Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Factorii externi care influenteaza infintarea intreprinderii

Business


Factorii externi care influenteaza infintarea intreprinderii

a)      Factorii economici-piata interna si internatioanal,ch de consum ale populatiei,bursa de valori,situatia financiar valutara

b)      Factorii demografci-nr si structura populatiei,natalitate,mortalitateac)      Factorii tehnici si tehnologici 14414e415o -modernizarea si retehnologizarea,investitii,inovatii

d)      Factorii de management-stilul de conducere,mecanisme de planificare si control.

e)      Factorii socio-culturali-stilul de viata,mentaliatea,educatia,religia

f)        Factorii politici-politica interna si internationala,aderarea la diferite organizatii internationale

g)      Factorii juridici/legislative-legi,hotarari,decrete

h)      Factorii naturali-resursele naturale ale unei tari

Legislatia privind infiintarea,modificarea si incetarea activitatii intreprinderii

Principalele leg ice coordoneaza intreaga activitate a intreprinderii sunt:

-D.L. 54/1990 privind intreprinderile individuale si asociatiile familiale car pt a-si desfasura activitatea nu au nevoie de capital initial

-L 26/1990 privind infiintarea si functionarea Registrului Comertului

-L 31/1990 modificata si completaat ulterior privind societatea comerciala

-L 33/1991 privind functionarea societatilor bancare

-L 35/1991 privind regimul investitiilor straine in Romania

-L 47/1991 privind functionarea societatii de asigurari.

Legea 31/1990 este legea fundamental ace clasifica societatile comerciale in functie de statutul lor juridic,in: SNC,SCB,SCA,SA,SRL.

Aceasta lege prevede,de asemenea,ca in situatia SCS-urilor si SNC-urilor se intocmeste,de regula,doar statutul societatii iar in cazul celorlalte societati se redacteaza si contractul de societate dar si statutul.Aceste doocumente poarta in present numele de act constitutive al societatii

Actul constitutive,in cazul SNC si SCS cuprinde:

-numele,prenumele,domiciliul si nationaliatea asociatiilor

-denumirea,sediul,nationalitatea si emblema societatii

-aportul fiecarui asociat la capitalul social

-obiectul de activitate,durata societatii

-participarea la profit si pierderi a asociatilor

-sediile secundare

-modul de dizolvare si lichidare a societatii

In cazul SA si SCA,actul constitutive cuprinde aceleasi elemente la care se adauga:

-nr si valoarea nominala a actiunilor

-numele,prenumele,domiciliul si nationalitatea cenzorilor

-modul de administrare si gestionare a societatii

cenzori-persoane neuter(din afara societatii)care verifica legalitatea documentelor contabile ale firmei.

Conform legii 31/1990 modificarea actului constitutive al unei societati se poate realize numai cu respectarea conditiei de fond si de forma sip e baza unei hotarari definitive a judecatorului delegate.

Din punct de vedere legal procedura juridical de infiintare a societatii comerciale trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

Legislatia in vigoare in Romania precizeaza ca o societate se dizolva in urmatoarele situatii:

-in az de faliment

-nulitatea societatii

-militatea societatii

-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate

-expirarea duratei societatii

-hotararea AGA

-hotararea tribunalului judetean la sesizarea obiectiva a unuia dintre asociati sau actionari

-alte cause stabilite prin acul constitutive al societatii

Cea mai frecventa situatie de dizolvare este falimentul care apare in principal ca urmare a incompetentei managerilor.Falimentul este declarat in momentul in care intreprinderea nu si mjai poate plati datoriile.

Din momentul declararii falimentului exista posibilitatea aplicarii unui tratament economic,intreprinderii,numit procedura de redresare si lichifare juridical.Tratamentul dureaza 3 luni,sub forma unui plan de redresare stability de catre o comisie,iar daca in urma acestuia situatia intreprinderii nu se redreseaza incepe lichidarea societatii de catre lichidatori,care inheie bilantul,dupa care are loc vanzarea tuturor bunurilor intreprinderii,plata creditorilor si apoi la final,radierea societatii din Registrul Comertului.

Organizarea pentru calitate a intreprinderii

Functia calitate in cadrul functiilor intreprinderii

Principalele functiuni ale intreprinderii sunt:

-cercetare dezvoltare

-productie

-comerciala

-financiar contabila

-de marketing

-de personal

In cadrul acestor functiuni se desfasoara activitati distincte care pe parcursul timpului au avut legaturi diferite cu activitatea de marketing.

Calitatea o constituie o preocupare a conducerii intreprinderii de la inceputul sec 20,insa locul acestei activitati a evoluat de la pozitia de activitate componenta a functiunii de productie pana la rolul de stat major sau functie integratoare,pe care a dobandit o calitatea pana in prezent.

Evolutia functiunii calitate poate fi reprezentata graphic astfel:

Functia caliatate reprezinta ansamblul activitatii desfasurate la nivelul intreprinderii,car urmaresc indeplinirea obiectivelor cu privire la calitate.

Functia celitate,la fel ca si functia de marketing a devenit in present o functie orizontala la nivelul intrepriderii,spre deosebire de celelalte functiuni care sunt verticale.Altfel spus in orice compartiment sau domeniu al intreprinderii exista activitati legate de calitatea productiei,a cercetarii,comerciala,financiar-contabila si de personal.

Calitatea productiei si a serviciilor este determinate si determina la randul ei o serie e factori,conform urmatoarei scheme:

Fiabilitatea reprezinta caracterul unui produs de folsinta indelungata,de a functiona fara caderi sau defecte o anumita perioada de timp.

Functia calitate in structura organizatorica a

Intreprinderii

Pozitia ocupata de functia calitate in structura organizatorica a intreprinderii,a cunoscut pe parcursul timpului,localizari diferite in functie de importanta acordata calitatii in cadrul intrprinderii.

Aceasta evolutie cuprinde urmatoarele etape:

a)      etapa controlului ehnic de calitate(CTC) in cadrul careia activitatile legate de calitate se desfasoara in cadrul compartimentului de productie si poarta numele de CTC.

b)      etapa asigurarii calitatii in cadrul careia swe delimiteaza un compartiment distinct de asigurare a calitatii cu rol de stat major care coordoneaza activitatile legate de caliatate si ofera conducerii intreprinderii datele necesare pt a lua deciziile.

Schema organizattorica este:urmatoarea:

c)etapa TQM(managementul calitatii totale specifica per? actuale in cadrul careia calitatea ocupa un loc central in toate compartimentele intreprinderii,existand si un consiliu al calitatii care coordoneaza aceste activitati in intreprindere.

In cadrul acestei etape compartimentul calitate este format din punct de vedere organizatoric,din urmatoare;e subcompartimentecare evidentiaza activitati distincte:

-strategii si politici in domeniul caliatii in cadrul carora se elaboreaza planurile pe termen scurt,mediu si lung in acest domeniu.

-metrologia care permite verificarea instrumentelor de masura si control din intreprinderea respectiva

-gestionarea noncalitatii sau neconformitatilor activitatii realizata impreuna cu compartimenutul comercial si care presupune evidenta si analiza reclamatiilor de la clienti.

-auditul caliatii ce constituie o activitate a compartimentului calitate realizata atat in intreptindere cat si de experti in afara acesteia si care presupune elaborarea si aplicarea dupa princiipile ISO a standardelor in domeniul; calitatii

-controlul tehnic de calitate care inseamna verificarea propriu zisa a calitatii,fiind realizata fie pe fluxul tehnologic,fie la finalul acestuia.

3Factorii din mediul extern

Orice intreprindere se afla,in prezent intr-o legatura permanenta cu mediul sau extern,pentru a se adapta la modifiarile ce apar in cadrul acestuia.Din acest motiv,intreprinderea trebuie sa analizeze factorii care determina odificarea mediului extern si anuma:

-economici

-de management

-demografici

-tehnici si tehnologici 14414e415o

-naturali

-legislativi

-politici

-socio culturali

Acesti factori,alaturi de factorii din interiorul intreprinderii,pot determina nivelul calitatii lor si noncalitatea in cadrul intreprinderii.

In general,noncalitatea se poate exprima sub forma stocului excesiv,returnarilor de produse,timp pierdut,defecte sau vicii ascunse ale produsului.

Un instrument util pentru a analiza caliatea in intreprinderi este grila calitatii,cu ajutorul careia putem analiaza:

Activiatea comerciala a intreprinderii

Aprovizionarea tehnico-materiala a intreptinderii(ATM)

Aprovizionarea reprezinta ansamblul activitatii desfasurate pe baza de program,care au drept scop asigurarea intreprinerii cu matrii prime si materialele necesare continuarii permanente a productiei la cele mai mici costuri

Si la intervale optime.

Functiile principale de aprovizionare sunt:

-stabilirea necesarului de aprovizionat

-stabilirea furnizorilor

-contractaerea si lansarea comenzilor

-primirea si receptia marfurilor

Sistemele de aprovizionare posibile in intreprinderile productive sunt:sistemul functional care asigura apovizionarea tinand cont de functiunile principale ale intreprinderii.

Sistemul pe destinatii in consum care tine cont de compartimentul pentru care se frace aprovizionarea.

Sistemul de grupe de materiale orienteaza aprovizionarea in functie de principallele grupe de materii prime si materiale necesare.

SISTEMUL MIXT CARE COMBINA 2 DINTRE VARIANTELE PREZENTATE ANTERIOR.

Pregatirea productiei si productia propriu-zisa

A.Pregatirea productiei-cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate pe baza de program care urmaeresc modernizarea produselor existente sau introducerea altor produse noi,retehnologizarea utilajelor si organizarea eficienta a muncii in scopul cresterii esficientei economice.

Pregatirea productiei cuprinde:

-proiectarea productiei

-proiectarea tehnologica

-realizarea si omolaogarea prototipului

-realizarea si omologarea seriei zero

Proiectarea produselor tine cont de principalele categorii de produse care pot exista si anume:produse noi la nivelul economiei mondiale,produse noi la nivelul economiei nationale,produse noi la nivelul intreprinderii.

Un alt aspect legat de produsele noi este asimilarea in fabricatie a acestora care se poate realiza prin conceptii proprii pe baza de licente sau pe baza de modele de referinta.

Proiectarea tehnologica cuprinde activitati legate de elaborarea documentatiei tehnologice pentru viitoarea productie Cuma r fi fisele tehnologice,desenele deexexutie,fisele de pontaj.

Prototipul este un produs realizat in conditii de laborator prin intermediul caruia se verifica obtinerea in practica a produselor si a caracteristicilor acestuia.

Omololgarea prototipuli poarts numele de omololgare preeliminara.

Seria zero reprezinta o cantitate de produse obtinute in conditii de productie efective de catre salariatii intreprinderii,utilizand AMC-urile si SDN-urile.

Omologarea seriei zero(lot experimental,cap de serie)este omologarea finala a productiei dupa care poate fi fabricata in serie.

Productia propriu-zisa reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor realizate de o intreprindere in functie de obiectul sau de activitate.

Comparativ cu bunurile materiale,serviciiel sunt caracterizate prin urmatoarele trasaturi:

-sunt imateriale si intangibile

-sunt inseparabile ca productie si consum

-nu pot fi taxate si returnate

-sunt eterogene ceea ce inseamna ca pot fi standardizate mai greu

Serviciile pot fi clasificate tinand cont de mai multe criterii,in:

-servicii: private

publice

-servicii:intermediare

finale

-servicii:de distributie

de transport

telecomunicatii

bancare

sociale

Comercializarea produselor

Comercilizarea reprezinta ansamblul operatiilor tahnice ssi economice pein care produsele trec din sfera productiei in sfera consumului.

Inaintea comercializarii,marfurile sunt supuse unor operatii pregatitoare care pot fi:

a)comune

b)specifice

a) Operatiile comune sunt aplicate tuturor marfurilor cu ar fi:

-dezambalare

-ambalare

-etichetare

-stergerea de praf

b)Operatiile specifice sunt particulare anumitor grupe de marfuri cum ar fi:calcarea confectiilor,verificarea functioanrii marfurilor electrice si electrocasnice

Comercializarea se realizeaza in principal prin intermediul comertului cu ridicata si a celui cu amanuntul.

Comertul cu ridicata presupune achizitionarea marfurilor in cantitati mari si revanzarea acestora in cantitati mari catre consumatorii profesionali(agentii economici,spitale ,scoli etc)

Trasaturile comertului cu ridicata sunt:

-nu incheie procesul distributiei deoarec este prima verig intermeridiara din lantul distributiei

-determina cresterea preturilor prinadaosurile practicate de catre comercianti

-transforma sortimentul industrial in sortiment comercial prin gruparea marfurilor dupa marime.model,culoare,calitate

-isi asuma riscul prin creditarea firmelor producatoare

-participa la campanii de promovare a produselor impreuna cu producatorii si detailistii

Unitatea operativa comertului cu ridicata este depozitul.

Depozitel pot fi clasificate tinand cont de utrmatoarele criterii:

dupa obiectul de activitate,depozitele pot fi:

-de colectare

-de repartizare

-de tranzi si transportare

-de pastrare sezoniera sau de lunga durata

2)dupa sortimentul de marfuri:

-strict specializate

-specializate

-combinate

-generale

-mixte

3)In functie de particularitatile de constructie,amenajare si utilizare

-universale

-speciale

4) dupa modul de folosire:

-de folosinta individuala

-de folosinte comuna

5)dupa felul constructiei:

-inchise

-seminchise

-deschise

Procesul tehnologic al depozitarii

Aprocese principale

-primirea marfurilor

-receptia marfurilor

-depozitare,pastrare,vanzare

B procese secundare

-primirea,receptia si restituirea ambalajelor de transport

-primirea.receptia si restituirea ambalajelor de desfaxcere-recuperabile

-colectarea si reconditionarea containerelor si sacilor-container utilizati pentru livrarea marfurilor la beneficiar.

Suprafata de depozitare

In cadrul depozitelor se desfasoara o serie de procese tehnologice grupate in:

-procese principale

-procese secundare,in functie la contributia la realizarea obiectului de activitate.

De asemenea,in cadrul acestor procese sunt derulate fluxurile tehnologice si anume:

-fluxul marfurilor

-fluxul lucratorilor comerciali

Vanzarea marfurilor prin comertul cu ridicata se desfasoara in urmatoarele variante:

-vanzarea pe baza de comenzi scrise

-vanzarea pe baza de comenzi telefonice

-vanzarea prin auto servire(cash and carry)

-vanzarea prin voiajori comerciali sau agenti economici

-vanzarea [prin expozitii fixe sau mobile

-vanzarea pe baza camerei de mostre

Comertul cu amanuntul presupune achizitionarea marfurilor in cantitati mari,de regula de la comerciantii cu ridicata si revanzara acestora in cantitati mici sau la bucata,de regula in aceeasi stare,cate consumatorii finali

Caracteristicile comertului cu amanuntul sunt:

-contribuie la adaptarea ofertei in functie de cererea de marfuri

-genereaza economie de timp si de bani prin achizitionarea cantitatilor mici si cat mai aproape de domiciliu.

Comercializarea produselor se realizeaza prin puncte de vanzare,considerate ca fiind locul de intalnire(convergenta)a 3 categorii de agenti economici:producatori,comercianti si consumatori.

Pentru producatori punctul de vanzare este locul in care se vand produsele acestora.

Pentru comercianti punctul de vanzare este locul de unde isi obtin profitul,iar pentru consumatori locul in care isi satisfac trebuintele.

Punctul de vanzare se caracterizeaza printr o serie de atribute cum ar fi:amplasament,oferta sau gama sortimentala,organizarea interioara a magazinului,preturile practicate,mobilierul comercial utilizat.

Punctul de vanzare cel mai des intalnit in cadrul comertului cu amanuntul este magazinul.

Dupa natura marfurilor comercializate acestea pot fi grupate in:

-magazine alimentare:-strict specializate

-specializate

-combinate

-magazine nealimentare:-strict specializate

-specializate pe categorii de nevoi

-combinate

-generale

Si in cazul magazinelor se desfasoara anumite procese tehnologice principale si secundare in urmatoarea ordine cronologica:

Procese secundare:-receptia marfurilor

-pastrarea marfurilor

-pregatirea pt vanzae a marfurilor

Procese principale:-prezentarea marfurilor

-vanzarea marfurilor si incasara contravalorii acestora

Procese secundare:-circulatia si recuperarea ambalajelor goale

-

Fluxurile tehnologice dintr un magazin sunt:

-fluxul marfurilor

-fluxul lucratorilor comerciali

-fluxul clientilor

Contractele economice

Activitatea societatii se desfasoara pe baza mai multor contracte economice care reprezinta raportul legal al acestuia.

Cele mai frecvente tipuri de contracte sunt:

a)de vanzare-cumparare

b)de locatiune

c)de mandat

d)de comision

e)de gaj

Contractul de vanzare cumparare erte un acord de vointa liber exprimat,inre o parte numita vanzator,care transfera titlul de proprietate asupra unor marfuri,celeilalte parti numita cumparator,contra unei sume de bani.

Principalele trasaturi sau caracteristici:

-caracter bilateral-ambele parti auobligatii cunoscute de la incheierea contractului

-caracter consensual exprimat prin acordul de vointa al partilor

-titlul oneros(contra unei sume de bani)

-translativ de proprietate:prin vanzare cumparare trece si propritetatea asupra marfurilor de la vanzatror la cumparator

Partile contractante au fiecare o serie de obligatii,de respectarea carora depinde derularea eficienta a contractului

Obligatiile vanzatorului:

-sa livreze cantitatea ceruta prin contract la momentul si la locul stabilit

-sa respecte calitatea produselor reflecatata prin standardele alitatii

-sa suporte o parte din cheltuielile de livrare,in functie de conditiile de livrare specificate in contract

Obligatiile cumparatorului

-se concentreaza in primul rand,asupra pretului marfurilor cumparate la care se adauga in umnele cazuri obligatia de a suporta o parte din cheltuielile de livrare,in functiie de prevederile din contract.

Contractul de locatiune reprezinta acordul de vointa dintre o parte numita locator,care cedeaza dreptul la folosinta temporara,partiala sau totala,a unui bun sau a unui imobil,celeilaltei parti numita locatar,contra unei sume de bani numita chirie.

Spre deosebire de contractul de vanzare cumparare care presupu7ne transferul titlului de proprietate,in cazul contractului de locatiune exista doar dreptul de folosinta asupra bunului.Din acest motiv,caracteristicil contractului de locatiune sunt :caracter bilateral,consensual si titlu oneros.

Obligatiile locatorului:

-sa puna la dispozitia locatarului bunul respectiv la momentul stabilit

-sa suporte cheltuielile de intretinere a bunului,cu exceptia cheltuielilor de locatiune.

-sa suporte asigurarea bunului respectiv

Obligatiile locatarului:

-sa plateasca chiria stabilita prin contract

-sa respecte destinatia bunului respectiv pe perioada locatiunii

-sa suporte toate cheltuielile care apar pe perioada locatiunii din vina sa

Contractu. De mandat_reprezinta acordul de vointa liber exprimata,prin care o parte numita mandator incheie acte de comert in numele si in contului altei persoane numita mandant,contra unei sume de bani.

Spre deosebire de celelalte contracte,contractul de mandat are ca obiect incheierea actelor de comert,insa caracteristicile raman aceleasi:caracter bilateral,consensual si titlu oneros.

In afara de aceste caracteristici in cazul contractului de mandat cele 2 parti trebuie sa aiba capacitate de exercitiu(mandatar)si capacitate de folosire(mandant)

Obligatiile mandatarului sunt legate de:

-realizarea cu bunacredinta a mandatului incheiat

-sa arate mandatul ori de cate ori i se solicita

-sa aduca la cunostinta mandantului despere incheierea mandatului.

-sa plateasca suma de bani cuvenita mandatorului

Incheierea contractului de mandat sau realizarea acestuia poate avea loc in urmatoarele situatii:

-renuntarea mandatorului la mandat

-inlocuirea mandatorului de catre mandant

-imbolnavirea,falimentul sau moartea uneia dintre parti

Contractul de comision reprezinta acordul de vointa dintre o patrte numita comisionar care incheie actele de comert in numele sau dar in contul altei parti,numita comitent,contra unei sume de bani reprezinta comisionul.

Contractul de comision este o varietate a contactului de mandat,avand asemanari cat si deosebiri cu acesta.Asemanarile se refera la faptul ca ambele au ca obiect incheierea de acte de comert de catre terte persoane pt o alta persoana.

Deosebirea este legata de faptul ca mandatorul actioneaza cu reprezentare pe cand comisionarul actioneaza fara reprezentare.

Obligatiile celor 2 parti precuk si incheierea contractului sunt asemenea cu situatia contractului de mandat.


Document Info


Accesari: 15849
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )