Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Structuri si date de baza - CO

Business


Business Blue PrintStructuri si date de baza - CO

Obiectivul documentului:

Prezentul document descrie solutia informatica ce va fi implementata prin sistemul My SAP ERP in cadrul proiectului REBU, si este compus din 2 parti:

transpunerea structurilor organizatorice REBU in structuri organizatorice SAP - modul Controlling

detalierea datelor de baza, pentru domeniile de activitate din aria de implemntare, cu care sistemul va lucra - modul Controlling

Verificat

Functie in proiect

Semnatura

Intocmit

Functie in proiect

Semnatura

Gabriel Porfireanu

S&T Project Manager

Vasile Luminita

Key user

Oana Corniciuc

REBU Project Manager

Pavelescu Norica

Key user

Fracea Florentina

Key user

Stinga Ana

Key user

Negoita Stanuta

Key user

Grigore Monica

Key user

Zecheru Liviu

Key user

Stere Catalin

Consultant

Vrabie Anda

Consultant

Serban Radu

Consultant

Ciuperca Florina

Consultant

Nitu Luminita

Consultant

Porfireanu Gabriel

Consultant

Voicu Brindusa

Consultant

Zaharia Lucian

Consultant

CUPRINS

Structuri contabilitate interna

Definitie

Reprezentare grafica structura organizatorica CO

Codificare

Date de baza contabilitate interna

Elemente de cost

Centre de cost

Tipuri de activitati

Comenzi interne:

Centre de profit

Structuri contabilitate interna

Definitie

Aria de control

Aria de control reprezinta unitatea organizationala specifica modulului Controlling, de gestiune a costurilor, la nivelul careia se desfasoara toate activitatile de urmarire si control a costurilor si veniturilor. O arie de control poate include unul sau mai multe coduri de companie, care pot opera in diferite monede. Toate codurile de companie din interiorul unei arii de control trebuie sa utilizeze acelasi plan de conturi operational si aceeasi varianta de an fiscal (poate fi diferit insa numarul de perioade speciale). Tranzactiile care se refera la alocari de costuri se pot efectua numai intre obiecte apartinand aceleiasi arii de control. Costurile primare sunt transferate din contabilitatea financiara in controlling si clasificate corespunzator cerintelor contabilitatii de gestiune. In cadrul modulului Controlling cheltuielile directe si cele indirecte vor fi colectate pe diverse obiecte de cost (centre de cost, comenzi interne, etc.). Sistemul aloca apoi aceste cheltuieli, pana la colectarea lor pe obiecte de cost final destinatare, utilizand tehnici interne de alocare, in functie de sursa acestora.

In momentul crearii datelor de baza, utilizatorii sistemului aloca obiectele Controlling unei arii de control si unui cod de companie.

La nivelul proiectului REBU s-a definit structura "arie de control " RER.

Moneda ariei de control RER (moneda in care se va tine contabilitatea de gestiune) pentru societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. a fost definita RON -  toate inregistrarile (plan si actual) fiind in aceasta moneda.

Tipul monedei ariei de control este 10 - moneda codului de companie (codurilor de companie)

Planul de conturi al ariei de control RER este identic cu planul de conturi al codului de companie REBU, respectiv RER; varianta de an fiscal este K4 - an fiscal (01.01.n - 31.12.n): 12 perioade normale (corespunzator lunilor calendaristice), 4 perioade speciale (corespunzatoare lunilor : ianuarie - aprilie).

Pentru proiectul REBU s-a definit un sigur cod de companie REBU si o singura arie de control, RER, la care s-a alocat codul de companie REBU, fiind posibila alocarea ulterioara a altor coduri de companie la aria de control RER.

Ierarhia standard a centrelor de cost

Tot in cadrul structurilor organizationale Controlling este inclusa si ierarhia standard a centrelor de cost - aceasta reprezinta o structura arborescenta ce grupeaza, pe criterii organizatorice si de activitate, toate centrele de cost apartinand ariei de control RER.

Pentru proiectul REBU s-a definit ierarhia standard a centrelor de cost RER.

Ierarhia standard a centrelor de profit

Ierarhia standard a centrelor de profit reprezinta o structura arborescenta care include toate centrele de profit ale ariei de control RER; pentru REBU s-a definit ierarhia standard a centrelor de profit RER.

Atat pentru centre de cost, cat si pentru centre de profit se pot defini oricate grupari alternative, pentru necesitati specifice de raportare.

Reprezentare grafica structura organizatorica CO

5. Alocare cod de companie REBU la structurile Controlling

b. Ierarhia standard a centrelor de cost RER

c) Ierarhia standard a centrelor de profit RER

Codificare

a) Codificare structuri controlling

Structura

Cod SAP

Descriere

Arie de control

RER

Arie de control RER

Ierarhie standard centre de cost

RER

Ierarhie standard centre de cost RER

Ierarhie standard centre profit

RER

Ierarhie standard centre de profit RER

b) Codificare centre de cost

Nr. Crt.

Cod CC

Denumire CC

Grup in ierarhia standard de centre de cost RER

Denumire grup

REBUC - REBU Centre de Cost

REBUC0101

Administrativ

REBUC01

Administrativ

REBUC0201

Garaj Timisoara

REBUC02

Garaj Timisoara

REBUC0301

Menajer

REBUC03

Menajer

REBUC0401

Reciclare

REBUC04

Reciclare

REBUC0501

Containere

REBUC05

Containere

REBUC0601

Garaj Berzei

REBUC06

Garaj Berzei

REBUC0701

Stradal 1

REBUC07

Stradal 1

REBUC0702

Mecanizat 1

REBUC0703

Manual 1

REBUC0801

ACR 1

REBUC08

ACR 1

REBUC0901

ACR 2

REBUC09

ACR 2

REBUC1001

Garaj Serban Voda

REBUC10

Garaj Serban Voda

REBUC1101

Stradal 4

REBUC11

Stradal 4

REBUC1102

Mecanizat 4

REBUC1103

Manual 4

REBUC1201

SUBCONTRACTARE

REBUC12

SUBCONTRACTARE

ZREBUC0001

Tehnica SAP 01

REBUC

REBU Centre Cost

c) Codificare centre de profit

Nr. Crt.

Cod CP

Denumire CP

Grup in ierarhia standard de centre de profit RER

Denumire grup

REBUP - REBU Centre de Profit

REBUP0101

Administrativ

REBUP01

Administrativ

REBUP0201

Garaj Timisoara

REBUP02

Garaj Timisoara

REBUP0301

Menajer

REBUP03

Menajer

REBUP0401

Reciclare

REBUP04

Reciclare

REBUP0501

Containere

REBUP05

Containere

REBUP0701

Stradal 1

REBUP07

Stradal 1

REBUP0702

Mecanizat 1

REBUP0703

Manual 1

REBUP0901

ACR 2

REBUP09

ACR 2

REBUP1001

Garaj Serban Voda

REBUP10

Garaj Serban Voda

REBUP1101

Stradal 4

REBUP11

Stradal 4

REBUP1102

Mecanizat 4

REBUP1103

Manual 4

REBUP1201

SUBCONTRACTARE

REBUP12

SUBCONTRACTARE

DUMMY

DUMMY

REBUP

REBU Centre Cost

Date de baza contabilitate interna

Elemente de cost

Introducere

Elementele de cost descriu originea costurilor in interiorul unei arii de control, precum si fluxurile de costuri aparute. Acestea sunt definite fie ca elemente de cost primare, fie ca elemente de cost secundare.

Elementele de cost primare - sunt pozitii de costuri sau venituri relevante in planul de conturi cu conturi de cheltuieli sau venituri (conturi de Carte Mare).   Atunci cand se creaza un element de cost primar, sistemul verifica daca in modulul FI exista un cont de Carte Mare corespondent. Elementele de cost sunt inregistrate pe obiecte de cost (centre de cost, comenzi, etc.) prin tranzactiile din modulele FI, MM, AM, SD. De asemenea, anumite tranzactii se efectueaza numai in modulul CO (ex: reinregistrari) pentru scopuri specifice modulului Controlling.

Elementele de cost secundare - sunt utilizate exclusiv in controlling pentru identificarea fluxurilor de valori interne in contabilitatea costurilor, cum ar fi alocarile de activitate, distributia indirecta sau proceduri de decontare. In momentul crearii unui element de cost secundar, sistemul verifica daca in modulul FI exista deja un cont corespondent cu acesta. Daca un astfel de cont exista, elementul de cost secundar nu poate fi creat.

Date de baza

Informatiile care definesc elementele de cost (pentru aria de control RER) sunt:

denumirea (lungime fixa de 8 caractere)

aria de control (RER)

perioada de valabilitate (de la 01.01.2005 pana la 31.12.9999)

Ecranul de baza al elementelor de cost p 13313r1714n rimare contine numele si descrierea acestora, precum si categoria elementului de cost, care poate fi:

Costuri primare/venituri care reduc cost

Regularizari per majorare

Regularizari per debit = efectiv

Venituri

Deducere vanzari

Decontare externa

Pentru proiectul REBU se vor utiliza elemente de cost primare de categorie 1, corespunzatoare conturilor de clasa 6 din planul de conturi RER si un element de cost primar de categorie 22, corespunzator contului CM 72200000 - Venituri din productia de imobilizari corporale, pentru decontarea comenzilor interne tip investitiii pe mijloacele fixe pentru care au fost create.

Ecranul de baza al elementelor de cost secundare contine numele si descrierea acestora, precum si categoria elementului de cost, care poate fi:

Decontare interna

Analiza rezultate comanda/proiect

Rate cheltuieli generale

Distributie indirecta

Alocare interna activitate

Intrare comenzi legate de proiect: Venit

Intrare comenzi legate de proiect: Alte

Intrare comenzi legate de proiect: Costuri

Val.dobāndita

Pentru proiectul REBU se vor utiliza urmatoarele elemente de cost secundare:

de categorie 21 - pentru decontarea interna a comenzilor de reparatii pe comenzile interne deschise permanent pentru masini si pentru decontarea comenzilor interne pentru masini pe centrele de cost pe care le deservesc;

de categorie 41 - pentru aplicarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor generale de regie pe comenzile de reparatii;

de categorie 42 - pentru distributie indirecta de costuri de pe centre de cost / profit pe alte obiecte de cost (centre de cost, comenzi interne, comenzi reparatii, centre profit)

de categorie 43 - pentru alocarea manoperei tarifate pe comenzile de reparatii

Pentru aria de control RER au fost generate in mod automat, pe baza conturilor de clasa 6 din planul de conturi RER, elementele de cost primare de categorie 1, dupa cum urmeaza:

Arie de control

RER

Data

01.01.1900 la 31.12.9999

Elem.cost

Nume

Descriere

Categorie elem. cost

Ch cu mater aux

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Ch cu mat aux-desz

Cheltuieli cu materialele auxiliare - deszapezire

Ch priv comb-motorin

Cheltuieli privind combustibilul

Ch priv mat pt ambal

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

Ch priv piese schim

Cheltuieli privind piesele de schimb

Ch priv alt mat cons

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Ch priv mat nat obiv

Chelt privind mater de natura obiecte inventar

Ch ob inv-echipament

Ch priv mat nat ob de inventar -echipament

Ch ob inv-containere

Ch priv mat nat ob de inventar -containere

Ch ob de inv -pubele

Ch priv mat de nat ob de inventar -pubele

Ch pv mt nest-tic ma

Chelt privind materiale nestocate-tichete masa

Ch priv mat nestocat

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

Ch priv enrg,apa-erg

Chelt privind energia si apa -energie

Ch priv enrg apa- te

Chelt privind energia si apa -energie termica

Ch priv energie apa

Chelt privind energia si apa - cheltuieli apa

Ch priv enrg apa-gaz

Chelt privind energia si apa-gaze

Ch priv marf-diverse

Chelt privind marfurile - diverse

Ch privind ambalaje

Chelt privind ambalajele

Ch intret si rep-utj

Chelt intretinerea si reparatiile -utilaje

Ch intret si rep-cla

Chelt intretinerea si reparatiile -cladire

Ch intret si rep-div

Chelt intretinerea si reparatiile - diverse

Ch red,loc gt ch-utl

Ch cu redev, locatii de gest si chiriile-utilaje

Ch red,loc gtch dsz

Ch cu redev, locatii de gest,chirii-utilaj deszap

Ch red,loc gst ci-cl

Ch cu redev,locatii de gest si chirii-cladiri

Ch red,loc gst ci-dv

Ch cu redev, locatiile de gestiune si chiri-div

Ch prime asig-utilaj

Cheltuieli cu primele de asigurare - utilaje

Ch prime asig-div

Cheltuieli cu primele de asigurare - diverse

Ch studii cercetari

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

Ch colaboratori

Cheltuieli cu colaboratorii

ch priv cons de adm

Cheltuieli privind consiliul de administratie

Ch cu prime de asig

Cheltuieli cu primele de asigurare

Ch cu prime asig-con

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

Ch protoc,recl publi

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Ch prot,rec,pbl-n fc

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

Ch prot,recl publici

Ch de protocol,reclama si publicitate-publicitate

Ch prot, pbl-nd fc

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

Ch prot,rec pbl prom

Cheltuieli de protocol, reclama public -mat prom

Ch transp bun pers

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

Ch depl,detas transf

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Ch post tax telec

Ch postale si taxe de telecomunicatii - telefon

Ch post tx tele-post

Ch postale si taxe de telecomunicatii - posta

Ch srv banc asim-int

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

Ch srv banc asim-ext

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

Al ch serv ex tti-ab

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

Al ch sv exc tti-con

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

Al ch sv.ex ti-vr th

Alte ch cu serv. executate de terti-verifi tehnice

Al ch sv.ex.tti-info

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

Al ch.serv ex tti-pz

Alte ch. cu serviciile executate de terti - paza

Al ch.serv ex tti-dv

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

Al ch sv ex tti-nd f

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

Al ch sv. ex tti-sub

Alte ch cu serv. executate de terti-subcontractare

Al ch sv ex tti-ram

Alte ch cu serviciile executate de terti - rampa

Ch imp,tx,vs as-tx b

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-taxa basescu

Ch im tx,vs as-ctbCA

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-contrib la CA

Ch im,tx vs asim-div

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

Ch imp,tx,vs as-nedf

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

Ch imp,tx,vs asl-ima

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-imp auto

Ch im, tx vs as-fd h

Ch alte imp, tax varsaminte asim-fd hand

Ch im,tx vs as-fd rc

Ch alte imp, tax vars asim-fd risc si accid

Cheltuieli cu sal

Cheltuieli cu salariile

Ctb unit la asig soc

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Ctb unit pt aj somaj

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Ctb angtor asg.so sa

Contrib angajator pT asig.sociale de sanatate

ch pv asig prot soc

Alte ch privind asig si protectia sociala

Al ch pv asg,prt soc

Alte ch privind asig,protectia sociala-aj deces

Pierd creante deb dv

Pierderi din creante si debitori diversi

Despag,amenzi penal

Despagubiri, amenzi si penalitati

Donatii subv acord

Donatii si subventii acordate

Ch pv activ ced op c

Ch privind active cedate si alte op.de capital

Al ch de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare

Ch dif curs val-real

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

Ch dif curs val-ner.

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

Ch privind dobanzile

Cheltuieli privind dobanzile

ch prvid scont acord

Cheltuieli privind sconturile acordate

Alte ch financiare

Alte cheltuieli financiare

Ch prvd calam ev ext

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

Ch expl cu amort imo

Ch de expl privind amortizarea imobilizarilor

Ch expl cu am imo ne

Ch de expl privind amortiz imob necorp

Ch ex pv prov risc c

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

Ch expl pv pv dep im

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

C ex pv pz dep act c

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

Ch din aj la inflati

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

Ch imp profit curent

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

Ch imp profit amanat

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

Alte ch imp profit

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

Pentru aria de control RER au fost create urmatoarele elemente de cost secundare:

Arie de control

RER

Data

01.01.1900 la 31.12.9999

Elem.cost

Nume

Descriere

Categorie elem. cost

MATERIALE REP

Materiale reparatii

MATERIALE MAS

Materiale masini

SALARII MAS

Cheltuieli salariale masini

CHIRII MAS

Chirii masini

ASIGURARI MAS

Asigurari masini

TAXE MAS

Taxe masini

AMORTIZARE MAS

Amortizare masini

SERVICII TERTI MAS

Servicii terti masini

CH FINANCIARE MAS

Ch financiare masini

CH TRANSPORT REP

Ch transport materiale rep

CH REGII REP

Ch generale regii

MATERIALE SECTIE

Materiale sectie

SALARII SECTIE

Cheltuieli salariale sectie

CHIRII SECTIE

Chirii sectie

ASIGURARI SECTIE

Asigurari sectie

TAXE SECTIE

Taxe sectie

AMORTIZARE SECTIE

Amortizare sectie

SERVICIITERTI SECTIE

Servicii terti sectie

CH FINANCIARE SECTIE

Ch financiare sectie

MATERIALE ACR2

Materiale ACR2

MANOP. EFECTIVA ACR2

Manopera reparatii ACR2

CHIRII ACR2

Chirii ACR2

ASIGURARI ACR2

Asigurari ACR2

TAXE ACR2

Taxe ACR2

AMORTIZARE ACR2

Amortizare ACR2

SERVICII TERTI ACR2

Servicii terti ACR2

CH FINANCIARE ACR2

Ch financiare ACR2

MATERIALE ADMIN

Materiale Administrativ

SALARII ADMIN

Cheltuieli salariale Administrativ

CHIRII ADMIN

Chirii Administrativ

ASIGURARI ADMIN

Asigurari Administrativ

AMORTIZARE ADMIN

Amortizare Administrativ

TAXE ADMIN

Taxe Administrativ

SERVICII TERTI ADMIN

Servicii terti Administrativ

CH. FINANCIARE ADMIN

Ch. Financiare Administrativ

MATERIALE REPARATII

Materiale reparatii

MATERIALE MAS

Materiale masini

SALARII MAS

Cheltuieli salariale masini

CHIRII MAS

Chirii masini

ASIGURARI MAS

Asigurari masini

TAXE MAS

Taxe masini

AMORTIZARE MAS

Amortizare masini

SERVICII TERTI MAS

Servicii terti masini

CH FINANCIARE MAS

Ch financiare masini

MECANI

Mecanica

ELECTR

Electrica

TINVOP

Tinichigerie, vopsitorie

LACSUD

Lacatuserie, sudura

SPALAR

Spalare

TAMINS

Tamplarie, instalatii

Alocare cont implicita

Ecranul de "Alocare cont implicita" al elementului de cost primar sau secundar ofera posibilitatea contarii automate a elementului de cost primar sau secundar pe un centru de cost sau comanda interna.

Pentru proiectul REBU vor fi folosite urmatoarele alocari implicite de elemente de cost primare pe centre de cost:

Element de cost

Descriere element cost

Centru de cost

Denumire centru cost

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

REBUC0101

Administrativ

Chelt privind marfurile - diverse

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu colaboratorii

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli privind consiliul de administratie

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

REBUC0101

Administrativ

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

REBUC0101

Administrativ

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

REBUC0101

Administrativ

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

REBUC0101

Administrativ

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

REBUC0101

Administrativ

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

REBUC0101

Administrativ

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

REBUC0101

Administrativ

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

REBUC0101

Administrativ

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

REBUC0101

Administrativ

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

REBUC0101

Administrativ

Pierderi din creante si debitori diversi

REBUC0101

Administrativ

Despagubiri, amenzi si penalitati

REBUC0101

Administrativ

Donatii si subventii acordate

REBUC0101

Administrativ

Ch privind active cedate si alte op.de capital

REBUC0101

Administrativ

Alte cheltuieli de exploatare

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli privind dobanzile

REBUC0101

Administrativ

Alte cheltuieli financiare

REBUC0101

Administrativ

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

REBUC0101

Administrativ

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

REBUC0101

Administrativ

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

REBUC0101

Administrativ

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

REBUC0101

Administrativ

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

REBUC0101

Administrativ

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

REBUC0101

Administrativ

Grupe de elemente de cost

Grupele de elemente de cost vor fi create in sistemul SAP in functie de necesitatile de raportare si pentru cicluri de repartizare. Pana in prezent au fost identificate urmatoarele grupe de elemente de cost (alte grupari vor aparea dupa stabilitea fluxurilor de costuri si rapoartelor din controlling):

1. Grupuri de elemente de cost primare:

Denumire grup

Elemente de cost primare

Denumire element cost

Materiale

MATP

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Cheltuieli cu materialele auxiliare - deszapezire

Cheltuieli privind combustibilul

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

Cheltuieli privind piesele de schimb

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Chelt privind mater de natura obiecte inventar

Ch priv mat nat ob de inventar -echipament

Ch priv mat nat ob de inventar -containere

Ch priv mat de nat ob de inventar -pubele

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

Chelt privind energia si apa -energie

Chelt privind energia si apa -energie termica

Chelt privind energia si apa - cheltuieli apa

Chelt privind energia si apa-gaze

Chelt privind marfurile - diverse

Chelt privind ambalajele

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

Cheltuieli salariale

SALP

Chelt privind materiale nestocate-tichete masa

Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli privind consiliul de administratie

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Ch alte imp, tax varsaminte asim-fd hand

Ch alte imp, tax vars asim-fd risc si accid

Cheltuieli cu salariile

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Contrib angajator pT asig.sociale de sanatate

Alte ch privind asig si protectia sociala

Alte ch privind asig,protectia sociala-aj deces

Chirii

CHIRP

Ch cu redev, locatii de gest si chiriile-utilaje

Ch cu redev, locatii de gest,chirii-utilaj deszap

Ch cu redev,locatii de gest si chirii-cladiri

Asigurari

ASIGP

Cheltuieli cu primele de asigurare - utilaje

Cheltuieli cu primele de asigurare - diverse

Taxe

TAXP

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-taxa basescu

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-contrib la CA

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-imp auto

Amortizare

AMOP

Ch privind active cedate si alte op.de capital

Ch de expl privind amortizarea imobilizarilor

Ch de expl privind amortiz imob necorp

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

Servicii terti

TERP

Chelt intretinerea si reparatiile -utilaje

Chelt intretinerea si reparatiile -cladire

Chelt intretinerea si reparatiile - diverse

Ch cu redev, locatiile de gestiune si chiri-div

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

Ch de protocol,reclama si publicitate-publicitate

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

Cheltuieli de protocol, reclama public -mat prom

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

Ch postale si taxe de telecomunicatii - telefon

Ch postale si taxe de telecomunicatii - posta

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

Alte ch cu serv. executate de terti-verifi tehnice

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

Alte ch. cu serviciile executate de terti - paza

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

Alte ch cu serv. executate de terti-subcontractare

Alte ch cu serviciile executate de terti - rampa

Pierderi din creante si debitori diversi

Despagubiri, amenzi si penalitati

Donatii si subventii acordate

Alte cheltuieli de exploatare

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

Financiare

FINP

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Alte cheltuieli financiare

2. Grupuri de elemente de cost secundare :

Denumire grup

Elemente de cost secundare

Denumire element cost

Materiale secundare

MATS

Materiale reparatii

Materiale MAS 

Materiale sectie

Materiale ACR2

Materiale Administrativ

Materiale reparatii

Materiale MAS

Materiale Garaj  Berzei

Salarii secundare

SALS

Cheltuieli salariale MAS

Cheltuieli salariale sectie

Manopera efectiva ACR2

Cheltuieli salariale Administrativ

Cheltuieli salariale MAS

Chirii secundare

CHIRS

Chirii MAS

Chirii sectie

Chirii ACR2

Chirii Administrativ

Chirii MAS

Asigurari secundare

ASIGS

Asigurari MAS

Asigurari sectie

Asigurari ACR2

Asigurari Administrativ

Asigurari MAS

Taxe secundare

TAXS

Taxe MAS

Taxe sectie

Taxe ACR2

Taxe Administrativ

Taxe MAS

Amortizari secundare

AMOS

Amortizari MAS

Amortizari sectie

Amortizari ACR2

Amortizari Administrativ

Amortizari MAS

Servicii terti secundare

TERS

Servicii terti MAS

Servicii terti sectie

Servicii terti ACR2

Servicii terti Administrativ

Servicii terti MAS

Cheltuieli financiare secundare

FINS

Ch. financiare MAS

Ch. financiare sectie

Ch. financiare ACR2

Ch. financiare Administrativ

Ch. financiare MAS

Denumire grup

Elemente de cost secundare

Denumire element cost

TARIFE

Mecanica 

Electrica

Tinichigerie, vopsitorie

Lacatuserie, sudura 

Spalare 

Tamplarie, instalatii 

3. Grupuri de grupuri de elemente de cost:

Denumire grup

Grupuri componente

Denumire grup component

Cheltuieli efective primare totale

CHEFECTPT

MATP

Materiale primare

SALP

Cheltuieli salariale primare

CHIRP

Chirii primare

ASIGP

Asigurari primare

TAXP

Taxe primare

AMOP

Amortizari primare

TERP

Servicii terti primare

FINP

Ch. financiare primare

Cheltuieli efective secundare totale

CHEFECTST

MATS

Materiale secundare

SALS

Cheltuieli salariale secundare

CHIRS

Chirii secundare

ASIGS

Asigurari secundare

TAXS

Taxe secundare

AMOS

Amortizari secundare

TERS

Servicii terti secundare

FINS

Ch. financiare secundare

Cheltuieli efective totale

CHEFECTT

CHEFECTPT

Cheltuieli efective primare totale

CHEFECTST

Cheltuieli efective secundare totale

Grup origine

Originea este o subdivizare a elementelor de cost care permite distinctia intre diferite materiale asignate aceluiasi element de cost.

S-a identificat urmatoarele grupuri de origine ca subdiviziuni elemente de cost:

Nume

Grup origine

Element de cost

PS-Anvelope

ANVE

Combustibil-Benzina

BENZ

Dezapezire- Clorura

CLOR

Diverse

DIVS

Combustibil-Gaz

GAZ

Combustibil-Motorina

MOTO

Dezapezire -Nisip

NISI

Pubele120

P120

Pubele240

P240

PS-Altele

PSAL

Dezapezire -Sare

SARE

Combustibil-Ulei

ULEI

Centre de cost

Introducere

Centrele de cost reprezinta entitati de sine statatoare in care se inregistreaza costuri, putand sa reprezinte, in cadrul unei arii de control, atat unitati organizationale, cat si activitati. Definirea acestor entitati poate fi facuta in functie de criterii functionale, categorii de costuri, activitati desfasurate, locatie sau responsabilitati. Centrul de cost reprezinta nivelul de baza al responsabilitatii intr-o intreprindere.

Centrele de cost vor fi organizate in primul rand dupa o structura ierarhica numita in SAP ierarhie standard a centrelor de cost; in momentul definirii unui centru de cost, utilizatorul va fi obligat sa aleaga nodul din ierarhia standard in care se doreste a fi inserat centrul de cost respectiv.

La crearea centrelor de cost pentru proiectul REBU s-a avut in vedere natura activitatii desfasurate, precum si locatia, rezultand urmatoarele categorii de centre de cost:

D  Subcontractare

E  Garaj

F  Menajer

G  Stradal

H  Mecanizat

L  Manual

M  Reparatii

S  Reciclare

T  Tehnica SAP

V  Containere

W  Administrativ

Informatiile care definesc un centru de cost sunt:

denumirea (maxim 10 caractere)

aria de control (RER);

perioada de valabilitate (stabilita intre 01.01.2005 - 31.12.9999)

Ecranul de date de baza al centrului de cost contine denumirea si descrierea centrului de cost, precum si informatii despre:

- Persoana responsabila - nume, prenume

- Departament - functie persoana responsabila

- Categorie centru de cost

- Domeniu ierarhie (grupul la care este alocat centrul de cost in Ierarhia standard)

- Domeniu activitate - nu este cazul REBU

- Domeniu functional - nu este cazul REBU

- Moneda - RON

- Centru de profit la care este alocat

Centru de cost

Descriere

Pers. responsabila / Departament

Cat. CCtr

Dom. ierarhie

Centru de profit

REBUC0101

Administrativ

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

W

REBUC01

REBUP0101

REBUC0201

Garaj Timisoara

Dorojan Catalin - Dir. Productie

E

REBUC02

REBUP0201

REBUC0301

Menajer

Dorojan Catalin -Dir. Productie

F

REBUC03

REBUP0301

REBUC0401

Reciclare

Dorojan Catalin -Dir. Productie

S

REBUC04

REBUP0401

REBUC0501

Containere

Dorojan Catalin -Dir. Productie

V

REBUC05

REBUP0501

REBUC0601

Garaj Berzei

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

E

REBUC06

REBUP0801

REBUC0701

Stradal 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

G

REBUC07

REBUP0701

REBUC0702

Mecanizat 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

H

REBUC07

REBUP0702

REBUC0703

Manual 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

L

REBUC07

REBUP0703

REBUC0801

ACR1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

M

REBUC08

REBUP0801

REBUC0901

ACR2

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

M

REBUC09

REBUP0801

REBUC1001

Garaj Serban Voda

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

E

REBUC10

REBUP1001

REBUC1101

Stradal 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

G

REBUC11

REBUP1101

REBUC1102

Mecanizat 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

H

REBUC11

REBUP1102

REBUC1103

Manual 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

L

REBUC11

REBUP1103

REBUC1201

SUBCONTRACTARE

Dorojan Catalin -Dir. Productie

D

REBUC12

REBUP1201

ZREBUC0001

Tehnica SAP 01

T

REBUC

DUMMY

Alte informatii despre centrele de cost se pot introduce in ecranele: Adresa si Comunicatie.

Tipuri de activitati

Introducere

Tipurile de activitati clasifica activitatile produse de centre de cost in cadrul unei arii de control. Pentru planificarea si alocarea activitatilor sistemul inregistreaza cantitati masurate in unitati de activitate. Pretul unitar este folosit pentru a evalua cantitatea activitatii.

Un centru de cost poate produce unul sau mai multe tipuri de activitati sau niciuna.

Pentru proiectul REBU, manopera directa pentru comenzile de reparatii va fi reprezentata prin urmatoarele tipuri de activitate :

MECANI - Mecanica

ELECTR - Electrica

TINVOP - Tinichigerie, vopsitorie

LACSUD - Lacatuserie, sudura

SPALAR - Spalare

TAMINS - Tamplarie, instalatii

Centrul de cost emitent pentru tipurile de activitate de mai sus va fi REBUC0901 - ACR2.

Comenzi interne:

Introducere

Comenzile interne sunt obiecte de cost utilizate pentru planificarea, monitorizarea si decontarea costurilor unor operatiuni sau joburi temporare sau permanente in interiorul unei companii. Sistemul SAP permite controlul comenzilor interne pe intreg ciclul de viata al acestora, de la crearea initiala, planificare, inregistrari efective, pana la decontarea finala si inchiderea tehnica.

O caracteristica foarte importanta a comenzilor interne este tipul lor; comenzile interne sunt impartite in diferite tipuri, in dependenta de scopul pentru care au fost create. Tipul comenzii determina valorile implicite pentru diverse campuri din datele de baza, precum si o serie de caracteristici, cum ar fi setarile pentru decontare, planificare si bugetare.

Pentru proiectul REBU s-a definit tipul de comanda MREB pentru urmarirea costurilor pe masini. Pentru fiecare masina din parcul auto REBU se va crea o comanda interna de acest tip, cu caracter permanent. Cheltuielile colectate pe aceste comenzi interne se vor deconta la sfarsit de perioada pe centrele de cost pe care le deservesc, conform regulii de decontare din datele de baza.

Game de numere aferenta acestui tip de comenzi, create cu alocare externa, este:

M00000 - MZZZZZZZZ

Logica de alocare a numarului de comanda este M + 'numar inmatriculare', unde 'numar inmatriculare' nu va contine caractere speciale: ' ', '-', '.', etc.

Pentru evidenta cheltuielilor cu mijloacele fixe in curs, construite in regie proprie, se va utiliza tipul de comanda 0600 - Comanda interna: investitie de capital. La punerea in functiune comanda interna se va deconta pe mijlocul fix la care se refera, generandu-se nota contabila 231 = 722.

Game de numere aferenta acestui tip de comenzi, create cu alocare interna, este:

Centre de profit

Introducere

Centrele de profit reprezinta entitati de sine statatoare in controlling in care se inregistreaza venituri si care reflecta o structura organizationala orientata catre management, in scopul analizei rezultatelor operationale si realizarii controlului intern al profitabilitatii intreprinderii.

Centrele de profit sunt alocate ariei de control. Acestea vor fi organizate in primul rand dupa o structura ierarhica numita in SAP ierarhie standard a centrelor de profit; in momentul definirii unui centru de profit, utilizatorul va fi obligat sa aleaga nodul din ierarhia standard in care se doreste a fi inserat centrul de profit respectiv.

Informatiile care definesc un centru de profit sunt:

denumirea (maxim 10 caractere)

aria de control (RER);

perioada de valabilitate (stabilita intre 01.01.2005 - 31.12.9999)

Ecranul de date de baza al centrului de profit contine urmatoarele informatii:

Denumire

Descriere

Stare - poate avea una din urmatoarele stari:

Activ

Inactiv: creare

Inactiv: modificare

Inactiv: stergere

Perioada de analiza - identica cu perioada de valabilitate

Persoana responsabila - nume, prenume

Departament - functie persoana responsabila

Grup centru de profit - grupul la care este alocat centrul de profit in ierarhia standard

Centru de profit

Descriere

Pers. Responsabila/Departament

Grup centru profit

REBUP0101

Administrativ

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP01

REBUP0201

Garaj Timisoara

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP02

REBUP0301

Menajer

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP03

REBUP0401

Reciclare

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP04

REBUP0501

Containere

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP05

REBUP0701

Stradal 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0702

Mecanizat 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0703

Manual 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0801

ACR1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP08

REBUP1001

Garaj Serban Voda

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP10

REBUP1101

Stradal 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1102

Mecanizat 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1103

Manual 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1201

SUBCONTRACTARE

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP12

DUMMY

DUMMY

REBUP

In momentul crearii unui centru de profit, acesta este alocate implicit tuturor codurilor de companie din aria de control. Ulterior aceasta alocare se poate modifica in ecranul Coduri companie din datele de baza ale centrului de profit.

In proiectul REBU centrele de profit sunt alocate codului de companie REBU in cadrul ariei de control RER.

Alte informatii despre centrele de profit se pot introduce in ecranele: Adresa si Comunicatii.


Document Info


Accesari: 5184
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )