Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contabilitate clienti

Contabilitate


Contabilitate clienti

Introducere

Prin intermediul modulului "Contabilitate Clienti" se inregistreaza si se administreaza toate informatiile contabile despre clienti. Toate tranzactiile derulate aici sunt simultan inregistrate si in registrul general (registrul Carte Mare).In functie de tranzactia procesata, sunt actualizate diverse conturi din registrul general, cum ar fi conturile de clienti - 411*, cele de avansuri - 419*, s.a.

Sistemul contine o serie de instrumente pentru monitorizarea pozitiilor deschise, de exemplu analiza conturilor de clienti, raportul scadentelor pentru facturile emise sau programul de somatie.

De asemenea sunt disponibile fisele de conturi pentru clienti sau facilitati de compensare a facturilor clientilor care sunt totodata si furnizori.

Functiile disponibile in cadrul submodulului "Contabilitate clienti" sunt urmatoarele:

Inregistrarea documentelor

Inregistrarea documentelor legate de tranzactiile cu clienti se face dupa acelasi principiu ca si inregistrarea documentelor de Carte Mare - vezi capitolul "Inregistrare document" (Operatiuni Financiar - Contabile Generale).

Inregistrari pentru Clienti ocazionali

Pentru operatiunile economice desfasurate in cadrul activitatilor de baza ale FDFEE si SISE, exista o categorie de clienti constanti pentru care sunt necesare pe langa datele economice efective (facturare, respectiv incasarea facturilor) si informatiile generale despre clientul respectiv (adresa, date bancare, diverse criterii de clasificare s.a.).

Toate aceste informatii se regasesc in datele de baza ale clientului; asadar fiecare dintre clientii stabili, cu care FDFEE si SISE desfasoara activitati economice regulate, primeste un cod si este regasit in sistem ca data de baza.

Pe langa aceasta categorie a clientilor constanti exista categoria clientilor ocazionali, cei cu care FDFEE / SISE desfasoara o singura tranzactie sau un numar nesemnificativ de tranzactii.

Pentru acest tip de clienti crearea datelor de baza (pe langa faptul ca informatiile pot fi insuficiente), ar duce la stocarea definitiva a clientului respectiv in bazele de date, lucru care inseamna atat consum de resurse hard, cat si ingreunarea procesarii tuturor tranzactiilor legate de clienti, prin aparitia acestora in toate listele sau rapoartele specifice.

Pentru rezolvarea acestei probleme sistemul pune la dispozitie o metoda de inregistrare a tuturor tranzactiilor cu acest tip de clienti, prin crearea unei singure date de baza, denumita generic "Client ocazional". Aceasta nu contine informatiile specifice unui singur client, cum ar fi numele, adresa sau datele despre banca. Toate aceste informatii se introduc odata cu inregistrarea tranzactiei referitoare la un astfel de client si vor ramane stocate doar la nivel de document contabil.

Clientii ocazionali vor fi folositi, in special, pentru inregistrarea facturilor de prestari servicii emise la centre. Definitia acestor Clienti este data in capitolul 2.3.1 Codificare clienti .

Ulterior se pot defini si alti clienti ocazionali, in functie de cerintele din exploatare.

Modul de inregistrare a facturilor de prestari emise in modulul SD este descris in capitolul urmator, 3.3.2.2.2 Facturi de prestari servicii sau de vanzari de materiale.

Inregistrare facturi clienti

Facturi energie - FDFEE

Facturarea clientilor de energie se va face in continuare in aplicatiile externe. Pentru preluarea lor in SAP se va crea o interfata. Aceasta va asigura preluarea globala a facturilor, pe categoriile de Clienti de energie definiti in capitolul 2.3.1 Codificare clienti

Facturi de prestari servicii sau de vanzari de materiale

Facturile de prestari servicii / vanzari materiale vor fi inregistrate in doua moduri:

Prin preluare din aplicatiile externe de facturare - facturile de taxe aferente abonatilor de energie (reziliere contract, deconectare-reconectare, montare contor, etc)

Prin emiterea facturii din modulul SD sau CS, cu referinta la contracte sau la comenzi - alte servicii ( taxa de racordare, chirii, proiectare,alte taxe, etc) sau vanzari de materiale si mijloace fixe

Pentru facturarea unor categorii de servicii (diverse taxe) vor fi folositi clientii ocazionali definiti in capitolul 2.3.1 Codificare clienti

Incasari

Incasarile facturilor emise, precum si cele generate de alte operatiuni, se pot inregistra prin urmatoarele functii asigurate de modulul Contabilitate generala:

Registru de casa

Extras manual banca

Detalii despre setarile facute pentru aceste functii sunt prezentate in capitolele Registru de casa , respectiv Extras manual banca

Incasarile de la clienti se fac fie direct pe conturile acestora, fie prin prin intermediul conturilor tehnice - prezentate in Cap. 0.

In cazul inregistrarii pe conturile tehnice, casierul, respectiv utilizatorul care prelucreaza extrasul de banca va inregistra incasarea prin corespondenta cu contul tehnic. Din aceste conturi, utilizatorii avizati (de la contabilitate clienti) vor inregistra incasarile pe facturile clientilor. De exemplu, toate incasarile de energie din extrasul de banca, se vor inregistra, la prelucrarea extrasului, in contul 5121888881. De aici, utilizatorul de la serviciul abonati va repartiza suma incasata pe clientul si factura corespunzatoare.

S-a ales aceasta metoda din urmatoarele motive

In aplicatia "Registrul de casa" timpul de procesare a unei operatiuni trebuie sa fie cat se poate de scurt; este mai usor de inregistrat incasarile in acelasi cont pentru toti clientii, decat sa se caute fiecare client in baza de date.

In aplicatia "Extras de banca", un extras nu se poate prelucra de mai multi  utilizatori simultan. Aceasta ar insemna ca extrasul respectiv sa treaca pe rand pe la fiecare dintre serviciile implicate (abonati, aprovizionare, s.a.), iar in cadrul aceluiasi serviciu, numai un singur utilizator ar trebui sa opereze extrasul.

Utilizatorii de la caserie sau de la financiar (banca) nu au informatiile necesare prelucrarii unor incasari partiale (numai cei de la serviciul abonati stiu ce factura trebuie incasata mai intai, care dintre facturi trebuie compensate, iar in cazul unor sume neclare, acestia pot lua legatura cu abonatii, in vederea clarificarii).

Conturile tehnice utilizate pentru incasari sunt prezentate in Cap.0.

Incasarile de energie vor fi inregistrate pe facturile globale, pe categoriile de Clienti de energie, pe baza rapoartelor de incasari furnizate de aplicatiile externe.

NOTA:

Evidenta detaliata a incasarilor de energie va fi asigurata de aplicatiile externe.

Pentru incasarile directe in SAP, trebuie obtinuta din partea organelor fiscale, aprobarea utilizarii documentelor din sistemul informatic propriu. Sunt doua modalitati de emitere a chitantelor in acest caz:

Pe suport pretiparit (regimul fiscal este pretiparit)

Chitante emise din SAP (codificarea chitantelor este interna SAP)

NOTA

In ambele cazuri trebuie stabilit formatul chitantelor - care trebuie sa fie acelasi pentru toate sucursalele/filiala.

Imprimantele folosite in acest scop, trebuie sa fie de acelasi tip (la toate sucursalele), intrucat configurarea formatului se face in functie de imprimanta.

Intrucat sucursale au cod fiscal propriu, iar in layout-ul chitantei apar datele de identificare de la nivel de cod de companie (pentru FDFEE Muntenia Sud), s-a definit in sistem o tabela, ZADRESA, care contine codul fiscal care se tipareste pe chitanta, in cazul fiecarei casierii. In felul acesta, pe chitanta tiparita in SAP, vor aparea atat datele pentru FDFEE cat si cele pentru SDFEE.

Compensare clienti / furnizori

Compensarea clienti / furnizori in cadrul FDFEE MS va fi efectuata prin intermediul contului 481020XX05, iar in cadrul SISE MS se va folosi contul 481020XX09.

XX - codul unitatii:

01 - Bucuresti

02 - Ilfov

03 - Giurgiu

Pentru tipurile de compensari Clienti - Furnizori care se efectueaza la ELECTRICA Muntenia Sud s-au realizat urmatoarele tranzactii personalizate:

ZCOPY_F_30_DIMI_D = Compensare directa IMI - Client

ZCOPY_F_30_II_D=Compensare interna IMI -Client

ZCOPY_F_30_INT_D = Compensare interna Client

ZCOPY_F_30_PROD_D = Compensare Prod.Energie IMI -Client

ZCOPY_F_51_DIMI_K = Compensare directa IMI - Furnizor

ZCOPY_F_51_II_K=Compensare interna IMI - Furnizor

ZCOPY_F_51_INT_K = Compensare interna Furnizor

ZCOPY_F_51_PROD_K = Compensare Prod.Energie IMI -Client

Tranzactii speciale

Tranzactiile speciale sunt definite in sistem pentru procesarea unor operatiuni economice care necesita o urmarire separata (in fisa clientului) fata de tranzactiile uzuale. Aceasta se realizeaza prin asocierea codului de client cu un Indicator de Carte Mare special; avantajul folosirii acestor indicatori este acela ca pentru a obtine inregistrarea pe conturi diferite nu este nevoie de definirea unor coduri multiple pentru acelasi client. Aceasta inseamna :

Limitarea numarului de clienti definiti in sistem

Posibilitatea vizualizarii fisei complete a clientului, indiferent de conturile pe care au fost inregistrate operatiunile acestuia (de ex. 411, 419, 416, s.a.)

Pentru FDFEE si SISE se vor defini indicatori de Carte Mare speciali pentru urmatoarele tipuri de operatiuni cu clientii (daca este cazul; de exemplu, pentru SISE nu vor fi definiti indicatorii referitori la inregistrarea operatiunilor din energie):

Calcul penalitati clienti (Indicator tehnic, pt. programul de calcul)

Avansuri incasate de la clienti (inregistrate pe contul 419)

Garantii energie

Clienti incerti

Clienti falimentari

Efecte de primit

Clienti - facturi de intocmit

Debitori din sustrageri energie

Debitori titluri executorii

Avansuri incasate de la clienti (inregistrate pe contul

Debitori taxa timbru

Provizioane clienti

Majorari clienti energie

Garantii extrabilantiere Clienti mari consumatori

Garantii alti clienti (267801, 267802) - pentru SISE

Garantii clienti subcontractari (267803) - pentru SISE

In ceea ce priveste modul de inregistrare a acestor operatiuni, utilizatorul nu trebuie decat sa aleaga codul clientului si tipul de tranzactie speciala, intrucat sistemul inregistreaza tranzactia pe contul corespunzator (de exemplu, la inregistrarea unui avans, prin alegerea codului clientului si a tranzactiei speciale de avans, sistemul actualizeaza automat soldul contului 419* si nu pe cel al contului 411*, asa cum se intampla la inregistrarea unei facturi sau la incasarea acesteia; in acelasi timp, in registrul de clienti, se face inregistrarea avansului pe o pozitie separata; in acest fel, la afisarea fisei clientului se pot urmari atat facturile si incasarile, cat si avansurile sau celelalte tranzactii speciale).

Pentru detalii, vezi Capitolul 3.3.4.1 "Precizari tehnice", "Tranzactii speciale".

Nota

Indicatorii de Carte Mare speciali nu pot fi utilizati pentru Clientii ocazionali.

Calcul penalitati

Calculul penalitatilor pentru clientii cu intarzieri la plata se face in SAP la soldul fiecarei facturi restante in parte. Acest calcul se va face pe baza procentelor de penalitate furnizate de FDFEE sau SISE (aceste procente se pot modifica, in functie de procentul in vigoare la o anumita data). Penalitatile vor fi calculate atat pentru facturile restante aflate in sold, cat si pentru facturile achitate cu intarziere.

Calcul penalitati pentru facturile de energie

Calculul penalitatilor de energie se va face in aplicatiile externe de facturare; facturile de penalitati vor fi preluate prin interfata.

Penalitatile se inregistreaza in felul urmator:

Emitere factura penalitati:

(Contrapartida cont 8038.06_Penalitati

energie pentru simularea partidei simple).

Incasare factura penalitati:

8038060099 = 8038060000

Casa/banca = 7581010000

Pentru inregistrarea incasarilor de penalitati s-a dezvoltat programul standard, astfel incat cele doua note contabile se fac automat; modul de lucru este urmatorul:

Utilizatorul selecteaza facturile care trebuie platite (indiferent daca sunt de energie sau de penalitati)

La alegerea unei facturi de penalitati, sistemul sesizeaza prezenta unui cont extrabilantier si il substituie cu contul de venituri, 7581, creand totodata un alt document, in care "muta" contul extrabilantier (pentru balansarea documentului, se adauga inca o inregistrare pe contul 8038060099). Restul pozitiilor alese in documentul original (facturile de energie) raman neschimbate.

Stornarea unui astfel de document genereaza stornarea automata a documentelor extrabilantiere corespunzatoare. Cu alte cuvinte, utilizatorului nu ii este permisa stornarea partiala a documentelor extrabilantiere, aceasta, in vederea pastrarii reconcilierii intre cele doua inregistrari.

Calcul penalitati pentru facturile de prestatii si vanzari de materiale

Penalitati pentru acest tip de facturi pot aparea numai in cazul in care exista un contract incheiat cu clientul respectiv. In cazul prestatiilor/vanzarilor de materiale, mijloace fixe, s.a. pentru care nu exista contract, NU vor fi calculate penalitati pentru intarzierea la plata, neexistand temei legal pentru aceasta.

Modul de calcul al penalitatii (procentul de penalitate, termene de plata, data scadentei, etc) este prevazut in contract. Contractul va fi introdus in SAP (in modulele SD sau CS), iar la facturare, procentul de penalitate va fi transmis in factura FI, pentru calculul penalitatilor.

Indicatorul de dobanda, folosit pentru calculul penalitatilor la facturile de servicii este PS. Acesta se va intretine in masterul fiecarui client pentru care se doreste calculul de penalitati la servicii. Daca un client nu va avea completat acest indicator, programul de calcul penalitati va exclude toate facturile acestuia (invers, daca exista clienti cu un statul special, pentru care NU SE VOR CALCULA PENALITATI, este necesar ca in master, sa nu fie completat campul "Indicator dobanda").

Precizari tehnice

Tranzactii speciale - clienti

Calcul penalitati clienti

Cod tranzactie "OBXY"

Nota  - O parte dintre datele cu privire la indicatorii de Carte Mare speciali se regasesc in tabela T074

Pentru calculul penalitatilor clientilor se va folosi indicatorul tehnic de tranzactii speciale "8". Acest indicator nu se va folosi in inregistrarile directe - facute de catre utilizatori - ci numai intern, in programul de calcul al penalitatilor.

Indicator: 8

Nume: CALCPEN

Descriere: Calcul penalitati

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat (Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Nu

Indicator tinta

Debit

Intrare debit penal.

Credit

Intrare credit penal

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont tehnic calcul penalitati

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

4111010101 - Cl.energie Agenti ec

4111010201 - Cl.energie casnici

4111010300- Cl.energie pensionari

4111020100 -Cl.alte activitati

- Clienti SISE - servicii

4111020300 - Electrica

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

4111010601 - Cl.activ.de baza - FDFE

4111010602- Cl.activ.de baza - altii

4111020100 -Cl.alte cativitati

Avansuri clienti

Cod tranzactie "OBXR"

Pentru avansurile primite de la clienti si inregistrate in contul 419 se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "A"

Indicator: A

Nume: AVANSCL

Descriere: Inregistrare avansuri 419

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari

Proprietati

Setat (Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Decontare avans

Credit

Incasare avans

Nu se va lucra cu cereri de avans Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont avansuri

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Garantii clienti

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru inregistrarea garantiilor clientilor de energie se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "B". Acest indicator se va folosi pentru inregistrarea garantiilor atat pentru marii consumatori, cat si pentru micii consumatori. Contul de garantii este comun - 167001.

Indicator: B

Nume: GARANCL

Descriere: Garantii clienti energie

Utilizare: FDFEE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat (Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Inregistrare garantie

Credit

Incasare garantie

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont garantii clienti energie

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Nu se foloseste

Clienti incerti

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactie se va defini indicatorul de tranzactii speciale, "C":

Indicator: C

Nume: INCERTI

Descriere: Clienti incerti

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Clienti incerti

Credit

Incasare cl. incerti

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont clienti incerti

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Clienti falimentari

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactie se va defini indicatorul de tranzactii speciale, "D":

Indicator: D

Nume: FALIMNT

Descriere: Clienti falimentari

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Clienti falimentari

Credit

Icasare cl. faliment

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont clienti falimentari

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Efecte de primit

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactie se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "E":

Indicator: E

Nume: EFEPRIM

Descriere: Efecte de primit

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. Limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Efecte de incasat

Credit

Incasare efecte

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont efecte de primit

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Facturi de intocmit

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactie se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "G":

Indicator: G

Nume: FINTOCM

Descriere: Clienti - facturi de intocmit

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Facturi de intocmit

Credit

Intocmire factura

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont facturi de intocmit

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Debitori din sustrageri de energie

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "H":

Indicator: H

Nume: DEBSUST

Descriere: Debitori sustrageri

Utilizare: FDFEE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Sustragere energie

Credit

Incasari din sustrageri

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont sustrageri energie

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Nu se foloseste

Debitori din clienti neincasati cu titluri executorii

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "I":

Indicator: I

Nume: DEBTLEX

Descriere: Debitori titluri executorii

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Titluri executorii

Credit

Incasare titluri executorii

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont clienti neincasati

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEEPentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

4610020000

4610020000

4610020000

Inregistrare avansuri 462

(Incasare avansuri clienti, inregistrare prin cont 462)

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "J":

Indicator: J

Nume: DEBAVAN

Descriere: Avansuri clienti 462

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Decontare avans

Credit

Incasare avans 462

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont creditori diversi

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

4111010601

4111010602

4111020100

Debitori taxa timbru

(Inregistrare debitori taxa timbru prin cont 4610030200)

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "K":

Indicator: K

Nume: TXTIMBR

Descriere: Debitori taxa timbru

Utilizare: FDFEE,  SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Inregistrae debitori taxa timbru - DEBIT

Credit

Inregistrae debitori taxa timbru - CREDIT

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont debitori taxa timbru

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

4111010601

4111010602

4111020100

Majorari clienti energie

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "M":

Indicator: M

Nume: MAJOR

Descriere: Majorari clienti energie

Utilizare: FDFEE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. Limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Nu

Indicator tinta

Debit

Majorari energie

Credit

Incasare majorari energie

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont majorari energie

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Nu se foloseste

Garantii extrabilantiere mari consumatori

Inregistrarea garantiilor extrabilantiere pentru mari consumatori de energie (clienti din grupa de conturi ENMA) se face prin contul 8021000000)

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "X":

Indicator: X

Nume: GAREXTR

Descriere: Garantii extrabilantiere Mari consumatori - cont 8021000000

Utilizare: FDFEE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. Limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Nu

Indicator tinta

Debit

Inregistrare garantii - DEBIT

Credit

Inregistrare garantii - CREDIT

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont garantii extrabilantiere mari consumatori

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Nu se foloseste

Provizioane clienti

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "Z":

Indicator: Z

Nume: PROVIZ

Descriere: Inregistrare provizioane clienti, cont 4910000000

Utilizare: FDFEE, SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Inregistrare provizioane clienti - DEBIT

Credit

Inregistrare provizioane clienti - CREDIT

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont provizioane clienti

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEEPentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Garantii alti clienti - pentru SISE

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "1":

Indicator: 1

Nume: GAR_ALT

Descriere: Inregistrare garantii alti clienti

Utilizare: SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Inregistrare garant.

Credit

Incasare garant.

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont garantii alti clienti SISE

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Nu se foloseste

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Garantii clienti subcontractanti - pentru SISE

Cod tranzactie "OBXY"

Pentru acest tip de tranzactii se va folosi indicatorul de tranzactii speciale, "2":

Indicator: 2

Nume: GAR_SBC

Descriere: Inregistrare garantii clienti subcontractanti

Utilizare: SISE

Acesta va avea urmatoarele setari:

Proprietati

Setat

(Da / Nu)

Valori

Cheie inregistrare

Text

Pozitie notata

Nu

Relevant pt. limita de credit

Nu

Avertizare pentru angajament

Da

Indicator tinta

Debit

Inregistrare garant.

Credit

Incasare garant.

Alocarea de conturi se va face dupa urmatorul tabel:

Cont reconciliere client

Cont garantii clienti subcontractanti SISE

Pentru plan de conturi ELEC - plan de conturi operational al FDFEE

Nu se foloseste

Pentru plan de conturi SISE - plan de conturi operational al SISE

Facturi emise

Termeni de plata

Cod tranzactie "OBB8"

Termenii de plata sunt folositi pentru calculul scadentei la plata/incasare (la data de inceput a calculului scadentei, care de obicei este data emiterii facturii, se aduna numarul de zile setat in termenul de plata). Termenii de plata sunt comuni atat pentru FDFEE cat si pentru SISE. In cazul in care este nevoie, se pot defini si alti termeni de plata:

Term. plata

Denumire

Zi limita

Tip cont

Implicit pt. data de baza

Proc. 1

Nr. zile 1

Zi fixa

Luni suplim.

T000

Platibil imediat fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

T010

Platibil in 10 zile, fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

T015

Platibil in 15 zile, fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

T030

Platibil in 30 zile, fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

T060

Platibil in 60 zile, fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

T090

Platibil in 90 zile, fara reduceri

Client / Furnizor

Data documentului

NOTA

Vor fi definiti in functie de conditiile contractuale noi termeni de plata

Conturi de TVA pentru facturile emise

Cod tranzactie "OB40"

Pentru conturile de TVA colectata se foloseste urmatoarea configurare:

Procedura

Tranzactie

Determinare cont

Cod TVA

Cont TVA

Reguli - Cod impozit

Cheie debit

Cheie credit

Impozit iesire

MWS

Da

A0 - A2

A4 - B2

R1

X0

Da

Impozit iesire

MWS

Da

A3

Da

Nota

In mod asemanator, se vor defini toate codurile de TVA colectata care vor exista in sistem.

Codul de taxa "X0" se va folosi pentru tranzactiile netaxabile (care nu trebuie sa apara in jurnalul de TVA).

Incasari

Definire conturi pentru diferente la incasare

Cod tranzactie: "OBXL"

In cazul diferentelor la plata/incasare (in limita unor sume fixate de catre companie), sistemul permite inregistrarea aceestor diferente, automat, in conturi de venituri/cheltuieli. De exemplu, daca avem o factura de 1.000.001 lei, insa clientul plateste numai 1.000.000 lei, diferenta de 1 leu se poate trece automat in contul 6588020100 si in felul acesta factura se poate inchide. Pentru inregistrarea automata a diferentelor la incasare se vor defini doua analitice speciale ale conturilor 6588020100, respectiv 7588020100 - acestea vor fi setate fara cod taxa:

Regula

Activ

Valori

Debit / Credit

Da

Debit - 40; Credit - 50

Cod taxa

Nu

Cod motiv

Nu

Definire tolerante

Coduri tranzactii: "OBA3", "OBA4"

Grupele de toleranta contin o serie de setari aplicabile la nivel de utilizator sau de client, respectiv furnizor; iata cateva exemple:

suma maxima care poate fi procesata la o pozitie dintr-un document

suma maxima care poate fi procesata pe intregul document

procentele maxime de discount care pot fi acordate

diferentele maxime la plata/incasare care se vor trece automat pe conturile de venituri/cheltuieli)

Odata definite aceste grupe, utilizatorii, pe de o parte, clientii si respectiv furnizorii, pe de alta parte, vor fi alocati la aceste grupe; in momentul inregistrarii unei tranzactii, un utilizator nu poate inregistra documentul respectiv decat daca sumele sau procentele de inregistrat nu depasesc tolerantele definite pentru grupa din care acesta face parte. In mod analog, o tranzactie care trebuie inregistrata in contul unui furnizor, de exemplu, va putea fi inregistrata numai daca tolerantele setate pentru grupa de toleranta din care acesta face parte, nu sunt depasite.

La FDFEE nu se vor folosi grupe de toleranta (nici pentru utilizatori - aceasta insemnand ca toti utilizatorii vor avea aceleasi drepturi de inregistrare a unui document, nici pentru clienti, respectiv furnizori). Se va defini cate o grupa generica pentru fiecare categorie, avand tolerante maxime. Pentru diferentele la plata/incasare, s-au stabilit urmatoarele limite:

Tip diferenta

Suma

Procent

Venit (diferenta la incasare pozitiva, respectiv diferenta la plata negativa)

1.000 ROL

Cheltuiala (diferenta la incasare negativa, respectiv diferenta la plata pozitiva)

1.000 ROL

NOTA

Semnificatia acestor sume/procente este urmatoarea: se vor trece automat pe venituri/cheltuieli diferentele fata de facturi, la plata, respectiv la incasare, in limita a 10%, dar nu mai mult de 1.000 ROL

Somatii

Definire domenii de somatie

Cod tranzactie: "OB61"

Nu este necesara folosirea domeniilor de somatie.

Definire chei somatie

Cod tranzactie: "OB17"

Cheile de somatie sunt folosite pentru limitarea nivelului de somatie al unei pozitii; de asemenea, se poate specifica afisarea separata a unei pozitii, in scrisoarea de somatie.

Cheie somatie

Nivel maxim

Tiparire separata

Text

Declanseaza nivelul de somatie 1

Declanseaza nivelul de somatie 2

Declanseaza nivelul de somatie 3

Z

X

Plata a fost efectuat„, separati afisarea pozitiei

Definire motive blocare somatie

Cod tranzactie: "OB18"

Motivele de blocare a somarii pot fi introduse fie la nivelul pozitiei deschise, fie la nivelul contului de client. Pozitiile sau conturile blocate nu vor fi luate in considerare la rularea programului de somatie.

Cod motiv

Text

Liber pentru somatie

A

Blocat la somatie - Motiv A

B

Blocat la somatie - Motiv A

R

Blocat prin verificare factura

Procedura de somatie

Cod tranzactie: "FBMP"

Cod procedura: "ELEC"

Denumire: "Procedura de somatie FDFEE":

Date generale

Valori

Intervale de somatie, in zile

Numar nivele de somatie

Nivel de somatie de la care toate pozitiile scadente vor fi totalizate

Zile intarziere dupa care se va expedia o nota de somatie

Perioada de gratie pentru fiecare inregistrare

Indicator dobanda

Cheie calendar sarbatori publice

RO

Includeti tranzactiile standard?

X

Somati tranzactiile speciale?

Procedura de somatie de referinta

Nivele de somatie:

Nivel somatie

Zile restante

Calcul dobanda?

Nota somatie fara modificari?

Tiparire toate pozitiile?

Termen limita de plata

X

X

Se va seta indicatorul "Intotdeauna somare in procedura legala de somatie".

Cliring automat

Procedura de cliring presupune inchiderea pozitiilor deschise ale unui client / furnizor pentru a obtine informatiile necesare privind componenta soldului. Pentru a putea stabili o legatura intre factura si plata se va folosi un anumit camp.

Cheile de inregistrare pentru pozitiile in curs sunt cele standard.

Pregatire compensare automata (cod tranzactie: "OB74

Tip cont

Din contul

La contul

Criteriul 1

Criteriul 2

Criteriul 3

Criteriul 4

Criteriul 5

D

ZUONR

GSBER

D

A

ZZZZZZZZZZ

ZUONR

GSBER

K

ZUONR

GSBER

K

A

ZZZZZZZZZZ

ZUONR

GSBER

S

ZUONR

GSBER

Criteriile utilizate in aceasta configurare sunt:

domeniul de activitate (GSBER)

campul de Alocare din document (ZUONR)

Stornarea documentelor

Definire motiv pentru stornare

Pentru FDFEE si SISE va fi permisa numai "stornarea in rosu".

Se vor defini doua motive de stornare:

Cod motiv

Text

Inregistrare negativa

Data de inregistrare alternativa permisa

ER

Greseala de operare

X

X

ST

Document de stornare

X

X

Inregistrari negative permise

La codurile de companie: pentru FDFEE - 0800 si pentru SISE - 1000 va fi setat campul "Inregistrari negative permise".

Document Info


Accesari: 10972
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )