Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
LUCRARE PRACTICA-MONOGRAFIE CONTABILA

Contabilitate


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA:  MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALITATEA:  CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNEFORMA DE INVATAMANT : F.R

LUCRARE PRACTICA-MONOGRAFIE CONTABILA

ZAINEA(GHINDARU)GABRIELA

ORGANIGRAMA COMPANIEI

DIRECTOR

GENERAL

DEPARTAMENTUL

FINANCIAR

CONTABIL

DEPARTAMENTUL

RESURSE UMANE

DEPARTAMENTUL VANZARI


CONTABIL

INSPECTOR

RESURSE UMANE

DIRECTOR VANZARI

2 Forma societatii:

este societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare din Romania. Domeniul si obiectul principal de activitate consta in cod CAEN 5211-comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi,tutun.

Legaturile functionale dintre compartimente

Compartimentele sunt de 6 tipuri in cadrul societatii

-compatimentul financiar contabil

-compartimentul resurse umane

-compartimentul vanzari

-compartimentul contabil

-compartimentul inspector resurse umane

-compartimentul director vanzari

Salariatii din cadrul societatii sunt in numar de 4 persoane prin contract de munca individual pe o perioada nedeterminata,cu o remuneratie in functie de pregatirea profesionala.

Se raporteaza la organele fiscale competente decontul de TVA si declaratia privind obligatiile de plata la bugetul statului(din vectorul fiscal depus la 01.01.2008 raportarile se fac trimestrial)

Lunar se depun declaratiile pentru salariati privind somajul,sanatatea si casa de pensii.

Societatea prezinta la inceputul lunii iulie 2008 urmatoarea situatie in conturi:

ACTIV PASIV

0

200

1061 0

10

212 7676

0

281 0

4830

371 39160

0

378 0

13594

401 0

18164.37

421 0

2156

4311 0

546

4312 0

266

4313 0

154

4314 0

182

4371 0

28

4372 0

14

441 0

600

444 0

182

462 0

8480.84

4471 0

21

447/2 0

14

447/3 0

24

447/4 0

7

4423 0

812

4424 0

0

4426 0

0

4427 0

0

4428 0

6252.49

5121 7603,00

0

5311 2098,70

0

TOTAL 56537 56537,70

In cursul lunii iulie societatea a efectuat urmatoarele operatii:

1. La data de 02.07.2008 societatea achizitioneaza marfuri in valoare totala de 1428 lei

% 401 1428 lei

371   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    1200 lei

4426   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    228 lei

371 4428 228 lei

2. Se receptioneaza marfurile-se intocmeste nota de intrare receptie si se calculeaza adaos comercial 30%

371 % 428.40 lei

378 360 lei

4428 68,40 lei

3. La data de 06.07.2008 se inregistreaza vanzare de marfuri in valoare de marfuri in valoare de 3000 lei plus TVA 19%.

411 % 3570 lei

707 3000 lei

4427 570 lei

Incasarea numerar cu chitanta a intregii sume.

5311 411 3570lei

4. La data de 09.07.2008 se inregistreaza factura de energie electrica in valoare de 312 lei.

% 401 312 lei

605 262,19 lei

4426 49,81 lei

5. La data de 10.07.2008 se achita factura de utilitati din banca cu OP (factura energie electrica din data de 09.07.2008).

401 5121 312 lei

6. La data de 11.07.2008 se achita factura din 02.07.2008 in valoare de 1428 lei cu OP.

401 5121 1428 lei 4

7. La data de 13.07.2008 se inregistreaza vanzare de marfuri direct din magazin,clienti diversi.

5311 % 3094 lei

707 2600 lei

4427 494 lei

8. La data de 14.07.2008 se achita datoriile la bugetul de stat si la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor sociale.

5121 2829 lei

4311   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    546 lei

4312   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    266 lei

4313   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    154 lei

4314   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    182 lei

4371 28 lei

4372   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    14 lei

444   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    600 lei

444   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    182 lei

4423   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    812 lei

447/2 14 lei

447/3 24 lei

447/4 7 lei

9. Se inregistreaza plata comisionului ITM 0.75%.

447/1 5121 21 lei

10. Se inregistreaza comisionul acordat bancii pentru plata obligatiile bugetare.

627 5121 36 lei

11. In data de 16.07.2008 se face plata salariilor,lichidare plata aferenta lunii iunie 2008.

421 5311 2156 lei

12. La data de 16.07.2008 se inregistreaza chirie lunara confom contractului,1190 lei.

% 401 1190 lei

612   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    1000 lei

4426   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    190 lei 5

13. La data de 18.07.2008 se achizitioneaza un mijloc fix(aer conditionat) in valoare de 2400 lei,se face receptia si se pune in functiune.

% 404 2400 lei

231   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    2016.80 lei

4426   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;   &nb 15215y2412p sp;    383.20 lei

212 231 2016.80 lei

14. La data de 20.07.2008 se inregistreaza vanzare marfa in valoare totala de 3850 lei cu plata in doua rate 50% la momentul vanzarii,50% la sfarsitul lunii.

411 % 3850 lei

707 3235,29 lei

4427 614,71 lei

5311 411 1925 lei

15. Se inregistreaza vanzari aferente lunii iulie.

641 421 2800lei

16. Se inregistreaza retineri salariale angajatilor.

421 % 644 lei

4312 266 lei 9,5% C.A.S

4314 182 lei 6,5% SANATATE

4372 14 lei 0,5% SOMAJ

444 182 lei IMPOZIT SALARII

17. Se inregistreaza contributiile C.A.S angajator in procent de 19,5%.

6451 4311 546 lei

6

UNITATEA :COM A.V.L SRL

STRADA DARZA NR13,SECT 1 NR DOSAR...453

J40/183/04

CUI:R5158827

STAT DE SALARII

PE LUNA IULIE 2008

Nr

crt

Numele si prenumele

Salariu de baza

Alte drepturi impozabile

Venit brut

C.A.S

Prot Soc a somerilor

Asigurari sociale de sanatate

Cheltu-ieli profesio-nale( 15%)

Venit net

Deducere

Personala

de baza

Dedu-

Ceri

Supli-

mentare

Venit

Baza de calcul

Impozit

calc si

retinut

Salariul net

Avans

Alte

Reti-neri

Total

de

plata

Semna-tura

3

4

1

GROSANU

CRISTINA

2

GROSANU VASILE

3

GROSANU DANIEL

4

DANCIU DAN

Simb cont

4311 C.A.S 19,50% 546

4312 C.A.S 9,50% 266

4372 Somaj 0,5% 14

4371 Somaj 1,00% 28

4314 Sanatate 6,50% 182

4313 Sanatate 5,5% 154

447/1 Comision 0,75% 21

447/3 Indemnizatii 0,85% 24

Director, 447/2 Accidente 0,484% 14

GROSANU VASILE 447/4 Fd.Garantare 0,250% 7 Intocmit,

444 Impozit salarii 182 GROSANU CRISTINA

18. Se inregistreaza 6,5% fond sanatate.

6453 4313 154 lei

19. Se inregistreaza 1% fond somaj angajator.

6451 4371 28 lei

20. Se inregistreaza 0,48% fond accidente si scoli profesionale-procentul se calculeaza in functie de obiectul principal de activitate al fiecarei societati-(cod CAEN)

635/2 447/2 14 lei

21. Se inregistreza 0,85% fond pentru indemnizatii si concedii.

635/3 447/3 24 lei

22. Se inregistreza 0,25% fond de garantare a salariatilor.

635/4 447/4 7 lei

23. Se inregistreza 0,75% contributia I.T.M.B

635/1 447/1 21 lei

24. La data de 24.07.2008 se depune numerar 1000 lei in banca.

581 5311 1000 lei

5121 581 1000 lei

25. La data de 28.07.2008 se incaseaza rata a doua din factura din data de 20.07.2008

5311 411 1925 lei

26. La data de 31.07.2008 se inregistreaza inchiderea contului de T.V.A

4427 % 1678,71 lei

4426 851,01 lei

4423 827,70 lei

27. Se descarca gestiunea cu marfa vanduta.A fost calculat K-ul,rezulta procent 40%.

% 371 10513,99 lei

607 5301,16 lei

378 3534,12 lei

4428 1678,71 lei

28. Se inchid conturile de venituri.

707 121 8835,29 lei 8

29. Se inchid conturile de cheltuieli.

121 % 10193,35 lei

605 262,19 lei

607 5301,16 lei

612 1000 lei

627 36 lei

635 66 lei

641 2800 lei

645 728 lei

30. Se calculeaza impozitul pe venit in anul 2008-procentul este de 2.5% din tabelul veniturilor indiferent de natura lor.

8835,29 x 2,5% = 221

698 441 221 lei

31. Se inregistreaza cheltuieli cu impozit pe venit.

121 698 221 lei

REGISTRU JURNAL

NR

CRT

DATA

N.C

EXPLICATII

CONTURI

SUME

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

N.C  1

ACHIZITIE DE MARFURI

SE INREG. T.V.A NEEXIGIBIL

N.C 2

SE RECEPT MARFAURI

SE CALC ADAOS COMERCIAL

N.C 3

VANZARE DE MARFURI IN

VAL DE 3000 LEI + T.V.A

N.C 3

SE INCASEAZA NUMERAR

CV.FACT

N.C 4

FACT DE ENERGIE ELECTRI-

CA IN VAL. DE 312 LEI

N.C 5

SE ACHITA FACT DE UTI-LITATI DIN BANCA CU O.P

N.C 6

SE ACHITA FACT DIN 02.07

N.C 7

VANZ DE MARFURI DIN MAG

N.C 8

SE ACHITA DATORII LA BUGETUL DE STAT SI LA BUGETELE ASIG SOCIALE SI FONDURILOR SOCIALE

N.C 9

PLATA COMISIONULUI I.T.M 0,75%

N.C 10

COMISIONUL ACORDAT BANCII PENTRU PLATA OBLIGATIILOR BUGETARE

N.C 11

PLATA SALARIILOR,LICHIDARE PLATA AFERENTA LUNII IUNIE

N.C 12

SE INREG CHIRIE LUNARA IN VAL DE 1190 LEI

N.C 13

SE ACHIZIT AER CONDITIONAT IN VAL DE 2400 LEI

N.C 14

VANZARE DE MARFURI IN VAL DE 3850 LEI

N.C 15

VANZARI AFERENTE LUNII IULIE

N.C 16

RETINERI SALARIALE ANGAJATILOR

N.C 17

CONTRIBUTII C.A.S 19,5%

N.C 18

FOND SANATATE 6,5%

N.C 19

FOND SOMAJ ANGAJATOR 1%

N.C 20

FOND ACCIDENTE SI SCOLI PROFESIONALE 0,48%

N.C 21

FOND PENTRU INDEMNIZATII SI CONCEDII 0,85%

N.C 22

FOND DE GARANTARE SALARIATILOR

N.C. 23

CONTRIBUTIA I.T.M.B 0,75%

N.C 24

SE DEPUNE NUMERAR IN BANCA

N.C 25

SE INCASEAZA RATA A DOUA DIN FACTURA DIN 20.07

N.C 26

INCHIDEREA CONTULUI DE T.V.A

N.C 27

SE DESCARCA GESTIUNEA CU MARFA VANDUTA

N.C 28

SE INCHID CONTURILE DE VENITURI

N.C 29

SE INCHID CONTURILE DE CHELTUIELI

N.C 30

IMPOZITUL PE VENIT IN ANUL 2008

N.C 31

CHELTUIELI CU IMPOZIT PE VENIT

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.07.2008

SOCIETATEA COMERCIALA :COM A.V.L SRL

SIMBOL

CONT

DENUMIREA

CONTURILOR

TOTAL SUME PRECEDENTE

RULAJELE LUNII CURENTE

TOTAL SUME CURENTE

SOLDURI FINALE

DEBITOARE

CREDITOARE

DEBITOARE

CREDITOARE

DEBITOARE

CREDITOARE

DEBITOARE

CREDITOARE

56537 56537,70 70620,54 70620,54 127158,24 127158,24 55207,97 55207,97

13

UNITATE :COM A.V.L SRL

ADRESA:BUCURESTI,STRADA DARZA NR 13

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J40/183

ACTIVITATEA PREPONDERENTA -COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VANZARE PREDOMINANTA DE PRODUSE ALIMENTARE,BAUTURI SI TUTUN

COD UNIC DE INREGISTRARE

BILANT PRESCURTAT

La data de 31.12.2007

DENUMIREA INDICATORULUI

NR.

RD

SOLD LA

01.01.2007

31.12.2007

A

B

2

A.ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE(CT.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

II IMOBILIZARI CORPORALE(CT. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

III.IMOBILIZARI FINANCIARE(CT 261+263+265+267-296)

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(RD.01 LA 03)

B.ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI( CT. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

II.CREANTE( CT 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447

III.INVESTITII PE TEMEN SCURT(CT 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI( CT 5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(RD.05 LA 08)

C. CHELTUIELI IN AVANS(CT 471)

D.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA

UN AN(CT 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+

E.ACTICE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE (RD.09+10-11-18)

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD.04+12)

G.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(CT.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423

H.PROVIZIOANE (CT 151)

I.VENITURI IN AVANS (RD.17+18),DIN CARE:

-subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)

-venituri inregistrate in avans (ct 472)

J.CAPITAL SI REZERVE

I.CAPITAL (RD 20 LA 22) DIN CARE:

-capital subscris varsat (ct 1012)

-capital subscris nevarsat (ct 1011)

-patrimoniu regiei (ct 1015)

II. PRIME DE CAPITAL (CT 104)

III.REZERVE DIN REEVALUARE (CT 105)

IV. REZERVE (CT 106)

Actiuni proprii (ct 109)

Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct 141)

Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct 149)

V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (CT 117)...........SOLD C

........SOLD D

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT 121).......SOLD C

.......SOLD D

Repartizarea profitului (ct 129)

CAPITALURI PROPRII-TOTAL (RD 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

Patrimoniu public (ct 1016)

CAPITALURI-TOTAL (RD 34+35)

ADMINISTRATOR,

GROSANU VASILE INTOCMIT,

GROSANU CRISTINA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2007

DENUMIREA INDICATORULUI

NR

RD

Realizari in perioada de raportare

31.12.2006

A

B

CIFRA DE AFACERI NETA (RD 02 LA 05)

PRODUCTIA VANDUTA (CT 701+702+703+704+705+706+708)

VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (CT 707)

VENITURI DIN DOBANZI INREG DE ENTITATE AL CAROR OBIECT DE ACTIVITATE IL CONSTITUIE LEASINGUL (CT 766)

VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI NETE (CT 7411)

2.VARIATIA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE (CT 711) SOLD C

SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE SOLD D

3.PRODUCTIA REALIZATA DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATA (CT 721+722)

ALTE VENITURI DIN EXPLATARE (CT 7417+758)

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (RD 01+06+07+08+09)

5.a)CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE (CT 601+602-7412)

ALTE CHELTUIELI MATERIALE (CT 603+604+606+608)

b)ALTE CHELTUIELI EXTERNE(CU ENERGIE SI APA)(CT 605-7413

c)CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (CT 607)

CHELTUIELI CU PERSONALUL (RD 16+17),DIN CARE :

a)SALARII SI INDEMNIZATII (CT 641+642-7414)

b)CHELTUIELI CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA (CT 645-7415)

7.a)AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE SI NECORPORALE (RD 19-20)

a.1)CHELTUIELI (CT 6811+6813)

a.2)VENITURI (CT 7813)

b)AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE (RD 22-23)

b.1)CHELTUIELI (CT 654+6814)

b.2)VENITURI (CT 754+7814)

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (RD 25 LA 28)

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (CT 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (CT 635)

CHELTUIELI CU DESPAGUBIRI,DONATII SI ACTIVELE CEDATE (CT 658)

CHELTUIELILE PRIVIND DOBANZILE DE REFINANTARE INREGISTRATE DE ENTITATILE AL CAROR OBIECT DE ACTIVITATE IL CONSTITUIE LEASINGUL (CT 666)

AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE (RD 30-31)

-CHELTUIELI (CT 6812)

-VENITURI (CT 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (RD 11 LA 15 +18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

--PROFIT (RD 10-32)

--PIERDERE (RD 32-10)

VENITURI DIN INTERESE PARTICULARE (CT 7611+7613)

--DIN CARE, VENITURILE OBTINUTE DE LA ENTITATILE AFILIATE

10.VENITURI DIN ALTE INVESTITII SI IMPRUMUTURI CARE FAC PARTE DIN ACTIVELE IMOBILIZATE (CT 763)

--DIN CARE VENITURILE OBTINUTE DE LA ENTITATILE AFILIATE

11.VENITURI DIN DOBANZI (CT 766)

--DIN CARE VENITURILE OBTINUTE DE LA ENTITATILE AFILIATE

ALTE VENITURI FINANCIARE (CT 762+764+765+767+768)

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (RD 35+37+39+41)

12.AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMIBILIZARILE FINANCIARE SI A INVESTITIILOR FINANCIARE DETINUTE CA ACTIVE CIRCULANTE (RD 44-45)

--CHELTUIELI (CT 686)

--VENITURI (CT 786)

13.CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE (CT 666-7418)

--DIN CARE,CHELTUIELILE IN RELATIA CU ENTITATILE AFILIATE

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (CT 663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (RD 43+46+48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

---PROFIT (RD 42-49)

----PIERDERE (RD 49-42)

.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA

---PROFIT (RD 10+42-32-49)

-----PIERDERE (RD32+49-10-42)

.VENITURI EXTRAORDINARE (CT 771)

.CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT 671)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

---PROFIT (RD 54-55)

--PIEREDERE (RD 55-54)

VENITURI TOTALE (RD 10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (RD 32+49+55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA --PROFIT (RD 58-59)

--PIERDERE (RD 59-58)

.IMPOZITUL PE PROFIT (CT 691)

.ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS (CT 698)

.PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR PROFIT (RD 60-61-62-63)

---PIERDERE (RD 61+62+63-60)

ADMINISTRATOR  INTOCMIT

GROSANU VASILE GROSANU CRISTINA

16.


Document Info


Accesari: 12750
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )