Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...PIATA DE CAPITAL

economie
PIAŢA DE CAPITALîn România structura pietei financiare este privita dupa conceptia anglo-saxona, conform careia piata de capital este o componenta a pietei financiare.

Piata de capital se prezinta astfel ca un mecanism de legatura între investitori si emitenti a caror decizie de investire vizeaza doua obiective complementare:

rentabilitatea, respectiv un grad înalt de fructificare a capitalurilor;

1.1. Structura pietei de capital în România


Din punct de vedere al structurii, piata de capital poate fi segmentata în functie de diferite criterii rezultate din diversitatea produselor tranzactionate, a procedurilor si tehnicilor de vânzare-cumparare a valorilor mobiliare, precum si modalitatile diferite de finalizare a tranzactiilor sau modul de fonuare a pretului valorilor mobiliare.

Astfel, din punct de vedere al producerii si comercializarii valorilor mobiliare, piata de capital cuprinde doua segmente:

Din punct de vedere al obiectului tranzactiei, piata de capital cuprinde urmatoarele segmente:

Piata actiunilor - reprezinta piata pentru actiuni comune si preferentiale ale corporatiilor private. O actiune comuna nu promite nici o plata periodica, spre deosebire de obligatiuni care promit plati periodice ale cuponului si rambursarea sumei împrumutate la scadenta, ci confera un drept rezidual asupra veniturilor emitentului;

Piata contractelor la termen (futures) - reprezinta piata pe care valorile mobiliare sunt tranzactionate pentru livrarea si plata viitoare. Instrumentul contractat este numit contract la termen. Valorile mobiliare ce fac obiectul contractului pot fi deja în circulatie sau pot fi emise înainte de scadenta contractului. Daca un contract la termen este tranzactionat la "ghiseu", prin negociere, acesta poarta denumirea de contract forward (piata forward);

Piata optiunilor - reprezinta piata în care se tranzactioneaza valori mobiliare pentru livrare conditionata. Instrumentul tranzactionat poarta denumirea de contract de optiuni. Optiunile reprezinta cele mai cunoscute dintre derivative care sunt titluri de valoare compuse ce au la origine un alt activ sau un alt titlu. Optiunile sunt titluri ce dau dreptul detinatorului de a vinde sau cumpara un anumit numar de titluri la un pret stabilit si peste un anumit interval de timp. Din aceasta perspectiva, cumparatorul unei optiuni are dreptul, dar nu si obligatia de a cumpara, o cantitate standard de titluri. Vânzatorul optiunii îsi asuma obligatia de a vinde, respectiv, cumpara, la scadenta, cantitatea de titluri prevazuta în optiune si are aceasta obligatie indiferent de cursul pietei. Cele mai des întâlnite tipuri de contracte de optiuni sunt optiunile call (de cumparare) si optiunile put (de vânzare).

Din punct de vedere al modului de formare a pretului valorilor mobiliare, piata de capital se structureaza în:

Piata de licitatie - este piata pe care tranzactionarea este condusa de o parte terta, în functie de supra cumpara sau vinde o anumita valoare mobiliara. Tranzactionarea se realizeaza cu respectarea unor reguli fixate si de obicei prin licitatie. Partea terta care realizeaza tranzactionarea este un agent de piata, în timp ce cumparatorii si vânzatorii nu iau contact direct.

Piata de negocieri - este piata pe care, fie prin intermediul unui broker sau dealer, fie prin interactiune directa, cumparatorii si vânzatorii de tiluri negociaza pretul si volumul titlurilor mobiliare. în cazul în care tranzactia este intermediata de catre un broker sau dealer, identitatea partilor poate fi cunoscuta sau nu reciproc. Deoarece tranzactiile au loc în mai multe locuri, aceasta piata este o piata prin telefon, telex sau computer. Este o piata utila în cazul valorilor mobiliare inactive sau în cazul tranzactiilor foarte mari, care pot cauza pe o piata de licitatii fluctuatii de scurta durata pâna în momentul în care vor exista suficient de multe ordine în cealalta parte a pietei.

Din punct de vedere al momentului finalizarii tranzactiilor, piata de capital poate fi segmentata astfel:

Piata de capital, ca un mecanism complex, necesita pentru functionarea corecta si eficienta existenta anumitor institutii, fiecare având un rol distinct si bine determinat.

în cadrul desfasurarii activitatii sale, bursa trebuie sa raspunda unor trebuinte la nivel macroeconomic (la nivel de economie nationala), la nivel microeconomic (la nivelul firmelor ce-si desfasoara activitatea în tara respectiva), precum si la nivel individual (pentru posesorii de titluri sau pentru detinatorii de economii disponibile pentru investitii)1.

Pe piata de capital din România functioneaza urmatoarele institutii:

Victor Stoica, Eduard Ionescu - Piete de capital si burse de valori, Edirura Economica, Bucuresti 2002, p. 81-83


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM);

Organisme de autoreglementare (OAR);

Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM);

Intermediarii de valori mobiliare (societatile de valori mobiliare);

Bursa de Valori Bucuresti;

Piata extrabursiera

Societatea RASDAQ;

Societati de compensare, decontare si depozitare;

Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare (SNCDD);

Societati de registru independent
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a luat fiinta în baza Legea m.52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori adoptata, în anul 1994, de catre Parlamentul României.

Atributiile CNVM sunt urmatoarele: o favorizarea bunei functionari a pietei valorilor mobiliare;

o asigurarea protectiei investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase; o    informarea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului asupra persoanelor care fac

în mod public apel la economii banesti si asupra valorilor emise de acestea; o stabilirea cadrului activitatii intermediarilor si agentilor pentru valori; o    mobiliare, regimul asociatiilor profesionale constituite de acestia si al organismelor

Organismele de autoreglementare


Organismele de autoreglementare (OAR) sunt acele organizatii autorizate de CNVM sa reglementeze activitatea membrilor sai si sa asigure pastrarea de catre acestia a regulilor CNVM si a celor proprii. OAR, fara a se limita la orice bursa de valori, asociatie profesionala a Soietatilor de valori mobiliare, societate de compensare si/sau depozitate colectiva, asociatie a organismelor colective de plasament, sau asociatie a celor independente autorizate.

Organismelor autorizate ca OAR de catre CNVM, le sunt delegate prerogative de adoptare a unor reguli privind membri, supravegherea, anchetarea si sanctionarea acestora, în masura în care acestia încalca regulile OAR, CNVM sau alte dispozitii legale aplicabile.

Asociatia Nationala a Societatilor de Valori Mobiliare (ANSVM) este o asociatie profesionala non-profit a intermediarilor de valori mobiliare din România. A fost constituita la data de 10 ianuarie 1995, în baza Legea m.52/1994, cu 25 de membri fondatori si are scopul de a promova si reprezenta interesele comunitatii intermediarilor de valori mobiliare si a obtinut autorizarea de functionare din partea CNVM imobiliare în data de 07.03.1995, devenind personalitate juridica în data de .09.04.1995. în luna septembrie 1996, ANSVM a obtinut statutul de organism de autoreglementare, în aceasta calitate, având autoritatea de a reglementa si supraveghea conduita societatilor de valori mobiliare membre, de a asigura respectarea reglementarilor actuale si a legislatiei în domeniul - valorilor mobiliare în România.Conform statutului, ANSVM are ca obiective: o    Promovarea institutiilor pietei de capital;

o Ridicarea standardelor profesionale specifice activitatii de intermediere de valori mobiliare;

o Asigurarea unui cadru adecvat unei activitati de cooperare, asistenta si conlucrare atât cu organismele guvernamentale, cât si cu organizatii si asociatii neguvernamentale din tara si strainatate;

o încurajarea dezvoltarii activitatii de intermediere de valori mobiliare si de cunoastere de catre investitori a posibilitatilor si a avantajelor acestei activitati;

o Contribuirea la formarea si educarea personalului societatilor de valori mobiliare în vederea îmbunatatirii competentei profesionale.

Participantii directi pe piata Bursei de Valori Bucuresti sunt societatile de valori mobiliare (societatile de brokeraj) membre ale Asociatiei Bursei, definite ca societati pe actiuni având ca obiect exclusiv de activitate intermedierea de valori mobiliare si autorizate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa negocieze în cadrul Bursei. Acestea pot desfasura o gama mai larga sau mai restrânsa de activitati de intermediere, în functie de marimea capitalului constituit.

Intermedierea de valori mobiliare cuprinde:

a)  vânzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu sau al clientilor;

b)  garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

c)  transmiterea ordinelor clientilor în scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;

f)   pastrarea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor în cursul administrarii portofoliilor acestora sau în alte scopuri autorizate prin reglementarile CNVM;

h)    alte activitati de intermediere sau legate de intermediere autorizate de CNVM cum ar fi:


elaborarea documentatiei în vederea majorarii capitalului social sau/si finantarii prin plasament privat sau/si oferta publica de vânzare a valorilor mobiliare.


Bursa de valori reprezinta o institutie cu personalitate juridica care asigura publicului - prin activitatea intermediarilor autorizati - sisteme, mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continua, ordonata,transparenta si echitabila a tranzactiilor cu valori mobiliare si care constituie ppiata oficiala si organizata pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota oferind economiilor investite în ele garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare.

Pe plan mondial s-a manifestat tot mai acut necesitatea aparitiei maselor de marfuri în contextul în care târgurile au început sa decada lent lasând locul depozitelor, magaziilor, comertului en gros în general. Le Nouveau Negociant (Noul Negociant) de Samuel Richard (1686) sustine ca bursa este "locul de întâlnire al bancherilor, negustorilor si negociantilor, agentilor de schimb si de banca, curtierilor si altor persoane"4.


1.2.6. Piata extrabursiera

Structura institutionala a pietei extrabursiere organizate (OTC), numita si Rasdaq cuprinde societatea non-profit:

Deciziile cu privire la piata Rasdaq revin Asociatiei Nationale a Valorilor Mobiliare (ANSVM), alcatuita din societatile de valori mobiliare autorizate sa efectueze tranzactii cu valori mobiliare.

Rasdaq reprezinta sistemul central în care se introduc, se executa si se raporteaza ordinele. Valorile mobiliare cotate în sistem sunt:

o Actiunile societatilor comerciale române distribuite deja pe calea ofertelor publice initiale sau prin programul de privatizare care fac obiectul regimului de furnizare periodica de date financiare al CNVM si care nu sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti;

1.3. Participantii la sistemAccesul sau participarea directa în sistem este limitata la membrii care satisfac toate cerintele de participare stabilite de. ANSVM si/sau Rasdaq Srl. Aceste cerinte includ:

Un nivel de capitalizare mai mare decât cel stabilit de CNVM pentru intermediarii autorizati sa tranzactioneze valori mobiliare în calitate de dealeri (adica cumpararea si vânzare a de valori mobiliare în contul propriu al societatii);

O configuratie specifica a echipamentelor si programelor si anumite particularitati legate de sistemul de telecomunicatii, întretinerea echipamentului, cerinte operationale si de securitate continute în contractele de servicii, ghiduri ale utilizatorului si alte asemenea documente;

Un minim de personal si de proceduri de supraveghere. Participanti pot fi:

formatori de piata care afiseaza cotatii pentru orice valoare mobiliara pe care ANSVM

o clasifica drept eligibila pentru sistem.

înregistrarea în calitate de formator de piata obliga membrul sa introduca în sistem

cotatii ferme, fie pentru cerere (bid), fie pentru oferta (offer), pentru fiecare din valorile mobiliare pentru care este înregistrat.

Participanti care nu sunt formatori de piata care pot introduce cotatii indicative pentru orice valoare mobiliara considerata eligibila de catre ANSVM pentru sistem.

Introducerea de cereri indicative sau oferte indicative reprezinta un simplu anunt ca membrul este dispus sa negocieze termenii unei posibile tranzactii cu acea valoare mobil iara cu un alt membru.

Membrul poate modifica sau retrage o cotatie indicativa în orice moment în timpul orarului de functionare a pietei.

1.3.1. Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare (SNCDD)SNCDD este o societate care îndeplineste un serviciu de utilitate publica. In activitatea sa, SNCDD urmareste consolidarea si dezvoltarea pietei valorilor mobiliare în România, prin promovarea unui sistem de compensare, decontare si depozitare ale valorilor mobiliare, în conditiile unor costuri de operare cât mai scazute.

Profitul obtinut de SNCDD este folosit pentru constituirea unui fond de garantare a operatiunilor de decontare si compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare si pentru reducerea constanta a costurilor de functionare ale acesteia, prin perfectionarea sistemelor de operare.


1.3.2. Societatile de registru independent.Un registru independent autorizat desfasoara activitati pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata supravegheata de CNVM. Registrul opereaza numai cu valori dematerializate.

Registrul mentine la zi evidenta exacta a drepturilor de proprietate ale actionarilor pentru fiecare societate si pentru fiecare noua înregistrare în fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare, registrul înregistreaza urmatoarele date: numele si adresa emitentului; numarul de înregistrare al emitentului la Registrul Comertului; numele, adresa si numarul de buletin al detinatorului, numarul de actiuni (sau valoarea principalului - în cazul obligatiunilor), seria acestora, valoarea nominala, numarul de înregistrare la registru si orice cod de identificare a emisiunii si orice limitare a raspunderii emitentului sau orice conditii care afecteaza trallsferabilitatea. Fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare este lista oficiala a detinatorilor de valori mobiliare tinuta de un registru independent privat.

Registrul are un sistem care permite unei societati de intermediere, sau membrului sau corespondent de compensare, sa ceara confirmarea dreptului de proprietate al clientului înainte de acceptarea ordinului de vânzare. Registrul tine la zi evidenta exacta care sa arate numarul total de actiuni (pentru fiecare emisiune de actiuni) sau valoarea totala a principalului (pentru obligatiuni) care au fost autorizate si emise de fiecare emitent. Registrul pastreaza de asemenea evidenta cronologica a tuturor schimbarilor din fisierul central al detinatorilor de valori mobiliare pâna când datele sunt transferate unui alt registru sau emitentului. Transferurile efectuate de un registru pot fi facute numai printr-un participant direct sau corespondent al depozitarului sau, daca este prevazut în regulamentele registrului, prin prezentarea documentatiei adecvate de transfer direct la registru.loading...
Document Info


Accesari: 3215
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )