Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
S.C. ICERP S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

Contabilitate
S.C. ICERP S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica

3.2 Organizarea productiei si a muncii

3.3 Performantele intreprinderii

3.4 Modul de organizare a contabilitatii

3.5 Directii de dezvoltare

S.C. ICERP S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

3.1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica

Date generale.

Denumire: Societatea Comerciala ICERP S.A.

Sediu: Romania, Localitatea Ploiesti, Judetul Prahova, Str. Republicii, Nr. 291A,cod 2000.

Baza de constituire: Legea 15/1990 si HG 1224/28.11.1990

Loc de inmatriculare: Camera de Comert si Industrie. Registrul Comertului Prahova nr. J 29/312 din aprilie 1991.

Capitalul social: 4.683 mil. lei

Numar salariati: 250

ICERP S.A. Ploiesti este o societate comerciala cu profil mixt, cercetare- productie, care are peste 45 de ani de experienta in domeniul lubrifiantilor si aditivilor.

Scurt istoric

Activitatea de ce 24324n1320y rcetare in domeniul petrolului isi are originea in "Laboratorul de Cercetari tehnice pentru prelucrare" ( LCPT) infiintat la Ploiesti in 1949.

In anul 1955 a luat fiinta la Ploiesti, pe teritoriul fostei Rafinarii "XENIA" - "Institutul Petrochimic".

In 1956, "Laboratorul de Cercetari tehnice pentru prelucrare" a fuzionat cu "Institutul Petrochimic", iar in anul 195 s-a alaturat acestora si ICEP, formandu-se Institutul Petrochimic, cu obiect de cercetare in domeniul prelucrarii titeiului si petrochimiei.

In anul Institutul Petrochimic s-a divizat ramanand cu sectiile de cercetare in domeniul prelucrarii titeiului si s-a unit cu Institutul de Proiectari pentru Instalatii Petroliere (IPIP) formand Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Prelucrarea |iteiului (ICPT), care a purtat succesiv denumiri de:

  intre 1970-1972 Institutul de Cercetari si Proiectari Tehnologice pentru Prelucrarea |iteiului (ICPTPT);

  intre 1972-1973 Institutul de Cercetare si Proiectare Rafinarii (ICPR)

In anul 19 3 Institutul de Cercetare si Proiectare Rafinarii si Institutul Petrochimic s-au unificat sub denumirea de Institutul de Cercetare si Proiectari Tehnologice pentru Rafinarii si Instalatii Petrochimice (ICPRP), igloband pana in 19 ca filiala, sectiile de petrochimie ale IPROCHIM Bucuresti.

Din 19 pana in 1991 institutul a functionat sub denumirea de Institutul de Cercetari, Inginerie Tehnologica si Proiectare pentru Rafinarii (ICITPR), cand conform H.G.R. nr. 114/15.02.1991, cele doua activitati s-au despartit - sectorul de proiectare transformandu-se in Soc. Com. "IPIP"S.A. Ploiesti, iar sectorul de cercetare a format Soc. Com. "ICERP"S.A., denumire care o pastreaza si astazi.

In anul 1996 a avut loc o divizare partiala, cand sectiile si laboratoarele de cercetare (activitate preponderent de cercetare si in mai mica masura microproductie formand S.C. INCERP-Cercetare S.A. si S.C. ICERP S.A. ramanand indeosebi cu sectiile de cercetare uleiuri motoare si industriale aditivi si unsori cu activitate preponderenta de microproductie si de cercetare in domeniile mentionate.

Forma juridica si obiectul de activitate

Actul constitutiv al societatii este structurat in IX capitole, cuprinzand 31 de articole:

  Capitolul I - denumirea, forma juridica, sediul, durata

  Capitolul II - scopul si obiectul de activitate al sociatatii

  Capitolul III - capitalul social, actiunile

  Capitolul IV - adunarea generala a actionarilor

  Capitolul V - consiliul de administratie

  Capitolul VI - gestiunea sociatatii

  Capitolul VII - activitatea societatii

  Capitolul VIII - modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

  Capitolul IX - dispozitii finale.

Cum s-a vazut mai sus, forma juridica a societatii este consemnata in Capitolul I, art. 2, unde se mentioneaza:

- Societatea comerciala ICERP S.A. Ploiesti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

- Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Scopul si obiectul de activitate sunt prezentate mai departe in Cap. II al Actului Constitutiv, in articolele 5 si 6, care prevede urmatoarele:

Art. 5. Scopul societatii este efectuarea de cercetari in domeniul prelucrarii titeiului si petrochimiei, pentru elaborarea unor procese noi si modernizarea celor existente, imbunatatirea functionarii instalatiilor existente din rafinarii si combinate petrochimice, realizarea de microproductie si beneficii.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii este:

a)- elaborarea tehnologiilor de obtinere a unsorilor, uleiurilor minerale, uleiiurilor sintetice si semisintetice, a aditivilor, produselor de prelucrare a metalelor si de racire, inhibitorilor de coroziune, alti auxiliari si produse de sinteza;

b)- elaborarea de studii privind structura, nivelul calitativ si posibilitatile de imbunatatire a caracteristicilor produselor petroliere, petrochimice si de sinteza;

c)- analiza tehnologica a instalatiilor din rafinarii si combinate petrochimice in scopul stabilirii de solutii de imbunatatire a performentelor acestora;

d)- fabricarea si comercializarea in tara si la export a produselor de mic tonaj din domeniul unsorilor, uleiurilor minerale si semisintetice, a aditivilor, produselor de prelucrare si de racire, inhibitorilor de coroziune, alte produse de sinteza si acordare de consultanta privind realizarea si utilizarea acestora;

e)- analiza si certificarea calitatii produselor din domeniul industriei prelucrarii titeiului, a industriei petrochimiei si petrochimice;

f)- realizarea de actiuni privind perfectionarea pregatirii profesionale si specializarea persoanelor din unitatile industriale care fabrica sau utilizeaza produsele din profilul ICERP;

g)- efectuarea de servicii privind utilizarea produselor petroliere, petrochimice si chimice in economie, analize de caracterizare a acestor produse etc;

h)- producerea de aparatura de cercetare si instalatii experimentale solicitate in cadrul unitatii si de alte unitati din tara, inclusiv pentru export;

i)- fabricarea si comercializarea cu ridicata si cu amanuntul a lacurilor si vopselelor;

j)- comert intermediar cu combustibili, uleiuri minerale si produse chimice pentru industrie - admise de lege;

k)- efectuarea de transporturi auto cu mijloacele din dotare;

l)- alt fel de comert intermediar cu ridicata si amanuntul;

m)- alte tipuri de comert cu ridicata import-export.

3.2 Organizarea productiei si a muncii

ICERP S.A. fabrica si comercializeaza peste 300 de produse din gama uleiurilor pentru utilaje industriale, uleiurilor pentru motoare, fluidelor pentru prelucrarea metalelor, unsorilor consistente si aditivilor, comercializate sub marcile: LUBRICERP , PROTICERP si ADIROL

  LUBRICERP uleiuri pentru utilaje industriale

uleiuri pentru motoare

fluide de prelucrare a metalelor

unsori consistente

  ADIROL : - aditivi modificatori de vascozitate

aditivi depresanti

aditivi pentru uleiuri de prelucrare a metalelor

detergenti industriali

biocizi

produse de tratare a apelor de racire recirculate

inhibitori de coroziune

aditivi pentru bitumuri rutiere

aditivi pentru benzina auto

PROTICERP

produse de protectie pe baza de film uleios

produse de protectie cu pelicula moale

produse de protectie cu film semidur

produse de tip dewatering

Structura productiei

Aceste produse sunt apreciate de prestigioase intreprinderi, dintre care amintim: DAEWOO Romania, UAP Pitesti, BILSTEIN-COMPA Sibiu, TIMKEN Romania, RULMENTUL Brasov, RULALEX Alexandria, LUBRIFIN Brasov, ASTRA Romana Ploiesti.

ICERP S.A. colaboreaza cu firmele R hm & Hass si RohnMax - USA in domeniul biocizilor, aditivilor modificatori de vascozitate pentru lubrifianti si al vopselelor acrilice.

ICERP S.A. are un sistem al calitatii certificat in anul 1998 conform ISO 9001 de catre SRAC. Calitatea produselor si serviciilor, preocupare permanenta in cadrul ICERP S.A., asigura pentru aceasta o pozitie stabila pe piata lubrifiantilor.

" Laboratorul de incercari si cercetari lubrifianti si aditivi ", LICLA, singurul laborator cu acest profil din tara, acreditat in anul 1996 in conformitate cu standardele europene SR EN 45001 si ISO 9002 de catre RELAR, efectueaza caracterizarea completa a lubrifiantilor in conformitate cu standardele internationale, utilizand aparate moderne de testare, unele dintre ele unicat in Romania. LICLA cuprinde cinci departamente pentru testarea lubrifiantilor:

departament uleiuri

departament unsori

departament aditivi

departament produse de tratare a apelor de racire

departament pentru testarea uleiurilor de motoare

ICERP S.A. este dotat cu standuri de incercare de tip motoare Labeco, Caterpillar, Mercedes MWM-1, Petter W1, AV1 si AVB asigura testarea uleiurilor de motoare la nivelul celor mai exigente norme internationale.

Prin permanenta preocupare pentru inovare si modernizare, ICERP S.A. este astazi titular al 68 inventii brevetate, 51 inventii in curs de brevetare si 14 contracte de licenta incheiate cu ASTRA ROMANA Ploiesti, PETROTEL LUKOIL Ploiesti, LUBRIFIN Brasov, PECO Brasov.

Printr-o activitate de cercetare sustinuta, specialisti ICERP pot oferi, clientilor actuali si potentiali, produse si servicii flexibile, adaptate schimbarilor inregistrate pe piata lubrifiantilor si aditivilor.

Societatea are un numar de 250 de angajati impartiti pe sectii astfel :

motoare - 15 angajati

unsori  - 31 angajati

aditivi  - 54 angajati

LICLA (laboratorul pentru testarea calitatii)

- 21 angajati

atelierul prototipuri

- 46 angajati

personalul tessa

71 angajati

3.3 Performantele intreprinderii

In decursul activitatii sale S.C. ICERP S.A. Ploiesti a inregistrat performante importante in domeniul producerii lubrifiantilor si aditivilor, fapt ce a favorizat cresterea volumului de activitate si, implicit, marirea profitului, a cifrei de afaceri, cat si a celorlalti indicatori de performanta.

Cifra de afaceri

CA2000= 26.128 mil. lei

CA2001= 34.078 mil. lei

CA2002= 55.388 mil. lei

Profitul = Venituri totale - Cheltuieli totale

PR 7.630 mil. lei

PR 2001= 35.800 - 29.551= 6.249 mil. lei

PR 2002= 64.615 - 52.562= 12.053 mil. lei

Situatia neta=Activ - Datorii

SN2000= 14.058 - 1.726=12.332 mil. lei

SN2001= 18.981 - 1.435=17.546 mil. lei

SN2002= 30.309 - 4.698=25.611.mil. lei

Fond de rulment = Surse permanente - Alocari permanente = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Imobilizari nete

FR2000= 12.322 - 6.341= 5.981 mil. lei

FR2001= 17.546 - 8.086= 9.460 mil. lei

FR2002= 25.611 - 11.936= 13.675 mil. lei

Nevoia de fond de rulmentsAlocari ciclice - Surse ciclice = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare

NFR2000= 2.438 mil. lei

NFR2001= 5.583 mil. lei

NFR2002= 8.634 mil. lei

Trezoreria neta = Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment

TN2000= 3.543 mil. lei

TN2001= 3.877 mil. lei

TN2002= 5.037 mil. lei

In cadrul analizei pe baza ratelor, principalele obiective constau in studierea succesiva a cel putin trei dimensiuni financiare ale intreprinderii: rentabilitatea, lichiditatea si structura financiara.

1.Rata de finantare a imobilizarilor (rata fondului de rulment) - evidentiaza conditiile de finantare ale imobilizarilor.

RFRF = Capitaluri permanente / Active imobilizate nete

RFRF 1999 = 1.94

RFRF 2000 = 2.17

RFRF 2001 = 2.15

2.Rata fondului de rulment propriu, sau rata de finantare a capitalurilor proprii, care se doreste a fi supraunitara

RFRpropriu = Capitaluri proprii / Active imobilizate nete

RFR 1999 = 12322/6341 = 1.94

RFR 2000 = 2.04

RFR 2001 = 1.94

3.Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR) evidentiaza proportia corespunzatoare din fondul de rulment financiar ce finanteaza nevoia de fond de rulment.

RNFR = Fond de rulment financiar / Nevoia de fond de rulment

RNFR 1999 = 2.45

RNFR 2000 = 1.69

RNFR 2001 = 1.58

4.Rata lichiditatii generale (RLG)- lichiditatea generala reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

RLG = Active circulante / Datorii exigibile pe termen scurt

RLG 1999 = 4.47

RLG 2000 = 7.58

RLG 2001 = 3.90

Valoarea supraunitara a ratei dovedeste ca, cel putin pe termen scurt, intreprinderea are capacitatea de a-si achita datoriile exigibile.

5.Rata lichiditatii reduse (RLR) exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile, pe termen scurt, din creante si disponibilitati.

RLG = (Creante + Disponibilitati) / Datorii exigibile pe termen scurt

RLG 1999 = (2096+3766)/1725 = 3.40

RLG 2000 = 5.27

RLG 2001 = 2.34

Valoarea supraunitara a ratei evidentiaza faptul ca stocurile nu sunt finantate prin datorii pe termen scurt.

Pentru aceasta rata intervalul considerat ca satisfacator este cuprins intre 0.8 si 1.

6.Rata lichiditatii imediate (RLI) - caracterizeaza capacitatea de rambursare a datoriilor, tinand cont de incasarile existente.

RLI = Disponibilitati / Datorii imediat exigibile

RLI 1999 = 3766/1725 = 2.18

RLI 2000 = 2.73

RLI 2001 = 1.22

Pentru aceasta rata intervalul considerat ca satisfacator este cuprins intre 0.2 si 0.3.

7.Rata solvabilitatii pe termen lung (RSTL)

RSTL = Activ total/Datorii totale = (Capitaluri proprii +Datorii totale)/Datorii totale

RSTL 1999 = (12322+1725)/1725 = 8,01

RSTL 2000 = 13.22

RSTL 2001 = 6.45

Valoarea raportului mai mare de 1,5 arata ca intreprinderea are capacitatea de a-si achita obiligatiile banesti fata de terti.

8.Rata levierului (L) - reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii intreprinderii.

L= Datorii totale / Capitaluri proprii

L1999 = 1725/12322 = 0.14

L2000 = 0.08

L2001 = 0.18

9.Rata independentei financiare

RIF = Capitaluri proprii / Capitaluri permanente

RIF 1999 = 12322/5503 = 2.24

RIF 2000 = 1.55

RIF 2001 = 1.77

10.Rata de finantare a stocurilor (RFS)

RFS = Fond de rulment / Stocuri

RFS 1999 = 5981/1821 = 3.28

RFS 2000 = 2.89

RFS 2001 = 1.86

11.Rata de autofinantare a activelor (RA)

RA = Capital propriu / (Active fixe + Active circulante)

RA 1999 = 12322/(6341+7705) = 0.88

RA 2000 = 0.92

RA 2001 = 0.84

12.Rata datoriilor (RD)

RD = 1-RA

RD 1999 = 1-088 = 0.12

RD 2000 = 0.08

RD 2001 = 0.16

3.4 Modul de organizare a contabilitatii

In structura functionala a S.C. ICERP S.A. Ploiesti sunt delimitate functiile de baza ale acesteia: functia de cercetare-dezvoltare, comerciala, financiar-contabila, de productie si de personal.

Functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de activitati, si anume: activitatea financiara si activitatea contabila.

Cadrul de realizare a acestei importante functii este asigurat in structura organizatorica de directia financiar-contabila, condusa de catre directorul financiar-contabil sau contabilul sef.

Atributiile directiei financiar-contabile se realizeaza pentru cele doua activitati specifice in cadrul serviciului financiar si a serviciului de contabilitate.

Serviciul contabilitate are ca atributii: inregistrarea la timp si corect in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, a tuturor operatiunilor patrimoniale, inventarierea patrimoniului, intocmirea registrului inventar, controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate, intocmirea lucrarilor de sinteza (bilant si anexa la bilant, contul de profit si pierdere, raportul de gestiune), furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor privind patrimoniul si rezultatele obtinute; evidenta si calculatia costurilor, determinarea si analiza rentabilitatii pe produse si lucrari.

In functie de marimea unitatii patrimoniale se adopta organizarea serviciului contabilitate. O modalitatea de organizare este pe cele doua circuite ale contabilitatii: biroul contabilitatii financiare si biroul contabilitatii interne de gestiune, fiecare cu structuri specifice delimitate pentru operatii si lucrari omogene si complementare.

Biroul contabilitate financiara poate fi structurat in mai multe compartimente, cu activitati omogene delimitate cu responsabilitate si finalitate:

  Compartimentul Registrul jurnal general, Bilant si Contul de profit si pierdere, prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea, verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea documentelor oficiale de sinteza.

  Compartimentul Contabilitatea stocurilor organizeaza impreuna cu directia comerciala sistemul de gestiune si control al stocurilor, activelor circulante; concepe sistemul informational si stabileste metodele de evaluare si de contabilitate analitica a stocurilor; organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului.

  Compartimentul Contabilitatea cheltuielilor organizeaza sistemul informational al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale intreprinderii; conduce evidenta cheltuielilor pe feluri grupate pe activitatile de baza (exploatare, financiare, exceptionale) si asigura corelatia cu contabilitatea interna de gestiune; gestioneaza si participa la intocmirea partii de debit a contului "Profit si pierdere" in colaborare cu compartimentul "Registrul jurnal general".

  Compartimentul Inventarierea si evaluarea patrimoniului coordoneaza si realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente si servicii, inventarierea gestiunilor si inventarierea generala, precum si evaluarea la sfarsitul exercitiului a tuturor elementelor patrimoniale, in vederea determinarii si estimarii deprecierilor reversibile pentru calculul si inregistrarea provizioanelor.

Biroul Contabilitatea interna de gestiune are in sfera de atributii elaborarea bugetelor de gestiune pe activitati, sectoare, produse, fundamentarea costurilor normate, colectarea si repartizarea cheltuielilor efective pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, produse si calculul costului de productie efectiv al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs. Asigura totodata contabilitatea productiei prin evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii constand din produse finite, semifabricate, lucrari executate destinate tertilor, stabileste rentabilitatea pe produse si lucrari si face anaize pentru cresterea ei.

Activitatea Serviciului financiar are ca obiective: planificarea, urmarirea si evidenta mijloacelor financiare ale intreprinderii; asigurarea capitalului si a fondurilor necesare desfasurarii unei activitati normale; gestiunea veniturilor, calcularea la timp si corecta a drepturilor banesti ale angajatilor, efectuarea la timp si in bune conditii curespectarea dispozitiilor legale a tuturor operatiilor de incasari si platii; asigurarea incasarii debitelor de orice natura.

In cadrul Serviciului financiar se realizeaza si evidenta contabila a elementelor legate de capital, fonduri, credite, imprumuturi, decontari cu tertii, salariatii si cele ce privesc trezoreria.

Functia financiar-contabila, in afara activitatii financiare, si a activitati de contabilitate, presupune si activitatea de control financiar.

Activitatea de control financiar reprezinta ansamblul proceselor prin care se codifica respectarea normelor legale cu privire la integritatea, utilizarea si pastrarea valorilor materiale si banesti din patrimoniu.

Controlul asupra operatiilor patrimoniale este exercitat de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane specializate.

Scopul exercitarii controlului financiar il reprezinta prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor materiale si banesti.

3.5 Directii de dezvoltare

Dupa cum s-a vazut si in subcapitolele anterioare, S.C. ICEPR S.A. Ploiesti este o societate cu profil mixt cercetare-productie, cu 45 de ani de experienta in domeniul lubrifiantilor si aditivilor, fabricand peste 300 de tipuri de uleiuri, aditivi, unsori, inhibitori de coroziune, toate realizate pe baza de cercetare proprie.

In prezent, calitatea produselor si serviciilor sale este apreciata de cele mai prestigioase uzine romanesti: Daewoo Romania, UAP Pitesti, Bilstein Compa Sibiu, Rulmenti Grei Ploiesti, Rulmentul Bresov, Rulalex Alexandria, Lubrifin Brasov, asigura pentru ICERP o pozitie stabila pe piata lubrifiantilor. Dar in urma unor studii de piata si a cererilor ferme din partea unor parteneri externi, societatea va comercializa produsele sale intr-o prima faza pe piata est europeana, iar mai apoi in Asia Centrala si de Sud-Est.

Datorita specialistilor sai, care au 68 de inventii brevetate, 51 de inventii in curs de brevetare cat si a laboratorului sau unic in domeniul lubrifiantilor acreditat in conformitate cu standardele europene SR EN 45 000 si SR ISO 9002, societatea se afla intr-un continuu proces de inovare si modernizare. De aceea se estimeaza o crestere a productiei cu peste 40 % si datorita punerii in functiune in decursul acestui an a unei noi linii de productie a vopselelor acrilice, in cooperare cu firma ROHM and HAAS - USA.

Tot in decursul acestui an, se va achizitiona o linie de imbuteliare a aditivilor pentru benzina auto si a uleiurilor pentru motoare, in vederea comercializarii produselor pe pietele externe mai sus mentionate. Datorita acestor noi investitii numarul salariatilor va creste in madie cu 12,4%.

Pe langa cele 14 contracte de licenta incheiate cu rafinariile: ASTRA ROMANA Ploiesti, PETROTEL LUKOIL Ploiesti, LUBRIFIN Brasov, PECO Brasov, S.C. ICERP S.A are in vedere incheierea de 3noi contracte cu doua societati din Marea Britanie si una din Cipru.

Pe viitor se estimeaza o crestere a Cifrei de Afaceri cu 65% si o crestere a Profitului Brut cu 80-85%.


Document Info


Accesari: 4963
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )