , banchete, inchirieri materiale sportive, parcare automobile etc.;

servicii fara plata , care cuprind sortarea si distribuirea corespondentei adresata clientilor, transmiterea de mesaje, pastrarea bagajelor, pastrarea valorilor pentru clienti, etc.


In urma datelor analizate rezulta ca peste 94% din totalul vânzarilor se realizeaza din servicii de baza si 6% din serviciile suplimentare .


Pentru satisfacerea cerintelor turistilor , Statiunea Voineasa dispune de :

6 hoteluri de 1 stea si 2 stele : Hotel Lotru**, Hotel Bradisor**, Hotel Poienita*, Hotel Vidruta*, Hotel Lotrisor*, Hotel Voinesita* ;

14 vile apartament categoria 3 stele ;

unitati de alimentatie publica : Restaurante de 2 stele - Lotru, Lotrisor, Bradisor ;

unitati comerciale ;

baza de tratament cu aparatura moderna , unde se pot trata boli ale aparatului locomotor, ale cailor respiratorii, nevrozei astenice, surmenjul fizic si intelectual , alte boli asociate .


Pentru realizarea obiectivului de activitate SC Sind România SRL Sucursala Voineasa are relatii care s-au îmbunatatit de la an la an cu peste 200 de agentii de turism din toate zonele tarii cu care s-au încheiat contracte comerciale. Pot fi mentionate agentiile tour operatoare bine cunoscute : SC Vacanta SA Bucuresti , SC Eximtur SRL Cluj Napoca, A.T.T. Slatina, SC Oniro SRL Ploiesti , SC Tilia SRL Rm. Vâlcea, SC Mistral Voyages SRL Constanta , SC Icar Tours SRL Iasi , etc.

Furnzorii de marfuri alimentare si nealimentare, bauturi alcoolice, bauturi racoritoare, combustibil, carburanti, materiale de întrtinere sunt: SC Diana SRL Rm. Vâlcea - pentru carne si preparate din carne (40%) , SC Annabella SRL Rm. Vâlcea- pentru conserve din legume si fructe etc. .


Dupǎ cele prezentate mai sus a fost încheiat contractul de prestari servicii intre SC Sind România SRL Sucursala Voineasa si SC Vacanta SA Bucuresti .

Contractul de prestari servicii este valabil in perioada 01 februarie -30 iunie 2008 .

La articolul nr. 1 din contract este prezentat obiectul negocierii si priveste asigurarea de catre prestator si utilizarea de catre beneficiar a spatiilor de cazare , a serviciilor de masa , tratament si a altor servicii .

Modalitatiile de rezervare a serviciilor si de confirmare de catre beneficiar respectiv prestator, documentele pe baza carora se vor presta serviciile : voucher, bilet de odihna si tratament sunt prezentate la articolele nr. 2, 3 si 4 .

În contractul de prestari servicii la articolul nr. 5 sunt prezentate obligatiile ce revin prestatorului dupa cum urmeaza :

sa asigure cazarea prompta a turistilor in unitasile de cazare conform prevederilor contractului cu respectarea nominalizarii unitatilor stabilite prin contract;

sa presteze serviciile contractate la un nivel calitativ corespunzator criteriilor de clasificare a capacitatilor care fac obiectul contractului;

sa rezolve în cursul aceleasi zile reclamatiile si sesizarile turistilor privind asigurarea serviciilor conform specificatiilor de pe documentele prezentate de turisti;

Tot la articolul nr. 5 sunt prezentate si obligatiile ce revin beneficiarului cum ar fi :

sa comunice prin fax comanda privind numarul de locuri solicitate cu 3 zile înainte de începerea sejurului;

sa respecte datele din comanda confirmata de prestator în ceea ce priveste numarul de persoane, profilul, tipul unitatii si categoria de confort, tarifele si preturile, datele de începere si terminare a sejurului;

sa informeze persoanele carora le emite bilete de odihna/tratament asupra conditiilor si serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform clauzelor contractuale.

Tarifele negociate sunt prezentate la articolul nr. 7 si sunt valabile pentru turisti români si straini . Sunt prezentate tarifele pentru cazare, masa si tratament , precum si alte servicii . În urma discutiilor purtate pentru tarifele de la articolul nr. 7 agentia poate adauga un comision de 20%, datorita faptului ca este una dintre agentiile cu vechime si foarte cunoscute cu care colaboreaza SC Sind România SRL Sucursala Voineasa .

În cazul banchetelor pentru elevi si studenti , simpozioane, conferinte, cantonamente, mese festive, tabere elevi si studenti la fiecare 10 persoane se acorda 1 gratuitate .

Modalitatiile si conditiile de plata sunt prevazute la articolul nr. 9 din contractul de prestari servicii .

La articolul nr. 11 se precizeaza ca în cazul nerespectarii modalitatilor si conditiilor de plata din prezentul contract si nedecontarii în termen de 5 zile a sumelor datorate de beneficiar , prestatorul va calcula si încasa majorari de 0,10% pentru fiecare zi de înârziere începând cu data scadentei .


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. 1 din 28.01.2008


I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre SC SIND ROMANIA SRL SUCURSALA VOINEASA cu sediul in localitatea Voineasa, judetul Valcea, str. Mihai Eminescu, nr. 1, cod postal:247750, telefax:0250/739963, telefon:0250/754444 -secretariat, 0250/735084-receptie, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J38/234/1993, CUI 4768274, cont virament RO07 RNCB 0263 0289 1619 0001 deschis la BCR Rm. Valcea , reprezentata prin: director - ec. Moldoveanu Danut si contabil sef - ec. Nutu Maria in calitate de PRESTATOR

si

SC VACANTA SA cu sediul in Bucuresti, str.Calea Mosilor, nr. 268 , bl. 12, sc. 1 , etaj 3, apt.9, sector: 2, telefon 021/2101134, fax 021/2110673, inregistrata la Oficiul registrul comertului sub nr. J 40/84/1991, cod fiscal/CUI 371203, cont de virament RO89 VBBU 2511 UN40 0100 2702, deschis la Volksbank, reprezentata prin director comercial Gheorghe Neacsu in calitate de BENEFICIAR, s-a incheiat urmatorul contract de prestari servicii turistice.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI. CONDITII. TERMENE

Art.1- Obiectul contractului priveste asigurarea de catre prestator si utilizarea de catre beneficiar a spatiilor de cazare , a serviciilor de masa , tratament si a altor servicii si priveste perioada 01 februarie-30 iunie 2008.

Art.2- Trimiterile la odihna si tratament se vor face in functie de solicitari, fara grafic de prezentare, in baza comenzii emisa de beneficiar si confirmata de prestator.

Art.3- Documentul pe baza caruia prestatorul asigura turistilor serviciile este : BILETUL DE ODIHNA/ TRATAMENT.

Art.4- Documentul prevazut la art. 3 va cuprinde obligatoriu: datele de identificare a agentiei emitente inclusiv numarul de autorizare si codul fiscal; denumirea prestatorului de servicii; beneficiarul serviciilor (numele si prenumele turistului); componentele pachetului de servicii, nominalizarea serviciilor elementare.


III. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.5 - Prestatorul se obliga:

a) -sa asigure cazarea prompta a turistilor in unitatile de cazare conform prevederilor contractului cu respectarea nominalizarii unitatilor stabilite prin contract;

b) -sa presteze serviciile contractate la un nivel calitativ corespunzator criteriilor de clasificare a capacitatilor care fac obiectul contractului;

c) -sa rezolve in cursul aceleasi zile reclamatiile si sesizarile turistilor privind asigurarea serviciilor conform specificatiilor de pe documentele prezentate de turisti;


Art.6 - Beneficiarul se obliga:

a)-sa comunice prin fax comanda privind numarul de locuri solicitate cu 3 zile inainte de inceperea sejurului;

b)-sa respecte datele din comanda confirmata de prestator in ceea ce priveste numarul de persoane, profilul,tipul unitatii si categoria de confort, tarifele si preturile, datele de incepere si terminare a sejurului;

c)-sa informeze persoanele carora le emite bilete de odihna/tratament asupra conditiilor si serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform clauzelor contractuale.


IV. TARIFELE

Art.7- Tarifele convenite prin prezentul contract sunt valabile pentru turisti romani si straini privind serviciile prestate in perioada 01 februarie - 30 iunie 2008, respectiv:


a)     TARIFE CAZARE

Hotel LOTRU** 31 lei/zi/loc.

(camere cu 2 locuri, baie proprie,

Tv color prin cablu, frigider, balcon)

- pat suplimentar la solicitare 50% din tariful/loc.

Tariful nu include micul dejun.

Tariful afisat la receptie este cu 12% mai mare.


VILE-APARTAMENT- categoria 3 stele

(cu 2 dormitoare, respectiv 4 locuri, living-room,

sala de baie, grup sanitar propriu, bucatarie proprie 260 lei/zi/vila

dotata corespunzator ( aragaz, frigider, vesela,

tacamuri ), Tv color prin cablu, centrala termica proprie)


Taxa hoteliera se va incasa la receptia Hotelului Lotru conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv 5% din tariful de cazare fara TVA pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.


b) BAREM MASA

Restaurant LOTRU** - cu formatie muzical

Se asigura servirea mesei ŕ la carte

pe baza de bonuri valorice 42 lei/zi/pers.


c) TARIF TRATAMENT 9 lei/zi/4 proced.

( nevroza astenica , refacere fizica si intelectuala )

Se vor face 4 proceduri/zi, exclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale pentru care nu se va incasa contravaloarea tratamentului.d) ALTE SERVICII

Se asigura accesul gratuit la: biblioteca, terenuri de sport, drumetii in grupuri organizate insotite de ghid pe trasee montane marcate, telefonie mobila Orange si Vodafone.

Se asigura accesul contra cost la: sala de spectacole si cinema, inchirierea de jocuri si materiale sportive, discoteca, jocuri distractive, biliard, telefoane publice, vanzari de ilustrate, ziare, produse de artizanat si cosmetice, excursii organizate cu autocarul pentru vizitarea obiectivelor turistice si oraselor din imprejurimi.

Art.8- Tarifele inscrise la art. 7 se vor reactualiza periodic in functie de rata inflatiei si se vor transmite in timp util.


V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Art.9- a) Beneficiarul va plati anticipat cu ordin de plata contravaloarea serviciilor ce urmeaza a fi prestate, data scadentei fiind data intrarii turistilor inscrisa in B.O.T., astfel incat in momentul prezentarii turistilor plata sa fie facuta. In caz contrar rezervarea nu este garantata.

b) Prestatorul va emite factura in maxim 3 zile de la prezentarea turistilor, la care va anexa originalul biletelor de odihna/tratament.


VI. CLAUZE SPECIALE CONVENITE DE PARTI

Art.10 -In perioada valabilitatii prezentului contract, respectiv 01 februarie - 30 iunie 2008, se pot organiza diverse actiuni ca: simpozioane, conferinte, cantonamente, mese festive, tabere elevi si studenti, pe baza comenzilor emise de beneficiar si confirmate de prestator pentru care tarifele de cazare si baremurile de masa sunt negociabile.


VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11-In cazul nerespectarii art. 9 lit ''a'' din prezentul contract si nedecontarii in termen de 5 zile a sumelor datorate de beneficiar, prestatorul va calcula si incasa majorari de 0,10% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data scadentei.


VIII. DISPOZITII FINALE

Art.12- Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si dispozitiile Codului Civil si Comercial.

Art.13- Eventualele litigii intervenite intre partile contractante se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de nereusita, litigiul va fi depus spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

Art.14- Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare, unul pentru fiecare parte, încheiat astǎzi 28.01.2008 si este valabil pe perioada 01 februarie - 30 iunie 2008.PRESTATOR    BENEFICIAR

DIRECTOR CONTABIL SEF DIRECTORCONCLUZII PRIVIND MODALITATILE DE INTOCMIRE A    DIFERITELOR TIPURI DE CONTRACTE ECONOMICE


Contractele economice au o importanta extrem de mare in derularea afacerilor. Modul in care trebuie privita aceasta activitate de incheiere a contractelor este unul important din punct de vedere economic dar si profesional.

Lucrarea de mai sus este strcuturata pe trei capitole fiecare dintre acestea referindu-se la o tema specifica ca : prezentarea generala a contractelor, tipurile de contracte economice si studiul de caz bazat pe un contract de prestari servicii.

Primul capitol face referire la contractele economice si le clasifica in functie de tipul acestora.

Al doilea capitol face prezentarea anumitor tipuri de contracte economice, trecand in pagina caracteristicille fiecarui contract.

Ultimul capitol este bazat pe un studiu de caz, acesta prezentand incheierea unui contract de prestri servicii dintre doua socetati.

Contractele economice au rolul de a reglementa realizarea productiei in cantitatile, calitatea si termenele stabilite precum si raporturile financiare dintre unitati, cu respectarea costurilor si a indicatorilor economici si financiari, in conformitate cu prevederile planului national unic, in vederea infaptuirii obiectivelor prevazute in satisfacerea cerintelor activitatii economice.


LISTE ANEXE

Anexa nr. 1

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


Anexa nr. 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


Anexa nr. 3

CONTRACT DE LEASING


Anexa nr. 4

CONTRACT DE FRANCIZĂ


Anexa nr. 5

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII


Anexa nr. 1

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE


Încheiat astazi ...............

la .......... ..... ...... ....


I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ............................., str. .......... ..... ...... ......... nr. ................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector .......... ..... ...... ........, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului .......... ..... ...... .................., sub nr. ................. din .......... ..... ...... .., cod fiscal nr. ........................... din .......... ..... ...... .., având contul nr. .............................., deschis la ..........................., reprezentata de .......... ..... ...... .........., cu functia de .......... ..... ...... .........., în calitate de vânzator, pe de o parte, si

sau

1.1. Întreprinderea/Asociatia .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................., cu sediul în (localitatea) .......... ..... ...... ............, str. .......... ..... ...... ........... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet .......... ..... ...... ............, posesoarea autorizatiei nr. ................. din ................, eliberata de Primaria ............................., codul fiscal nr. .......... ..... ...... din ............................., având contul nr. ............................., deschis la .......... ..... ...... ........., reprezentata de .......... ..... ...... ................., cu functia de .......... ..... ...... ........., în calitate de vânzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. .......... ..... ...... ....... nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector .......... ..... ...... ........, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului .......... ..... ...... .............., sub nr. ..................... din .......... ..... ...... .., cod fiscal nr. ......................... din .......... ..... ...... ..., având contul nr. .............................., deschis la ..........................., reprezentata de .......... ..... ...... .........., cu functia de .......... ..... ...... .........., în calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........................., cu sediul în (localitatea) .......... ..... ...... ....................., str. .............................. nr. ..............., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet .......... ..... ...... .............., înregistrata în registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .......... ..... ...... .............. din .......... ..... ...... .........., a Tribunalului .......... ..... ...... , codul fiscal nr. ...................... din .............................., având contul nr. ........................., deschis la .......... ..... ...... .........., reprezentata de ..................., cu functia de ..........., în calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociatia .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................., cu sediul în (localitatea) .......... ..... ...... ............, str. .......... ..... ...... ........ nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet .......... ..... ...... ..........., posesoarea autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ........................., codul fiscal nr. .......... ..... ...... din ............................., având contul nr. ............................., deschis la ............................, reprezentata de .............................., cu functia de ......................, în calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. D .......... ..... ...... ......., domiciliat în .......... ..... ...... ............, str. .......... ..... ...... ...... nr. ..........., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judet ......................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............... în (localitatea) .................... sector/judet ............., fiul lui .......... ..... ...... .......... si al .......... ..... ...... ........, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ....................... nr. ............................., eliberat de .........................., cod numeric personal .......... ..... ...... ........, în calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa încheie prezentul contract de vânzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vânzatorul sa obliga sa vânda, iar cumparatorul accepta sa cumpere marfurile în sortimentele, cantitatile, calitatea si preturile prevazute în anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Marfurile care fac obiectul vânzarii-cumpararii sunt în valoare totala de .......... ..... ...... ......, vânzatorul având obligatia sa le livreze cumparatorului la .......... ..... ...... . pâna la data de .......... ..... ...... ..... .

2.3. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, încarcare-descarcare, manipulare, transport si altele) se suporta de .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... .

2.4. Marfurile livrate vor fi însotite de urmatoarele documente .......... ..... ...... ........................... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... .

2.5. În cazul în care vânzatorul întârzie din vina sa livrarea marfurilor, în conditiile si la termenele prevazute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de .......... ..... ...... ..% pe zi de întârziere din valoarea marfurilor nelivrate, dar nu mai mult de aceasta valoare.

2.6. Vânzatorul poate livra marfurile contractate înainte de data prevazuta de prezentul contract, numai daca obtine acordul scris al cumparatorului.

2.7. La locul si data prevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se transfera cumparatorului.

III. RECEPŢIA sI ACCEPTAREA MĂRFURILOR

3.1. Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de parti si formata din:

a)     delegatul vânzatorului .......... ..... ...... .....

b)     delegatul cumparatorului .......... ..... ......

c)      comisia de receptie încheie un proces-verbal care va face parte integranta din prezentul contract.

3.2. a) Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara înlocuirea lor, iar vânzatorul are obligatia sa înlocuiasca bunurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei.

b) Vânzatorul are la dispozitie .................. zile pentru completarea marfurilor care lipsesc, sunt deteriorate sau necorespunzatoare.

3.3. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a executa si celelalte obligatii contractuale.

3.4. În cazul în care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta mai mult de .................. % din întreaga cantitate, cumparatorul are dreptul de a refuza receptia/primirea lor.

3.5. Cheltuielile efectuate cu înlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre vânzator.

IV. GARANŢII

4.1. Vânzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanta cu standardele de calitate în vigoare.

4.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt înscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari, termenele sunt urmatoarele: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................. .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... .

4.3. Vânzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

V. PLATA PREŢULUI

5.1. Cumparatorul va plati suma de ......................... lei reprezentând contravaloarea marfurilor, la data de ........................, lei în numerar/ordin de plata, din care ........................ lei în avans, la încheierea prezentului contract.

5.2. În cazul platii unui avans, daca cumparatorul refuza partial sau total marfurile, vânzatorul este obligat sa restituie sumele primite în limita valorii marfurilor refuzate, în termen de ..................... zile de la data notificarii refuzului.

5.3. Pentru orice întârziere de plata/livrare cumparatorul/vânzatorul trebuie sa plateasca o penalizare de ..................... % pe zi din suma datorata, dar nu mai mult decât valoarea creantei.

5.4. a) În cazul în care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza ca urmare a cresterii costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului, fortei de munca s.a.:

vânzatorul are dreptul sa majoreze preturile de vânzare ale marfurilor care fac obiectul prezentului contract, în raport cu majorarea costurilor, numai dupa trecerea unui interval de .................. zile de la notificarea scrisa adresata cumparatorului;

cumparatorul, în termen de ............ zile de la data primirii notificarii scrise a vânzatorului, are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite livrarea marfurilor.

b)     În cazul în care cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa în termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului majorat.

c)      Daca cumparatorul refuza, în scris, sa accepte pretul majorat, contractul înceteaza fara nici un fel de obligatii sau raspunderi din partea cumparatorului sau a vânzatorului.

VI. CLAUZE DE VALIDITATE

6.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între parti.

6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa înlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract înceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, în cazul în care una dintre parti:

nu îsi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ......., din prezentul contract;

este declarata în stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract;

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

îsi încalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori îsi executa în mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

7.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între partile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............... nu înlatura raspunderea partii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII. FORŢA MAJORĂ

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut în partea introductiva a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita în prima zi lucratoare dupa cea în care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între partile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

11.3. În cazul în care partile îsi încalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de ............... exemplare, din care ........................ astazi, .................... data semnarii lui.


VÂNZĂTOR


CUMPĂRĂTOR
Anexa nr. 2


Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) .......... ..... ...... .

Sediul .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......

Înregistrat la registrul comertului din judetul .......... ..... ...... ..........

sub nr. .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......

Cod fiscal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .

Telefon .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ*)


încheiat si înregistrat sub nr. .......

la registrul inspectoratului teritorial de munca din .............. la data de ................


A. Subsemnatul ........................., reprezentant legal al persoanei juridice .......... ..... ...... . si

salariatul/salariata .............................., domiciliat/domiciliata în localitatea ............................, str. .......... ..... ...... ...... nr. ..........., judetul ......................, posesor al actului de identitate seria ................... nr. .................., eliberat de ........................ la data de .......... ..... ...... ., am încheiat prezentul contract de munca în urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

I. Durata contractului:

a) nedeterminata, salariatul/salariata .......... ..... ...... ........ urmând sa înceapa activitatea la

data de ..........................;

b) determinata, de .......... ..... ...... ......, pe perioada cuprinsa între data de .........................

si data de ......................... .

II. Felul muncii

Functia

(meseria) .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............. .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. Activitatea prestata se desfasoara în conditii deosebite de munca .......... ..... ...... ..., grupa de munca ...................... timpul lucrat în aceste conditii .............................. . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, în conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III. Conditii de angajare: o norma întreaga, o fractiune de norma de ......................... . Durata timpului de lucru este de ................... ore/zi.

IV. Salariul lunar este de ....................... lei, din care salariul de baza de ............................ lei si urmatoarele sporuri .......... ..... ...... ............ . Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute în Codul muncii sau în contractele colective de munca. Salariatul ............................. beneficiaza în plus si de urmatoarele drepturi banesti ......................... . Data la care se plateste salariul este ............................. .

V. În situatia în care salariatul/salariata .......... ..... ...... .... este trimis/trimisa în delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) transport .......... ..... ...... .....;

b) cazare .......... ..... ...... ........;

c) diurna .......... ..... ...... ........ .

VI. Durata concediului anual de odihna este de ................ zile, în raport cu vechimea în munca a salariatului, de .............. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:

a) echipament de protectie .........................;

b) echipament de lucru .......... ..... ...... ;

c) antidoturi .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........;

d) alimentatie de protectie .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............;

e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii .......... ..... ...... .

VIII. Alte clauze: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..

IX. Obligatii generale ale partilor:

Angajatorul are obligatia:

a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa îi acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;

b) sa îi asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;

c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;

d) în cazul încetarii contractului, sa îi plateasca drepturile la zi.

Salariatul are obligatia:

a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de îndeplinirea lor fata de angajator;

b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.

X. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a înregistrat la inspectoratul teritorial de munca.


Angajator,Salariat,Reprezentant legal,
DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ:


Nr. crt.

Data contractului

Elementul contractual asupra caruia s-a convenit modificarea

Semnatura
Angajator

Salariat

Functionar al inspectoratului teritorial de munca


AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele .......... ..... ...... ....

Semnatura .......... ..... ...... .....................


* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de înregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).
Anexa nr. 3

CONTRACT DE LEASING

Nr. ....... data ..........


I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. Societatea comerciala ....................... cu sediul în ............. str. ................... nr. ..... sect. ..... al municipiului Bucuresti/judetul ................ tel. ............ fax .............. înmatriculata în Registrul comertului ................ sub nr. ........... având contul nr. ............... la Banca ................ si codul fiscal nr. ............... prin reprezentanti legali ........................ având functia ......................., cetatean .............. posesor al actului de identitate/pasaport nr. ................ în calitate de LOCATOR si

2. Societatea comerciala ....................... cu sediul în ............. str. ................... nr. ..... sect. ..... al municipiului Bucuresti/judetul ................ tel. ............ fax .............. înmatriculata în Registrul comertului ................ sub nr. ........... având contul nr. ............... la Banca ................ si codul fiscal nr. ............... prin reprezentanti legali ........................ având functia ......................., cetatean .............. posesor al actului de identitate/pasaport nr. ................ în calitate de UTILIZATOR.

S-a încheiat prezentul contract.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Locatorul ................... se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia instalatiei descrisa mai jos (se precizeaza denumirea, marca si documentele de atestare a acestora) în valoare de ....................., iar utilizatorul sa plateasca si sa preia acest bun.

2. Predarea-primirea bunului ce face obiectul utilizarii se consemneaza în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul ce face obiectul contractului va fi utilizat pentru .......... ..... ...... ...... (scopul, destinatia instalatiei, eficienta comerciala).


III. DURATA CONTRACTULUI

3. Contractul se încheie pe o durata de .........ani, cu începere de la data de ................. pâna la data de .............

4. Contractul se poate prelungi, în care scop partile vor încheia si semna un act aditional scris.


IV. PREŢUL sI MODALITĂŢI DE PLATĂ

5. Pretul pentru folosirea instalatiei (echipamentului) este de ................... pe luna.

Redeventele platite care acopera valoarea de circulatie a bunului vor fi calculate tinând seama de o marja de profit si de amortizarea integrala a bunului, regimul de amortizare fiind stabilit de parti, de comun acord, în conformitate cu legea.

Evolutia ratei inflatiei care se înregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract poate determina indexarea redeventelor.

6. Partile au convenit ca plata sa se faca prin:

a) virament cu ordin de plata;

b) fila CEC;

c) cambie.

Plata se va face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului cu nr. ................ deschis la Banca ................. sucursala ................. În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul îsi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa aiba în vedere varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa si amortizarile.

În situatia în care contractul de leasing a fost încheiat ca urmare a unei novatii, prin care s-a stins un raport juridic anterior nascut în baza unui contract de locatie de gestiune, locatorul va lua în considerare si ratele cu titlu de chirie platite în baza contractului de locatie la gestiune, daca acest contract a fost încheiat cu acelasi utilizator.


V. GARANŢII sI ASISTENŢĂ TEHNICĂ

7. Locatorul garanteaza bunul predat în folosinta utilizatorului pentru

7a) performante .......... ..... ...... .........................

7b) calitate ...................... pe o perioada de .......... calculata de la ................. pâna la .................

8. Partile contractante vor încheia un proces-verbal dupa punerea în functiune a instalatiei pentru a constata modul de functionare.

9. Locatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica în procesul de utilizare pe toata durata prezentului contract.

10. Locatorul va livra, odata cu instalatia:

- cartea tehnica, instructiuni, documentatie .......... ..... ......


11. Locatorul va garanta pe utilizator de evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice care ar pretinde vreun drept real asupra bunului închiriat.


VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

a) sa confere utilizatorului un drept de folosinta si posesia bunului utilizat în sistem de leasing;

b) sa-i predea utilizatorului bunul la termenul stipulat în contract ................. la adresa .......................... pe baza de proces-verbal.

Cheltuielile de predare vor fi suportate de .......................

c) locatorul garanteaza bunul livrat pe o perioada de ........... ani care curge din momentul receptiei, în urmatoarele conditii ..........................

d) locatorul se obliga sa nu înstraineze, sa nu greveze si sa nu dispuna de instalatie în alt mod din proprie initiativa pe durata contractului;

e) sa respecte la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta în posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului sau restituirea acestuia.

13. Utilizatorul se obliga:

a) sa preia si sa foloseasca bunul, dupa destinatia care rezulta din documentatie si clauzele prezentului contract;

b) sa nu încheie un contract de sublocatie privind bunul încredintat, fara acordul locatorului;

c) sa efectueze platile cu titlu de redeventa în cuantumul valoric stabilit si la datele fixate în prezentul contract;

d) sa execute la termen si în bune conditii toate reparatiile capitale si curente;

e) sa suporte cheltuielile de întretinere si reparatiile ocazionate de întrebuintarea bunului în activitatea sa;

f) sa fixeze pe partile si pe piesele componente ale instalatiei placute din care sa rezulte numele furnizorului (în scop publicitar);

g) sa apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la bunul ce face obiectul prezentului contract.

În caz de pierdere, deteriorare, furt, disparitie a bunului, din culpa sa, sa plateasca proprietarului contravaloarea bunului.

h) sa asigure bunul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca sumele de asigurare, ori sa preia contractul de asigurare de la locator;

i) sa plateasca toate impozitele si taxele, precum si utilitatile consumate (energie electrica, termica, gaze naturale, salubritate, telefon, fax etc;)

j) sa efectueze investitiile convenite cu locatorul, prevazute în anexa de la prezentul contract;

k) sa restituie bunul locatorului, în stare de buna folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea contractului, în cazul în care nu s-a exercitat dreptul de optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile înainte de data expirarii fiind considerat ca, initial, l-a primit în stare buna.


VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

14. În cazul în care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat, nu-si respecta obligatiile privitoare la investitii sau daca se afla în reorganizare judiciara sau faliment, locatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu daune interese. În cazul în care utilizatorul nu-si executa obligatia de plata a redeventei, locatorul are dreptul sa perceapa penalitati de ........% pe zi de întârziere, calculata la valoarea ratelor restante.

Pentru neplata redeventei, trei luni consecutiv, locatorul are dreptul a rezilia contractul prin simpla notificare, cu plata de daune interese, ce cuprind redeventele scadente si cuantumul valoric al redeventelor care au ramas de platit pâna la expirarea prezentului contract. Pentru alte cauze, rezilierea poate avea loc prin conventia partilor sau prin hotarâre judecatoreasca.

Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga locatorul la plata de daune ce vor fi egale cu valoarea contabila ramasa.


VIII. FORŢA MAJORĂ

15. Forta majora ivita dupa încheierea contractului care împiedica sau întârzie total/partial executarea contractului apara de raspundere partea care nu si-a putut îndeplini obligatiile din aceasta cauza pentru perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 - 1083 Cod civil.

16. Prevederile articolului precedent nu se aplica în cazul în care partea care invoca forta majora era în întârziere.

17. Prin forta majora se întelege un eveniment neprevazut si de neînlaturat, independent de vointa partilor care întârzie sau împiedica total/partial îndeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturala, incendiu, mobilizare, rechizitie, insurectie, starea de razboi. Greva nu va fi considerata caz de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa justifice celeilalte parti, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa însotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca notificarea nu s-a transmis în conditiile stabilite, partea aflata în culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, întrucât nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.


IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

18. Modificarea contractului se face de comun acord prin act aditional semnat de ambele parti.


X. DISPOZIŢII FINALE

19. Litigiile aparute în legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente.

20. Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


LOCATOR UTILIZATOR


Reprezentanti legali Reprezentanti legaliAnexa nr. 4


CONTRACT DE FRANCIZĂ*)

Nr. ........ data .............I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. Societatea Comerciala ................. cu sediul în ............... str. ................... nr. ..... judetul/sector al municipiului Bucuresti ................... telefon ................ fax ................. înmatriculata la Registrul comertului sub nr. ............ si codul fiscal nr. ............... având contul de virament nr. ................. la Banca ........................ reprezentata prin ........................... cetatean ............ legitimat cu act de identitate/pasaport nr. .............. având functia de ................. în calitate de FRANCIZOR si

2. Societatea Comerciala ................. cu sediul în ............... str. ................... nr. ..... judetul/sector al municipiului Bucuresti ................... telefon ................ fax ................. înmatriculata la Registrul comertului sub nr. ............ si codul fiscal nr. ............... având contul de virament nr. ................. la Banca ........................ reprezentata prin ........................... cetatean ............ legitimat cu act de identitate/pasaport nr. .............. având functia de ................. în calitate de BENEFICIAR

am încheiat prezentul contract.


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Francizorul acorda beneficiarului dreptul de a vinde sub numele sau si sub însemnele marcii sale (ale francizorului), în conditiile prezentului contract produsele prevazute în anexa care vor fi comercializate în magazinele deschise de beneficiar în teritoriul delimitat prin contract. Pentru aceste drepturi primite, beneficiarul trebuie sa-i plateasca francizorului o redeventa si sa desfaca produsele în conformitate cu practica de afaceri a francizorului.


III. DEFINIŢII

2. În cadrul prezentului contract, termenii de mai jos vor avea semnificatia urmatoare:

a) "Produs(ele)" - înseamna toate marfurile prevazute în anexa nr. 1 din prezentul CONTRACT pe sorturi;

b) "Teritoriul" - înseamna aria geografica în care beneficiarul îsi va desfasura activitatea si va deschide magazine în conditiile prezentului contract;

c) "Magazine" - înseamna toate magazinele deschise de beneficiar în teritoriu în conditiile prezentului contract;

d) "Sub numele" - cuprinde numele comercial al beneficiarului si/sau însemnele marcii sale si alte simboluri utilizate de acesta în identificarea si promovarea produselor, cu exceptia celor cesionate beneficiarului;

e) "Pretul de livrare" - este pretul la care francizorul livreaza produsele tertilor beneficiari, acest pret neincluzând TVA, cheltuieli de transport, asigurare etc.


IV. DURATA CONTRACTULUI

3. Contractul se încheie pe o durata de ........ ani, începând cu data de ................... pâna la data de ...............

4. Partile vor conveni prelungirea prezentului contract, în care scop pot încheia un act aditional scris si semnat de ambele parti.

În cazul în care partile nu prelungesc contractul, nici una din ele nu va putea fi obligata sa plateasca celeilalte compensatii, ca urmare a pierderilor suferite de acesta din urma, datorita încetarii efectelor contractului.


V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

5. A. OBLIGAŢIILE FRANCIZORULUI

a) LICENŢA - sa transmita beneficiarului pâna la data de ................. dreptul de folosinta exclusiva, în limitele teritoriului, a marcilor produselor care fac obiectul prezentului contract;

a1) Francizorul are dreptul sa înceteze furnizarea anumitor produse beneficiarului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice, sanitare, de ordine publica ale teritoriului;

a2) Francizorul are dreptul ca în conditiile prevazute în alineatul precedent, sa ceara beneficiarului încetarea distribuirii produselor aflate în stocul acestuia din urma;

b) Francizorul se obliga sa nu foloseasca alta marca sau nume pentru produsele respective, altele decât cele care au fost cesionate beneficiarului;

c) Francizorul va pune gratuit la dispozitia beneficiarului design-ul corespunzator si instructiunile necesare privitoare la amenajare, mobilier si decorare, conform planului de organizare a spatiului de desfacere pe care l-a avizat;

d) PREGĂTIREA PERSONALULUI. În maximum ....... zile de la data semnarii prezentului contract sa trimita un numar de ........ specialisti care sa asigure instruirea si pregatirea personalului de conducere si executie al magazinului, conform cu politica sa comerciala. Pregatirea va avea loc la sediul francizorului;

e) Cheltuielile privind cazarea, transportul si salarizarea specialistilor sunt în sarcina francizorului;

f) Sa asigure anual pregatirea unui numar ......... de salariati, în tehnici si metode de distribuire a produselor la sediul francizorului si o perioada de ........ zile, la sediul beneficiarului;

g) MANUALE sI KNOW-HOW. Sa puna la dispozitia beneficiarului, pâna la data de ......... gratuit Know-how-ul operational, tehnic si administrativ, precum si manualele de utilizare si de service a produsului/produselor, tehnicile de marketing, modul de pregatire a personalului, dreptul de autor pentru aceste manuale apartinând francizorului;

h) sa verifice prin persoane împuternicite magazinele deschise de beneficiar;

i) sa livreze produsele comandate de beneficiar în cantitatile, calitatile si la termenele pe care acesta le-a solicitat prin înscrisuri, conform regulilor INCOTERMS 1990 ..............................;

j) sa nu numeasca pe durata contractului, un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract;

k) sa garanteze produsele conform termenelor înscrise în anexa nr. 2.

6. B. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

a) Sa deschida în termen de ........ zile de la data semnarii prezentului contract, magazine, amplasate la adresa .......... ..... ...... ......;

b) Sa transmita francizorului informatii si fotografii de buna calitate privind cladirea fiecarui magazin, cu determinarea vecinatatilor fiecareia, înainte cu cel putin 30 de zile de la achizitionare; în cazul în care francizorul are obiectii în ceea ce priveste cladirea sau vecinatatile acesteia, beneficiarul nu va achizitiona magazinul;

c) Sa transmita francizorului dupa ce a primit aviz favorabil de la acesta, toate actele încheiate în legatura cu magazinul ce urmeaza sa-l foloseasca împreuna cu planul de organizare a spatiului achizitionat;

d) Sa respecte design-ul stabilit de francizor, inclusiv indicatiile privitoare la mobiliar, decoruri etc;

e) Sa asigure pentru fiecare magazin o suprafata conform planului de organizare, avizat de francizor;

f) Sa plateasca cheltuielile de cazare, transport si salarizare a personalului instruit;

g) Sa foloseasca know-how-ul si informatiile primite de la francizor numai în scopul deschiderii de magazine pentru produsele ce fac obiectul acestui contract si desfasurarii activitatii acestora;

i) Sa utilizeze marcile, numele comercial si alte simboluri transmise, numai în legatura cu produsele convenite si numai în stilurile, formele, culorile si marimile autorizate în scris de francizor;

j) La ajungerea la termen a prezentului contract sa înceteze folosinta marcilor cedate si sa restituie francizorului toate documentele privind marcile respective;

k) Pe durata contractului si dupa încetarea lui, beneficiarul sa nu includa în numele sau comercial vreun nume sau o marca din cele care fac obiectul contractului;

l) Sa aduca la cunostinta francizorului orice atingere sau contestare a marcilor cesionate din partea unor terte persoane, în teritoriu si sa ia masurile corespunzatoare. Cheltuielile efectuate pentru asemenea masuri vor fi suportate în mod egal de cele doua parti.

m) Activitatea de distributie a produselor. Beneficiarul sa utilizeze magazinele numai pentru vânzarea produselor furnizate de francizor ori de terte persoane agreate în scris de catre francizor;

n) Sa desfasoare o activitate în conformitate cu standardele, metodele si formele stabilite de francizor prin contract si prin instructiuni ulterioare, comunicate beneficiarului. Aceasta activitate se va desfasura sub marca, numele comercial si conform cu practica de afaceri a francizorului;

o) Sa asigure personalului, pe cheltuiala sa, uniforme cu emblema francizorului;

p) Sa faca cunoscut tertilor si consumatorilor ca este beneficiarul francizorului .............................

r) Va folosi în cadrul magazinelor sale numai articolele promotionale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate în scris de francizor. Francizorul va furniza astfel de articole la cererea si pe costul beneficiarului;

s) Întreaga activitate a beneficiarului se va desfasura în contul, pe cheltuiala si pe riscul sau, fara a aduce vreo atingere numelui sau reputatiei francizorului;

t) Sa aiba o atitudine cinstita, civilizata si plina de curtoazie fata de partenerii de afaceri si consumatori si sa rezolve cu solicitudine si cu buna-credinta orice reclamatie provenita de la acestia;

u) Sa informeze permanent si imediat pe francizor asupra schimbarilor ce survin pe plan legislativ, administrativ si de afaceri, în teritoriu;

v) Va vinde produsele la preturi care sa nu fie mai mici decât pretul lor de achizitie.

COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI.

x) Beneficiarul sa comande francizorului înainte cu ........ zile de deschiderea magazinului o cantitate de produse necesara desfasurarii unei activitati rentabile;

y) Sa se asigure cu un stoc de produse care sa permita o activitate continua;

z) Sa achite francizorului contravaloarea produselor, sa plateasca redeventa lunara si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport si de asigurare a produselor.

7. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de beneficiar vor fi livrate de francizor acestuia sau agentilor sau la ........................... (se indica locul si modalitatea de livrare, de exemplu - franco; depozit francizor; FOB portul de încarcare etc).

2. Pentru viciile aparute sau pierderea produselor, francizorul raspunde numai daca viciul (pierderea) a fost constata de beneficiar sau de agentii sai, în momentul livrarii si a fost anuntata francizorului în termen de ........... an/zile de la data livrarii;

- în cazul în care francizorul cere beneficiarului retragerea unor produse de pe piata, beneficiarul va fi despagubit pentru toate pierderile suferite, mai putin pierderile de profit. Daca beneficiarul nu da curs cererii francizorului, nu va raspunde pentru eventualele pagube suferite de beneficiar ca rezultat al distribuirii produselor respective.


VI. PREŢUL, REDEVENŢA, MODALITĂŢI DE PLATĂ

8. Pretul de cumparare a produsului, produselor pe care beneficiarul îl plateste este cel înscris în anexa nr. 1 din contract si include ...............


Pretul poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor. Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa o notifice în prealabil celeilalte parti, cu acordarea unui preaviz de .......... zile.

9. Beneficiarul se obliga sa achite francizorului pretul produselor, astfel:

- 9a) - datele platii .......... ..... ...... ...........;

- 9b) - locul platii .......... ..... ...... ............;

- 9c) - modalitatea de plata .......... ..... ...... .... .

10. Redeventa

Beneficiarul va plati francizorului pâna la data de ........... ale fiecarei luni, un procent lunar de ........% din valoarea produselor cumparate si receptionate lunar, aceasta reprezentând redeventa cuvenita francizorului.

Plata redeventei se face prin ................... la ....................... banca ......................

B. GARANŢII

11. Francizorul garanteaza produsele, conform termenelor de garantie înscrise în anexa nr. 2.

12. Francizorul se obliga sa asigure pe cheltuiala sa, prin grija beneficiarului, service-ul pentru produsele necorespunzatoare. Punctul de service va fi organizat conform instructiunilor francizorului, în teritoriu, la sediul beneficiarului si va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract. Francizorul va transmite documentatia privind service-ul în termen de ........ zile de la deschiderea primului magazin.


VIII. CLAUZE DE NECONCURENŢĂ

13. Beneficiarul se obliga sa nu reprezinte, sa nu manufactureze si sa nu vânda produse identice si/sau similare cu cele are fac obiectul prezentului contract.

14. Francizorul se obliga sa actioneze cu buna-credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel încât sa nu prejudicieze pe beneficiar.

15. Beneficiarul se obliga sa actioneze cu buna-credinta, sa aibe o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel încât sa nu-l prejudicieze pe francizor.


IX. ÎNCETAREA FURNIZĂRII PRODUSELOR DE FRANCIZOR

16. În cazul în care produsele nu se vând, francizorul va înceta furnizarea de produse.

17. Francizorul va putea înceta furnizarea de produse si în situatia în care, verificând magazinele, va constata ca beneficiarul nu respecta conditiile prezentului contract sau conditiile sanitare, igienice, administrative din magazinele din teritoriu si prin aceasta îi stribeste numele comercial.


X. CONFIDENŢIALITATE

18. Beneficiarul se obliga sa trateze toate informatiile si documentele de are a luat cunostinta în timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei terte persoane.


XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

19. Contractul înceteaza la expirarea duratei lui, daca francizorul desface direct sau prin persoane interpuse.

Produsele sale în teritoriul dat în exclusivitate beneficiarului; beneficiarul a fost condamnat ori a savârsit alte fapte care pot afecta sau stirbi reputatia francizorului; prin acordul ambelor parti.

20. În cazul încetarii efectelor prezentului contract, beneficiarul este obligat:

- sa restituie pe cheltuiala sa francizorului toate produsele aflate în stoc si care nu au fost integral platite;

- sa plateasca sumele datorate francizorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei încetarii contractului.


XII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

21. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptiile prevazute expres în contract.

22. Nerespectarea totala sau partiala ori executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale atrage obligarea partii vinovate la plata de daune.

23. În cazul în care beneficiarul nu efectueaza plata produselor livrate la termenele contractuale, va plati francizorului penalitati de întârziere de .......% din suma datorata pe zi de întârziere, dar nu mai mult decât suma datorata.

24. În cazul în care francizorul nu respecta cantitatile, calitatea si termenele de livrare solicitate de beneficiar prin înscrisuri, francizorul va plati beneficiarului penalitati de ................ pe zi, calculate la valoarea respectivului lot de produse.


XIII. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRŢILE CONVINXIV. FORŢA MAJORĂ

26. Forta majora ivita dupa încheierea contractului apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti în termen de 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore sa se comunice în maximum 15 zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului în continuare. În acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligatiile pâna la aceasta data.


XV. LITIGII

27. Litigiile aparute între parti în timpul derularii prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. Daca partenerii nu ajung la o întelegere amiabila, litigiile vor fi înaintate spre rezolvare Curtii de Arbitraj de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României.

28. Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile în conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, în baza prevederilor prezentului contract si a legislatiei române.

29. Litigiile se vor solutiona în România, la Bucuresti.

30. Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.


XVI. DISPOZIŢII FINALE

31. Prezentul contract are urmatoarele anexe:

- anexa nr. 1 (produse, preturi) .............................;

- anexa nr. 2 (termene de garantie) .......................... .

Contractul intra în vigoare la data semnarii lui de parti.

32. Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decât daca sunt semnate de ambele parti contractante. Cesionarea prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al partilor.

33. Prezentul contract a fost încheiat în tara ..................... orasul ............... în limba ................... în ........... exemplare cu aceeasi putere valabila, câte unul pentru fiecare parte.


Data semnarii ................


FRANCIZOR BENEFICIAR


Reprezentantul legal Reprezentantul legal


BIBLIOGRAFIE


Jörg K. Menzer, Cartea de contracte, Editura C. H. Beck, Bucuresti 2007

Constanta Vasilescu, Contracte economice, Editura Oscar Print, Bucuresti 2007

Legea nr. 71 din 29 decembrie privind contractele economice

Revista ''Tribuna economica'' nr. 12/2008


Document Info


Accesari: 16299
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )