Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Tipul investitiei: Pensiune turistica

economie


Documente necesare


1.Documente sau informatii despre firma


Copie act constitutiv societate comercialaCopie hotarare judecatoreasca de infiintare a societatiiCopie dupa actul de proprietate al terenului sau

Copie contract de comodat

Contractul de comodat trebuie sa fie incheiat pe o perioada de minim 11 ani

Contractul de comodat nu trebuie sa specifice clauze de reziliere

Contractul de comodat trebuie sa fie autentificat la notarExtras de carte funciara

In cazul in care terenul se afla in proprietatea beneficiarului, in "B Part 11511v2123l ea aIIa - Inscrieri privitoare la proprietate" se va mentiona proprietara terenului - firma

In cazul in care terenul se afla in proprietatea altcuiva si este doar folosit de beneficiar (firma), in "B Partea aIIa - Inscrieri privitoare la proprietate" se vor mentiona proprietarii iar in "C Partea aIIIa - Inscrieri privitoare la sarcini" se va mentiona numarul contractului de comodat pe baza caruia terenul este folosit de beneficiar.Actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare - daca este cazulCertificatul de inregistrare + anexele eliberat de Oficiul Registrului Comertului si

Act doveditor privind inregistrarea punctului de lucru - daca este cazul

Partea verde cu stampile si semnaturi sau certificatul constatator emis la infiintare

In cazul in care societatea are deschise puncte de lucru, se vor atasa si anexele care evidentiaza acest lucruCredite in derulare - daca este cazul

Tip: Linie de credit / Imprumut

Valoare:

Durata:

Data contractarii:

Valoarea ramasa de rambursat:

Dobanda:Document eliberat de catre banca prin care sa se confirme faptul ca graficul de rambursare al imprumutului este respectat si

Graficul de rambursare al datoriilor catre banci

in cazul in care exista credite in derulareResponsabil legal = semneaza contractul de finantare, depune dosarele de achizitii si plata, reprezinta firma dpdv legal

Responsabil tehnic = reprezinta societatea in relatia cu APDRP pentru a da lamuriri din punct de vedere al procesului tehnologic. Beneficiarii proiectului sa dovedeasca pregatirea profesionala prin diploma de studii sau carte de munca sau sa participe la cursuri de training īn domeniul prestarii de servicii turisticeCopie bilant si cont profit si pierderi pentru anii 2005 si 2006 si balanta 30.12.2006

Bilantul si CPPul trebuie avizate de Administratia FinanciaraBilantul avizat de Administratia Financiara in cazul in care solicitantul este infiintat in anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate in ultimul an financiar nu mai apere in cererea noua...Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu a desfasurat activitate anterioara depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara si nu a vut activitate de la infiintare pana la data depunerii proiectului - valabil pt solicitantul infiintat in anul sau anii anteriori depunerii proiectului si care nu a desfasurat activitate de la infiintare pana la data depunerii proiectuluiPentru beneficiarii care indeplinesc criteriile de intreprindere mica si mijlocie in conformitate cu legislatia in vigoare se va prezenta:

Aneva la Bilantul contabil (formularul D30 - Date informative) privind numarul de salariati

Document eliberat de Administratia Financiara privind nivelul cifrei de afaceriPentru intreprinderile mici si mijlocii infiintate in anul depunerii Cerererii de finantare care nu au depus bilant contabil se va prezenta:

- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca indeplineste conditiile de intreprindere mica sau mijlocie conform legislatiei nationale in vigoareCopii dupa actele de identitate pentru persoanele responsabile de proiectCV-urile persoanelor responsabile de proiect

Se va comleta pe modelul:

Intreprinderea

Functia avuta si principalele indatoriri

PerioadaRealizari notabile:
Diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala a responsabilului terhnic in domeniul pentru care se solicita finantare, emis de institutiile acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii

Copie dupa cartea de munca care sa ateste experienta profesionala in domeniu de minim 3 aniCertificat de clasificare eliberat de MTCT - valabil numai in cazul modernizarilor de pensiuniCopia precontractului pentru efectuarea analizelor de laborator, in situatia in care nu exista propriul laborator sau

Copia dupa autorizatia de functionare a laboratorului propriu - daca este cazulDeclaratie de la banca prin care sa se confirme

  1. denumirea bancii,
  2. codul SWIFT
  3. adresa bancii
  4. specimenul de semnatura ale persoanelor cu drept de semnatura in banca
  5. titularul contului bancar (firma) si codul IBAN in RON

declaratia sa aibe antetul bancii, semnatura si stampila

2.Documente trebuie obtinute pentru proiectul de investitii - FARA termen de valabilitateFisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism), privind conditiile de protectia mediului, sau dupa caz acordul integrat de mediu, care sa precizeze ca " proiectul propus spre finantare prin programul FEADR este in concordanta cu legislatia Uniunii Europene privind protectia mediului"

Textul este cel de la SAPARD.

Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, IPM-urile vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emitePentru proiectele care au ca obiect procesarea - restaurant

Avizul sanitar-veterinar - pentru proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente care sa ateste ca

 • proiectul propus penrtu finantare este in conformitate cu legislatia pentru domeniul sanitar veterinar al UE si prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu legislatia UE

Avizul sanitar-veterinar - pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi care sa ateste ca

 • proiectul propus pentru finantare este in conformitate cu legislatia pentru domeniul sanitar veterinar al UE


Pentru proiectele care au ca obiect valorificarea produselor alimentare

Avizul sanitar - pentru proiecte care prevad modernizarea unitatilor existente care sa ateste ca

 • proiectul propus pentru finantare este in concordanta cu acquis-ul comunitar privind normele de igiena si sanatate publica si prin realizarea investitiei unitatea va fi in concordanta cu acquis-ul comunitar privind normele de igiena si sanatate publica

Avizul sanitar - pentru proiecte care prevad realizarea de unitati noi care sa ateste ca

 • proiectul propus pentru finantare este concordanta cu acquis-ul comunitar privind normele de igiena si sanatate publica


Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Turismului, pentru constructia pensiunii nu mai apare in cererea noua...Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice amplasarea in mediul ruralContracte sau Precontracte pentru comercializarea a 70% din volumul productiei obtinute in cadrul proiectuluiContracte, precontracte sau alte documente care sa dovedeasca achizitionarea a cel putin 50% din cantitatea de materii prime de la producatorii primari sau din productie proprie pentru cel putin un an dupa finalizarea proiectului3.Documente trebuie obtinute pentru proiectul de investitii - CU termen de valabilitate
Certificat de urbanism

valabilitate 1 anAviz PUD
Hotararea Consiliului Local de aprobare a PUD - daca este cazul
Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emis de:Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Financiara Judeteana

Trebuie sa precizeze ca "nu figureaza cu obligatii de plata neachitate"

valabilitate 30 zileCertificat fiscal privind taxele si impozitele locale emis de Primaria unde societatea isi are sediul social

Trebuie sa precizeze ca "nu figureaza cu obligatii de plata la bugetul local"

valabilitate 30 zileCertificat fiscal privind taxele si impozitele locale emis de Primaria unde societatea isi are deschis punctul de lucru

Trebuie sa precizeze ca "nu figureaza cu obligatii de plata la bugetul local"

valabilitate 10 zileCazier fiscal eliberat de Directiile Generale ale Finantelor Publice

Cazierul trebuie sa mentioneze ca "NU ARE fapte inscrise in cazierul fiscal"

valabilitate 15 zileGraficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul de stat consolidate (daca este cazul)

valabilitate 30 zileExtras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii cererii de finantare, sau

5 zile lucratoareScrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri)

valabilitate de 120 zileCazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect

valabilitate 6 luniCertificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca societatea detine capital social privat cel putin egal sau mai mare de 75% si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare, reorganizare judiciara sau faliment

Valabilitate - 30 zileDocument Info


Accesari: 4063
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )