Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contabilitate furnizori SAP

Contabilitate


SAP V2.600

OctombrieRomâ

Contabilitate furnizori (localizat pt.RO) v2.600

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

Germany

Procedură pentru proces de afaceri

Icon-uri

Icon

Semnificație

Atenție

Exemplu

Notă

Recomandare

Sintaxă

Convenții tipografice

Stil caractere

Description

Text exemplu

Cuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de câmpuri, titluri de ecran, butoane de comandă ca și nume de meniuri, căi și opțiuni.

Referințe încrucișate la altă documentație.

Text exemplu

Cuvinte sau fraze accentuate în corpul de text, în titlurile graficelor și în tabele.

TEXT EXEMPLU

Numele elementelor din sistem.  Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacție, nume de tabele și cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci când sunt înconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT ȘI INCLUDE.

Text exemplu

Ieșire de ecran. Aceasta include nume de fișiere și directoare și căile lor, mesaje, cod sursă, nume de variabile și parametri, ca și nume de instalare, upgrade și instrumente de baze de date.

TEXT EXEMPLU

Tastele de pe tastatură, de exemplu taste de funcție (ca F2) sau tasta ENTER.

Text exemplu

Intrare de utilizator exactă. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introduceți în sistem exact așa cum apar în documentație.

<Text exemplu>

Intrare de utilizator variabilã. Parantezele ascuțite indică faptul că puteți înlocui aceste cuvinte și caractere cu intrările corespunzătoare.

Abrevieri

R

Câmp de intrare necesar

(utilizat în procedurile pentru utilizatori finali)

O

Câmp de intrare opțional

(utilizat în procedurile pentru utilizatori finali)

C

Câmp condițional

(utilizat în procedurile pentru utilizatori finali)

Cuprins

Introducere factură furnizor

Scop

Date de bază și date organizaționale

Condiții preliminare

Introducere factură furnizor

Modificare layout ecran

Introducere factură

Introducere credit memo furnizor

Scop

Date de bază și date organizaționale

Condiții preliminare

Introducere credit memo furnizor

Modificare layout ecran

Introducere credit memo

Introducere documente periodice

Scop

Date de bază și date organizaționale

Introducere documente periodice

Execuție documente periodice

Afișare poziții individuale furnizor

Scop

Date de bază și date organizaționale

Afișare poziții individuale furnizor

Cuprins

Acest document conține instrucțiuni de efectuare a principalelor sarcini asociate cu procesul de contabilitate furnizori. Aceste tranzacții trebuie efectuate așa cum cere afacerea și nu trebuie executate neapărat în ordinea secvențială prezentată în acest document.

Introducere factură furnizor

Scop

Atunci când înregistrați tranzacții de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creează un document și transferă datele introduse la Cartea Mare. Puteți utiliza o singură tranzacție pentru a introduce atât facturile cât și credit memo-urile.

Date de bază și date organizaționale

Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:

Cod de Companie

Cod companie 1000

Arie de Control

Arie de control 1000

Plan de Conturi

Plan de conturi 1000

Condiții preliminare

 • Asigurați-vă că Tranzacția este setată la Factură

Dacă este obligatoriu să modificați Tranzacția, selectați lista de casetă derulantă de lângă câmpul Tranzacție și selectați factura.

 • Codul de companie în secțiune Antet a ecranului este cod companie 1000.

Dacă trebuie să modificați codul de companie, selectați butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectați cod de companie 1000 și selectați Continuare pentru a confirma intrarea.

Procedură pentru proces de afaceri

Introducere factură furnizor

Utilizare

Acest script ilustrează modul în care se introduce o factură furnizor în Contabilitate furnizori și modul în care se determină layout-ul de ecran pentru detaliile poziției individuale.

Modificare layout ecran

Utilizare

Utilizând variantele de ecran puteți preciza câmpurile specifice de afișat la introducerea pozițiilor individuale furnizori.

Procedură

Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Factura

Cod tranzacție

FB60

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori)

Meniu rol

Contabilitate furnizori  Facturare Introducere factura furnizor

În ecranul Introd.factură furnizor: cod companie 1000, modificați layout-ul ecranului inițial al poziției selectând butonul Tree on.

Din Tree expandați folderul Variante ecran pt.pozitii.

Alegeți varianta /SMB70/ERP_FB70_1000 efectuând dublu click pe aceasta.

Dezactivați Arbore selectând butonul Dezact.arbore.

Rezultat

Este selectată varianta corectă de ecran pentru intrarea poziției individuale.

Introducere factură

Procedură

Introduceți datele următoare în tab-ul Date de bază în secțiunea Antet a ecranului de intrare.

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Furnizor

5xxxxxxx

Numărul univoc al codului de furnizor

Dată factură

Data curentă

Data de pe factura furnizorului

Dată înreg.

Data curentă

Referință

X12345

Numărul facturii furnizorului

Sumă

Valoarea brută a facturii

Moneda

RON

Calculare taxă

X

Sistemul va calcula automat TVA

Cod taxă

W4

Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală

Text

O scurtă descriere a facturii

Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.

Navigați la secțiunea Poziții a ecranului de intrare și introduceți datele în tabelul de mai jos:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cont CM

Debit

Debit

Selectați din caseta de listă derulantă

Sumă în mon.doc.

Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare

Cod taxă

W4

Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală

Text

O descriere a poziției individuale

Centru cost

Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs. și treceți la poziția individuală următoare. Introduceți datele în tabelul de mai jos în a doua poziție individuală.:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cont CM

Debit

Debit

Selectați din caseta de listă derulantă

Sumă în mon.doc.

Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare

Cod taxă

W4

Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală

Text

O descriere a poziției individuale

Centru cost

Confirmați intrările dvs. prin Enter. 

Salvați documentul.

Este afișat un mesaj ,Docum. 19xxxxxxxx poz. în cod companie 1000''.

Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.

Rezultat

A fost înregistrată o factură furnizor în codul de companie 1000. Datoria către furnizor este recunoscută în Cartea Mare și în registrul analitic de contabilitate furnizori. Cheltuielile au fost actualizate în Cartea Mare.

Introducere credit memo furnizor

Scop

Atunci când înregistrați tranzacții de afaceri în Contabilitate furnizori sistemul creează un document și transferă datele introduse la Cartea Mare. Puteți utiliza o singură tranzacție pentru a introduce atât facturile cât și credit memo-urile.

Date de bază și date organizaționale

Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:

Cod de Companie

Cod companie 1000

Arie de Control

Arie de control 1000

Plan de Conturi

Plan de conturi 1000

Condiții preliminare

 • Asigurați-vă că Tranzacția este setată la Credit Memo.

Dacă este obligatoriu să modificați Tranzacția, selectați lista de casetă derulantă de lângă câmpul Tranzacție și selectați factura.

 • Codul de companie în secțiune Antet a ecranului este cod companie 1000.

Dacă trebuie să modificați codul de companie, selectați butonul Cod Companie. În caseta de dialog Introducere cod comp. selectați cod de companie 1000 și selectați Continuare pentru a confirma intrarea.

Procedură pentru proces de afaceri

Introducere credit memo furnizor

Utilizare

Acest script ilustrează modul în care se introduce un credit memo furnizor în Contabilitate furnizori și modul în care se determină layout-ul de ecran pentru detaliile poziției individuale.

Modificare layout ecran

Utilizare

Utilizând variantele de ecran puteți preciza câmpurile specifice de afișat la introducerea pozițiilor individuale furnizori.

Procedură

Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Contabilitate - Contabilitate financiara - Furnizori - Intrare document - Credit memo

Cod tranzacție

FB65

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_AIO_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori)

Meniu rol

Contabilitate furnizori  Facturare Introducere credit memo furnizor

În ecranul Introd.credit memo furnizor: cod companie 1000, modificați layout-ul ecranului inițial al poziției selectând butonul Tree on.

Din Arbore expandați folderul Screen variants for line items.

Alegeti varianta STANDARD 2_0100 efectuând dublu click pe aceasta.

Dezactivați Arbore selectând butonul Dezact.arbore.

Rezultat

Este selectată varianta corectă de ecran pentru intrarea poziției individuale.

Introducere credit memo

Procedură

Introduceți datele următoare în tab-ul Date de bază în secțiunea Antet a ecranului de intrare.

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Furnizor

5xxxxxxx

Numărul univoc al codului de furnizor

Dată document

Data curentă

Data de pe credit memo-ul furnizorului

Referință

Z678933

Numărul credit memo-ului furnizorului

Sumă

Valoarea brută a credit memo-ului

Moneda

RON

Calculare taxă

X

Sistemul va calcula automat TVA

Cod taxă

W4

Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individualăText

O scurtă descriere a credit memo-ului

Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.

Navigați la secțiunea Poziții a ecranului de intrare și introduceți datele în tabelul de mai jos:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cont CM

Credit

Credit

Selectați din caseta de listă derulantă

Sumă în mon.doc.

Suma netă a poziției facturii sau sumele de cheltuit pentru acest cont de Carte Mare

Cod taxă

W4

Cod de taxă care reflectă coeficientul de TVA relevant pentru această poziție individuală

Text

O descriere a poziției individuale

Centru cost

Selectați Enter pentru a confirma intrările dvs.

Salvați documentul.

Este afișat un mesaj ,Docum.17xxxxxxxx poz. în cod companie 1000'.

Selectați Iesire pentru a ieși din ecran.

Rezultat

A fost înregistrat un credit memo pentru furnizor în codul de companie 1000. Cartea Mare și registrul analitic de contabilitate furnizori sunt actualizate. Cheltuielile au fost ajustate în Cartea Mare.

Introducere documente periodice

Scop

Documentele periodice sunt tranzacții de afaceri care sunt repetate în mod regulat, ca de exemplu chiria sau asigurarea. Datele următoare nu se modifică niciodată la intrările periodice:

Cheia de înregistrare

Contul

Sumele

Introduceți datele periodice într-un document de intrare periodică original. Acest document nu actualizează cifrele tranzacției. Programul de intrare periodică îl utilizează ca o bază pentru crearea documentelor contabile.

Date de bază și date organizaționale

Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:

Cod de Companie

Cod companie 1000

Arie de Control

Arie de control 1000

Plan de Conturi

Plan de conturi 1000

Procedură pentru proces de afaceri

Introducere documente periodice

Utilizare

Acest script ilustrează modul de creare și înregistrare a unei cheltuieli periodice.

Procedură

Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Contabilitate - Contabilitate financiara - Cartea Mare - Înregistrare - Doc.referință - Doc.periodic

Cod tranzacție

FBD1

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori)

Meniu rol

Contabilitate furnizori  Documente periodice Introd.intrare recurenta

Introduceți datele următoare în Introd.intrare recurenta: Date antet în secțiunea Execuție înreg.periodică:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cod companie

Prima exec. pe

Data curentă

Ultima execuție

Data curentă + 1 an

Interval în luni

Per lună

Dată Exec

In ziua de 15 a fiecărei luni

Copiere texte

X

Indicator activat

Navigare la Informații antet docum. și introduceți datele următoare:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Tip document

KR

Factură furnizor

Referință

Referință la intrare

Text antet document

Descriere antet pentru document

Pentru a introduce pozițiile individuale ale documentului, navigați la Prima poziție individuală și efectuați următoarele intrări:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

ChÎnr

Cont

5xxxxxxx

Număr univoc furnizor

Confirmați intrările dvs. prin Enter.

În ecranul Introd.intrare recurentă Adăugare Poz.furnizor introduceți datele următoare:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Sumă

Suma brută a intrării periodice

Calculare taxă

X

Sistemul va calcula automat TVA

Cod taxă

W5

Cod de taxă care reflectă procentajul TVA

Text

Descriere pentru poziția individuală

ChÎnr

Înregistrare debit la Cartea Mare

ContConfirmați intrările dvs. prin Enter.

În Introd.intrare recurentă Adăugare Poziție cont CM adăugați datele pentru poziția 2:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Sumă

Suma netă a intrării periodice

Centru de cost

Text 

Descrierea poziției individuale

Salvați documentul.

Este afișat un mesaj ,Docum. 91xxxxxxxx a fost depoz. în cod companie 1000'.

Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.

Rezultat

A fost creat un document de referință pentru intrare periodică.

Execuție documente periodice

Procedură

Accesați tranzacția utilizând una dintre următoarele opțiuni de meniu:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Contabilitate - Contabilitate financiară - Furnizori - Prelucrare periodică - Intrări periodice - Executare

Cod tranzacție

F.14

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_AIO_AP_CLERK-K (Responsabil contabilitate furnizori)

Meniu rol

Contabilitate furnizori  Activitati periodice si de inchidere Creare doc.inreg. din doc.periodice

Introduceți datele următoare în ecranul Creare doc.înreg.din doc.periodice:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cod companie

Număr document

91xxxxxxxx

Număr document creat în etapa anterioară

An fiscal

Perioadă de decontare

Data curentă

Selectați Executare.

Este afișat un mesaj 'Sesiune SAPF120 creata'.

O sesiune batch input va înregistra documentul. Pentru a prelucra sesiunea batch input selectați una dintre următoarele opțiuni de meniu:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Sistem - Servicii - Batch Input - Sesiuni

Cod tranzacție

SM35

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_BP_CUSTOMER_IT_ADMIN-S (Administrator (utilizator specialist))

Meniu rol

Administrare   Sarcini zilnice Monitorizare batch input

În Batch Input: Imagine generală sesiune selectați sesiunea SAPF120 creată de ID-ul dvs. de utilizator.

Selectați Operație.

În caseta de dialog Prelucrare sesiune SAPF120 selectați modul de prelucrare Background.

Selectați Operație pentru a confirma intrările dvs.

Este afișat un mesaj '1 sesiune transferată la prel.background '.

Selectați Enter până când sesiunea dispare de pe ecranul de imagine generală. Acest lucru indică faptul că este finalizată.

Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.

Rezultate

A fost înregistrat un document periodic.

Afișare poziții individuale furnizor

Scop

Puteți afișa poziții individuale pentru unul sau mai multe coduri de furnizor.

Pozițiile individuale sunt poziții de document care au fost înregistrate într-un cont specific. Spre deosebire de o poziție de document, o poziție individuală conține numai informațiile din document care sunt relevante pentru imaginea contului.

Puteți afișa următoarele poziții individuale:

 • Poziții deschise
 • Poziții închise
 • Toate pozitiile
 • Pozitii normale
 • Poziții notate
 • Poziții înregistrate preliminar
 • Poziții cu tranzacții speciale CM. 

Date de bază și date organizaționale

Sunt utilizate următoarele date de bază și date organizaționale pt. acest scenariu:

Cod de Companie

Cod companie 1000

Procedură pentru proces de afaceri

Afișare poziții individuale furnizor

Utilizare

Acest script ilustrează modul în care se afișează pozițiile individuale furnizor. 

Procedură

Accesați activitatea utilizând una dintre următoarele opțiuni de navigație:

Opțiunea 1: Interfața grafică SAP (SAP GUI)

Meniu SAP

Contabilitate - Contabilitate financiară - Furnizori - Cont - Afișare/Modif. poz.individ.

Cod tranzacție

FBL1N

Opțiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) - prin Rol de afaceri

Rol

SAP_BP_AP_CLERK-S (Contabilitate furnizori)

Meniu rol

Contabilitate furnizori   Prelucrare document Poz.indiv.furnizor

Introduceți datele următoare în ecranul Afișare Poziție Individuală Furnizor:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Cont furnizor

5xxxxxxx

Numărul univoc al codului de furnizor

Cod companie

Navigați la Selecție poziție individuală și alegeți Stare selectând unul dintre butoanele radio:

Nume câmp

Descriere

Acțiune utilizator și valori

Comentariu

Poz. deschise

Poziții care au fost înregistrate până la data cheie specificată.  Acestea fie au fost închise după această dată fie nu au fost închise încă.

Poziții închise

Poziții care au fost înregistrate și închise până la data cheie specificată.

Toate pozițiile

Toate pozițiile, închise și deschise, înregistrate la data specificată. 

Navigați la Tip pentru a selecta tipul de documente care trebuie afișate.

Selectați Executare.

Revizuiți lista de poziții individuale afișată.

Efectuați dublu click pe o poziție individuală pentru a naviga la Afișare document: Poz.ind. xxx.

Selectați butonul Apelare imag.gen.document pentru a vizualiza documentul în Afișare document: Imagine introducere date.

Selectați Ieșire pentru a ieși din ecran.

Rezultat

Ați afișat pozițiile individuale furnizor și documentele relevante pentru o anumită poziție individuală.

Document Info


Accesari: 10248
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )