Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Raspunsuri la Introducere in stiintele economice.

economie


Raspunsuri la Introducere in stiintele economice.

1. Principala caracteristica a nevoilor umane este:

Raspuns: sunt dinamice si nelimitate

2. In raport cu modificarea nevoilor umane, resursele economice sporesc si se diversifica:Raspuns: -
(Golea P., Parvu I., Bazele economiei, Ed. Ex Ponto, Constanta 2008 - Cap. 1.1. - p. 7 - 9)

3. Prestarile de servicii se inscriu in urmatoarea categorie de activitati economice:

Raspuns: sectorul tertiar

4. Plata salariilor se inscrie in urmatoarea categorie de activitati economice: Raspuns: sectorul tertiar

5. Serviciile juridice fac parte din:

Raspuns: prestari servicii-sectorul tertiar

6. Care dintre urmatoarele categorii de agenti economici exercita functia de redistribuire financiara, pe baza serviciilor non-marfare pe care le presteaza? Raspuns: -administratiile publice

7. Care din tipurile de economie prezentate considerati ca s-a dovedit cea mai rationala sub aspect economic?

Raspuns: -economia de piata

8. Precizati combinatia corecta Adevarat / Fals pentru urmatoarele afirmatii:

1. Stiinta economica studiaza comportamentul uman impotriva saraciei

Raspuns:.-F
2. Din sectorul primar al economiei fac parte activitatile agricole.

Raspuns: -A
3. Intr-un sistem economic bazat pe economia de piata, scopul intreprinzatorilor este satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei.- Raspuns: F

9. Precizati combinatia corecta Adevarat / Fals pentru urmatoarele afirmatii:

1. O caracteristica importanta a administratiilor este aceea ca scopul activitatii lor este obtinerea de profit.

Raspuns: -F
2. Economia de piata este o economie de profit.-A
3.Stiinta economica studiaza comportamentul uman impotriva raritatii.-A

10. Productia materiala reprezinta:

Raspuns: totalitatea proceselor prin care obiectele materiale sau bunurile corporale ale proceselor de productie anterioare sunt supuse unor modificari substantiale si structurale spre a le face utile sau mai utile oamenilor

11. Prestarile de servicii reprezinta:

Raspuns: activitatile economice ale caror rezultate satisfac nevoile umane personale sau de productie,n dar care nu se prezinta sub forma corporala

12. Repartitia reprezinta:

Raspuns: acele activitati economice prin care bunurile materiale si serviciile sunt orientate spre destinatiile lor, prin care se distribuie si se redistribuie veniturile catre participantii la viata economica si intre membrii societatii( plata salariilor, a profituriilor, a impozitelor si taxelor)

13. Consumul reprezinta:

Raspuns: actul care consta in folosirea efectiva a bunurilor, fiind un act care verifica utilitatea si concordanta acestora cu nevoile si dorintele oamenilor

14. Scopul activitatii desfasurate de administratii este:

Raspuns: realizeaza activitate economica nemarfara sau necomerciala

15. Precizati combinatia corecta Adevarat / Fals pentru urmatoarele afirmatii:

1. Intr-o economie 535e49f de piata reglatorul principal al activitatii economice este concurenta.

Raspuns:


2. Din sectorul quaternar al economiei fac parte activitatile de creare si diseminare a informatiilor.

Raspuns: -A
3. Ritmul de crestere a resurselor este devansat de ritmul de crestere a nevoilor.

Raspuns: -A

16. Precizati combinatia corecta Adevarat / Fals pentru urmatoarele afirmatii:

1. Economia de piata este o economie de schimb.

17. Precizati combinatia corecta Adevarat / Fals pentru urmatoarele afirmatii:

1. Problema raritatii resurselor economice in raport cu nevoile umane este o caracteristica a tarilor sarace.

Raspuns: -F
2. Intr-un sistem economic bazat pe economia de piata, scopul intreprinzatorilor este participarea la lupta concurentiala-

Raspuns:

3. Din sectorul secundar al economiei fac parte serviciile.

Raspuns: -F
(Golea P., Parvu I., Bazele economiei, Ed. Ex Ponto, Constanta 2008 - Cap. 1 - p. 7 - 19)

18. Factorii de productie traditionali sunt:

Raspuns: munca, natura si capitalul

19. Bunurile capital sunt acele bunuri care:

Raspuns: nu satisfac in mod direct o nevoie de consum personala, ci indirect, prin intermediul bunurilor si serviciilor la crearea carora participa

20. Capitalul, ca factor de productie reprezinta:

Raspuns: ansamblul bunurilor produse prin munca si folosite pentru obtinerea altor bunuri si servicii destinate vanzarii

21. Acea parte a capitalului real formata din bunuri materiale care participa la mai multe cicluri de productie se numeste:

Raspuns: capital fix

22. Intr-o intreprindere in care se realizeaza o folosire corespunzatoare a masinilor si utilajelor:

Raspuns: uzura fizica si morala sunt inevitabile

23. Uzura fizica a capitalului fix are loc in urmatoarea situatie:

Raspuns: pe toata durata de existenta a capitalului fix intr-o intreprindere indiferent daca este folosit sau nu

24. Uzura fizica a capitalului fix are loc in urmatoarea situatie:

Raspuns: -sporesc cheltuielile de intretinere si reparatie ale capitalului fix, creste consumul specific de materii prime, auxiliare, diminuarea randamentelor orare si zilnice

25. In care din situatiile enumerate, capitalul fix in functiune este afectat de uzura morala?

Raspuns: - cand noul capital fix de acelasi gen este mai productiv sau mai ieftin

26. Deprecierea treptata a caracteristicilor functionale ale capitalului fix ca urmare a folosirii acestuia in productie si actiunii agentilor naturali se numeste:

Raspuns: -uzura fizica

27. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix se numeste:

Raspuns: -amortizare

28. Valoarea anuala a amortizarii capitalului se calculeaza ca raport intre pretul de achizitie a capitalului fix si:

Raspuns: durata normala de functionare a mijlocului fix

29. Acea parte a capitalului real formata din bunuri materiale care participa la un singur ciclu de productie se numeste capital .circulant..

30. In capitalul circulant al unei firme nu se includ:

Raspuns: mijloacele de transport, computerele, cladirile

31. In capitalul fix al unei firme nu se includ:

Raspuns: - materiile prime, materialele, combustibilul si energia

32. Procesul de recuperare treptata a cheltuielilor facute cu achizitionarea si intretinerea capitalului fix, prin repartizarea costului acestuia asupra exercitiilor financiare in care este utilizat mijlocul fix respectiv se numeste.amortizare

33. Daca pretul de achizitie al capitalului fix creste, iar celelalte conditii raman constante, rata anuala a amortizarii:

Raspuns: - creste

34. Daca perioada normata de functionare a capitalului fix creste, iar celelalte conditii raman constante, rata anuala a amortizarii:- scade

35. Reluarea permanenta a circuitului capitalului real se numeste..rotatia capitalului

36. Procesul de transformare a capitalului banesc in capital tehnic se numeste:

Raspuns: - investitie

37. Procesul de transformare a capitalului tehnic in marfa se numeste:

Raspuns: - productie

38. Procesul de transformare a marfii in capital banesc se numeste:

Raspuns: - vanzare

39. Pentru ca masa anuala a profitului unei firme sa creasca este necesar ca viteza de rotatie a capitalului sa..creasca

40. Costurile fixe sunt acelea care:

Raspuns: - raman neschimbate atunci cand se modifica volumul productiei

41. Costurile variabile sunt acelea care:

Raspuns: - cresc sau scad odata cu volumul productiei

42. Care dintre urmatoarele reprezinta un exemplu de cost fix?

Raspuns: - chiriile, dobanzile, amortizarea, asigurarile

43. Care dintre urmatoarele reprezinta un exemplu de cost variabil?

Raspuns: - costurile cu combustibil. Cost cu materia prima, cost cu materialele auxiliare

44. Costul total mediu al unui bun economic nu este influentat de:

Raspuns: - volumul costurilor variabile si volumul productiei,; volumul costurilor fixe si volumul costurilor variabile. (Este influentat de volumul costurilor fixe , volumul costurilorvariabile si volumul productiei)

45. Amortizarea este un cost:

Raspuns: - fix

46. Care dintre urmatoarele tipuri de costuri nu se includ in categoria costurilor fixe:

Raspuns: costul cu materiile prime, materiale, combustibil si energie

47. Care dintre urmatoarele tipuri de costuri nu se includ in categoria costurilor variabile:

Raspuns: - dobanzile, amortizarea, chiriile, asigurarea

48. Volumul minim de productie a carui vanzare permite asigurarea unui profit egal cu zero, se numeste:

Raspuns: - prag de rentabilitate

49. Care dintre urmatoarele reprezinta relatia caracteristica pragului de rentabilitate?

Raspuns: - CA=CT

50. Care dintre urmatoarele enunturi redau cel mai corect continutul eficientei economice?

Raspuns: - a produce si a vinde cat mai multe bunuri economice

51. Rentabilitatea economica reprezinta:

Raspuns: - capacitatea unei firme de a obtine profit (Pr=CA-CT)

52. Eficienta economica:

Raspuns: - are o sfera mai larga de cuprindere comparativ cu rentabilitatea

53. Productivitatea muncii exprima:

Raspuns: stabileste relatia cantitativa intre productia obtinutaQ) intro anumita perioada si factorii de productie utilizati(Fp) pentru obtinerea acesteia (W=Q/Fp)

54. Cand timpul de munca cheltuit pentru obtinerea unei unitati de productie creste, fara ca celelalte conditii sa se schimbe, productivitatea muncii:

Raspuns: - scade

55. Cand timpul de munca cheltuit pentru obtinerea unei unitati de productie scade, fara ca celelalte conditii sa se schimbe, productivitatea muncii:

Raspuns: -creste

56. Cand numarul de salariati care contribuie la obtinerea unui anumit volum de productie creste, fara ca celelalte conditii sa se schimbe, productivitatea muncii:

Raspuns: -scade

57. Cand numarul de salariati care contribuie la obtinerea unui anumit volum de productie scade, fara ca celelalte conditii sa se schimbe, productivitatea muncii:

Raspuns: creste

58. Care din expresiile de mai jos exprima productivitatea muncii?

Raspuns: - productia raportata la om-ore cheltuite

59. Cand volumul productiei creste iar consumul de capital ramane constant, randamentul capitalului:

Raspuns: - creste

60. Cand volumul productiei scade iar consumul de capital ramane constant, randamentul capitalului:

Raspuns: - scade


61. Relatia dintre nevoile umane si cerere este urmatoarea:

Raspuns: - cererea evidentiaza cantitatea dintrun bun pe care consumatorul o doreste si are capacitatea financiara sa o cumpere

62. Legea generala a cererii exprima:

Raspuns: raporturile de cauzalitate dintre modificarea pretului unitar al unui bun si schimbarea cantitatii cerute (cresterea pretului unutar al unui bun determina reducerea cantitatii cerute din bunul respectiv, reducerea pretului unitar al unui bun determina cresterea cantitatii cerute din bunul respectiv)

63. Intre veniturile consumatorilor si volumul cererii este o relatie de:
Raspuns:


64. Bunurile care pot fi folosite alternativ pentru a satisface o nevoie se numesc:

Raspuns: - bunuri substituibile

65. Daca x si y sunt doua bunuri substituibile, cand creste pretul bunului x, cererea pentru bunul y.

Raspuns: creste..

66. Bunurile utilizate impreuna pentru a satisface o nevoie se numesc:- Raspuns: bunuri complementare

67. Daca x si y sunt doua bunuri complementare, cand creste pretul bunului x, cererea pentru bunul y ..

Raspuns: scade.

68. Legea generala a ofertei exprima:

Raspuns: - relatia de cauzalitate dintre pret si cantitatea oferita( pe masura ce preturile cresc, cantitatea oferita creste; pe masura ce preturile scad, cantitatea oferita scade)

69. Intre pretul factorilor de productie si volumul ofertei este o relatie de:

Raspuns:

70. Intre nivelul taxelor si impozitelor si volumul ofertei este o relatie de:

Raspuns:

71. O piata pe care exista un numar mic de producatori si multi consumatori, este o piata de tip:

Raspuns: - oligopol

72. Cartelurile sunt o forma a pietei de tip:

Raspuns: - oligopol cooperant

73. Cartelurile sunt o forma a pietei de tip:

Raspuns:

74. O piata pe care exista un numar mic de consumatori si multi producatori, este o piata de tip

Raspuns:- oligopson

75. Piata de tip monopol este controlata de:

Raspuns: -ofertant

76. Piata de tip monopolistic este controlata de:

Raspuns: producatori si cumparatori

77. Piata de tip monopson este controlata de:

Raspuns: -ofertanti

78. Atunci cand oferta unui bun este mai mare decat cererea pentru bunul respectiv, de regula pretul bunului:

Raspuns: -scade

79. Atunci cand oferta unui bun este mai mica decat cererea pentru bunul respectiv, de regula pretul bunului:

Raspuns: -creste

80. Oferta de forta de munca se exprima prin:

Raspuns: -populatia apta de munca, indiferent daca lucreaza sau cauta un loc de munca, in conditii de salariat

80. Cererea de forta de munca se exprima prin:

Raspuns: -numarul total de locuri de munca remunerate, existente intro tara, ramura, firma


82. Principalul tip de tranzactie pe piata monetara este .

Raspuns: acordarea de credite.

83. Ansamblul mijloacelor de plata existente la un moment dat intr-o economie reprezinta:

Raspuns: -masa monetara

84. In care dintre agregatele monetare urmatoare se inscrie numerarul aflat in circulatie:

Raspuns: -lichiditatile primare

85. Care dintre urmatorii factori nu trebuie sa influenteze volumul masei monetare aflate in circulatie:

Raspuns:

86. Care dintre urmatorii factori influenteaza direct proportional volumul masei monetare aflate in circulatie:

Raspuns:

87. Forma specifica pe care o imbraca pretul pe piata monetara este

Raspuns: .rata dobanzii

88. Care dintre urmatoarele nu poate fi o functie a bancilor comerciale:

Raspuns: -crearea monedei numerar

89. Pe piata financiara se tranzactioneaza:

Raspuns: -valuta si cu multiple titluri de     credit(cambii, bilete la ordin, cecuri, valori mobiliare, ordine de plata)


90. Identificati care dintre afirmatiile de mai jos, caracterizeaza actiunile:

Raspuns: -detinatorii actiunilor sunt coproprietari la capitalul firmei emitente de actiuni

91. Identificati care dintre afirmatiile de mai jos, caracterizeaza obligatiunile:

Raspuns: -detinatorii de obligatiuni au, fata de emitentul lor, calitatea de creditor92. Care dintre urmatoarele nu este un drept al detinatorului unei obligatiuni:

Raspuns: -sa obtina o parte din capitalul firmei emitente a obligatiunii in cazul in care aceasta este lichidata

93. Care dintre urmatoarele nu este un drept al actionarului:

Raspuns: -sa incaseze periodic, de la firma emitenta, o suma de bani fixa

94. Actiunile se deosebesc de obligatiuni pentru ca:

Raspuns: -atesta un drept de proprietate

95. Obligatiunile se deosebesc de actiuni pentru ca:

Raspuns: -detinatorul obligatiunii este un simplu creditor si nu asociat

96. Pe piata financiara primara pretul este:

Raspuns: -cursul

97. Pe piata financiara secundara pretul este:

Raspuns: -titluri financiare la un pret numit curs

98. Pe piata financiara primara se tranzactioneaza:

Raspuns: -emisiuni noi de titluri de valoare pe termen lung

99. Pe piata financiara secundara se tranzactioneaza:

Raspuns: -titlurile financiare emise in prealabil

100. Care dintre urmatoarele nu este o atributie a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare:

Raspuns: -stabilirea cursului actiunilor

101. Care dintre urmatoarele este o atributie a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare:

Raspuns: -controlul activitatii burselor de valori; atestarea

brokerilor si a caselor de brokeraj; confirmarea prospectelor de emisiune; aprobarea infiintarii de burse de valori;

102. Care dintre urmatoarele nu este o functie a brokerilor?

Raspuns: -efectuarea de tranzactii pe piata financiara secundara

103. Care dintre urmatoarele este o functie a brokerilor?

Raspuns: -gestionarea portofoliilor hartiilor de valoare; consultanta in probleme de investitii financiare; introducerea de noi emisiuni pe piata financiara primara; controlul activitatii burselor de valori; pastrarea in custodie a hartiuilor de valoare; tranzactii pe cont propriu; tranzactii in piete secundare

104. Termenul sub care circula moneda nationala pe plan international este

Raspuns:.valuta..

105. Devizele reprezinta:

Raspuns: -titlurile de credit( cambii, bilete la ordin, cecuri)

106. Pretul unei monede nationale sau internationale exprimat intr-o alta moneda nationala cu care se compara valoric se numeste.

Raspuns: curs valutar..

107. Cand cererea de valuta este mai mare decat oferta de valuta, cursul valutar, de regula:

Raspuns: -creste

108. Cand oferta de valuta este mai mare decat cererea de valuta, cursul valutar, de regula:

Raspuns: -scade

109. In cazul in care volumul importurilor dintr-o tara creste, cererea de valuta..

Raspuns: creste.

110. In cazul in care volumul exporturilor dintr-o tara creste, oferta de valuta.

Raspuns: scade..

111. Care dintre enunturile de mai jos definesc salariul real?

Raspuns: -reprezinta cantitatea de bunuri si servicii pe care o poate procura un salariat cu salariul nominal la un moment dat

112. Care dintre afirmatiile de mai jos definesc salariul nominal?

Raspuns: -suma de bani ce i se cuvine salariatului pentru munca depusa

113. Ce efecte ar trebui sa aiba asupra salariului, cresterea productivitatii muncii?

Raspuns: -creste

114. Salariul nominal brut reprezinta:

Raspuns: -suma de bani cuvenita salariatilor pentru munca depusa intro anumita perioada de timp

115. Sumele platite salariatilor pentru a-i atrage si mentine la munca ce se desfasoara in anumite conditii care o fac nedorita se numesc..

Raspuns: spor la salariu

116. In situatia in care cererea de forta de munca este mai mare decat oferta de forta de munca, salariul:

Raspuns: -creste

117. In situatia in care cererea de forta de munca este mai mica decat oferta

de forta de munca, salariul:

Raspuns: -scade

118. Forma de salarizare in cadrul careia salariul este stabilit in functie de timpul de lucru, se numeste.

Raspuns: salarizarea in regie.

119. Forma de salarizare in cadrul careia salariul este stabilit in functie de rezultatele muncii, se numeste.

Raspuns: salarizarea in acord.

120. Care dintre urmatoarele este un avantaj al salarizarii in acord?

Raspuns: -salariul primit de lucratori se coreleaza mai binecu contributia lor la activitatea economica

121. Care dintre urmatoarele este un dezavantaj al salarizarii in acord?

Raspuns: -poate avea efecte negative asupra calitatii produselor

122.Care dintre urmatoarele consecinte considerati ca se produce daca se reduce productivitatea muncii, mentinand acelasi salariu nominal?

Raspuns: -creste costul mediu unitar

123.Care dintre urmatoarele consecinte considerati ca se produce cand creste productivitatea muncii, mentinand acelasi salariu nominal?

Raspuns: -se reduc costurile salariale pe unitatea de produs

124. Salariul brut fata de salariul impozabil:

Raspuns:

125. Contributiile salariatilor la fondurile publice se fac din:

Raspuns: -salariul brut

126. Intr-un contract de credit, debitorul este:

Raspuns: -agentul economic care imprumuta o suma de bani, avand obligatia de a o restitui la data scadenta impreuna cu dobanda aferenta

127. Intr-un contract de credit, creditorul este:

Raspuns: - agentul economic care da cu imprumut o suma de bani, pierzandu-si temporar unele drepturi legate de suma imprumutata

128. Care este relatia dintre rata reala a dobanzii si rata nominala a dobanzii?

Raspuns: - r=d-i ( rata reala a dobanzii ia in calcul rata inflatiei)

129. Care este relatia dintre nominala a dobanzii si rata reala a dobanzii?

Raspuns: d=r+i

130. Pretul pe care debitorul il plateste creditorului pentru fiecare 100 u.m. imprumutate, timp de 1 an reprezinta:

Raspuns: -dobanda

131. Dobanda exprimata in valoare absoluta se numeste:

Raspuns: -rata dobanzii

132. Rata reala a dobanzii este fata de rata nominala a dobanzii:

Raspuns: -mai mica

133. Rata nominala a dobanzii este fata de rata reala a dobanzii:

Raspuns: -mai mare134. Care dintre relatiile de mai jos exprima formula de calcul a dobanzii simple?

Raspuns: -D=K* d* n

135. Care dintre afirmatiile de mai jos, in legatura cu dobanda simpla este adevarata?

Raspuns: -dob. se calculeaza pentru perioade mai mici de un an si nu ramane constanta pe o perioada de un an de zile deoarece este influentata de o serie de factori (raportul cerere-oferta, conjunctura econoimiei, riscul nerambursarii, rata profitului, puterea de cumparare a banilor

136. Care dintre afirmatiile de mai jos, in legatura cu dobanda compusa este adevarata?

-se calc. pe o perioada mai mare de 1an,

137. Rata dobanzii creste atunci cand:

Raspuns: -cererea de credite este mai mare decat oferta

138. Atunci cand rata dobanzii creste.

Raspuns: cererea de credite scade, creste oferta.

139. In scopul franarii proceselor inflationiste se impune.

Raspuns: cresterea ratei dobanzilor..

140. In scopul relansaarii activitatii economice prin stimularea investitiilor se impune

Raspuns:.o reducere a ratei dobanzii

141. Monedele cu putere de cumparare relativ stabila au fata de monedele mai putin stabile, o rata nominala a dobanzii:

Raspuns: -mai mare atunci cand rata profitului este mai ridicata si invers

142. Care dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la profit este adevarata?

Raspuns: -reprezinta suma de bani ce i se cuvine proprietarului de capital banesc pentru serviciul adus intro activitate economica prin intermediul acestui capital


143. Suma totala dobandita de un agent economic ca diferenta intre incasarile obtinute prin vanzarea produselor si sumele investite in productie se numeste

Raspuns:.profit

144. Formula de calcul a masei profitului este:-masa profitului=pret de vanzare

Raspuns: -cost

145. Formula de calcul a ratei profitului este:

Raspuns: rata profitului=masa profitului/capitalul investit*100

146. Indicatorul cifra de afaceri reprezinta:

Raspuns: profit +costuri de productie

147. Incasarile obtinute prin vanzarea produselor / serviciilor sunt exprimate cu ajutorul:

Raspuns: -masei monetare

148. Masa profitului se calculeaza cu urmatoarea formula de calcul: -

Raspuns: CA-CT

149. Ce presupune faptul ca o firma este rentabila?

Raspuns: -faptul ca firma are capacitatea de a obtine profit

150. Atunci cand costul total mediu creste, iar celelalte conditii nu se

modifica, masa profitului:

Raspuns: -scade

151. Atunci cand cifra de afaceri creste, iar celelalte conditii nu se modifica, masa profitului:

Raspuns: -creste

152. Atunci cand costul total creste, iar celelalte conditii nu se modifica, rata rentabilitatii:

Raspuns: -scade153. Atunci cand cifra de afaceri creste proportional cu cresterea costurilor, rata profitului:

Raspuns: -creste

154. Atunci cand costul total creste, iar celelalte conditii nu se modifica, rata rentabilitatii:

Raspuns: -scade

155. Atunci cand volumul productiei unei intreprinderi creste, profitul:

Raspuns: -informatia este insuficienta pentru a ne putea preciza

156. Atunci cand structura productiei unei intreprinderi este diversificata, profitul:

Raspuns: -informatia este insuficienta pentru a ne putea preciza

157. Diviedendul este:

Raspuns: -venitul obtinut de agentul economic care isi investeste capitalul in actiuni

158. Bursa de valori este o componenta a:

Raspuns: -pietei de capital

159. Dividendele se platesc actionarilor din:

Raspuns: repartitia profitului

160. Reinvestirea profitului se face din:

Raspuns:

161. Politica monetara si de credit a unei tari are ca instrumente:

Raspuns: -rata dobanzii si mana monetara

162. Politica de cheltuieli publice a unei tari are ca instrumente:

Raspuns: -comenzile si investitiile de stat

163. Politica fiscala a unei tari are ca instrumente:

Raspuns: -impozitele si taxele

164. In cadrul veniturilor fiscale nu se includ :

Raspuns: ?!?(SE INCLUD impozitele indirecte(TVA, accize, taxe vamale) si impozitele directe(impozitul pe profit, pe salarii, pe veniturile liber profesionistilor, pe cladiri si terenuri)

165. In cadrul veniturilor nefiscale nu se includ:

-SE INCLUD veniturile obtinute de catre unitatile de stat(regiile autonome) sau institutiile publice pentru cere bugetul asigura finantarea cheltuielilor, din profitul Bancii Nationale

166.Care dintre urmatoarele tipuri de impozite nu se include in sfera impozitelor directe?

Raspuns: -SE INCLUDe imp. Pe profit, pe salarii, pe veniturile liber-profesionistilor, pe cladiri si terenuri

167.Care dintre urmatoarele tipuri de impozite nu se include in sfera impozitelor indirecte?

Raspuns: - SE INCLUDE TVA, accize, taxe vamale

168. Impozitele indirecte sunt:

Raspuns: -impozitele in cadrul carora platitorii nu sunt dinainte cunoscuti intrucat aceste impozite sunt incluse in pretul marfurilor sau in teriful serviciilor

169. Impozitele directe sunt:

Raspuns: -sunt impozitele in cazul acestora platitorul este nominalizat in evidentele fiscale

170. Bugetul deficitar este:

Raspuns: -bugetul in care cheltuielile bugetare depasesc veniturile sau incasarile bugetare realizate

171. Bugetul excedentar este:

Raspuns: -bugetul in care veniturile bugetare depasesc cheltuielile bugetare

172. Bugetul echilibrat este:

Raspuns: -bugetul in care veniturile bugetare sunt egale cu cheltuielile bugetare

173. In elaborarea si in executia bugetara se urmareste:

Raspuns: -obtinerea unui buget echilibrat

174. Marimea valorii adaugate brute a bunurilor economice ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic, care au fost produse in interiorul tarii de catre agentii economici autohtoni si straini in decursul perioadei de calcul, rerezinta.

Raspuns: Produsul Intern Brut (P.I.B.)

175. Marimea valorii adaugate brute a bunurilor economice ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic, care au fost produse in interiorul tarii sau in afara acesteia de catre agentii economici autohtoni in decursul perioadei de calcul, reprezinta:

Raspuns: Produsul National Brut (P.N.B.)

176. Care dintre enunturile de mai jos defineste Produsul Intern Brut (P.I.B.)?

Raspuns: -reprezinta marimea valorii adaugate brute a bunurilor economice ajunse in ultimul stadiu al circuitului economic, care au fost produse in interiorul tarii de catre agentii economici autohtoni si straini in decursul perioadei de calcul

177. Care dintre enunturile de mai jos defineste Produsul National Brut (P.N.B.)?

Raspuns: -reflecta rezultatele activitatii agentilor economici autohtoni, care actioneaza in interiorul tarii ori in afara acesteia, obtinute in decursul perioadei de calcul

178. Invetitiile nete reprezinta:-investitiile destinate sporirii dimensiunilor capitalului fix si circulant

179. In calculul investitiilor brute nu se includ:

Raspuns: -SE INCLUD investitiile asigurarii refacerii si inlocuirii capitalului fix uzat

180. La nivel macroeconomic, venitul disponibil se calculeaza astfel:

Raspuns: V=C+S, unde C=consum si S=economii

181. Multiplicatorul investitiilor (K) se calculeaza cu urmatoarea formula:

Raspuns: -K=..V/..I182. Acceleratorul investitiilor (a) se calculeaza cu urmatoarea formula:

Raspuns: -a=..I/..C

183. Actul fundamental care determina crestere economica intr-o economie este..

Raspuns: investitia

184. Principalul indicator care masoara cresterea economica intr-o tara este:

Raspuns: -cresterea reala a PIB; cresterea reala a PIB/locuitor

185. Relatia dintre cresterea economica si dezvoltarea economica este:

Raspuns: -orice dezvoltare economica presupune si o crestere economica, dar nu orice crestere economica inseamna si o dezvoltare economica

186. Dimensiunea cantitativa a rezultatelor macroeconomice este reflectata in principal de:

Raspuns: -cresterea economica

187. Dimensiunea calitativa a rezultatelor macroeconomice este reflectata in principal de:

Raspuns: -dezvoltare

188. Care dintre urmatoarele masuri poate fi adoptata pentru a iesi din faza de recesiune?

Raspuns: -reducerea fiscalitatii,

189. Care dintre urmatoarele masuri poate fi adoptata pentru a iesi din faza de recesiune?

Raspuns: -reducerea ratei dobanzii

190. Care dintre urmatoarele masuri poate fi adoptata pentru a iesi din faza de recesiune?

Raspuns: -majorarea cheltuielilor publice

191. Care dintre urmatoarele masuri se impune a fi luata in faza de expansiune prelungita?

Raspuns: -diminuarea cheltuielilor publice


192. Care dintre urmatoarele masuri se impune a fi luata in faza de expansiune prelungita?

Raspuns: -promulgareaunor restrictii in acordarea de credite

193. Care dintre urmatoarele masuri se impune a fi luata in faza de expansiune prelungita?

Raspuns: -cresterea fiscalitatii

194. Somajul reprezinta:

Raspuns: -excedentul ofertei fata de cerereade forta de munca

195. Somajul reprezinta

Raspuns: -o stare negativa a economiei care afecteaza o parte din populatia activa disponibila, prin negasirea locurilor de munca

196. O persoana apta de munca este considerata somer atunci cand:

Raspuns: -este apt de munca dar nu lucreaza; nu are un loc de munca dar este in cautarea unuia; poate incepe lucrul imediat;

197. Populatia activa disponibila a unei tari cuprinde:

Raspuns: -populatia ocupata si someriii

198. Somajul caracteristic fazei de recesiune se numeste:

Raspuns: -somaj ciclic

199. Somajul care apare ca urmare a existentei unei neconocoradante intre componentele cererii de munca si cele ale ofertei de munca se numeste:

Raspuns: -somaj structural

200. Somajul specific activitatilor economice influentate de factori naturali se numeste:

Raspuns: -somajul sezonier

201. Care dintre relatiile de mai jos exprima rata somajului?

Raspuns: -Rata somajului=(Nr. Someri/Pop. Ocupata+someri)*100

202. Care dintre urmatoarele reprezinta o strategie defensiva de combatere a somajului:

Raspuns: -mai buna repartitie a fondului total de munca(reducerea duratei saptamanii de lucru; scaderea varstei de intrare la pensie; prelungirea varstei scolaritatii; cresterea timpului acordat calificarii; extinderea locurilor de munca cu program redus si/sau cu timp partial de munca);-indepartatrea de pe piata muncii a unor grupe de ofertanti(descurajarea muncii salariale feminine; exilarea sau returnarea lucratorilor imigranti nenaturalizati; interzicerea emigrarii sau restrictionarea la maximum);-inversarea procesului de substituire a factorilor de productie(procesul industrializarii a insemnat substituire muncii cu capital

203. Care dintre urmatoarele reprezinta o strategie ofensiva de combatere a somajului:

Raspuns: -cresterea mobilitatii populatiei active(imbunatatirea continutului invatamantului; orientarea tinerilor spre domeniile cele mai dinamice ale societatii; masuri complexe legislative si educative care sa faciliteze deplasarea oamenilor la noile locuri de munca in zonele ce urmeaza a fi dezvoltate)-crearea de noi locuri de munca(pe baza investitiilor)

204. Inflatia reprezinta:

Raspuns: -un dezechilibru structural monetaro-material care exprima existenta in circulatie a unei mase monetare ce depasaste nevoile economiei

205. Care dintre enunturile de mai jos sunt corecte pentru a ilustra inflatia?

Raspuns: -cresterea generalizata a preturilor si scaderea puterii de cumparare a banilor

206. Formula de calcul a indicelui preturilor bunurilor de consum este:

Raspuns: -( semn sumaQoriP/s.sumaQ.oriP.)ori100

207. Indicatorul la care se apeleaza cel mai des pentru a determina inflatia este:

Raspuns: -rata inflatiei

208. Care dintre urmatoarele masuri pot avea ca efect reducerea inflatiei?

Raspuns: -cresterea ratei dobanzii

209. Care dintre urmatoarele masuri pot avea ca efect cresterea inflatiei?

Raspuns: -incurajarea creditelor210. Care dintre caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:

Raspuns: pentru a deveni factor de productie , resursele trebuie implicate efectiv intr-un proces de productie

211. Costul total mediu scade atunci cand:

Raspuns: -scade costul fix mediu(CFM) si cand creste costul variabil mediu(CVM)

212. Costul total mediu nu depinde de:

Raspuns: -volumul costurilor variabile si volumul productiei; volumul costurilor fixe si volumul costurilor variabile DAR depinde de volumul costurilor fixe,volumul costurilor variabile si volumul productiei

213. Care dintre urmatoarele reprezinta o functie a preturilor?

Raspuns: -functia de stimulare a producatorilor -functia de transmitere a informatiei privind evolutia cerintelor pietei -functia de recuperare a costurilor si de recompensare a intreprinzatorilor -functia de calcul si masurare a cheltuielilor si rezultatelor -functia de redistribuire a veniturilor

214. Conditia esentiala pentru ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este

Raspuns: -salarizarea ei

215. Profitul reprezinta:

Raspuns: -diferenta intre ceea ce se incaseaza si ceea ce se plateste in activitatea economica sau diferenta intrepretul de vanzare si costul produsului provenit din activitatea respectiva

216. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara:

Raspuns: -politici de cheltuieli publice(au ca instrumente:achizitiile, comenzile de stat si investitiile),-politicile fiscale(folosesc drept instrumente impozitele si taxele) DAR se numarapoliticele care au ca instrumente: rata dobanzii, creditul si masa monetara aflata in circulatie, folosite in scopul restabilirii echilibrului economic

217. Actionarii sunt:

Raspuns: -persoanele care detin un titlu de proprietate intr-o societate comerciala pe actiuni participand la capitalul social al acesteia

218. In general relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este urmatoarea:

Raspuns: -- -- ---nevoi satisfacute/resurse utilizate---maxim -resurse utilizate/nevoi satisfacute-minim


219. Daca salariul nominal scade, in timp ce salariul real creste inseamna ca preturile bunurilor de consum:

Raspuns: -scad

220. Se afla in raport invers proportional:

Raspuns:

221. Se afla in raport direct proportional:

Raspuns:
(Golea P., Parvu I., Bazele economiei, Ed. Ex Ponto, Constanta 2008 - Cap. 4.1. - p. 135 - 139)

222. Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata in numar de rotatii) sunt in relatie:

Raspuns: -cu cat viteza de rotatie a capitalului este mai mare, adica timpul destinat aprovizionarii, productiei si vanzarii marfurilor este mai scurt, cu atat mai repede firma va obtine profit

223. Consunul de capital fix se include in costul de productie prin:

Raspuns: -costul global

224. Intre nivelul ratei dobanzii si nivelul investitiilor este o relatie:
Raspuns: (Golea P., Parvu I., Bazele economiei, Ed. Ex Ponto, Constanta 2008 - Cap. 4.2. - p. 148)

225. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc:
Raspuns: (Golea P., Parvu I., Bazele economiei, Ed. Ex Ponto, Constanta 2008 - Cap. 5.1. - p. 173)

Document Info


Accesari: 6193
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )