Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE SI ANALITICE A VENITURILOR LA S.N.P. "PETROM" S.A.-SCHELA BOLDESTI

Contabilitate


ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE sI

ANALITICE A VENITURILOR LA

S.N.P. "PETROM" S.A.-SCHELA BOLDEsTIContabilitatea sintetica si analitica a veniturilor este organizata, ca si cea a cheltuielilor, în spiritul respectarii principiilor contabile general acceptate, cu incidenta directa asupra elementelor de venituri si implicit asupra cheltuielilor si rezultatelor.

Aceste principii sunt: principiul independentei, principul necompensarii si principiul prudentei, principiul recunoasterii veniturilor, principiul conectarii cheltuielilor la venituri si principiul recunoasterii rezultatului.

În conformitate cu principiul exercitiilor, toate operatiile generatoare de venituri sunt contabilizate în momentul angajarii acestora, ceea ce da nastere unei contabilitati de angajamente sau "accrual accounting", în care veniturile sunt evidentiate si contabilizate pe masura generarii sau ocazionarii si nu în fata încasarii lor. Ca o consecinta a acestui principiu, veniturile sunt înregistrate în momentul vânzarii marfurilor si produselor, sau prestarii serviciilor si nu în momentul încasarii.

Principiul necompensarii prevede interdictia efectuarii de compensari între cheltuielile si veniturile înregistrate în contul de profit si pierdere.

Principiul prudentei stipuleaza aprecierea justa a faptelor pentru a preveni riscul de transfer în viitor a incertitudinilor susceptibile de a greva rezultatele, a caror cauza se afla în exercitiul curent si cele anterioare.

Principiul recunoasterii sau constatarii veniturilor, creat pentru sustinerea principiului independentei exercitiilor, prevede ca veniturile sa fie constatate în momentul vânzarii. Acest moment este ales si în concordanta cu principiul prudentei, pentru a asigura o protectie împotriva riscurilor si incertitudinii.

Recunoasterea veniturilor î 626k101g n contul de profit si pierdere are loc când s-a produs o crestere de active sau o diminuare de datorii, si atunci când cresterea de avantaje economice viitoare poate fi masurata în mod realist. Principiul recunoasterii rezultatului prevede delimitarea momentului constatarii veniturilor si a momentului în care cheltuielile sunt consumate, iar pe aceasta baza se face impunerea costului în vederea determinarii rezultatului net.

Principiul individualizarii rezultatului, se afla în legatura cu principiul conectarii cheltuielilor la venituri. Cheltuielile se afla în legatura cu veniturile pe care le determina, fapt bine precizat în contabilitatea anglo-saxona. Principiul conectarii cheltuielilor la veniturile realizate apare si ca o consecinta a principiului recunoasterii veniturilor si prevede ca momentul contabilizarii veniturilor din exploatare sa fie specificat înaintea celui al constatarii cheltuielilor din exploatare.

În contabilitatea financiara a veniturilor se evalueaza si înregistreaza în cadrul conturilor prin corespondenta cu cresterile de activ si micsorarile de pasiv, realizarea si constatarea unui venit producând o crestere a situatiei nete.

Din aceasta constatare putem concluziona ca toate conturile de venituri, prin functia lor contabila, pot fi asimilate conturilor de pasiv si cuprind veniturile perioadei curente.

Conturile de venituri evidentiaza cresterile de avantaje economice rezultate din activitatile de exploatare, financiare si exceptionale, sub forma de cresteri de active sau diminuari de pasive. Prin componenta lor, conturile corespund celor trei genuri de activitati, iar în cadrul acestora, corespund elementelor primare de venituri.

Potrivit planului de conturi general aplicabil în România, contabilitatea veniturilor se realizeaza cu ajutorul clasei 7 "Conturi de venituri".

Conturile de venituri, având functie contabila de pasiv, se crediteaza cu veniturile efectuate în cursul exercitiului financiar si se debiteaza la decontarea sau repartizarea acestora asupra rezultatelor.

3.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN EXPLOATARE

Activitatea de exploatare, consumatoare de resurse, este în acelasi timp si generatoare de venituri, asigurându-se astfel acoperirea cheltuielilor si obtinerea unui profit de catre agentii economici.

Criteriul de delimitare a veniturilor din activitatea de exploatare la întreprinderile românesti este cel continental, care prevede înregistrarea acestor venituri începând cu obtinerea productiei si continuând cu vânzarea respectivei productii sau a marfurilor cumparate. Se considera venituri realizate numai cele aflate în stadiul de vânzare, adica în momentul transferarii dreptului de proprietate.

Venituri din activitatea de exploatare sunt reprezentate de urmatoarele categorii:cifra de afaceri, variatia stocurilor, venituri din productia de imobilizari, venituri din subventii de exploatare si alte venituri din exploatare.

3.1.1. Contabilitatea cifrei de afaceri

Aceasta categorie de venituri detine o pondere importanta în cadrul veniturilor din activitatea de exploatare si se considera venituri generate de activitatea de baza, ele fiind legate direct sau indirect de obiectul principal de activitate al întreprinderii. Aceste venituri se urmaresc în contabilitate prin grupa de conturi 70 "Cifra de afaceri", formata din conturi sintetice e gradul I si II.

Contabilitatea veniturilor din vânzarea de produse finite are la baza, ca document justificativ, factura eliberata de schela Boldesti, în calitate de furnizor. Decontarea facturii va fi ulterioara si se va face prin contul curent la banca.

Schela Boldesti înregistreaza în luna decembrie 2001 furnizarea de titei si gaze naturale catre clientii sai ROMFOR SCĂIENI, VIDELMAR URLAŢI, UZINA MECANICĂ VĂLENI, RADMIL BUCUREsTI, CAHIRO SCĂIENI, pe baza facturii si a situatiei centralizatoare prezentata în anexa 11.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor finite se face prin creditarea conturilor 701 "Venituri din vânzari de produse finite", 4427 "TVA colectata" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4113 "Clienti interni".

-------- ----- ------ ----- ----- -------

4113 Clienti = % 102.300.660

interni 701 Venituri din vânzarea produselor finite 83.853.000

4427 TVA colectata 18.447.660

-------- ----- ------ ----- ----- -------

Veniturile din vânzarea semifabricatelor se refera la vânzarea produselor al caror proces tehnologic a fost terminat într-o faza de fabricatie si trec în continuare în procesul tehnologic al altei faze de fabricatie, fiind destinate continuarii prelucrarii lor în unitatea care le-a produs.

Semifabricatele destinate productiei interne se pot livra tertilor, situatie generatoare de venituri reflectate în contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", în aceeasi maniera ca si produsele finite.

În cazul Schelei petroliere nu intervin semifabricatele, activitatea productiva fiind cea de extractie si transport de produse petroliere. Prin urmare nu se ocazioneaza venituri din vânzarea semifabricatelor.

Veniturile din vânzarea produselor reziduale se refera la veniturile obtinute din vânzarea rebuturilor, materialelor recuperabile si a deseurilor rezultate din procesul de productie. Aceste vânzari sunt scutite de TVA si se reflecta în contabilitate prin intermediul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale". Documentul justificativ, pe baza caruia a re loc înregistrarea în contabilitate, este factura.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor din vânzarea produselor reziduale se face prin creditarea contului 73 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4113 "Clienti interni".

-------- ----- ------ ----- ----- ------------

411 Clienti interni = 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale

-------- ----- ------ ----- ----- ------------

Contabilitatea veniturilor din lucrari executate si servicii prestate are ca obiect al înregistrarii veniturile rezultate din lucrarile executate si serviciile prestate de terti.

Acestea se deconteaza tertilor pe baza devizelor antecalculate sau postcalculate -în cazul lucrarilor - si pe baza de tarife - în cazul serviciilor prestate. Documentele întocmite de Schela Boldesti pentru executarea lucrarilor si prestarea serviciilor sunt: factura, încasata în numerar sau prin contul bancar si chitanta fiscala, care înlocuieste factura. Cel mai uzitat este însa factura.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor din lucrari executate si servicii pretate se face prin creditarea conturilor 7041 "Venituri din activitatea de foraj sau probe produse", 4427 "TVA colectata" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4113 "Clienti interni".

În luna decembrie Schela Boldesti a înregistrat venituri din activitatea de foraj pentru agentii economici din afara "PETROM".

-------- ----- ------ ----- ----- ----------------

4113 Clienti = % 98 856 600

interni 7041 Venituri din activitatea de foraj 81 030 000

sau probe productie

4427 TVA colectata 17 826 600

-------- ----- ------ ----- ----- ----------------

Veniturile din studii si cercetari sunt cuprinse în veniturile generale de activitatea de exploatare, referindu-se la veniturile obtinute din studiile si cercetarile efectuate tertilor pe baza contractelor de cercetare, comenzilor sau prin alte modalitati de decontare.

Pe masura terminarii lor si receptionarii acestora de catre terti, se deconteaza cu acestia, pe baza facturilor, fiind purtatoare de TVA. Se reflecta în contabilitate prin intermediul contului 705 "Venituri din studii si cercetari", într-o maniera asemanatoare veniturilor din vânzarea produselor finite.

Schela Boldesti, în calitatea sa de unitate productiva a "Petrom", nu are ca atributii efectuarea de studii si cercetari, astfel încât nu va înregistra în contabilitate veniturile aferente acestor activitati.

Contabilitatea veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii. Schela Boldesti este beneficiara acestor venituri, drept consecinta directa a contractelor de închiriere si locatie de gestiune pe care le-a încheiat cu tertii.

Documentul de decontare a creantei fata de terti este, în acest caz contractul de închiriere sau locatie de gestiune, pe baza caruia Schela Boldesti emite facturi catre concesionari, locatari si chiriasi.

În cazul sumelor datorate de personal, reprezentând chirii, acestea se opresc pe statele de salarii, devenind astfel, venituri ale Schelei. Înainte de a fi centralizate pe statul de salarii, sumele datorate de personal sunt înscrise într-un tabel nominal, asa cum rezulta si din anexa 21.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii se face prin creditarea conturilor 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii", 4427 "TVA colectata" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4613 "Alti debitori", sau a contului 4282 "Alte creante în legatura cu personalul".

În luna decembrie 2001, Schela Boldesti a înregistrat chiria si cazarea pentru un numar de 10 salariati pe o perioada de o zi si pentru alti debitori, dupa cum reiese din anexa 21.

-------- ----- ------ --

% = 706 Venituri din redevente, 6 389 520

4282 Alte creante în legatura locatii de gestiune si chirii 545 025

cu personalul

4613 Alti debitori 5 844 495

-------- ----- ------ --

Vânzarea de marfuri, reflectata în contabilitate prin contul sintetic de gradul I 707 "Venituri din vânzarea marfurilor", este o operatiune specifica unitatilor cu profil comercial, prin urmare la Schela de productie petroliera Boldesti nu se ocazioneaza operatiuni prin marfurile, generatoare de venituri.

Contabilitate veniturilor din activitati diverse, asimilate activitatii de exploatare, se refera la urmatoarele venituri: comisioane primite, servicii prestate în interesul patrimoniului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii contra plata, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatii cu tertii.

Schela Boldesti realizeaza astfel de venituri, din urmatoarele categorii de operatii economice: realizari de pompe canadiene pentru terti, vânzari de energie electrica, convorbiri telefonice prestate în favoarea clientilor.

Luând în considerare serviciile telefonice prestate de Schela Boldesti, clientii sai sunt urmatoarele societati comerciale: PEROCONDUCT, ENERGOPETROL, CONPET, B.A.T. SCĂIENI.

Documentul justificativ pentru înregistrarea veniturilor din convorbiri telefonice este factura, iar, în cadrul serviciului contabilitate, facturile sunt centralizate pe documente cumulative, conform anexei 22.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor din activitati diverse se face prin creditarea conturilor 708 "Venituri din activitati diverse", 4427 "TVA colectata" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 411 "Clienti interni".

-------- ----- ------ -------

411 Clienti interni = % 98 856 600

708 Venituri din activitati diverse 81 030 000

4427 TVA colectata 17 826 600

-------- ----- ------ -------

3.1.2. Contabilitatea variatiei stocurilor

Variatia stocurilor reflecta costul productiei, lucrarilor si serviciilor în curs de executie la sfârsitul perioadei; pretul de înregistrare al semifabricatelor, produsele finite si produselor reziduale obtinute; diferentele între pretul prestabilit si costul de productie.

În contabilitate sunt evidentiate prin grupa de conturi 71 "Variatia stocurilor".

În cadrul Schelei Boldesti, veniturile din productia stocata constau în stocurile de titei si gazolina, valorificate la pretul de livrare.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor din productia stocata se face prin creditarea contului 711 "Variatia stocurilor" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 345 "Produse finite".

----- ----- ----------- ----- ----- ----------------

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 6 832 970 759

----- ----- ----------------

Concomitent si cu aceeasi suma au avut loc înregistrarile de stornare, care sa evidentieze iesirea din stoc a productiei fabricate.

----- ----- ---------------- ----- ----- -----------

711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 6 832 970 759

----- ----- ---------------- ----- ----- -----------

3.1.3. Contabilitatea veniturilor din productia de imobilizari

Veniturile din productia imobilizata se refera la veniturile obtinute din productia de imobilizari necorporale si corporale si sunt reflectate în contabilitate prin grupa de conturi 72 "Venituri din productia de imobilizari".

În ceea ce priveste productia de imobilizari necorporale, se înregistreaza ca venituri urmatoarele: lucrarile si proiecte de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu; valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare, realizate pe cont propriu; valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu; valoarea imobilizarilor necorporale în curs, realizate pentru nevoi proprii.

Schela Boldesti nu înregistreaza venituri din imobilizari necorporale.

Veniturile generate de productia de imobilizari corporale se refera la: valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu; valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe, realizate pe cont propriu, valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale în curs, realizate în productie proprie.

De asemenea, Schela Boldesti nu înregistreaza venituri din imobilizari corporale.

3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subventii

de exploatare

Veniturile din subventii de exploatare au ca obiect veniturile create în urma primirii subventiilor pentru acoperirea pierderilor, pentru diferentele de pret la produsele subventionate si alte subventii. Aceste venituri sunt reflectate în contabilitate prin grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare".

Schelei Boldesti nu i s-au repartizat de la centrala subventii de exploatare, asadar nu va înregistra venituri din subventii de exploatare.

3.1.5. Contabilitatea altor venituri din exploatare

Alte venituri de exploatare reprezinta o categorie de venituri care cuprinde: veniturile din creante reactivate si debitori diversi si alte venituri din exploatare. În aceasta ultima categorie sunt incluse veniturile din despagubiri, amenzi si penalitati, veniturile din donatii si subventii primite, venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital, venituri din subventii pentru investitii si alte venituri din exploatare.

Schela Boldesti înregistreaza alte venituri din exploatare, mai precis venituri din imputatii.

Documentul justificativ al acestor venituri este referatul întocmit de seful direct al salariatilor care s-au facut vinovati de pierderi sau deprecieri de active apartinând schelei, pe baza caruia se emite decizia de imputatie de catre conducerea unitatii, conform anexei 23, Decizia de imputatie stabileste valoarea imputatiei în functie de evaluarea pierderii si serveste ca document justificativ pentru popririle efectuate pe statele de salarii. Suma imputata este stabilita de compartimentul financiar-contabil, având la baza valoarea de înlocuire a bunului în cauza. Se întocmeste documentul cumulativ de centralizare a tuturor imputatiilor lunii decembrie, conform anexei 24.

Reflectarea în contabilitate a altor venituri de exploatare se face prin creditarea contului 7588 "Alte venituri din exploatare" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4612 "Debitori din reclamatii si alte creante cu titluri executorii".

-------- ----- ------ ------ -------- ----- ------ ----

4612 Debitori din reclamatii si alte = 7588 Alte venituri din exploatare 239 853

creante cu titluri executorii

-------- ----- ------ ------ -------- ----- ------ ----

În cazul specific Schelei Boldesti, apar ca alte venituri din exploatare cele generate de dezmembrarea imobilizarilor corporale. Acestea se înregistreaza în contabilitate pe baza procesului verbal de casare-dezmembrare, care are detaliat pe verso rezultatul operatiei de dezmembrare, cum se va observa din anexa 19.

Evidentierea în contabilitate a acestor venituri se realizeaza prin creditarea contului 7588 "Alte venituri din exploatare" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 3028 "Alte materiale consumabile".

-------- ----- ------ ----- -------- ----- ------ -------

3028 Alte materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 5 110 800

-------- ----- ------ ----- -------- ----- ------ -------

Se înregistreaza venituri din vânzarea apartamentelor aflate în proprietate si din vânzarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor mijloace fixe.

Documentul justificativ pe baza caruia se contabilizeaza veniturile din cedarea activelor este, în cazul concret al vânzarii apartamentelor catre salariatii schelei, contractul de vânzare-cumparare încheiat între Schela si cumparator.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor generate de cedarea activelor se face prin creditarea contului 7583 "Venituri din cedarea activelor" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4613 "Alti debitori".

-------- ----- ------ --------

4613 Alti debitori = 7583 Venituri din cedarea activelor 280 783 257

-------- ----- ------ --------

În ceea ce priveste veniturile obtinute din vânzarea materialelor rezultate din dezmembrari de mijloace fixe, se porneste de la procesul verbal de casare-dezmembrare, care furnizeaza valorile materialelor, iar documentul justificativ al vânzarii propriu-zise este factura.

Reflectarea în contabilitate a veniturilor generate de vânzarea materialelor rezultate din dezmembrari se face prin creditarea conturilor 7585 "Venituri din alte operatii de capital", 4427 "TVA colectata" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4113 "Clienti interni".

-------- ----- ------ ----- ----- ----

4113 Clienti interni = % 14 517 900

7585 Venituri din alte operatii de capital 11 899 098

4427 TVA colectata 2 617 802

----- ----- ------------ -------- ----- ------ ----- ----- ----

3.2. CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE

Contabilitatea veniturilor financiare se realizeaza prin grupa de conturi 76 "Venituri financiare" si cuprinde pentru Schela Boldesti:

- venituri din dobânzi care sunt generate de dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate în cadrul grupului, sumelor datorate de debitori diversi, dobânzile primite, de primit si încasate în avans, aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente care se contabilizeaza prin creditarea contului 766 "Venituri din dobânzi" si prin debitarea concomitenta si cu aceeasi suma, a unuia din conturile 451 "Decontari în cadrul grupului", 461 "Debitori diversi", 512 "Conturi curente la banci", 5118 "Dobânzi", 472 "Venituri înregistrate în avans";

Schela Boldesti înregistreaza venituri din dobânzi aferente sumelor datorate de debitorii diversi. Documentul justificativ de înregistrare în contabilitate este nota contabila anexata de BCR-Sucursala Ploiesti la extrasul de cont.

----- ----- -----------------

5121 Conturi curente la banci în lei = 766 Venituri in dobânzi 3 373 464

----- ----- -----------------

3.3. CONTABILITATEA VENITURILOR EXTRAORDINARE

Contabilitatea veniturilor extraordinare are ca obiect veniturile din subventii pentru evenimente extraordinare si alte evenimente asemanatoare reflectate in contul 771" Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

3.4. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PROVIZIOANE sI AJUSTAREA LA INFLAŢIE 

Contabilitatea veniturilor din provizioane este tinuta cu ajutorul grupei de conturi 78 "Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie".

Categoria veniturilor din provizioane este diferentiata pe felurile de provizioane constituite în contabilitatea unitatii.

Asadar, exista urmatoarele venituri din provizioane: venituri din provizioane privind activitatea de exploatare, venituri financiare din provizioane si venituri din ajustarea la inflatie.

Ţinând cont ca Schela Boldesti nu a înregistrat cheltuieli cu constituirea provizioanelor, nu se vor evidentia nici venituri din provizioane, întrucât obiectul acestora nu exista.


Document Info


Accesari: 7775
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )