Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Prezentarea sc prodplast sa

Business


PREZENTAREA SC PRODPLAST SA

SCURT ISTORICPrezentarea societǎtii SC PRODPLAST SA

PRODPLAST S.A. are peste 40 de ani de experientǎ in domeniul prelucrǎrii materialelor plastice. Este recunoscutǎ ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate-pret.

Infiintatǎ in 1957, S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel cǎ, in prezent, produsele sale se adreseazǎ unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneascǎ cat si in 25 de tǎri din patru continente.

Informatii 646j92g generale:

Denumire firmǎ: PRODPLAST SA

Cod fiscal:108

Cod Registrul Comertului :J 40/ 161/ 1991

Adresa: Bucuresti, sector 2, str. Ziduri Mosi, nr. 23

Presedinte Elena Pantazi

Tel/Fax 021-2523578, 021-2523617

E–mail office@prodplast.ro

Adresa web www.prodplast.ro

Istoricul firmei

In anul 1957 a fost infiintatǎ intreprinderea de mase plastice Bucuresti prin reprofilarea Fabricii Chimice nr.10.

In anul 1991 a fost infiintatǎ societatea comercialǎ PRODPLAST S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.15 si 30/1990 si a Hotǎrarii Guvernului Romaniei nr.1200/12.11.1990 si a Statutului societǎtii, prin reorganizarea Intreprinderii de prelucrare mase plastice Bucuresti.

S.C.PRODPLAST S.A., constituitǎ pe structura intreprinderii de mase plastice Bucu-

resti, este prima fabricǎ de prelucrare a maselor plastice din Romania.

MANAGEMENTUL SC PRODPLAST SA

Figura 1.Structura organizatoricǎ

Organigrama S.C. PRODPLAST S.A

AGA

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE C.A.

 


(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC Prodplast SA:2007)

In perioada ianuarie - aprilie 2007 administrarea firmei a fost realizatǎ de Consiliul de Administratie :

- Pantazi Elena- presedinte

- Vedel Alexandru- vicepresedinte

- Pogonaru Florin Ion- membru

- Dascǎlu Romulus- membru

- Tǎtaru Gabriela- membru

- Vlǎdescu Anda- membru

- Nedelcu Liliana- membru

Conform hotǎrarii AGAE / 28.04.2007 prin modificarea actului constitutiv, s-a adoptat sistemul de administrare dualist format din Consiliu de Supraveghere si Directorat.

1.3 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Informatii 646j92g financiare

S.C. Prodplast S.A. are in intregime capital privat.Capitalul social inregistrat la 31.12.2007 este 37.847.280 RON, impǎrtit in 37.847.280 actiuni in valoare nominalǎ de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2007, este :

Tabelul 1.Structura actionariatului

- SC Nord SA

25,12 %

- SIF Oltenia

- SIF Banat – Crisana

- Broadhurst Investments Limited

- Raiffeisen Zentralbank AG Austria

- Alte persoane juridice si fizice

Numǎrul total de actionari la data de 31.12.2007 este de 3.317, din care :

- persoane juridice

57 ( 30.453.580 actiuni reprezentand 80,46 %)

- persoane fizice

(7.393.700 actiuni reprezentand 19,54 %)

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

Actiuni

1.Capitalul social al SC Prodplast SA este in valoare de 37.847.280 lei, impǎrtit in 37.847.280 actiuni nominative, cu valoare nominalǎ de 1 leu / actiune.

Aceastǎ valoare a capitalului social a rezultat in urma majorǎrii capitalului social prin aport in numerar conform Hotǎrarii AGAE nr. 2/21.06.2006.

Structura sinteticǎ consolidatǎ a actionarilor SC Prodplast SA la data de 31.12.2007 se prezintǎ astfel :

Tabelul 2.Situatie actionari

Actionari

Numǎr de actiuni detinute

Pondere   in capitalul

social (%)

NORD SA Bucuresti

SIF Oltenia

SIF Banat – Crisana S.A.

Broadhurst Investments Limited

Raiffeisen Zentralbank AG Austria

Alti actionari

TOTAL

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

2.Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fǎrǎ drept de dividende.

3.In cursul exercitiului financiar 2007, nu s-au fǎcut rǎscumpǎrǎri de actiuni si nu s-au emis obligatiuni.

4.Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti, la categoria a II a, avand simbolul PPL.

Situatia sinteticǎ a tranzactiilor cu actiuni SC Prodplast SA inregistrate in cursul anul 2007 se prezintǎ astfel :

-numǎrul total de tranzactii : 6.282 ;

-numǎrul total de actiuni tranzactionate : 17.959.553, care reprezintǎ

- 47,5 % din total actiuni ;

-valoarea totalǎ a tranzactiilor : 65.601.716 lei ;

-pretul mediu ponderat inregistrat : 3,6527 lei / actiune ;

-capitalizarea bursierǎ la finele anului 2007 : 170.312.760 lei ;

-pretul pe actiune in anul 2007 a oscilat intre un minim de 2,59 lei / actiune si un maxim de 4,99 lei / actiune .

1.SC Prodplast SA detine titluri de participare in actiuni la SC Romtatay SA Bucuresti 45,54% din capitalul social al societǎtii mixte romano – spaniole, in valoare de 492.750 lei (valoare nominalǎ). Societatea a fost infiintatǎ in anul 1991, cu durata de 10 ani. In anul 2002 conform hotǎrarii AGAE contractul de societate s-a prelungit cu incǎ 10 ani, celelalte contracte (inchiriere, furnizare utilitǎti), prelungindu-se corespunzǎtor.

Societatea mixtǎ isi desfǎsoarǎ activitatea in spatii inchiriate de la SC Prodplast SA (hale, birouri, teren) pentru care plǎteste chirie lunarǎ. Pentru anul 2007 chiria calculatǎ si incasatǎ a fost de 234.562 lei.

Utilitǎtile sunt furnizate de SC Prodplast SA pe baza unor contracte de prestǎri servicii. Reprezentantii SC Prodplast SA in CA / AGA Romtatay SA sunt presedintele directoratului si doi membri ai directoratului.

Rezultatele obtinute de SC Romtatay SA sunt :

Tabelul 3.Rezultate obtinute de SCRomtatay SA

- mii lei -

Cifra de afaceri

Profit brut

Profit net

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

1.SC Prodplast SA a achizitionat in luna Decembrie 2007, 909 actiuni SNTGN

TransGaz SA,la pretul de 191.92 lei/actiune.

Obiectul de activitate:

Prin cele patru fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sǎi urmǎtoarele :

PRELUCRARE PVC- FABRICA 1 pondere in venituri exploatare – 60 % 
(policlorura de vinil)

-granule PVC pentru incǎltǎminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc.

-tuburi pentru instalatii electrice

-tevi pentru apǎ si fluide cu actiune necorozivǎ asupra PVC

In anul 2007 s-a inregistrat o crestere a productiei fizice cu 8 % si a veniturilor din exploatare de cca. 12 % fatǎ de 2006, ponderea importantǎ in aceastǎ crestere avand o productie de granule PVC de uz electrotehnic (+ 8 %) si productia de granule PVC cu diverse aplicatii (+ 36 %).

PRODUSE INJECTATE- FABRICA 2 pondere in venituri exploatare – 8 % 
(din polietilenǎ, polipropilenǎ, polistiren, poliamide, poliacetal etc.)

-articole sanitare si de menaj -articole de voiaj, birou si gradinǎ

-ambalaje (navete, cutii etc.)

-articole industriale (componente auto, carcase acumulatori, cǎsti de protectie etc.)

In anul 2007 a continuat procesul anticipat de scǎdere a vanzǎrilor, reflectat in diminuarea productiei fizice cu 9 % si a veniturilor din exploatare fatǎ de 2006 cu cca.

PRELUCRARE DIN POLIETILINA- FABRICA 3 pondere in venituri exploatare 29% :

-folii pentru ambalare, constructii, solarii etc.

-folii cu bule, folii termocontractibile, benzi avertizoare

-saci (inclusiv in role)

-pungi si sacose

-profile complexe

-clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimǎri pe folie (polietilenǎ, polipropilenǎ), hartie, carton.

In anul 2007 s-a inregistrat o scǎdere a productiei fizice la ambalaje flexibile fatǎ de anul 2006 cu 15 % si a veniturilor din exploatare cu 20 %. Scǎderea s-a inregistrat pe piata internǎ in principal, ca urmare a deciziei de logisticǎ si de marketing a unor grupuri internationale, producǎtori de materiale de igienǎ si spǎlare, de a inlocui unele ambalaje colective din material plastic cu ambalaje colective din carton, asa cum de altfel s-a anticipat la prezentarea programului si bugetului pe 2007.

Ponderea exportului (40%), cresterea pretului polietilenei (pretul barilului de petrol), volatilitatea cursului de schimb, aprecierea leului fatǎ de euro (cca. 6% fatǎ de 2006) au influentat negativ veniturile si profitul operational.

MATRITE- Sectia Sculǎrie Matriterie

-matrite pentru produse injectate, suflate si termoformate

-SDV-uri pentru linii de extrudere

-piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrǎrii maselor plastice

-reparatii matrite

-MATRITE SI SDV-uri (Sectie) : pondere in venituri exploatare sub 1 %, in anul 2007 fatǎ de anul 2006 inregistreazǎ o usoarǎ crestere.

-SMEA (utilitǎti si diverse).

Cele 3 fabrici si sectia matriterie functioneazǎ ca centre de profit si costuri. In anul 2007 toate centrele au realizat profit, cu mentiunea cǎ la Fabrica 2 – Produse Injectate, acesta a fost nesemnificativ (ca de altfel, in ultimii ani).

Metode de distributie : vanzǎri en gros si en detail, distribuitori si comisionari.

Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri este de cca. 60% prelucrate PVC si cca. 27% ambalaje PE.

Capacitǎtile de productie sunt amplasate la sediul societǎtii din str. Ziduri Mosi nr. 23 Sect. 2 Bucuresti si anume :

-linii fabricatie granule PVC (includ instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare PVC)

linii de extrudere tuburi, tevi, profile (cu diametrul snec 45 – 125 mm)

-masini de injectie (80 - 800 tone fortǎ)

-linii de extrudere folie (cu diametrul snec 32-90 mm), masini de imprimare si masini sudare folie 

Concurenti

Principalii concurenti interni ai societǎtii sunt :

 prelucrate PVC - Teraplast Bistrita, Romcarbon Buzǎu

- produse injectate - Munplast Bucuresti, Napochim Cluj

- ambalaje flexibile - Munplast Bucuresti, Romcarbon Buzǎu

Pe termen mediu si lung societatea va trebui sǎ infrunte si concurenta reprezentatǎ de importuri, de calitate inalta si mai flexibile.

Furnizori

Furnizorii principali ai societǎtii sunt :

-SNP Petrom rafinǎria Arpechim Pitesti (pentru polietilenǎ)

-Oltchim SA Rm Valcea (pentru PVC).

(surse de aprovizionare sigure, cu preturi relativ comparabile cu cele de pe piata internationalǎ).

Clienti

Printre clienti se numǎrǎ :

-Arpechim

-Dacia Pitesti

-Isovolta Group.

Concentrarea portofoliului de clienti si de furnizori reprezintǎ un factor de risc privind activitatea; riscul s-a manifestat pe parcursul acestui an, in urma opririi productiei la Arpechim si Oltchim pentru o anumitǎ perioadǎ in timpul verii, ceea ce a determinat reorientarea cǎtre materii prime din import.

Salariatii

Tabelul 4.Informatii 646j92g salariati/productie fizicǎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numǎr mediu salariati

Productia fizicǎ

 

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

Informatii 646j92g privind salariatii, administratorii si directorii

SC Prodplast SA nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii cǎtre fostii directori si /sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.

Situatia salariatilor cu contract de muncǎ in anul 2007, comparativ cu 2006, se prezintǎ astfel:

Tabelul 5.Situatie salariati

diferente

- numǎrul mediu anual de salariati

- numǎrul de salariati la inceputul anului

- numǎrul de salariati la sfarsitul anului

din care :

- muncitori calificati

- personal cu studii superioare

- maistri si tehnicieni

- persoane cu studii medii si alte incadrari

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

Reducerea personalului salariat in cursul anului 2007 de la 348 persoane la 303 persoane s-a produs prin : pensionǎri (20 persoane), la cerere (20 persoane), deces (1 persoanǎ), suspendarea contractului de munca (4 persoane).

Situatia veniturilor medii lunare pe salariat este urmatoarea :

Tabelu 6.Venituri medii salariati

- venit mediu brut lunar (lei / salariat)

- venit mediu net lunar (lei / salariat)

- valoarea medie lunarǎ a Tichetelor de Masǎ (lei / salariat)

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

In cursul anului 2007 s-au acordat tichete de masǎ la toti salariatii cu contract de muncǎ, la nivelul maxim permis de lege.

Incepand cu luna Octombrie 2007, s-a acordat o sumǎ netǎ de 30 lei / lunǎ pentru acoperirea partialǎ a cheltuielilor de transport la/de la serviciu pentru salariatii cu salariul tarifar sub 1.000 lei. De aceastǎ prevedere au beneficiat 154 persoane in luna octombrie, 148 persoane in luna noiembrie si 146 persoane in luna decembrie 2007.

CAPITOLUL 2. EVOLUTII BILANTIERE

2.1 BILANTUL CONTABIL-DEFINIRE,STRUCTURA,UTILIZATORI,LIMITE

Bilantul este un inventar al averii intreprinderii,intocmit in vederea masurarii valorii patrimoniale.Criteriul de baza pentru construirea lui este:pentru active gradul de lichiditate a elementelor componente,iar pentru pasiv gradul de exigibilitate.

Abordarea patrimoniala este o abordare externǎ,bilantul patrimonial prezentand interes pentru actionari-proprietari,care vor sa afle valoarea patrimoniului si pentru creditori in viziunea carora activul bilantier reflecta garantia recuperarii drepturilor lor.

Bilantul contabil este instrumentul principal prin care se realizeaza legatura intre contabilitatea perioadelor trecute si cea a perioadelor viitoare,in sensul ca,la inceputul fiecarui an,indicatorii din bilantul final al anului precedent sunt preluati ca solduri initiale ale conturilor redeschise in contabilitatea anului curent.[1]

Structura bilantului contabil

In prezent exista doua modele de bilant utilizate in cadrul analizei financiare:

-primul model este cel orizontal,care a fost adoptat o data cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si de regulamentul de aplicare a acestuia,model care a fost utilizat pana in 2001.

-al doilea model,cel vertical,este cel impus prin OMF nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Sandardele Internationale de Contabilitate,preluat in forma simplificata si de OMF nr. 306/2002 privind aprobarea reglementarilor contabile armonizate simplificate.

In functie de cifra de afaceri,nr. de angajati si de activitatea fiecarei intreprinderi se utilizeaza:

-fie modelul detaliat,pe baza ordinului OMF nr.94/2001 care se intruneste de catre regii

autonome,companii nationale,agenti economici considerati mari,cotati la bursa;

-fie modelul simplificat,pe baza ordinului OMF nr.306/2002,care se intruneste de catre microintreprinderi.

Entitatile economice care intra in aria de aplicativitate a OMFP nr 1752/2005 au obligatia de a intocmi urmatoarele situatii anuale:

-bilantul;

-contul de profit si pierdere;

-situatia modificarii capitalurilor proprii;

-tabloul fluxurilor de trezorerie;

-politici contabile si note explicative.[2]

Exercitiul financiar reprezintǎ perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare si, de regulǎ,coincide cu anul calendaristic.[3]

Utilizatorii informatiilor financiare

Managerii entitatilor.Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfelde informatii suplimentare pentru satisfacerea propriilor necesitati.

Investitorii.In centrul preocupǎrilor acestora se aflǎ calitatea informatiei.In mod concret investitorii sunt interesati de capacitatea intreprinderii de a realiza castiguri viitoare.

Angajatii

Acestia sunt interesati de informatiile care le permit sa evalueze capacitatea entitatilor de a oferi remuneratii,pensii si alte avantaje,precum si oportunitati profesionale.

Personalul angajat isi asuma riscul pierderii locurilor de munca.

Creditorii financiari.

Sunt interesati de informatiile care le oferǎ posibilitatea sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta.Bancile sunt creditorii care finanteaza in principal activitatea economica a unei entitati.

Furnizorii si alti creditori financiari.

Clientii

Sunt intersati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati,mai ales cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea.

Analistii financiari ai unor institute specializate,evalueaza periodic starea entitatilor la solicitarea unor clienti,in cazul unor litigii comerciale sau,anual atunci cand se alcatuiesc topul entitatilor.

Guvernul si institutiile sale.

Acestia solicita informatii si pentru a reglementa activitatea entitatilor,pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si a altor indicatori statici similari pentru alocarea resurselor. Publicul isi asuma atat riscul investitional,cat si un risc comercial atunci cand intra in afaceri cu o entitate.[5]

Bilantul are doua parti:activul care cuprinde drepturi de proprietate si de creantǎ si pasivul compus din obligatii si angajamente adica surse de finantare.

Activele sunt ordonate crescator dupa lichiditate,iar pasivele descrescator dupa exigibilitate.

Structura activului

Activele sunt elemente de patrimoniu,fonduri care contribuie la obtinerea de profit,castiguri.[6]

Activul este o resursa controlata de entitate,rezultat al unor evenimente anterioare de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.[7]

Activul cuprinde bunurile,disponibilitatile si drepturile de creantǎ ale intreprinderii.

Activul se imparte in patru grupe:

1.Active imobilizate

1.1Imobilizari necorporale

1.2Imobilizari corporale

1.3Imobilizari financiare

2.Active circulante

2.1Stocuri

2.2Creante

3.Investitii pe termen scurt

3.1Casa si conturi la banci

3.2Cheltuieli in avans

4.Datorii pe termen scurt

1.Activele imobilizate au urmatoarele caracteristici:

-perioada lor de utilizare si lichidare este mai mare de un an;

-participa la desfasurarea mai multor cicluri economice,fara a se consuma si inlocui dupa prima intrebuintare;

-nu sunt destinate direct comercializarii,ci sunt fixate in activitatea unitatilor patrimoniale.

1.1Imobilizarile necorporale(active intangibile,nemateriale)

Acestea cuprind toate acele valori economice( de investitii) care nu imbraca forma de bunuri materiale concrete.

1.2Imobilizari corporale(fizice sau materiale),cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata,in activitatea unei unitati patrimoniale,concretizate sub forma de terenuri si mijloace fixe.

1.3Imobilizarile financiare cuprind titluri de participare,interese de participare detinute,alte titluri imobilizate si creante imobilizate.[8]

2.Activele circulante se caracterizeaza prin urmatoarele:

-nu raman durabil intr-o unitate patrimoniala,perioada de rotatie a lor este de regula mai mica de un an;

-ele se afla intr-o continua miscare,schimbandu-si forma materiala si utilitatea in cadrul circuitului economic al patrimoniului(materie prima,produs finit,creanta,bani).[9]

2.1Stocuri

-sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

-in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi conditii ca mai sus;sau

-sub forma de materii prime,materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestare de servicii.

2.2Creantele

Sunt valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu(creditor)altor personae fizice sau juridice(debitori) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric concretizat intr-o suma de bani,bun lucrare sau serviciu.

2.3Investitii financiare pe termen scurt(plasamentele)

Acestea au un grad ridicat de lichiditate deoarece cuprind activele care pot fi transformate in numerar intr-un timp scurt.

2.4Disponibilitatile banesti

Acestea se gasesc sub forma de numerar,disponibilitati aflate la banci si alte valori.

3.Cheltuielile in avans(sau activele de regularizare)

3.1Cheltuielile in avans

Consemneaza plati efectuate in avans referitoare la chirii,abonamente, taxe de locatie,reparatii capitale,dobanzi,prime de asigurare etc.

3.2Decontarile din operatiuni in curs de clarificare

In cazul amenzilor,locatiilor,cheltuielilor de judecata,etc pana la clarificarea situatiilor nu este permisa inregistrarea acestora pe conturi de venituri,cheltuieli sau rezultate.

Aceste cheltuieli desi au fost angajate in perioada curenta vor fi repartizate pe perioadele viitoare de gestiune.

Structura pasivului

Pasivul reprezinta acea parte a bilantului prin care este exprimata in etalon valoric modalitatea de dobandire a bunurilor din activ,acoperirea fiananciara a rentabilitatii economice care compun averea firmei.[10]

Pasivul se imparte in:

4.Capitaluri proprii

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6.Datoriile

7.Pasivele de regularizare

4.Capitaluri propri

Capitalurile proprii reprezinta resursele financiare atrase de la proprietari(actionari sau asociati)precum si cele constituite din profiturile obtinute.

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Se constituie pe seama cheltuielilor exercitiului trecut si au drept scop acoperirea unor riscuri si cheltuieli viitoare care la data incheierii unui exercitiu financiar sunt determinabile ca si cuantum,dar sunt neprevizibile ca si moment in timp,in care ar deveni realizabile,de exemplu:provizioane pentru litigii,provizioane pentru garantii acordate clientilor,alte provizioane.[11]

6.Datoriile

O caracteristicǎ esentialǎ a unei datorii este aceea cǎ ea corespunde unei obligatii actuale a societǎtii,care reprezintǎ un angajament sau o responsabilitate de a actiona intr-un anumit mod.[12]

7.Pasivele de regularizare cuprind:

7.1 Venituri in avans

Cuprind incasarile sau creantele constate in exercitiul curent,dar care vor influenta exercitiile urmatoare.Ex:venituri din chirii,abonamemte,asigurari,dobanzile aferente cu plata in rate.

7.2 Subventii pentru investitii

Sunt resurse alocate de la bugetul de stat pentru investitii sau alte institutii interesate in vederea finantarii unor lucrari de investitii in active imobilizate.;donatiile sub forma mijloacelor fixe.

2.2 INTERPRETARI ALE BILANTULUI

Termenul de bilant provine de la cuvantul italienesc “bilancia” care are la baza latinescul “bi” si “lanx”,adica “doua talere”,simbolizand astfel o balanta cu doua talere.Valori de marime egala stau fata in fata si se egaleaza reciproc.Intr-unul din talere apare valoarea activului,iar in celalalt valoarea pasivului.

Bilantul cuprinde toate elementele de active si de capitaluri proprii si datorii grupate dupa natura,destinatie si lichiditate,respective natura,provenienta si exigibilitate.

Bilantul furnizeaza doar o imagine la un moment dat,o imagine statica a patrimoniului intreprinderii,care in realitate se modifica in mod continuu,mai ales in cadrul intreprinderilor care sunt afectate de caracterul sezonier al aproizionarilor si al desfacerilor.

Bilantul pentru analiza fianciara reprezinta o sursa de informatii privilegiata deoarece informatiile oferite sunt disponibile imediat.

Bilantul este o situatie cu caracter static,intrucat reflecta situatia patrimoniului asa cum exista la un moment dat,de obicei la finele anului,putand fi comparat cu o fotografie.[16]

In modelul de contabilitate din Romania bilantul contabil in forma sa completǎ este alcǎtuit din:bilant(situatia patrimoniului),contul de profit si pierdere(contul de rezultate),anexa la bilant si raportul de gestiune,toate acestea formand un tot unitar.[17]

Abordari privind bilantul

Abordarile bilantului in literatura de specialitate pot fi structurate in doua categorii:

-abordari ale bilantului,centrate pe conceptul de patrimoniu;

-abordari ale bilantului de sorginte anglo-saxona.

Bilantul poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere.Pe plan mondial s-au conturat in acest sens trei conceptii:

-conceptia juridica;

-conceptia economica;

-conceptia financiara.

Conceptia juridica pleaca de la acceptiunea juridica a patrimoniului conform careia bilantul recenzeaza in active drepturile de proprietate si drepturile de creanta,iar in pasiv capitalurile proprii si totalitatea datoriilor fata de terti.

Pornind de la aceasta conceptie s-a constitiuit indicatorul situatia neta care exprima capitalurile proprii sau valoarea bunurilor proprietate ale intreprinderii.

Conceptia economica cu privire la bilant se bazeazǎ pe faptul ca,contabilitatea nu are doar o latura tehnica,de inregistrare,de clasare si de adunare,ci si o latura economica deoarece apreciaza si evalueaza.[18]

Pornind de la aceasta conceptie a fost elaborate bilantul functional si tabloul de finantare.

Conceptia financiara defineste activul bilantului ca un ansamblu de mijloace care pot fi utilizate pentru achitatea datoriilor la scadenta,iar pasivul ca totalitatea datoriilor grupate prin prisma termenilor la care trebuie achitate.

In viziunea anglo-saxona,bilantul este documentul de sinteza care prezinta situatia financiara a intreprinderii,fiind excluse judecatile patrimoniale,aspect evidentiat atat de importanta acordata principiului prevalentei economicului asupra juridicului,cat si de modul de definire a elementelor care compun bilantul,respectiv activelor,datoriilor si capitalurilor proprii,definitii care exclud acceptarea abordarii de tip patrimonialist.

Chiar daca bilantul este considerat de majoritatea utilizatorilor un document esential pentru analiza fianciara,acesta are o serie de limitari:

-absenta unor posturi bilantiere care sa reflecte sursele interne create de intreprindere si carora nu le pot fi atasate costuri,cum ar fi experienta salariatiilor;evaluarea pe baza costurilor istorice pune sub semnul intrebarii veridicitatea situatiilor financiare la sfarsitul anului;

-efectul principiului de recunoastere;in cadrul conturilor anuale,numai a acelor cheltuieli care au contribuit la obtinerea veniturilor perioadei respective;

-variatiile in masa monetara in perioadele inflationiste determina scaderea in relevanta documentelor contabile de sinteza si duc la luarea in considerare a altor surse de informatii financiare pentru formarea deciziilor de investitii;

-bilantul nu cuprinde fluctuatiile activitatii inregistrate in cursul exercitiului financiar,prezentand situatia la data intocmirii sale;

-influenta unor factori externi,nemonetari,asupra activitatii intreprinderii nu poate fi reflectata prin intermendiul costurilor anuale.

2.3 BILANTUL FINANCIAR-DEFINIRE, STRUCTURA ,ROL

Scopul bilantului financiar este inventarierea averii,a angajamentelor intreprinderii si

ordonarea lor dupa lichiditate si exigibilitate.

Bilantul financiar este util actionarilor,creditorilor analizei financiare a intreprinderii pentru evaluarea situatiei financiare.

Bilantul financiar are la baza bilantul contabil clasificand elementelede activ si de pasiv in trei cicluri:ciclul de fiantare,de exploatare si de finantare.[19]

La nivelul unei intreprinderi,analiza statica a echilibrului financiar se poate realiza la trei nivele:

-echilibru pe termen lung,cand se compara resursele permanente cu utilizarile permanante si cand pentru masurarea echilibrului se foloseste indicatorul”fond de rulment”;

-echilibrul pe termen scurt,cand se compara resursele temporare cu utilizarile temporare ,iar indicatorul folosit este”necesarul de fond de rulment”;

-echilibrul curent,cand se urmareste nivelul trezoreriei ,prin compararea disponibilitatilor cu nivelul creditelor bancare temporare.

Rolul bilantului financiar

Bilantul financiar are rol in: 

-prezentarea patrimoniului real al intreprinderii;

-masurarea echilibrului intre diferite grupe bilantiere;

-aprecierea lichiditatii bilantului,adica a capacitatii intreprinderii de a face fata datorilor sub un an cu ajutorul activelor circulante;

-analiza ratelor de gestiune si de rentabilitate;

-aprecierea riscului de faliment;

-elaborarea si aplicarea deciziilor.[20]Achim Baciu & Dumitru Matis (2001),Bazele contabilitǎtii,Editura Risoprint,Cluj-Napoca,pag.284

D.Cotlet (2007),Raportǎrile financiare ale entitǎtilor economice,Editura Mirton,Timisoara,pag.189

Gestiunea si contabilitatea firmei (2008),nr.4-5,Editor:S.C Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.7

Gestiunea si contabilitatea firmei,(2007),nr.9,Editor:S.C. Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.54

Bǎtrancea I. (2006),Bilantul entitǎtii economice,Editura Alma Mater Cluj-Napoca,pag.99

Sonea S. (2004),Gestiunea dinamicǎ a firmelor mici si mijlocii,Editura U.T.PRES,Cluj-Napoca,pag.159

Matis D. &Baciu A. (2001),Bazele contabilitǎtii,Editura Risoprint,Cluj-Napoca,pag.55

Boulescu M. (2003),Situatiile financiare anuale simplificate,Editor:S.C. Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.93

MatisD. et al. (2005),Bazele contabilitǎtii,Editura Alma Mater,Cluj-Napoca,pag.63

Horomnea E. (2004),Bazele contabilitǎtii,Editura SedcomLibris,Iasi,pag.79

Pop A. (2002),Bazele teoretice si metodologice ale contabilitǎtii in partidǎ dublǎ,Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ,Cluj-Napoca,pag.57

Revista Economia XII (2007),nr.3,anul IV,Redactia Facultǎtii de Economie,Universitatea”Petru Andrei”,Iasi,pag.61

Oprea C. & Ristea M. (2002),Bazele contabilitǎtii,Editura Genicod,Buc,pag.62

Cotlet D.(2007),Raportǎrile financiare ale entitǎtilor economice,Editura Mirton,Timisoara,pag. 189

Lala-Popa I. (2006),Analiza financiarǎ a intreprinderii,Editura Mirton,Timisoara,pag.20

Lazarovici H., (2000),Teoria si practica contabilitǎtii pe baze logice si rationament,Editura Universalia,Bucuresti,pag.148

Capotǎ V. (2006),Contabilitate,Editura Niculescu,Bucuresti,pag.137

Raffegean J.et al. (1997),Memento pratique,Editura Lefebre,Paris,pag.13

Eros-Stark L. & Pantea I.M. (2001),Analiza situatiei financiare a firmei Editura Economicǎ,Bucuresti,pag.45

Dorina-Nicoleta Lezeu,Analiza situatiilor financiare ale intreprinderii,Editura Economicǎ,2004,pag.76


Document Info


Accesari: 21479
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )