Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...TEST DE AUTOEVALUARE

economie


TEMA NR. 1.

TEST DE AUTOEVALUARE NR.1

În ce scop se constituie fondurile financiare publice din economie ?

Raspuns: Fondurile financiare publice din economie servesc unor nevoi generale, dar si a unor nevoi individuale, care nu pot fi satisfacute pe seama veniturilor personale, dar sunt indispensabile unei vieti normale, decente sau în domenii care reprezinta un interes deosebit pentru societate. Formarea si repartizarea fondurilor banesti publice înseamna un transfer de putere de cumparare.


Ce sunt relatiile financiare sau pe scurt finantele ?

Raspuns : Relatiile sociale sunt relatii economice, iar relatiile economice îmbraca forma baneasca.

Relatiile economice exprimate valoric, ce apar în procesul repartitiei si utilizarii finale a produsului intern sau national brut,în legatura cu satisfacerea nevoilor colective, generale ale societatii, poarta numele de relatii financiare sau finante. Sfera relatiilor financiare este mai restrânsa decât sfera de cuprindere a relatiilor banesti.


Care este raportul dintre relatiile banesti si cele financiare ?

Raspuns: Între relatiile financiare si cele banesti, exista o legatura strânsa, în sensul ca primele sunt conditionate de înfaptuirea celor din urma. Relatiile financiare apar ca urmare a transferurilor de valoare la fondurile banesti publice care se constituie în economie si de la aceasta catre diversi beneficiari, transferuri efectuate prin intermediul banilor, fara echivalent si cu titlu nerambursabil sau în conditii de rambursabilitate, dupa caz, pentru satisfacerea unor nevoi obstesti sau individuale


Care sunt principalele categorii de relatii financiare ?

Raspuns : În cadrul relatiilor financiare se particularizeaza urmatoarele patru segmente sau componente :

a)         relatii financiare clasice

b)        relatii de asigurari de persoane, de bunuri si de raspundere civila

c)         relatii de credit

d)        finantele întreprinderii


Ce asemanari si ce deosebiri exista între notiunile de " finante în sens larg" si " finante în sens restrâns"?

Raspuns : Finantele în sens restrâns, cuprind numai acele relatii financiare caracterizate prin prelevarea fara contraprestatie la fondurile banesti publice si prin alocarea acestora cu titlu nerambursabil catre diversi beneficiari. Cele doua sensuri ale finantelor publice deservesc procesul reproductiei sociale. Relatiile financiare fac parte din baza economica a societatii.


Relatiile financiare cuprind :

a)     relatiile financiare clasice, relatiile de credit, relatiile de asigurare si finantele întreprinderilor;

b)    relatiile financiare clasice, relatiile de credit si relatiile economice în expresie baneasca;

c)     relatiile de credit, relatiile de asigurare, relatiile economice în expresie valorica si finantele întreprinderilor;

d)    relatiile de credit,relatiile de asigurare, relatiile financiare clasice si relatiile economico-sociale în expresie baneasca;

e)     niciuna dintre variante.


Finantele publice reprezinta :

a)     relatii financiare derulate între stat si operatorii din economie în scopul îndeplinirii functiilor si sarcinilor decidentului public;

b)    relatii economice exprimate atât sub forma baneasca, cât si în natura si aparute odata cu primele forme de organizare statala;

c)     relatii economice aparute în procesul repartitiei produsului intern brut si care asigura constituirea si distribuirea fondurilor publice de resurse financiare în scopul satisfacerii nevoilor generale ale natiunii;

d)    relatii financiare derulate între operatorii din economie si colectivitatea reprezentata de stat, în scopul satisfacerii nevoilor individuale ale cetatenilor;

e)     nici una dintre variante.
TEST DE AUTOEVALUARE NR. 2.


Care sunt fazele functiei de repartitie a finantelor publice ?

Raspuns : Functia de repartitie a finantelor publice are doua faze dist 21121x233v incte dar legate organic între ele, anume constituirea si distribuirea fondurilor banesti publice.


Cine sunt participantii la constituirea fondurilor de resurse financiare publice ?

Raspuns : Formele concrete de participare la constituirea fondurilor banesti publice sunt :

impozitele, taxele, contributiile pentru asigurari sociale

amenzile si penalitatile;

varsamintele din profiturile regiilor publice;

redeventele si chiriile din concesiuni si închirieri de terenuri si alte bunuri proprietate de stat;

veniturile din valorificarea unor bunuri proprietate de stat sau fara stapân;

împrumuturile de stat de la persoane juridice si fizice;

rambursarile din împrumuturile de stat acordate;

donatiile, ajutoarele si alte transferuri primite;

alte venituri.


Ce reprezinta concret distribuirea resurselor financiare publice ?

Raspuns : Formele concrete pe care le îmbraca cheltuielile publice sunt:

plata salariilor si a altor drepturi de personal;

procurari de materiale si plata serviciilor;

subventii acordate unor întreprinderi;

transferuri catre diverse persoane fizice: pensii, alocatii, burse, ajutoare, etc.

investitii si rezerve materiale.


Care sunt criteriile de apreciere a importantei functiei de repartitie ?

Raspuns : Semnificatia functiei de repartitie a finantelor publice poate fi apreciata dupa doua criterii si anume:

a)     dupa dimensiunile transferurilor de valoare, de putere de cumparare de la diferite persoane juridice si fizice la fondurile banesti publice si de la acestea catre diversi beneficiari.

b)    dupa mutatiile care se produc în economie în urma transferurilor de resurse financiare publice, respectiv dupa efectele economice, sociale, ecologice, demografice sau de alta natura antrenate de acestea.


Care sunt caracteristicile proceselor de constituire si dirijare a fondurilor publice de resurse financiare ?

Raspuns : Procesele de constituire si dirijare a fondurilor financiare publice se caracterizeaza prin urmatoarele :

dau nastere la multiple flexiuni

fondurile financiare publice sunt într-o continua modificare ca dimensiune, provenienta si destinatie

provenienta resurselor financiare publice se modifica în functie de gradul de dezvoltare a sectoarelor sociale

destinatia resurselor financiare publice se modifica sub actiunea a numerosi factori interni si externi.


Functia de repartitie a finantelor publice cunoaste doua faze distincte, dar organic legate între ele :

a)     faza de constituire si faza de distribuire a fondurilor publice de resurse financiare;

b)    faza de evaluare si faza de distribuire a fondurilor publice de resurse financiare;

c)     faza de constituire si faza de consum a fondurilor publice de resurse financiare;

d)    faza de evaluare si faza de consum a fondurilor publice de resurse financiare

e)     nici una dintre variante.Importanta functiei de repartitie a finantelor publice trebuie apreciata prin prisma :

a)     dimensiunii transferurilor de valoare si a mutatiilor produse în economie;

b)    mutatiile produse în economie si a efectelor generate asupra capacitatii contributive a indivizilor;

c)     dimensiunii transferurilor de valoare si a nivelului fondurilor de resurse financiare din economie;

d)    mutatiilor produse în economie si a obiectivitatii repartitiei propriu-zise a fondurilor;

e)     nici una dintre variante.Fondurile publice de resurse financiare se constituie, la nivel macro si microeconomic, în special pe seama:

a)     produsului intern net;

b)    produsului national brut;

c)     produsului intern brut;

d)    avutiei nationale;

e)     nici una dintre variante.


TEST DE AUTOEVALUARE NR. 3


Care sunt argumentele ce pledeaza pentru organizarea si exercitarea unui control riguros asupra sectorului public al economiei nationale ?

Raspuns : Controlul este cu atât mai necesar cu cât sunt frecvente cazurile de comportare abuziva fata de bani si alte valori publice, de încalcare a disciplinei muncii, de folosire nerationala a resurselor materiale, de munca si banesti, de risipa, de specula si înavutire fara just temei.

Controlul statului, prin intermediul finantelor publice are o sfera larga de manifestare, în sensul ca acesta cuprinde toate domeniile vietii economico-sociale care tine de sectorul public si anume:

activitatea economica

activitatea cultural-educativa

activitatea de ocrotire medicala si protectie sociala

asigurarile sociale de stat.


Din ce perspective trebuie privit un domeniu de activitate ?

Raspuns : Controlul statului îmbraca forme diferite, se realizeaza de organe diferite si foloseste instrumente diferite.

Fiecare domeniu de activitate trebuie realizat sub trei aspecte si anume:

al sarcinilor specifice ce-i revin, ex. productia, repartitia, schimbul si consumul, dezvoltarea culturii nationale, îmbunatatirea asistentei medicale si a protectiei sociale.

al efortului financiar al statului

al efectelor utile ale acestor activitati

Care este raportul dintre functia de repartitie si cea de control ?

Raspuns : Functia de control a finantelor publice se realizeaza concomitent cu functia de repartitie a acestora; între cele doua functii exista raporturi strânse de interconditionare.

Functia de control are o sfera mai larga de aplicare decât functia de repartitie. Controlul financiar se efectueaza în mod necesar în faza repartitiei produsului intern sau national brut.


Care sunt caracteristicile controlului financiar ale statului?

Raspuns : Controlul prin finantele publice are o serie de caracteristici fata de controlul financiar propriu zis, prin bani, dintre care amintim urmatoarele :

prin însasi natura sa este un control preventiv

are o mare capacitate de supraveghere si urmarire a modului cum se desfasoara procesele economico-financiare.

actioneaza direct, în toate fazele desfasurarii activitatii economico-sociale.


Ce organe publice au atributii de control în tara noastra ?

Raspuns : În tara noastra, controlul financiar propriu zis este exercitat de urmatoarele categorii de organe :

a) organe ale Ministerului Finantelor Publice;

b) organe specializate ale ministerelor, departamentelor, societatilor comerciale cu capital de stat si institutiilor publice.

c)     directiile generale judetene si a municipiului Bucuresti de finante publice si administratiile financiare.

Atributiile de control în domeniul finantelor publice au însa si Parlamentul si Guvernul României, precum si alte organe.


Functia de control a finantelor publice este necesara pentru ca :

a)     fondurile de resurse financiare publice apartin întregii societati;

b)    fondurile de resurse financiare publice sunt gestionate de autoritatile publice;

c)     fondurile de resurse financiare publice sunt instrumente de interventie în viata economica si sociala;

d)    fondurile de resurse financiare publice sunt utilizate discretionar de catre stat;

e)     nici una dintre variante.Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai larga decât functia de repartitie, deoarece vizeaza, pe lânga constituirea si repartizarea fondurilor din economie, si :

a)     sursa de provenienta a resurselor;

b)    nivelul valoric al resurselor;

c)     modul de utilizare al resurselor;

d)    destinatia resurselor;

e)     nici una dintre variante.

TEMA NR. 2.

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE


TEST DE AUTOEVALUARE NR. 1


Ce sunt cheltuielile publice ?

Raspuns : Cheltuielile publice cuprind totalitatea cheltuielilor efectuate în sectorul public prin intermediul institutiilor publice ( aparat de stat, institutii social culturale,armata, întreprinderi autonome) care se acopera fie de la bugetul statului fie din bugetele proprii pe seama veniturilor obtinute.


Care este raportul dintre cheltuielile publice si cele bugetare ?

Raspuns : Cheltuielile bugetare au o sfera mai restrânsa decât cheltuielile publice, referindu-se numai la acele cheltuieli care se acopera de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Cheltuielile bugetare sunt îngrosate de cheltuielile publice.


Cum sunt determinate cheltuielile publice totale ?

Raspuns : Cheltuielile publice se materializeaza în plati efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite cai, pentru achizitii de bunuri sau prestari de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului.


Cum afecteaza cheltuielile publice produsul intern brut ?

Raspuns : Continutul economic al cheltuielilor publice se afla în strânsa legatura cu destinatia lor, unele exprimând un consum definitiv de produs intern brut, în timp ce altele se materializeaza în bunuri de folosinta îndelungata sub forma de echipamente de investitii, constructii de drumuri, poduri, aeroporturi, cladiri, aparatura,etc.


Ce principii trebuie respectate în efectuarea cheltuielilor publice ?

Raspuns : Efectuarea cheltuielilor publice, poate avea loc numai daca sunt respectate anumite principii si anume :

orice cheltuiala publica poate fi realizata numai daca este prevazuta într-un act normativ;

cheltuielile publice se efectueaza în conditiile exercitarii unui control financiar riguros, preventiv si post operativ;

orice cheltuiala publica se poate realiza din bugetul de stat sau din bugetele locale în functie de subordonarea institutiei publice.


Cheltuielile publice concretizeaza în plan practic:

a)     faza de constituire a functiei de repartitie a finantelor publice;

b)    functia de repartitie a finantelor publice;

c)     faza de distribuire a functiei de repartitie a finantelor publice;

d)    functia de control a finantelor publice;

e)     nici una dintre variante.TEST DE AUTOEVALUARE NR. 2


Care sunt criteriile de grupare a cheltuielilor publice ?

Raspuns : Criteriile de grupare a cheltuielilor publice sunt : administrative; economice; financiare; functionare, în functie de rolul lor în procesul reproductiei sociale.


Ce sunt cheltuielile curente; dar cele de capital ?

Raspuns : Cheltuielile curente asigura functionarea si întretinerea institutiilor publice si reprezinta un consum definitiv de produs intern brut, ele trebuind sa se reînnoiasca anual.

Cheltuielile de capital sau de investitii cuprind sumele alocate din bugetul de stat pentru realizarea unor bunuri publice de folosinta îndelungata destinate sferei productiei materiale sau sferei nemateriale.


În cadrul carui criteriu de grupare vorbim despre cheltuielile virtuale sau posibile si ce reprezinta acestea ?

Raspuns : Clasificarea financiara a cheltuielilor cuprinde cheltuielile virtuale sau posibile, reprezentând cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze în anumite conditii, cum sunt, de exemplu : garantiile acordate de stat pentru împrumuturi.


Care este diferenta, din punctul de vedere al efectelor generate, dintre cheltuielile reale si cele economice ?

Raspuns : Cheltuielile reale reprezinta un consum definitiv de produs intern brut.

Cheltuielile economice reprezinta o avansare de produs intern brut.


Care este structura specifica a cheltuielilor publice în România ?

Raspuns : Clasificarea functionala a cheltuielilor publice:

Partea I-a. Servicii publice generale ;

Partea II-a. Apararea, ordine publica si siguranta nationala;

Partea III-a . Cheltuieli social - culturale;

Partea IV-a . Serviciile si dezvoltarea publica,locuinte, mediu si ape;

Partea V-a. Actiuni economice;

Partea VI-a. Alte actiuni;

Partea VII-a. Transferuri;

Partea VIII-a. Împrumuturi acordate

Partea IX-a. Plati de dobânzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice;

Partea X-a .Fonduri de rezerva.

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 3


Despre o tara se cunosc urmatoarele date, referitoare la anii 1995 si 2000:INDICATORICheltuieli publice totale ( miliarde u.m.preturi curente )Indicele preturilor constante
Populatia

( milioane locuitori )PIB( miliarde u.m. preturi curente )
Sa se determine :

Nivelul absolut al cheltuielilor publice;

Nivelul relativ al cheltuielilor publice;

Nivelul mediu al cheltuielilor publice pe locuitor;

Dinamica cheltuielilor publice,

si sa se interpreteze rezultatele obtinute.a) nominal 1350 1720

indice pret 100 103,5


real = 1350 x 100 = 1350 real = 1720 x 100 = 1661,84b)nivelul relativ


Cheltuieli publice totale ( miliarde u.m.preturi curente )Indicele preturilor constante
PIB

( miliarde u.m. preturi curente )Populatia

( milioane locuitori )

DNA = 1994 - 1990 = 1150 - 800 = 350 U.M


DNR = % ( 1994 x 100 -100 ) = 1150 x 100 - 100 = 43,75%DRA = 1994 - 1990 = 1095,24 - 820,51 = 274,73 u.m


Real 1994 = 1150 x 100 = 1095,24 u.mReal 1990 = 800 x 100 = 820,51 u.mDRR = % ( 1994 x 100 -100 ) = 1095,24 x 100 - 100 = 33,48 %Nivelul mediu pe locuitor


1994 => 1150 x 10 = 57.500 u.m/loc

Cheltuieli publice totale ( miliarde u.m.preturi curente )PIB

( miliarde u.m. preturi curente )Populatia

( milioane locuitori )Indicele preturilor constante
Nivelul absolut al cheltuielilor publice;

Nivelul relativ al cheltuielilor publice;

Nivelul mediu pe locuitor al cheltuielilor publice;

Dinamica cheltuielilor publice,

si sa se interpreteze rezultatele obtinute.
nominal 80.000 87.500

indice pret 100 102,21


real = 80.000 x 100 = 80.000 real = 87.500 x 100 = 85.608N. Relativ


4. Cunoscând despre o tara urmatoarele date, înregistrate la nivelul anilor 1995 si 1999, sa se determine, utilizând ca moneda de referinta ambele valute :INDICATORICheltuieli publice totale

( miliarde $ preturi curente )Indicele preturilor constante
Cursul de schimb
Populatia

( milioane locuitori )PIB

( miliarde $ preturi curente)
Nivelul absolut al cheltuielilor publice;

Nivelul relativ al cheltuielilor publice;

Nivelul mediu pe locuitor al cheltuielilor publice;

Dinamica cheltuielilor publice,

si sa se interpreteze rezultatele .


N.A


1995 => 950 mld $ 1999 => 1230 mld $


N. real 950 x 100 = 926,82 mld $ real 1230 x 100 = 1179,29 mld $
N. relativ => 950 x 100 = 44,81% N. relativ=> 1230 x 100 = 50,20%N.N.R

1995 => 950 x 10 = 47.500 u.m/loc

20x10

1999 => 1230 x 10 = 61.500 u.m./loc

20 x 10Nivel mediu real pe locuitor


1995 => 926,82 x 10 = 66.201,42 u.m/loc

14x10


1999 => 1179,29 x 10 = 78619,33

15x10


DNA = 1999 - 1995 = 1230 - 950 = 280 mil.$


DNR = % ( 1999 x 100 - 100 ) = 1230 x 100 - 100 =INDICATORICheltuieli publice totale

( miliarde $ preturi curente )Indicele preturilor constante
Cursul de schimb
Populatia

( milioane locuitori )PIB

( miliarde $ preturi curente)
2. Sa se calculeze indicatorii de nivel si dinamica ai cheltuielilor publice si sa se interpreteze rezultatele obtinute, cunoscându-se urmatoarele date:


INDICATORICheltuieli publice totale

( miliarde $ preturi curente )Indicele preturilor constante
Cursul de schimb


Populatia

( milioane locuitori )PIB

( miliarde $ preturi curente)
3.Sa se calculeze indicatorii de nivel si dinamica ai cheltuielilor publice pe baza datelor urmatoare :

INDICATORICheltuieli publice totale

( miliarde lei preturi curente )Indicele preturilor constante
Cursul de schimb

( 1$ = ? lei )Populatia

( milioane locuitori )PIB

( miliarde lei preturi curente)
TEST DE AUTOEVALUARE NR. 5

Cheltuielile publice totale ale unei tari, exprimate în miliarde unitati monetare, se grupeaza dupa criteriul economic astfel :


INDICATORI1.1.Cheltuieli publice totale1.1.Cheltuieli publice curente1.1.1 Cheltuieli pentru bunuri si servicii1.1.2 Cheltuieli de personal1.1.3. Subventii1.1.4 Dobânzi1.2 Cheltuieli de capital ( investitii )Sa se determine structura cheltuielilor publice totale, evolutia ponderii fiecarei categorii de cheltuieli si sa se interpreteze rezultatele, comparativ pentru cei doi ani.


Calculati structura cheltuielilor publice ale unei tari si mutatiile înregistrate de aceasta (cunoscându-se ca s-au utilizat ca si criteriu de grupare clasificatia economica ) în anul 1998 fata de anul 1995, pe baza datelor de mai jos:

INDICATORI1.1.Cheltuieli publice totale1.1.Cheltuieli publice curente1.1.1 Cheltuieli de personal1.1.2 Cheltuieli cu dobânzile1.1.3. Cheltuieli cu subventiile si alte transferuri1.2 Cheltuieli de capital ( investitii )
3.Cheltuielile publice totale ale unei tari, exprimate în miliarde unitati monetare, se clasifica, dupa criteriul functional, astfel :

INDICATORI1.1.Cheltuieli publice totale1.1.Servicii publice generale1.2.1 Ordine publica si siguranta nationala1.2.2 Aparare nationala1.3 Învatamânt1.4Alte actiuni
Sa se determine structura cheltuielilor publice totale, evolutia ponderii fiecarei categorii de cheltuieli si sa se interpreteze rezultatele, comparativ pentru cei doi ani.


4. Sa se calculeze structura cheltuielilor publice totale si mutatiile înregistrate de aceasta în anul 2000, comparativ cu anul 1994, cunoscându-se ca s-a folosit pentru grupare criteriul functional :

INDICATORI1.1.Cheltuieli publice totale1.1.Servicii publice generale1.2.1 Ordine publica si siguranta nationala1.2.2 Aparare nationala1.3 Învatamânt1.4 Sanatate1.5 Cultura si culte1.6 Actiuni economice
TEST DE AUTOEVALUARE NR. 6


Care sunt consecintele cresterii volumului cheltuielilor publice?

Cum influenteaza factorii de ordin istoric dinamica cheltuielilor publice? Îsi resimt ei actiunea si în România ?

Cum credeti ca influenteaza reducerea contingentelor scolare dinamica cheltuielilor publice?

Cum actioneaza factorii militari în directia cresterii cheltuielilor publice?

Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice :

a)     factori financiari;

b)    factori sociali;

c)     factori monetari

d)    factori militari;

e)     nici una dintre variante.


TEMA NR.3 : CHELTUIELI PUBLICE PENTRU ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE


TEST DE AUTOEVALUARE NR. 1


1.Care sunt principalele directii de actiune a statelor în domeniul social cultural?

Principalele directii de actiune sunt :

- garantarea unui venit minim pentru toti membrii societatii independent de marimea pietei si de forma proprietatii;

- diminuarea ariei de nesiguranta a vietii indivizilor si oferirea posibilitatilor de aparare în situatii de somaj;

- asigurarea pentru toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate minime prin intermediul serviciilor publice generale.


2. Care este structura cheltuielilor social-culturale în România ?

Cheltuielile pentru actiuni social-culturale se refera la :

învatamânt;

cultura, arta, culte si sport;

sanatate;

asigurarile sociale de stat;

ajutorul de somaj

alte cheltuieli social-culturale


Care sunt sursele de finantare a cheltuielilor social culturale ?

Sursele de finantare a cheltuielilor social - culturale sunt :

a)     fonduri bugetare

b)    fondurile financiare cu destinatie speciala

c)     fondurile proprii ale agentilor economici destinate pregatirii cadrelor

d)    veniturile proprii realizate de institutile social- culturale din diferite activitati specifice

e)     veniturile populatiei

f)      fondurile organizatiilor non profit

g)     ajutorul financiar extern


Care sunt asemanarile si deosebirile dintre " protectia sociala" si " securitatea sociala"?

În afara expresiei de securitate sociala se întâlneste notiunea de protectie sociala care se refera la ansamblul actiunilor si masurilor economico-sociale initiale de stat pentru a garanta membrilor societatii, salariati sau nesalariati.


5.În tara noastra, care dintre urmatoarele domenii nu este inclus în categoria cheltuielilor social - culturale :

a)         învatamânt;

b)        asistenta sociala;

c)         gospodaria comunala;

d)        asigurarile sociale;

e)         niciuna dintre variante.TEST DE AUTOEVALUARE NR: 2


1.Care este în viziunea U.N.E.S.C.O, structura sistemului national de învatamânt?

În viziunea UNESCO, învatamântul se grupeaza astfel :

- învatamânt primar ( sau de gradul I )

- învatamânt secundar ( de gradul II )

- învatamânt superior ( sau de gradul III )

- alte tipuri de învatamânt ( doctorate, masterate, etc. )


2.Care sunt sursele de finantare a cheltuielilor pentru învatamânt?

Finantarea cheltuielilor pentru învatamânt se realizeaza din diferite surse si anume :

bugetul statului

surse ale populatiei

surse ale întreprinderilor

donatii

ajutoare externe.


3.Care este conform legii, limita minima din PIB ce trebuie alocata pentru finantarea cheltuielilor de învatamânt în tara noastra?

În România învatamântul este de stat si are caracter gratuit fiind alocat din PIB 4% pentru aceasta actiune.


4.Prin ce se caracterizeaza finantarea învatamântului superior ?

În privinta finantarii învatamântului superior se remarca urmatoarele caracteristici :

a) pentru învatamântul superior sunt alocate 10-25% din totalul resurselor financiare destinate învatamântului

b) taxele scolare percepute de la cei care urmeaza forme ale învatamântului superior


Masuri pregatitoare care privesc optimizari ale cheltuielilor de învatamânt :

reconsiderarea structurilor pedagogice, în vederea adaptarii lor la cerintele moderne ale activitatii social - economice;

democratizarea învatamântului;

crearea unui sistem de învatamânt coerent si echilibrat;

renuntarea la specializarile înguste si formarea stiintifica si tehnica polivalenta a absolventilor;elaborarea de programe pe termene mijlocii si lungi cu privire la dezvoltarea învatamântului si de normative de formare a cadrelor de specialitate;

integrarea învatamântului particular în sistemul învatamântului public, ca organizare si conceptie.


TEST DE AUTOEVALUARE NR: 3


1.În ce directii sunt îndreptate cheltuielile pentru cultura, religie si actiuni cu activitatea sportiva si de tineret?

Cheltuielile pentru cultura, religie si actiuni cu activitate sportiva si de tineret au în structura lor diferite componente; în unele tari ele apar împreuna cu cheltuielile pentru învatamânt formând categoria " învatamânt - cultura" ; în altele apar sub forma cheltuielilor pentru " recreere, servicii culturale si culte".


2.Care sunt sursele de finantare a acestui gen de cheltuieli ?

Sistemul de finantare a cheltuielilor institutiilor de cultura si arta cuprinde :

finantarea bugetara

autofinantarea partiala a unor activitati cultural - artistice

autofinantarea integrala, în cazul institutiilor care au venituri suficiente

finantarea din fonduri speciale extrabugetare


3.Care este contributia bugetului de stat la finantarea activitatii sportive în tara noastra ?

Activitatea sportiva si de tineret este sustinuta financiar din fonduri bugetare, în proportie de circa 75% si din venituri proprii extrabugetare.

Acestea din urma pot sa apara sub forma:

încasarilor din manifestari sportive si de tineret

taxelor din închirierea unor baze sportive

veniturilor din valorificarea drepturilor de imagine

donatiilor

sponsorizarilor s.a.

4.Care este noua tehnica de finantare a cheltuielilor pentru cultura, religie si actiuni cu activitatea sportiva si de tineret si ce implicatii genereaza asupra institutiilor finantate?

Un aspect important ce trebuie reflectat se refera la modificarea, dupa 1996, a tehnicii de finantare a cheltuielilor pentru cultura, religie si actiuni cu activitatea sportiva si de tineret prin acordarea unor sume globale, care au sporit autonomia, dar si responsabilitatea institutiilor finantate, fata de fondurile primite si fata de realizarea actiunilor specifice.


5. Care este raportul dintre public si privat în domeniul cultural - artistic si în ce se concretizeaza activitatea institutiilor de specialitate?

Tendintele manifestate în directia finantarii cheltuielilor pentru cultura si arta vizeaza doua aspecte :

primul priveste redimensionarea cheltuielilor, concomitent cu o evaluare cât mai realista a veniturilor pentru ca subventiile de completare alocate de buget sa fie riguros determinate.

al doilea aspect se refera la cointeresarea institutiilor de cultura si arta în dezvoltarea unor activitati producatoare de venituri fara afectarea calitatii actului de cultura.


TEST DE AUTOEVALUARE NR: 4


1.Ce sisteme de finantare a activitatii medicale a consacrat teoria financiara?

Teoria si practica financiara au consacrat doua sisteme principale de finantare a sanatatii, utilizate pe scara larga în tarile dezvoltate ale lumii :

sistemul englez

sistemul german

2.Care sunt factorii ce determina cresterea volumului cheltuielilor pentru sanatate ?

Cresterea cheltuielilor cu ocrotirea sanatatii este determinata de mai multi factori, dintre care se mentioneaza :

diversificarea si sporirea cerintelor de asistenta si tratament medico - sanitar;

cresterea costului prestatiilor medico-sanitare;

intensificarea factorilor de risc;

folosirea unor noi mijloace de stabilire a diagnosticului, a tratamentului;

cresterea numarului cadrelor medico-sanitare.


3.Care sunt sursele de finantare a cheltuielilor pentru sanatate ?


Sursele de finantare pentru sanatate sunt:

fondurile de asigurari sociale de sanatate;

bugetul de stat;

resursele populatiei;

resursele unor organizatii non-guvernamentale de caritate

resurse externe.4.În ce proportie contribuie fondul asigurarilor sociale de sanatate la finantarea acestui domeniu în România ?

Fondurile de asigurari sociale de sanatate reprezinta principala sursa de finantare a sanatatii în tara noastra, contribuind cu peste 60% din resursele alocate acestui domeniu.


5.Care sunt indicatorii de apreciere a eficientei cheltuielilor pentru sanatate ?


Eficienta cheltuielilor cu sanatatea se apreciaza cu indicatorii cum sunt :

durata medie a vietii

morbiditatea

natalitatea

mortalitatea infantila si generala

cheltuielile totale pe un pat de spital

numarul de zile din an în care un pat de spital este ocupat

numarul de medici si personal sanitar mediu la o suta de pacienti, etc.


6.Care sunt principiile de baza în domeniul politicii sanitare?

Principiile de baza ale politicii în domeniul ocrotirii sanatatii publice sunt :

medicina sa fie în primul rând a omului sanatos si nu a bolnavului;

prevenirea si combaterea îmbolnavirii;

prelungirea duratei vietii active si în general, a vietii omului;

accesibilitatea populatiei la toate formele de asistenta medicala;

întarirea continua a starii de sanatate a populatiei - componenta esentiala a calitatii vietii;

cresterea unor generatii sanatoase, viguroase.


7.Care sunt caile de crestere a eficientei cheltuielilor cu ocrotirea sanatatii ?

Cresterea eficientei cheltuielilor cu ocrotirea sanatatii se poate obtine prin urmatoarele cai :

buna gospodarire a activelor fixe, a tuturor dotarilor si a întregii aparaturi medicale;

repartizarea judicioasa a zestrei materiale în teritoriu;

perfectionarea pregatirii personalului medico - sanitar;

asigurarea accesului populatiei la unitatile medico - sanitare, prevenirea si reducerea îmbolnavirilor;

efectuarea cu promptitudine si la timp a investigatiilor medicale;

stabilirea prompta a diagnosticului;

efectuarea tratamentului;

refacerea sanatatii si a capacitatii de munca în timp scurt si reintegrarea rapida socio-profesionala.


TEST DE AUTOEVALUARE NR: 5

1. Ce este ajutorul social ?

Ajutorul social reprezinta, în tara noastra, începând cu 01.01.2002, un mijloc de asigurare a venitului minim garantat. Acesta a fost reglementat prin Legea 416/2001 si se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar, pe baza principiului solidaritatii sociale, fiind o forma de asistenta sociala.


2. Care sunt formele ajutorului de somaj?

Exista doua forme de ajutor de somaj si anume :

alocatiile ( asigurare ) de somaj;

ajutor de somaj (sau de solidaritate)


3. Ce deosebiri exista între prestatiile sociale pasive si cele active ?

Pentru a primi ajutor social, legea obliga membrii apti de munca ai familiilor beneficiare sa presteze lunar cel mult 72 de ore de munca în folosul colectivitatii locale, fara posibilitatea de a transfera aceasta obligatie în sarcina altor persoane.


4.Din ce surse se finanteaza plata ajutorului social; dar a ajutorului de somaj?

Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetele locale, se evidentiaza distinct în cadrul acestora si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.

Fondurile pentru ajutorul de somaj se constituie din contributia întreprinderilor indiferent de forma de proprietate ( 3,5% asupra fondului de salarii lunar ), contributia personalului la fondul de somaj ( reprezinta 1% din salariul brut lunar al personalului angajat) si subventii de la buget pentru completarea fondului, când resursele nu acopera integral platile.


5.Care sunt principiile pe care se fundamenteaza astazi orice sistem privind securitatea sociala ?

În zilele noastre, orice sistem de realizare a securitatii sociale este asezat, din punct de vedere financiar, pe un set de principii, dupa cum urmeaza :

existenta de cotizatii sociale

fundamentarea actiunilor de asigurare a securitatii sociale pe maximele mutualitatii si solidaritatii sociale;

caracterul universal al acordarii ajutoarelor sau efectuarii prestatiilor sociale;

stimularea dezvoltarii sectorului privat de asigurare a securitatii sociale;

instituirea sau nu a unui venit minim garantat.


TEMA NR. 4 : CHELTUIELI PUBLICE PENTRU OBIEXTIVE sI ACŢIUNI ECONOMICE, PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI sI PENTRU CERCETARE - DEZVOLTARE


TEST DE EVALUARE NR. 1


1.Care este structura cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice ?

2. Ce surse de finantare sunt utilizate pentru acoperirea acestora?

Concluzionând, se poate aprecia ca finantarea cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice se realizeaza din multiple surse, publice si private, interne si externe

bugetul de stat

fonduri speciale extrabugetare

fonduri structurale comunitare ale Uniunii Europene

ajutoare financiare externe rambursabile si nerambursabile

resursele proprii ale întreprinderilor

credite bancare si obligatoare contractate de acestea.


3.Care au fost factorii ce au contribuit la aparitia sectorului public al economiei ?

Factorii ce au contribuit la aparitia sectorului public al economiei sunt: obiectivele programului guvernamental, constrângerile pietii, conjunctura economica, financiara si sociala.


4.Care sunt formele de ajutor financiar public?

Formele de ajutor financiar public sunt: subventiile, investitiile, împrumuturile cu dobânda subventionata, difuzarea de informatii, studii de piata, organizarea de expozitii, avansurile rambursabile, avantajele fiscale, împrumuturile garantate de stat.


5.Ce reprezinta subventiile ?

Subventiile sunt ajutoare banesti nerambursabile, acordate de stat unor agenti economici aflati în dificultate, în schimbul carora nu se solicita o contraprestatie.


6.Care dintre aceste forme de ajutor financiar este cea mai utilizata în tarile dezvoltate ?


Difuzarea de informatii, studii de piata, organizarea de expozitii reprezinta practici frecvente de sustinere a întreprinderilor în tarile dezvoltate ale lumii.


7.Ce sunt avansurile rambursabile ?

     privatizarea si restructurarea bancilor de stat

b)    privatizarea / restructurarea / lichidarea întreprinderilor de stat

c)     reforma în sectorul energetic cu accent pe restructurarea / privatizarea unitatilor ( petrol, gaz natural, energie electrica )

d)    îmbunatatirea mediului de afaceri

e)     masuri pentru atenuarea impactului social al implementarii reformelor structurale


3. Care sunt particularitatile sprijinului financiar al statului pentru ramura transporturilor în tara noastra ?

Un rol important în finantarea transporturilor si lucrarilor publice îl ocupa creditele externe de la Banca Mondiala, BERD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Banca Europeana de Investitii sau ajutoare financiare nerambursabile din Fondul ISPA al Uniunii Europene .


4. Cum se sustine financiar în România activitatea de promovare a exporturilor ?

Bugetul de stat finanteaza o serie de cheltuieli legate de participarea la târguri si expozitii internationale, organizeaza misiuni economice de promovare a exportului românesc, realizeaza studii de piata, editeaza buletine informative pentru strainatate, finanteaza actiuni de publicitate si reclama. Amintim, de asemenea, primele de export pentru produsele agroalimentare acordate producatorilor si societatilor comerciale din agricultura.


5.Ce obiective se urmaresc prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala ?

În cazul Fondului European de Dezvoltare Regionala care prin investitii productive sau în infrastructura contribuie la corectarea dezechilibrelor regionale, la crearea de locuri de munca durabile , la dezvoltarea retelelor transeuropene în domeniul transporturilor, telecomunicatiilor si energiei.


TEST DE AUTOEVALUARE NR . 3


1.Prin ce modalitati au reusit Statele Unite ale Americii sa dezvolte o agricultura performanta ?

Suprematia agriculturii s-a realizat pe baza unor finantari bugetare puternice si îndelungate. Fermierii americani au beneficiat de ajutoare financiare din partea statului sub forma subventiilor si a avantajelor fiscale .


2. Care sunt mecanismele financiare prin care sunt sustinute veniturile fermierilor sau acestia sunt sustinuti de piata în Uniunea Europeana ?

În Uniunea Europeana fermierii beneficiaza de un riguros cadru legal si institutional, dar si de importante fonduri financiare pentru sustinerea veniturilor fermierilor sau sub forma sprijinului de piata, prin mecanisme financiare cum sunt :

- ajutor financiar

- prime acordate producatorilor

- taxe de restituire

- subventii pentru depozitare si procesare

- subventii pentru îngrasaminte

- compensatii financiare


3. Cum sunt sustinute financiar de catre stat exploatatiile agricole în tara noastra ?

Exploatatiile agricole înfiintate cu respectarea dimensiunilor minime pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pe produs, prin plati directe, în scopul îmbunatatirii eficientei economice, cresterii productiei si indicilor de calitate ai produselor agricole.


4. Care sunt programele prioritare ce se vor derula în domeniul agricol în România pâna în anul 2007 ?

Programele prioritare ce se vor derula în domeniul agricol sunt :

- dezvoltarea zootehnicii

- investitii în îmbunatatiri financiare

- program strategic de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, controlul calitatii semintelor, testarea soiurilor

- promovarea exportului

- dezvoltarea durabila a productiei de cereale, legume, pomicultura si viticultura

- dezvoltarea durabila a silviculturii


5.Care va fi tratamentul aplicat, potrivit politicii agricole comune, tarilor ce vor adera la Uniunea Europeana ?

Ajutoarele financiare nerambursabile provin de la Uniunea Europeana prin programele SAPARD, iar creditele externe de la Banca Mondiala sau Banca Europeana de Investitii. Ele au ca obiectiv dezvoltarea sau reabilitarea unor sectoare ale agriculturii si silviculturii, modernizarea tehnologiilor, reconstructia ecologica, stimularea exportului si îmbunatatirea competitivitatii produselor agroalimentare.


TEST DE AUTOEVALUARE NR . 4


1.Când s-a constatat o degradare accentuata a mediului si ce directii de actiune s-au imprimat ?

În anul 1972 printr-un raport intitulat " Limitele dezvoltarii", elaborat de Clubul de la Roma se atragea pentru prima data atentia omenirii ca dezvoltarea industriala, pe lânga efectele sale benefice, a generat si influente negative asupra calitatii factorilor de mediu. Ca urmare, s-a impus o reconsiderare si o redefinire a conceptiilor privitoare la " dezvoltarea economica durabila", acestea înglobând de acum în mod obligatoriu, ca si componenta a sa, mediul înconjurator.


2. Care sunt sursele de finantare a acestor cheltuieli ?

Sursele de finantare a cheltuielilor pentru protectia mediului înconjurator sunt :

- fondurile proprii ale agentilor economici

- bugetul de stat

- fondurile speciale extrabugetare

- resursele externe, rambursabile si/sau nerambursabile


3. Ce principii trebuie sa guverneze legislatia mediului în orice tara dezvoltata ?

În România, în ultimii ani protectia mediului înconjurator a constituit o componenta a tuturor programelor de dezvoltare economico-sociala.

Caracterul prioritar al acestei teme este precizat de chiar Constitutia tarii, care la art. 134 stipuleaza " Statul trebuie sa asigure refacerea si ocrotirea mediului înconjurator si mentinerea echilibrului ecologic".


4. Care este legatura dintre degradarea mediului si industriei ?

Principalele probleme de acest gen, în tara noastra, sunt generate de industrie, care prin tehnologia învechita pe care o utilizeaza prin penuria de resurse financiare destinate acestui obiectiv si nu de putine ori, prin indiferenta si reaua intentie a componentei manageriale, aduce prejudicii grave mediului natural. Astfel, se apreciaza ca cinci ramuri ( chimia, metalurgia, energetica, industria miniera si a materialelor de constructii) contribuie cu peste 80% la procesul de poluare a mediului înconjurator.


5. Care sunt alte mecanisme, în afara de instrumentele financiare, care asigura o gestiune eficienta a problemelor de mediu ?

Actiunea de protectie a mediului în România este finantata din surse publice si private, interne si externe. Printre aceste surse putem aminti: bugetul de stat, fondurile speciale extrabugetare ( " Fondul Apelor", fondurile proprii ale agentilor economici, împrumuturile acordate de Banca Mondiala.


TEST DE AUTOEVALUARE NR .5


1.Care sunt formele institutionale în care se poate organiza o activitate de cercetare stiintifica?

În prezent, în tara noastra activitatea de cercetare - dezvoltare se desfasoara printr-un ansamblu de institutii si unitati care au diverse regimuri de proprietate si organizare dupa cum urmeaza :

- institute nationale de cercetare - dezvoltare

- institutii publice de cercetare - dezvoltare

- unitati sau structuri de cercetare - dezvoltare

- unitati de cercetare stiintifica ale Academiei Române

- unitati de cercetare stiintifica ale academiilor de ramura

- societati comerciale de cercetare - dezvoltare, unitati sau comportamente

- muzee si alte unitati cu personalitate juridica


2. Ce tipuri de cercetare - dezvoltare exista ?

Activitatea de cercetare stiintifica este finantata în principal din bugetul de stat. Din acest fond public resursele se aloca pentru :

- finantarea în sistemul competitional a proiectelor

- finantarea programelor, temelor si actiunilor

- finantarea în sistemul institutional, competitional a proiectelor

- finantarea programelor, temelor si actiunilor ce continua pe mai multi ani

- finantarea în sistemul institutional a cheltuielilor curente

- cofinantare


3. Care sunt sursele de finantare a cercetarii stiintifice ?

Sursele principale de finantare a cercetarii stiintifice sunt:

- fondurile bugetare

- fondurile industriei

- fondurile universitatilor

- surse externe


4. Ce forme concrete îmbraca finantarea bugetara a cercetarii - dezvoltarii ?

Activitatea de cercetare dezvoltare îmbraca mai multe forme :

cercetarea fundamentala

cercetarea aplicativa

cercetarea de dezvoltareSursele de finantare sunt :

bugetul de stat

fonduri ale agentilor economici

resursele universitatilor

alte resurseTEMA NR: 5 : CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU SERVICII PUBLICE GENERALE, ORDINE PUBLICĂ, SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ sI APĂRARE


TEST DE AUTOEVALUARE NR .1


1.Care este structura serviciilor publice generale ?

Serviciile publice generale se structureaza astfel :

- organe ale puterii si administratiei de stat

- organe de ordine publica si siguranta nationala


2. Care sunt sursele de finantare a acestei categorii de cheltuieli ?

Cheltuielile privind serviciile publice se includ în bugetele administratiei centrale sau în bugetele unitatilor administrativ - teritoriale dupa caz.


3. Care sunt formele cheltuielilor pentru aparare ?

Din punct de vedere al structurii lor, cheltuielile cu caracter militar sunt de doua feluri : directe si indirecte.


4. Care este principiul pe baza caruia se organizeaza si functioneaza armatele moderne ?

În perioada contemporana armatele nationale se organizeaza si functioneaza pe baza unui nou principiu. Acesta urmareste constituirea de armate " mai putin numeroase, dar mai profesioniste".


5.Pe ce indicatori se fundamenteaza cheltuielile publice pentru servicii publice generale, ordine publica si siguranta nationala în tara noastra ?

Pentru fundamentarea cheltuielilor publice, pentru servicii publice generale, ordine publica si siguranta nationala, în tara noastra se porneste de la indicatorii si indicatori de calcul si fundamentare


loading...
Document Info


Accesari: 2640
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )