Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ORGANIZAREA CONTABILITATII MARFURILOR SI AMBALAJELOR

Contabilitate


ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR sI AMBALAJELOR

2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND marfurILEÎn patrimoniul societatilor comerciale, marfurile si amb 616g65g alajele reprezinta valori materiale cu cea mai mare pondere si au o serie de particularitati cu privire la structura sortimentala, miscare, gestionare, modul de organizare si functionarea gestiunilor (în comert, în alimentatia publica, în sectii de productie). Marfurile reprezinta ansamblul bunurilor economice cumparate de unitati patrimoniale în vederea desfacerii lor catre consumatorii finali, precum si produsele finite vândute prin magazinele proprii de desfacere cu amanuntul.

DOCUMENTE SPECIFICE MĂRFURILOR

A.   INTRĂRI DE MĂRFURI

Furnizorul expediaza marfurile cu CERTIFICAT DE CALITATE, AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII, pe baza de FACTURĂ. Plata marfii cumparate se poate face în numerar pe baza CHITANŢEI sau prin virament cu ORDINUL DE PLATĂ sau prin efecte de platit.

Marfa ajunsa la cumparator este supusa receptiei cantitative si calitative întocmindu-se NOTA DE RECEPŢIE sI CONSTATARE DE DIFERENŢE. În cazul în care se constata defecte, lipsuri la marfa cumparata, se sisteaza receptia întocmindu-se PROCES - VERBAL DE SISTARE A RECEPŢIEI si apoi NOTA DE PREDARE- RESTITUIRE.

În cazul majorarii preturilor comercializate de o unitate, trebuie sa se întocmeasca INVENTARUL PENTRU SCHIMBARE DE PREŢ.

Plusurile constatate la inventar se consemneaza în PROCESUL- VERBAL DE VERIFICARE sI CONTROL A GESTIUNII.

Marfurile primite în consignatie se înregistreaza în BONUL DE PRIMIRE (CONSIGNAŢIE) care se centralizeaza în BORDEROUL DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE în ziua de.......

B.   IEsIRI DE MĂRFURI

Vânzarea cu plata integrala în numerar se realizeaza sub diverse forme:

vânzarea pe baza de bonuri emise de vânzator cu documentele BON DE VÂNZARE, MONETARUL, RAPORTUL DE GESTIUNE;

vânzarea marfurilor cu înregistrarea în aparatele de casa bazata pe BONUL DE VÂNZARE, MONETAR, RAPORT DE GESTIUNE;

vânzarea cu plata direct la vânzator prin CHITANŢE, MONETAR;

vânzarea cu plata la ospatar pe baza de BON DE MARCAJ, NOTĂ DE PLATĂ, BORDEROUL VÂNZĂRILOR PE UNITATE;

vânzarea cu livrarea la domiciliu prin case de comenzi, bazata pe DISPOZIŢIA DE LIVRARE- COMANDĂ;

vânzarile în numerar se consemneaza în REGISTRU DE CASĂ;

vânzarile în unitati - consignatia au la baza documente ca BORDEROUL DE IEsIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE, BORDEROURI DE ÎNCASARE în ziua de....;

livrarile catre clienti se fac prin FACTURĂ;

reducerile de preturi - INVENTAR PENTRU SCHIMBARE DE PREŢ;

minusurile la inventar se consemneaza în PROCES - VERBAL DE SCĂDERE, daca minusul este imputabil se întocmeste DECIZIA DE IMPUTARE, ANGAJAMENTUL DE PLATĂ;

vânzarile cu plata în rate au la baza BONUL DE VÂNZARE, CONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE, DOVADA, CHITANŢA;

Evidenta operativa a gestiunilor de marfuri poate fi organizata sub aspect:

cantitativ - folosindu-se FIsA DE MAGAZIE, REGISTRUL STOCURILOR;

global - valoric - RAPORTUL DE GESTIUNE (comertul cu amanuntul).

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR

Organizarea circulatiei marfurilor este influentata de mai multi factori. Unul dintre ei este FORMA CIRCULAŢIEI: cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul.

În cazul circulatiei en gross, vânzarea se face pe baza de documente, încasarea urmând a se realiza ulterior, prin virament si de aici, necesitatea unui cont anume "CLIENŢI" în care se evidentiaza creantele din momentul livrarii marfurilor pâna în momentul încasarii lor.

În cazul circulatiei en detail, vânzarea se face de regula cu plata în numerar.

METODA DE CONTABILITATE ANALITICĂ a stocurilor influenteaza organizarea contabilitati sintetice a marfurilor prin preturile diferite utilizate ca PREŢURI DE ÎNREGISTRARE A MĂRFURILOR. Daca evidenta analitica a marfurilor se tine global valoric (în comertul cu amanuntul), pentru înregistrare se utilizeaza PREŢUL DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL INCLUSIV TVA = Pret de cumparare + A.C. + TVA.

A.   Când evidenta marfurilor se tine la pretul de cumparare, nu e necesara folosirea contului 378 "Diferente de pret la marfuri" pentru evidenta adaosului comercial.

B.    Când evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, se impune folosirea contului 378 pentru evidenta adaosului comercial continut în pretul de înregistrare al marfurilor.

C.   Când evidenta se tine la pret cu amanuntul inclusiv TVA, apare necesitatea evidentierii acestei taxe pâna în momentul vânzarii marfurilor în contul 4428. În momentul livrarii, aceasta taxa va fi transferata ca fiind exigibila, la contul 4427.

2.2. EVALUAREA MĂRFURILOR

Evaluarea activelor circulante materiale intervin în 3 momente diferite: la intrarea în patrimoniu (evaluarea curenta sau contabila), la închiderea exercitiului (evaluarea bilantiera) si la iesirea din patrimoniu sau la darea în consum.

A.   LA INTRAREA ÎN PATRIMONIU

Stocurile se evalueaza la valoarea de intrare (contabila) care poate fi:

a)        COST DE ACHIZIŢIE pentru bunurile cumparate (materii, marfuri, obiecte).

COST DE ACHIZIŢIE = PREŢ CUMPĂRARE + T.V.A.

b) COSTUL DE PRODUCŢIE pentru bunurile produse în cadrul unitatii (produse finite, semifabricate, ambalaje, obiecte de inventar).

COST = COST ACHIZIŢIE + CHELTUIELI + COTA

PRODUCŢIE A MATERIALELOR DIRECTE CHELTUIELILOR

CONSUMATE  INDIRECTE

B.    LA IEsIREA DIN PATRIMONIU

Se folosesc urmatoarele metode:

.COSTUL MEDIULUI PONDERAT (CMP) se calculeaza lunar, dupa fiecare intrare sau la o anumita perioada.

Valoarea ( Si + intrari )

CMP=

Cantitatea ( Si + intrari )

2.METODA PRIMEI INTRĂRI - PRIMEI IEsIRI (FIFO)

Iesile din stoc se realizeaza la costul de achizitie ( productie ) al primei intrari (lot). Apoi, bunurile iesite se evalueaza la costul de achizitie (productie) al lotului urmator.

3.METODA ULTIMEI INTRĂRI - PRIMEI IEsIRI(LIFO)

Stocurile din gestiune se evalueaza la cost achizitie (productie) al ultimei intrari (lot). Apoi, restul stocului se evalueaza la costul de achizitie (productie) al lotului anterior achizitionat.

4.METODA PREŢULUI DE ÎNREGISTRARE (STANDARD, PRESTABILIT)

Pretul standard se stabileste pe baza preturilor medii de înregistrare ale bunurilor respective. Diferentele de pret între costul de achizitie (productie) si pretul de înregistrare, se înregistreaza separat în contabilitate. Aceste diferente se repartizeaza proportional asupra bunurilor iesite si asupra celor din stoc. Repartizarea diferentelor se face pe baza unui coeficient de repartitie (Kr).

Si cont "diferente" + Rd cont "diferente" (cumulat)

Kr=

Si cont "stocuri" + Rd cont de "stocuri" (cumulat, la pret de

înregistrare )

Kr - valoarea bunurilor iesite (pret înregistrare) = diferente de pret aferente bunurilor iesite.

Observatie: Pretul de înregistrare se actualizeaza periodic (anual) în functie de evolutia preturilor.

5.METODA PREŢULUI DE FACTURARE

Se poate utiliza pentru înregistrarea bunurilor intrate prin achizitionare.

În acest caz, CTA se vor înregistra în contul de diferente de pret. Apoi se vor repartiza proportional pe baza unui coeficient de repartizare.

La sfârsitul lunii, soldul contului de diferente de pret se cumuleaza cu soldul contului de stocuri, obtinându-se valoarea costului de achizitie (productie).

Productia neterminata se stabileste prin inventariere si se evalueaza la costul de productie

2.3. METODE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA MĂRFURILOR

Unitatile economice îsi pot organiza contabilitatea marfurilor în 2 sisteme de inventar:

metoda INVENTARULUI PERMANENT;

metoda INVENTARULUI INTERMITENT.

2.3.1. Metoda inventarului permanent

Conform acestei metode, în contabilitatea stocurilor se înregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor (cantitativ si valoric) evaluate la pret de achizitie, cost de productie, pret standard sau pret de factura , dupa caz.

De asemenea, se înregistreaza în aceste conturi toate operatiile de iesire (cantitativ si valoric), ceea ce permite cunoasterea în orice moment a stocurilor.

Conturile de stocuri sunt de ACTIV:

în DEBIT - se înregistreaza SOLDUL INIŢIAL si INTRĂRILE;

în CREDIT - se înregistreaza IEsIRILE;

SOLDUL - stocurile EXISTENTE la sfârsitul lunii.

Evidenta analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode în functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii:

a)     metoda operativ - contabila (pe solduri) presupune:

evidenta bunurilor materiale la locul de depozitare pe categorii;

evidenta în contabilitate pe gestiuni;

verificarea lunara a fiselor de magazie cu registrul stocurilor.

b)    metoda cantitativ - valorica (pe fise de cont analitic) presupune:

evidenta cantitativa pe feluri de bunuri la locul de depozitare;

evidenta cantitativ - valorica în contabilitate;

verificarea fiselor de magazie cu fisele de cont analitic din contabilitate.

c) metoda global - valorica presupune tinerea evidentei numai valoric atât la nivelul gestiunii, cât si în contabilitate. si în acest caz, se face, periodic, controlul concordantei înregistrarilor din evidenta gestiunii cu cele din contabilitate.

2.3.2.Metoda inventarului intermitent

Se poate utiliza de unitatile mici si mijlocii. Presupune stabilirea iesirilor pe baza relatiei:

E=Si +I-Sf

Soldul final se determina la sfârsitul lunii prin inventariere.Conturile de "stocuri" se utilizeaza numai la începutul si sfârsitul lunii.

Intrarile se înregistreaza direct în conturile de " cheltuieli ".

Soldul final va deveni sold initial pentru luna urmatoare.

Conturile de "stocuri" functioneaza astfel:

în DEBIT - se înregistreaza stocul de la sfârsitul lunii prin inventariere;

în CREDIT - stocurile de la începutul lunii sunt preluate la "cheltuieli".

La sfârsitul perioadei, pot aparea diferente între datele faptice si cele scriptice:

PLUSURI - ce duc la cresterea stocurile si micsorarea cheltuielilor;

MINUSURI - ce pot proveni din perisabilitati (cheltuieli) sau din vina gestionarului caruia i se va imputa.

2.4. SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE

Marfurile fac parte din grupa 37 "MĂRFURI". Contabilitatea marfurilor se realizeaza cu ajutorul conturilor:

371 "MĂRFURI";

378 "DIFERENŢE DE PREŢ LA MĂRFURI".

CONTUL 371 "MĂRFURI" este un cont de activ, care tine evidenta existentei si micsorarii stocurilor de marfuri.

În debitul contului 371 "MĂRFURI" se înregistreaza: valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542); valoarea la pret de înregistrare a marfurilor reprezentând aportul în natura al actionarilor si asociatilor (456); valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401); valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime, materialelor auxiliare, obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, a altor valori de natura stocurilor vândute ca atare (301, 3021, 303, 361 s.a.); valoarea la pret de înregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (345); valoarea la pret de înregistrare a marfurilor constatate în plus la inventar, cât si cele primite cu titlu gratuit (607, 771); valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, în situatia în care înregistrarea marfurilor se tine la pret cu amanutul (378, 4428).

În creditul contului 371 "MĂRFURI" se înregistreaza: valoarea la pret de înregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare, precum si lipsurile de inventar (607); valoarea la pret de înregistrare a marfurilor trimise în custodie sau în consignatie la terti (357); valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vândute, în situatia în care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428); valoarea donatiilor si a preturilor din calamitati constatate la marfuri (671).

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de înregistrare a marfurilor existente.

Contul 378 "DIFERENŢE DE PREŢ LA MĂRFURI"este un cont de pasiv, se utilizeaza când evidenta marfurilor se tine la pret de vânzare.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor existente în gestiunea unitatii cu activitate comerciala. Este un cont rectificativ al valorii de înregistrare al marfurilor.

În creditul contului 378 "DIFERENŢE DE PREŢ LA MĂRFURI" se înregistreaza: valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate în gestiune (371).

În debitul contului 378 "DIFERENŢE DE PREŢ LA MĂRFURI" se înregistreaza: valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vândute (371).

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente în stoc.

2.5. GENERALITĂŢI PRIVIND AMBALAJELE. SISTEMUL DE

CONTURI UTILIZATE

Ambalajele sunt de 2 feluri:

-restituibile;

-nerestituibile.

Contul 381 "AMBALAJE"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje, achizitionate sau confectionate în unitate, care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite, cât si al marfurilor. Este un cont de activ.

În debitul contului 381 "AMBALAJE" se înregistreaza: valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542); valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natura al actionarilor si asociatilor (456);valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401); valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, în situatia în care acestea circula pe principiul restituirii (409); valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar, cât si cele primite cu titlu gratuit (608, 771); valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (711).

În creditul contului 381 "AMBALAJE" se înregistreaza: valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371); valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar (608); valoarea ambalajelor trimise la terti (358); valoarea pierderilor din calamitati înregistrate la ambalaje (671).

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor existente.

Contul 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (în minus sau în plus) între pretul prestabilit si costul de achizitie, aferent ambalajelor intrate în gestiune. Este un cont de activ.

Contul 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.

În debitul contului 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE" se înregistreaza: diferentele de pret în plus (costul de achizitie mai mare decât pretul prestabilit) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542); diferentele de pret în minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).

În creditul contului 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE" se înregistreaza: diferentele de pret în minus aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori si avansurile de trezorerie (381, 542); diferentele de pret în plus aferente ambalajelor date în consum (608).

Soldul debitor al contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente în stoc.


Document Info


Accesari: 11434
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )