Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 34 (IAS 34) - RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA

Contabilitate


STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE NR. 34 (IAS 34) - RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ

A. Obiectiv

Informatiile financiare interimare îmbunatatesc acuratetea estimarii câstigurilor si pretului actiunilor. Acest IAS prescrie urmatoarele pentru rapoartele financiare interimare:Continutul minim

Principiile de recunoastere si evaluare

B. Aria de aplicabilitate

Acest standard se aplica tuturor entitatilor care au obligatia (prin lege sau hotarâre a organelor de reglementare) sau au optat sa publice rapoarte financiare interimare care sa acopere o perioada mai mica decât un exercitiu financiar integral (ex: un trimestru sau un semestru). Standardul defineste continutul minim al unui raport financiar interimar, inclusiv prezentarea informatiilor si identifica recunoasterea contabila si principiile de evaluare care trebuie aplicate într-un raport financiar interimar.

C. Definitii

Raportul financiar interimar reprezinta raportul financiar care contine un set complet de situatii financiare sau un set condensat de situatii financiare pentru o perioada mai scurta decât întregul exercitiu financiar al entitatii.

Bilantul condensat este întocmit la sfârsitul perioadei interimare si comparativ la sfâr&#ârsitul exercitiului financiar integral precedent.

Contul de profit si pierdere condensat este întocmit pentru perioada interimara curenta si cumulativ pentru exercitiul financiar curent pâna ia zi, cu comparative pentru perioadele interimare comparabile ale exercitiului financiar precedent.

O entitate care publica rapoarte financiare interimare trimestrial va întocmi, de exemplu, 4 conturi de profit si pierdere în trimestrul al treilea, adica unul pentru cele 9 luni cumulate de la începutul exercitiului, unul doar pentru trimestrul ai treilea si conturi comparative pentru aceleasi perioade comparabile ale exercitiului financiar precedent.

Situatia fluxului de numerar condensat este o situatie cumulativa pentru exercitiul financiar curent pâna la zi si o situatie comparativa pentru perioada interimara comparabila a exercitiului financiar precedent.

Situatiile condensate ale modificarilor capitalurilor proprii sunt situatii cumulative pentru exercitiul financiar curent pâna la zi, si comparative pentru perioada interimara comparabila a exercitiului financiar precedent.

D. Aspecte principale

d1. Tratamentul contabil

Un raport financiar interimar include urmatoarele:

Bilantul condensat '

Contul de profit si pierdere condensat

Situatia fluxului de numerar condensat

Situatia condensata a modificarii capitalului propriu

Note explicative selectate

Forma si continutul unui raport financiar interimar sunt dupa cum urmeaza:

Includ cel putin:

fiecare post si subtotal care au fost incluse în cele mai recente situatii financiare anuale.

notele explicative selectate cerute de prezentul IAS.

Rezultatul pe actiune de baza si diluat ce urmeaza a fi prezentat în contul de profit si pierdere.

Societatea mama trebuie sa întocmeasca raportul consolidat.

O entitate trebuie sa aplice aceleasi politici contabile în situatiile financiare interimare ca
si în ultimele situatii financiare anuale, cu exceptia schimbarilor de politica contabila efectuate
ulterior.

Frecventa raportarilor interimare (ex: trimestrial sau semestrial) nu afecteaza evaluarea rezultatelor anuale ale unei entitati. Evaluarile în scopul raportarii interimare sunt, de aceea, efectuate pâna Sa zi, asa-numita metoda discreta.

Veniturile sezoniere, ciclice sau ocazionale nu trebuie anticipate sau amânate de la o data interimara daca anticiparea sau amânarea nu va fi adecvata ia sfârsitul exercitiului financiar al entitatii. De exemplu, o entitate care câstiga întregul sau venit în prima jumatate a unui an, nu amâna nici o parte a acelui venit pâna în cea de a doua jumatate a anului.

Costurile întâmpinate neuniform în cursul exercitiului financiar trebuie anticipate sau amânate în vederea raportarii interimare doar daca este adecvata si anticiparea sau amânarea costurilor la sfârsitul exercitiului financiar.

Pentru a ilustra, costul unei întretineri periodice importante planificate care se asteapta sa apara spre sfârsitul anului nu este anticipat în vederea raportarii interimare decât daca întreprinderea are o obligatie legala sau constructiva. Similar, cheltuielile de dezvoltare aparute nu sunt anticipate într-o perioada anterioara în speranta ca vor îndeplini criteriile de recunoastere într-o perioada ulterioara.

Desi evaluarile din rapoartele anuale dar si interimare sunt deseori facute pe baza unor estimari rezonabile, întocmirea rapoartelor financiare interimare, în general, solicita o mai mare utilizare a metodelor de estimare decât rapoartele financiare anuale. De exemplu, procedurile de inventariere integrala si de evaluare s-ar putea sa nu fie efectuate în mod realist pentru stocurile existente la date interimare.

O modificare a politicii contabile trebuie reflectata prin retratarea situatiilor financiare
ale perioadelor interimare precedente ale exercitiului financiar curent si ale perioadelor
interimare comparabile ale anilor precedenti în raport cu IAS 8 (daca este cazul).

d2. Prezentare si descriere

Notele explicative selectate din rapoartele financiare Interimare sunt menite sa ofere o actualizare fata de ultimele situatii financiare anuale. Cel putin urmatoarele trebuie incluse:

O declaratie ca politicile contabile au fost aplicate consecvent sau o descriere a modificarilor ulterioare;

Comentarii explicative despre sezonabiiitatea sau ciclicitatea operatiunilor;

Natura si valoarea elementelor care afecteaza activele, datoriile, capitalul propriu, profitul net sau fluxurile de numerar si care sunt neobisnuite datorita naturii, marimii sau incidentei lor;

Modificarea estimarilor valorilor raportate în perioadele interimare anterioare ale exercitiului curent sau ale valorilor raportate în anii precedenti;

Modificarea datoriilor sau capitalului propriu, inclusiv neplata de catre debitor sau încalcarea unor clauze speciale care nu au fost corectate;

Dividendele platite;

Veniturile si rezultatul segmentelor de activitate sau geografice, în functie de care este formatul primar de raportare pe segmente;

Evenimentele postbilantiere;

Achizitiile sau cedarile de filiale si investitii pe termen lung, restructurarile si activitatile întrerupte

Modificarea datoriilor sau activelor contingente;

Daca estimarea unei valori raportate într-o perioada interimara se modifica semnificativ în cursul perioadei interimare finale a exercitiului financiar dar, pentru acea perioada interimara finala nu se publica un raport separat, natura si valoarea se prezinta într-o nota la situatiile financiare anuale.

E. Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade începând cu 1 ianuarie 2005.


Document Info


Accesari: 3794
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )