Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Contabilitate


CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

n       Imobilizarile corporale sau de natura materiala reprezinta bunuri de folosinta îndelungata în activitatea unitatii patrimoniale, nemonetare si cuprind: terenuri si mijloace fixe

n       Terenurile - pentru reflectarea în contabilitate detaliat se grupeaza în:

1. terenuri agricole si silvice

2. terenuri fara constructii

3. terenuri cu zacaminte

4. terenuri cu constructii

n       Ele se evalueaza la intrarea în patrimoniu, la valoarea 444c28e stabilita potrivit legii în functie de fertilitate si amplasare, precum si prin alte criterii respectiv la valoarea de aport sau cost de achizitie, dupa caz.

n       Terenurile nu sunt supuse amortizarii.

n       Amenajarile de terenuri reprezinta investitiile efectuate pentru punerea în valoare a terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si a altor lucrari similare si se concretizeaza în racordari la regia electrica, îndiguiri, împrejmuiri, drumuri si cai de acces. Fiind realizate prin lucrari de investiti sunt supuse amortizarii.

n      Mijloacele fixe sunt constituite dintr-un obiect singular sau un complex de obiecte care formeaza si se utilizeaza ca atare, îndeplinind cumulativ urmatoarele conditii: au o valoare mai mare decât limita stabilita de lege si o durata de utilizare mai mare de 1 an .

n      Nu sunt considerate imobilizari corporale:

n      componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor care

n      au ca scop restabilirea parametrilor tehnici initiali ai acestora;

n      constructiile si instalatiile provizorii

n      animalele tinere, animalele de îngrasat, pasari si colonii de albine;

n      padurile

n      echipamentul de protectie si de lucru indiferent de valoare si durata de

n      utilizare;

n      sculele, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor

n      produse de serie sau pe baza de comenzi;

n      cheltuielile privind reparatiile imobilizarilor corporale se includ integral în

n      cheltuieli de exploatare, fie în luna în care s-au efectuat, fie în mod esalonat pe o anumita perioada de timp. În schimb costul lucrarilor de modernizare care au ca scop cresterea performantelor tehnice initiale, se adauga la valoarea contabila a acestora.

n      Conturile care reflecta existenta, miscarea si amortizarea imobilizarilor corporale sunt:

n      terenuri si amenajari de terenuri

q      terenuri

q      Amenajari de terenuri

n      Constructii

n      Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii

q      Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

q      Aparate si instalatii de masurare control si reglare

q      Mijloace de transport

q      Animale si plantatii

n      Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale:

n      Amortizari privind imobilizarile corporale

q      Amortizarea amenajarilor de terenuri

q      Amortizarea constructiilor

q      Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

q      Amortizarea altor imobilizari corporale.

n      Conturile din grupa 21 sunt dupa continutul economic conturi de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila conturi de activ.

n      Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor intrate prin achizitie (404), prin productie proprie (722, 231), primite gratuit (131), aduse ca aport la capitalul social (456), constatate în plus la inventariere (131).

n      Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor corporale iesite prin casare, distrugere, vânzare (6583), retrase de asociati (456), minus la inventar (671).

n      Soldul final este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente în patrimoniu la momentul respectiv.

n      Cont 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este dupa continut economic cont substractiv sau rectificativ al valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila cont de pasiv.

n      Se crediteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor corporale utilizate.

n      Se debiteaza cu valoarea amortizari imobilizarilor scoase din evidenta.

n      Soldul final este creditor si reprezinta valoarea amortizarii aferente imobilizarilor corporale existente.

n     

n      Conturile 231 "Imobilizari corporale în curs" si 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale" sunt dupa continutul economic conturi de imobilizari corporale iar dupa functia contabila conturi de activ.

n      Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale în curs realizate si cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari

n      Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor corporale în curs receptionate , cedate , distruse si cu avansurile regularizate

n      Soldul final debitor reprezinta productia neterminata de imobilizari corporale.

n      Alte conturi utilizate la înregistrarea imobilizarilor corporale sunt:

n      "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

n      6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor"

n      7583 "Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital"

n      8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie".

n      La nivelul unei întreprinderi operatiunile ce cuprind imobilizarile corporale, sunt de intrare si de iesire.

n      Intrarea se poate face prin aport în natura al proprietarilor , achizitie cu titlu oneros, constructie si productie proprie, obtinere cu titlu gratuit prin donatie sau plusuri la inventar, precum si prin asociere, fuziune sau achizitie de întreprinderi. De asemenea sunt tratate ca intrari cheltuielile cu modernizarea imobilizarilor corporale si investitiile efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale luate cu chirie, reevaluarile pozitive, intrari prin leasing financiar.

n      Iesirea imobilizarilor corporale se face prin: restituire catre asociati la retragere, lichidare, prin vânzare, casare, donatie, reorganizare judiciara, fuziune prin absortie, amortizare, iesiri prin leasing financiar.

n      Terenuri si amenajari de terenuri

n      Exemplu de achizitie teren si valorificare prin vânzare

n      Se achizitioneaza un teren la pretul 200.000 lei + TVA care se achita cu ordin de plata. Ulterior terenul se vinde cu 300.000 lei + TVA, încasarea facturii de face prin banca.

OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

n      achizitionarea terenului pe baza documentului justificativ factura:

% = 404 238.000

2111 200.000

4426 38.000

n      achitarea facturii:

404 = 5121 238.000 lei

n      vânzarea terenului:

461 = % 357.000

7583 300.000

4427 57.000

n      scoaterea din evidenta a terenului vândut:

= 2111 200.000 lei

n      încasarea creantei:

5121 = 461 357.000 lei

n      Lucrari de amenajare terenuri Exemplu: O societate încheie un contract cu o firma specializata ptr. executarea unor lucrari de desecare a unui teren. Lucrarile de amenajare sunt facturate la suma de 50.000 lei + TVA. Apoi face receptia finala. Investitia se amortizeaza intr-o perioada de pana la 5 ani, dupa care se scoate din evidenta.

n      înregistrarea facturii privind desecarea terenului:

% = 404 59.500

231 = 50.000

4426 = 9.500

n      achitarea facturii cu ordin de plata:

404 = 5121 59.500 lei

n      receptia lucrarilor de desecare a terenului:

= 231 50.000 lei

n      amortizarea anuala a amenajarilor de terenuri:

= 2811 10.000 lei (se repeta 5 ani)

n      scoaterea din evidenta a amenajarilor complet amortizate:

2811 = 2112 50.000 lei

n            A. Intrari de imobilizari

n            Exemplu: Achizitie utilaj de la furnizor cu avans acordat

n            O societate comerciala achizitioneaza cu factura un utilaj la pret cumparare 10.000 lei, cheltuieli de transport facturate de furnizori 2.000 lei + TVA; avans acordat în suma de 4.000 lei +TVA.

n            înregistrarea avansului acordat prin cec bancar:

% = 404 4760

409 4.000

4426 760

n            Inregistrarea facturii

% = 404 11.900+2308 - 4760 =9520

231 10.000+2.000=12000

4426 1.900+ 380=1480

409 -4000

4426 -760n      achitarea furnizorului (mai putin avansul acordat):

404 = %

5121 4760

232 9520

Punerea in functiune a utilajului:

= 231 12.000 lei

n      Exemplu: intrare din productie proprie.

n      O societate comerciala efectueaza o investitie în regie proprie: cladire pentru care înregistreaza urmatoarele cheltuieli, în contabilitatea proprie de gestiune interna, în exercitiul N:

n      cheltuieli cu materii prime si materiale 100 U.M.

n      salarii directe 50 U. M.

n      Total conturi directe 150 UM

n      cheltuieli indirecte repartizate (amortizare) 30 U.M.

n      dobânzi la credite de finantare, investitii 20 U.M

n      Total conturi indirecte  50 U.M.

n      Total cost de productie  = 200 U.M.

n      cheltuieli generale de administratie (costul perioadei) 40 U.M.

n      În exercitiul N+1 mai înregistreaza:

n      cheltuieli cu salarii 20 U.M.

n      cheltuieli indirecte repartizate (amortizare) 10 U.M.

n      Receptia investitiei se face în exercitiul N+1

Deci:

n      înregistrarea cheltuielilor efectuate în exercitiu N:

= 301 100

641 = 421 50

681 = 281 30

666 = 5121 20

total 200

n      la sfârsitul exercitiului N se receptioneaza investitia în curs:

231 = 722 200 lei

n      în exercitiu N+1 se înregistreaza asemanator cheltuielilor de la exercitiul N, si apoi receptia finala a investitiei:

= 421 20

681 = 281 10

total 30

212 = % 230

231 200

722 30

n      Investiti realizate de terti.

n      Exemplu: O societate realizeaza o investitie printr-o societate specializata.

n      la sfârsitul primei luni furnizorul factureaza 100.000 lei + TVA:

% = 404 119.000

231 100.000

4426 9.000

n     

n      în cea de-a doua luna factureaza si restul investitiei 50.000 + TVA:

% = 404 59.500

231 50.000

4428 9.500

n      receptia investitiei

212 = 231 150.000

n      cladirea se amortizeaza în 10 ani dupa care se scoate din evidenta:

= 2812 15.000 (X 10 ani)

n      operatie care se repeta 15 ani la rând

= 212 150.000

n      Imobilizari corporale intrate prin aport al asociatilor: vezi la capitolul "Constituire si marire capital social prin aport în natura".

n      213 = 456

n      Imobilizari corporale achizitionate din subventii pentru investitii: vezi la capitolul "Capitaluri; subventii pentru investiti".

n      Imobilizari corporale, cresterii din reevaluari: vezi la capitolul "Capitaluri proprii , rezerve din reevaluare".

n      212 = 105

n      Cresteri de valori la imobilizarile corporale prin includerea în valoarea de intrare a investitiilor efectuate de concesionari: vezi la capitolul "Imobilizari necorporale", 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare".

n      Asemanator avem:

n      Exemplu: imobilizari corporale luate cu chirie si investitii efectuate la acestea.

La proprietar

La chirias

iesirea bunului închiriat (proces

verbal + contract):

drepturi de creante din chirii:

461 = 706 1.000

încasarea chiriei:

1.000

înregistrarea amortizarii la bunul închiriat:

681 = 281

intrarea bunului închiriat (proces verbal + contract):

D 8031 1.000

datorii din chirii:

612 = 1.000

plata chiriei:

462 = 5121 1.000

cheltuieli pt. investiti efectuate bunului închiriat:

clasa 6 = 2.000

înregistrarea investitiei facute  suma

722

receptia lucrarii:

2.000

amortizarea calculata si înregistrata:

1.500

Contabilitatea cheltuielilor ulterioare intrarii imobilizarilor corporale si recunoscute în costul acestora

n      Cheltuielile care conduc la marirea rentabilitatii, la obtinerea de beneficii noi sunt incorporate în valoarea de intrare a imobilizarilor.

n      a. lucrari realizate în regie

- colectarea cheltuielilor realizate în contabilitatea financiara:

clasa 6 =

clasa 3 (stocuri)

clasa 4 (terti)

clasa 5 (trezorerie)

- recunoasterea costului în imobilizare (mijlocul fix):

grupa 21 = 722

n      b. lucrari de modernizare executate la terti:

grupa 21 = 404

Contabilitatea cheltuielilor privind reparatiilesi întretinerea imobilizarilor corporale

n       Întretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se înregistreaza pe cheltuielile exercitiului financiar respectiv sau se raporteaza pe mai multe exerciti.

n       a. reparatii executate în regie proprie:

clasa 6 =

clasa 3 (stocuri)

clasa 4 (terti)

clasa 5 (trezorerie

n       b. reparatii executate de terti:

% =

611

n       c. reparatii capitale

- înregistrarea scoaterii din functiune a elementelor înlocuite prin reparare:

=

- înregistrarea elementelor înlocuite

1. prin terti:

2. în regie proprie:


Document Info


Accesari: 16815
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )