Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASIGURARI

Asigurari


ASIGURARI

1.Avaria particulara se caracterizeaza prin:b.Paguba materiala adusa unor bunuri este consecinta directa a fortei majore,a unei greseli de navigatie sau a viciilor proprii bunurilor respective

2.Avaria particulara se caracterizeaza prin:

A.Are un caracter acidental si nu deliberat

B.Este efectul unor riscuri produse in afara vointei oamenilor

C.Pagubele si chelt care se incadreaza in avaria particulara privesc interesul uneia dintre partile care participa la expeditia maritime

D.Paguba meteriala adusa unor bunuri este consecinta directa a fortei majore, a unei greseli de navigatie sau a viciilor proprii bunurilor respective

3.Avaria comuna se caracterizeaza prin faptul ca:

b.Paguba sau chelt extraordinara a fost facuta de comandant in mod intentionat si rational pentru salvarea de la pericolul care le ameninta interesele tuturor celor care participau la expeditia maritime

4.Pentru ca o paguba sau o chelt sa fie acceptata ca avarie comuna, ea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A.Paguba sau chelt extraordinara sa fie rezultatul unei actiuni intreprinsa cu intentie de catre commandant, iar masura sa fie rationala

B.Actiunea sa aiba ca scop salvarea de la primejdia comuna a navei,a incarcaturii si a navlului

C.Sacrificiul sa fie real

D.Actiunea sa aiba loc intr-o situatie exceptionala

E.Sacrificarea voluntara a unei parti din averea aflata in pericol, ch 16416t193q elt de salvare ca si toate chelt care intra in avaria comuna, se suporta atat de bunurile salvate, cat si de cele specificate, in mod proportional cu valoarea lor neta la data si la locul unde expeditia maritime s-a incheiat

5.In cazul avariei particulare paguba se suporta astfel:

c.Fie de nava fie de incarcatura in functie de bunul care a fost supus avariei pentru care s-au efectuat chelt de salvare

6.In cazul avariei commune paguba se suporta astfel:

d.Se repartizeaza intre cele trei interese, adica nava,incarcatura si navlu

7.Riscuri neasigurabile chiar cu o prima suplimentara sunt:

A. Fermentare

B. Rancezire

C .Dol

D. Vierbi, rozatoare, insecte

E. Intarziere in livrarea incarcatutii

8.Care din chelt de mai jos fac parte din avaria comuna:

A. Chelt portuare efectuate in portul de refugiu

B .Reparatii la nava, avand caracter temporar sau definitiv,efectuate in portul de refugiu

C. Salariile si retributia aferenta orelor suplimentare cuvenite echipajului navei

D. Intretinerea echipajului si combustibilul consumat

9.Care din chelt de mai jos fac parte din avaria comuna:

A. Costul asigurarii

B.Chelt de dispasa

C.Hotararea judecatoreasca de salvare

D.Taxe de cautiune si costuri legale

E.Intretinerea echipajului si combustibilul consumat

10.Nu pot fi asigurate cu titlu de chelt ce intra in avaria comuna

A.Pretentiile pentru sacrificii si daune la cargo si navlul afferent

B.Reparatiile la nava deplasata in alta parte decat la destinatie

C.Orice alta chelt efectuata la destinatie

11.Nu pot fi asigurate cu titlu de chelt ce intra in avaria comuna

A.Intretinerea echipajului si combustibilul consumat care nu a fost inlocuit in cursul voiajului

B.Comisioane si dobanzi

C.Pretentiile pentru sacrificii si daune la cargo si navlul afferent

12.Estimarea pagubelor si chelt admise in avaria comuna precum si repartizarea acestora intre partile interesate se efectueaza de:

a) Dispasoli

13.In practica asigurarilor, pierderea totala prezumata este determinate in functie de urmatoarele criterii:

A. Cand nava este abandonata in mod deliberat din cauza ca pierderea ei totala reala apare inevitabila

B.Cand nava nu poate fi salvata de la o pierdere totala reala fara o chelt care ar depasi valoarea ei comerciala

C. Cand nava este atat de avariata incat costul reparatiilor ar depasi valoarea care ar avea-o dupa reparatie sau valoarea asigurata

14.Dimensiunea pietei asigurarilor este data de:

a) cererea de asigurare

15.Cerea de asigurare provine din partea :

A. Persoanelor fizice

B. Persoanelor juridice

16.Care afirmatie este adevarata cu privire la omogenitatea produsului de asigurare

a. Cu exceptia catorva produse, printre care asigurarea autovehicolelor si asigurarea locuintelor, celelalte produse sunt lipsite de omogenitate

17.Din punct de vedere al transparentei pietei asigurarilor care afirmatie este corecta:

b. Piata asigurarilor este aproape opaca pentru cei neavizati

18.Care din afirmatiile de mai jos referitoare la atomizarea pietei este adevarata

A. Piata asigurarilor este inca departe de a fi atomizata

C. Numar mare de ofertanti si solicitanti astfel incat nici unul dintre participanti nu poate influenta de o maniera sensibila functionarea pietei

19.Piata asigurarilor este considerate perfecta daca indeplineste urmatoarele conditii:

A. Omogenitatea produselor

B. Transparenta pietei

C.Atomizarea pietei

D.Libertatea de intrare-iesire a participantilor

E. Descentralizarea deciziilor

20.Prin indemnizatia de asigurare se intelege:

a. Despagubirea sau suma asigurata platita de asigurator, asiguratului sau beneficiarului la producerea riscului asigurat

21.Contractul de asigurare este un contract:

c. De adeziune, adica desi este redactat si imprimat de asigurator, la el adera asiguratul

22.Care din urmat afirmatii este adevarata:

d. Asigurarea ex contractu se incheie din proprie initiative

23.Asigurarea obligatorie se deosebeste de asigurarile sociale prin:

a.Aceea ca se bazeaza pe primele incasate de la asigurati si nu pe resursele provenite de la asigurati si/sau nonasigurati

24.Care din urmatoarele afirmati este adevarata:

b.Asigurarea obligatorie ofera protectie de asigurare anumitor categorii de personae fizice sau juridice din considerente de ordin social si economic national

25.Fondul de asigurare se caracterizeaza prin:

c. Se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene viitoare si nesigure

26.Ca si celelalte componente ale sistemului financiar asigurarile indeplinesc urmatoarele functii:

A. Functia de repartitie

C. Functia de control

27.Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la comunitatea de risc sunt adevarate:

A.Comunitatea de risc se formeaza in mod spontan prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare la dispozitia unei societati de asigurari

B. Membrii comunitatii de risc consimt sa contribuie la suportarea in comun a pagubelor pe care le va pricinui producerea fenomenelor

C. Impartirea pagubei intre membrii comunitatii se intemeiaza pe faptul ca posibilitatea producerii riscului vizeaza pe fiecare membru al acesteia

D. Paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membrii comunitatii de risc dupa principiul mutualitatii

28.dupa domeniul la care se refera asigurarile se grupeaza astfel:

A. Asigurari de bunuri

C. Asigurari de persoane

D. Asigurari de raspundere civila

29.Dupa obiectul de activitate stabilit prin contractul de societate si statut societatile de asigurari din Romania nu pot practica urmatoarele categorii de asigurari:

e nici un raspuns nu este correct

30.Dupa forma juridica de realizare asigurarile se clasifica in:

B. Asigurari obligatorii

D. Asigurari facultative

31.Asigurarile obligatorii se caracterizeaza prin

A. Sunt fara termen

B. Sunt normate

C. Iau nastere in mod automat

D. Sunt asigurari totale

E. Raspunderea asiguratului ia nastere in mod automat

32.Asigurarile facultative se caracterizeaza prin:

B. Sunt valabile numai o perioada de timp

C. Nu sunt totale

D. Nu dunt normate

33.Dupa sfera de cuprindere in profil territorial asigurarile pot fi grupate in:

A. Asigurari interne

C. asigurari externe

34.Dupa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurat si asigurator asigurarile pot fi grupate in:

A. Asigurari directe

C. Asigurari indirecte

35.Partea din cota de prima tarifara destinata pentru plata despagubirilor se numeste:

b. Prima neta

36.Adaosul de prima este utilizat pentru:

A. Acoperirii chelt privind constituirea si administrarea fondului de asigurare

B. Finantarii unor masuri de prevenire a pagubelor

C. Constituirea fondurilor de rezerva

D. Realizarea de catre asigurator a unui beneficiu

37.Care dintre urmatoarele relatii este adevarata?

a. prima neta + adaos de prima = prima bruta

38.Indicele de despagubire reprezinta:

a. Despagubirile achitate de asigurator la fiecare 100u.m. suma asigurata

39.Care dintre urmatoarele relatii este adevarata?

a. Indicele mediu de despagubire + adaos de risc = prima neta

40.Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

b. Adaosul de risc reprezinta abaterea medie patratica a indicilor anuali de despagubire

41.Care din urmatoarele relatii este adevarata?

d prima neta - adaos de risc = indicele mediu de despagubire

42.Indicele anual de despagubire se calculeaza astfel:

a) I= S

NV

43.Indicele de despagubire anual se calculeaza prin luarea in considerare a urmatoarelor elemente:

A. Numarul bunurilor despagubite

B Numarul bunurilor asigurate

C Valoarea medie a sumei asigurate

D. valoarea medie a despagubirilor acordate

44.Prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege:

A. La mijl fixe si ob de inventar valoarea din nou a cestora din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective

B. La materiile prime, materiale, produse finite, marfuri si alte asemanatoare-pretul de cost al acestora

C. La obiectele de muzeu sau de expozitie si la lucrarile de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura-sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie

45.Asigurarile de persoane au ca obiect:

a. Garantarea unei sume de bani de catre asigurator in cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizica a asiguratului.

46.In cazul asigurarilor de persoane suma asigurata se stabileste:

b in mod forfetar de catre asigurator in functie de nevoile si de posibilitatile sale financiare

47.Asigurarile de persoane se caracterizeaza prin :

c. Nu au caracter reparatoriu

48.Asigurarile de supravietuire se caracterizeaza prin:

b.Suma asigurata se plateste asiguratului daca acesta este in viata

49.Singurul eveniment viitor si cert este:

c.Decesul

50.Asigurarile de deces se caracterizeaza prin:

b. Protejeaza asiguratul impotriva riscului de deces

51.Asigurarile mixte de viata se caracterizeaza prin:

c In cazul decesului asiguratului, beneficiarul asigurarii intra in posesia sumei asigurate, iar in caz de supravietuire asiguratul incaseaza personal suma asigurata prevazuta de contract

52.Asigurarile de accidente urmaresc:

a.Protejeaza pers fizice de consecintele nefaste ale unor evenimente neprevazute care le afecteaza viata, integritatea corporala ori capacitatea de munca.

53. Asigurarea de boala are drept obiectiv:

a. Protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporara de munca determinate de boala

54.Asigurarea de sanatate permanenta urmareste:

b. Sa elimine saracia, adesea asociata cu incapacitate de munca de durata, provocata de un accident sau boala

55.Asigurarea dotala se caracterizeaza prin:

a. Asiguratul onoreaza aceasta asigurare, daca beneficiarul asigurarii este in viata la data atingerii majoratului, cand asigurarea devine exigibila

56.Stabilitatea financiara a societatilor de asigurari poate fi imbunatatita prin:

A. Majorarea numarului bunurilor cuprinse in asigurare

B. Majorarea primei nete

C. Reasigurare

57.Cresterea inregistrata de coeficientul de solvabilitate inseamna:

a. Scade gradul de stabilitate financiara

58.Scaderea numarului de bunuri cuprinse in asigurare conduce la:

b. Scaderea gradului de stabilitate financiara

59.Suma asigurata maxima (X) pentru un risc asigurat pe care ar trebui sa o pastreze pentru a avea stabilitate financiara corespunzatoare se determina cu ajutorul formulei:

b. X=2k^2Pnt

60.Probabilitatea daunei se determina dupa urmatoarea formula

d q = prima neta pe bun

suma asigurata pe bun

61.Probabilitatea de a plati despagubiri (D) mai mari decat prima neta totala (Pnt) este egala cu:

a. P ( D>Pnt ) = k/2 , k=coeficientul de stabilitate financiara

62.Numarul de ani de la care unul este nerentabil se calculeaza dupa formula:

b. Numar de ani = 2/k

63.Coasigurarea consta in

a. Participarea mai multor societati la asigurarea unui bun de valoare mare

64.Reasigurarea consta in:

a.Cedarea de catre asigurator, catre alte societati a partii din riscul subscris care depaseste retinerea sa proprie

65.Prin operatiunea de reasigurare, societatea de asigurare care cedeaza devine:

b. Cedant

66.Operatiunea prin care reasiguratorul cedeaza o parte din riscul acceptat in reasigurare catre alte societati de asigurari sau reasigurari se numeste:

c. Retrocesiune

67.Retinerea reprezinta:

a. Acea parte din suma asigurata, din riscul asumat din dauna produsa de un sinistru, pe care o societate de asigurari intelege sa o pastreze pentru contul sau propriu

68.Contractul de reasigurare facultativa se caracterizeaza prin:

c. Reasiguratul poate propune si reasiguratorul poate sa accepte sau sa refuse reasigurarea

69.Contractul de reasigurare obligatoriu se caracterizeaza prin:

c. Asiguratorul se obliga sa cedeza si reasiguratorul se obliga sa accepte in reasigurare categoriile de riscuri prevazute in contract

70.Contractul de reasigurare mixt se carcterizeaza prin:

a. Reasiguratorul are libertatea sa cedeze sau nu anumite riscuri in reasigurare, in timp ce reasiguratorul este obligat sa le accepte.

76.In cazul unei asigurari totale, despagubirea calculate in raport cu principiul proportionalitatii este egala cu:

d. Paguba

78.Daca paguba este totala iar principiul utilizat de asigurator este princip proport

atunci despagubirea este egala cu:

  1. Suma asigurata

112.Beneficiarul asigurarii reprezinta:

b. Persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare

113. Contractantul asigurarii este:

a. Persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare fara insa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat

114.Fenomenul sau evenimentul asigurat care a fost deja produs poarta denumirea de:

e. Sinistru

115.Selectia riscurilor reprezinta

a. operatiunea efectuata de asiguratori de a elimina riscurile cu probabilitate mare de producere.

116.Pentru ca un risc sa devina risc asigurat trebuie sa indeplineasca cumulative urmat conditii:

.Producerea riscului sa fie probabila

Trebuie sa aiba un caracter intamplator

.Actiunea riscului este necesar sa fie inregistrata intr-o evidenta statistica

Producerea riscului sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii

117.Evaluarea in vederea asigurarii reprezinta:

b.Operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare

118.Suma asigurata reprezinta:

b.Partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea

119.Norma de asigurare reprezinta:

e.Suma asigurata stabilita prin lege, pe unitate de obiect asigurat, ea fiind intalnita numai in cazul asigurarilor de bunuri obligatorii

120.Paguba sau dauna reprezinta:

a.Pierderea in expresie baneasca,intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea.

121.Despagubirea de asigurare reprezinta:

c.Suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat

122.Principiul raspunderii proportionale reprezinta:

b.Despagubirea este direct proportionala cu suma asigurata, si invers proportionala cu valoarea reala

123.In conformitate cu principiul primului risc avem:

d Despagubirea este egala cu paguba in limita sumei asigurate.

124.Fransiza atinsa presupune:

a.Asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate daca aceasta este mai mare decat fransiza

125.Fransiza deductibila se caracterizeaza prin:

c.Se scade in toate cazurile din paguba, indiferent cat este volumul acesteia din urma

126.Principiul raspunderii proportionale coincide cu principiul primului risc in urmatoarele cazuri:

C. Valoarea reala este egala cu suma asigurata

D. Paguba este egala cu valoarea reala

94.Sa se determine cota de prima neta stiind ca:

a)

b)0.1467

c)

d)0.1746- 0.017 corect!!!

e)0.1476

100.O societate a primit in asigurare 1000 de bunuri,fiecare bun fiind asigurat pt suma de 100u.m...Gradul de stabilitate financiara este egal cu:

a) 0,537

b) 0,687

c) 0,957 - 0,302 corect !!!

d) 0,759

e) 0,739

101. O societate de asigurari are in asigurare 1200 de bunuri si practica o cota de prima neta de 3%.....Numarul de bunuri pt indeplinirea acestui obiectiv este:

a) 1875 corect !!!

b) 1500

c) 1460

d) 1670

e) 1850

102. O societate de asigurari a primit in asigurare 1400 de bunuri asigurate pt suma de 3500u.m....Cota de prima neta practicata pentru a creste gradul de stabilitate financiara cu 15% este:

a)

b)0,0475

c)0,0354- correct !!!

d)

e)0,0248

103. O societate de asig a primit in asigurare 1700 de bunuri asigurate pt suma de 800 u.m.. Cu cat creste sau scade gradul de stabilitate financiara:

a)creste cu 10,55% -corect!!!

b)scade cu 10,55%

c)creste cu 4,7%

d)scade cu 4,7%

e)creste cu 89,44%

104.O societate de asig utilizeaza o cota de prima de 1,9% din care 85% reprez prima neta.. Cu cat creste sau scade gradul de stabilitate financiara:

a)scade cu 8,86%

b)creste cu 8,86%- correct !!!

c)creste cu 91,13%

d)creste cu 19,28%

e)scade cu 19,38%

105.Portofoliul unei societati de asigurari se prezinta astfel:

Coeficientul de stabilitate financiara este:

a) 0,0497

b) 0,0779

c) 0,0479

d) 0,0794

e) 0,0974- correct !!!

106. O societate de asigurari utilizeaza cota de prima de 1,9% din care 88% este prima neta.Numarul de ani de la care un an poate fi rentabil este:

a) 9,4 ani

b) 11,11 ani

c) 12,12 ani

d) 7,8 ani

e) 10,10 ani - correct !!!

107. O societate de asigurari a primit in asigurare 1600 de bunuri asigurate pentru suma de 3600u.m..Probabilitatea ca societatea de asigurari sa plateasca despagubiri mai mari decat prima neta este:

a)

b)2,7

c)7,5%- correct !!!

d)

e)12

108.O societate de asiguari practica o cota de prima de 3,7% din care 86% reprezinta prima neta..Suma maxima asigurata de la care societatea de asigurari cedeaza in reasigurare este:

a) 7690 um

b) 9670 um

c) 3200 um

d) 6970 um

e) 7200 um

109. portofoliul unei societati de asigurare se prezinta astfel:..Probabilitatea ca societatea sa plateasca despagubiri mai mari decat prima neta este:

a) 0,0974

b) 0,04265

c) 0,0853

d) 0,0487- correct !!!

e) 0,03724

110.Portofoliul unei societati de asigurari se prezinta astfel:...Numarul de ani de la care un an nu este rentabil pentru societatea de asigurari este:

a) 23,5 ani d) 18,17 ani

b) 12,12 ani e) 20,53 ani - correct !!!

c) 10,10 ani

111.Portofoliul unei societati de asigurari se prezinta astfel:.Suma asigurata maxima de la care societatea cedeaza in reasigurare este:

a) 3075,06

b) 1855,6 - correct!!!

c) 9533

d) 97800

e) 5050,27


Document Info


Accesari: 4607
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )