Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contabilitatea marfurilor

Contabilitate


LICEUL TEORETIC

"sTEFAN CEL MARE"

HÂRLĂUPROIECT PENTRU SUSŢINEREA

EXAMENULUI DE CERTIFICARE

A COMPETENŢELOR

PREOFESIONALE

PROFESOR: CANDIDAT:

CĂLIN CĂLINA MITITELU NICOLETA

LICEUL TEORETIC

"sTEAN CEL MARE"

HÂRLĂU

HÂRLĂU

CUPRINS

Cuprins.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h ...............

Argument.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h ............

Cap1.Delimitari si structuri contabile privind marfurile.................... 737q1618h .................

Cap2.Metode de organizare a contabilitatii marfurilor.................... 737q1618h ...................

2.1.Metoda inventarului permanent.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .

2.2.Metoda inventarului intermitent.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h

Cap3.Contabilitatea sintetica si analitica a marfurilor la pret cu amanuntul.......

Cap4.Documente specifice contabilitatii marfurilor la pret cu amanuntul..........

Cap5.Particularitati ale contabilitatii marfurilor la o întreprindere comerciala cu amanuntul.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h ......

5.1.Cazul inventarului permanent.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h ....

5.2.Cazul inventarului intermitent. .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .

Monografie.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .........

Anexe.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................

Bibliografie.................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .................... 737q1618h .........

Argument

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii sau de alta natura, efectueaza în mod curent tranzactii de cumparari si vânzari de bunuri si servicii.

Operatiile curente de cumparari si vânzari de bunuri si servicii dau continut functiei comerciale a unei firme si se efectueaza pe baza politicilor de cumparari si vânzari stabilite de managerii firmei.

În capul societatilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea marfurilor la pret cu amanuntul numarul tranzactiilor de cumparari si vânzari este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luata în considerare, deoarece marfurile sunt acele elemente de stocuri care se achizitioneaza în vederea revânzarii fara a suferi modificari sau cu modificari neesentiale .

Derularea operatiunilor de cumparari si vânzari de marfuri se face de regula plecând de la pretul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adica pretul definitiv negociat între vânzator si cumparator. Marfurile la pret de vânzare cu amanuntul presupun o evaluare initiala la pret de vânzare , ajungându-se la valoarea pretului cu amanuntul prin aplicarea marjei brute.

Cap.1. Delimitari si structuri contabile

privind marfurile

Marfurile reprezinta o categorie importanta de stocuri, care, în circuitul lor de la producatori pâna la consumatori, genereaza un volum foarte mare de operatii economico-financiare ce se efectueaza prin intermediul unui numar deosebit de mare de agenti economici, cu diferite profiluri de activitate comerciala. Astfel, se poate considera ca exista 3 categorii importante de unitati patrimoniale cu profil comercial si anume: en-gros sau cu ridicata, en detail sau cu amanuntul si mixte.

Unitatile comerciale en-gros sunt cele care asigura desfasurarea acestei forme de circulatie a marfurilor, efectuând operatiuni de cumparare a bunurilor de consum, în cantitati mari si foarte mari, de la producatorii si furnizorii interni si externi, precum si de vânzare a lor în partizi (loturi) mari catre alti agenti economici, de regula cu profil comercial en-detail inclusiv de alimentatie publica. Vânzarile se pot efectua si catre alte unitati patrimoniale, de asemenea, cu profil comercial en-gros.

Unitatile comerciale cu profil en-detail realizeaza aceasta forma de circulatie a marfurilor efectuând cumpararea acestor bunuri, de regula, de la unitatile en-gros, dar si de la producatorii si furnizorii interni, în partizi (loturi) mici sau re1ativ mici, precum si vânzarea lor catre populatie, inclusiv prin unitati de alimentatie publica. Marfurile se vând în starea în care au fost cumparate sau dupa o prelucrare prealabila în vederea consumului în unitati operative special amenajate (restaurante, bufete s.a.).

Unitatile comerciale mixte efectueaza atât operatii comert en-gros, cât si en-detail.

Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracteristic faptul ca au ca obiect de activitate principal sau complementar atât cumpararea, cat si revânzarea marfurilor în scopul obtinerii unui profit. Aceste unitati desfasoara, de regula activitati ce se încadreaza în diverse domenii de activitate.

In categoria marfurilor, care au o structura eterogena se includ atât bunurile pe care agentul economic le cumpara vederea vânzarii în starea în care au fost achizitionate, cât si produsele finite transferate de unitatile producatoare în magazinele proprii de prezentare si desfacere, precum si acele active circulante materiale de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajelor s.a. devenite disponibile în cadrul patrimoniului unitatii economice si care vând tertilor asa cum au fost cumparate.

In ceea ce priveste vânzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se mentioneaza ca, dupa realizarea acestei operatii, se înregistreaza numai scriptic în debitul contului de marfuri (371), prin corespondenta cu creditul conturilor corespunzatoare naturii lor (301, 302, 303, 381 etc.) si nu ocazioneaza aspecte specifice privind evaluarea si preturile de înregistrare în contabilitate. Totodata este justificat sa se aiba în vedere, atunci când este cazul, translocarea diferentelor de pret aferente în creditul sau debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri" dupa cum sunt favorabile si respectiv nefavorabile, prin corespondenta cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzatoare activelor circulante materiale în cauza (308, 388).

Aceasta modalitate de solutionare contabila asigura majorarea, pe de o parte, a cheltuielilor si implicit a costului de productie numai cu ceea ce se consuma efectiv pentru obtinerea produselor finite, iar pe de alta parte a cheltuielilor privind marfurile cu sumele ce privesc vânzarea celorlalte elemente de active circulante materiale.

Organizarea contabilitatii marfurilor este influentata într-o anumita masura de pretul de înregistrare ce se utilizeaza si care, în functie de categoria în care se încadreaza unitatea patrimoniala si implicit de optiunea sa, poate fi costul efectiv de achizitie, pretul prestabilit (standard), pretu1 cu amanuntul sau en-gros.

Costul efectiv de achizitie este recomandat în cazul unitatilor care comercializeaza un numar relativ redus de sortimente de marfuri, cu o frecventa redusa a intrarilor si iesiri­lor, dar în cantitati mari. Caracteristica de baza a acestei metode consta în evaluarea marfurilor si implicit a operatiilor de intrari si iesiri la pretul efectiv de aprovizionare, care în conditiile actuale este fluctuant, fapt ce creeaza anumite dificultati în lega­tura cu evaluarea iesirilor din gestiune.

In situatia utilizarii costului de achizitie ca pret de înregistrare este justificata crearea în cadrul contului 371 ,,Mar­furi" a doua conturi analitice, unul pentru pretul de facturare sau de cumparare (371.01) si celalalt pentru cheltuielile de trans­port-aprovizionare si alte consumuri similare (371.02), ambele cu functia contabila de activ, însa ultimul cu repartizare lunara proportionala cu marfurile vândute, pe baza de coeficient mediu. Pentru operatiile de iesire din patrimoniu, în functie de specificul si interesele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode (C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.) prezentate în cadrul paragrafului privind evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie.

Pretul cu amanuntul sau cel de vânzare en-gros se utilizeaza numai în cazul marfurilor, putând fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial, en detail, en gros sau mixt. De altfel, acest pret se justifica în conditiile unui comert cu articole si sortimente numeroase si o frecventa mare a intrarilor si iesirilor, precum si în situatia organizarii evidentei analitice dupa metoda global-valorica, ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii lui si în cazul evidentei cantitativ-valorice pe sortimente de marfuri.

Pretul analizat, datorita modificarilor cu caracter oarecum frecvent ale preturilor de cumparare, adaosurilor comerciale si altor cauze, se poate reduce sau majora, dupa caz, pe baza de inventar, atunci când este necesar. Aceasta operatie nu contra-vine prevederilor contabile-n vigoare întrucât nu se afecteaza valoarea de intrare în patrimoniu la costul efectiv de achizitie.

Pretul cu amanuntul sau de vânzare en gros se stabileste de catre agentul economic prin luarea în calcul a unui anumit adaos comercial, posibil de realizat, însa atunci când situatia de pe piata se schimba este normal sa se majoreze sau diminueze adaosul comercial si implicit pretul de vânzare, pe baza de inven­tar de schimbare de preturi, cu înregistrarea corespunzatoare în contabilitate.

Altfel spus, majorarea sau reducerea pretului cu amanun­tul sau a celui de vânzare en gros pâna la nivelul costului de achizitie respecta regulile si principiile contabile, fiind un drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci când apreciaza ca este necesar pentru valorificarea în conditii avantajoase a marfurilor si pentru evitarea unor riscuri.

In legatura cu pretul de vânzare cu amanuntul se impune precizarea ca în cazul agentilor economici neplatitori de TVA (cu cifra anuala de afaceri sub 1,5 miliarde lei sau care beneficiaza de prevederi legale exprese) el contine, pe lânga elementele cunoscute, si TVA facturata de furnizori si reprezinta atât pretul de vânzare catre populatie, cât si pretul de evidenta sau de înregistrare în contul de marfuri.

Totodata, se retine ca pentru marfurile lent si greu vanda­bile la care se impune practicarea unor preturi de vânzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar ca la inventa­rierea anuala, sa se constituie provizioane pentru depreciere.

In legatura cu acest ultim aspect, precum si în ceea ce priveste marfurile cu perioada de valabilitate expirata, degradate sau depasite calitativ si totodata neimputabile, se mentioneaza ca, potrivit reglementarilor în vigoare, consiliul de administratie al agentului economic, fara vreo alta aprobare, are competente sa decida efectuarea operatiei de declasare si casare.

Pretul de vânzare cu amanuntul, exclusiv TVA, sau en gros se reflecta in contul de marfuri (371) si este format din costul efectiv de achizitie (pretul facturat de furnizor si cheltuielile de transport-aprovizionare) si adaosul comercial.

In ceea ce priveste utilizarea pretului cu amanuntul sau de vânzare en gros se mentioneaza ca, in activitatea practica, in vederea respectarii regulilor generale de evaluare privind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achizitie si totodata pentru evitarea interpretarilor de natura fiscala se considera ca este necesar si totodata nu contravine reglementarilor in vigoare sa se deschida doua conturi analitice distincte la contul sintetic 378 ,,Diferente de pret la marfuri" si anume:

- 378.01 ,,Diferente de pret la marfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare", cu functia contabila de activ si;

378.02 ,,Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial", cu functia contabila de pasiv, conturi asupra carora se va reveni ulterior.

Pretul cu amanuntul sau de vânzare catre populatie, exclusiv TVA, se determina prin adaugarea la pretul de cumparare (facturare) negociat cu furnizorul a adaosului comercial considerat de agentul economic ca fiind posibil de realizat.

La rândul sau, pretul cu amanuntul total sau de vânzare catre populatie, inclusiv TVA, se calculeaza prin adaugarea la pretul cu amanuntul amintit anterior a cotei legale de TVA. Acest pret reprezinta pretul de înregistrare in contabilitate a marfurilor de catre agentii economici care adopta aceasta varianta de evaluare.

Articol I.         Cap.2. Metode de organizare a contabilitatii marfurilor

Metodele de organizare a contabilitatii marfurilor sunt :

Metoda inventarului permanent:

Metoda inventarului permanenta cost de achizitie

Metoda inventarului permanent la cost standard

Metoda inventarului permanent la pret de vânzare

Metoda inventarului intermitent

2.1. Metoda inventarului permanent

Metoda inventarului permanent asigura cunoasterea în orice moment a nivelului stocurilor , cu ajutorul conturilor de marfuri, realizându-se în acest fel un inventar scriptic continuu. In acest sens în contul "Marfuri" se înregistreaza toate operatiile de intrare si iesire , ceea ce permite stabilirea si cunoasterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât si valoric.

Determinarea nivelului stocurilor impune ca toate operatiunile de intrare-iesire sa fie evaluate la acelasi tip de pret indiferent care ar fi acesta.

Plecând de la posibilele preturi de evaluare, metoda inventarului permanent se poate prezenta în mai multe variante:

a)     Inventar permanent la cost de achizitie

b)    Inventar permanent la cost standard

c)     Inventar permanent la pret de vânzare

Metoda inventarului permanent la cost de achizitie

Se caracterizeaza prin evaluarea stocurilor si miscarii marfurilor la cost de achizitie care de regula este fluctuant pentru acelasi sortiment de marfa. Aceasta fluctuatie presupune calculul costului de achizitie aferent marfurilor vândute dupa anumite procedee si nume:

procedeul costului mediu ponderat

procedeul epuizarii succesive a stocurilor

Pentru reducerile de pret cu caracter comercial (bonificatii, remize, risturne):

Daca reducerile se acorda la facturarea marfii, determina reducerea pretului de vânzare la furnizor, respectiv a costului de achizitie la client. In consecinta, furnizorul va reflecta în creditul contului 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" pretul de vânzare redus, iar clientul în debitul contului 371 "Marfuri" costul de achizitie redus.

Daca reducerile se acorda ulterior facturarii, se considera o cheltuiala de exploatare la furnizorii care le acorda, reflectându-se cu ajutorul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" si un venit din exploatare la clientul care le primeste, reflectându-le cu ajutorul contului 758 "Alte venituri din exploatare."

Metoda inventarului permanent la cost standard

Metoda se poate aplica în conditiile unei relative stabilitati a preturilor, astfel încât, înainte de corectarea cu diferentele, costul standard al marfii iesite sa aiba o valoare informationala (fiind foarte apropiat de costul efectiv de achizitie).

a)      Principiile metodei

evaluarea stocurilor, intrarilor si iesirilor de marfuri la cost standard (prestabilit pe baza preturilor perioadei precedente).

Periodic costul standard se actualizeaza în functie de evolutia reala a preturilor.

- calculul si înregistrarea diferentei între costul standard

si costul de achizitie efectiv atât pentru stocuri cât si pentru intrari si iesiri

Metoda inventarului permanent la pret de vânzare

Principii

Evaluarea stocurilor, intrarilor si iesirilor de marfuri se face la pret de vânzare; pretul de vânzare include costul de achizitie si marja bruta.

Consecinta: deoarece evaluarea marfurilor se face la pret de vânzare, unitatea are datoria sa calculeze si sa înregistreze diferenta dintre pretul de vânzare si costul de achizitie, adica marja bruta aferenta marfurilor intrate, iesite si ramase în stoc.

Aceasta metoda este agreata de 80% din întreprinderile cu manuntul si de alimentatie publica din România deoarece a fost practicata în perioada existentei economiei planificate si centralizate, când pretul de vânzare se caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa. De aceea era posibila aplicarea ei în conditiile organizarii unei contabilitati analitice global-valorice pe gestiune.

În prezent, opiniem ca metoda prezinta nenumarate dezavantaje si în plus permite fie încalcarea unor principii contabile, fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului aferent vânzarii.

a)          Astfel, pretul de vânzare la care se evalueaza marfa la intrarea în patrimoniu nu mai este de actualitate la vânzare ei. Evident, întreprinderea poate vinde marfa la pretul de vânzare al pietii. Dar, atunci pretul de vânzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu pret de înregistrare fara valoare informationala. si în plus se naste întrebarea: "De ce îmi calculez un pret daca la vânzare practic altul?"

b)         Nu este posibila aplicarea metodei în conditiile unei contabilitati analitice global-valorice, pe gestiune. Aceasta deoarece pretul de cumparare al aceleiasi marfi se diferentiaza în functie de calea de intrare a ei si perioada intrarii. Desi procentul de marja se mentine plecând de la preturi de cumparare diferite, pretul de vânzare va fi diferit pentru acelasi sortiment de marfa. In acest caz, în lipsa unei contabilitati analitice cantitativ-valorice, cine va hotarî ce cantitate se vinde la un pret si ce cantitate la alt pret?

Multe întreprinderi reevalueaza marfa ramasa în stoc la pretul de vânzare al ultimului lor intrat. Astfel se încalca principiul "costului istoric", conform caruia marfa iese din patrimoniu la valoarea la care a intrat. si, în plus, marfa nu a fost supusa un ei prelucrari suplimentare pentru a-i adauga sau scadea din valoare. Se încalca si principiul prudentei conform caruia plusvaloarea nu se înregistreaza în contabilitate.

c) În situatia în care se descarca gestiunea pentru marfurile vândute global-valoric pe baza de monetar din vânzari, este posibila denaturarea rezultatului si a situatiei patrimoniale. Astfel, daca marfa s-a vândut la ultimul pret de vânzare calculat si acesta este si cel mai mare, în situatia vânzarii întregii cantitati existente în întreprindere, soldul contului "Marfuri" n-ar fi zero ci creditor. Calculând marja aferenta vânzarii pe baza unui coeficient aplicat la suma încasata pe baza de monetar se denatureaza si costul de achizitie al marfii vândute si implicit rezultatul din exploatare.

In consecinta, exista nenumarate argumente pentru renuntarea la aceasta metoda. Evident, orice alta varianta a metodei inventarului permanent reclama o contabilitate analitica cantitativ-valorica pe sortiment de marfa, lucru imposibil în conditiile inexistentei un ei retele de calculatoare în punctele de vânzare.

Contabilitatea analitica a marfurilor

In vederea determinarii costului de achizitie al marfurilor vândute si a nivelului stocurilor pe structurile impuse de obiectivele de gestiune, este necesara organizarea unei contabilitati analitice.

In principiu aceasta contabilitate este un atribut al gestiunii interne, dar din motive legate de mentinerea si controlul integritatii patrimoniale a fost transferata în contabilitatea financiara.

In consecinta, în cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor, respectiv a stocurilor de marfuri si ambalaje, se poate organiza, în functie de specificul activitatii, dupa una din metodele:

a) Metoda cantitativ-valorica, pe sortimente de marfuri, care se realizeaza cu ajutorul fiselor de cont analitice, pentru valori materiale, deschise pe fiecare sortiment de marfa. Cuprind: data, explicatia, cantitatile intrate/iesite si stocul ramas dupa fiecare operatiune si valorile corespunzatoare (debit, credit, sold) precum si pretul unitar pentru fiecare miscare a marfii.

Intrarile se completeaza pe baza notelor de receptie si constatare de diferente, iar iesirile, pe baza facturilor. Valoarea de intrare a marfii iesite se calculeaza prin metodele permise de Legea contabilitatii (cost mediu ponderat, FIFO sau LIFO).

Permite practicarea de catre agentul economic a metodei inventarului permanent la cost de achizitie. Se poate aplica cu usurinta numai la întreprinderile "en gros"

Da posibilitatea realizarii unei imagini fidele a patrimoniului (respectiv a situatiei marfurilor) si determinarii unui rezultat din vânzarea marfurilor corect.

Metoda cantitativ-valorica permite un control al gestiunilor prin punctaj periodic între cantitatile de marfa înregistrate în fisele de magazie si cele din fisele de cont analitice de la contabilitate.

b) Metoda global-valorica pe gestiune se realizeaza cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse deschise pe gestiuni. Acestea cuprind numai date valorice: valoarea marfurilor intrate (debit) iesite (credit) si a stocului (sold) care se înregistreaza pe baza documentelor centralizatoare: "Recapitulatia marfurilor si ambalajelor primite în ziua de..-" si "Centralizatorul vânzarilor zilnice.."

Desi permite aplicarea unei singure metode de contabilizare a stocurilor si operatiilor cu marfuri si nume metoda inventarului intermitent, se practica si de catre agentii economici care aplica metoda inventarului permanent la pret de vânzare cu sau fara TVA. Respectiv unitati cu amanuntul si de alimentatie publica.

În aceste conditii nu se asigura redarea unei imagini fidele a situatiei marfurilor si determinarea unui rezultat corect din vânzarea marfurilor.

Metoda inventarului intermitent

Caracterizare

Metoda inventarului intermitent se poate aplica la întreprinderile mici si mijlocii si presupune stabilirea iesirilor si înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei.

Valoarea iesirilor de marfuri se determina conform relatiei:

Costul de = Valoarea + Valoarea - Valoarea

achizitie a stocului intrarilor stocului

marfurilor  initial final

vândute

(Cav)  (Si) (I) (Sf.)

sau altfel corelate elementele:

Cmc = I + (Si - Sf.)

Relatia Si - Sf. semnifica variatia stocurilor.

Când Sf. < Si, Camv este mai mare decât costul de achizitie l intrarilor (Camv = I + Si - Sf.) si exprima o diminuare de stoc.

Când Sf. > Si, Camv este mai mic decât costul de achizitie al intrarilor perioadei (Camv = I + Si - Sf) si exprima o majorare de stoc.

Generalizând relatia se poate prezenta :

Camv = I + Variatia stocurilor

Cap.3. Contabilitatea sintetica si analitica a marfurilor la pret cu amanuntul

Articol II.       

Contabilitatea circulatiei marfurilor atât en gros, cat si en detail se organizeaza cu ajutorul a doua conturi sintetice de gradul I, 371 ,,Marfuri" si 378 ,,Diferente de pret la marfuri, care constituie grupa 371 ,,Marfuri" din cadrul clasei a 3-a ,,Conturi de stocuri si productie in curs de executie".

Contul 371 ,,Marfuri" este de activ si reflecta in debit si, de asemenea, in credit, pretul de înregistrare aferent atât marfu­rilor intrate si respectiv iesite în si din gestiune, cat si al celor re­flectate numai scriptic la intrari si iesiri.

Contul analizat se debiteaza prin creditul conturilor care corespund modalitatilor de intrare a marfurilor în patrimoniu si anume:

- 401 "Furnizori", 408 "Furnizori - facturi nesosite" si 542 "Avansuri de trezorerie", pentru achizitionari de la terti cu decontare ulterioara si respectiv din avansuri spre decontare;

- 357 ,,Marfuri aflate la terti" si 401 ,,Furnizori", cu valoa­rea marfurilor aduse din pastrare sau custodie de la terti si res­pectiv cu cheltuielile de transport-aprovizionare si de prelucrare pentru acestea in cazul utilizarii costului efectiv de achizitie ca pret de înregistrare;

- 301 "Materii prime, 302 ''Materiale consumabile", 381 ,,Ambalaje" s.a., pentru vânzarea unor asemenea active circulan­te materiale in starea in care au fost achizitionate (ca atare);

- 345 ,,Produse finite", in cazul transferarii produselor finite obtinute, din activitatea de exploatare, in magazinele pro­prii de prezentare si desfacere;

607 ,,Cheltuieli privind marfurile"  si 7582 ,,Venituri din donatii si subventii primite", pentru marfurile constatate in plus la inventariere si respectiv primite Cu titlu gratuit;

446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", pentru taxele vamale aferente marfurilor importate;

378  « Diferente de pret la marfuri »   si 4428 ,,TVA neexigi­bila", cu adaosul comercial si TVA aferenta pretului cu amanun­tul corespunzatoare intrarilor in gestiune, in cazul in care acest pret este cel de înregistrare s.a.

Contul 371 ,,Marfuri" se crediteaza ca urmare a iesirilor din gestiune, prin debitul conturilor ce corespund cailor sau modalitatilor de iesire din patrimoniu, dupa cum urmeaza:

607 ,,Cheltuieli privind marfurile", pentru vânzari;

671 ,,Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare", cu lipsurile din calamitati;

357 ,,Marfuri aflate la terti", in situatia trimiterii sau lasarii de marfuri în pastrare sau in consignatie la terti;

4511 ,,Decontari în cadrul grupului" si 4521 ,,Decontari privind interesele de participare", cu pretul de înregistrare afe­rent marfurilor livrate societatilor din cadrul grupului si respectiv altor societati legate de participatii;

378 ,,Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA neexi­gibila ", cu adaosul comercial si TVA aferenta pretului cu amanuntul, ambele corespunzatoare marfurilor iesite din gestiune, atunci când evidenta este organizata la acest pret s.a.

Soldul contului 371 ,,Marfuri poate fi debitor, reprezentând pretul de înregistrare (costul efectiv de achizitie sau pretul prestabilit sau pretul de vânzare cu amanuntul sau en gros) aferent marfurilor existente in patrimoniu la sfârsitul perioadei de gestiune.

Soldul contului in cauza, in functie de pretul de înregistrare utilizat, necesita anumite corectari in vederea stabi­lirii valorii nete ce se înscrie in activul bilantului contabil, intr-un post distinct existent in grupa activelor circulante, asa cum se prezinta in continuare.

a. In cazul utilizarii costului efectiv de achizitie:

Pretul de înregistrare +

Valoarea neta = Cheltuielile de transport-aprovizionare −

Provizioanele pentru depreciere

unde:

cheltuielile de transport − aprovizionare reprezinta soldul debitor al contului analitic deschis in acest scop La contul 371 ,,Marfuri";

- provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al contului 397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor"

credit - provizioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul tor al contului 397 ~Provizioane pentru deprecierea marfurilor".

b. In situatia folosirii pretului prestabilit (standard):

Pretul de înregistrare +

Valoarea neta = Diferentele de pret la marfuri −

Provizioanele pentru depreciere

unde:

- diferentele de pret în plus sau în minus la marfuri sunt stabilite sub forma soldului debitor si respectiv creditor la contul cu aceeasi denumire si simbolul 378.

c.  Atunci când se utilizeaza pretul cu amanuntul, sau en gros, inclusiv TVA:

Pretul de înregistrare −

Adaosul comercial +

Valoarea neta = Cheltuielile de transport~aprovizionare −

TVA neexigibila −

Provizioane pentru depreciere

unde:

- adaosul comercial reprezinta soldul creditor al contului 378 « Diferente de pret la marfuri » sau 378.02 « Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercia1 », dupa caz;

- cheltuielile de transport-aprovizionare sunt cumulate, in debitul contului 371 "Marfuri", cu pretul facturat de furnizor sau sunt reprezentate de soldul debitor al contului analitic 378.01 ,,Diferente de pret la marfuri privind cheltuielile de tran­sport-aprovizionare", dupa caz;

- TVA neexigibila se refera la soldul creditor al contului cu aceeasi denumire si simbolul 4428.

In cazul in care pretul de înregistrare este cel de vânzare en gros sau cu amanuntul, ambele fara TVA, se retine ca, in comparatie cu varianta utilizarii pretului cu amanuntul sau en gros inclusiv TVA (lit. b), aceasta taxa nu se ia in calcul cu prilejul determinarii valorii contabile nete.

In cadrul contului 371 ,,Marfuri" este necesar sa se organizeze evidenta analitica global valoric pe unitati de desfa­cere en detail si la nivelul depozitelor sau gestiunilor de vânzare en gros, iar pentru acestea din urma se conduce in plus evidenta cantitativ-valorica pe feluri sau articole de marfuri.

Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este recti­ficativ, bifunctional, iar continutul lui este influentat de pretul de înregistrare utilizat pentru marfuri.

Astfel, atunci când se adopta pretul standard, el se utilizeaza în mod similar cu celelalte conturi de diferente de pret.

In cazul in care pretu1 de înregistrare este cel cu amanuntul sau cel de vânzare en gros, contul 378 ,,Diferente de pret la marfuri" functioneaza ca un cont de pasiv si reflecta numai adaosul comercial, în credit pentru marfurile aprovizio­nate, iar în debit pentru marfurile iesite din patrimoniu.

In situatia utilizarii in activitatea practica a celor doua conturi analitice amintite anterior, contul 378 "Diferente de pret la marfuri" are continut si corespondente specifice, ceea ce se poate observa prin prezentarea continutului fiecaruia din cele doua conturi analitice amintite anterior.

Contul analitic 378.01, « Diferente de pret 1a marfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare » este de activ si og1indeste in debit cheltuielile de transport, încarcare, descarcare, receptie, taxe vamale, comisioane s.a. pe care le ocazioneaza marfurile ce se achizitioneaza de la terti, in corespondenta cu creditul conturilor corespunzatoare modalitatilor de efectuare a lor si anume: 401 ,,Furnizori", pentru cele facturate atât de furnizorii de marfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul transportului (suportate de beneficiar), cat si de unitatile de profil, 542 ,,Avansuri de trezorerie", cu ceea ce se p1ateste din avansuri spre decontare, 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", cu taxele vamale aferente marfurilor importate s.a.

In creditul contului analizat se reflecta cheltuielile de transport-aprovizionare aferente marfurilor iesite din patrimoniu, in corespondenta cu debitul conturilor: 607 ,,Cheltuieli privind marfurile", pentru vânzari, 6582 ,,Donatii si subventii acordate" si 671 ,,Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraor­dinare", respectiv, in cazul donatiilor, lipsurilor neimputabile si pierderilor din calamitati s.a. Sumele care se înscriu in credit se stabilesc pe baza de coeficient mediu, ce se calculeaza in mod obisnuit, cu sume cumulate de la începutul anului.

Soldul contului analitic prezentat este debitor si reprezinta cheltuielile de transport-aprovizionare aferente marfurilor exis­tente in stoc la sfârsitul perioadei de gestiune.

Contul analitic 378.02 ,,Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial" este rectificativ, cu functia contabila de pasiv, înregistrând in credit adaosul comercial aferent marfu­rilor intrate in patrimoniu, in corespondenta cu debitul contului 371. ,,Marfuri". În debitul sau se oglindeste adaosul comercial corespunzator marfurilor iesite din patrimoniu, in corespondenta cu creditul contului 371 ,,Marfuri", adaos care se determina pe baza de coeficient mediu de repartizare, ce se calculeaza dupa formula:

Soldul initial de la contul 378.02 + Rulajul creditor cumulat

Coeficient de la începutul anului, aferent contului 378.02

de =

repartizare Soldul initial de la contul 371 + Rulajul debitor, cumulat de la

începutul anului aferent contului 371

a. Datele privind contul de marfuri, de la numitorul fractiei, nu contin TVA, fapt pentru care se impune ca in prealabil sa se diminueze fiecare element in cauza cu suma aferenta, folosindu-se cota de 15,966% care se aplica la pretul de vânzare total, inclusiv

TVA.

Acest calcul se poate efectua si prin diminuarea pretului de vânzare total, inclusiv TVA, cu taxa neexigibila aferenta, care se determina astfel: Soldul initial creditor de la contul 4428 + Total rulaj creditor cumulat de la începutul anului de la ace1asi cont.

b. Coeficientul de repartizare care se determina se înmul­teste cu valoarea marfurilor existente in stoc la sfârsitu1 lunii de referinta si evaluate la pretul de vânzare, exclusiv TVA neexigibila, obtinându-se adaosul comercial aferent acestor marfuri, suma care va constitui soldul creditor, de la sfârsitul lunii pentru care se face calculul, al contului de diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial (378.02).

c.  Suma astfel obtinuta se deduce din soldul creditor al contului 378.02 « Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial », existent înaintea operatiei de repartizare, determinându-se adaosul comercial aferent marfurilor vândute, care se înscrie in debitul acestui cont si creditul contului 371 ,,Marfuri", cu prilejul descarcarii gestiunii pentru iesirile din cursul perioa­dei, când se debiteaza in plus conturile: 607 ,,Cheltuieli privind marfurile", pentru costul de achizitie si 4428 « TVA neexigibila », cu taxa aferenta, ambele elemente corespunzatoare marfurilor iesite din gestiune.

Agentii economici cu cifra de afaceri de pâna la 1,5 miliar­de lei sunt scutiti de plata TVA, fapt pentru care TVA aferenta marfurilor aprovizionate de la tertii platitori de TVA se include in costul de achizitie al marfurilor, iar cu prilejul descarcarii gestiu­nii pentru marfurile iesite din patrimoniu nu se mai are în vedere aceasta taxa, atât sub aspectul determinarii coeficientului de repartizare al adaosului comercial, cat si in ceea ce priveste utili­zarea contului 4428 ,,TVA neexigibila".

Soldul contului 378.02 ,,Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial" este creditor si reprezinta adaosul comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfârsitul perioadei de gestiune, care se stabileste asa cum s-a prezentat anterior.

În ceea ce priveste organizarea contabilitatii marfurilor se retine si faptul ca la inventarierea anuala se poate. constata deprecierea unora dintre ele, cum este cazul celor lent si greu vandabile, stabilindu-se o valoare de utilitate mai mica decât costul efectiv de achizitie. Pentru diferenta de valoare în minus se constituie provizioane, care se înregistreaza în creditul contului 397 ,,Provizioane pentru deprecierea marfurilor", in corespondenta cu debitul contului 6814 ,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante~.

Contul 397 ,,Provizioane pentru deprecierea marfurilor se debiteaza in exercitiile care urmeaza celui in care s-a creditat,în masura iesirii din patrimoniu a marfurilor pentru care s-au constituit provizioanele sau in cazul in care deprecierea nu s-a produs sau a fost mai mica decât cea preconizata, creditându-se contul 7814 ~Venituri din provizioane pentru deprecierea activitatilor circulante.

Soldul contului analizat poate fi creditor atunci când unitatea are in stoc marfuri depreciate pentru care a constituit provizioane.

Cap.4. Documente specifice contabilitatii marfurilor la pret cu amanuntul

CHITANŢĂ

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.

Tiparit în carnete cu câte 100 de file.

Serveste ca:

document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie;

document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasari si plati si în contabilitate.

Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasat, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.

Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate în Registrul-jurnal de încasari si plati.

Se arhiveaza, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2.)

Articol III.         FACTURA sI FACTURA FISCALĂ

Formular cu regim special de tiparire, înseriere si numerotare.

Tiparit în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

1. Serveste ca:

document de baza caruia se întocmeste documentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;

document de însotire a marfii pe timpul transportului;

document de încarcare în gestiunea primitorului;

document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

2. Se întocmeste, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în 3 exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de însotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de emitent.

Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrarii din cauza unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de însotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de însotire a marfii se înscriu în formularul de factura.

3. Circula:

exemplarul 1 la cumparator;

exemplarul 2 la desfacere;

exemplarul 3 pentru înregistrarea în contabilitate

Sectiune 3.01     

Sectiune 3.02    MONETAR

Formular cu regim special de tiparire si numerotare.

Formularul este tiparit în carnete cu câte 100 file.

Serveste ca:

document justificativ pentru evidentierea la sfârsitul zilei a numerarului existent în casieri, corespunzator marfurilor comercializate;

document justificativ de înregistrare în contabilitate;

document justificativ pe baza caruia se preda contribuabilului numerarul încasat prin casa de catre casier, respectiv de catre vânzator.

Monetarul se utilizeaza numai în cazul vânzarii marfurilor cu amanuntul.

Potrivit reglementarilor în vigoare, în conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma înscrisa în monetar trebuie sa corespunda cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma înregistrata de mâna în registrul de casa, în cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

Valoarea înscrisa în monetar trebuie sa corespunda cu valoarea înscrisa în raportul de gestiune.

2. Se întocmeste în doua exemplare de catre casier sau de catre

persoana împuternicita, la sfârsitul zile, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote si de monede.

3. Circula:

- exemplarul 1 pentru înregistrarea în Registrul-jurnal de încasari si plati;

- exemplarul 2 ramâne în carnet.

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

(b)    Format A4, X4 tiparite pe ambele fete, în blocuri de 150 file

Serveste ca:

document pentru receptia bunurilor aprovizionate;

document justificativ pentru încarcarea în gestiune

act de proba în litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie;

document justificativ de înregistrare în contabilitate;

Se foloseste ca document distinct de receptie în cazul;

bunurilor materiale cuprinse într-o factura sau aviz de însotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;

bunurile materiale primite spre prelucrare în custodie sau în pastrare;

bunuri materiale procurate de la persoane fizice ;

bunurilor materiale care sosesc neînsotite de documente de livrare;

bunuri materiale care prezinta diferente la receptie;

marfurilor intrate în gestiune la care evidenta se tine la pret de vânzare cu amanuntul sau en gros;

In cazurile mentionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se înregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si încarcarea în gestiune se fac pe baza documentului de livrare care însoteste transportul (factura, avizul de însotire a marfii etc.).

Se întocmeste în 2 exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau în unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia în care la receptie se constata diferente. Nota de receptie si constatare de diferente se întocmeste în 3 exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.

In cazul când bunurile materiale sosesc în transa se întocmeste câte un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de însotire a marfii.

Datele de pe verso formularului nu se completeaza decât Atunci când se constata diferente la receptie

(i) DISPOZITIE DE LIVRARE

Format A5 tiparit pe ambele fete, în blocuri a 100 file.

Serveste :

document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzarii;

document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare;

document de baza pentru întocmirea avizului de însotire a marfii sau a facturii, dupa caz.

Se întocmeste în 2 exemplare de catre serviciul desfacere.

Circula:

la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau a altor valori materiale si pentru înregistrarea în evidenta magaziei, semnându-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate (ambele exemplare;

la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantitatilor livrate în evidentele acestuia si pentru întocmirea avizului de însotire a marfii sau facturii, dupa caz (exemplarul 2).

b.     Se arhiveaza:

la magazie (exemplarul 1);

la compartimentul desfacere (exemplarul 2)

Sectiune 3.03    JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI

Format X4, tiparit pe ambele fete în carnete a 50 si 100 file.

Serveste ca:

jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;

document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila;

document de control al unor operatii înregistrate în contabilitate.

Se în tocmeste într-un singur exemplar, având paginile numerotate, în care se înregistreaza zilnic, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibila.

Se întocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si, separat, pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vând ca atare.

Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de prestari servicii.

Circula:

la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

JURNAL PENTRU VÂNZARI

Format X4, tiparit pe ambele fete, în carnete a 100 file.

Serveste ca:

jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii:

document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectata;

document de control al unor operatii înregistrate în contabilitate.

Se întocmeste într-un singur exemplar având paginile numerotate, în care se înregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a TVA colectata datorata.

Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente înlocuitoare) privind vânzarile de valori, materiale sau prestari de servicii, precum si pe baza Borderoului de vânzare (încasare) din ziua de..

Circula;

- la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoarea adaugata.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Cap.5. Particularitati ale contabilitatii marfurilor la o întreprindere comerciala cu amanuntul.

S.C. Metro-car S.A. cu capital social de 500.000 $ având sediul in Calarasi, strada "Prelungirea Bucuresti" nr. 4 comercializeaza masini si utilaje agricole pentru persoane fizice si juridice.

A.     CAZUL INVENTARULUI PERMANENT

O societate comerciala cu activitate de desfacere a marfurilor cu amanuntul dispune la începutul lunii de marfuri în valoare de 11.900.000 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA ( Valoarea TVA - 1.900.00 lei ) cu o diferenta favorabila ( adaos comercial ) de 2.000.000 lei.

În cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatii privind marfurile, asa cum rezulta din jurnalul pentru cumparari:

Se achizitioneaza marfuri: pret de cumparare 14.000.000 lei, TVA deductibila 2.660.000 lei, pretul de vânzare 17.500.000 lei, TVA inclus în pretul de vânzare 3.325.000 lei, pret de vânzare inclusiv TVA 20.825.000 lei.

Nota: La contul 378 s-a înregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000.000 lei x 25%

23.485.000 lei % = % 23.485.000 lei

20.825.000 lei 371 ,, Marfuri "  401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei

2.660.000 lei4426 ,, TVA deductibila " 378 ,,Diferente de pret " 3.500.000 lei

4428 ,,TVA neexigibila "3.325.000 lei

S-au vândut marfuri cu plata în numerar, asa cum rezulta din jurnalul pentru vânzari:

Valoarea marfurilor vândute ( inclusiv TVA ) 14.000.000 lei

Din care: TVA 14.000.000/1.19*19% 2.235.294 lei

Valoarea la pret de vânzare fara TVA 11.764.706 lei

5311 ,,Casa în lei " = % 14.000.000 lei

707 ,,Venituri din vânzarea marfurilor" 11.764.706 lei

4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei

Descarcarea la sfârsitul lunii a gestiunii, cu valoarea marfurilor, vândute presupune calcule si înregistrari:

a)     determinarea coeficientului mediu de diferente de pret ( adaos comercial)

k = TSC ct.378/ TSD ct.371 - TSC ct.4428 x 100 = 5.500.000/27.500.000 x 100 = 20% *

b)    determinarea diferentei de pret aferente marfurilor în stoc (⌂s ) aplicarea cotei procentuale de diferente ( k ) asupra valorii marfurilor ramase în stoc ( sold final cont 371 - sold final cont 4428)

⌂s = (18.725.000 - 2.989.706 ) x 20/100 = 15.735.294 x 20/100 = 3.147.059 lei

c)     determinarea diferentei de pret ( adaos comercial ) aferent marfurilor vândute ( ⌂v ):

⌂v = TSC ct.378 - ⌂s = 5.500.000 - 3.147.059 = 2.352.941lei

d)    calculul costului marfurilor vândute:

14.000.000 - ( 2.235.294 + 2.352.941 ) = 9.411.765 lei

Articolul contabil va fi urmatorul:

% = 371 ,, Marfuri " 14.000.000 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 2.235.294 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 2.352.941 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 9.411.765 lei

Dupa aceste înregistrari, soldul contului de marfuri 18.725.000 lei reprezinta valoarea la pret de vânzare inclusiv TVA, a marfurilor în stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea marfurilor si compararea totalului valorii inventarului, adica soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de marfuri, rezultând fie minus, fie plus de inventar la pret cu amanuntul, inclusiv TVA.

Pentru un calcul cât mai corect este indicat ca atât la numaratorul cât si la numitorul acestui raport sa se ia în considerare soldul initial la 01.01 si rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pâna la sfârsitul perioadei de calcul.

Pentru înregistrarea plusului de inventar este necesar sa se determine adaosul comercial, cât si TVA- ul aferent acestui plus si, prin scaderea acestor elemente se afla valoarea la pret de cumparare a marfurilor constatate în plus cu care se vor diminua cheltuielile privind marfurile.

Exemplu: Se considera ca în urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735.000 lei. Deci:

Sold faptic 18.735.000 lei

Sold scriptic  18.725.000 lei

Plus de inventar ( în pret de vânzare, inclusiv TVA ) 10.000 lei

TVA = 10.000/1.19x19% = 1.597 lei  1.597 lei

Plus de inventar la pret fara TVA 8.403 lei

Adaos comercial = ( 8.403 x 20 )/100=1.681 lei 1.681 lei

Costul marfurilor în plus  6.722 lei

371 ,, Marfuri " = % 10.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei

In cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior, doar inversat, adica:

% = 371 ,, Marfuri " 10.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei

4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei

In cazul minusurilor imputabile, alaturi de înregistrarea de mai sus, efectuata pentru descarcarea contului de marfuri cu valoarea lipsei, se va întocmi, pentru imputarea lipsei, urmatorul articol contabil:

461 ,, Debitori diversi " = % 10.000 lei

7711 ,, Venituri din despagubiri si penalitati " 8.403 lei

4427 ,, TVA colectata " 1.597 lei

Pentru regularizarea taxei pe valoare adaugata se efectueaza înregistrarea:

= 4426 ,, TVA deductibila " 2.660.000 lei

4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei

4424 ,, TVA de recuperat 424.706 lei

Observatie: Conturile 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " si 707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor " se închid pe seama contului de rezultate 121 ,, Profit si pierdere ".

Exemplu nostru se refera la comertul cu amanuntul si întrucât evidenta acestor gestiuni se tine global valoric, la nivel de unitate, este necesara folosirea pretului de vânzare cu amanuntul, inclusiv TVA ca pret de înregistrare. În aceasta situatie pentru considerentele mai înainte prezentate, se folosesc conturile 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri "

In conditiile practicarii metodei ,, inventarului intermitent ", marfurile se înregistreaza direct pe cheltuieli în momentul aprovizionarii, evident evaluându-se la pretul efectiv de cumparare, astfel ca nu mai este necesara folosirea pentru scopul aratat mai înainte a conturilor 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri " asa cum se constata din aplicatia urmatoare.

B.     CAZUL INVENTARULUI INTERMITENT

La începutul exercitiului se preia în exploatare pretul de cumparare al marfurilor din stoc.

607 ,, Cheltuieli privind marfurile " = 371 ,, Marfuri " 8.000.000 lei

Înregistrarea costului marfurilor aprovizionate:

= 401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile "  14.000.000 lei

4426 ,, TVA deductibila " 2.660.000 lei

Înregistrarea vânzarii marfurilor cu numerar:

5311 ,, Casa în lei " = % 14.000.000 lei

707 ,, Venituri din vânzarea

marfurilor " 11.764.706 lei

4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei

Înregistrarea la sfârsitul lunii a costului marfurilor în stoc pe baza inventarierii în valoare de 12.594.957 lei.

371 ,, Marfuri " = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 12.594.957 lei

Determinarea costului marfurilor vândute care se va transfera, ca si în cazul anterior, asupra contului 121 ,, Profit si pierdere " se efectueaza pe baza relatiei:

E = Si+I-Sf = 8.000.000 + 14.000.000 - 12.594.957 = 9.405.043 lei.

Metoda de contabilitate a marfurilor la pret de vânzare în conditiile organizarii analitice global - valorice exemplificata mai sus este aplicabila într-o economie în care pretul de vânzare s-ar caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa.

In conditiile de azi ale economiei din România, metoda prezinta nenumarate dezavantaje si în plus permite fie încalcarea unor principii contabile, fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului financiar. In consecinta se poate renunta la metoda global valorica în favoarea metodei cantitativ valorice, pe sortimente de marfa, solutie greu de optat în conditiile inexistentei unei dotari corespunzatoare cu calculatoare a retelei comerciale.

Pentru exemplificarea metodei de evidenta la pret de vânzare în conditiile contabilitatii analitice cantitativ valorice pe sortimente ( pentru simplificare se ia un singur sortiment V ), se considera urmatoarele date:

I.           Stoc la începutul perioadei:

sortimentul V la pret de vânzare 100 u x 5000 lei = 5.000.000 lei

marja bruta redusa ( Mr. )  20% 1.000.000 lei

cost de achizitie ( pret de cumparare ) 4.000.000 lei

Nota: Pentru simplificare se face abstractie de TVA

II.        Operatii în cursul exercitiului:

cumpararea de marfuri: 600 u, sortimentul V

Pc 600 u x 4.500 lei = 2.700.000 lei

Mb 25% x 2.700.000 lei = 675.000 lei

Pv total = 3.375.000 lei

Pv unitar 3.375.000 lei / 600 u = 5.625 lei/u

371 ,, Marfuri " = % 3.375.000 lei

401 ,, Furnizori " 2.700.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 675.000 lei

Vânzare de marfuri: 800 u, sortimentul V

Pv 800 u x 5.000 lei = 4.000.000 lei

Mr 20% = 800.000 lei

Costul marfii vândute (Pc) = 3.200.000 lei

a)     vânzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor " 4.000.000 lei

b)    iesirea din gestiune a marfurilor

= 371 ,, Marfuri " 4.000.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurile "  3.200.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri "  800.000 lei

Cumparari de marfuri: 400 u, sortimentul V

Pc 400 u x 4.600 lei = 1.840.000 lei

Mb 25% x 1.840.000 lei = 460.000 lei

Pv total  = 2.300.000 lei

Pv unitar 2.300.000 lei/400 u = 5.750 lei

371 ,, Marfuri " = % 2.300.000 lei

401 ,, Furnizori " 1.800.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri " 460.000 lei

Vânzare de marfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc (atâtea au mai ramas din cele 1.000 u, dupa ce s-au vândut, la op.2, 800 u), 600 u din primul lot intrat ( op.1 ) si se completeaza cu 100 u din urmatorul lot intrat ( op.3 ).

200 u x 5.000 lei = 1.000.000 lei

600 u x 5.625 lei = 3.375.000 lei

100 u x 5.750 lei = 575.000 lei

Pv = 4.950.000 lei

Mr 20% = 990.000 lei

Costul marfurilor vândute= 3.960.000 lei

a)     Vânzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor " 4.950.000 lei

b)    Iesirea din gestiune a marfurilor

= 371 ,, Marfuri " 4.950.000 lei

607 ,, Cheltuieli privind marfurilor "  3.960.000 lei

378 ,, Diferente de pret la marfuri "  990.000 lei

Dupa operatiile efectuate, situatia conturilor se prezinta astfel:

(a)     D 371 ,, Marfuri " C

Si: 1.000 x 5.000 = 5.000.000

600 x 5.625 = 3.375.000

400 x 5.750 = 2.300.000

800 x 5.000 = 4.000.000

200 x 5.000 = 1.000.000

600 x 5.625 = 3.375.000

100 x 5.750 = 4.950.000

TSD  10.675.000

SFD  1.725.000

TSC  8.950.000

(b)            D 378 ,, Diferente de pret la marfuri " C

990.000

Si: 1.000.000

460.000

TSD  1.790.000

TSC: 2.135.000

SFC:  345.000

Calculul Costului de achizitie ( pretul de cumparare ) al marfurilor în stoc:

- Stoc pret de vânzare 1.725.000 lei

- marja stoc 20% 345.000 lei

- cost achizitie ( pret de cumparare ) stoc 1.380.000 lei

La sfârsitul lunii se închid conturile de venituri si cheltuieli pe seama contului de rezultate.

MONOGRAFIE

O societate comerciala cu obiect de activitate desfacerea marfurilor cu amanuntul prezinta la începutul lunii aprilie urmatoarea situatie:

BILANŢ INIŢIAL

Simbol

cont

Denumire cont

Sold

initial

Simbol

cont

Denumire cont

Sold

initial

Terenuri

Capital subscris varsat

Constructii

Rezerve legale

Echipamente tehnologice

Amortizarea constructiilor

Mijloace de transport

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Materii prime

Dif.  de pret la marfuri

Marfuri

Furnizori

Ambalaje

Efecte de platit

Clienti

TVA neexigibila

Conturi la banci în lei

Alte taxe, impozite si varsaminte asimilate

Casa în lei

Creditori diversi

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

În cursul lunii au loc urmatoarele operatii economico-financiare:

Se cumpara marfuri în valoare de 4000000 lei, TVA 19%, cu factura nr. 86/12.04.

Se receptioneaza marfurile cumparate, societatea practicând un adaos comercial de 30%.

Se vând marfuri în valoare de 5569200 lei, TVA inclus, conform chitantei nr. 181/18.04.

Se doneaza marfuri catre terti în valoare de 1200000 lei. Se înregistreaza TVA colectata aferenta donatiei.

Se achita prin casierie contravaloarea facturii nr. 86/12.04.

Se cumpara fara factura marfuri de la furnizorul N, în valoare de 3000000lei, TVA 19%.

Ulterior se primeste factura nr. 81/23.04 aferenta marfurilor cumparate de la furnizorul N, se înregistreaza TVA deductibila si se plateste furnizorul prin casierie.

Se înregistreaza pe baza Notei de receptie un adaos comercial de 30% pentru marfurile cumparate cu factura nr. 81/23.04.

Se vând marfuri în valoare de 5000000 lei, TVA colectata inclus, conform chitantei nr. 210/25.04.

Se înregistreaza factura pentru consumul de energie electrica 600000 lei, TVA 19%.

Se înregistreaza factura pentru serviciile telefonice 400000 lei TVA 19%.

Se înregistreaza statul de plata al salariilor în valoare de 8000000 lei.

Se înregistreaza lipsa la inventar marfuri în valoare de 1000000 lei, neimputabila. Se înregistreaza TVA colectata 19%.

Se descarca gestiunea de marfa vânduta.

Se înregistreaza contributiile unitatii la Asigurarile Sociale 24,5% si la Fondul de somaj 1%.

Se înregistreaza retineri din salariile angajatilor astfel: contributia la Asigurarile Sociale-9,5%, contributia la Asigurarile Sociale de sanatate,- 6,5%, contributia la Fondul de somaj 1% si impozitul pe salarii-16%.

Se achita salariile cuvenite angajatilor.

Se închid conturile de venituri si cheltuieli.

Se regularizeaza TVA-ul.

Se cere:

înregistrarea operatiilor economico-financiare în Registrul Jurnal.

Întocmirea registrului Cartea Mare

Întocmirea Balantei de verificare cu 4 serii de egalitati.

REGISTRU-JURNAL

Nr. Debit Credit Suma Explicatii

Cumparare marfuri cu factura nr. 86/12.04

Receptionare marfuri pe baza Notei de receptie

Vânzare de marfuri în numerar pe baza chitantei 181/18.04

4a

Înregistrare donatie de marfuri

4b

Înregistrare TVA aferenta donatiei

Înregistrare achitare factura nr. 86/12.04 pe baza de chitanta

Cumparare marfuri fara factura

7a

Primire factura nr. 81/23.04

7b

Înregistrare TVA deductibila

7c

Se plateste furnizorul N din casierie pe baza de chitanta

Receptionare marfuri de la clientul N pe baza Notei de receptie

Vânzare marfuri prin casierie pe baza de chitanta

Înregistrare factura pentru consumul de energie electrica

Înregistrare factura pentru servicii telefonice

Înregistrare stat de plata

13a

Înregistrare lipsa la inventar de marfuri

13b

Înregistrare TVA colectata aferenta lipsei la inventar

Descarcare gestiune de marfa vânduta pe baza Jurnalului de vânzari

K= 2000000+2100000 . =

11900000+10829000-(1900000+1729000) 19100000

0,0215 x 13882000 = 298436

15a

Contributia unitatii la Asigur. Sociale pe baza Statului de salarii

15b

Contributia unitatii la Fondul de somaj pe baza de Stat de salarii

Înregistrarea retinerilor din salariile personalului pe baza Statului de salarii

Se achita salariile angajatilor conform Statului de salarii

18a

Închiderea cheltuielilor conform Notei contabile

18b

Se închide contul de venituri pe baza Notei contabile

Se regularizeaza TVA -ul conform Decontului de TVA

REGISTRUL CARTEA MARE

Debit 1012 Credit Debit 1061 Credit Debit 121 Credit

Sic=25000000

Sic=14000000

Sid= -

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Rd=22441537

Rc=8882000

Tsd= -

Tsc=25000000

Tsd= -

Tsc=14000000

Tsd=22441537

Tsc=8882000

Sfc=25000000 Sfc=14000000 Sfd=13559537

Debit 2111 Credit Debit 212 Credit Debit 2131 Credit

Sid=12500000

Sid=8500000

Sid=5000000

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Tsd=12500000

Tsc= -

Tsd=8500000

Tsc= -

Tsd=5000000

Tsc= -

Sfd= 12500000 Sfd=8500000 Sfd=5000000

Debit 2133 Credit Debit 2812 Credit Debit 2813 Credit

Sid=6000000

Sic=3100000

Sic=5200000

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Tsd=6000000

Tsc= -

Tsd= -

Tsc=3100000

Tsd= -

Tsc=5200000

Sfd=6000000 Sfc=3100000 Sfc=5200000

Debit 301 Credit Debit 371 Credit Debit 381 Credit

Sid=3000000

Sid=11900000

Sid=1800000

Rd= -

Rc= -

Rd=4000000

2188000

3000000

1641000

Rc=1200000

1000000

10569000

Rd= -

Rc= -

Tsd=3000000

Tsc= -

Tsd=22729000

Tsc=12769200

Tsd=1800000

Tsc= -

Sfd=3000000 Sfd=9959800 Sfd=1800000

Debit 401 Credit Debit 378 Credit Debit 403 Credit

Sic=13500000

Sic=2000000

Sic=2200000

Rd=4760000

3570000

Rc= 4760000

3570000

714000

476000

Rd=298463

Rc=1200000

900000

Rd= -

Rc= -

Tsd=8330000

Tsc=23020000

Tsd= 298463

Tsc=4100000

Tsd= -

Tsc=2200000

Sfc=14690000 Sfc=3801537 Sfc=2200000

Debit 408 Credit Debit 411 Credit Debit 421 Credit

Sic= -

Sid=9000000

Sic= -

Rd=3570000

Rc=3570000

Rd= -

Rc= -

Rd=2640000

5360000

Rc=8000000

Tsd=3570000

Tsc=3570000

Tsd=9000000

Tsc= -

Tsd=8000000

Tsc=8000000

0 Sfd=9000000 0

Debit 4311 Credit Debit 4312 Credit Debit 4314 Credit

Sic= -

Sic= -

Sic= -

Rd= -

Rc=1960000

Rd= -

Rc=760000

Rd= -

Rc=520000

Tsd= -

Tsc=1960000

Tsd= -

Tsc=760000

Tsd= -

Tsc=520000

Sfc=1960000 Sfc=760000 Sfc=520000

Debit 4371 Credit Debit 4372 Credit Debit 4423 Credit

Sic= -

Sic= -

Sic= -

Rd= -

Rc=280000

Rd= -

Rc=80000

Rd= -

Rc=585200

Tsd= -

Tsc=280000

Tsd= -

Tsc=80000

Tsd= -

Tsc=585200

Sfc= 280000 Sfc=80000 Sfc=585200

Debit 4426 Credit Debit 4427 Credit Debit 4428 Credit

Sid= -

Sic= -

Sic=1900000

Rd=760000

570000

114000

76000

Rc=1520000

Rd=2105200

Rc=889200

228000

798000

190000

Rd=570000

1687200

Rc=988000

570000

741000

Tsd=1520000

Tsc=1520000

Tsd=2105200

Tsc=2105200

Tsd=2257200

Tsc=4199000

0 0 Sfc=1941800

Debit 444 Credit Debit 446 Credit Debit 462 Credit

Sic= -

Sic=6800000

Sic=1200000

Rd= -

Rc=1280000

Rd= -

Rc= -

Rd= -

Rc= -

Tsd= -

Tsc=1280000

Tsd= -

Tsc=6800000

Tsd= -

Tsc=1200000

Sfc=1280000 Sfc=6800000 Sfc=1200000

Debit 5121 Credit Debit 5311 Credit Debit 605 Credit

Sid=14000000

Sid=4200000

Sid= -

Rd= -

Rc= -

Rd=5569200

5000000

Rc=4760000

3570000

5360000

Rd=600000

Rc=600000

Tsd=14000000

Tsc= -

Tsd=14679200

Tsc=13690000

Tsd=600000

Tsc=600000

Sfd=14000000 Sfd=1079200 0

Debit 607 Credit Debit 626 Credit Debit 635 Credit

Sid= -

Sid= -

Sid= -

Rd=8583537

Rc=8583537

Rd=400000

Rc=400000

Rd=418000

Rc=418000

Tsd=8583537

Tsc=8583537

Tsd= 400000

Tsc=400000

Tsd=418000

Tsc=418000

0 0 0

Debit 641 Credit Debit 6451 Credit Debit 6452 Credit

Sid= -

Sid= -

Sid= -

Rd=8000000

Rc=8000000

Rd=1960000

Rc=1960000

Rd=280000

Rc=280000

Tsd=8000000

Tsc=8000000

Tsd=1960000

Tsc=1960000

Tsd=280000

Tsc=280000

0 0 0

Debit 6582 Credit Debit 6588 Credit Debit 707 Credit

Sid= -

Sid= -

Sic= -

Rd=1200000

Rc=1200000

Rd=1000000

Rc=1000000

Rd=8882000

Rc=4680000

4202000

Tsd=1200000

Tsc=1200000

Tsd=1000000

Tsc=1000000

Tsd=8882000

Tsc=8882000

0 0 0

BALANŢĂ DE VERIFICARE

Nr.

Crt.

Simbol

Cont

Solduri initiale

Rulaje lunare

Total sume

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit 

Debit

Credit

Debit

Credit

TOTAL

ANEXE

*Chitanta de casa

Unitatea: S.C.FORTUNA S.A.

Cod fiscal:R5513074

Nr. înreg. Reg. Comertului: J09/432194 Nr. 3965418

Localitatea: Brasov

Judetul:Brasov

Chitanta nr. 35/ 01.05.2000

Am primit de la: S.C. ALFA SRL BRĂILA suma de 11.900.000 lei,

adica: unsprezece milioane noua sute mii lei reprezentând contravaloare facturii

fiscale nr. 5230617 din 28.04.2000.

Casier.........

(semnatura si stampila)

*Bon de consum

Societatea FORTUNA S.A. Brasov

BON DE CONSUM

Nr. document  Data (colectiv)

Nr.

Crt.

Denumirea

materialelor

Cant. necesara

Cod

U M

Cant. eliberata

Pret unitar

Valoare

Faina

Kg.

Data si semnatura sef compartiment Gestionar Primitor

Anexa 3

Vânzator: S.C. MECANICA S.A  Cumparator:S.C. FORMA S.A.

Botosani Cod fiscal R12135176

Nr. înreg.R.Com. J/07/01/1999  Localitatea Botosani

Cod fiscal: 605690 Judetul Botosani

Judetul Botosani  Cont 2012.1-12981.1/ROL

Cont 2511-1-43.2/ROL Banca: B.C.R. Botosani

Banca B.C.R. Botosani

FACTURA

FISCALĂ

Nr. facturii_____________1512

Data (ziua, luna, anul) 10.01.2004

Nr. aviz de însotire a marfii______

(daca este cazul)

Cota T.V.A. 19%

Nr.

Denumirea

U.M

Cantitatea

Pretul unitar

Valoarea

Valoarea

Crt.

Produselor sau serviciilor

(fara TVA)

Lei

TVA

lei

lei

5(3x4)

Calculator PC

buc

Semnatura si

stampila

Furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului POPESCU CRISTI

B.I. Seria GD nr. 0144080

Mijloc de transport............

Nr..................

Expeditia s-a facut în prezenta noastra la

data de 17.01.2004 ora 14

Semnaturile_____ _______ ______ ___________

Total

Din care:

Accize

x

Semnatura

De primire

Total de plata

(col. 5 + col. 6)

19040000

Unitatea_________________ Nota de receptie si constatare diferente

Numar

Data

Cod furnizor

Cod primitor

Nr. Contract

Comanda

Nr. fact

Aviz a marfii

Cont creditor

document

Ziua

Luna

Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de _____________, din ______________, cu vagonul/auto nr.__________ ______ ____ ______

documente însotitoare________________ delegat_____ _______ ______ _______ constatându-se urmatoarele__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor receptionate

Cont debitor

Cod

U/M

Cantitatea conform documente

Receptionat

Cantitate

Pr unitar

Valoare

Comisia de receptie Primit în gestiune

Numele si Prenumele

Semnatura

Numele si Prenumele

Semnatura

Data

Semnatura

Unitatea S.C. Mecanica S.A. Botosani

U

OP

Nr.

Data

Cod

Cod

Nr. comanda

Nr.

PAD

Docu

Z

L

A

Predator

primitor

Cod produs

poz.

ment

NOTA DE PREDARE

Nr.

Denumirea

Cont

Cod

U.M.

Cantitatea elib

Pret unitar

Valoarea

Crt.

materialelor

Debitor

Creditor

Întregi

Z

Lei

B

Lei

B

Deseu otel

kg

Data si semnatura

Viza CTC (propus miscare)

Gestionar

Primitor

S.C. Mecanica S.A.

Botosani

JURNAL PENTRU VÂNZĂRI

Nr.

Factura sau doc. legal aprobat

Cod

Total

neimpozabile

Cota TVA

crt.

Data

nr.

cumparatorul

Fiscal

factura

Total

din care scutite

export

denumire

inclusiv TVA

cu deducere

fara deducere

TVA 0

baza

val.TVA

Popescu Cristi

SC Alfa SRL

Galati

TOTAL

ORDIN DE PLATĂ NR.

PLĂTIŢI

LEI, ADICĂ

 

LEI

 

PLĂTITOR.............

PRIMIREA/ACCEPTAREA..

SEMNĂTURA

CĂTRE BENEFICIAR...

ÎN CONT:

COD FISCAL

DIN CONT

 

DE LA BANCA............

PRIN TREZORERIA..........

............. DIN CONT

R

A

LA BANCA........

SEMN PLĂTITOR DATA EMITERII EXP

LA DATA DE:

P

 

ATENŢIE SE UTILIZEAZĂ ÎN RELAŢIA CU TREZORERIA STATULUI

Bibliografie

,,Contabilitatea româneasca ( armonizata cu Directiile Contabile Europene ) Editura Intelcredo 2003

Autori: profesor. universitar doctor Iacob Petru Pântea profesor Gheorghe Bodea

,,Bazele contabilitatii - Concepte, Modele, Glasor ,,Editura Gorun Iasi 2002

Autori: Rusalim Petris, Iuliana Georgescu, Dorin Budugan, Leontina Betianu

,, Contabilitatea financiara a întreprinderilor armonizata cu Directiile contabile europene

Standardele internationale ale contabilitatii,, Editura B.C.V Iasi Autori: Victor Munteanu, Marilena Zuca, Alice-Emilia Ţânta, stefan Zuca

,,Bazele contabilitatii,, Editura de Vest Timisoara 1994 Autori: Epuran Nicolaie, Popa Adrian

,,Contabilitatea si consolidarea conturilor anuale la societatile de grup,,

Editura Lucman Serv Bucuresti 1997 Autori: Munteanu V

,, Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind TVA, cu modificarile

,,Conturile anuala in societatile comerciale'' - Georgescu I. - Editura Sedeam Libris Iasi, 1999

,,Bazele contabilitatii" - Pantea I.P. - Editura Intelcredo Dena, 1995

,,Contabilitatea generala" - vol. I si II Universitatea ,,Al. I. Cuza" Iasi, 1998

,,Bazele contabilitatii" - Petris R. , Editura Garun, Iasi 2000


Document Info


Accesari: 25748
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )