Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Contabilitatea veniturilor din activitatea de exploatare

Contabilitate
Contabilitatea veniturilor din activitatea de exploatareEvidenta veniturilor din activitatea de exploatare se realizeaza cu ajutorul conturilor din urmatoarele grupe de conturi:

"Cifra de afaceri neta";

"Variatia stocurilor";

"Venituri din productia de imobilizari";

"Venituri din subventii de exploatare";

"Alte venituri din exploatare".

>

Definitii

 
În aceasta categorie se încadreaza si conturile sintetice operationale de gradul al doilea ale contului 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare".

1) Veniturile privind cifra de afaceri neta sunt considerate venituri generate de activitatea de baza, deoarece sunt legate direct sau indirect de profilul principal de activitate al agentilor economici si detin ponderea cea mai mare în veniturile totale realizate de unitatile patrimoniale.

În contabilitate se urmaresc cu ajutorul unor conturi distincte pe elemente primare de venituri cuprinse în grupa 70 "Cifra de afaceri neta".

Veniturile din vânzari de produse finite se compun din pretul de vânzare negociat al acestora, exclusiv taxa 616h73g pe valoarea adaugata.

a) Contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite se realizeaza cu ajutorul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite".

Operatiile economice referitoare la acest cont, se reflecta astfel:

Ř vânzarea de produse finite catre clienti, pe baza de facturi:

"Clienti" = %

701 "Venituri din vânzarea

produselor finite"

4427 "TVA colectata"

Ř livrarea produselor finite pentru care nu s-au întocmit facturi:

"Clienti - facturi de întocmit" = %

701 "Venituri din vânzarea

produselor finite"

4428 "TVA neexigibila"

b) În anumite cazuri, semifabricatele pot fi livrate tertilor, situatie ce genereaza venituri ce se evidentiaza cu ajutorul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor". Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite, cu deosebirea ca în locul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se utilizeaza contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor".

c) Rebuturile, materialele recuperabile si deseurile obtinute din procesul de productie sunt cunoscute sub denumirea de produse reziduale. În situatia în care acestea se vând, se obtin venituri ce se reflecta cu ajutorul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale". Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite, cu deosebirea ca în locul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se utilizeaza contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale".

d) Valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru terti se considera venituri ale activitatii de exploatare si se evidentiaza cu ajutorul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate". Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite cu urmatoarele deosebiri:

în locul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se utilizeaza contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate";

contul de venituri reflecta tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

în plus se efectueaza înregistrarile:

Ř reflectarea contravalorii lucrarilor executate si serviciilor prestate, încasate în
numerar:

"Casa în lei" = %

704 "Venituri din lucrari executate

si servicii prestate"

4427 "TVA colectata"

Ř evidentierea veniturilor înregistrate în avans aferente perioadei curente:

"Venituri înregistrate în avans" = 704 "Venituri din lucrari executate

si servicii prestate"

concomitent, TVA neexigibila devine colectata:

"TVA neexigibila" = 4427 "TVA colectata"

e) În veniturile activitatii de exploatare se încadreaza si valoarea studiilor si cercetarilor efectuate pentru terti pe baza de contracte de cercetare sau comenzi. Evidenta veniturilor respective se realizeaza cu ajutorul contului 705 "Venituri din studii si cercetari". Operatiile economice sunt asemanatoare cu cele prezentate la contabilitatea veniturilor din vânzarea produselor finite cu deosebirea ca în locul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se utilizeaza contul 705 "Venituri din studii si cercetari".

f) În categoria veniturilor se includ si redeventele, locatiile de gestiune si chiriile ce se evidentiaza cu contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii". Operatiile economice sunt urmatoarele:

Ř se înregistreaza valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a
chiriilor pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatori sau chiriasi:

"Debitori diversi" = %

706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

4427 "TVA colectata"

În locul contului 461 "Debitori diversi" se poate utiliza si contul 4111 "Clienti".

Ř reflectarea redeventelor, locatiilor de gestiune si a chiriilor pentru care nu s-au
întocmit facturi:

"Clienti - facturi de întocmit" = %

706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

4428 "TVA neexigibila"

Ř evidentierea sumelor încasate în numerar fara trecerea lor în categoria creantelor
din concesiuni, locatii de gestiune, chirii, precum si pentru folosirea brevetelor,
marcilor si a altor drepturi similare:

"Casa în lei" = %

706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

4427 "TVA colectata"

În situatia în care sumele sunt încasate prin contul de disponibil de la banca, în locul contului 5311 "Casa în lei" se utilizeaza contul 5121 "Conturi la banci în lei".

Ř reflectarea sumelor încasate în avans ca redevente, locatii de gestiune
si chirii care se fac venituri ale perioadei curente sau exercitiului în curs:

"Venituri înregistrate în avans" = 706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

concomitent, TVA neexigibila devine colectata:

"TVA neexigibila" = 4427 "TVA colectata"

Ř se înregistreaza sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac
venituri ale unitatii:

"Alte creante în legatura = %

cu personalul" 706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

4427 "TVA colectata"

g) Vânzarile de marfuri se întâlnesc la unitatile cu profil comercial sau la unitati cu alt profil care dispun de depozite de marfuri cu ridicata sau de unitati de desfacere cu amanuntul a marfurilor. Indiferent de natura vânzarilor, acestea fac obiectul contului 707 "Venituri din vânzarea marfurilor". Operatiile economice se prezinta astfel:

Ř reflectarea marfurilor livrate clientilor pe baza de facturi:

"Clienti" = %

707 "Venituri din vânzareamarfurilor"

4427 "TVA colectata"

evidentierea marfurilor livrate catre clienti pentru care nu s-au întocmit facturi:

"Clienti - facturi de întocmit" = %

707 "Venituri din vânzarea

marfurilor"

4428 "TVA neexigibila"

Ř reflectarea sumelor încasate în numerar din vânzarea cu amanuntul a marfurilor:

"Casa în lei" = %

707 "Venituri din vânzarea

marfurilor"

4427 "TVA colectata"

Agentii economici care utilizeaza pentru evidenta stocurilor de marfuri metoda inventarului permanent, trebuie sa înregistreze în contabilitate, alaturi de realizarea veniturilor si descarcarea gestiunii de marfurile iesite.

>

Componenta

 
h) În categoria veniturilor din activitati diverse, se cuprind: comisioanele primite, serviciile prestate în interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii contra plata, veniturile din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. Contabilitatea acestora se realizeaza cu ajutorul contului 708 "Venituri din activitati diverse". Operatiile economice privind veniturile din activitati diverse sunt urmatoarele:

reflectarea sumelor facturate clientilor reprezentând venituri din activitati diverse:

"Clienti" = %

708 "Venituri din activitati diverse"

4427 "TVA colectata"

Ř evidentierea sumelor datorate de clienti, pentru care nu s-au întocmit facturi,
din activitati diverse:

"Clienti - facturi de întocmit" = %

708 "Venituri din activitati diverse"

4428 "TVA neexigibila"

Ř se înregistreaza valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite
de clienti:

"Clienti - creditori" = 708 "Venituri din activitati diverse"

~ concomitent, se evidentiaza taxa pe valoarea adaugata aferenta
ambalajelor retinute de clienti:

"Clienti" = 4427 "TVA colectata"

Ř reflectarea sumelor datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru
acesta si care se fac venituri ale unitatii:

"Alte creante în legatura cu = %

personalul" 708 "Venituri din activitati diverse"

4427 "TVA colectata"

Ř evidentierea sumelor încasate de la terti în numerar, reprezentând venituri
din activitati diverse:

"Casa în lei" = %

708 "Venituri din activitati diverse"

4427 "TVA colectata"

În cazul în care sumele sunt încasate în contul de disponibil de la banca, atunci în locul contului 5311 "Casa în lei" se utilizeaza contul 5121 "Conturi la banci în lei".

Ř reflectarea veniturilor înregistrate în avans provenind din activitati diverse, aferente
perioadei curente sau exercitiului în curs:

"Venituri înregistrate în avans" = 708 "Venituri din activitati diverse"

~ concomitent, taxa pe valoarea adaugata neexigibila devine colectata:

"TVA neexigibila" = 4427 "TVA colectata"

Consideratii

 

I

Functionare cont

 
În sistemul actual de contabilitate se considera venituri atât productia vânduta ce se reflecta în creditul conturilor din grupa 70 "Cifra de afaceri neta", la care se adauga daca este cazul veniturile reflectate în grupele de conturi 72, 74, 75, 78 cât si variatia stocurilor de produse si comenzi în curs de executie de la finele perioadei fata de cele de la începutul perioadei. Pentru urmarirea evolutiei respectivelor stocuri se utilizeaza contul 711 "Variatia stocurilor", cont ce apare numai la unitatile economice care obtin productie depozitabila sau au productie nedepozitabila în curs de executie. Functia contului 711 "Variatia stocurilor" difera de functia conturilor de venituri, prin trecerea asupra rezultatului exercitiului numai a soldului, debitor sau creditor, în timp ce în cazul celorlalte conturi de venituri, asupra rezultatului exercitiului se trec rulajele creditoare ale acestora.

Contul 711 "Variatia stocurilor", din punct de vedere al functiei contabile este un cont bifunctional. Soldul contului poate fi în cursul lunii:

creditor, când productia stocata intrata în depozite inclusiv productia în curs de executie de la sfârsitul lunii, depaseste productia iesita din depozite în cursul lunii, inclusiv productia în curs de executie de la începutul lunii;

debitor, în situatia inversa, când productia stocata intrata în depozite inclusiv productia în curs de executie de la sfârsitul lunii, este inferioara productiei iesite din depozite în cursul lunii, inclusiv productia în curs de executie de la începutul lunii.

La sfârsitul perioadei contul nu prezinta sold, deoarece diferentele dintre rulajele debitoare si creditoare se închid prin rezultatul exercitiului.

Veniturile din productia stocata, genereaza în contabilitate urmatoarele înregistrari:

Ř reflectarea la finele perioadei a costului de productie al lucrarilor si serviciilor în
curs de executie:

% = 711 "Variatia stocurilor"

"Produse în curs de executie"

"Lucrari si servicii în curs

de executie"

Ř se evidentiaza pretul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite
si produselor reziduale obtinute precum si diferentele între pretul prestabilit
si costul de productie (costul efectiv de productie > costul standard):

% = 711 "Variatia stocurilor"

"Semifabricate"

"Diferente de pret la produse"

Ř reflectarea pretului de înregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din
productie proprie, precum si a diferentelor de pret aferente (diferente în plus):

% = 711 "Variatia stocurilor"

"Animale si pasari"

"Diferente de pret la animale

si pasari"

Ř reluarea la începutul perioadei urmatoare a productiei, lucrarilor si serviciilor
în curs de executie:

"Variatia stocurilor" = %

331 "Produse în curs de executie"

332 "Lucrari si servicii în curs

de executie"Ř scaderea din gestiune a semifabricatelor, produselor reziduale, produselor finite,
animalelor si pasarilor vândute sau constatate lipsa la inventariere, precum
si diferentele de pret în plus aferente (costul efectiv > costul standard):

"Variatia stocurilor" = %

341 "Semifabricate"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

348 "Diferente de pret la produse"

361 "Animale si pasari"

368 "Diferente de pret la animale

si pasari"

Diferentele de pret în minus în cazul în care evidenta se tine la costul standard (costul efectiv < costul standard) se înregistreaza prin debitarea contului 711 "Variatia stocurilor", si creditarea conturilor corespunzatoare de diferente de pret iar repartizarea diferentelor de pret aferente productiei vândute se evidentiaza printr-o formula contabila inversa.

În situatia în care se utilizeaza metoda inventarului intermitent conturile de stocuri vor fi afectate la începutul si sfârsitul perioadei de gestiune.

Soldul creditor sau soldul debitor al contului 711 "Variatia stocurilor" se transfera la finele perioadei asupra contului 121 "Profit si pierdere".

3) Veniturile din productia de imobilizari sunt evidentiate cu ajutorul conturilor din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari".

Continut

  a) Veniturile din productia de imobilizari necorporale sunt formate din costul de productie al imobilizarilor necorporale realizate în regie proprie si din cheltuielile efectuate de unitate cu punerea în functiune a unor imobilizari necorporale procurate de la terti.

Contabilitatea sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale". Operatiile economice au fost efectuate la contabilitatea imobilizarilor necorporale.

Continut

 

Continut

  b) Veniturile din productia de imobilizari corporale includ valoarea mijloacele fixe obtinute din productie proprie, valoarea lucrarilor de punere în functiune a mijloacelor fixe procurate de la terti si valoarea amenajarilor de terenuri realizate în regie proprie. Contabilitatea sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale". Operatiile economice au fost efectuate la contabilitatea imobilizarilor corporale.

4) Unitatile patrimoniale pot primi din partea statului sau a altor organisme publice, subventii de exploatare pentru acoperirea diferentelor de pret la produsele fabricate cu cheltuieli mai mari decât pretul de livrare, ce sunt subventionate, pentru acoperirea pierderilor rezultate din activitatea economica desfasurata în anumite perioade de timp sau pentru finantarea unor activitati de cercetare, împrumuturi nerambursabile cuvenite persoanei juridice, cu respectarea anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. Evidenta sumelor primite sau care urmeaza a fi primite se realizeaza cu ajutorul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" (7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418).

Operatiile economice se prezinta astfel:

Ř primirea avizului de aprobare a unei subventii pentru acoperirea diferentelor
de pret la produsele subventionate, ce urmeaza a se încasa ulterior:

"Subventii" = 7411 "Venituri din subventii de

(Subcontul corespunzator) exploatare"

(Subcontul corespunzator)

Ř încasarea ulterioara a subventiei:

"Conturi la banci în lei" = 445 "Subventii"

(Subcontul corespunzator)

Ř primirea subventiilor de exploatare direct în contul bancar, de la buget sau
de la alte organisme:

% = 741 "Venituri din subventii de

"Conturi la banci în lei" exploatare"

"Conturi la banci în valuta" (Subcontul corespunzator)

¬ Reflectarea în contabilitate a operatiunilor care decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt:

Ř înregistrarea salariului cuvenit absolventilor institutiilor de învatamânt pentru
munca prestata:

"Cheltuieli cu salariile = 421 "Personal - salarii datorate"

personalului"

Ř evidentierea sumelor retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului
de somaj:

"Contributia unitatii la = 7414 "Venituri din subventii de

fondul de somaj" exploatare pentru plata personalului"

- analitic distinct -

Ř înregistrarea sumelor de recuperat, în cazul în care suma necesara pentru
acoperirea platii salariilor absolventilor este mai mare decât contributia
la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:

"Subventii" = 7414 "Venituri din subventii de

(Subcontul corespunzator) exploatare pentru plata personalului"

- analitic distinct -

>

Continut

 
În categoria altor venituri din exploatare se cuprind veniturile din creantele recuperate de la clienti si debitori diversi reactivati si alte venituri din activitatea de exploatare decât cele nominalizate în categoriile de venituri enuntate anterior.

Contabilitatea sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 75 "Alte venituri din exploatare".

Creantele unitatii patrimoniale care devin din diferite motive incerte si nu se mai pot încasa sunt trecute asupra cheltuielilor, influentând nefavorabil rezultatul exercitiului.

a) În situatia în care acestea revin la o stare de solvabilitate, se reactiveaza, adica se reintroduc în activul unitatii, reactivare ce va influenta favorabil rezultatul exercitiului, motiv pentru care se considera venituri si se înregistreaza cu ajutorul contului 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi".

Operatiile economice se prezinta astfel:

Ř reactivarea clientilor reveniti la o stare de solvabilitate:

"Clienti" = %

754 "Venituri din creante reactivate

si debitori diversi"

4427 "TVA colectata"

Concomitent cu reactivarea creantelor diverse se crediteaza contul extrabilantier 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti în continuare", care a fost debitat în momentul în care clientii au devenit insolvabili si au fost scosi din activul unitatii patrimoniale.

În cazul în care sunt reactivati debitorii reveniti la o stare de solvabilitate, atunci în locul contului 4111 "Clienti" se utilizeaza contul 461 "Debitori diversi".

b) În categoria altor venituri din exploatare se cuprind acele venituri care privesc activitatea de exploatare si nu se regasesc în conturile de venituri din exploatare enuntate anterior. Evidenta acestora se realizeaza cu ajutorul contului 758 "Alte venituri din exploatare", care se detaliaza în mai multe conturi sintetice operationale de gradul al doilea, astfel:

Ř contul 7581 "Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati";

Ř contul 7582 "Venituri din donatii si subventii primite";

Ř contul 7583 "Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital";

Ř contul 7584 "Venituri din subventii pentru investitii";

Ř contul 7588 "Alte venituri din exploatare".

Operatiile economice referitoare la alte venituri din exploatare sunt urmatoarele:

Ř reflectarea sumelor datorate de personalul unitatii privind debitele provenite din
imputatii:

"Alte creante în legatura = %

cu personalul" 7588 "Alte venituri din exploatare"

4427 "TVA colectata"

Ř evidentierea sumelor datorate de diversi debitori ca urmare a pagubelor
produse de acestia:

"Debitori diversi" = %

7588 "Alte venituri din exploatare"

4427 "TVA colectata"

Ř înregistrarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la
închiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiilor urmatoare:"Cheltuieli înregistrate = 7588 "Alte venituri din exploatare"

în avans"

Ř reflectarea sumelor încasate în lei prin casierie reprezentând venituri din
exploatarea curenta pentru care nu au fost înregistrate anterior creante:

"Casa în lei" = %

7588 "Alte venituri din exploatare"

4427 "TVA colectata"

Ř evidentierea amenzilor, despagubirilor si penalitatilor datorate de terti:

"Debitori diversi" = %

7581 "Venituri din despagubiri,

amenzi si penalitati"

4427 "TVA colectata"

Ř trecerea la venituri a cotei parti din subventia pentru investitii, corespunzatoare
amortizarii lunare inclusa în costuri:

"Subventii pentru investitii" = 7584 "Venituri din subventii pentru

investitii"

Ř reflectarea bunurilor de natura activelor circulante materiale sau de trezorerie
primite cu titlu gratuit:

% = 7582 "Venituri din donatii si subventii

"Materii prime" primite"

"Materiale auxiliare"

"Alte materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

"Animale si pasari"

"Marfuri"

"Ambalaje"

"Conturi la banci în lei"

"Conturi la banci în valuta"

"Casa în lei"

"Casa în valuta"

Ř evidentierea activelor circulante materiale rezultate din dezmembrarea unor imobilizari:

% = 7583 "Venituri din vânzarea activelor

"Materii prime" si alte operatii de capital"

"Materiale consumabile"

(Subcontul corespunzator)

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

"Produse reziduale"

Ř înregistrarea drepturilor de personal neridicate, prescrise:

"Drepturi de personal   neridicate" = 7588 "Alte venituri din exploatare"

Ř reflectarea sumelor cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele
decât impozite si taxe:

4482 "Alte creante privind bugetul  = 7588 "Alte venituri din exploatare"

statului"

Ř facturarea catre terti a activelor imobilizate cedate:

"Debitori diversi" = %

7583 "Venituri din vânzarea activelor
si alte operatii de capital"

4427 "TVA colectata"

~ concomitent se scot din evidenta imobilizarile corporale si necorporale vândute:
Ř evidentierea datoriilor anulate aferente exercitiului curent:

% = 7588 "Alte venituri din exploatare"

"Contributia unitatii la asigurarile

sociale"

"Alte datorii sociale"

"Impozitul pe profit/venit"

"TVA de plata"

"Impozitul pe venituri de natura

salariilor"

"Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate"

- analitic distinct -

"Fonduri speciale - taxe si

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

"Alte datorii fata de bugetul statului"

462 "Creditori diversi"

Ř reflectarea indemnizatiilor pentru concediile de odihna acordate în plus, a
salariilor, a sporurilor si adaosurilor necuvenite, precum si avansurile nejustificate:

"Alte creante în legatura cu = 7588 "Alte venituri din exploatare"

>

Continut

 
personalul"

6) Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere se formeaza din anularea sau diminuarea provizioanelor constituite anterior, în cazul în care ele au ramas fara obiect sau cheltuiala pentru care s-au constituit a devenit exigibila.

Veniturile din provizioane si ajustari se reflecta în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare".

Veniturile din provizioane privind activitatea de exploatare sunt evidentiate cu ajutorul contului 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare", care se dezvolta în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al 2-lea:

contul 7812 "Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli";

contul 7813 "Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor";

contul 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante".

Operatiile economice au fost efectuate anterior.

Timp estimativ: 20 minute

 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 2

Efectuati înregistrarile contabile privind veniturile din vânzarea produselor finite. (2 puncte)

Efectuati înregistrarile contabile privind contul 706. (4 puncte)

Efectuati înregistrarile contabile privind contul 711. (4 puncte)Document Info


Accesari: 14196
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )