Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Studii de caz privind reflectarea in contabilitate a decontarilor privind personalul

Contabilitate
Studii de caz privind reflectarea in contabilitate a decontarilor privind personalul

Decontarile cu personalul ocazioneaza o categorie distincta de operatii contabile denumita si retineri din salarii,din care se reamintesc:impozitul pe salarii;avansul chenzinal;datorii sau deb 828c27i ite fata de unitate,proventite din lipsuri in gestiune,rebuturi,degradari sau distrugeri de bunuri etc,,precum si datorii sau debite fata de terti,cum sunt cele privind chiriile ,ratele pentru cumparari de bunuri,pensile alimentare etc.
In categoria decontarilor cu personalul se include,in afara fondului de salarii si in baza prevederilor contractului colectiv de munca sau altor reglementari legale,si alte drepturi si avantaje,cum sunt cele privind masa calda,alimentatia antidot,precum si stimulente de natura premiilor din beneficiu si participarea la profit ce se acorda dupa aprobarea bilantului contabil anual.

Marimea drepturilor salariale si a celor care nu se include in fondul de salarii ,precum si a retinerilor din salarii se determina pe baza documentelor primare adecvate si se consemneaza in statele de plata ce se intocmesc in acest scop.

Calculul venitului brut din salarii se relizeaza pe baza urmatoarelor elemente:

Salariul brut de baza

(+)sporuri si adaosuri

(+)indemnizatii de conducere si alte sporuri acordate pentru conducere

(+)indexarile de salarii si compensarea cresterii preturilor

(+)salarii in natura

(+)alte drepturi de personal=TOTAL VENIT BRUT DIN SALARII

Exemplificarea contabilizarii decontarilor privind plata avansului chenzinal la societatea TMK Artrom Slatina

Plata avansurilor din salarii catre salariati pe data de 15.05.2007,in baza listei de avans chenzinal:

425 = 5311 705.062

Avansuri acordate personalului Casa

Retinerea din salarii a avansurilor achitate:

421 = 425 705.062

Personal salarii datorate Avansuri acordate personalului

Retinerea din salarii a impozitului pe salarii datorat:

421 = 444 282.024

Personal salarii datorate Impozit pe salarii

Contabilizarea retinerilor din salarii reprezentand popriri:

421 = 427 5.460

Personal salarii datorate Retineri din salarii datorate tertilor

Inregistrarea cheltuielilor cu salarii in baza statului de salarii:

641 = 421

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Achitarea salariilor nete datorate personalului:

421 = 5121 1.233.858

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Exemplificarea contabilizarii drepturilor de personal neridicate

Contabilitatea drepturilor de personal neridicate se evidentiaza cu ajutorul contului 426 “Drepturi de personal neridicate”,societatea fiind nevoita sa evidentieze si extra-contabil situatia acestui cont,pe fiecare salariat in parte.

Contabilizarea drepturilor de personal neridicate aferente lunii aprilie(salarii datorate angajatilor pentru luna martie):

421 = 426 12.455

Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate

Achitarea in luna mai a salariilor neridicate in luna aprilie:

426 = 5311 12.455

Drepturi de personal neridicate Casa in lei

Exemplificarea contabilizarii participarii personalului la profit:

Societatea hotaraste sa acorde salariatilor 5% din profitul net realizat in anul 2006,prin virarea in contul de salarii(card)..Decontarea drepturilor de participare a salariatilor la profit si alte simulente sin profit,determina inregistrarile:

Inregistrarea retinerii din profitul obtinut in anul 2006:

117 = 424 957.000

Rezultatul reportat Participarea personalului la profit

Inregistrarea impozitului pe profit aferent:

424 = 444 957.000

Participarea personalului la profit Impozitul pe salarii

Inregistrarea platii drepturilor nete:

424 = 5121 957.000

Participarea personalului la profit Conturi curente la banci

Exemplificarea contabilizarii si calculului retinerilor din salarii:

A.Pentru un angajat cu doua persoane in intretinere si incadrat cu contract de munca in conditii normale:

Salariul lunar de baza(SB)

Sporul de vechime(15%)

Venitul lunar brut din salarii(VB)

Cheltuieli deductibile(Ch.ded.):

-contributia de asigurari sociale(CAS=VB

-contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj(CSj=SB

-contributia pentru asigurarile sociale de sanatate(CASS=VB

Venit net(VN=VB – Ch.ded.)

Deduceri personale(D)

Venit lunar impozabil(VLimp.=VN – D)

Impozit lunar(Impl = VLimp

Castig lunar net

[VB – (CAS + CSj + CASS +Impl)]

Din punct de vedere al contabilizarii, potrivit Reglementarilor contabile, pentru retinerile din salarii calculate mai sus,se vor efectua urmatoarele inregistrari:

Contabilizarea cheltuielii cu salarii datorate angajatului:

641 = 421 2300

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Contabilizarea retineriilor din salarii constand in obligatiile angajatului privind protectia sociala si asigurarile sociale:

421 =

4372 23

Personal salarii datorate Contributia personalului

la fondul de somaj

4314 149.50

Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate

4312 218.50

Contributia angajatilor pentru

pensia suplimentara

Contabilizarea retinerii din salarii constand in impozit pe salarii:

421 = 444 288.32

Cheltuieli cu salariile personalului Impozitul pe salarii

Retinerea din salarii a avansului acordat in data de 15.05.2007(40% din venitul net):

421 = 425 649.47

Personal salarii datorate Avansuri acordate personalului

Achitarea salariului net in data de 30.05.2007:

421 = 5121 974.21

Personal salarii datorate Conturi curente la banci

B. Pentru un angajat fara persoane in intretinere si incadrat cu contract de munca in conditii normale;pe parcursul lunii aprilie a acumulat urmatoarele datorii fata de societate:

a)depasirea limitei de convorbiri telefonice decontate de catre societate pentru factura de telefonie mobila

Total factura telefonie mobila 235.61

Limita maxima decontata salariatului 150.00

Diferenta imputata salariatului  85.61

b)in cursul lunii martie salariatul a beneficiat de un avans de trezorerie in vederea efectuarii unei deplasari in interes de serviciu(in baza ordinului de deplasare),in suma de 400;avansul a fost justificat cu documente dupa cum urmeaza:

diurna 20 4 zile = 80

bon de benzina 250

masa servita 38

Total decont: 368Diferenta de justificat/achitat de catre angajat:400 – 368 = 32

In urma contabilizarii in luna martie a decontului justificativ aferent avansului,se constata ca salariatul nu a depus la casieria unitatii diferenta de 32 lei si se hotaraste retinerea acesteia din salariul aferent lunii aprilie.

Salariul lunar de baza(SB)

Sporul de vechime(5%)

Venitul lunar brut din salarii(VB)

Cheltuieli deductibile(Ch.ded.):

-contributia de asigurari sociale(CAS=VB

-contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj(CSj=SB

-contributia pentru asigurarile sociale de sanatate(CASS=VB

Venit net(VN=VB – Ch.ded.)

Deduceri personale(D)

Venit lunar impozabil(VLimp.=VN – D)

Impozit lunar(Impl = VLimp

Castig lunar net

[VB – (CAS + CSj + CASS +Impl)]

Depasire convorbiri telefonice

Diferenta avans trezorerie nejustificata

Rest de plata

In baza retinerilor calculate mai sus,se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii:

Contabilizarea cheltuielii cu salarii datorate angajatului:

641 = 421 1890

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Contabilizarea retineriilor din salarii constand in obligatiile angajatului privind protectia sociala si asigurarile sociale:

421 =

Personal salaii datorate 4372 18.90

Contributia personalului

la fondul de somaj

4314 122.85

Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate

4312 179.55

Contributia angajatilor pentru

pensia suplimentara

Contabilizarea retinerii din salarii constand in impozit pe salarii:

421 = 444 215.79

Cheltuieli cu salariile personalului Impozitul pe salarii

Contabilizarea retinerii din salariu a depasirii limitei decontate pentru factura de telefonie mobile:

421 = 401 85.61

Cheltuieli cu salariile personalului Furnizori

Contabilizarea retinerii din salariu a avansului de trezorerie nejustificat,in baza ordinului de deplasare:

421 = 542 32

Cheltuieli cu salariile personalului Avansuri de trezorerie

Retinerea din salarii a avansului acordat in data de 15.05.2007(40% din venitul net):

421 = 425 649.47

Personal salarii datorate Avansuri acordate personalului

Achitarea salariului net in data de 30.05.2007:

421 = 5121 974.21

Personal salarii datorate Conturi curente la banci

C.Pentru personalul angajat pe baza de conventie civila de prestari servicii

Pentru exemplificarea calculului si contabilizarii decontarilor cu personalul angajat pe baza de conventie de prestari servicii,se vor utiliza datele prezentate in statul de salarii pentru colaboratori pentru luna aprilie,exemplificat mai jos:

SC TMK Artrom Slatina SA

Stat de salarii pentru colaboratori

din data de 30.04.2007

Nr. crt.

Salariat

Drepturi de colaborare in

Venit brut

Contributia pentru CASS

Venit baza de calcul

Impozit retinut

Salariu net

Rest de plata

bani

natura

A

B

CTotal

Metodologia de calcul s-a realizat prin calcul individual,pentru fiecare colaborator,in baza conventiei civile de prestari servicii incheiate de catre acestia cu societatea,prin aplicarea cotelor de contributii la venitul brut realizat,astfel:

TOTAL VENITURI BRUTE 550 lei

Contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate 54 lei

550 lei

VENIT BAZA DE CALCUL  496 lei

550 - 54

Impozitul pe salarii 79 lei

496 _____

VENIT NET LUNAR 416 lei

Din punct de vedere contabil ecuatiile generate de obligatia angajatorului catre salariatii colaboratori sunt urmatoarele:

Inregistrarea cheltuielii privind remuneratia datorata colaboratorilor:

621 = 401 550

Cheltuieli privind colaboratorii Furnizori

Inregistrarea retinerii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate:

401 = 4314 54

Furnizori Contributia angajatilor

pentru asigurarile sociale

de sanatate

Inregistrarea retinerii impozitului pe salarii:

401 = 444 79

Furnizori Impozitul pe salarii

Inregistrarea achitarii salariilor datorate(bani si natura):

401 = 416

5311 366

Furnizori Casa in lei

50

Venituri din vanzarea produselor finte

Descarcarea gestiunii cu valoarea produselor acordate in natura,la cost de productie:

711 = 345 50

Variatia stocurilor Produse finite

D.Pentru un salariat angajat in conditii normale munca,care in cursul lunii aprilie a efectuat concediu de odihna

Angajatul prezinta pentru luna aprilie 2007 urmatoarele informatii: salariul de baza 1.600 lei; spor de vechime 10%; nu are persoane in intretinere; nu primeste avans; retineri diverse: rata privind un imprumut la BCR 104,3 lei si cotizatia pentru sindicat 4,7 lei; acesta beneficiaza in luna martie de 12 zile de concediu de odihna (96 ore), salariul realizat pentru cele 80 de ore lucrate fiind de 753 lei; salariul se deconteaza pe card.

Salariul orar si salariul aferent CO se vor calcula astfel:

Salariul orar:753 lei / 80 ore = 9,41 lei/ora

Salariul aferent CO: 903 lei (12 zile 8 ore/zi 9,41 lei / ora)

Salariul lunar de baza(SB)

Sporul de vechime(10%)

Venitul lunar brut din salarii(VB)

Salariu aferent CO(SO)

Spor vechime aferent CO(10%)

VENIT BRUT TOTAL(SB+CO)

Cheltuieli deductibile(Ch.ded.):

-contributia de asigurari sociale(CAS=VB

-contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj(CSj=SB

-contributia pentru asigurarile sociale de sanatate(CASS=VB

Venit net(VN=VB – Ch.ded.)

Deduceri personale(D)

Venit lunar impozabil(VLimp.=VN – D)

Impozit lunar(Impl = VLimp

Castig lunar net

[VB – (CAS + CSj + CASS +Impl)]

Depasire convorbiri telefonice

Diferenta avans trezorerie nejustificata

Rest de plata

In baza retinerilor calculate mai sus,se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii:

Contabilizarea cheltuielii cu salarii datorate angajatului:

641 = 421 1821

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Contabilizarea retineriilor din salarii constand in obligatiile angajatului privind protectia sociala si asigurarile sociale:

421 = 307.00

4372 16.00

Personal salarii datorate Contributia personalului

la fondul de somaj

4314 118.00

Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate

4312 173.00

Contributia angajatilor pentru

pensia suplimentara

Contabilizarea retinerii din salarii constand in impozit pe salarii:

421 = 444 217.00

Cheltuieli cu salariile personalului Impozitul pe salarii

Contabilizarea retinerii din salariu a ratei pentru creditul datorat de salariat:

421 = 427 85.61

Cheltuieli cu salariile personalului Retineri din salarii datorate tertilor

Contabilizarea retinerii din salariu a cotizatiei pentru sindicat:

421 = 462 85.61Cheltuieli cu salariile personalului Creditori diversi(sindicat)

Contabilizarea retinerii din salariu a avansului de trezorerie nejustificat,in baza ordinului de deplasare:

421 = 542 32

Cheltuieli cu salariile personalului Avansuri de trezorerie

Achitarea salariului net in data de 30.05.2007:

421 = 5121 1188.00

Personal salarii datorate Conturi curente la banci

E.Pentru un salariat angajat in conditii normale munca,care in cursul lunii martie a beneficiat de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca

Angajatul prezinta pentru luna martie 2006 urmatoarele informatii: salariul de baza 1.150 lei; spor de vechime 15%; nu are persoane in intretinere nu primeste avans; nu are alte retineri salariale; acesta beneficiaza in luna martie de 5 zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca (boala normala), salariul realizat pentru cele 136 ore efectiv lucrate fiind de 919 lei; salariul se deconteaza pe card. Situatia angajatului pe ultimele 6 luni se prezinta astfel:

Element(luna)

Venituri

Nr zile lucrate

unde, luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului

Cele 5 zile de concediu medical sunt suportate conform legii de catre angajator.

Pentru a calcula indemnizatia pentru concediu medical, trebuie sa se calculeze media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor (Mzbci).

Mzbci = SUMA V : NTZ, in care:

SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Mzbci = 6870 lei/127 zile = 54 lei/zi

Cuantumul indemnizatiilor pentru concedii medicale (Ci) este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, astfel:

Ci = Mzbci x 75% x NZLCM, in care:

Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;

NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Ci = 54 lei/zi * 5 zile * 75% = 203 lei

Pentru perioada de concediu medical contributia salariatului la asigurarile sociale este suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza dupa formula:

Salariul minim brut pe economie * Nr ziIe CM /Nr de zile lucratoare din luna pentru care se acorda CM = 330 * 5 / 22 = 75 lei

Contributia CM suportata de CAS = 75 * 9,5% = 7 lei

Contributia CAS suportata de angajat  = 7 + 87 = 94 lei

Salariul orar realizat de catre este de: 919 lei / 136 ore = 6,76 lei/ora,calulul venitului net realizandu-se in urmatorul tabel:

Salariul lunar de baza(SB)

Sporul de vechime(15%)

Venitul lunar brut din salarii(VB)

Indemnizatie CM(CM)

Spor vechime aferent CO(15%)

VENIT BRUT TOTAL(SB+CO)

Cheltuieli deductibile(Ch.ded.):

-contributia de asigurari sociale(CAS=VB

-contributia la bugetul asigurarilor sociale de somaj(CSj=SB

-contributia pentru asigurarile sociale de sanatate(CASS=VB

-contributia CM suportata de CAS(9.5%

7.00

Venit net(VN=VB – Ch.ded.)

Deduceri personale(D)

Venit lunar impozabil(VLimp.=VN – D)

Impozit lunar(Impl = VLimp

Castig lunar net

[VB – (CAS + CSj + CASS +Impl)]

Rest de plata

In baza retinerilor calculate mai sus,se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii :

Inregistrarea ajutoarelor materiale datorate salariatului(indemnizatie CM)

4311 = 423 203

Contributia unitatii la asigurarile sociale Personal ajutoare materiale datorate

Contabilizarea cheltuielii cu salarii datorate angajatului pentru timpul efectiv lucrat:

641 = 421 1057

Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate

Contabilizarea retineriilor din salarii constand in obligatiile angajatului privind protectia sociala si asigurarile sociale:

421 = 307.00

4372 12.00

Personal salarii datorate Contributia personalului

la fondul de somaj

4314 13.00

Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate

4312 26.00

Contributia angajatilor pentru

pensia suplimentara

Contabilizarea retinerii din salarii constand in impozit pe salarii:

= 444 202.00

Cheltuieli cu salariile personalului Impozitul pe salarii

Achitarea salariului net in data de 30.05.2007:

= 5121 1007.00

Personal salarii datorate Conturi curente la banciDiaconu Gheorghe-Contabilitatea financiara armonizata a unitatilor economice,Editura Bibliotecha,2005

Pentru calculul venitului salarial se tine cont de faptul ca angajatul plateste contributiile la CASS (6,5%) si CAS (9,5%) numai pentru zilele efectiv lucrate


Document Info


Accesari: 6510
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )