Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Gestiunea stocurilor

Business
Seminar 1

Gestiunea stocurilor

1.Dimensionarea stocurilor

2.Lichiditatea stocurilor3.Intervalul mediu intre doau aprovizionari

Stocul current mediu si stocul de siguranta

Indicatorii de gestiune optima a stocurilor

Costul mediu de stocaj

A.Dimensionarea stocurilor

Dimensionarea stocurilor este operatiunea prin care se stabileste necesarul optim pentru o perioada de timp in vederea realizarii in bune conditii a obiectivului activitatii specifice in volumul si la termenele contractuale.

Metode:

- metoda extrapolarii

- metoda standard

- metoda analitica

Metoda extrapolarii- porneste de la ideea unei legaturi directe intre fondul de rulment (FR) si cifra de afaceri (CA) exprimata sub forma raportului dintre fondul de rulment si cifra de afaceri.

Activ(nevoi)

Pasiv(resurse)

*Active imobilizate

*Active circulante:

-stocuri

-creante clienti

- titluri de plasament

-disponibilitati

*Capital social

Rezerve

Profit net nerepartizat

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

*Datorii(<1 an)

Furnizori

Salariati

Active imobilizate= nevoi permanente

Active circulante= nevoi temporare

Capitaluri= resurse permanente

Datorii=resurse temporare

Fondul de rulment se calculeaza astfel:

(1)FR= capitaluri permanente - nevoi permanente

(2)FR= nevoi temporare - resurse temporare

(3)FR= capital propriu- nevoi permanente

FR (2) se mai numeste si necesar de finantat

Indicatorul FR/CA realizat in anii anteriori poate fi pastrat si pentru anul current urmand sa se aplice la volumul previzionat al cifrei de afaceri pentru anul curent.

FR0/CA0 *CA1= FR1

Metoda globala

Ex:

CA2006= 400.000 ron

FR2006= 125.000 ron

CA2007= 650.000 ron

Sa se determine necesarul de finantat al ciclului de exploatare pentru anul 2007.

FR2007=?

FR2006*CA2007= FR2007= 125.000/400.000*650.000= 203.125 ron

Necesarul de finantat pentru anul 2007 este de 203.125 ron

Determinarea necesarului de active circulante nu se realizeaza numai in functie de stocuri ci si de alte active si passive de exploatare( ex: clienti, furnizori).

FR= active de exploatare- passive de exploatare

A

B

*A imobilizate 500.000

*A circulante 900.000

- stocuri 600.000

- clienti 150.000

- avansuri 100.000

-debitori 50.000

*Capital social 700.000

*Resurse de trezorerie 700.000

- furnizori 500.000

- avansuri primite 100.000

- alti creditori 100.000

Total A= 1.400.000

Total P= 1.400.000

Sa se determine necesarul de finantat al ciclului de exploatare prin metoda globala.

FR= (600.000+ 150.000+100.000+ 50.000) - (500.000+100.000+ 100.000 200.000 ron

Metoda standard(sau a termenelor de plata) - vizeaza determinarea nevoilor de finantat ale ciclului de exploatare exprimate initial in zile/cifra de afaceri si ulterior in cuantum valoric.

Sa se determine necesarul de finantat pentru exploatare pe baza datelor contabile privind exercitiul financiar expirat (2006) si a previziunilor pentru anul current (2007).

A

P

Imobilizari 5.000.000

Stocuri 7.500.000

Clienti 2.000.000

Disponibil 500.000

Capital propriu 8.500.000

Datorii la termen 4.000.000

Furnizori 2.500.000

Total A=15.000.000

Total P= 15.000.000

Previziuni pentru anul 2007

CA2007= 28.000.000

Costul marfurilor vandute= 71% CA

Cumparari de marfuri= 16.000.000

Etapa 1: Evaluarea duratei de rotatie in zile a posturilor din A si P bilantului

Durata stocajului= volumul stocurilor * T/ costul marfurilor= 7.500.000*360/28.000.000 * 71% = 135.8 zile

Durata creditului clienti= creante clienti*T/ CA= 2.000.000*360 /28.000.000= 25.7 zile/ CA

Durata creditului funizori= furnizori*T/ cumparari de marfuri 2.500.000*360/16.000.000= 56.2 zile

Etapa 2:

Fiecare durata de rotatie se converteste in zile/CA, coeficientul de conversie depinzand de ponderea costurilor in CA

Stocaj= (135.8 zile*71% 96.4 zile/CA

Credit clienti= 25.7 zile/CA

Credit furnizori= (56.2*71% 39.9 zile/CA

FRzile/CA= 96.4+25.7-39.9= 82.2 zile

FR = CA* FRzile/ T= 28.000.000*82.2/ 360= 6.393.333

FR/CA= 6.393.333/28.000.000*100= 22.82%

Metoda analitica- vizeaza determinarea necesarului pentru fiecare element al activelor circulante urmand ca in final sa se insumeze.

a)      Pentru marfuri, necesarul de finantat= stocul final recalculate in preturi de reaprovizionare

Nmarfuri =Sf- profit- TVA+ cheltuieli materiale cu stocurile de marfuri

Sf= CA*Stoczile/CA/T

b)      Pentru ambalaje, necesarul se stabileste in functie de stocul de marfuri si de ponderea ambalajelor fata de marfuri realizat in exercitiul anterior

Na= Smf1*Pa0/100

Smf- stocul final de marfuri

Pa0- ponderea ambalajelor fata de marfuri in anul anterior

c)      Pentru obiectele de inventar, necesarul de finantat se stabileste in functie de stocul obiectelor de inventar in anul de baza, gradul de uzura al obiectelor de inventar si procentul de crestere/ descrestere al suprafetei comerciale in anul current fata de anul de baza.

Noi- necesar obiecte de inventar

Noi= (So- (Sf-u)/100 1+/- P/100)

So- stocul obiectelor de inventar in anul de baza

Sf- stocul obiectelor de inventar in folosinta in anul de baza

U- gradul de uzura al obiectelor de inventar in anul de baza

P- procentul de crestere/ descrestere a suprafetei comerciale in anul current fata de anul de baza

P= Sc1/ Sco

d)      Necesarul de finantat pentru echipamente de protectie se determina asemanator cu necesarul de finantat pentru obiectele de inventar cu exceptia lui P

P= Pc1/Pc0*100

P= cresterea sau descresterea personalului in anul current fata de anul de baza

e)      Necesarul de finantat pentru materiale si piese de schimb

Nmat= So(1+- P/100)

So- stocul de materiale si piese de schimb in anul de baza

P= ponderea parcului de transport auto si a dotarii cu utilaje in anul current fata de anul de baza

Sa se calculeze necesarul de finantat pentru stocuri dupa metoda analitica pe baza urmatoarelor informatii:

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CA1

500.000

450.000

400.000

650.000

Sz

54.2

53

55.1

51.9

P

20%

20%

20%

20%

TVA

19%

19%

19%

19%

C

8%

8.3%

8.4%

8.2%

Sao

75.000

72.000

66.000

79.000

Pao

15.62

14.4

15.71

12.15

Smat o

45.000

45.00045.000

45.000

TU1/TUo= +6%

Soi o =100.000 din care 85% in folosinta cu un grad de uzura de 50%

Sechip o= 25.000 din care in folosinta 80%cu un grad de uzura de 30%

Sc1/Sco= +15%

Pc1/Pco= -10%

a)      Necesarul de finantat pentru stocul de marfuri

Nmf= Sf - P - TVA + C

Sf= CA*Sz/T T=90 zile

I

II

III

IV

Sf1

301.111

265.000

244.889

374.833

P

60.222

53.000

48.978

74.967

TVA

57.211

50.350

46.529

71.218

C

24.088

21.995

20.571

30.736

Nmf1

207.766

183.645

169.953

249.384

Sf1= 500.000*54.2/90= 301.111

P= 20% Sf1

TVA= 19% Sf1

C= %* Sf1

b)      Na= Smf1* Pao/ 100

Na I= 301.111*15.62/100=47.033

Na II= 265.000*14.4/100=38.160

Na III= 38.472

Na IV= 45.542

c)      Nmat, Noi, Nechip

Nmat= So(1+ -P/100)= 45.000(1+ 6/100)=47.700

Noi= (So - (Sf- U)/100 1+ - P/100)

So= 100.000

Sf= 100.000*85%= 85.000

U=85.000*50%= 42.500

So - Uzura= 100.000 - 42.500= 57.500

Noi I= 57.500(1+15/100 66.125

Nechip= (So Sf- U)/100)(1+ - P/100)

So= 25.000*80%= 20.000

Uzate= 20.000*30%= 6000

Nechip= 19.000(1- 10/100 17.100 trimestrial

Recapitulare:

I

II

III

IV

Nmf1

207.766

183.645

169.913

249.384

Na1

47.033

38.160

38.472

45.542

Nmat1

47.700

47.700

47.700

47.700

Noi1

66.125

66.125

66.125

66.125

Nechip1

17.100

17.100

17.100

17.100

Total N

385.724

352.730

339.350

425.851

Sem 2

C. Aplicatie:

1. Intervalul mediu intre 2 aprovizionari "i", intervalul pentru stocul de siguranta "s", stocul mediu si stocul de siguranta.

Se da urmatoarea situatie:

(ti) Intervale aprovizionate (zile)

(qi) cantitati aprovizionate

(kg)

qi x ti

(ta) intarzieri (zile)

qi x ta

30

4.274

128.220

2

8.548

45

6.383

287.235

4

25.532

38

5.328

202.464

6

31.96853

7.493

397.129

8

59.944

Total

23.478

1.015.048

125.992

N= necesarul annual de aprovizionat

N= 33.475 kg

Sa

se determine:

a) Intervalul mediu intre 2 aprovizionari consecutive

i =?

b) Intervalul pentru stocul de siguranta

s =?

c) stocul curent mediu si stocul de siguranta

a) i = ∑(qi x ti) / ∑qi =1.015.048/23.478= 43,24 zile

b) s = ∑(qi x ta)/ ∑qi= 125.992/23.478= 5,37 zile

c) Stoc mediu curent= N/360 x i= 33.475/360 x 43.24=4020 kg

Stoc de siguranta= N/360 x s = 33.475/ 360 x 5 = 499,34 kg

Aplicatie:

2. Indicatorii de gestiune optima a stocurilor

Costul aprovizionarii unei comenzi Ca=699 lei

Costul de depozitare Cd= 0,699 lei anual pentru 1 leu stoc

Necesarul anual N= 233.000 kg la un pret unitar de aprovizionare Pa= 466 lei/kg

In aceste conditii, determinati indicatorii de gestiune optima a costurilor precum si costul total minim pentru formarea acestui stoc.

S2=2N x Ca / Pa x Cd formula lui Wilson

Nr- numarul de aprovizionari

Nr= N/S

i-            interval dintre aprovizionari

i= S x T / N T= 360(zile)

CT- costul total

Ct= N/S x Ca + S x Pa/2 x Cd

S= 1.000 kg

Nr= 233.000/1.000= 233

i =100 x 360/233.000 = 1 zile

CT=233.699+1.000.466/2 x 0,699 = 325.734 lei

Aplicatie:

3. Costul mediu de stocaj

O intreprindere fabrica utilaje. Ea se caracterizeaza prin vanzari anuale in valoare de 10.000 unitati.

Costul de stocaj= 15% din valoarea stocurilor

Pretul de cumparare unitar al stocului= 30 lei

Costuri fixe ale fiecarei comenzi= 150 lei

Sa se determine:

a)      Marimea comenzii optimale

b)      Costul mediu de stocaj

* Cost de detinere unitara C= cost de stocaj x pretul de cumparare unitar al stocului

* Cantitatea optimala de comandat = Qc =√2NC/c

N- volumul annual al necesarului de aprovizionat

C- costuri fixe ale fiecarei comenzi

* Costul mediu de stocaj= Qc x P / 2

P- pretul de cumparare unitara al stocului

Qc= √2NC/c = 817

C= 30 x 15%=4 lei

Costul mediu de stocaj= 12.255 lei 10.000/817=12

Concluzie: intreprinderea trebuie sa realizeze comenzi in fiecare luna.

B. Lichiditatea stocurilor

Lichiditate= proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.

Stocurile sunt cu atat mai lichide cu cat pot fi transformate mai repede in bani.

Indicatorul viteza de rotatie marcheaza tocmai starea de lichiditate a stocurilor, eficienta de folosire a acestora.

Viteza de rotatie se poate exprima sub 2 forme:

-viteza de rotatie in zile Vz

-viteza de rotatie in numarul de rotatii Nr

Vz= Sm x Tm/ CA Sm= (Si+ Sf) / 2

Sm- stoc mediu

Si-stoc initial

Sf- stoc final

T=360 (an)

T= 90 (semestru)

CA- cifra de afaceri

Nr= CA/Sm

Aplicatia 1:

Sa se calculeze viteza de rotatie a stocurilor pe trimestru pe baza urmatoarelor informatii:

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CA1

600.000

640.000

580.000

570.000

Stocuri zile/CA

Sz1

55.4

53.0

54.2

51.8

Sf1

369.333

376.889

349.289

328.067

Sm

379.666

373.111

363.089

338.678

Sf= CA x Sz / T

Sf anual= 390.000

Sf 600.000x 55.4/ 90) + (640.000x53.0 / 90) + (580.000x54.2 / 90) + (570.000x51.8/90) = 369.333+376.889+249.289+328.067 =1.323.578

Vz1= 379.666x90 / 600.000= 56.9

Vz2=52.5

Vz3=56.3

Vz4=53.5

Nr1= 600.000/379.666=1.58 → stocurile devin lichide, adica efectueaza o rotatie completa bani- marfa -bani la 56.9 zile, ceea ce reprezinta 1.58 rotatii pe trimestru.

Nr2=640.000/373.111=1.71

Nr3=580.000/363.089=1.59

Nr4=570.000/338.678=1.68

Aplicatia 2:

Viteza de rotatie a stocurilor influenteaza atat necesarul de finantat pentru stocuri, provocand eliberari relative sau absolute de fonduri, cat si asupra randamentului capitalului plasat in stocuri.

Sa se stabileasca incidenta accelerarii vitezei de rotatie a stocurilor asupra eliberarilor relative sau absolute de fonduri pe baza urmatoarelor informatii:

CA0- cifra de afaceri pentru anul de baza

2006= 0 - an de baza

2007= 1- an current

an

I

II

III

IV

CA0

1.700.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Nr0

5.4

1.2

1.4

1.3

1.5

CA1

2.200.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Nr1

5.62

1.25

1.35

1.44

1.58

Sa se determine:

  1. Necesarul financiar pentru stocuri in anul de baza= CA0/Nr0
  2. Necesarul financiar pentru stocuri in anul current= CA1/Nr0
  3. Cresterea sau diminuarea absoluta a necesarului financiar CA1- CA0
  4. Cresterea sau diminuarea relative a necesarului

an

I

IIIII

IV

A

314.815

291.667

285.714

346.154

333.333

B

391.459

440.000

407.407

381.944

348.101

C

+76.644

+148.333

+121.693

+35.790

+14.768

D

-15.948

-18.333

-14.550

-41.133

-18.566

Explicatie:

Necesarul financiar pentru stocuri a crescut in mod absolute in anul current (pct 3) ca urmare a cresterii consecvente a cifrei de afaceri in raport cu anul de baza.

Necesarul financiar pentru stocuri a scazut relativ anual (pct 4) si in trimestrele I, II, III, IV ca urmare a accelerarii vitezei de ortatie si a crescut relativ in trimestrul II ca urmare a incetinirii vitezei de rotatie.

Aplicatia 3:

Sa se stabileasca incidenta lichidarii stocurilor asupra randamentului capitalului plasat in stocuri (rentabilitatea financiara) pe baza urmatoarelor informatii:

an

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Volumul stocurilor

250

250

250

250

250

Nr

22.6

5

5.5

5.9

6.2

CA

5.650

1.250

1.375

1.475

1.550

Rc

14%

14%

14%

14%

14%

Rc- rentabilitate comerciala

Determinam:

volumul profitului CA x Rc

rentabilitatea financiara sau randamentul capitalului plasat in stocuri

Rf=P/volum stocuri x 100

an

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Volumul stocurilor

250

250

250

250

250

Nr

22.6

5

5.5

5.9

6.2

CA

5.650

1.250

1.375

1.475

1.550

Rc

14%

14%

14%

14%

14%

P (CA x Rc)

791

575

92.5

206.5

217

Rf

316.4%

70%

77%

82.6%

86.8%

Concluzii: fiecare rotatie completa a stocurilor adduce un anumit profit. Prin urmare, un numar sporit de rotatii(o viteza de rotatie accelerate) genereaza o masa sporita a profitului ca urmare a cresterii cifrei de afaceri. Desi volumul stocurilor (250) si rentabilitatea comerciala (14%) raman constante ca urmare a accelerarii vitezei de rotatie cresc profitul si rentabilitatea financiara.

Document Info


Accesari: 8718
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )