Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contabilitatea primara a imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe

Contabilitate


Contabilitatea primara a imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe1.1 Evaluarea imobilizarilor de natura mijloacelor fixe

Activele imobilizate sunt definite in IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" ca acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente. Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind activele unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea entitatii economice si care nu se consuma sau se inlocuiesc dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii.

Activele imobilizate, in raport de comportamentul lor economic si al structurii lor materiale, se grupeaza astfel:

Imobilizari corporal 222k106c e;

Imobilizari necorporale;

Imobilizari financiare.

Imobilizarile corporale sunt definite de IAS 16 "Imobilizari corporal 222k106c e" ca active materiale nemonetare , care:

a)      Sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau

prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b)      Pot fi utilizate de intreprindere pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Desi IAS 16 "Imobilizari corporale" exclude din aria sa de aplicabilitate investitiile imobiliare, facand trimitere la IAS 40 "Investitii imobiliare" defineste investitia imobiliara ca fiind acea proprietate imobiliara (un teren sau o cladire sau parte a unei cladiri-sau ambele) detinuta (de proprietar sau de locatar, in baza unui contract de leasing financiar) mai degraba in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii capitalului sau ambele, decat pentru:

A fi utilizata in productia de bunuri, prestarea de servicii sau in scopuri administrative; sau

A fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

Daca insa, investitia imobiliara se asteapta sa fie realizata (vanduta) intr-o perioada mai mica de un an de la data bilantului sau in cursul ciclului normal de exploatare ea poate fi clasificata drept activ curent.

Imobilizarile corporale mai sunt cunoscute si sub denumirile de active corporale, active tangibile sau imobilizari fizice, terminologii care tind a fi inlocuite cu denumirea proprie standardelor internationale, aceea de imobilizari corporale.

Imobilizarile necorporale sunt definite de IAS 38 "Active necorporale" ca active identificabile nemonetare, fara suport material si detinute pentru utilizare in procesul de productie sau de furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate altora sau nevoi administrative.

Imobilizarile financiare denumite si investitii financiare sau de portofoliu sunt active detinute de o societate in vederea cresterii valorii averii sale prin incasarea unor sume din repartizari (dobanzi, redevente, dividende si chirii), prin cresterea valorii capitalizate sau prin obtinerea unor beneficii de genul celor rezultae in urma vanzarii acestor investitii.

1.2 Recunoastere si evaluare. Principii si reguli

Recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de recunoastere stabilite in Cadrul general.

Un element care corespunde definitiei unei structuri a situatiilor financiare trebuie recunoscut in cazul in care:

a)      Este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat sa intre sau sa iasa in

sau din intreprindere; si

b)      Elemental are un cost sau o valoare care poate fi evaluate in mod credibil.

Evaluarea activelor imobilizate se circumscrie principiilor generale ale evaluarii.

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in Bilant si in Contul de profit si pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare.

Pentru evaluarea activelor in situatiile financiare sunt utilizate diverse baze de evaluare in combinatii variate, asa cum sunt prezentate in Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare si preluate prin reglementarile din Romania. Ele includ urmatoarele:

a)Costul istoric. Activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau in

echivalente ale numeralului sau la valoarea justa din momentul cumpararii lor;

b)      Costul curent. Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in present;

c)      Valoarea realizabila. Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in present prin vanzarea normala a activelor;

d)      Valoarea actualizata. Activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar care urmeaza sa fie generate in derularea normala a activelor.

Baza de evaluare cea mai frecvent adoptata de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. Acesta este de obicei combinat cu alte baze de evaluare. Unele intreprinderi utilizeaza costul curent ca raspuns la incapacitatea modelului contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectul modificarii preturilor activelor nemonetare.

In raport de momentele in care se realizeaza evaluarea elementelor din situatiile financiare se delimiteaza:

Evaluarea la intrare;

Evaluarea la iesire;

Evaluarea la inventar;

Evaluarea la bilant.

Evaluarea la intrare a activelor imobilizate este utilizata la inregistrarea curenta a operatiilor economice care genereaza miscari de natura intrarilor. La data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste in raport de caile de intrare, imbracand urmatoarele forme: cost de achizitie, cost de productie, valoare justa, valoare de aport, valoare de unitate etc.

Costul de achizitie reprezinta suma platita in numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea activului la data achizitiei sau la data constructiei acestuia. Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare la care se adauga taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau pentru intrarea in gestiunea entitatii. Reducerile comerciale si alte elemnte similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. Acolo unde este cazul, costul initial include si costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia.

Costul de productie este format din costul de achizitie al materiilor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea imobilizarii.

Observatie. In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari costul de achizitie sau costul de productie al unui active nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat de valoarea justa atribuita activului. Aceasta situatie trebuie mentionata in notele explicative.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea de aport acceptabila de parti pentru activele imobilizate intrate in societate cu ocazia asocierii, fuziunii etc. se stabileste in functie de pretul pietii, utilitatea, starea si amplasarea acestor active.

Valoarea de utilitate pentru activele imobilizate dobandite cu titlu gratuit se stabileste in functie de pretul pietii, starea si amplasarea acestor active.

Valoarea de aport si valoarea de unitate se substituie costului de achizitie.

Evaluarea la iesire este utilizata la inregistrarea curenta a operatiilor economice care genereaza miscari de natura iesirilor. Fiin bunuri identificabile, activele imobilizate sunt evaluate la iesire la valoarea lor de intrare.

Evaluarea cu ocazia inventarierii se efectueaza la incheierea exercitiului financiar cand, conform legii, are loc procesul de inventariere generala.

Evaluarea activelor imobilizate se efectueaza la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar. Valoarea de inventar este stabilita in functie de utilitatea bunului, de starea acestuia si de pretul pietei.

Pentru stabilirea valorii actuale pentru activele imobilizate amortizabile se tine cont de valoarea neta contabila inregistrata pana la incheierea exercitiului financiar current.

Pentru titlurile imobilizate valoarea actuala sau de utilitate se determina diferit daca sunt sau nu cotate la bursa. Pentru titlurile cotate la bursa valoarea actuala este stabilita la nivelul valorii lor de cotare de la 31 decembrie, iar pentru titlurile necotate valoarea actuala este valoarea probabila de vanzare.

Conform standardelor internationale, activele nu ar trebui inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor recuperabila. Valoarea recuperabila a unui activ este valoarea cea mai mare dintre pretul sau net de vanzare si valoarea sa de utilizare.

Valoarea de utilizare este valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de numerar estimate, ce se asteapta sa fie generate din utilizarea continua a unui activ si din vanzarea lui la sfarsitul perioadei sale de viata utila. Pretul net de vanzare este suma ce se poate obtine din vanzarea unui activ intr-o tranzactie cu prÍt determinat obiectiv intre doi parteneri, minus costurile legate de vanzare. In cazul in care costurile legate de vanzare nu au valoare materiala, pretul net de vanzare este egal cu valoarea reala. Costurile aferente iesirii sunt costuri suplimentare atribuite direct vanzarii unui activ, excluzand costurile de finantare si cheltuielile cu impozitul pe profit.

Ori de cate ori valoarea contabila depaseste valoarea recuperabila, adica valoarea care ar trebui recuperata prin folosirea sau vanzarea activului, trebuie recunoscuta o pierdere din depreciere. In acest caz, valoarea contabila a activului este redusa la valoarea recuperabila.

Evaluarea la incheierea exercitiului (la bilant) se realizeaza in scopul introcmirii situatiilor financiare anuale. Imobilizarile se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila, pusa de accord cu rezultatele inventarierii.

Valoarea contabila la data bilantului se determina pe baza regulilor de evaluare ulterioara recunoasterii initiale. Este cazul activelor corporale si necorporale pentru care valoarea contabila de intrare poate fi modificata in cursul duratei de viata a activului. IAS 16"Imobilizari corporal 222k106c e", respectiv IAS 38 "Active necorporale" stabilesc tratamentele ce pot fi adoptate pentru evaluarea ulterioara a imobilizarilor. Sunt prevazute doua tratamente:

a)      Un tratament, care prevede ca: ulterior recunoasterii initiale ca activ, o

imobilizare trebuie inregistrata la cost, mai putin orice amortizare cumulata aferenta si orice pierderi din depreciere cumulate;

b)      Un tratament, care prevede ca:ulterior recunoasterii initiale ca active, o

imobilizare corporala, respectiv un active necorporal, trebuie inregistrate la valoarea reevaluata care reprezinta valoarea justa la momentul reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile ulterioare cumulate din depreciere. Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate in asa fel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de valoareacare poate fi determinata pe baza valorii juste la data bilantului.

1.3. Contabilitatea primara a imobilizarilor

Sistemul de conturi

Evidenta existentei si miscarilor activelor imobilizate se realizeaza prin Clasa 2 a Planului de conturi, denumita Conturi de active imobilizate.

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire

203. Cheltuieli de dezvoltare

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi sai valori similare

2051.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate

2052.Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii

207. Fond comercial

2071.Fond comercial

2075.Fond comercial negative

208. Alte imobilizari necorporale

21. IMOBILIZARI CORPORALE

211. Terenuri si amenajari de terenuri

2111.Terenuri

2112.Amenajari de terenuri

212. Constructii

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

2131.Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2132.Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133.Mijloace de transport

2134.Animale si plantatii

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

23. IMOBILIZARI IN CURS

231. Imobilizari corporal 222k106c e in curs

2311.Amenajari de terenuri si constructii

2312.Instalatii tehnice si masini

2313.Alte imobilizari corporale

232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

2321.Avansuri acordate pentru terenuri si constructii

2322.Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini

2323.Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

233. Imobilizari necorporale in curs

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale


Document Info


Accesari: 6578
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )