Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROIECT PRACTICA SOCIETATI DE ASIGURARI SI REASIGURARI ASIROM - VIENNA INSURANCE GROUP

Asigurari


UNIVERSITATEA ALEXNDRU IOAN CUZA IAsI

PROFIL: sTIINŢE ECONOMICE

SPECIALIZARE: FINANŢE BĂNCIPROIECT PRACTICA

SOCIETĂŢI DE ASIGURARI sI REASIGURĂRI

ASIROM - VIENNA INSURANCE GROUP

STUDENTĂ:

IAsI, 2008

CUPRINS:

1.   &nb 15115n139p sp;   Organizare si functionare

2.   &nb 15115n139p sp;   Aspecte concrete în contractarea asigurarilor

3.   &nb 15115n139p sp;   Fluxuri informationale de reflectare a operatiunilor specifice activitatiilor de asigurari si reasigurari

4.   &nb 15115n139p sp;   Lichidarea daunelor la principalele categorii de bunuri si plata sumelor asigurate (la persoane fizice)

5.   &nb 15115n139p sp;   Marketing în activitatea de asigurari

6.   &nb 15115n139p sp;   Organizarea si conducerea gestiunii financire la societatile de asigurari si reasigurari (cu accent pe specificul lor)

7.   &nb 15115n139p sp;   Determinarea si analiza eficientei economico-sociale (cu referire la forme de asigurare practicate)

1.   &nb 15115n139p sp; Organizare si functionare

De peste 17 ani, ASIROM (Asigurarea Româneasca) este o companie de asigurari traditionala a românilor, oferindu-le acestora siguranta si confortul de care au nevoie, definind permanent tendintele pietei locale a asigurarilor.

2007 s-a dovedit a fi un an de schimbari majore care au adus beneficii de imagine notabile pentru ASIROM, ramânând în istorie drept anul când compania de asigurari s-a alaturat marii familii a Grupului Lider pe piata de asigurari din Europa Centrala si de Est - VIENNA INSURANCE GROUP. Acum, ASIROM face parte din grupul celor 40 de companii din regiunea care consolideaza eghipa VIG.

Cu peste 180 de ani de traditie în business-ul sigurantei, VIENNA INSURANCE GROUP dispune de o putere financiara considerabila, care îi permite sa-si mentina independenta si sa-si continue cresterea sustenabila în tarile Europei Centrale si de Est. În martie 2008, Bursa de valori din Viena a lansat indicele VONIX în calculul caruia au intrat primele 29 de companii din Austria, între care Vienna Insurance Group îsi aduce o contributie importanta. Cu sediul în Viena, grupul este activ prin filialele si holdingurile de companii de asigurari în tari precum: Albania, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croatia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Turcia, Ungaria, si Belarus. De asemenea, VIG are sucursale în Italia si Slovenia. Pe piata austriaca, grupul este reprezentat de catre Wiener Startische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Donau Versicherung, Sparkassen Versicherung si Bank Austria Creditanstalt Versicherung. De asemenea, Vienna Insurance Group este actionar minoritar în Wustenrot Versicherung.

ASIROM este in primul rând o companie care ofera solutii viabile la nevoie si necesitatile clientilor sai, adaptându-si permanent produsele si tarifele la tendintele pietei. Este unul dintre cele mai importante motive pentru care ASIROM este asiguratoril preferat al românilor.

Compania înseamna:

ü   &nb 15115n139p sp;  Lider si formator de opinie pentru piata din România;

ü   &nb 15115n139p sp;  Stabilitate;

ü   &nb 15115n139p sp;  17 ani de ezperienta în asigurari;

ü   &nb 15115n139p sp;  Siguranta financiara;

ü   &nb 15115n139p sp;  Cea mai puternica structura organizatorica si cea mai eztinsa retea teritoriala;

ü   &nb 15115n139p sp;  Generator de specialisti.

Numarul de înregistrare la Rgistrul Comertului: J40/304/1991

Cod unic de inregistrare: 336290

Capital Social Subscris si Varsat: 63.786.532,30 RON

Structura actionariatului Asirom la 31 decembrie 2006 era:

NUME

NUMĂR ACŢIUNI

PROCENT%

INTERAGRO S.A

BROADHURST INVESTMENT LIMITED

QVT FUND LP

A.V.A.S

ALTE PERSOANE JURIDICE

PERSOANE FIZICE

TOTAL

Consiliul de Aministratie ASIROM:

Iliuta Nicolae - presedinte

Adriana Guta - membru

Gheorghe Lazar - membru

S.C. ASIROM S.A. - Suceava face parte parte din structura organizatorica a societatii, este subordonata sediului social, are în subordine reprezentante si agentii si îsi desfasoara activitatea potrivit legii si a actelor normative emise de societate si a competentelor delegate, are în subordine reprezentantele din Câmpulung Moldovenesc, Falticeni, Gura Humorului, Radauti, Siret, Solca, Suceava, Vatra Dornei.

Sucursala nu are personalitate juridica, cu sarcini operative, are conturi bancare, autonomie gestionara, detine mijloace fixe, alte valori materiale si mobile.

În realizarea activitatii de asigurare sucursala îndeplineste urmatoarele sarcini:

 • ofera, negociaza, încheie si deruleaza contracte de asigurare;
 • încaseaza prime, efectueaza plati de sume asigurate, lichideaza daune si desfasoara activitati de regres si recuperare;
 • administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu.

Structura organizatorica este dimensionata în functie de: puterea economica a judetului si potentialul asigurabil, de volumul primelor încasate, volumul si frecventa despagubirilor si platilor de sume asigurate.

Sucursala este împuternicita sa negocieze si sa încheie contracte cu tertii în numele si contul societatii si sa reprezinte interesele acesteia în fata clientilor, autoritatilor locale si a instantelor judecatoresti din raza judetului Iasi.

Structura organizatorica a sucursalei Suceava:

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT CONTABIL sEF MANAGER DAUNE JURIST

SERV. ASIGURĂRI FINANCIAR-CONTABIL SERV. DAUNE

COMP. CONTRACTARE COMP TEHNIC OPERATOR CALCULATOR

INSP. ASIGURĂRI COORD.  INSP. SARCINI PROPRII PLĂŢI

DIRECTOR SUCURSALA: SORIN BĂRBUŢĂ

DIRECTOR ADJUNCT: JENICA ONUFREI

2.   &nb 15115n139p sp; Aspecte concrete în contractarea asigurarilor

Forme de aigurare practicate de ASIROM:

Asigurari de viata

Complexitatea asigurărilor de viată este deosebită, întrucât evolutia acestora este influentată de o multitudine de factori economico-sociali dintre care putem enumera: legislatia (în asigurări, în domeniul protectiei sociale, fiscală), nivelul inflatiei, mărimea veniturilor populatiei, posibilitătile de investire oferite de sistemul bancar si de credit.

Asigurarea mixta de viata

Poate încheia asigurarea orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 65 de ani fara a depasi 75 de ani la expirarea politei de asigurare.

Riscurile care sunt acoperite:

·   &nb 15115n139p sp;    Supravietuirea la termenul de expirare;

·   &nb 15115n139p sp;    Decesul din orice cauza;

·   &nb 15115n139p sp;    Invaliditatea permanenta partiala sau totala din accident;

·   &nb 15115n139p sp;    Scutirea asiguratului de la plata primelor de asigurare în cazul dobândirii unei invaliditati mai mari de 50% pe parcursul valabilitatii politei de asigurare.

Asigurarea poate fi încheiata pentru orice suma, începând de la 200 USD (echivalentul în lei).

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare.

Suma asigurata este încasata de:

·   &nb 15115n139p sp;    asigurat: la termenul de expirare al politei, tragere la sorti, invaliditate permanenta totala sau partiala, rascumparare;

·   &nb 15115n139p sp;    beneficiarii desemnati la expirare sau la decesul asiguratului;

Asigurarea mixta de viata reevaluabila - GLOBAL

Poate încheia asigurarea orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 65 ani fara a depasi 75 ani la expirarea politei de asigurare.

Riscurile acoperite asigurarea sunt :

·   &nb 15115n139p sp;    supravietuirea la termenul de expirare;

·   &nb 15115n139p sp;    decesul din orice cauza (în primele 12 luni de la încheierea asigurarii ASIROM plateste suma asigurata numai pentru deces din accident sau boala infectioasa acuta a asiguratului; pentru deces din alte cauze decât deces din boala infectioasa acuta se restituie beneficiarului primele de asigurare platite, mai putin cheltuielile ASIROM).

Suplimentar se poate asigura:

·   &nb 15115n139p sp;    decesul din accident, pentru o suma asigurata egala sau de pâna la de 3 ori mai mare decât asigurarea de baza;

·   &nb 15115n139p sp;    invaliditatea permanenta totala sau partiala din accident precum si cheltuielile medicale impuse de tratarea invaliditatii, pentru o suma asigurata egala sau de pâna la de 4 ori mai mare decât suma asigurata prin asigurarea de baza;

·   &nb 15115n139p sp;    invaliditatea temporara din accident (indemnizatia zilnica, pe parcursul unui an de asigurare, se plateste pe o perioada maxima de 90 zile);

·   &nb 15115n139p sp;    invaliditate temporara din boala pe perioada spitalizarii si asistentei ambulatorii (pentru o perioada de maxim 90 zile anual).

Asigurarea se poate încheia pentru urmatoarele perioade:

a)   &nb 15115n139p sp;  3-25 ani - când se opteaza pentru plata sumei asigurate integral la expirarea termenului de valabilitate a politei de asigurare;

b)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (3 - 25 ani)+durata pensiei pe timp limitat (4 - 30 ani) cu valabilitate: 24 ore din 24 oriunde în lume pentru asigurarea de baza si asigurarile suplimentare de deces din accident si invaliditate permanenta din accident;

c)   &nb 15115n139p sp;  24 ore din 24 - spitalizare - numai pe teritoriul României pentru invaliditate temporara din accident si boala.

Asigurarea poate fi încheiata pentru orice suma exprimata în EURO, USD, LEI, începând de la 200 EURO (echivalentul în USD / LEI).

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare.

Pentru asigurarea de baza, suma asigurata este încasata de:

·   &nb 15115n139p sp;    asigurat, la termenul de expirare a politei si la rascumparare;

·   &nb 15115n139p sp;    beneficiarii desemnati (care pot fi si institutii bancare în conditiile contractarii unui credit) la expirare sau la decesul asiguratului

Pentru asigurarile suplimentare de deces si invaliditate permanenta din accident, suma asigurata este încasata de:

·   &nb 15115n139p sp;    beneficiarii desemnati (creditorul în limita ratelor de credit nerambursate daca polita a fost cedata în favoarea sa pe perioada de contractare a creditului) în cazul decesului din accident;

·   &nb 15115n139p sp;    asigurat (creditorul în limita ratelor de credit nerambursate daca polita a fost cedata în favoarea sa pe perioada de contractare a creditului) în cazul dobândirii unei invaliditati permanente din accident.

Pentru asigurarile suplimentare de invaliditate temporara din accident sau boala, indemnizatia zilnica va fi încasata de :

·   &nb 15115n139p sp;    asigurat ;

·   &nb 15115n139p sp;    creditor, în limita ratelor de credit nerambursate daca polita a fost cedata în favoarea sa pe perioada de contractare a creditului.

Asigurarea facultativa de pensie suplimentara privata cu acumulare de capital si reevaluare - PROSPERA

Poate încheia orice persoana cu vârsta cuprinsa între 16 si 60 de ani, fara a depasi 65 de ani la expirarea politei de asigurare. Daca asiguratul opteaza pentru plata sumei asigurate sub forma de pensie viagera, vârsta acestuia la începutul platii pensiei trebuie sa fie de minim 55 ani la femei si 60 ani la barbati, dar nu mai mult de 85 ani

Riscurile acoperite de asigurare sunt :

·   &nb 15115n139p sp;    economisirea la termenul de expirare a politei de asigurare;

·   &nb 15115n139p sp;    suplimentar (pentru o prima de asigurare suplimentara) se poate asigura decesul si invaliditatea permanenta din accident pentru o suma asigurata stabilita la alegerea asiguratului.

Asigurarea se poate încheia pe urmatoarele perioade :

a)   &nb 15115n139p sp;  5 - 46 ani la femei, respective 5 - 49 ani la barbati;

b)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (minim 5 ani) + durata platii pensiei (4 - 30 ani)

c)   &nb 15115n139p sp;  durata platii primelor (minim 5 ani) + durata platii pensiei viagere si este valabila 24 din 24 de ore oriunde în lume.

Asigurarea poate fi încheiata pentru o suma asigurata mai mare sau egala cu 200 USD (echivalentul în lei).

Primele de asigurare pot fi platite integral, anticipat, sau la cererea asiguratului ele pot fi platite si esalonat, în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare.

Pentru asigurarile suplimentare de deces si invaliditate permanenta din accident, suma asigurata este încasata de:

Ř   &nb 15115n139p sp;  asigurat la termenul de expirare a politei de asigurare( sub forma stabilita în contract), rascumparare;

Ř   &nb 15115n139p sp;  beneficirarii desemnati la expirare

Pentru asigurarea suplimentara, suma asigurata este încasata de :

Ř   &nb 15115n139p sp;  asigurat în caz de invaliditate permanenta din accident;

Ř   &nb 15115n139p sp;  beneficiarii desemnati în caz de deces din accident.

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;    Asigurari generale

Asigurarea facultativa pentru avarii si furt a autovehiculelor - CASCO

Poate încheia asigurararea persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul în România, care detin autovehiculele înmatriculate în România sau strainatate.

Autovehiculele înmatriculate în strainatate, cu exceptia celor achizitionate în sistem leasing extern de catre persoane, fizice sau juridice, care au domiciliul, resedinta sau sediul în România, pot fi cuprinse în asigurare numai pentru riscul de avarii pe teritoriul României

Pot încheia asigurarea si alte persoane decât proprietarul înscris în cartea de identitate a autovehiculului, care au interes asigurabil cu privire la autovehicul, interes care trebuie sa reiasa dintr-un contract (de închiriere, leasing, comodat, locatie de gestiune, etc.) încheiat cu proprietarul. În aceste conditii, daca în contractul de asigurare nu este desemnat un beneficiar, despagubirea se plateste asiguratului.

Riscurile acoperite de asigurare sunt:

·   &nb 15115n139p sp;    avarii pe teritoriul României si în afara acestuia, provocate de:

o   &nb 15115n139p sp;   ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, caderi, caderi de corpuri pe autovehicul, derapari, rasturnari;

o   &nb 15115n139p sp;   incendiu, trasnet, explozie (inclusiv din cauze tehnice), calamitati naturale.

·   &nb 15115n139p sp;    furt (furtul autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia), precum  si avarii produse acestuia ca urmare a furtului sau a tentativei de furt;

·   &nb 15115n139p sp;    bonus: fara încasarea unei prime suplimentare se acopera riscul de avarii si în afara teritoriului României

Riscul de furt al autovehiculului poate fi extins si în afara teritoriului României, la solicitarea asiguratului, astfel:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; în cazul în care autovehiculu este asigurat CASCO la ASIROM

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; riscul de furt se extinde în afara teritoriului României, fara plata unei prime aditionale, pe perioada si cu valabilitatea teritoriala pentru care asiguratul a încheiat la ASIROM o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate în afara teritoriului României;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; în cazul în care autovehiculul este asigurat CASCO la ASIROM, dar pentru acesta nu se încheie o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate în afara teritoriului României, la ASIROM;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; riscul de furt în afara teritoriului României se acopera în baza si în conditiile încasarii unei prime de asigurare suplimentare.

Asigurarea se încheie pe perioade de 1 an sau de minimum 6 luni. Pentru autovehiculele comercializate în sistem leasing sau rate, asigurarea se poate încheia pe toata durata contractului de leasing sau de vânzare în rate.

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora, stabilita de Asigurator la încheierea asigurarii si ea nu se modifica pe parcursul unui an de asigurare ca urmare a cresterii uzurii autovehiculului.

Prin valoarea reala a autovehiculelor se întelege valoarea de comercializare de nou (la care se poate adauga valoarea taxelor legale), la data încheierii asigurarii (conform facturilor de achizitie de nou, listelor de preturi de la producator sau cataloagelor de specialitate Eurotax), înmultita cu coeficientii valorii ramase, stabiliti în raport cu vechimea în ani a acestora, potrivit "Scalei de uzura aferenta coeficientilor valorii ramase a autovehiculelor" prevazuta în prezentele conditii.

Vechimea în ani a autovehiculelor se stabileste în functie de anul de fabricatie înscris în documentele autovehiculelor (carte de identitate, certificat de înmatriculare, factura de cumparare a unui autovehicul nou).

Valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data încheierii asigurarii, se stabileste având în vedere:

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   i.   &nb 15115n139p sp;  pentru autovehiculele de productie româneasca: preturile de comercializare de nou de la unitatile de specialitate din România, la data încheierii asigurarii;

   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; ii.   &nb 15115n139p sp;  pentru autovehiculele de productie straina:

1.   &nb 15115n139p sp;  preturile din facturile de achizitie de nou, din România sau strainatate, a autovehiculelor (fara a exista o limitare în timp a vechimii facturii), în cazul în care la încheierea asigurarii se prezinta factura de achizitie de nou a autovehiculului, în original (indiferent daca Asiguratul este sau nu primul proprietar al acestuia). La solicitarea Asiguratului, la preturile din facturile de achizitie de nou din strainatate se pot adauga taxele legale În cazul în care preturile sunt exprimate în LEI si se doreste încheierea asigurarii în valuta, acestea vor fi transformate în valuta aplicând cursul de referinta comunicat de BNR, valabil la data mentionata în factura

2.   &nb 15115n139p sp;  preturile de comercializare de nou de la unitatile de specialitate din România sau, în lipsa acestora, preturile din cataloagele de specialitate (Eurotax) corespunzatoare anului de fabricatie, în cazul în care la încheierea asigurarii nu se prezinta factura de achizitie de nou a autovehiculului, în original.

c) pentru autovehiculele achizitionate în rate/leasing - pretul de nou (pret unitar) din contractul de rate/leasing, la care se poate adauga, la solicitarea Asiguratului, T.V.A. si taxele de import, când este cazul.

Aceste preturi de nou pot fi luate în calcul si la reînnoirea asigurarii dupa expirarea perioadei de leasing, în cazul în care fostul utilizator, a devenit proprietar.

În cazul autovehiculelor second - hand, achizitionate de la unitati specializate în comercializarea de astfel de autovehicule, din România sau din strainatate, inclusiv pentru cele comercializate în rate sau leasing, sumele asigurate pentru fiecare an în parte se stabilesc la data încheierii asigurarii astfel:

a)   &nb 15115n139p sp;  pentru primul an de asigurare, pretul unitar al autovehiculului specificat în:

·   &nb 15115n139p sp;    factura de cumparare a acestuia de la unitatea specializata în comercializarea de astfel de autovehicule;

·   &nb 15115n139p sp;    contractul de rate sau leasing, la care se poate adauga, la solicitarea Asiguratului, T.V.A si taxele de import (când este cazul).

b) pentru urmatorii ani de asigurare, pretul unitar al autovehiculului, din primul an de asigurare, înmultit cu raportul dintre coeficientul valorii ramase aferent vechimii autovehiculului (calculata în functie de anul fabricatiei) în anul 2, , n de la cumparare, respectiv de la data încheierii contractului de rate sau leasing si coeficientul valorii ramase aferent vechimii autovehiculului (calculata în functie de anul fabricatiei) la data achizitionarii autovehiculului (data facturii), respectiv la data încheierii contractului de rate sau leasing.

La stabilirea sumei asigurate, nu se va lua în calcul valoarea totala a contractului de rate/leasing, valoare în care sunt incluse si dobânzi, taxe de leasing, etc.

Primele de asigurare, se exprima în valuta si se platesc anticipat si integral. La optiunea asiguratului, prima de asigurare poate fi platita în lei sau în valuta.

Primele de asigurare pot fi platite si în 2, 4 sau 10 rate egale. În functie de numarul de rate, plata se face cu majorarea primei de asigurare.

Pentru plata în lei a primelor de asigurare exprimate în valuta, se va folosi cursul de referinta comunicat de BNR la data efectuarii platii, daca nu este specificat altfel la rubrica "Mentiuni speciale" din contractul de asigurare.

Încheind la ASIROM si o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate în afara teritoriului României, se acopera gratuit si riscul de furt al autovehiculului în strainatate.

Încheierea de asigurari se poate face prin intermediul a 45 sucursale, 85 reprezentante si 86 de agentii ASIROM, dispersate pe întreg teritoriul României.

Se acorda reduceri de pâna la 45% ale primelor de asigurare pentru ani de asigurare consecutivi fara daune.

Se acopera, fara adaos de prima, si cazul conducerii autovehiculului de catre o alta persoana cu consimtamântul asiguratului.

În cazul distrugerii totale, din incendiu, a autovehiculului sau în cazul furtului autovehiculului, despagubirea acordata este egala cu suma asigurata.

La solicitarea asiguratului se pot acorda avansuri de pâna la 60% din valoarea estimata a pagubelor.

Plata despagubirilor se face în termen de maximum 15 zile lucratoare de la data când dosarul de daune este completat cu toate documentele necesare.

Exista încheiate conventii de colaborare cu peste 450 unitati service raspândite pe teritoriul României, catre care ASIROM face direct plata despagubirilor la autovehiculele avariate, eliberând asiguratul de grijile inerente oricarei reparatii a pagubelor produse la autovehiculele asigurate.

O lista de corespondenti din strainatate care pot acorda asistenta în caz de avarii oriunde în Europa.

Plata despagubirilor se poate face catre:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; unitatea service reparatoare, în cazul în care exista conventie de colaborare încheiata cu aceasta;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; asiguratului sau beneficiarului mentionat în contractul de asigurare, în cazul censionarii catre acesta a drepturilor din asigurare.

Asigurarea de raspundere civila

De peste 17 ani, ASIROM este liderul national al acestui segment de piată.

Folosind atuurile conferite de notorietatea si credibilitatea pozitiei de lider pe acest segment de piată, ASIROM actionează deosebit de intens la nivelul sucursalelor pentru vânzarea acestui produs prin specialistii proprii, dar si prin intermediul brokerilor în asigurări cu care avem încheiate parteneriate.

Avantajele încheierii asigurării de răspundere civilă obligatorie auto la ASIROM sunt multiple:

 1. preturi avantajoase pentru client;
 2. asistenta pentru rezolvarea litigiilor;
 3. posibilitatea acordarii de discount-uri pentru alte forme de asigurare;
 4. plata operativa a despagubirilor.

Un avantaj important, care creste atractivitatea ofertei RCA ASIROM, îl constituie faptul că plata reparatiilor se face prin virament bancar direct către unitatea service, iar acceptul de ridicare a autoturismului este dat cu operativitate maximă.

Asigurarea se încheie pentru o perioada de 1 luna (în vederea înmatricularii), 6 luni sau 1 an. Asigurarea valideaza numai pe teritoriului României, în afara teritoriul tarii validând asigurarea CARTE VERDE.

Noutatea fata de alti ani este ca asigurarea acopera si pagubele produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care conducatorul autovehiculului, la data accidentului:

- a condus autovehiculul fara consimtamântul explicit sau implicit al asiguratului; - nu este titularul unui permis care sa îi dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv;

- nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv.

Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate începe în anul 2008 si în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2006 sunt urmatoarele:

§   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   de la 100 RON pâna la maximum 300.000 RON, indiferent de numarul persoanelor pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 100RON;

§   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   pâna la 100.000RONpentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 500.000RON, indiferent de numarul persoanelor accidentate, în caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.  

Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate începe în anul 2008 si în cazul accidentelor produse în anul calendaristic 2008 sunt urmatoarele:

§   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   de la 100 RON pâna la maximum 400.000RON, indiferent de numarul persoanelor pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 100 RON;

§   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp;   pâna la 200.000 RON pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 100.000 RON, indiferent de numarul persoanelor accidentate, în caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, la încheierea politei de asigurare pentru perioada dorita de asigurat si în functie de situasia în care se gaseste autovehiculul (este înmatriculat, este nou, face obiectul unui contract de vânzare-cumparare, etc).

Asigurarea facultativa de accidente " Turist"

Se poate asigura orice persoana cu vârsta de 16 ani împliniti poate încheia asigurarea.

Riscurile acoperite:

1.   &nb 15115n139p sp;  decesul din accident;

2.   &nb 15115n139p sp;  invaliditatea permanenta partiala sau totala din accident;

3.   &nb 15115n139p sp;  bunurile casnice si gospodaresti apartinând asiguratului în limita a 2.000RON.

Valoarea sumei asigurate difera în functie de tipul accidentului, astfel:

·   &nb 15115n139p sp;     pentru accidente auto-moto: invaliditate permanenta totala 3.000RON; deces din accident 1.800 RON;

·   &nb 15115n139p sp;    pentru accidente la domiciliul asiguratului: invaliditate permanenta totala 2.400 RON; deces din accident 1.200 RON;

·   &nb 15115n139p sp;    pentru celelalte accidente: invaliditate permanenta totala 2.400 RON; deces din accident 1.200 RON.

Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, la semnarea politei de asigurare.

Suma asigurata se plateste numai în România si numai în lei si este încasata de:

 • asigurat, în cazul unei invaliditati permanente partiale sau totale din accident;
 • asigurat, pentru deteliorarea bunurilor casnice sau gospodaresti;
 • beneficiarii desemnati, în caz de deces al asiguratului

Asigurarea obligatorie de raspundere civila a profesionala a medicilor, farmacistilor si a altor persoane din domeniul asistentei medicale MALPRAXIS

Asigurarea se adreseaza tuturor categoriilor profesionale implicate în serviciile de asistenta medicala si farmaceutica, indifernt de forma de organizare (publica sau privata).

Pot încheia asigurarea: persoanele cu licenta în medicina si farmacie, Tate celelalte categorii profesionale implicate în actul medico-farmaceutic (asistenti medicali si de farmacie, moase), persoane care desfasoara activitati conexe actului medical.

Asigurarea se încheie pe perioade de 1 an iar prima poate fi achitata în maxim 4 rate.

ASIROM preia, prin aceasta asegurare, riscul de raspundere civila profesionala a asiguratului, fata de pacienti, respectiv familiile acestora.

ASIROM acorda despagubiri pentru cheltuieli implicate în refacerea starii de sanatate a persoanelor perjudecate, eventualele cheltiuieli de solutionare a pretentiilor de despagubire efectuate cu scopul de a stabili raspunderea profesionala precum si pentru cheltuieli de judecata implicate în procesal civil, daca asiguratul este obligat la plata unor despagubiri.

3. Fluxuri informationale fe reflectare a operatiunilor specifice activitatilor de asegurare si reasigurare

Pentru a-si desfasura eficient activitatea, agentii de asigurare, inspectorii si personalul administrativ trebuie sa aiba la dispozitie toate materialele necesare.

Pentru stabilirea exacta a sarcinilor care trebuie respectate, directorul sucursalei nominalizeaza prin Decizie interna, persoana desemnata ca Gestionar al formularelor cu regim special. Dupa achizitia acestor documente, în cadrul ASIROM, formularele cu regim special (chitantiere, polite, tichete etc.) vor fi evidentiate pe Fisele de magazie a formularelor cu regim special.

În functie de necesarul de formulare stabilit, gestionarul din sucursala, la Suceava acesta fiind casierul, face o comanda cu numarul de formulare si tipul acestora pe care o trimite prin e-mail la Directia Administrativa Achizitii si Investitii. Gestionarul Formularelor cu regim special din cadrul Centralei ASIROM va transmite aceste documente catre sucursala pe baza de Proces - verbal de predare - primire. Dupa primire Gestionarul sucursalei va face receptia, va semna Procesul verbal si va transmite, prin fax, la Centrala, confirmarea de primire a tuturor formularelor consemnate în acest document, sau a eventualelor lipsuri.

O data sau de doua ori pe saptamâna angajatii trebuie sa întocmeasca un necesar de formulare. Un asemenea sistem ajuta la mentinerea unor înregistrari adecvate, la eliminarea pierderilor si la cresterea eficientei tuturor angajatilor.

La sfârsitul fiecarei luni, Directia Administrativa centralizeaza toate Procesele verbale pe sucursale si întocmeste centralizatoare cu preturile pe fiecare formular transmis si cantitatea pe care le înainteaza Directiei Economice pentru a descarca respectivele cheltuieli pe fiecare sucursala.

În baza unei solicitari, formular Cerere de necesitate, gestionarul va preda colaboratorilor sau inspectorilor, chitantierele si politele pe baza bonului de transfer, în care se mentioneaza tipul documentelor de asigurare eliberate, seria, numarul seriei si numarul de bucati. Dovada eliberarii documentelor o constituie semnaturile gestionarului care a predat (magazionerul), a gestionarului primitor (agent de asigurare, inspector) si a reprezentantului compartimentului contabilitate (viza de control financiar preventiv).

Contractele folosite pentru încheierea asigurarilor se predau la sucursala pe baza de borderou, completat în doua exemplare si care va fi verificat si semnat de catre inspectorul primitor. Aceste contracte vor fi predate la sfârsitul fiecarei zile operatorului pe calculator pentru a fi introduse în baza de date.

Chitantierele vor fi utilizate numai în mod individual de catre titular, fara a fi utilizate doua chitantiere, în paralel, de catre aceeasi persoana. Sumele încasate de salariatii ASIROM reprezentând prime/rate de prima de asigurare, vor fi depuse la casierie, în aceeasi zi sau cel mai târziu a doua zi lucratoare, la prima ora. Chitantierele depuse de colaboratori la sucursala, dupa utilizarea integrala sau retururi, sunt evidentiate de asemenea în Fisa de magazie, mentionându-se data predarii/primirii acestora.

Chitantierele sunt tiparite în carnete câte 25 de citante în cotor, în trei exemplare autocopiative: originalul pentru client, exemplarul doi se anexeaza la borderoul de încasari, iar exemplarul trei ramâne la cotor si se preda la casierie dupa epuizarea carnetului. Completarea chitantelor se va face cu mentionarea obligatorie a numelui, cu denumirea contractului, numarul politei la care se refera încasarea si codul agentului, sau alte explicatii necesare.

Registrul de casa serveste ca: document de înregistrare operativa a încasarilor si platilor în numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire la sfârsitul fiecarei zile a soldului de casa. Se întocmeste zilnic, în 2 exemplare, de catre casierul unitatii, pe baza actelor justificative de încasari si plati. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea înregistrarii operatiilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs (ziua urmatoare). Se înregistreaza toate încasarile, dupa care se totalizeaza, se înregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate prin însumarea încasarilor, pentru a stabili soldul de casa al zilei respective. Se completeaza monetarul zilnic al soldului de casa.

Registrul de casa, la fel ca si celelalte registre, va fi numerotat, snuruit, sigilat. Circula: la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise si respectarea dispozitiilor legale privitoare la efectuarea operatiilor de casa (exemplarul 2), exemplarul 1 ramâne în carnet. Se arhiveaza: la casierie (exemplarul 1), la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

Dispozitia de plata-încasare serveste ca: dispozitie de plata pentru casierie, în vederea achitarii în numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare precum si a diferentei de încasat de catre titularul de avans în cazul justificarii unor sume mai mari decât avansul primit, procurare de materiale etc.; document justificativ de înregistrare în registrul de casa si în contabilitate, în cazul platilor în numerar efectuate catre persoane fizice pentru restituiri de prime, plati daune

Dispozitia de plata se va completa conform formularului, dupa caz: plata dosar de dauna: pe prima fata a dispozitiei de plata (nume, prenume pagubit/asigurat, numar dosar de dauna si numar de înmatriculare, suma în cifre si litere; pe verso: suma, semnatura pagubit/asigurat, suma, semnatura casierului.

Fisa de magazie serveste ca document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor pentru formularele cu regim special (chitantiere, contracte de asigurare, extras din borderoul de plati). Se întocmeste într-un exemplar, separat pentru fiecare forma de asigurare. Se completeaza de catre: compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la verificarea înregistrarilor (data si semnatura de control).

Extras din borderoul de plati - platile lunare efectuate de societatile comerciale (de asigurare si reasigurare etc.) catre persoane fizice, reprezentând contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere în baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plati dintr-o anumita data.

Borderourile, au regim special, sunt autocopiante si se întocmesc în doua exemplare din care primul exemplar se preda la agentul persoana fizica si al doilea exemplar ramâne la ASIROM, la cotorul carnetului. Borderoul cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii: numele si prenumele beneficiarului de venit; codul numeric personal; venitul brut la care se aplica cota de impozit de 10%; impozitul pe venit retinut prin stopaj la sursa; suma achitata; semnatura beneficiarului de venit. Serveste ca: document pentru înregistrarea în contabilitate a sumelor platite si a impozitului pe venit retinut în conformitate cu contractele de agent; document pentru înregistrarea veniturilor din activitati independente în evidenta contabila în partida simpla a persoanelor fizice. Se arhiveaza: la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1); la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).

Specific activitatii societatilor de asigurare este lipsa taxei pe valoare adaugata. Polita de asigurare este document justificativ pentru înregistrarea în contabilitatea agentilor economici a cheltuielilor privind asigurarile, nemaifiind necesara întocmirea facturii de catre asigurator pentru primele de asigurare. Indiferent de modul de decontare al contravalorii politelor de asigurare nu trebuie emise facturi fiscale pentru primele de asigurare, având în vedere ca în cazul operatiunilor de asigurare si reasigurare se încheie o polita de asigurare.

Arhivarea documentelor - având în vedere faptul ca legea prevede ca documentele create sau detinute de societate, trebuie sa fie pastrate în conditii corespunzatoare, asigurându-le împotriva deteriorarii sau distrugerii, în cadrul Sucursalei Botosani arhiva operativa curenta se pastreaza în birouri, iar pentru arhiva generala exista o camera special amenajata dar micuta si neîncapatoare, urmând ca în masura posibilitatilor sa fie gasita o solutie pentru rezolvarea acestei probleme.

Pentru activitatea de asigurare, arhivarea se face pe agenti si pe ramuri, pe inspectori si pe compartimente ca operatiuni distincte (asigurari auto, bunuri, raspunderi).

Pentru activitatea de daune auto si bunuri - raspunderi, arhivarea se face pe ramuri de asigurare si pe numar de dosare.

Scopul arhivarii documentelor este reprezentat, în general, de conservarea documentelor originale, pastrarea secretului profesional si decongestionarea permanenta a spatiilor de lucru.

Scoaterea documentelor din arhiva generala se poate efectua numai cu aprobarea conducerii sucursalei, în urmatoarele cazuri: la solicitarea compartimentelor operative, pentru informare; în urma selectionarii în vederea casarii; pentru transferul documentelor dintr-un depozit de arhiva, în altul; în cazul distrugerii, provocate de calamitati naturale sau evenimente imprevizibile.

Casarea documentelor - conducerea societatii (pentru Centrala) si conducerea sucursalei (pentru sucursale) vor numi, pe baza de Decizie interna, o Comisie de selectionare (formata din cel putin trei persoane - Presedinte, Secretar si cel putin un membru). Aceasta Comisie se întruneste anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, pentru a constata documentele cu termene de pastrare, expirate si pentru a stabilii modalitatea de înlaturare/casare a acestora

4.   &nb 15115n139p sp; Lichidarea daunelor la principalele categorii de bunuri si plata sumelor asigurate

Dauna este un termen pentru o cauza sau un eveniment care a dat nastere unei pierderi conform politei.

Lichidarea daunelor se refera la analiza si rezolvarea dosarului de despagubire. Totodata lichidarea daunelor reprezinta activitatea pe care o desfasoara organele societatii de asigurari dupa producerea riscului asigurat, în vederea delimitarii cât mai precise a pagubelor produse de cauzele acoperite prin asigurare si a stabilirii despagubirii de asigurare.

Lichidarea daunelor presupune constatarea si evaluarea daunelor, dupa care stabilirea despagubirii de asigurare. Cu cât perioada afectata lichidarii daunelor este mai scurta cu atât se creeaza mai repede conditiile necesare pentru care asiguratul sa poata încasa despagubirea de asigurare si sa repare sau sa înlocuiasca bunul avariat sau distrus.

În cazul în care se produce un risc asigurat, în urma caruia asiguratul înregistreaza o paguba, se declanseaza automat mecanismul despagubirii. Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul achita despagubirea cuvenita asiguratului numai dupa derularea operatiunilor specifice procesului de despagubire cum sunt: anuntarea producerii evenimentului asigurat, constatarea si evaluarea pagubei, stabilirea si plata despagubirilor.

În cazul asigurarilor de raspundere civila, asiguratorul îsi asuma obligatia de a plati despagubirea pentru pagubele provocate de asigurat unor terte persoane, pagube de care el raspunde în fata legii.

Despagubirea de asigurare reprezinta suma pe care asiguratorul o plateste asiguratului pentru compensarea pagubei produse la bunul asigurat.

În cazul asigurarilor facultative de raspundere civila contractul de asigurare este un contract de indemnizatie adica, de despagubire. În aceasta situatie persoana asigurata nu trebuie sa obtina beneficii dintr-un prejudiciu rezultat din producerea evenimentului asigurat.

Stabilirea despagubirilor, în cazul asigurarilor de raspundere civila, este mai usor de realizat deoarece despagubirea are loc în limita daunelor negociate cu tertul, la care se pot adauga si unele costuri, cum ar fi cele de judecata.

Odata cu încheierea contractului de asigurare se acorda despagubire pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudiciile de care raspunde în fata legii si pentru cheltuielile de judecata la care este obligat în procesul civil si pentru prejudiciile pricinuite care s-au produs din culpa prepusilor asiguratului sau a persoanelor pentru care asiguratul raspunde conform legii.

Odata cu plata primelor de asigurare, asiguratul este dinainte scutit de obligatia achitarii unor despagubiri cuvenite tertelor persoane pagubite sau vatamate.

Suma asigurata se diminueaza dupa fiecare dauna cu valoarea despagubirii acordate, cu începere de la data producerii evenimentului asigurat. Pentru restul perioadei, asigurarea continua pentru suma ramasa.

Societatea de asigurari desemneaza anumiti angajati pentru a se ocupa de verificarea încadrarii daunei în acoperirea oferita, în baza politei de investigare a cauzelor producerii daunei. Acesti angajati sunt numiti inspectori de daune.

La asigurarile facultative se cerceteaza daca primele de asigurare erau achitate la zi la data producerii pagubei, daca pagubele s-au produs în perioada în care asigurarea era în vigoare si nu înainte sau dupa încetarea valabilitatii ei.

Inspectorii de dauna urmaresc un mod de abordare sistematic în rezolvarea problemelor pe care le întâlnesc în cazurile pe care le solutioneaza; mai întâi, inspectorii de daune verifica acoperirea, ceea ce poate necesita efectuarea unei investigatii. Aceasta investigatie implica de multe ori luarea unor declaratii de la persoanele implicate. Odata ce faptele devin cunoscute, reprezentantii compartimentului de daune determina raspunderea care este acoperita prin asigurare. Inspectorii trebuie, de asemenea, sa strânga si sa evalueze datele referitoare la dauna pentru a determina valoarea despagubirii.

În situatia în care inspectorul de daune primeste o revendicare, el începe un proces al carui rezultat trebuie sa fie rezolvarea finala asupra revendicarii. Despagubirea va fi eventual platita, respinsa sau rezolvata.

Inspectorul de daune trebuie sa analizeze raportarea pierderii, pentru a determina acoperirile, raspunderea si evaluarea daunelor. Odata ce acoperirea a fost verificata, inspectorul se concentreaza asupra determinarii sau asupra stabilirii vinovatiei legale.

În bugetul de venituri si cheltuieli întocmit de societate, un rol important îl ocupa si cheltuielile prevazute pentru plata despagubirilor si a sumelor asigurate. Pentru pastrarea unui echilibru financiar între încasari si plati, societatile de asigurare sunt obligate prin lege sa prevada la plati si rezerve importante pentru daune, iar în unele situatii se procedeaza si la încheierea unor contracte de reasigurare cu societati specializate în acest domeniu. Astfel, la plata despagubirilor participa si reasiguratorii într-o anumita cota, potrivit clauzelor prevazute în contractele de reasigurare.

Despagubirile se stabilesc pe baza întelegerii tripartite dintre asigurat, beneficiar si ASIROM, sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie. Despagubirea nu poate depasi nivelul limitelor de raspundere asumate prin polita. În cazul daunelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea reala a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat. În cazul daunelor materiale, daca bunurile avariate sau distruse pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, ASIROM acorda despagubiri beneficiarului în limita diferentei dintre cuantumul daunei si despagubirile platibile la asigurarile încheiate.

În cazul decesului sau vatamarii corporale a unor persoane, ASIROM. plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform conditiilor de asigurare, independent de despagubirile ce se acorda în baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.

În cazul în care, prin hotarâre judecatoreasca, asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice ASIROM va plati suma stabilita prin aceasta hotarâre în aceeasi forma, pâna la concurenta sumei stabilite sau a limitei de raspundere stabilita prin polita, care este atinsa mai întâi.

Daca, dupa stabilirea prestatiei periodice, starea persoanei vatamate s-a îmbunatatit, ASIROM va comunica în scris ca înceteaza plata despagubirilor pâna la pronuntarea unei alte hotarâri judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, ASIROM (daca a fost parte în proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau încetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.

ASIROM plateste despagubirea cuvenita nemijlocit beneficiarului, înstiintând despre aceasta în scris pe asigurat, în masura în care beneficiarul nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta deASIROM., în cazul în care asiguratul dovedeste ca a despagubit pe beneficiar.

Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de ASIROM.

În cazul daunelor materiale, ca si în cazul decesului sau vatamarii corporale, când organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si împrejurarile în care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si cele privitoare la prejudiciu, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii ale martorilor catre ASIROM. În cazul vatamarii corporale, ASIROM acorda numai despagubirea care depaseste cuantumul indemnizatiei primite în cadrul asigurarii sociale sau din fondurile angajatorului, fata de veniturile nete ale persoanei vatamate.

În caz de deces ASIROM se obliga sa plateasca despagubirea cuvenita persoanelor îndreptatite, mostenitorilor care îsi dovedesc calitatea cu certificatul de mostenitor.

ASIROM este îndreptatita sa nu acorde despagubiri daca: asiguratul/contractantul nu si-a îndeplinit obligatiile decurgând din contract; dauna s-a produs în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului; asiguratul nu a comunicat de îndata schimbarea împrejurarilor privind riscul; asiguratul nu a respectat recomandarile ASIROM iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit; asiguratul, sau dupa caz, beneficiarul, nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.

Despagubirea cuvenita se plateste în România, dupa cum urmeaza:

Ř   &nb 15115n139p sp;  Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita în RON, despagubirea se plateste în RON. În situatia în care documentele de plata sunt în valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua încheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat în termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.

Ř   &nb 15115n139p sp;  Pentru politele la care prima a fost platita în valuta: pentru cazul în care despagubirea nu se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste în aceeasi valuta în care s-a platit prima de asigurare sau în alta valuta agreata de parti, iar pentru cazul în care despagubirea se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste în valuta rezultata din documentele de plata sau în alta valuta agreata de parti.

Lucrarile de constatare, evaluare a pagubelor si plata despagubirilor se realizeaza potrivit competentelor acordate de Centrala ASIROM. prin intermediul sucursalelor si agentiilor ASIROM.

5.   &nb 15115n139p sp; Marketing în activitatea de asigurari

Marca româneasca traditionalâ ASIROM (Asigurarea Româneasca) demareaza un program coerent de rebranding, brand communication si brand engagement. La finalul acestui program, brandul ASIROM va pastra traditia celor peste 17 ani de când este compania de încredere a românilor, dar, în acelasi timp, va fi perceputa drept un brand modern si activ, care tine pasul cu piata si cu publicul sau.

Desi are o notorietate spontana foarte buna (votata pentru al treilea an consecutiv "Most Trusted Brands" de catre cititorii Reader's Digest), compania a hotarât sa îsi reîmprospateze imaginea de cel mai puternic asigurator de retail prezent în întreaga tara, integrând si noua calitate: membru al VIENNA INSURANCE GROUP. În paralel, ASIROM urmareste sa îsi întareasca pozitionarea pe piata si sa se diferentieze de restul companiilor de asigurari. În acest sens, vor fi folosite oportunitatile de imagine pe care compania le detinea, deja. Programul de comunicare va insista pe atribute precum: O foarte puternica retea de retail; teritoriu; Unul din liderii pietei românesti de asigurari; Aproape de tine; Numarul mare de clienti.

Implementarea procesului de rebranding va dura doua luni si va consta atât în programe de publicitate clasica (TV, presa scrisa) dar si în programe atipice de brand engagement. De asemenea, se vor desfasura programe la cele mai importante puncte de contact cu clientii. Nu in ultimul rând, s-a demarat deja un program de comunicare interna, prin care echipa ASIROM din întreaga tara sa conttientizeze ca sunt o familie mare si puternica si ca ASIROM împreuna cu VIG vor stabili tendintele în domeniul asigurarilor, prin intermediul produselor si serviciilor propuse clientilor.

Campania de rebranding va fi implementata de agentia Lma - International.

 1. Organizarea si conducerea gestiunii financire la societatile de asigurari si reasigurari (cu accent pe specificul lor

Conform Legii nr. 32/2000 revizuita si actualizata prin Legea nr. 403 din 11 oct. 2004 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, se face distinctie între:

Ř   &nb 15115n139p sp;  prime brute subscrise însemnând primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra în vigoare în exercitiul financiar, înainte de deducerea oricaror sume din acestea;

Ř   &nb 15115n139p sp;  prime nete subscrise rezultate din primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare;

Ř   &nb 15115n139p sp;  prime brute încasate - totalul primelor brute încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referinta, înainte de deducerea oricaror sume din acestea;

Ř   &nb 15115n139p sp;  prime nete încasate - primele brute încasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;

Potrivit normelor contabile, primele de asigurare formeaza categoria de baza a veniturilor din exploatare, denumite " venituri din prime brute subscrise" în care se includ primele de încasat si încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat aferente tuturor contractelor de asigurare si reasigurare, care intra în vigoare în perioada de referinta, înainte de deducerea oricaror sume din acestea.

Incasarea primelor din asigurarile directe înseamna înainte de toate, operatii de decontare pentru care se utilizeaza urmatoarele conturi:

Ř   &nb 15115n139p sp;  4012 - " Decontari privind primele de asigurare", cont de activ, cu ajutorul caruia se evidentiaza primele de asigurare bruta subscrise. Se debiteaza cu primele brute de asigurare directe si subscrise si se crediteaza cu sumele direct încasate de societate sau prin intermediari precum si cu primele anulate si neîncasate. Are sold debitor si exprima primele subscrise de încasat.

Ř   &nb 15115n139p sp;  4022 - "Prime anulate si de restituit", urmareste primele de asigurare anulate aferente asigurarilor directe si acceptarilor în reasigurare privind asigurarile generale. Este un cont de pasiv care se crediteaza cu sumele reprezentând primele de asigurare subscrise, anulate (7082) si se debiteaza cu sumele reprezentând primele de asigurare subscrise, anulate si neîncasate (4012), precum si cu sumele reprezentând primele de asigurare subscrise, anulate încasate si restituite (54421, 54721); cu valoarea primelor subscrise anulate si neîncasate din coasigurare (4052) si reasigurari acceptari (4012). Are sold creditor si reprezinta primele anulate de restituit.

Ř   &nb 15115n139p sp;  4042 - "Decontari privind intermediarii în asigurari" - tine evidenta decontarilor privind intermediarii în asigurari pentru asigurarile generale privind primele de asigurare încasate si depuse la societatea de asigurare pe baza borderourilor de depunere. Este un cont bifunctional care se debiteaza cu valoarea primelor încasate (4012) si se crediteaza odata cu decontarea acestora catre societate (54421 / 54721). Soldul creditor al contului reprezinta creantele iar soldul debitor reprezinta datoriile privind intermediarii în asigurari.

Ř   &nb 15115n139p sp;  4222 - "Sume datorate intermediarilor în asigurari", este un cont de pasiv cu ajutorul caruia se evidentiaza sumele datorate drept comisioane intermediarilor în asigurari (agenti de asigurare si brokeri de asigurare), pe baza contractelor de mandat încheiate. Se crediteaza cu sumele reprezentând comisioanele cuvenite intermediarilor (656, cheltuieli de achizitie) si se debiteaza pe masura achitarii lor (54421, 54721); are sold creditor si reprezinta comisioanele datorate de societate intermediarilor.

Sub aspectul organizarii contabile ne intereseaza câteva aspecte, cum ar fi:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; prima de asigurare poate fi achitata integral la încheierea asigurarii, sau în mai multe rate, dintre care una, prima rata, se achita la data emiterii politei;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; prima de asigurare si dauna pot fi stabilite:

a.   &nb 15115n139p sp;   în devize cu plata în devize;

b.   &nb 15115n139p sp;  în devize cu plata în echivalent ron;

c.   &nb 15115n139p sp;   în ron cu plata în ron.

Prima de asigurare este un venit, de fapt principalul venit al societatii de asigurare, asa ca pentru organizarea contabila vom mai avea nevoie si de contul 7021.

7021 - "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile generale directe"- se tine evidenta veniturilor din primele brute subscrise privind asigurarile generale, aferente asigurarilor directe. În creditul contului se înregistreaza: valoarea primelor de asigurare brute subscrise aferente asigurarilor directe (4012); valoarea primelor de asigurare brute subscrise aferente coasigurarii (4052); valoarea primelor de asigurare încasate anticipat si care se fac venit în momentul emiterii contractului de asigurare (4742).

Prime brute subscrise

Încasari

Cheltuieli

Viata

Facultativ

RCA

Total

ASIROM dispune de unul dintre cele mai extinse si acoperitoare programe de reasigurare din România care, prin reasiguratorii de prima clasa participanti, ofera clientilor nostri garantia unei protectii la un nivel maxim de securitate.

Contractele de reasigurare sunt încheiate separate pentru fiecare ramura de asigurare subscrisa si sunt concepute astfel încât sa ofere protectie atât pentru daune individuale mari, cât si pentru serii de daune cauzate de acelasi eveniment (cum este cazul catastrofelor naturale: cutremur, inundatii etc.).

7.   &nb 15115n139p sp; Determinarea si analiza eficientei economico-sociale (cu referire la forme de asigurare practicate)

În anul 2007 ASIROM a fost desemnata, la categoria asigurari, marca în care românii au cea mai mare încredere, obtinând 24,5 % din voturile românilor si locul I în topul preferintelor, conform sondajului alcatuit de renumita publicatie Reader's Digest.

Piata asigurarilor de persoane a cunoscut si în anul 2006 o extindere substantiala, în concordanta cu evolutia dinamica a societatii, cu preocuparea sporita a populatiei pentru utilizarea unor mijloace de protectie tot mai eficiente.

Eficienta economica reprezinta o expresie a raportului dintre rezultatele obtinute si cheltuielile (eforturile depuse) efectuate într-o anumita perioada de timp pentru obtinerea lor.

Eficienta asigurarilor este o forma a eficientei economico-sociale care exprima raportul dintre rezultatele optime obtinute din activitatea de asigurari si cheltuielile (despagubirile) determinate de refacerea bunurilor distruse sau de plata sumelor asigurate, respectiv rezultatele financiare obtinute de societatea de asigurari.

Pentru aprecierea activitatii de asigurare se are în vedere atât raportul dintre efectul obtinut si efectul depus în legatura cu aceasta activitate, cât si cu rezultatele financiare obtinute de asigurator.

Efectul obtinut de pe urma activitatii de asigurare, prin acordarea de despagubiri si sume asigurate, se concretizeaza în crearea conditiilor care permit continuitatea proceselor economice din diferite ramuri si sectoare, mentinerea integritatii proprietatii apartinând persoanelor juridice sau fizice si realizarea de catre populatie a unor masuri suplimentare de prevedere si economisire.

Efortul depus în vederea obtinerii efectelor de mai sus se bazeaza atât pe efortul asiguratului, care se obliga sa accepte plata primei de asigurare în cuantumul si la termenele prevazute, cât si pe efortul depus de asigurator, care se angajeaza sa organizeze si sa gestioneze în bune conditii fondurile constituite din diverse operatiuni financiare.

Clientii care apeleaza la serviciile prestate de ASIROM sunt multumiti de acestea, iar politica de promovare este foarte buna, mai ales prin campanile pe care le desfasoara în lunile cu activitate intensa.

Asigurarile sunt mai eficiente pentru asigurator cu cât cheltuielile ocazionate de plata despagubirilor, a sumelor asigurate si cele privind formarea si administrarea fondului de asigurare sunt mai reduse. Iar pentru asigurati, eficienta asigurarilor este mai mare cu cât despagubirile pe care le primesc ei la producerea riscului asigurat sunt mai apropriate de valoarea daunei înregistrate; iar în ceea ce priveste timpul care trece de la data producerii fenomenului sau evenimentului asigurat pâna la încasarea despagubirilor, respectiv a sumei asigurate, este cât mai redus.

Pentru societatea de asigurari, asigurarile pot fi mai eficiente cu cât - la primele de asigurare date - plata despagubirilor, a sumelor asigurate si a cheltuielilor administrativ gospodaresti sunt mai mici.

Cel mai bine ar fi ca despagubirile pe care le plateste asiguratorul sa fie cât mai apropriate de valoarea pagubelor produse de riscurile asigurate. Pentru a fi posibil acest lucru, este necesar sa se stabileasca un nivel mai ridicat al primelor de asigurare, dar acest lucru reprezinta un dezavantaj pentru interesele si posibilitatile asiguratilor, deoarece asigurarea devine prea costisitoare. De aici rezulta ca activitatea de asigurare trebuie sa fie organizata în asa fel încât sa se poata interveni prompt pentru înlaturarea urmarilor producerii riscurilor asigurate, iar cheltuielile cu administrarea ei sa fie cât mai reduse. În acelasi timp activitatea de asigurare trebuie organizata si condusa astfel încât sa permita asiguratorului sa obtina un anumit profit, din care o parte se cuvine bugetului de stat sub forma de impozit.

Prin încasarea primei de asigurare, ASIROM se obliga sa plateasca asiguratului eventualele daune a caror marime nu sunt cunoscute decât aproximativ. Din aceasta cauza este importanta cunoasterea materiei asigurabile si stabilirea primelor de asigurare pe baza unor calcule bine fundamentate folosindu-se metodele statistico-matematice.

În ceea ce priveste asigurarile facultative, actioneaza si un factor de natura obiectiva care influenteaza rezultatele obtinute de asigurator. Este vorba de amploarea si calitatea activitatii desfasurate de asigurator în legatura cu încheierea unui numar cât mai mare de asigurari si de "gradul de întelegere" a diferitelor persoane fizice sau juridice în ceea ce priveste necesitatea si utilitatea acestora. În caz ca aceasta activitate se încheie (soldeaza) cu obtinerea unui grad de cuprindere în asigurare ridicat, sunt realizate, în ceea mai mare parte, conditii ca asiguratorul sa poata obtine rezultate favorabile, adica o eficienta ridicata. 

Eficienta activitatii de asigurare are atât aspecte economice cât si sociale, asigurarile reprezentând nevoi reale ale economiei, precum si ale populatiei.

În cadrul analizei eficientei asigurarilor trebuie sa se tina seama de caracterul aleatoriu al producerii riscurilor asigurate. Din acest motiv analiza trebuie efectuata pe perioade mai mari, pe mai multi ani, deoarece altfel rezultatele ei pot sa nu fie evidente. Eficienta asigurarilor trebuie examinata atât prin prisma intereselor asiguratorilor, cât si prin cea a asiguratilor.

Selectarea indicatorilor care se utilizeaza pentru comensurarea eficientei economico - sociale a asigurarilor se poate face în functie de mai multe criterii, cum sunt:

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; obiectivele analizei care urmeaza a se efectua;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; nivelul micro sau macroeconomic la care urmeaza sa fie efectuat studiul;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; modul de reglementare juridica a asigurarilor care urmeaza sa fie examinate;

-   &nb 15115n139p sp;   &nb 15115n139p sp; ramura de asigurare care face obiectul analizei.

Anumite laturi ale activitatii de asigurare sunt puse în evidenta de catre indicatorii utilizati pentru exprimarea eficientei. O ierarhizare a acestor indicatori este dificil de efectuat si nu se poate afirma ca unii indicatori ar avea o putere de expresie mai mare decât altii.

Eficienta economico - sociala a asigurarilor se apreciaza prin gradul de satisfacere atât a cerintelor generale ale societatii cât si ale fiecarui asigurat. În caz ca se accepta ca o parte a activitatii de asigurare are caracter productiv referindu-se la compensarea daunelor din economie, se poate calcula productia neta realizata de societatea de asigurari care are urmatoarele componente principale: despagubirile platite pentru bunuri, salariile, contributiile pentru asigurarile sociale si profitul. Cel mai important indicator de comensurare a rezultatelor financiare si deci al eficientei asigurarilor, care are un important rol în înfaptuirea gestiunii economico - financiare, este profitul. Acesta se calculeaza ca diferenta între veniturile (încasarile) si cheltuielile societatii de asigurare. Deoarece volumul despagubirilor platite difera de la un an la altul, profitul nu poate constitui un indicator absolut de comensurare a eficientei economico-sociale a asigurarilor. Profitul societatii de asigurare se determina pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Acesta se stabileste la sfârsitul anului calendaristic, iar în situatia în care acesta are o valoare negativa, înseamna încheierea activitatii cu pierderi, fapt ce conduce la sistarea activitatii. Printre cei mai reprezentativi indicatorii de exprimare a eficientei în activitatea de asigurari se pot enumera: volumul primelor încasate, profitul societatii, rata daunei si rata venitului net, gradul de cuprindere în asigurare, productivitatea muncii pe un lucrator s.a.

Rata daunei care este utilizata pentru aprecierea rezultatelor financiare obtinute de asigurator. Acest indicator arata în ce raport se afla despagubirile sau sumele asigurate platite de asigurator, fata de primele de asigurare încasate.

Rata daunei se exprima în procente, iar cu cât rata daunei este mai mica (sub 100) cu atât societatea de asigurari va înregistra o situatie financiara mai favorabila pentru asigurator.

Dezvoltarea asigurarilor facultative se poate aprecia cu ajutorul indicatorului gradul de cuprindere în asigurare. Acesta apare ca un raport între totalul bunurilor (persoanelor) asigurate si totalul bunurilor (persoanelor) asigurabile.

Rezultatele obtinute la asigurarile facultative sunt influentate direct de marimea gradului de cuprindere în asigurare. Cu cât gradul de cuprindere în asigurare este mai ridicat cu atât este mai sigur ca se va înregistra un raport favorabil între despagubirile platite si primele încasate. Gradul de cuprindere în asigurare poate fi folosit pentru aprecierea nivelului de dezvoltare al asigurarilor facultative atât la nivelul societatii de asigurari cât si la nivelul fiecarei sucursale. El mai este folosit în asigurarile facultative.

Cantitatea si calitatea activitatii desfasurate de personalul sucursalei ASIROM Suceava. care se ocupa cu contractarea asigurarilor facultative se apreciaza pe baza unor indicatori cum sunt: numarul mediu de asigurari contractate de un lucrator, suma medie asigurata.

Prima medie încasata pe un contract de asigurare se calculeaza ca raport între primele totale încasate din asigurari sau pe fiecare ramura de asigurare si numarul contractelor încheiate pe fiecare ramura.

Numarul mediu de asigurari contractate de un lucrator din domeniul muncii de achizitie se calculeaza ca un raport între numarul total al asigurarilor facultative (de raspundere civila) contractate într-o anumita perioada de timp (luna, trimestru, an) si numarul lucratorilor care se ocupa cu încheierea de asigurari.

Productivitatea muncii în domeniul asigurarilor, arata cuantumul încasarilor din primele de asigurare ce revin, în medie, pe un lucrator al ASIROM

BIBLIOGRAFIE :

www.asirom.ro


Document Info


Accesari: 11145
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )