Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Prezentarea unitatii patrimoniale

economie


Prezentarea unitatii patrimoniale
Nr. crt.

Client (beneficiar)

Prestatia pe piata

Cantitatea previzionata (mc/an)

Procent


SC READY MIX SA

Conf. betoane
HOLCIM ROMANIA SA

Conf. betoane
CONSTRUCT PROIECT SRL

Conf. betoane
SIMBETON SA

Conf. betoane
MARCONST MARGHITA

Conf. betoane
VOGA SERV SRL

Constructii
TRANSGEX SA

Constructii
ITALROMAN SRL

Prefabricate beton
DOMUS SRL

Constructii
SELINA SRL

Constrctii
TURISM FELIX SRL

Constructii si reparatii
CIAC SA

Constructii si reparatii
CHIMPRESTOR SA

Constructii si reparatii
SNIF.

Îmbunatatiri funciare
Societati mici si particulari
2.Indicatori economico-financiari

Principalii indicatori economico - financiari sunt:

3. Prezentarea formei de înregistrare contabila si

modului de organizare a acesteia


S.C. Timcave Construct S.A. ca si orice societate comerciala are obligatia sa-si organizeze si sa-si conduca contabilitatea proprie. Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala cât si în valuta. Contabilitatea se tine în partida dubla si se întocmesc situatiile financiare anuale.

Orice operatiune economico - financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate. Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decât cele prin achizitie sau productie, dupa caz. Creantele si datoriile se înregistreaza în contabilitate la valoarea lor nominala.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine contabilului-sef.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric. Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate în contul capitalului subscris se reflecta distinct în contabilitate. Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor.

În contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la începutul anului.

Registrele de contabilitatea folosite sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Pentru verificarea înregistrarilor corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se întocmeste balanta de verificare.

Contabilitatea este împartita în doua conpartimente contabilitate si facturare.

La 30 iunie 2004 situatia soldurilor se prezenta astfel:

Desfasurarea operatiunilor economico-financiare


Prezentarea metodei de exploatare

Exploatarea se realizeaza în urmatoarele etape: extractia, transportul tehnologic, prelucrarea, vânzarea pentru acesta este nevoie de efectuarea unor cheltuieli.

Structura costurilor de productie în conditiile utilizarii la capacitate de productie previzionata este redata în tabelul de mai jos:

CHELTUIELI ( /an)

Consumuri carburanti

Intretinere, reparatii, amortismunt

Cheltuieli apa + refarere mediu

Manopera

Alte cheltuieli


Total cheltuieli directe:


Cheltuieli generale (18,8%):


Total costuri:


COSTURI UNITARE DE PRODUS ($/MC


Deci cheltuielile de productie pentru urmatoarele sorturi pe unitatea de produs sunt:

- balast natural    10,000 lei/m3

- nisip 0-3 mm 90,000 lei/m3

- nisip 3-7 mm 90,000 lei/m3

- pietris 7-16 mm 60,000 lei/m3

- pietris 16-31 mm 60,000 lei/m3

În tabelul de mai jos este redata sugestiv, ponderea tipurilor de cheltuieli din totalul costurilor de productie:

Dupa cum se poate observa din grafic un procent destul de ridicat în valoarea 35% îl reprezinta cheltuielile cu combustibilul si lubrifiantii în valoarea produsului finit.

Pentru desfasurarea în bune conditii a procesului tehnologic este necesar aprovizionarea cu anumite stocuri de la furnizori.

Societatea la începutul lunii cumpara motorina de la SC Avrodi SRL necesara mijloacelor de transport pentru transportul de balast de la zona de extractie în zona de prelucrare în cantitate de 1.128 de litri cu 22.000 lei/litru fara TVA si ulei hidraulic 96 litri cu 47.222 lei/litru fara TVA.

În procesul de productie se obtin 600 mc nisip 0-3, 200 mc nisip 3-7, 250 mc pitris 7-16, 250 mc pietris 16-31, 100 mc balast.
În ceea ce priveste operatiunea de vânzare si cumparare, încasare si plata aceeasta se face, fie în numerar, fie prin banca.

a) Operatiunile de încasari si plati în numerar se efectueaza prin contul 5311 "Casa".

Documentele folosite de firma privind decontarile în numerar sunt: dispozitia de plata - încasare catre caserie; registrul de casa, chitanta de încasare în numerar.

Dispozitia de plata - încasare catre caserie se foloseste în vederea achitarii unor sume, precum: avansuri pentru cheltuieli de deplasare, pentru procurarea de materiale, etc. Este folosit ca si document justificativ de înregistrare în registrul de casa în cazul platilor în numerar efectuate fara alt document justificativ.

Registrul de casa se întomeste zilnic în ordinea efectuarii operatiunilor. Soldul de casa al zilei precedente este reportat pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs. Datorita faptului ca facturarea marfii se face direct pe calculator, toate încasarile în numerar de la clienti sunt introduse automat în registrul de casa, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul de casa al zilei precedente), apoi se înregistreaza toate platile, iar totalul acestora este scazut din sumele rezultate din încasari, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective. Conform legislatiei în vigoare nu este permis a se depasi încasari de 30,000,000 lei de la o persoana juridica, volumul de plati mai mare de 30,000,000 lei pe zi si un plafon al banilor numerar la sfârsit de zi mai mare de 20,000,000 lei.

Contul 5311 "Casa în lei" este un cont de activ, iar pe parcursul lunii se înregistreaza urmatoarele operatiuni de debitare si de creditare:

c) Acordarea si rambursarea creditelor

Societatea detine credite de la banca pe termen scurt în valoare de 500,000,000 lei cu o dobânda de 22% pe an. Creditul se ramburseaza lunar în cote egale.


d) Eliberarea în consum de materii prime si materiale

Darea în consum a materiilor prime si materialelor se face pe baza bonului de consum care se întocmeste în 2 exemplare, pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de catre compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie sau alte compartimente ale unitatii care solicita materiale pentru a fi consumate. Bonul de consum serveste ca document de eliberare din magazie pentru consum a materialelor, de scadere din gestiune si document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în contabilitate.

În cursul procesului de productie se dau în consum urmatoarele: pentru transportul balastrului în statie se dau în consum 984 l motorina, 96 l ulei hidraulic, 90 suruburi si 100 piulite.

e) Achizitionarea, darea în folosinta, înregistrarea uzurii si casarea obiectelor de inventar.

Obiectele de inventar sunt cele care au o durata de folosinta de 2 ani si o valoare de sub 15,000,000 lei.

Se achizitioneaza un copiator de la SC Alterisa SRL în valoare de 10,725,000 lei care se achita prin banca, în luna achizitiei acesta se da în folosinta prin trecerea pe cheltuieli.


f) Achizitionarea si darea în consum a echipamentului de lucru.

Societatea achizitioneaza conform facturii 2 salopete, care cuprinde pret de facturare 25.00 TVA 19%, Salopetele se distribuie personalului care suporta 50% din valoarea, suma ce se retine din salariile acordate angajatilor. Diferenta de 50% se suporta de catre societate ca avantaj în materialele acordate salariatilor.

50% sportat de angajati
50% suportat de societate ca avans în natura

g) Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Se achizitioneaza de la SC Transart SRL versiunea îmbunatatita a unui program informatic pentru tinerea evidentei contabile, pentru care se plateste 10,000,000 lei inclusiv TVA cu ordin de plata.

h) Operatiuni de intrare si iesire a mijloacelor fixe în unitate

Se achizitioneaza un autoturism Dacia 1307 în valoare de 15,000 inclusiv TVA necesar deplasarii în interesul firmei a directorului, acesta se achita în momentul prin ordinul de plata numarul 167 din 14.07.2007. se achita diferenta ramasa.Conform catalogului mijloacelor fixe acesta are o durata de 5 ani de functionare, prin urmare are un amortisment lunar înregistrat în luna urmatoare darii în folosinta de:În a 32-a luna se hotaraste vânzarea autoturismului, în vederea achizitiei altuia nou. Pretul de vânzare este de 6500 lei.

210.08 x 32 luni = 657
Se scoate din evidenta autoturismul vândut.
i) Contabilitatea cheltuielilor privind materialele nestocate

Se achizitioneaza de la SC Papi STAR SRL 1 top hârtie de xerox în valoare de 45 lei fara TVA care se achita.

j) Contabilitatea cheltuielilor privind energia si apa

Se primeste si achita cu ordin de plata factura de energie electrica 780 lei TVA si factura de telefon de 320 lei TVA.k) Contabilitatea cheltuielilor cu lucrari si servicii prestate de terti

Se primeste factura de la SC Alterisa SRL care cuprinde reparatiile efectuate la imprimanta în valoare de 82.45 lei care se achita.

Se primeste si factura de la SC Posticum SRL reprezentând contravaloarea prestarilor de servicii cu draglina în valoare de 1053.15 lei inclusiv TVA. Diferenta de la factura se plateste prin ordin de plata.l) Contabilitatea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Impozitele si taxele locale constituie o cheltuiala pentru societatea comerciala si venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ- teritoriale, resurse financiare care sunt folosite pentru cheltuieli publice. Din cadrul impozitelor catre bugetul de stat se numara: impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport.

Impozitul pe cadiri în cazul persoanelor juridice se calculeaza anual si se plateste trimestrial în patru transe egale. Acesta se calculeaza prin aplicarea cotelor stabilite de consiliile locale, care pot fi cuprinse între 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, înregistrata în contabilitate.Impozitul si taxa pe teren se plateste anual, în suma fixa pe metru patrat de teren în mod diferentiat în functie de localizare.Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste în functie de capacitatea cilindrica a acestora. Acesta taxa constituie venit în proportie de 60% pentru bugetul local si 40% pentru bugetul judetean.Redeventa miniera reprezinta suma datorata de concesionar bugetului de stat pentru resursele minerale extrase în vederea prelucrarii si/sau comercializarii de catre titular. Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste ca o cota de 6% aplicata asupra diferentei dintre valoarea vânzarilor si cheltuielilor de prelucrare care cuprinde cheltuielile aferente operatiunilor pentru obtinerea produselor miniere comercializate care sunt: concasarea, sortarea, spalarea.m) Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalulti, asigurarile si protectia sociala;

Se înregistreaza salariile datorate angajatilor 6954.07
CAS unitate 6451 = 4311 1528.92

somaj unitate 6452 = 4371 208.66

sanatate unitate 6451 = 4313 486.78

CAS accidente 6451 = 4311 34.77

comision ITM 635 = 447 52.16

Se varsa retinerile salariale catre bugetul statului.

Plata salariilor si ajutoarelor materialelor.
n) Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor

Cheltuielile cu amortizarile reprezinta deprecierea ireversibila si respectiv reversibila pe care le cuporta activele imobilizate si cele circulante. Deprecierile ireversibile suporta imobilizarile de natura mijloacerlor fixe ca urmare a utilizarii lor în ciclul de exploatare, a influentei factorilor naturali si a progresului tegnologic. De asemenea imobilizarile necorporale sunt supuse amortizarii în sensul recuperarii lor esalonate pe mai multi ani prin includerea unor cote anuale în cheltuieli.

Pentru evidentierea acestor cheltuieli constând în amortizarea imobilizarilor corporale si a celor necorporale, se utilizeaza contul de activ 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" si anume, subcontul sau 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor". Durata de amortizare pentru cladiri este 20 ani, terenuri 6 ani, mijloace de transport

o) Contabilitatea productiei

- repunere sold


- descarcarea productiei
- diferenta pret productie (cheltuieli - productie)
K = (Si+RD)348/(Si+RD)345

K = 47144.65/ (125+17600)


- diferenta pret k x RC (34.53)


Se regularizeaza si plateste TVA-ul.

Închiderea conturilor de cheltuieli.Înregistrarea conturilor de venituri
Si profit = 26.890

Si 441 = 67.225

Rezultatul exercitiului = Venituri - CheltuieliImpozitul pe profit = Profit x 25%

= 15.242,42 x 25%Document Info


Accesari: 6913
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )