Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SELECTATE PENTRU DOCUMENTARE

Contabilitate


DESCRIEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SELECTATE PENTRU DOCUMENTAREÎn anul 1862 ia fiinta la Brasov Fabrica de încaltaminte pentru copii SCHERG - BÂRSA, care din 1880 îsi stabileste sediul si atelierele de productie în strada Avram Iancu nr. 66, actualul sediu al societatii.

Din 1924 fabrica îsi largeste profilul de activitate, incluzând si productia de talpa, fiind înscrisa ca Societate Anonima pe actiuni ''FRAŢII MIES''.

Din anul 1946 este pusa în functiune sectia de încaltaminte flexibila pentru copii.

La 11 iunie 1948, prin actul de nationalizare, fabrica Fratii Mies devine Intreprinderea Industriala de stat ''AURORA'' Brasov.

În 1951, întreprinderea este reorganizata sub denumirea Fabrica de Piele si Încaltaminte ''TIMPURI NOI'' Brasov, având în componenta trei unitati si anume:

Unitatea A - Fabrica de talpa din str. Carpatilor nr. 44;

Unitatea B - Fabrica de piele fete, captuseli, marochinate si membrane pentru  contoare gaz metan, din str. Avram Iancu nr. 66;

Unitatea C - Fabrica de încaltaminte pentru copii, din str. Avram Iancu nr. 66.

În anul 1990, în baza legii nr. 15/1990, Intreprinderea Timpuri Noi din Brasov este transformata în Societatea Comerciala pe actiuni TINO S.A. Brasov, prin H.G. nr. 1327/1990 din 21.12.1990, prin preluarea Unitatilor B si C ale Intreprinderii de Stat Timpuri Noi Brasov. Societatea avea la înfiintare un capital social de 76.900 mii lei, în întregime de stat.

S.C. TINO S.A. Brasov are sediul social în municipiul Brasov, str. Avram Iancu nr. 66 si a fost înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J / 08 / 47 / 1991 la 07.02.1991.

În urma aplicarii prevederilor H.G. nr 26/1992, capitalul social al S.C. TINO S.A. este reevaluat la suma de 573.858 mii lei, fiind detinut în proportie de 70 % de Fondul Proprietatii de Stat si 30 % de Fondul Proprietatii Private.

În anul 1994, în urma aplicarii prevederilor H.G. nr 500/1994, capitalul social al S.C. TINO S.A. Brasov se majoreaza la suma de 2.080.864 mii lei, împartit în 83.235 actiuni a câte 25.000 lei fiecare, detinute în aceeasi proportie de cele 2 Fonduri.

Societatea are în prezent un numar de 626 salariati si are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea încaltamintei.

Societatea TINO S.A. a obtinut în 1994 Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 03 nr. 1034, emis de Ministerul Industriilor la data de 16.05.1994 prin care S.C. TINO S.A. Brasov detine în proprietate exclusiva 18.041,00 m.p. teren si în cota parte indiviza 299,00 m.p. teren.

2.1 Aspecte ale domeniului de activitate

Industria încaltamintei din România ocupa o pozitie relativ modesta în structura productiei industriale a tarii, cu o pondere de cca. 1,8% din totalul activitatii industriale.

Numarul de angajati din ramura a fluctuat în perioada 1991 - 2005, dar a continuat sa detina o pondere de cca. 2,1% din numarul angajatilor în industrie.

În contextul în care situatia productiei industriale a tarii a marcat un regres considerabil fata de 1989 si evolutia industriei încaltamintei s-a încadrat într-o astfel de tendinta. Acest lucru a fost det 12412n137m erminat evident si de scaderea drastica a comenzilor interne si de angajarea exporturilor aproape exclusiv în "lohn".

De asemenea liberarizarea preturilor produselor industriale începând din 1990 a avut ca efect cresteri dramatice de preturi, atât în sectoarele de baza, cât si în cele prelucratoare, conducând la escaladarea costurilor de productie în practic toate subramurile industriale. Totusi, se poate constata ca în cazul diverselor tipuri de încaltaminte, indicele preturilor cu ridicata a crescut mai putin decât cel înregistrat atât pe total industrie, cât si fata de alte ramuri industriale. Astfel, daca luam ca baza luna octombrie 1990 (100%), indicele preturilor cu ridicata pe total industrie în 2005 a fost de 5040,7 - iar pentru industria încaltamintei (exceptând executia în lohn) a fost de 3895.

Începând cu anul 1990 s-a manifestat din ce în ce mai pregnant concurenta produselor straine, de import, la preturi relativ modice, cu modele diverse, în general de calitate la fel de buna ca produsele indigene.

Societatea comerciala TINO S.A. se încadreaza în general în indicii de evolutie ai industriei încaltamintei pentru perioada analizata în acest proiect.

2.2 Elemente caracteristice societatii S.C. TINO S.A Brasov:

2.2.1 Procesul de productie:

Societatea TINO S.A. Brasov dispune de potential propriu de cercetare - dezvoltare pentru produse noi si pentru implementarea de tehnologii noi.

Gradul de tehnicitate al proceselui de fabricatie îl apreciem ca mediu pe plan national, având utilajele de baza la nivelul anilor 1991 - 1994.

Prezentam în tabelul de mai jos nivelul tehnic al principalelor utilaje din liniile de productie ale societatii:


Nr.

crt.

Denumire utilaje

Nivel tehnic în comparatie cu utilaje similare

ŢARĂ

STRĂINĂTATE

scazut

mediu

ridicat

scazut

mediu

ridicat

Utilaje pentru croit

-

DA

-

DA

-

-

stante cusut - talpuit

DA

-

DA

-

-

În perioada 1991 - 1994, S.C. TINO S.A. a reusit sa-si modernizeze circa 85% din parcul de utilaje specifice cu utilaje de performanta, la nivel mediu mondial.

2.2.2 Receptionarea si depozitarea

Receptionarea si depozitarea materiilor prime si a materialelor auxiliare se realizeaza în magazii special amenajate (cu posibilitati de modernizare) pe sorturi si pe comenzi, cu posibilitati de transfer direct catre sectia de productie.

2.2.3 Pregatirea tehnica a fabricatiei:

Pregatirea tehnica a fabricatiei se realizeaza pe baza comenzilor, prin asa numita "fisa de comanda" care contine documentatia tehnologica cu consumurile specifice si cu "fisa de evidenta comenzii" tinuta de beneficiari, unde sunt mentionate si tinute la zi consumurile, stadiul executiei, facturarea si data de livrare.

Pe baza acestor documente se întocmeste planul tematic lunar si planurile tematice zilnice, pe utilaje.

Societatea are elaborate reglementari scrise privind modul de desfasurare a programarii si urmarii productiei, care acopera procesul tehnologic pâna la produsul final.

2.2.4 Depozitarea si livrarea

Produsele finite se depoziteaza, pe comenzi si sorturi, în magaziile de expeditie special amenajate. Livrarea produselor se face, în principal, cu mijloacele de transport ale firmelor beneficiare.

Nivelul tehnologic global al tehnologiilor utilizate de S.C. TINO S.A. este MEDIU în comparatie cu tehnologiile folosite pe plan intern si SCĂZUT în comparatie cu tehnologiile folosite pe plan international.

2.2.5. Produse:

Grupele de produse ale S.C. TINO S.A. si evolutia productiei fizice pe perioada 2004 - 2005 sunt prezentate în tabelul ce urmeaza:

tabel 2.2 Dinamica produselor pe perioada 2002 - 2005

Nr. crt.

Grupa de produse

U/M

Încaltaminte

mii perechi

Dinamica

- baza fixa

- baza lant

Evolutia productiei fizice pe grupe de produse scoate în evidenta faptul ca, în toata perioada analizata a avut loc o scadere continua a productiei fizice în unitati naturale, care a ajuns în 2004 la 92,85 % din productia anului 2002. Tendinta de scadere a continua si în 2005, productia în unitati fizice ajungînd la 82 % din productia anului 2004. Acest lucru reflecta atât tendintele cererii pe piata interna, cât si starea de uzura a unor utilaje de baza, care nu mai permite îndeplinirea conditiilor de calitate solicitate de unii clienti.

În continuare se face corelarea între productia fizica si valorica pe anii 2004 si 2005 si ponderea produselor în total cifra de afaceri pe anii 2002 si 2003. Datele sunt prezentate în tabelele de mai jos:

tabel 2.3  Productia fizica si valorica în perioada 2002 - 2003

 

Nr. crt.

Produsul

U/M

Capacitate de prod.

Realizat 2002

Realizat 2003

Cant.

Valoare

(mii lei)

Cant

Valoare

(mii lei)

Încaltaminte

mii per.

tabel 2.4 Ponderea produselor în total cifra de afaceri 2003 - 2005 RON

 


Nr.crt.

Grupa de produse

Valoarea

Valoarea

Valoarea

Încaltaminte piele naturala

Încaltaminte înlocuitori

TOTAL

Din analiza acestor corelari rezulta urmatoarele :

În preturi curente productia valorica realizata în anul 2005 reprezinta 401% fata de productia valorica realizata în 2004. În preturi comparabile ale anului 2004 însa, productia valorica a anului 2003 reprezinta numai 84% fata de productia valorica a anului 2004. Se poate afirma ca societatea se afla într-o perioada de stabilizare începuta în anul 2006, confirmata de rezultatele preliminare ale anului 2005;

Ponderea tipurilor de produse în totalul productiei valorice nu pune în evidenta modificari semnificative si confirma orientarea conducerii unitatii catre cerintele pietii, respectiv scaderea ponderii încaltamintei din înlocuitori de la 20% în 2002 la 8,70% în 2005;

Gradul de utilizare a capacitatilor de productie pune în evidenta faptul ca, în cazul relansarii pietii interne, sau chiar a aparitiei pe piata externa, societatea are capacitati disponibile pentru satisfacerea comenzilor.

2.2.6.Piata societatii comerciale

Piata societatii poate fi definita, din punct de vedere al utilizatorilor, ca fiind formata în prezent din utilizatori interni si utilizatori externi.

Analiza pietii interne a societatii TINO S.A. pune în evidenta urmatoarele :

modificarea volumului si ponderii produselor livrate pe piata interna a reflectat tendinta pietii interne din România, respectiv reducerea drastica a investitiilor si a productiei industriale, corelat cu necesitatile si puterea reala de cumparare a populatiei;

nu se întrevad pentru urmatorii ani modificari structurale si tehnologice majore care sa conduca la disparitia utilizatorilor produselor societatii TINO S.A.;

exista în schimb pericolul ca în viitor sa apara concurenta produselor similare straine, care ar putea schimba în mod esential datele problemei. Se recomanda conducerii si personalului tehnic al societatii sa aiba în vedere acest aspect si sa urmareasca în special modernizarea utilajelor, respectarea stricta a parametrilor de calitate a produselor si mentinerea unor preturi competitive. Aceiasi problema se ridica si în cazul aparitiei micilor întreprinzatori particulari, care pun deja probleme în special prin practicarea unor preturi mai reduse datorita scutirii de plata a impozitului pe profit, a regiilor de fabricatie mici si a unei flexibilitati mai ridicate în onorarea comenzilor. Piata externa a societatii TINO S.A. este formata din clienti din Italia, pentru fete încaltaminte si încaltaminte executate în lohn si clienti din Rusia si SUA pentru încaltaminte produsa de TINO S.A., modele proprii. Caracteristic pentru definirea perioadei 2002-2005 este cresterea continua a exportului, de la 649 mii US $ în 2002 la 1.774 mii US $ în 2005, practic o triplare a acestuia. Pentru societatea TINO S.A. Brasov, mentinerea pietei externe este conditionata de modernizarea parcului de utilaje, singura posibilitate de a mentine competitivitatea produselor sale pe piata externa.

2.2.7.Clientii societatii comerciale

Clientii S.C. TINO S.A. sunt reprezentati în principal de societatile comerciale cu profil de comert en gros sau lant de magazine cu amanuntul. Pe lânga clientii traditionali ai societatii ultima perioada este caracterizata prin aparitia si dezvoltarea unor beneficiari noi, cu pretentii de calitate sporite.

Pentru a da o imagine asupra volumului desfacerii, prezentam mai jos, în unitati fizice (mii perechi) si valoric (mii lei), principalii clienti ai societatii în anul 2005 :

Din analiza comenzilor pe anul 2005 se observa o distributie teritoriala echilibrata a clientilor S.C. TINO S.A. pe tot teritoriul tarii.

tabel 2.5 Clienti ai S.C. TINO S.A. Brasov

 
Nr. crt.

Localitatea

Denumire

Cantitate mii perechi

Valoare

RON

Constanta

Diamona Com

Bucuresti

Cerbul Femina

Sibiu

Centrum S.A.

9925,07

Piatra Neamt

Co & Co Inter

Ploiesti

Balexim

Bucuresti

Antilopa

Bucuresti

Florymar

Arad

Gheata de Aur

3.431,19

Bucuresti

Hiproma Orhideea

18.840,97

Bacau

Luceafarul

7.303,31

Sibiu

Lumea Copiilor

Bucuresti

Marysan

Bucuresti

Pif Trading

12.381,81

Bucuresti

Pinily Design

8.831,70

Bucuresti

Romania Hypermarche

14.752,32

Bucuresti

Ruxir

14.298,95

Berceni

Selgros

16.283,68

Brasov

Selgros

10.604,16

Din analizele efectuate a rezultat ca, în relatiile cu clientii, S.C. TINO S.A. lucreaza pe baza de contract si pe baza de comenzi lunare. Acest lucru este determinat si de diversitatea tipurilor de încaltaminte solicitate de fiecare client în parte, precum si de orientarea tot mai pregnanta a clientilor de a nu-si crea un stoc de produse mai mare decât posibilitatea de desfacere pe o luna.

2.2.8. Furnizorii societatii comerciale

Prezentam mai jos principalii furnizori interni de materii prime si materiale :

tabel 2.6 Furnizori ai S.C. TINO S.A.

 


Nr. crt.

Tipul materialului

Furnizor

OBSERVAŢII

ponderea în grupa %

Piele pentru fete

Import ITALIA

Captuseala

SIDERMA Bucuresti

Talpa artificiala

(pentru staif si brant)

CLUJANA Cluj-Napoca

Pânza pentru bombeu

SIDERMA Bucuresti

Solutii pentru lipit

EFICIENT Bucuresti

Ata de cusut

AŢA Odorhei

Accesorii metalice

FAM Galati

Granule pentru talpi

Import ITALIA

Analiza furnizorilor pune în evidenta faptul ca, daca la grupa piele pentru fete, talpa artificiala si granule pentru talpi, societatea TINO S.A. a reusit sa-si formeze o retea alternativa de furnizori, prin care sa combata tendintele de monopol, pentru celelalte grupe prezentate mai sus, aceasta activitate este la faza de început. Se recomanda conducerii societatii sa-si largeasca paleta furnizorilor, pe tipuri de materiale si sa treaca, în mod etapizat la o procedura de atestare a acestora, pe baza principiilor de calitate, pret si promptitudine în livrare.

2.2.9. Importul

Pentru a da o imagine mai clara asupra importurilor S.C. TINO S.A., prezentam în tabelul de mai jos importuri efectiv realizate de societate în perioada 2004 - 2005 :

tabel 2.7 Importuri realizate

 


Nr. crt.

Denumire

U/M

Furnizor

Cantitate

Valoare (US $)

Piele

mp

ITALIA

Piele

mp

CHINA

Levicel

buc

ITALIA

Mat.bombeu

mp

ITALIA

Mat. Brant

mp

ITALIA

Mat. Sintetic

ml

ITALIA

Acesorii

buc

ITALIA

Piese schimb

buc

ITALIA

TOTAL

124.830

Trebuie mentionat ca o parte din importuri sunt determinate de sistemul în lohn practicat în relatiile cu partenerii italieni, iar piesele de schimb pentru utilajele de productie sunt strict necesare si sunt din ce în ce mai greu de procurat, datorita vechimii acestora.

2.2.10.Exportul:

Prezentam în mod sintetic exporturile realizate de S.C. TINO S.A. în perioada 2003 - 2005, cu mentiunea ca relatia ITALIA e practicata exclusiv în sistem lohn :

tabel 2.8 Exporturi realizate

 


Nr. crt.

Produs

Beneficiar

Livrat (perechi)

Valoare

( RON

EXPORT REALIZAT ÎN ANUL 2003

Fete încaltaminte lohn

ITALIA

Încaltaminte lohn

ITALIA

TOTAL 2003

942.100

9.967.126

EXPORT REALIZAT ÎN ANUL 2004

Fete încaltaminte lohn

ITALIA

Încaltaminte lohn

ITALIA

TOTAL 2004

550.749

851.966

EXPORT REALIZAT ÎN ANUL 2005

Fete încaltaminte lohn

ITALIA

Încaltaminte lohn

ITALIA

TOTAL 2005

2.2.11.Concurenta

Pe piata interna concurenta este reprezentata practic de cele peste 126 societati comerciale cu profil încaltaminte, provenite în principal din fostele Intreprinderi de stat si Intreprinderi ale cooperatiei, dispuse relativ echilibrat pe teritoriul tarii.

Datele destul de reduse de care dispune S.C. TINO S.A. Brasov în acest domeniu reflecta faptul ca preturile practicate sunt relativ aceleasi, cu un avantaj calitativ, de capacitate si viteza de satisfacere a comenzilor din partea S.C. TINO S.A. Brasov.

Acest lucru este demonstrat si de faptul ca S.C. TINO S.A. Brasov a reusit sa preia comenzi de la magazine si unitati de comert de prestigiu din tara si din strainatate, pe o mare varietate de modele si cu solicitari calitativ ridicate.

Se recomanda societatii elaborarea unei strategii speciale pentru piata interna, stabilirea nomenclatorului de fabricatie la acele produse la care pretul este sub cel al concurentei, precum si largirea pietii prin cautarea si a altor clienti decât cei traditionali.

Pentru toate grupele de produse se considera ca societatea trebuie sa reconsidere în mod fundamental rolul reclamei pentru promovarea produselor si impunerea pe piata a societatii prin participarea la manifestarile comerciale - târguri si expozitii.

2.2.12.Distribuitie

Din analiza modului de distribuire a produselor de catre S.C. TINO S.A. au rezultat urmatoarele :

Livrarile directe catre magazine si micii întreprinzatori particulari au o pondere de cca. 45% cu tendinta de crestere;

Livrarile se fac direct din magaziile unitatii, exclusiv cu mijloacele de transport ale beneficiarilor.

Se recomanda adoptarea de catre colectivul managerial a unor masuri care sa vizeze cautarea si abordarea clientilor potentiali, pe grupe de produse precum si continuarea actiunilor de largire a posibilitatilor de export.

2.2.13.Organizare

S.C. TINO S.A. Brasov are ca si tip de organizare, organizarea ierarhica. Aceasta înseamna ca informatiile si conducerea se face de la cel mai înalt nivel la cel mai scazut (de la directorul general la muncitori). Societatea este structurata astfel:

- AGA - Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie: are în subordine directorul general, comisia de cenzori;

- Directorul General: are în subordine directorul tehnic, directorul economic, juridicul, personalul, medicul si responsabilul cu protectia muncii;

- Directorul tehnic: are în subordine urmatoarele departamente: productie, tehnic (tehnologii, control calitate), mecano-energetic, administrativ, ONM salarizare;

- Directorul economic: are în subordine urmatoarele departamente: export-import, compartimentul comercial, marketing, financiar, contabilitate, oficiul de calcul.

Departamentul tehnic are în subordinea sa atelierul mecanic si deservirea generala. Aceste doua au în subordine sectia de încaltaminte, care la rândul ei are în subordine departamentul de creatie.

Compartimentul comercial are în subordine urmatoarele departamente: magaziile de materii prime, soferi, magazie produse finite, magazine, agenti comerciali, paza PSI.

Organigrama S.C. TINO S.A. este prezentata în ANEXA nr. 1.

2.2.14.Relatiile cu salariatii

În societatea TINO S.A. se constata receptivitate în tratarea problemelor ridicate de salariati si de sindicat. Datorita acestui fapt si negocierea noului contract colectiv de munca a durat mai putin decât la alte unitati.

tabel 2.9 Numarul de salariati ai S.C. TINO S.A.Brasov

 


Specificatie

Total personal din care:

- muncitori si alte categorii

- TESA

- cu contracte suspendate

564

Se observa ca dintr-un total de 626 de salariati, cei mai multi sunt muncitori.

tabel 2.10 Structura generala si pe meserii a personalului

 


Nr. crt.

Meseria

Numar

muncitori

Pondere

Confectioner încaltaminte

Lacatus întretinere

Gestionari - primitori distribuitori

Vânzatori comerciali

soferi

Electricieni

Deservire generala

TOTAL - muncitori

Având în vedere particularitatile procesului de fabricatie si meseriile specifice domeniului în care S.C. TINO S.A. Brasov îsi desfasoara activitatea, se constata în cadrul muncitorilor o structura adecvata pe meserii, în care muncitorii confectioneri încaltaminte si mecanicii utilaje (lacatusi) detin cea mai însemnata pondere - cca. 99%.

tabel 2.11 Structura personalului dupa vechimea în munca pe 2005

 


Sub  5 ani

ani

ani

ani

Peste  20 ani

TOTAL

Personal

Pondere %

Analiza structurii personalului dupa vechimea în munca ne permite sa punem în evidenta o repartizare relativ echilibrata a personalului muncitor dupa acest criteriu. Personalul care se considera ca da cel mai mare randament, respectiv cel cu o vechime între 10 si 20 ani are o pondre de 18,83%. Se aprecieaza ca necesara o intensificare a preocuparii conducerii si compartimentului personal în ceea ce priveste promovarea personalului de înlocuire, cel cu o vechime sub 5 ani, care are o pondere de numai 14,29%, fata de ponderea de 61,17% a personalului cu o vechime de peste 20 ani.

tabel 2.12 Structura personalului dupa vârsta

 


Nr crt.

Grupe de vârsta

Numar personal

Pondere

17 - 20 ani

1

21 - 25 ani

26 - 30 ani

31 - 35 ani

36 - 40 ani

41 - 45 ani

46 - 50 ani

51 - 55 ani

Peste 56 ani

TOTAL

Structura muncitorilor dupa vârsta indica aproximativ aceleasi caracteristici ca în cazul structurii dupa vechimea în munca. Astfel, piramida vârstei indica o tendinta evidenta de echilibrare a personalului, muncitorii în vârsta de perste 50 ani având o pondere de numai 5%, cei între 30 si 50 ani o pondere de 55%, iar cei tineri, între 17 si 30 ani, o pondere de 40%.

Se recomanda conducerii societatii continuarea si în viitor a actiunilor pentru mentinerea echilibrata a acestei structuri.

tabel 2.13 Structura personalului dupa sex

 


Nr crt.

TOTAL

din care:

Femei

Barbati

Analizând structura pe sexe si având în vedere ca societatea are un domeniu de activitate în care se foloseste cu succes forta de munca feminina, ponderea femeilor, de 87% din total personal

Tabel 2. 14 Timpul de lucru anual - 2006

Nr. crt.

Denumire indicatori

U/M

Total personal

Din care muncitori

Fond de timp calendaristic

Ore-om

Concedii legale de odihna

zile-om

Repaos legal si sarbatori

zile-om

Referitor la timpul de lucru anual se observa ca cele mai multe ore de munca revin muncitorilor cu un total de 1.151.995

tabel 2.17 Atitudinea si comportamentul personalului

 


Nr. crt.

Specificatie

Nr personal sanctionat

Pondere în total personal

Sanctionari cu penalizare din salariu

- TESA

- Muncitori

Sanctionari cu desfacere contract de munca

- TESA

- Muncitori

-

-

1

TOTAL personal sanctionat

100

Pentru a determina atitudinea si comportamentul personalului am analizat sanctiunile acordate în anul 2005. Fara a înregistra abateri grave de la disciplina se înregistreaza un procent de 13,33% salariati sanctionati. Aceste abateri se considera întâmplatoare si se aprecieaza ca satisfacator comportamentul personalului.

Deviza firmei TINO este de a produce minim o pereche de încaltaminte pentru fiecare copil român si sa ofere de lucru la cel putin 1.500 de români .

2.15. Indicatori economico-financiari:

1.indicatori de lichiditate:

a.indicatorul lichiditatii curente:

= 2,18

= 2,06

b.indicatorul lichiditatii imediate:

= 1,57

= 1,07

= 1,47

2.indicatori de risc:

a.indicatorul gradului de îndatorare:

unde: capitalul împrumutat = credite peste un an.

x 100 = 0,3

x 100 = 0,61

x 100 = 0,54

b.indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda.

= 1

= 1,27

= 2,77

3.indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a.viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= 1,89

= 1,93

= 8,96

b.viteza de rotatie a debitelor clienti:

2004: x 100 = 21,34

x 100 = 22,2

x 100 = 22,6

c.viteza de rotatie a creditelor furnizor:

x

x 365 = 27,96

x

x 365 = 27,01

x

X 365 = 28,05

d.viteza de rotatie a activelor imobilizate:

= 1,49

= 1,34

= 1,49

e.viteza de rotatie a activelor totale:

= 0,9

= 0,85

= 0,95

4.indicatori de profitabilitate

a.rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care îl obtine entitatea din banii investiti în afacere:

= 0,03

= 0,04

= 0,05

b.marja bruta din vânzari:

nu exista profit

x 100 = 4,99

x 100 = 7,31


Document Info


Accesari: 6080
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )