Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GRILE PROPUSE LA DISCIPLINA "BAZELE CONTABILITATII"

Contabilitate


GRILE PROPUSE LA DISCIPLINA

"BAZELE CONTABILITĂŢII"

Dezvoltarea pe conturi corespondente atât a rulajului debitor cât si a celui creditor al conturilor sintetice este specifica formei de înregistrare contabila:

A.  clasica;

B.   "pe jurnale";

C.   "maestru sah";

D.  "informatica".


În cadrul formei de înregistrare contabila pe jurnale, jurnalele se deschid:

A.  pentru creditul conturilor;

B.   pentru debitul conturilor;

C.   pentru soldul final debitor al conturilor;

D.  pentru soldul final creditor al conturilor.


Forma de înregistrare contabila reprezinta un sistem corelat de:

A.  registre;

B.   registre si documente contabile;

C.   registre si formulare;

D.  registre, formulare si documente contabile.


Din sfera formelor de înregistrare contabila nu face parte:

A.  forma clasica;

B.   forma "pe jurnale";

C.   forma "pe registre";

D.  forma "maestru sah".


Unul dintre urmatoarele documente nu caracterizeaza forma de înregistrare contabila clasica:

A.  cartea mare;

B.   jurnalele auxiliare;

C.   balanta de verificare;

D.  registrul jurnal unic.


În privinta controlului extern, la elaborarea programelor informatice va fi avut în vedere urmatorul aspect:

A.  stabilirea tipului de suport pentru pastrarea datelor de intrare, intermediare sau de iesire;

B.   solutionarea eventualelor erori care pot sa apara în functionarea sistemului;

C.   cuprinderea în procedurile de prelucrare a reglementarilor în vigoare si a posibilitatii de actualizare a acestora în functie de modificarile intervenite în legislatie;

D.  nici un raspuns nu este corect;


În cadrul formei de înregistrare contabila "maestru sah", la finele lunii:

A.     totalul rulajului curent al fiselor de cont sah din registrul cartea mare trebuie sa fie egal cu totalul registrului jurnal general întocmit pentru aceeasi perioada;

B.     totalul soldurilor înscrise în fisele de cont sah din registrul cartea mare trebuie sa fie egal cu totalul registrului jurnal general întocmit pentru aceeasi perioada;

C.     totalul soldurilor conturilor bifunctionale înscrise în fisele de cont sah din registrul cartea mare trebuie sa fie egal cu totalul registrului jurnal general întocmit pentru aceeasi perioada;

D.     nici un raspuns nu este corect.


Care dintre urmatoarele forme de înregistrare contabila implica un volum mare de munca datorita înregistrarii fiecarei operatiuni economice în câte doua fise de cont:

A.  clasica;

B.   "pe jurnale";

C.   "maestru sah";

D.  "informatica".


Elaboratorii de programe informatice contabile:

A.  au obligatia de a verifica daca clientii sai au o asigurare specifica de raspundere profesionala;

B.   au obligatia de a prevedea în contractele încheiate cu utilizatorii clauze privind eliminarea posibilitatilor de modificare a procedurilor de prelucrare a datelor de catre utilizatori;

C.   au obligatia de salva periodic datele din programele utilizate de utilizatori;

D.  nici un raspuns nu este corect.


În cazul formei clasice de înregistrare contabila, ordinea întocmirii documentelor este:

A.  documente justificative, registrul cartea mare, registrul jurnal, balanta de verificare;

B.   documente justificative, registrul jurnal, registrul cartea mare, balanta de verificare;

C.   documente justificative, registrul jurnal, balanta de verificare, registrul cartea mare;

D.  documente justificative, balanta de verificare, registrul cartea mare, registrul jurnal.


Într-o economie inflationista crescatoare, între principiul costului istoric si principiul prudentei exista o incompatibilitate caracterizata prin:

A.  costul istoric conduce la supraevaluarea rezultatului exercitiului, iar prudenta la diminuarea sa;

B.   costul istoric conduce la subevaluarea rezultatului exercitiului, iar prudenta la supraevaluarea sa;

C.   între cele doua principii nu exista incompatibilitati;

D.  costul istoric conduce la evaluarea reala a rezultatului exercitiului, în schimb prudenta denatureaza realitatea.


În evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

A.  pretul de cumparare + cheltuielile de transport-aprovizionare + cheltuielile generale de administratie;

B.   pretul de cumparare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport-aprovizonare + alte cheltuieli necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrare a bunului;

C.   pretul de cumparare + cheltuielile de încarcare-descarcare + taxele nedeductibile;

D.  pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de receptie si punere în functiune.


Potrivit principiului costului istoric, costul de productie al unui stoc obtinut din productie proprie cu ciclu lung de fabricatie cuprinde obligatoriu:

A.  costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, cheltuielile generale de administratie;

B.   costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, costurile de distributie;

C.   costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia;

D.  costurile directe de productie, costurile indirecte de productie angajate, costurile cu dobânzile.


Care din diviziunile de mai jos nu figureaza în bilantul contabil adoptat în tara noastra, ca pozitie distincta?

A.  prime privind rambursarea obligatiunilor;

B.   active circulante;

C.   amortizari privind imobilizarile;

D.  conturi de regularizare si asimilate.


Procesul de constituire a unei societati comerciale presupune urmatoarele etape:

A.  subscrierea capitalului social;

B.   aportarea capitalului social subscris;

C.   trecerea capitalului social subscris nevarsat la capital social subscris varsat;

D.  subscrierea capitalului social, aportarea capitalului social subscris, trecerea capitalului social subscris nevarsat la capital social subscris varsat.


Societatea comerciala "ALFA" S.A. prezinta urmatoarea situatie a capitalului : Capital social - 5.000 actiuni (valoare totala 500.000 lei); Rezerve - 100.000 lei. Sa se determine: valoarea nominala (VN) si valoarea contabila (VC) a actiunilor firmei.

A.  VN = 100 lei ; VC = 120 lei;

B.   VN = 100 lei ; VC = 110 lei;

C.   VN = 120 lei ; VC = 90 lei;

D.  VN = 120 lei ; VC = 110 lei.


Dispuneti de urmatoarele informatii bilantiere : Capital social - 50.000 lei; Rezerve legale - 10.000 lei; Furnizori - 40.000 lei; Profit - 50.000 lei; Avansuri primite de la clienti - 30.000 lei; Repartizarea profitului - 30.000 lei. Care este suma capitalurilor proprii ale firmei?

A.  80.000 lei;

B.   120.000 lei;

C.   164.000 lei;

D.  106.000 lei.


Capitalul propriu al firmei reprezinta :

A.  principala sursa proprie de finantare a elementelor de avere din activul patrimonial ;

B.   expresia baneasca a valorilor economice investite de catre proprietari;

C.   echivalentul valoric al acelei parti din elementele de activ asupra carora titularii de patrimoniu îsi exercita dreptul deplin de proprietate;

D.  interesul rezidual al proprietarilor în activele unei întreprinderi, dupa deducerea tuturor datoriilor.


Caracteristicile activelor imobilizate sunt :

A.  îsi pastreaza, de regula, valoarea de intrare pe toata durata de utilizare;

B.   valoarea lor se include în mod treptat, pe calea amortizarii, în costul activitatii la care participa;

C.   A si B;

D.  se consuma la prima utilizare.


Imobilizarile necorporale sunt recunoscute în bilant, daca:

A.  se estimeaza ca vor genera beneficii economice pentru entitate;

B.   costul lor poate fi evaluat în mod credibil;

C.   sunt identificabile nemonetar, fara suport material;

D.  A si B.


Dispuneti de urmatoarele informatii privind soldurile urmatoarelor conturi, la sfârsitul perioadei : imobilizari corporale - 100.000 lei; materii prime - 50.000 lei; clienti creditori - 80.000 lei; amortizarea imobilizarilor corporale - 40.000 lei; ajustari pentru deprecierea materiilor prime - 10.000 lei; provizioane pentru litigii - 20.000 lei. Determinati suma activului bilantier al firmei.

A.  220.000 lei;

B.   200.000 lei;

C.   100.000 lei;

D.  60.000 lei.


Un instrument financiar reprezinta un contract ce genereaza simultan:

A.  un activ financiar pentru  entitatea economica;

B.   o datorie financiara pentru entitatea economica;

C.   un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate economica;

D.  un activ financiar pentru  entitatea economica, o datorie financiara pentru entitatea economica, un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate economica.


Potrivit principiului costului istoric, costul de productie al unei imobilizari corporale realizate în cadrul firmei, cuprinde:

A.  costurile directe de productie, cheltuielile indirecte de productie angajate, cheltuielile generale de administratie;

B.   costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, cota cheltuielilor indirecte alocata rational ca fiind legate de fabricatia bunului respectiv;

C.   costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, costurile de distributie;

D.  costurile directe de productie, costurile indirecte de productie angajate, costurile cu dobânzile.


La intrarea în gestiune, evaluarea si înregistrarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, marfurilor, ambalajelor si altor bunuri procurate cu titlu oneros, se face la :

A.  costul de achizitie;

B.   costul de productie;

C.   pretul de vânzare cu ridicata;

D.  pret de vânzare cu amanuntul.


La iesirea din gestiune, stocurile si alte bunuri fungibile,  se evalueaza si se înregistreaza în contabilitate, utilizându-se:

A.  metoda costului mediu ponderat (C.M.P.);

B.   metoda primei intrari - primei iesiri (F.I.F.O.);

C.   metoda ultimei intrari - primei iesiri (L.I.F.O.);

D.  A, B si C.


Functie de natura activelor cumparate pe credit se disting:

a)     datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii;

b)        datorii din cumparari pe credit comercial;

c)        datorii din cumparari pe credit cambial;

d)        datorii provenind din cumparari de imobilizari;

e)        datorii din cumparari pe credit comercial, neexigibile;

f)         datorii din cumparari pe credit comercial, care au termen de plata stabilit pe baza de documente.

A.  (a, b, c);

B.   (a, c);

C.   (a,d);

D.  (a, b, c, d, e, f).


Functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele ce stau la baza înregistrarii creditelor, se disting:

a)        datorii provenind din cumparari de stocuri si servicii;

b)        datorii din cumparari pe credit comercial;

c)        datorii din cumparari pe credit cambial;

d)        datorii provenind din cumparari de imobilizari;

e)        datorii din cumparari pe credit comercial, neexigibile;

f)         datorii din cumparari pe credit comercial, care au termen de plata stabilit pe baza de documente.

A.  (a, c);

B.   (b, c);

C.   (a,d);

D.  (b, e, f).


Functie de scadenta datoriilor, se remarca:

a)        datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii;

b)        datorii din cumparari pe credit comercial;

c)        datorii din cumparari pe credit cambial;

d)        datorii provenind din cumparari de imobilizari;

e)        datorii din cumparari pe credit comercial, neexigibile;

f)         datorii din cumparari pe credit comercial, care au termen de plata stabilit pe baza de documente;

A.  (a, b);

B.   (b, c);

C.   (e, f);

D.  (b, e, f).


În tarile cu economie de piata trei feluri de reduceri comerciale acordate de furnizor, pentru care au fost consacrate conotatii adecvate, respectiv : rabat, remiza si risturn. Risturnul reprezinta :

A.  o reducere pe care poate sa o acorde furnizorul, clientului sau pentru calitatea inferioara a bunurilor livrate;

B.   o reducere pe care poate sa o acorde furnizorul pentru consideratie fata de client;

C.   o reducere ce poate fi acordata pentru depasirea unui plafon valoric anual al cumpararilor, stabilit prin contract;

D.  nici un raspuns nu este corect.


Contabilitatea trezoreriei trebuie organizata si condusa în asa fel încât sa asigure înfaptuirea urmatoarelor obiective:

a)        respectarea disciplinei financiare privind operatiile de încasari si plati fara numerar prin conturile deschise la banci;

b)        reflectarea, urmarirea si controlul existentei si gestionarii corecte a elementelor de trezorerie;

c)        urmarirea modificarilor ce intervin în componenta si volumul elementelor de trezorerie;

A.  (a, b);

B.   (a,c);

C.   (a, b,c);

D.  (b,c).


Investitiile pe termen scurt cuprind în structura lor :

a)        actiuni cotate;

b)        actiuni necotate;

c)        obligatiuni cotate;

d)        obligatiuni necotate;

e)        bonuri de tezaur pe termen scurt;

f)         bonuri de casa pe termen scurt;

g)        obligatiuni emise si rascumparate de societate;

h)        titluri de creante negociabile;

A.  (a, c, f, g si h);

B.   (a, b, c, d, e, f si h);

C.   (a, b, c, d, e, f, g si h);

D.  (e, f, g si h).


Acreditivele reprezinta :

A.  sumele rezervate de catre titularii de conturi în favoarea unor furnizori prin care se garanteaza plata livrarilor de marfuri, executarii unor lucrari sau servicii prestate;

B.   sumele acordate cu anticiptie unor furnizori, prestatori de servicii sau executanti de lucrari, pentru a se înlesni achitarea cu grad sporit de certitudine si în timp mai scurt a prevederilor contractuale;

C.   investitii pe termen scurt achizitionate în numerar;

D.  nici un raspuns nu este corect.


Cheltuielile firmei se înregistreaza în contabilitate :

A.  în momentul constatarii lor, indiferent de momentul în care are loc plata;

B.   concomitent cu plata acestora;

C.   se platesc si ulterior se înregistreaza în conturile corespunzatoare de cheltuieli;

D.  nici un raspuns nu este corect.


Se dau urmatoarele informatii privind cheltuielile: cheltuieli cu materiile prime = 100 lei; despagubiri, amenzi, penalitati = 200 lei; cheltuieli cu energia si apa = 300 lei; donatii si subventii acordate = 100 lei; cheltuieli privind calamitatile naturale = 150 lei; pierderi din creante si debitori diversi = 100 lei; cheltuieli din diferente de curs valutar = 200 lei; cheltuieli privind furajele = 400 lei: Sa se determine valoarea la care cheltuielile de exploatare vor fi înscrise în contul de profit si pierdere, conform OMFP nr. 1752/2005.

A.  1.200 lei

B.   800 lei

C.   900 lei

D.  1.000 lei


Se dau urmatoarele informatii în conturi (solduri finale) la sfârsitul anului N: vânzari de produse finite 600 lei; vânzari de marfuri 180 lei, costul marfurilor vândute 120 lei; variatia stocurilor (sold debitor) 800 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 700 lei; venituri din productia imobilizata 500 lei. Determinati suma veniturilor din  exploatare.

A.  1.060 lei

B.   2.780 lei

C.   1.860 lei

D.  1.180 lei.


Se dau urmatoarele informatii în conturi (solduri finale) la sfârsitul anului N: cheltuieli cu materii prime 3.500 lei; cheltuieli cu salariile 7.000 lei; cheltuieli de exploatare privind amortizarile 1.000  lei; cheltuieli cu despagubiri, amenzi 1.800 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 500 lei, cheltuieli privind activele cedate 8.000 lei. Determinati suma cheltuielilor de exploatare.

A.  19.500 lei

B.   13.300 lei

C.   21.300 lei

D.  20.800 lei


Cheltuielile efectuate de entitatea economica cu plata despagubirilor, se cuprind în:

A.  cheltuielile financiare;

B.   cheltuielile de exploatare;

C.   cheltuielile extraordinare;

D.  cheltuielile cu provizioanele.


Care dintre pozitiile de cheltuieli de mai jos, nu antreneaza fluxuri de trezorerie în cursul exercitiului:

A.  cheltuieli privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere;

B.   cheltuieli cu personalul;

C.   cheltuieli cu impozitele si taxele;

D.  cheltuieli cu stocurile.


Valoarea minima a unei parti sociale emisa de o societate cu raspundere limitata este de:

A.  0,1 RON;    

B.   1 RON        

C.   10 RON;     

D.  15 RON.


Numarul maxim de asociati al societatii cu raspundere limitata este de:

A. 

B.  

C.  

D. 


Printre functiile contabilitatii nu se numara functia:

A.  de evaluare;            

B.   juridica;       

C.   previzionala;            

D.  de control gestionar.


Printre procedeele comune stiintelor economice se numara:

A.  analiza;       

B.   documentarea;         

C.   rationametul;           

D.  balanta de verificare.


Principiul prudentei prevede neadmiterea:

A.  subevaluarii elementelor de activ;      

B.   supraevaluarii elementelor de pasiv;  

C.   supraevaluarii cheltuielilor;    

D.  supraevaluarii veniturilor.


Aplicarea contabilitatii de angajamente este legata de principiul:

A.  permanentei metodelor;        

B.   independentei exercitiului;     

C.   intangibilitatii;           

D.  necompensarii.


Activele sunt, conform Cadrului general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare:

A.  surse controlate de întreprindere;      

B.   resurse controlate de întreprindere;   

C.   surse aflate în proprietatea întreprinderii;       

D.  resurse aflate în proprietatea întreprinderii.


Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt întotdeauna recunoscute în contabilitate ca si:

A.  cheltuieli;     

B.   imobilizari necorporale;         

C.   imobilizari financiare;           

D.  nici un raspuns nu este corect.


Unul dintre urmatoarele conturi reflecta creante:

A.  "capital social";       

B.   "furnizori";              

C.   "clienti";      

D.  "profit si pierdere".

Rezultatul brut al exercitiului financiar este format din:

A.  rezultatul din exploatare;       

B.   rezultatul din exploatare, rezultatul curent;     

C.   rezultatul curent, rezultatul extraordinar;        

D.  rezultatul curent, rezultatul financiar.


Contul reflecta valoarea unui element patrimonial:

A.  în evolutie;   

B.   la începutul exercitiului financiar;      

C.   la sfârsitul exercitiului financiar;

D.  la un moment dat.


O datorie care se asteapta sa fie achitata în termen de pâna la doi ani de la data bilantului este:

A.  o datorie curenta;     

B.   o datorie pe termen lung;      

C.   o datorie contingenta;

D.  nici un raspuns nu este corect.

RĂSPUNSURI LA DISCIPLINA

"BAZELE CONTABILITĂŢII"
C


A


D


C


B


D


A


C


B


B


A


B


C


C


D


A


A


D


C


D


C


D


B


A


D


C


B


C


C


C


C


A


A


A


D


C


B


A


A


D


A


B


D


B


B


D


C


C


A


B

Document Info


Accesari: 4687
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )