Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MINIMONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND MARFURILE SI AMBALAJELE LA S.C. "CIDOR SERV" S.R.L. ORADEA

Contabilitate
MINIMONOGRAFIE CONTABILĂ PRIVIND MĂRFURILE sI AMBALAJELE LA S.C. "CIDOR SERV" S.R.L. ORADEA

La începutul lunii februarie 2004, situatia economico-financiara a societatii S.C. "CIDOR SERV" S.R.L. ORADEA era urmatoarea:Situatie p 535f54f atrimoniala la

A - mii lei - P

DENUMIRE POST

SUMA

DENUMIRE POST

SUMA

1. Mijloace de transport

2. Materiale de natura obiectelor de inventar

3. Marfuri

4. Clienti

5. Conturi la banci în lei

6. Casa în lei

1. Capital social

2. Rezerve

3. Rezerve din reevaluare

4. Profit si pierdere

5. Amortizarea mijloacelor de transport

6. Efecte de platit

7. Furnizori

8. Dividende de plata

9. Creditori diversi

10. Diferente de pret la marfuri

30.000

2.985

5.312

59.700

4.508

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

În cursul lunii februarie 2004 la S.C. "CIDOR SERV" S.R.L. ORADEA au avut loc urmatoarele operatii economico-financiare:

Societatea se aprovizioneaza în data de 03.02.2004 cu materii prime de la Moara "INDALIM" S.R.L. ORADEA în valoare de 60.000.000 lei, TVA 19%, conform Facturii nr. 1543/03.02.2004.

% = 401 "Furnizori" 71.400.000

301 "Materii prime" 60.000.000

4426 "TVA deductibila" 11.400.000

Conform: Factura nr. 1543/03.02.2004

Se achita în data de 05.02.2004 furnizorul - Moara "INDALIM" S.R.L. ORADEA cu suma de 71.400.000 lei, conform Ordinului de plata nr. 1/05.02.2004.

401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la 71.400.000

banci în lei"

Conform: Ordinul de plata nr. 1/05.02.2004

Se dau în consum materii prime, conform Bonului de consum nr.1/06.02.2004 în valoare de 50.000.000 lei.

601 "Cheltuieli cu materiile = 301 "Materii prime" 50.000.000

prime"

Conform: Bonul de consum nr. 1/06.02.2004

Se obtin produse finite în valoare de 150.000.000 lei, conform Bonului de predare-transfer-restituire nr.1/07.02.2004.

Produse finite" = 711 "Variatia stocurilor" 150.000.000

Conform: Bonul de predare nr. 1/07.02.2004

5) În data de 10.02.2004 are loc vânzarea unor produse finite în valoare de 105.000.000 lei, TVA 19%, conform Facturilor nr. 1544, 1545/10.02.2004, pret de înregistrare 70.000.000 lei.

a)vânzare produse finite:

4111 "Clienti" = % 124.950.000

701 "Venituri din 105.000.000

vânzarea

produselor finite"

4427 "TVA colectata" 19.950.000

Conform: Factura nr. 1544, 1545/10.02.2004

b) scadere din gestiune:

"Variatia stocurilor" = 345 Produse finite" 70.000.000

Conform: Bonul de predare nr. 2/10.02.2004

6)Societatea cumpara în data de 12.02.2004 cu factura nr. 1546 doua programe informatice de la S.C. "KEYSYS GRAFX S.R.L. ORADEA, în valoare de 30.000.000 lei, TVA 19%.

= 404 "Furnizori de 35.700.000

208 "Alte imobilizari necorporale" imobilizari" 30.000.000

4426 "TVA deductibila 5.700.000Conform: Factura nr. 1546/12.02.2004

7)Pentru transportul unor materiale de constructii de catre S.C. "GLOSSA IMPEX" S.R.L. ORADEA, societatea înregistreaza cheltuieli de transport în valoare de 2.600.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 1547/14.02.2004.

% = 401 "Furnizori" 3.094.000

624 "Cheltuieli cu transportul  2.600.000

de bunuri si de personal

4426 "TVA deductibila" 494.000

Conform: Factura nr. 1547/14.02.2004

8)Se înregistreaza cheltuielile postale si de telecomunicatii aferente lunii ianuarie 2004, conform facturii nr. 52106/14.02.2004 în valoare de 1.800.000 lei, TVA 19%.

% = 401 "Furnizori" 2.142.000

626 "Cheltuieli postale si taxe de 1.800.000

telecomunicatii"

4426 "TVA deductibila" 342.000

Conform: Factura nr. 52106/14.02.2004

9)Societatea plateste prin banca, în data de 17.02.2004, factura nr. 1546 si factura nr. 1547/14.02.2004.

% = 5121 "Conturi la 38.794.000

404 "Furnizori de imobilizari" banci în lei" 35.700.000

401 "Furnizori" 3.094.000

Conform: Ordin de plata nr. 2,3/17.02.2004

10) Se primeste Factura nr. 3685/18.02.2004 pentru consumul de energie electrica în valoare de 10.000.000 lei, TVA 19%.

% = 401 "Furnizori" 11.900.000

605 "Cheltuieli privind 10.000.000

energia si apa"

4426 "TVA deductibila" 1.900.000

Conform: Factura nr. 3685/18.02.2004

11) Se achita în data de 20.02.2004 furnizorul de energie electrica, conform Ordinului de plata nr. 4/20.02.2004.

401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la 11.900.000

banci în lei"

Conform: Ordinul de plata nr. 4/20.02.2004

12) Se achita în data de 21.02.2004 factura telefonica nr. 52106/14.02.2004, conform Ordinului de plata nr. 5/21.02.2004.

401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la 2.142.000

banci în lei"

Conform: Ordinul de plata nr. 5/21.02.2004

Se înregistreaza vânzarea de marfuri, conform Facturii nr. 4330/24.02.2004 în valoare de 52.500.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 17%.

a) înregistrare adaos comercial:

A.C. = 52.500.000 lei x 17% = 8.925.000 lei

371 "Marfuri" = 378 "Diferente de 8.925.000

pret la marfuri"

Conform: Nota de receptie si constatare de diferente

nr.1/24.02.2004

Nota de contabilitate nr. 1/24.02.2004

b) vânzare marfuri:

4111 "Clienti"  = % 62.475.000

707 "Venituri din 52.500.000

vânzarea marfurilor"

4427 "TVA colectata" 9.975.000

Conform: Factura nr. 4330/24.02.2004

c) descarcare gestiune de marfuri:

Pentru a determina adaosul comercial din volumul vânzarilor se apeleaza

la un coeficient Kr:

Sic cont 378 + Rc cont 378

Kr =

Sid cont 371 + Rd cont 371

Kr = 6.081.000 + 8.925.000 = 15.006.000 = 0,2743477

45.772.000 + 8.925.000 54.697.000

Adaosul comercial aferent marfurilor vândute:

A.C. = 0,2743477 x 52.500.000= 14.403.254 lei

% = 371 "Marfuri" 52.500.000

607 "Cheltuieli privind marfurile" 38.096.746

378 "Diferente de pret la marfuri" 14.403.254

Conform: Nota de contabilitate nr. 1/24.02.2004

14) Se înregistreaza încasarea contravalorii Facturii nr. 4330/24.02.2004, conform Filei de CEC barat nr.00187351/25.02.2004.

5121 "Conturi la banci în lei"  = 4111 "Clienti" 62.475.000

Conform: Fila de CEC nr. 00187351/25.02.2004

15) Se înregistreaza dobânzile în valoare de 22.844.795 lei, aferente disponibilitatilor în conturile de la banci conform Extrasului de cont si Notei de contabilitate nr. 2/25.02.2004.

5121 "Conturi la banci în lei" = 766 "Venituri din 22.844.795

dobânzi"Conform: Nota de contabilitate nr. 2/25.02.2004

16) Societatea se aprovizioneaza cu materii prime de la un furnizor intern în valoare de 45.000.000 lei, TVA 19%, conform Avizului de însotire a marfii nr. 4705/25.02.2004. Factura soseste peste doua zile. pentru plata anticipata, furnizorul acorda un scont de 5%.

a) aprovizionarea cu materii prime fara factura:

% = 408 "Furnizori-facturi 53.550.000

301 "Materii prime" nesosite" 45.000.000

4428 "TVA neexigibila" 8.550.000

Conform: Avizul de însotire a marfii nr. 4705/25.02.2004

b) sosirea facturii ulterior:

408 "Furnizori - facturi nesosite" = 401 "Furnizori" 53.550.000 4426 "TVA deductibila = 4428 "TVA neexigibila"

Conform: Factura nr. 4705/27.02.2004

Nota de contabilitate nr. 3/27.02.2004

c) plata anticipata a furnizorului intern:

Scont = 45.000.000 x 5% = 2.250.000 lei

401 "Furnizori" = % 53.550.000

5121 "Conturi la 51.300.000

banci în lei"

Venituri din 2.250.000

sconturi obtinute"

Conform: Nota de contabilitate nr. 3/27.02.2004

17) În data de 28.02.2004 se cumpara ambalaje (pungi de hârtie si de carton)de la S.C. "CARTOLUX"S.A. pret de factura 1.000.000lei, C.T.A 50.000lei, T.V.A. 19 %.

% = 401 "Furnizori" 1.190.000

381 "Ambalaje" 1.000.000

4426 "T.V.A. deductibila" 190.000

Conform:Factura nr. 4820 / 28.02.2004

18) Se plateste furnizorul conform Ordinului de plta nr. 5/28.02.2004.

401"Furnizori" = 5121 "Conturi la banci 1.190.000

în lei "

Conform: Ordinului de plata nr.6 /28.02.2004

19) Se primesc ambalaje ca donatii la valoare pietei de 10.000.000 lei.

381"Ambalaje" = 7582 "Venituri din donatii 10.000.000

si subventii primite"

Conform:Nota de contabilitate nr.4/28.02.2004

20) n data de 28.02.2004 se înregistreaza regularizarea TVA si închiderea conturilor de cheltuieli si venituri.

a)    regularizarea TVA:

4427 "TVA colectata" = % 29.925.000

4426 "TVA deductibila" 28.576.000

4423 "TVA de plata" 1.349.000

Conform: Nota de contabilitate nr. 5/28.02.2004

b)    închiderea conturilor de cheltuieli:

121 "Profit si pierdere" = % 102.496.746

601 "Cheltuieli cu 50.000.000

materiile prime"

605 "Cheltuieli privind 10.000.000

energia si apa"

607 "Cheltuieli 38.096.746

privind marfurile"

624 "Cheltuieli cu 2.600.000

transportul de bunuri si

de personal"

626 "Cheltuieli 1.800.000

postale si taxe de

telecomunicatii"

Conform: Nota de contabilitate nr. 4/28.02.2004

c)     închiderea conturilor de venituri:

% = 121 "Profit si 272.594.795

701 "Venituri din vânzarea pierdere" 105.000.000

produselor finite"

707 "Venituri din vânzarea 52.500.000

marfurilor"

711 "Variatia stocurilor" 80.000.000

766 "Venituri din dobânzi" 22.844.795

Venituri din sconturi obtinute" 

7582 "Venituri din donatii 10.000.000

si subventii primite"

Conform: Nota de contabilitate nr. 5/28.02.2004Document Info


Accesari: 7013
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )